STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012"

Transkript

1 STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012

2

3 SID 1 (13) INNEHÅLL En stad i världsklass... 2 En stad med hög livskvalitet... 3 En innovativ stad... 5 En hållbar stad... 8 Stad i tillväxt Framtiden Den växande stadens utmaningar... 13

4 SID 2 (13) EN STAD I VÄRLDSKLASS Stockholms stads långsiktiga och samlade vision (Vision 2030) för Stockholms utveckling har en hög ambitionsnivå. I visionen ligger en tydlig målbild att ständigt sträva efter utveckling och förbättring för att hålla världsklass. År 2030 ska Stockholm vara en mångsidig och upplevelserik storstad som är attraktiv för både medborgare, de som funderar på att flytta hit och besökare från hela världen. År 2030 är Stockholm ett självklart centrum i den växande Stockholm- Mälarregionen. En region med en stark internationell konkurrenskraft och som ses som den främsta tillväxtregionen i Europa. Internationella företag bidrar med innovationskraft och det finns en stark samverkan med utbildning och forskning. Stockholm är världsledande inom hållbarhet och miljöfrågor. Stadens invånare beskriver staden som medborgarnas Stockholm. Stockholm är ett nav i en tillgänglig och trygg region utan sociala och fysiska barriärer. Denna rapport Stockholms plats i världen 2012 visar att Stockholm inom många områden är i världsklass. Stockholm är en innovativ stad med ett kunskapsintensivt näringsliv och ligger bland de främsta i världen inom IT och forskning- och utvecklingsverksamheter. Över 60 % av Stockholms arbetskraft arbetar i kunskapsintensiva branscher. I indexet Cities of Opportunity får Stockholm också högst poäng av samtliga ingående städer vad gäller intellektuellt kapital och innovationskraft. Stockholm upplevs ha en hög livskvalitet och placerar sig bland de 20 bästa städerna av över 200 städer i Mercers årliga index Quality of Living. Inom hållbar utveckling och miljö uppmärksammas Stockholm som en miljömedveten stad. Att Stockholm satsar på miljövänliga transportmedel får uppmärksamhet i internationell media, men även att många av invånarna väljer att gå, cykla eller använda kollektivtrafiken när de ska ta sig till arbetet. Staden upplevs också bland invånarna som mycket engagerad i att arbeta mot klimatförändringar. Stockholm är en stad i tillväxt och kan visa upp högre befolkningstillväxt och bättre tillväxttal för antal sysselsatta än de flesta av ett antal benchmarkingstäder som jämförts i rapporten. Utmaningar som Stockholm står inför på vägen mot att hålla världsklass 2030 är framförallt tillgång till bostäder och en välfungerande infrastruktur för att kunna möta behoven med den växande staden. Även förmågan att kunna attrahera en högutbildad arbetskraft är en utmaning för att kunna bli världsledande inom verksamheter med hög kunskapsintensititet. Rapporten är framtagen av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av internationella enheten vid stadsledningskontoret i Stockholms stad. Stockholm i januari 2013

5 SID 3 (13) EN STAD MED HÖG LIVSKVALITET År 2030 ska Stockholm vara en stad som erbjuder hög livskvalitet. Det innebär bland annat att Stockholm kommer att vara navet i en tillgänglig region utan sociala och fysiska barriärer. Staden ska också vara levande, mångsidig och upplevelserik. Livskvalitet i världsklass Stockholm är en stad som idag erbjuder hög livskvalitet. I flertalet internationella index som mäter livskvalitet och levnadsstandard placerar sig Stockholm i toppskiktet. Bland de över 200 städer som rankas i Mercers index Quality of Living hamnar Stockholm på 19 plats år Listan toppas år 2012 av Wien, Zürich och Auckland. I PwCs index Cities of Opportunity kommer Stockholm år 2012 på plats 5 av totalt 27 städer i världen. På de tre första platserna kommer New York, London och Toronto. Stockholm rankas även som den tionde bästa staden av 25 att bo i enligt Monocles lista Most Livable Cities I European Cities Monitor 2011 rankas Stockholm, näst efter Barcelona, ha den bästa livskvaliteten bland 36 europeiska städer. En levande stad Stockholms stad har som vision att år 2030 vara en internationell storstad med ett rikt utbud av exempelvis museer, konserter, teatrar, biografer, idrott och nöjesparker. Stockholmarna är jämförelsevis mycket nöjda med utbudet av sportfaciliteter, friluftsmöjligheter och kulturinrättningar. De är exempelvis mer nöjda med ovanstående än londonborna och barcelonaborna, invånare i två städer som placerat sig bättre än Stockholm i två av indexen gällande livskvalitet. Resultatet kommer från Urban Audit Perception Survey (UAPS) som är en undersökning som täcker 75 städer i EU där 500 personer i varje stad intervjuas. I Hub Culture Zeitgeist Ranking listas de städer som är på allas läppar ett givet år. År 2011 kom Stockholm på andra plats på listan och placeringen motiverades bland annat med att staden är vacker och miljömedvetenheten. Det som i störst utsträckning bidragit till den höga placeringen var debatten kring mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och informationsspridning. Det senaste främst på grund av vad Hub Culture väljer att kalla Wikileaks-effekten. År 2012 hade denna debatt avtagit och Stockholm förlorade sin plats på listan. Men Stockholm fortsätter dock att vara i omvärldens blickfång, bland annat på grund av Stieg Larssons Millenium-triologi. I samband med att den amerikanska filmversionen The Girl with the Dragoon Tattoo hade premiär beskrevs Stockholm i den brittiska tidningen The Guardian som den coolaste staden i det coolaste landet.

6 SID 4 (13) Hög tillgänglighet En annan faktor som påverkar livskvaliteten i en stad är hur bra tillgängligheten och infrastrukturen är. En viktig del av detta är kollektivtrafiken. Vision 2030 sätter som mål att kollektivtrafiken ska fungera prickfritt och att allt fler ska välja att använda sig av dessa färdmedel. I Mercers Quality of Living får Stockholm 10 poäng av 10 möjliga gällande indikatorn kollektivtrafik. I European Cities Monitor 2011 rankas Stockholm som den fjärde bästa staden beträffande resor inom staden. London, Paris och Berlin placerar sig bättre. Enligt UAPS är däremot stockholmarna mer nöjda med kollektivtrafiken än londonborna. I Vision 2030 är målsättningen även att staden ska ha ett fungerade transportsystem, med förbifarter både till väster och öster om staden. Hit har Stockholm fortfarande en bit på väg och i Quality of Living får Stockholm 7 av 10 möjliga poäng vad gäller trafikstockningar. Vision 2030 har som målsättning att stockholmarna med hjälp av olika webblösningar ska få information dygnet runt och kunna välja vård, omsorg och skolor som drivs av olika aktörer. Det ger enligt visionen trygghet, självbestämmande och livskvalitet. Inom e-förvaltning har Stockholm kommit långt. Stockholm kommer på sjunde plats av 92 städer i Digital Governance in Municipalities Worldwide Survey Det är en studie som analyserar städers officiella hemsidor utifrån hur bra deras e-förvaltning är. Även Ericssons Networked Society City Index ger en indikation om att Stockholm ligger i framkant inom området. Indexet, som syftar till att ranka städer utifrån vilken nytta samhället kan dra från informations- och kommunikationsteknologi (ICT), rankar Stockholm bland topp tre både år 2011 och 2012.

7 SID 5 (13) EN INNOVATIV STAD År 2030 ska Stockholm vara ett centrum i en stark, växande och världsledande kunskapsregion. Staden ska ha ett dynamiskt och innovativt näringsliv som framgångsrikt konkurrerar på den globala marknaden. Ett innovationsklimat i världsklass Stockholm hamnar högt i flera internationella index som har ambitionen att mäta innovationsklimat och städers attraktionskraft. På uppdrag av den Europeiska kommissionen har flera studier genomförts inom detta område. I rapporten A New Regional Competitiveness Index från år 2011 kategoriseras Stockholm som en av de regioner i Europa som anses vara mest konkurrenskraftiga när det gäller att erbjuda en attraktiv och hållbar miljö för företag och invånare att bo och arbeta i. Stockholmsregionen lyfts även fram som en innovationsledare i European Regional Innovation Scoreboard I PwCs Cities of Opportunity får Stockholm högst poäng av samtliga ingående städer vad gäller intellektuellt kapital och innovationskraft. I Global Urban Competitiveness Report 2011, framtagen av Chinese Academy of Social Sciences, hamnar Stockholm på en 16:e plats bland 500 städer med avseende på stadens konkurrenskraft vad gäller att ta vara på de ekonomiska resurserna och skapa välstånd. Listan toppas av New York, London och Tokyo. I indexet Innovation Cities Top 100, skapad av den australiensiska innovationsbyrån 2thinknow, hamnar Stockholm på 21:a plats och staden beskrivs som ett nav för flertalet ekonomiska och sociala innovationssegment. De städer som placerades högst i detta index var Boston, San Francisco och Paris. Tillgången på kvalificerad arbetskraft är en framtida utmaning för Stockholm och en viktig faktor för ett innovationsklimat i världsklass. Det är även en viktig delkomponent i flera av de index som avser mäta just innovationsklimatet. År 2011 hade 44 procent av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder en högskoleutbildning i Stockholms län. I San José, London, San Francisco och Boston var motsvarande andel över 50 procent. Nära 60 procent av arbetskraften i Stockholm har emellertid antingen en högskoleutbildning eller ett yrke som vanligtvis kräver högskoleutbildning. Tillgången på välutbildad arbetskraft underlättas av att det finns bra universitet i regionen. I Academic Ranking of World Universities rankas Karolinska institutet och Stockholms universitet bland de 100 bästa år Ett kunskapsintensivt näringsliv Enligt Stockholms stads vision ska näringslivet i staden år 2030 präglas av kunskapsbaserade verksamheter. Internationella företag ska välja att placera sina

8 SID 6 (13) huvudkontor och forsknings- och utvecklingsverksamheter i staden. Särskilt gäller detta företag inom kunskapsintensiva branscher som informations- och kommunikations-teknologi (ICT), life science och miljöteknik. Stockholms stad har redan idag ett näringsliv som är starkt präglat av kunskapsintensiva branscher. Det är i huvudsak de kunskapsintensiva tjänsterna som är dominerande. År 2011 var det personer i Stockholms län som arbetade med någon typ av kunskapsintensiv högteknologisk tjänst inom IT eller forskning och utveckling (FoU). Detta motsvarar 8 procent av den totala sysselsättningen. Ett exempel på den höga etableringen av högteknologiska företag är Kista Science City. Inom detta kluster finns flera företag inom ITbranschen exempelvis Ericsson, IBM och Microsoft. Även flera företag har sin FoU-verksamhet förlagd i staden exempelvis Spotify och det internationella ICT-företaget Huawei. I Europa har Stockholm länge legat i framkant vad gäller de högteknologiska kunskapsintensiva tjänsterna. Mellan år 2008 och år 2011 ökade antalet sysselsatta inom detta område med personer. En annan stad i Europa som vuxit sig allt starkare är Prag. År 2011 arbetade personer i Prag med någon form av högteknologisk tjänst, vilket motsvarar strax över 8 procent av de sysselsatta i staden. Internationellt är det dock San José (Silicon Valley) som ligger i topp. I San José arbetar ungefär personer, 12 procent, av de sysselsatta med ITtjänster och forskning och utveckling. I Stockholm arbetar även många inom andra kunskapsintensiva företagstjänster såsom juridisk verksamhet, arkitekt- och teknikverksamhet, reklam och marknadsföring. I Stockholms län arbetar personer med kunskapsintensiva företagstjänster (exklusive högteknologiska tjänster och finans). Inom finansbranschen är dock sysselsättningen i Stockholm inte lika hög som i många andra städer i Europa och övriga världen. År 2011 arbetade personer i Stockholm, vilket motsvarar 4,5 procent av de sysselsatta, med finansoch försäkringsverksamhet. Detta kan jämföras med London och Zürich där andelen ligger på 9 procent. Ur ett nordiskt perspektiv är dock sysselsättningen inom finansiell verksamhet hög i Stockholm. Endast Köpenhamn har en sysselsättning inom branschen som är ungefär lika hög som i Stockholm. Totalt är det således nästan personer, mer än en fjärdedel av de sysselsatta, i Stockholms län som arbetar med någon form av kunskapsintensiv tjänst (se Figur 1). Bland de benchmarkingstäder som jämförs med Stockholm är det endast London och Toronto som har en högre andel sysselsatta. Detta beror på att dessa städer har en högre sysselsättning inom finans- och försäkringsverksamhet. Om däremot en bredare definition av kunskapsintensiv

9 SID 7 (13) verksamhet används (inklusive utbildning, vård och omsorg, sjukvård samt kultur och nöje) arbetar drygt 60 procent av de sysselsatta i en kunskapsintensiv bransch i Stockholm. London, Köpenhamn och Oslo är de enda benchmarkingstäder som ligger på ungefär samma höga nivå. Figur 1 Kunskapsintensiva tjänster år 2011 Kunskapsintensiva högteknologiska tjänster Kunskapsintensiva företagstjänster Finans- och försäkringsverksamhet London Toronto Stockholm San José San Francisco Vancouver Boston New York Zürich Paris Ottawa Prag Oslo Portland Köpenhamn Auckland München Frankfurt Wien Amsterdam Melbourne Hamburg Helsingfors Barcelona Andel av de sysselsatta, % År 2009 arbetade över personer i Stockholm-Uppsala inom life science. Universiteten har stor betydelse för branschen i regionen. Den svenska regeringen har gjort stora investeringar i regionen, exempelvis genom bidrag till SciLifeLab ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. I internationell media lyfts också Stockholm-Uppsala upp som ett välkänt kluster inom life science. Antalet sysselsatta inom miljösektorn i Stockholms län ligger på ungefär , varav personer arbetar med förnyelsebara energikällor. Branscher med högteknologisk tillverkning är däremot mindre vanligt förekommande i Stockholm och har minskat över tid. Det är också en utveckling som gäller de flesta andra större städer i såväl Europa som övriga världen. Ett undantag är San José som utmärker sig med omfattande högteknologisk tillverkning inom framförallt IT-branschen.

10 SID 8 (13) EN HÅLLBAR STAD År 2030 ska Stockholm vara en hållbar storstad. Befolkningsökningen i regionen har inte lett till en ökad miljöbelastning, vilket gjort Stockholm till ett internationellt föredöme. Miljöstad med höga ambitioner I Vision 2030 har Stockholm som målsättning att vara en hållbar storstad. Hållbar utveckling består av tre delar - ekologisk, social och ekonomisk. Stockholm har globalt sett redan kommit långt inom alla tre, men vissa utmaningar kvarstår, se Figur 2 nedan. Figur 2 En hållbar stad EKOLOGISKT Styrka: engagerad i klimatfrågan Utmaning: buller och utsläpp EN HÅLLBAR STAD SOCIALT Styrka: en trygg stad Utmaning: tillgången på bostäder EKONOMISKT Styrka: ansvarsfullt hushållande av stadens resurser Utmaning: kvalificerad arbetskraft Stockholms höga ambitionsnivå inom ekologisk hållbarhet gör avtryck i Vision 2030 gällande exempelvis miljövänligare trafiklösningar och byggnationer. Inte för inte var Stockholm den första staden att år 2010 tilldelas utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. De andra nordiska huvudstäderna har också kommit långt inom området och som PwC skriver i sin rapport Northern Lights - Nordic Cities of Opportunity från 2012 ligger Norden i framkant gällande urban hållbarhet. Detta framgår också i andra internationella index som rör hållbarhet och eko-städer. I Mercers index Eco-City från 2010 kommer Stockholm på nionde plats. Listan toppas av Calgary i Kanada men även Helsingfors, Oslo och Köpenhamn ligger med i topp tio. European Green City Index är ett annat index som mäter och presenterar prestationer på miljöområdet bland 30 städer i Europa. År 2009 toppas listan av Köpenhamn, Stockholm och Oslo.

11 SID 9 (13) Stockholmarna är nöjda med stadens engagemang i klimatfrågan, enligt UAPS. I den senaste undersökningen uppger 73 procent av invånarna att Stockholm har åtagit sig att arbeta mot klimatförändringen. Det är en högre andel än i exempelvis Köpenhamn och Helsingfors. Därtill anser 77 procent av stockholmarna att staden är ren vilket är en större andel än i exempelvis Amsterdam, Köpenhamn, Paris och London. Stockholmarna är däremot mindre nöjda med bullernivån och luftföroreningarna. Av invånarna anser 66 procent att buller är ett problem och 73 procent att luftföroreningar är ett problem. Det sistnämnda står dock i kontrast till resultatet i European Cities Monitor år Av de 36 större europeiska städer som bedöms, anses Stockholm vara den stad med bäst luftmiljö, följt av Helsingfors och Oslo. Vision 2030 har som mål att stockholmarna om knappt tjugo år nästan uteslutande ska välja miljövänliga transportmedel. Denna målsättning har fått uppmärksamhet i internationell media, där det bland annat nämns att Stockholm eftersträvar att år 2030 vara en stad där elbilar dominerar bland motorfordonen. I en artikel i The Times of India uppmärksammas att staden arbetar aktivt för att minska miljöproblemen relaterade till trafik. Detta beskrivs ha bidragit till att 30 procent av befolkningen nu går eller cyklar till jobbet och skolan, samt att 61 procent använder kollektivtrafiken. En trygg och säker stad Stockholm har goda förutsättningar att vara en socialt hållbar stad. Social hållbarhet handlar om att på lång sikt bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I PwCs rapport Cities of Opportunity toppar Stockholm listan av totalt 27 städer år 2012 beträffande området hälsa, trygghet och säkerhet. I PwCs Northern Lights - Nordic Cities of Opportunity där Stockholm jämförs med de nordiska huvudstäderna ligger Stockholm också bäst till inom området. Utöver den höga rankingen i internationella index bekräftar invånarna själva bilden av en trygg och säker stad. I UAPS uppger 97 procent att staden känns trygg och 89 procent uppger att de är nöjda med de allmänna platserna. Vision 2030 har också som målsättning att Stockholm ska representera en mångfald av kulturer samt att människors olikheter ska ses som en tillgång både i kultur- och arbetslivet. Stockholm har kommit en bra bit på väg då 93 procent av invånarna, enligt UAPS, anser att närvaro av utlandsfödda är bra för staden. Det är en högre andel än i exempelvis London och Amsterdam. Däremot anser en lägre andel av invånarna i Stockholm jämfört med både Amsterdam och London att utlandsfödda är välintegrerade i staden. Omkring hälften av invånarna uppger att fattigdom är ett problem i Stockholm, vilket är en lägre andel än i exempelvis London och Amsterdam.

12 SID 10 (13) Ekologisk och social hållbarhet är också viktigt när det gäller bostäder och bostadsområden. Vision 2030 har som målsättning att miljövänliga material och konstruktionsmetoder ska användas vid nybyggnationer. Här har Stockholm redan kommit långt. I internationella tidningar uppmärksammas Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden som föredömen vad gäller hållbara bostadsområden. Vision 2030 har också som mål att bygga integrerat och särskilda satsningar har gjorts på att bygga bostäder med lägre boendekostnader. Här står Stockholm inför en utmaning. Enbart 15 procent av invånarna anser, enligt UAPS, att det är lätt att hitta bra bostäder till ett rimligt pris. En ekonomisk hållbar stad Stockholm är en stad som strävar mot ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet rör det långsiktiga hushållandet av mänskliga och materiella resurser. I UAPS framkommer att 77 procent av stockholmarna anser att stadens resurser används på ett ansvarsfullt sätt. Det är en betydligt högre andel än i flera andra europeiska huvudstäder såsom exempelvis Amsterdam, Helsingfors, Prag och Wien. Vision 2030 har som målsättning att invånarna ska kunna hitta ett arbete som matchar deras intressen, utbildning, bakgrund och erfarenhet, vilket är viktigt när staden ska ta tillvara på sina invånares kompetens. Jämfört med flera andra av de europeiska storstäderna tillgodoser Stockholms arbetsmarknad detta behov bra. Enligt UAPS anser 74 procent av invånarna att det är lätt att hitta ett bra jobb i staden, vilket är en högre andel än i både London och Paris. I European Cities Monitor framkommer arbetsgivarnas perspektiv när de högre cheferna tillfrågas om tillgången på kvalificerad arbetskraft i olika städer. Listan toppas av London, Paris och Frankfurt medan Stockholm kommer först på sjätte plats.

13 SID 11 (13) STAD I TILLVÄXT År 2030 ska Stockholm vara ett självklart centrum i den växande Stockholm-Mälarregionen. Regionen ska ha stark internationell konkurrenskraft och ses som den främsta tillväxtregionen i Europa. En växande stad Befolkningen har ökat starkt både i Stockholms stad och i länet, vilket framgår av Figur 3. Under 2000-talet har befolkningen i Stockholms stad ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år. De senaste åren har befolkningsökningen legat på över 2 procent årligen. År 2011 var befolkningen i Stockholm stad och år 2024 kommer staden ha över en miljon invånare. År 2030 beräknas befolkningen ha ökat till 1,1 miljoner invånare. I Stockholms län har befolkningen under talet ökat årligen med ungefär 1,2 procent. Befolkningen var 2,1 miljoner i Stockholms län år År 2020 beräknas länets befolkning vara över 2,4 miljoner. De nordiska städerna Köpenhamn och Oslo har också haft en stark befolkningstillväxt. Andra exempel på städer i världen med hög befolkningstillväxt är Barcelona, Vancouver, Auckland och Melbourne. Samtliga dessa städer har haft en befolkningstillväxt som varit på omkring 1-2 procent årligen. Detta kan dock jämföras med städer som Shanghai som haft en årlig befolkningstillväxt på fyra procent de senaste 10 åren. Figur 3 Befolkning i Stockholms stad , prognos Prognos Antal År Det är inte bara befolkningstillväxten som varit stor i Stockholm utan även antalet arbetstillfällen har ökat. År 2012 arbetade 1,1 miljoner i Stockholms län, och av

14 SID 12 (13) dessa arbetade i Stockholms stad. Från och med år 2005 har antalet sysselsatta årligen ökat med nästan 2,5 procent i Stockholm stad (2 procent i länet). Det är framförallt inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn som sysselsättningen ökat. Sysselsättningen har även ökat starkt i Oslo, Hamburg, Zürich, Wien och i Melbourne med en årlig ökningstakt på omkring 2-3 procent. Ekonomisk tillväxt Under perioden ökade Stockholms BRP per capita med 0,5 procent årligen (köpkraftsjusterat i fasta priser, amerikanska dollar). BRP-nivån minskade något under finanskrisen 2008, men Stockholm har klarat nedgången i konjunkturen bättre än flera andra regioner. Några regioner med en starkare tillväxt än Stockholm under samma period är San José, Prag och Shanghai. I andra regioner minskade BRP-nivån, exempelvis i Tokyo och i Köpenhamn. Stockholms län, och även Stockholms stad, har en hög BRP per capita ur ett internationellt perspektiv. År 2009 var BRP-nivån dollar per capita (köpkraftsjusterat i 2005 års priser) i Stockholms län. Motsvarande nivå för Oslo var och för San José dollar. Stockholm har emellertid något högre BRP per capita jämfört med både Köpenhamn och Helsingfors. Utbildningsnivån kan användas som ett indirekt mått på befolkningens levandsnivå. I Stockholms stad har andelen med minst gymnasial utbildning ökat från 85 procent år 2002 till 87 procent år Motsvarande andel ligger på 82 procent i Sverige och 74 procent i EU. Utbildningsnivån har ökat i nästan samtliga städer i Europa. Stockholm har även klättrat i placeringar i flera internationella index. Ett exempel är studien European Cities Monitors som Cushman & Wakefield tagit fram sedan år 1990 baserat på en frågeundersökning bland 500 högre chefer i ledande europeiska företag. Studien avser mäta de bästa europeiska städer att göra affärer i och omfattar flera olika områden både med avseende på livskvalitet och på företagsklimat. År 2011 hamnade Stockholm på 13:e plats, vilket är en förbättring med tre positioner jämfört med år 2010 och sex positioner jämfört med år Både år 2011 och år 1990 hamnade London på första plats följt av Paris och Frankfurt. I ett avseende har utvecklingen varit mindre positiv i Stockholm. Arbetslösheten i relation till arbetskraften har ökat i Stockholms stad från att år 2000 vara 3,2 procent till att år 2011 vara 6,6 procent. År 2011 var motsvarande andel 7,5 procent i Sverige och 9,6 procent i EU.

15 SID 13 (13) FRAMTIDEN DEN VÄXANDE STADENS UTMANINGAR Stockholms Vision 2030 har som målsättning att bli en stad i världsklass och man har kommit en bra bit på väg. Staden kan erbjuda en hög livskvalitet, ligger i framkant vad gäller kunskapsintensiva branscher och staden arbetar aktivt med att vara en hållbar storstad. Allt detta gör att Stockholm anses vara en attraktiv boendeort, erbjuda intressanta arbetsmöjligheter och vara ett spännande resmål. Följden blir att allt fler söker sig till staden och att befolkningen växer. I och med detta skapas nya möjligheter för staden och dess medborgare. En växande befolkning innebär att arbetskraftsutbudet ökar vilket är en förutsättning för att staden ska kunna vara en attraktiv plats för etableringen av nya företag. En växande befolkning skapar även förutsättningar för ökat utbud av företeelser kopplade till livskvalitet såsom restauranger, teater och sport- och fritidsaktiviteter. Men en växande befolkning för även med sig utmaningar. Det ställer höga krav på en fungerande infrastruktur och ett bra utbud av bostäder. I Vision 2030 uppges att befolkningsökningen i regionen inte ska leda till en ökad miljöbelastning. För att bli en stad i världsklass gäller det att ligga steget och redan idag planera för en växande stad som troligtvis redan om tio år är över en miljon invånare. Stockholm ligger i världsklass både vad gäller att erbjuda invånarna en hög livskvalitet och företagen ett starkt innovationsklimat, men samtidigt är konkurrensen mellan världens städer hög. De asiatiska städerna och städer i Östeuropa växer sig allt starkare. Stockholm stad har visserligen ett starkt kunskapsintensivt näringsliv med en relativt hög andel högutbildad arbetskraft, men även andra nordiska städer som Oslo, Köpenhamn och Helsingfors ligger bra till. Flera regioner, framförallt i USA, har verksamheter som i högre grad än Stockholm präglas av forskning och utveckling. Att vara en växande stad skapar möjligheter men även utmaningar. Lyckas Stockholm tillvarata tillflödet av nya idéer och människor kommer staden i än större utsträckning kunna konkurrera med dagens globala metropoler. Nyckeln till framtiden ligger i att kunna hantera befolkningstillväxten och dra nytta av den på bästa sätt.

16

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar * Ranking avser nationer Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2)

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 16 av 44) Investment*

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Internationell strategi för Stockholm. Stockholm i världen

Internationell strategi för Stockholm. Stockholm i världen Internationell strategi för Stockholm Stockholm i världen Globaliseringen ställer länder, regioner och städer inför helt nya möjligheter och utmaningar. Nya marknader öppnar sig, världshandeln expanderar

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt @IVA1919 #Attraktionskraft Attraktionskraft för hållbar tillväxt http://www.iva.se/publicerat/nycklar-till-okad-attraktivitetoch-konkurrenskraft--nu-kommer-filmen/ Visionen Skapa Sveriges framtida välstånd

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering En världsledande region Europas snabbast växande stad Stockholms Handelskammare Världens främsta ICT stad Networked Society City Index Världens 2 tech hub efter Sillicon Valley The Telgraph Världens 5

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

1 (12) FAKTABLAD FAKTABLAD. Kunskap, kompetens och förnyelseförmåga i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors

1 (12) FAKTABLAD FAKTABLAD. Kunskap, kompetens och förnyelseförmåga i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors 1 (12) FAKTABLAD FAKTABLAD Kunskap, kompetens och förnyelseförmåga i, och 2 (12) Länsstyrelsen arbetar för att stärka som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Stockholmsregionens konkurrenskraft

Stockholmsregionens konkurrenskraft Tjänsteutlåtande Styrelsen för Stockholm Business Region 2015-05-19 Ärende nr. 20 Dnr. 1.3.1-98/2015 2015-02-25 Handläggare: Mattias Rindberg Tel: 08-508 285 90 E-post: mattias.rindberg@stockholm.se Stockholmsregionens

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Kista Science City 2011

Kista Science City 2011 Kista Science City 211 TRENDRAPPORT KISTA SCIENCE CITY FAKTA Sysselsatta dagtid: 7 Invånare boende: 125 679 Omsättning per anställd: 1 38 kronor (median) Avkastning på kapital: 8,6 % (median) Antal företag

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Ekonomisk Geografi HT15

Ekonomisk Geografi HT15 Ekonomisk Geografi HT15 Introduktion till övning 3: Regional utveckling platsmarknadsföring och policy Johan Jansson Bakgrund Regional ekonomisk utveckling och platsmarknadsföring: kommuners och regioners

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

STOC K HOLM S S O PPAN

STOC K HOLM S S O PPAN STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land

Den internationella bilden av Sverige som land Den internationella bilden av Sverige som land SÅ STÅR SIG SVERIGE I VÄRLDEN ENLIGT NATION BRANDS INDEX SM Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se Foto:Johan Willner/imagebank.sweden.se VERSION 1.0

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Drivkrafter för utveckling Vad kan vi lära av tillväxt i stora städer för att få utveckling i landsbygden? Tillväxtdrivande verksamheter utifrån två

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land. Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM

Den internationella bilden av Sverige som land. Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM Den internationella bilden av Sverige som land Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM Foto:Henrik Trygg/imagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Nation Brands Index SM...4 Slutord...6

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep

Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep 160930 Aktuellt med bäring på vår verksamhet 20 september BP 2017 20 september Svenskt näringsliv presenterar ranking av lokalt företagsklimat: Storstäderna backar 20

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod Strategisk plan Inledning Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer

Läs mer

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures 1 2 Utgångspunkter 1. Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå 2. Ekonomisk specialisering/diversifiering 3. Tillgång

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp.

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. 00 adresser har använts inom respektive kvotgrupp och vi har ringt till dess kvoten har fyllts. Totalt har

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

9 Attraktivitet 2012-01-31

9 Attraktivitet 2012-01-31 Det behövs fler utbildningsplatser för livslångt lärande. Utbildning är inte bara skola. Lärandet äger rum och pågår på många platser. När hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer