Att tänka på vid val av appar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tänka på vid val av appar"

Transkript

1 Vad är det för APP?

2 Hur många appar finns det egentligen? Hur många som helst! I den här foldern har vi sammanställt ett antal som vi tycker är bra så att du slipper leta och prova dig fram. I en pedagogisk verksamhet är det bra att alltid ha ett syfte med de appar man använder, för att undvika att surfplattan används som leksak och tidsfördriv. Apparna i den här foldern är lätta att använda, väl genomtänkta och har en tydlig pedagogisk tanke. Vi har delat in dem i olika kategorier och gjort en kort presentation av varje. Du kan också läsa om vad som kan vara bra att tänka på när man använder appen. Förhoppningsvis har vi gjort det lite lättare att hitta i app-djungeln! Att tänka på vid val av appar Syfte Förutsättningar och behov Motivation Motorik Syn Erfarenheter Det ska vara roligt Håll koll på olika forum. Där kommer det hela tiden tips och recensioner på nya appar och hur man kan arbeta med dem. Bra forum

3 Läs- och skrivinlärning Happi stavar består av korsord att lösa. Förutom att träna stavningen tror jag att korsorden i appen är ett avslappnat sätt att lära sig nya ord. Korsorden är fördelade efter svårighetsnivå men man behöver inte spela sig igenom dem för att komma till svårare nivåer. Det går att låsa upp alla nivåer via inställningar > program. Tänk på att: Hjälpa barnen med olika förslag på orden och att uppmuntra dem att försöka. Happi läser passar bra för de barn som är i början av sin läsinlärning. Barn som precis är på väg att knäcka läskoden eller som precis har gjort det, behöver massor av ord att träna på. Här får de ord och tre bilder att gissa på. Barnet får ett ord att försöka avkoda, man kan ställa in om det ska vara ord med versaler eller gemener. Under ordet finns tre bilder, varav en föreställer det ord som skrivits ovan. Tänk på att: Stötta barnet i hur de olika bokstäverna låter och uppmuntra dem att ljuda dem. Lyssna och läs är en pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! Du lär dig på ett roligt och lekfullt sätt, svårighetsgraden är anpassningsbar i alla delar Barnen kan träna begrepp (ordkunskap), alfabetet och att hitta rätt ord. Tänk på att: Använd gärna saker i barnets närhet för att tydligöra de olika orden som finns i appen. Stavningslek är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika språk, här tränar barnen att skriva ord på ett lekfullt och roligt sätt. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt. Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord. Tänk på att: Använd gärna den här tillsammans med två barn för att öka deras samarbete och att uppmuntra till att de hjälper varandra.

4 Bokstavslek är en app där stavning och ljudning tränas som även ger en god grund för läsinlärning. Den passa allra bäst för barn som lärt sig bokstäverna och håller på att börja ljuda och lära sig läsa/skriva. Det finns tre olika delar Begynnelsebokstäver, Stava till ordet samt Vilken bokstav fattas i ordet. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler, vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt. Tänk på att: Som vuxen är det viktigt att veta vilken nivå barnet befinner sig för att kunna utmana dem rätt, barnen kan gärna göra den här appen tillsammans för att hjälpa och lära varandra. I inställningar kan man välja svårighetsgrad Stora pekboken är en lättanvänd lek och lär-app I huvudmenyn finns åtta saker att göra/välja. De sex första är pekböcker inom olika kategorier. Nästa del i appen heter Hitta!. Här får man upp fyra fotografier. En röst säger vad en av fotografierna föreställer och det skrivs ut på skärmen. Här gäller det att välja rätt foto. Väljer man fel så får man en liten ljudindikation på detta. Väljer man rätt så kommer istället ett glatt pling. Sista delen i appen är memory. Tänk på att: Som vuxen prata om de olika bilderna och vad man t.ex. kan hitta dem i verkliga livet. Bokstavspussel är en väldigt genomtänkt app ur läsinlärnings synpunkt. Genom att man börjar med enkla ljudenliga ord kan barn knäcka koden. Det betyder väldigt förenklat att barnet blir medvetet om bokstavsljuden i orden och lär sig bemästra dessa. Ett annat sätt barn lär sig läsa på, kan vara att ordet är något som verkligen intresserar barnet. Även det har tillverkaren tänkt på, man kan skapa egna ord. Tänk på att: Man som vuxen ska vara med och stötta barnet i sin läsutveckling och stötta dem så att de kan lyckas. Ordspelet är en svensk app med 36 bilder i 3 kategorier. Lär känna igen safaridjur, musikinstrument och leksaker. Klicka på ett djur och hör djurets namn på svenska, samt djurets läte - Hör lejonet vråla! Appen har ett stort utbud av tydliga illustrerade bilder. De här bilderna används i alla spel, fast givetvis på olika sätt. Varje gång man använder en bild får man höra dess namn och se hur ordet ser ut. Tänk på att: Genom repetition lär man sig både nya bilder och ljud.

5 Tal- och antalsuppfattning Happi 123 kan användas när man ska öva sin taluppfattning, talordning och sedan börja räkna lite addition och subtraktion så smått. Talområdet är Det finns tre typer av övningar; fingerräkning, dominospel och talmönster. Tänk på att: Om barnet tycker det är svårt ta hjälp av t.ex. klossor eller fingrar för att göra det mer lättbegripligt. SifferMix 1 är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut siffror och antal inom talområdet 1-till 9. Appen innehåller tre olika övningstyper som på ett grundligt sätt lär ut sifferföljd och mängdträning samt att följa instruktion. Man får även lära sig singular och plural på nära 120 ord när man räknar föremålen som benämns samt lära sig när det skall vara en eller ett. Tänk på att: Sätt ord på de olika föremålen som visas samt förstärk de olika talen med t.ex. dina fingrar. Räkna djur är en app där man får öva på att räkna från noll till nio. I appen finns två olika typer av övningar som varieras på olika sätt- I den ena övningen ska man flytta det antal djur som sägs. Om man gör rätt får man höra hur djuret låter. I den andra delen ska man trycka på den siffra som stämmer överens med de antal djur som man ser. Tänk på att: det är en app som är bra för samarbete mellan barn, Det är viktigt att man vuxen ska vara där och förtydliga vad som sägs och locka barnen till att lära sig räkna tillsammans. Play123 app som introducerar former, färger och siffror, appen är färgglad och lockar med animationer och ljud till utforskande. Man kan bland annat rita former, blanda färger, dela former, arbeta med magneter, arbeta med siffror. Totalt finns det tio olika delar, eller mini-spel om man vill. Som alla känns kreativa. Appen är med engelskt tal men det upplevs inte störande. Tänk på att: Motivera barnen att själva utforska hur varje spel fungerar i sin egen takt och efter sin egen förmåga, men se till att finnas nära om stöd behövs.

6 Orsak/verkan Vem där är en animerad pekbok/bilderbok som syftar att underhålla och överraska! Den vänder sig till personer som befinner sig på en tidig kognitiv nivå och innehåller 38 olika händelser. Det är en trycka -hända app med bilder gjorda av en känd barnboksillustratör. Den fungerar att man genom ett tryck var som helst på skärmen startar en animation. Tänk på att: Motivera barnet att trycka och sätt sedan ord på vad som händer på skärmen. My Picture Book är en välgjord och lättanvänd pekboksapp som enkelt kan anpassas efter behov. Det följer med en hel del fina bilder inklusive ljud inom fyra olika kategorier (bondgårds- och zoo djur, fåglar samt frukt och grönsaker). Men den stora fördelen är att man också lägga till egna bilder på valfria motiv, antingen från kameran eller från bildbiblioteket. Det går även att gruppera sina egna bilder och spela in eget ljud. Tänk på att: Gör en bok tillsammans med barnet om t.ex. barnets familj och låt barnen prata in ljudet. Soundtouch lite är enkel att använda. Det finns inte någon meny eller annat som kan förvirra. Det enda man som kan göra är att trycka på skärmen. Enklare än så kan det knappast bli. När man trycker på en bild så öppnas ett foto som ackompanjeras av en svensk röst som berättar vad man ser, samt föremålets läte. När man trycker på fotot så försvinner det. Tänk på att: Uppmuntra barnen att själv trycka på bilden och som vuxen att man ibland ber barnet att de ska trycka på den bilden man säger. Pocket pond är en avkopplande app där man får stimulera orsak verkan, syn och samspel. Tänk på att: Uppmärksamma och sätt ord på barnets rörelser och vad som händer. Det är en bra app att koppla till projektorn så alla kan vara med och uppleva eller påverka vad som sker. Cause and effect sensory light box innehåller en stor mängd effekter som aktiveras när man trycker på valfri plats på skärmen. Varje effekt har unikt ljud av hög kvalité samt en abstrakt visuell effekt. Effekterna beter sig lite olika beroende på om man trycker en eller flera gånger, eller om man drar med fingret. En del effekter stödjer även multitouch. Tänk på att: Eftersom den här appen stödjer multitouch är den bra att två barn samarbetar för att öka sitt samspel, den vuxne ska vara med i bakgrunden och stötta och uppmuntra barnen att samspela. Det är en bra app att koppla till projektorn så alla kan vara delaktiga i vad som händer.

7 Cause and effect sensory sound box är en lättanvänd app som innehåller flera olika ljudeffekter. Man skapar och spelar ljuden genom att röra och dra med fingret på skärmen. Musik och ljud i kombination med att det händer något när man rör skärmen är bra och motiverar barnet till att använda sina händer. Tänk på att: Visa barnet hur det går till och uppmuntra de sedan att göra själva. Sätt ord på ljuden för att utveckla barnens förståelse. Det är en bra app att koppla till projektorn så alla kan vara med Hippi 1 består av sex olika sorters trycka hända övningar. Appen avser att skapa ett intresse av vad som händer på skärmen, träna uppmärksamhet, förstå orsak och verkan samt öva användandet av surfplatta. Bilderna är tydliga och appen vänder sig till såväl personer som står på tidig nivå, såväl yngre som äldre användare. Tänk på att: Förstärk bilderna genom att du som vuxen förklarar och sätter ord på vad som händer. Logiskt tänkande Pettson och Pettson 2 är en uppfinnings-app, där man skall hjälpa Pettson att bygga uppfinningar. Det är ett klurigt spel där man drar delar som finns utanför uppfinningen till rätt plats. Delarna är kugghjul, duschmunstycken, slangar, rep m.m. som verkade vara hämtade från böckerna om Pettson. Man får uppdraget att lösa ett problem och som spelare skall man klura ut hur. Man kan säga att man är styrd i hur uppfinningens delar skall monteras ihop. Det är dock inte helt självklart hur delarna monteras och om det krävs någon särskild ordning. För att lyckas krävs det en del experimenterande. Tänk på att: Uppmuntra barnen att undersöka olika lösningar och hjälp dem med ledtrådar vid behov. Appen är väldigt bra att samspela kring både mellan barn och vuxna. Den kan även uppmuntra barnen att bygga egna uppfinningar. Monster Hunt är en app som tränar det visuella arbetsminnet. Det gäller att minnas var monstren gömmer sig bland ett antal kort i ett rutmönster. Den här appen kan användas om man även vill utveckla finmotoriken. Tänk på att: Den går lika bra att använda uppe på väggen med t.ex. peklampor för att fler barn ska kunna vara med.

8 Sortera och begrepp NalleMix 1 Sortera och Kategorisera är en app som är utvecklad enligt grundläggande förskolepedagogik. Att sortera och kategorisera stärker barnets förmåga att iaktta bilder och se detaljer. De här bidrar till utveckling av ordförråd, korttidsminne samt visuell uppmärksamhet. Barnet får förståelse genom egen erfarenhet i aktiviteter där de får sortera, kategorisera, jämföra samt se likhet och olikheter. Tänk på att: Här kan barnen både lära sig finmotorik samt att sortera, förstärk bilderna med att du som vuxen benämner vad man ser. NalleMix 2 Bygga och möblera är en app där barnen kan sysselsätta sig i timmar med att bygga upp sina egna bilder i fyra olika miljöer. Man kan dekorera hus och trädgård, bygga sin stad, möblera vardagsrum och möblera kök. Tänk på att: Här lär sig barnen att iaktta färger, storlekar, riktningar, positioner och lär sig begrepp som t.ex. framför - bakom, över under. Prata även om hur barnen har det i sina rum. Beck and Bo här följer man med barnen Beck och Bo i olika fina miljöer som den som spelar får bygga upp själv. Allt eftersom ramlar nya objekt in i scenen ner från himlen och de ska placeras ut på lämplig plats. Vissa objekt har en bestämd plats, andra får man sätta lite var man vill. Solen och månen uppe i himlen, delfinen ute i havet någonstans, palmbladet på palmens stam osv. Tänk på att: Upprepa gärna vad som sägs i appen eftersom barnen behöver öka sitt ordförråd och hur man gör i de olika situationerna, den passar bra att använda tillsammans med projektorn. Fantastiska memory har totalt mer än 170 objekt/ord att lära sig namnet. Dessa är uppdelade i 11 kategorier; leksaker, fordon, djur, mat, köket, vardagsrummet, flaggor, havsdjur, former, bokstäver och siffror. När man gör memory med bokstäver visas dessa som versaler och ljudas inte. Tänk på att: i den här appen får man alltså delvis memory och delvis möjligheten att lära sig namnet på de saker som syns på bilderna på memorybrickorna. Kidsgames har sex pedagogiska spel med tre olika svårighetsgrader. I Gissa ordet ska man välja den bild som hör ihop med det ord som sägs. Vem ska bort går ut på att lista ut vilka bilder som inte passar in med resten. I Sortera ska man sätta rätt bild på rätt plats. Paraden går ut på att se vilken bild som saknas i ett mönster. Det finns också Memory och Pussel. Samma tydliga illustrerade bilder används i alla spel, fast på olika sätt. Varje gång man använder en bild får man höra dess namn och se hur ordet ser ut. Tänk på att: Repetition är ett bra sätt att lära sig, uppmuntra gärna det som vuxen, det finns barnknapplås i inställningar, aktivera det, här kan man även ändra inställningar så det passar det enskilda individen.

9 Färgmonstret är som det hungriga kakmonstret i Mupparna. Men istället för kakor vill Färgmonstret endast äta frukt i vissa färger. Genom att mata monstret med rätt frukter så blir han glad. Matar man med fel frukt så spottar han bara ut den igen. Tanken är att barn skall kunna lära sig känna igen olika färger. Man behöver därför inte känna till vilka färger som är vilka, och vad de heter, när man börjar använda appen. Färgen på Färgmonstrets kropp ändras så att man hela tiden kan se vilken frukt som han vill ha. Tänk på att: Som vuxen benämna färgerna och även frukternas namn och förklara vad monstret vill ha. Guess the dress är en app där man kan leka och lära om vilka kläder som passar för olika årstider. Appen börjar med att man får välja mellan en pojke eller en flicka att leka med. Därefter väljer man en av de fyra årstiderna., Det intressanta med appen, är inte bara att lära sig om kläder, pojken/flickan gör nämligen olika ansiktsuttryck för att visa hur han/hon känner sig inför de olika plaggen. Dessutom finns det ansiktsuttryck som visar om det är för varmt eller för kallt. Det gör att barn kan ha roligt med själva experimenterandet med olika klädesplagg. Tänk på att: Man som vuxen pratar med barnen om både årstider, känslor (dock finns det endast en begränsad mängd av dessa) och varför man svettas och fryser. Hippi 2 består av sex olika sorters övningar. Appen avser att öva på att se detaljer, höra ett ord och koppla det till en bild, minnesträning och uppmärksamhet. Bilderna är tydliga och appen vänder sig till såväl personer som står på tidig kognitiv nivå, såväl yngre som äldre användare. Här finns bl.a. vanligt memospel, finna alla av en sort, hitta andra halvan, höra ett ord och finna rätt bild. Det finns 3 olika svårighetsgrader. Tänk på att: Upprepa vad det är som visas för att göra det tydligare för användaren.

10 Fantasi och språk Puppet Pals uppmuntrar till kreativitet, skapande och berättande. Barn som ännu inte lärt sig skriva, kan skapa egna berättelser genom animation och ljud., man kan även lägga till egna skådespelare/bilder och bakgrunder. Då kan barnet själv och kända miljöer för barnet få vara med i handlingen. Tänk på att: Appen är bra för barn som har eller behöver utveckla sin fantasi och sitt språk, antingen med hjälp av sin kommunikationskarta eller sitt tal, kan även öka samarbetet barnen. Sock Puppets är en dockteater med strumpdjur, de förvränger rösten när man spelat in vilket kan hjälpa de barn som inte gillar att höra sig själva. Man kan göra 30 sekunder långa inspelningar. Tänk på att: I den här appen utvecklar barnen sin kreativitet och sitt intresse för att skapa samt att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Ritprata är en app där man kan kombinera ord och teckningar till en gemensam förståelse av händelser, ord eller sammanhang. Syftet med appen är att vara en hjälp i kommunikationen mellan människor samt att locka barn till att uttrycka sig i både tal och skrift., t.ex. reda ut ett händelseförlopp eller förbereda för en aktivitet. Att man sedan kan maila saga hem är väldigt motiverande för barnet. Tänk på att: Appen kan hjälpa barn att på ett annorlunda sätt återberätta vad som hänt och att barnet får utlopp för sin fantasi. Babbapp är en app vars pedagogiska tanke är att lek med Babblarna ska locka till tal- och språkutveckling. Spelet går ut på att barnet trycker på Babblarnas mun och så låter figurerna. (Figuren Baba säger babababa och Bibi säger bibibi osv.) När figurerna tystnar är det dags för barnet att härma figuren. På så sätt interagerar barnet och figuren, vilket leder till språkträning. Den är rekommenderad barn som precis börjat ljuda och behöver uppmuntras att öva språkljud. Tänk på att: Uppmuntra barnen att härma hur babblarna låter. Story Kit är en app där man kan skapa egna böcker genom att skriva, rita, infogaen bild, fotografera och spela in ljud. Man kan tyvärr bara spela in ljud i en minut. Efter att barnet har gjort en bok, kan man maila en länk till föräldrarna, då de får en privat länk som går till en webbsajt som enbart de som har länken har tillgång till, På webbsajten öppnas resultatet inte som en bok istället blir det en seriestrip. Tänk på att: Uppmuntra barnen att själva skriva i boken samt att de talar in själva och förklara att de kan visa den hemma sedan.

11 Story Creator är en app som du kan använda för att göra en bok, antingen med stillbild, rörlig bild, ritade bilder, text och ljud och det är lätt att göra Egentligen är det bara barnens egen fantasi som sätter gränsen för vad vi kan göra för slags bok. Boken går tyvärr bara att delas via Facebook. Tänk på att: appen kan användas till barn på olika kognitiva nivåer, den går att anpassa till alla om man som vuxen förbereder med bilder och eventuellt text innan. Uppmuntra barnen att våga uttrycka sig och tro på sig själv. Book Creator är en bra app där man kan skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela in din egen röst eller lägg på musik till en sida i boken. Eller varför inte både inläst text och musik? Det går nämligen att lägga till flera ljud på en och samma sida. Du kan även lägga till filmer från ditt eget bildarkiv. Du kan välja att dela via: , Itunes eller Open in another app Tänk på att: Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Använd barnens olika kommunikationshjälpmedel för att anpassa boken efter varje individ. Genom att sedan dela den med föräldrarna stärks deras självkänsla. Talking Tom Cat är en app som härmar allt vad man säger. Den är bra att motivera barn med om de behöver uppmuntras att använda sin röst och eller behöver få igång sitt ljudande. Tänk på att: Visa för barnet hur man gör och uppmuntra barnen att prata tillsammans och härma varandra i appen. Lek och lär Toca Tailor är en app där man designar kläder och väljer tillhörande accessoarer till fyra olika figurer (pojke, flicka, lodjur och sengångare). Vill man inte använda de inbyggda tygerna så går det även att använda kameran för att ta kort på det tyg/mönster/annat som man vill ha på plagget. Det går också att välja bilder från kamerarullen, det gör att det finns fantastiska möjligheter att vara kreativ med appen. Varför inte göra likadana kläder som du själv har på dig? Tänk på: Appen är även användbar för att stimulera barns skapande förmåga och för att uppmuntra samarbete.

12 Toca Tailor Fairy Tales är gratisversionen av Toca Tailor, med färre karaktärer, tyger och accessoarer. Appen har sagotema vilket innebär att accessoarerna skiljer sig åt från vanliga Toca Tailor. Funktionerna är dock desamma, man ska designa kläder och klä på figurerna. Tänk på att: Den här appen stimulerar barns fantasi, uppmuntra barnen att vara kreativa. Toca Band har musiken i fokus genom att man kan med hjälp av de 16 karaktärerna komponera ihop olika ljud till en melodi. Spelplanen består av en scen med åtta platser i tre nivåer. Beroende på vilken nivå man sätter karaktären så spelar den i olika tempo, från långsammast längst ner till snabbast längst upp. Det blir aldrig falskt eftersom alla spelar i samma tonart. Oavsett vilket tempo man sätter karaktärerna på så låter allt totalt sett bra. Tänk på att: Här kan man tillsammans med barnen utforska och samtala om musik och vad det kan vara. Vad har barnet för favoritmusik? Toca Kitchen här lagar man mat till fyra karaktärer. Man väljer ingredienser från en kyl och kan laga till maten på olika sätt. Karaktärerna gillar inte samma typ av mat så en del av utmaningen och det roliga går ut på att testa olika rätter för att lista ut vem som gillar vad. Många ingredienser måste dock tillagas för att karaktären skall gilla att äta dem. Jag tror att barn kan få en större förståelse kring olika typer av mat och varför man gillar olika saker. Tänk på att: Prata om vilken favoritmat barnen har och vilken de inte gillar, Sätt ord på vad som händer i de olika tillagningsprocesserna. Toca Kitchen Monsters går ut på som i Toca Kitchen att laga mat åt olika karaktärer. Denna gång är det två (snälla) monster som är hungriga. Man väljer ingredienser från en kyl och kan laga till maten på olika sätt. Det roliga är att testa olika rätter för att lista ut vem som gillar vad. Tänk på att: Prata med barnen om vad deras favoriträtter är och fråga om de själva skulle vilja äta dem mat som de ger monstren. I Toca Doctor kan barnen leka doktor och undersöka patienter, vilka barn älskar inte det? En liten robot, som antagligen ska vara doktorns assistent hjälper till med att undersöka patienten. Vid varje undersökning visar roboten upp fem punkter på kroppen. Genom att välja en punkt har man möjlighet att se vilken åkomma patienten har, sedan får barnet se om den kan hjälpa patienten om han/hon har brutit benet, fått en flisa osv. Tänk på att: I den här appen kan man som vuxen vara aktiv och benämna och fråga om kroppsdelar och försöka få barnet att få en ökad förståelse för kroppen.

13 Tocca Store är en app som ger barnen möjlighet att leka affär, att köpa någonting i en affär är egentligen ganska komplicerat. Det är många moment, där momenten skall ske i en viss ordning. Det underlättar att få in alla dessa moment på en så liten yta som en Ipad och samtidigt få allting att vara så enkelt och intuitivt så att ett litet barn kan förstå vad som händer och vad man skall göra. Tänk på att: Ur en pedagogisk synvinkel är det viktigt att man uppmuntrar barnen i spelet så att de lär sig att ta olika roller, att lösa konflikter, att kommunicera, att förhandla och att turas om. När man leker affär får man dessutom naturligt in matematiken, även om det är på en väldigt grundläggande nivå Toca House är en app med olika minispel där man hjälper fem personer med hushållsarbetet, tanken med appen är att etablera städning som någonting roligt och nödvändigt redan tidigt i livet vilket kan vara stor nytta när man växer upp. Det är en bra app att ha som utgångspunkt när man pratar om de olika rummen i som finns i hemmen och vilka funktioner som finns där. Tänk på att: Ställ frågor som Varför skall man städa? Hur kan man göra städning till någonting roligt? Finns det aktiviteter som endast vuxna kan göra? Varför? Vad händer om man slutar dammsuga eller diska? Toca Teaparty går ut på att man bjuder sina vänner, mjukisdjur eller mamma och pappa på en fika runt sin Ipad. Som mest kan man vara tre runt fikabordet. Tillsammans väljer man duk, fat, drycker och kakor. Man kan sedan dricka och äta gott och ha en trevlig stund tillsammans. Tar någonting slut kan man fylla på från kakfaten och kannorna. Ibland råkar man spilla ut saft eller chokladdryck på bordet. Då kan man torka upp med servetter. Det här är även något så ovanligt som en social app. Med social menar jag att flera barn kan använda den samtidigt på samma Ipad. Tänk på att: Som vuxen ska man lyfta fram och förklara olika begrepp i spelet som t.ex. matematiska, turtagning, hjälpas åt. Toca Birthday Party Playtime är en uppföljning till appen Toca Tea Party fast här väljer man en av tre tårtor; en pandatårta, en draktårta och en gräddig regnbågstårta. Därefter kan man placera ut tre tallrikar på bordet, till sist får man välja en present, det finns tre inslagna paket att välja mellan. Ur en pedagogisk synvinkel kan appen stimulera barns fantasi. Spelar man med andra övar man dessutom upp sin sociala förmåga. Eftersom det endast finns en present måste barnen lära sig att lösa konflikter, att kommunicera och att turas om. Tänk på att: I det här spelet är det viktigt att man som vuxen hjälper barnen att samarbeta och att öva turtagning. Kan även prata med barnen om sina egna födelsedagar och sina kalas.

14 Villa Villekulla här får man träffa Pippi Långstrump och alla hennes vänner. Innan man börjar spela själva spelet kan man välja att lyssna till en berättelse med tillhörande bilder om vem Pippi är. Därefter går man runt och upptäcker Pippis hus genom att trycka på pilar, dörrar och olika saker. Pippi följer hela tiden med runt i huset och är den som berättar om rummen och ger instruktioner kring vad som ska görasspelet även passar bra i förskolan då barnen med fördel kan spela tillsammans med varandra. Tänk på att: Det här är en app som bidrar till samarbete mellan barn och vuxna, använd gärna projektorn och ha de på väggen när man spelar om barnen t.ex. har peklampa. Kreativiteten sätts på prov när kakor bakas, minnet tränas när det är dags för Pippi att dansa och det gäller att vara lite logisk för att komma runt till alla rum för att hitta Pippi och de andra när de gömt sig. Kommunikation Verbal Victor är en app som är gjord främst för människor med kommunikativa svårigheter. Här kan man med enkelhet lägga in egna bilder och tala in eget ljud för att anpassa appen efter individen som använder den. Man kan välja att visa mellan 1 8 bilder. Pratkort är en app för barn som av olika anledningar har svårt att kommunicera, att kunna välja kläder, vid matbordet, leksaker eller kamrat att leka med är självklart för de flesta. Barn som inte kommunicerar verbalt behöver hjälp för att båda lära sig detta och för att kunna, genom val, påverka sin omgivning och vardag. Man kan välja att visa 2, 6 eller 12 bilder per sida. Det är dessutom möjligt att lägga till egna bilder, mappar, ljud och foton direkt från Ipaden kamera och på så sätt anpassa innehållet till det aktuella barnets behov. Appen innehåller både svenska och engelska. Det finns även en liten version som är gratis, så att man kan prova appen före köp. Ritade tecken är en fullmatad teckenordbok för de flesta vardagssituationerna! Appen ger dig tillgång till fler än 1700 tecken och bilderna visar tydligt hur de ska utföras. Du kan enkelt söka, bladdra, markera favoriter och spara tecken i egna grupper.

15 Teckna.se är en användarvänlig app där du lär dig teckna ca vardagsord på svenska (teckenspråk är alltså inte ett internationellt språk utan alla länder har sitt eget teckenspråk). Du väljer ett ord och ser sedan en kort filmsekvens där personen tecknar ordet samtidigt som det uttalas. När du lär dig teckenspråk är det viktigt att både teckna och säga/mima ordet eftersom en person med hörselnedsättning läser dina läppar och mimik. Svenskt teckenspråkslexikon är en enkel men användarvänlig app där du hittar st. tecken på Du väljer ett ord och ser sedan en kort filmsekvens där personen tecknar samtidigt som ordet mimas. När du lär dig teckenspråk är det viktigt att både teckna och säga/mima ordet eftersom en person med hörselnedsättning läser dina läppar och mimik. Orden/tecknen är uppdelade i olika ämnen, t ex data/teknik, ekonomi, familj, föreningsliv, geografi etc. eller så söker du fritt på ett ord du vill lära dig i sökfunktionen. Varje ord är också är beskrivet i text under filmsekvensen. Övrigt IMovie kan man skapa filmer och bildberättelser direkt i ipaden. Inga kameror, sladdar eller annan utrustning behövs. Alla klipp i filmen lägger sig längs en tidslinje och det är bara att flytta runt dem med fingret där man vill ha dem. Man kan lägga till ljud och text och utforma filmen utifrån flera teman. Tänk på att: Öka föräldrars och barnens delaktighet genom att använda den app och visa vad som sker på dagarna. Böcker Det finns många förlag som ger ut bra böcker för läsplatta. Här är några av förlagen.

16 Kontakt Har du frågor eller bara vill veta mer är du välkommen att höra av dig till: Johanna Björnhage Förskollärare, Förskolan Stegen Tel E-post

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

ANIMATIONS KOKBOK. Filmrecept för kreativa

ANIMATIONS KOKBOK. Filmrecept för kreativa ANIMATIONS KOKBOK Filmrecept för kreativa ANIMATIONS KOKBOK Filmrecept för kreativa Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. För

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Institutionen för pedagogik Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Examensarbete 10 poäng i Lärarutbildningen Kursbeteckning GOX 219, 299 Sommarterminen 2007 Examensarbete 10 poäng

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå

Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå Inventering och utvärdering av surfplattor och applikationer Projekt genomfört med stöd från Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan?

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan Författare Ursula Aglassinger,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogiskt arbetssätt

Pedagogiskt arbetssätt Pedagogiskt arbetssätt För personer med Autism och annorlunda kognitiva förutsättningar Författare: Emelie Liljedahl Handledare: Kerstin Gatu Mora Folkhögskola Autism Ett annorlunda sätt att tänka Mora,

Läs mer

När Babblarna flyttar in på förskolan

När Babblarna flyttar in på förskolan AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI Avdelningen för utbildningsvetenskap När Babblarna flyttar in på förskolan En intervjustudie om leksaker som läromedel på förskolan Lisa Marklund 2015 Examensarbete,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer