FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15"

Transkript

1 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet Siffror s. 8-9 Säsongen beskrivet i korthet Utveckling s , 34-35, 56 SIU Gimonäs Licenser Föreningar Tjejsatsning Likabehandling Mångfald Idrottslyftet Motion RIG/NIU Forskning Elitutveckling Tävling s , 32-33, Innebandyfesten Distriktslags-SM Newbody Cup SM-slutspel Svenska Superligan Årets spelare Seriesystem Förvaltningsråd Domarverksamhet Juridiska Nämnden Uppföljning verksamhetsmål! Löpande i verksamhetsberättelsen kan du i de här rutorna hitta hur Svensk Innebandy svarat upp på de mål som funnits i verksamhetsplanen säsong 2014/15. Foto: Per Wiklund & Calle Ström Formgivning: Innebandymagazinet Arrangemang s , 48-49, SM-finalen U19-VM VM Landslag s Herr VM-analys Dam U19-dam U19-herr Kommunikation s Egna plattformar Media TV Webb-TV Marknad s. 60 Samarbetspartners Administration s. 61 IT Årsredovisning s Ekonomi! 2 w w w. i n n e b a n dy. s e

3 INNEHÅLL w w w. i n n e b a n dy. s e 3

4 Organisation Tack för ett händelserikt år Aldrig någonsin tidigare har Svensk Innebandy arrangerat två VM-turneringar inom loppet av några månader. Verksamhetsåret var därför, minst sagt, fullsmockat av spännande aktiviteter. Under säsongen har vi hunnit med att bjuda in till två VM-turneringar på fyra månader vilket verkligen präglat verksamhetsåret ordentligt. VM i Göteborg var en häftig upplevelse där det handlade om så mycket mer än bara det fantastiskt goda resultatet på banan. VM-turneringen stack ut och syntes på stadens gator och i media. Mycket tack vare samarbetet med Göteborg som stad. Funzone levererade och ramade in mästerskapet på ett sätt som innebandyvärlden aldrig någonsin skådat och så fylldes Scandinavium med engagerade åskådare som backade upp det svenska landslaget. VM blev en sportslig- och publik succé med ett väldigt drag på läktarna och en dramatisk final där Sverige på nytt vann guld. Vi har även arrangerat ett U19-VM för herrar, i Helsingborg. För första gången någonsin. Återigen ska vi vara riktigt stolta över sättet vi hanterar ett mästerskap på. Vi vågar påstå att ett VM för juniorer aldrig genomförts på ett så här ambitiöst sätt. Sedan ska vi inte sticka under stolen med att det resultatmässigt inte är godkänt med en fjärdeplats för något av våra landslag. Men det finns mycket mer under säsongen att vara stolta över. SMfinalen i Ericsson Globe till exempel. Efter fyra fantastiska år i Malmö Arena var vi tillbaka i huvudstaden och fyllde Globen åskådare ramade in SM-finalen på ett mäktigt sätt. Mycket kring det som händer just nu kretsar annars kring implementeringen av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Med den vill vi sätta individen i centrum, vi vill uppmana och få till livslångt idrottande och vi vill stoppa tidig selektering. Vi är medvetna om att SIU, som den kallas, slår hål på gamla valda sanningar och det är långt ifrån problemfritt. Men vi är fullständigt övertygade om att det är rätt väg att gå. Signalerna vi får från de ledare som under tre år gått de nya utbildningarna ger oss den bilden. Även det intresse som andra idrotter visar för SIU tyder på det. Mot slutet av säsongen har vi också fått ut mer av vår nya modell i media och även tagit större plats i samhällsdebatten. I år var också sista gången vi arrangerade distriktslags-sm för 15-åringar. Som följd av SIU har vi beslutat att istället satsa på ett nationellt utvecklingsläger som vi under våren arbetat allt mer intensivt med. Vi har också kommit en bit på väg när det gäller att ta in motionsinnebandyn under Svensk Innebandys flagg. Flera sådana här förändringar, till följd av SIU, kommer. Tack för ett lyckat verksamhetsår vi ser redan fram emot nästa! Tomas Engholm Ordförande Svensk Innebandy Göran Harnesk Generalsekreterare Svensk Innebandy 4 w w w. i n n e b a n dy. s e

5 Organisation Fokusområden för 2014/15 Svensk Innebandys åtta verksamhetsmål under säsongen Svensk Innebandy är inne i sin mest expansiva fas på många år. Rejäla förändringsprocesser har påbörjats inom många områden. Detta görs för att verksamheten ytterligare ska ta steg i utvecklingen såväl nationellt som internationellt. År 2009 fattade förbundsmötet beslut om en verksamhetsinriktning som byggde på en vision om ett önskat framtida läge för Svensk Innebandy som skulle sträcka sig över Då utvecklingen har gått framåt snabbare än man kunnat förvänta sig har innehållet i inriktningen implementerats 1. MÅLUPPFYLLELSE Nå uppsatta VP-mål 2. STYRDOKUMENT Förtydliga innebandyns regelverk 3. VARUMÄRKET INNEBANDY Fortsätta skapa ett större marknadsvärde för innebandyn 4. INTERNATIONELLT Tydliggöra Svensk Innebandy internationellt 5. ELIT Skapa förbättrade förutsättningar för våra elit- och landslag 6. SVENSK INNEBANDYS UTVECKLINGSMODELL Säkerställa implementeringen av SIU i hela landet 7. SAMVERKAN Stärka samverkan med olika aktörer 8. LIKABEHANDLING Stärka likabehandlingsarbetet i de nya verksamhetsplaner som beslutats av förbundsmötet 2012 och som föreslås förbundsmötet Därmed ges bättre verktyg att förverkliga intentionerna som togs fram Verksamhetsplanen för 2014/15 togs fram säsongen innan för att tydliggöra ambitionerna med den fortsatta utvecklingen av Svensk Innebandy. Nedan följer åtta fokusområden/ målområden som identifierats som särskilt viktiga områden att arbeta med. Svensk Innebandys styrelse Tomas Engholm ordförande Martin Wolmhed Vice ordförande Jan Lundin Ledamot Mikaela Mikaelsson Ledamot Maria Åhgren Ledamot Pernilla Nielsen Ledamot Krister Azelius Ledamot Kim Fors Adjungerad SEI Arbetsutskott Tomas Engholm, ordförande Martin Wolmhed, ledamot Maria Åhgren, ledamot Göran Harnesk, generalsekreterare Valberedning Stephen Selindh, sammankallande Britt-Louise Ericsson, ledamot Niclas Westén, ledamot Håkan Silvén, ledamot Roy Silverby, ledamot Revisionsfirma PwC Övrigt Tomas Eriksson, hedersordförande (1999-) Lasse Granqvist, hedersledamot (2001-) w w w. i n n e b a n dy. s e 5

6 Organisation Så här var styrelsens säsong! På sitt upptaktsmöte i augusti beslutade förbundsstyrelsen (FS) om de ramar som skulle gälla för arbetet utifrån den av förbundsmötet beslutade verksamhetsplanen. Förbundsmötet hölls den 15 juni 2014 i Solna. Mötet leddes av Per Darnell, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Det var första gången det inte valdes någon ordförande då 2013 års förbundsmöte beslutade om tvåårsmandat för ordföranden. Däremot valdes Krister Azelius, Mikaela Mikaelsson och Pernilla Nielsen som ledamöter på två år. Vare sig motioner eller propositioner fanns att behandla. Förbundsstyrelsen har 2014/15 genomfört sju sammanträden. Många diskussioner och beslut som tagits har fattats utifrån tidigare års beslut om att bygga Svensk Innebandy som Folksporten och att arbeta efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Arbetet har genomförts utifrån begreppet Tillsammans. Det har inneburit att styrelsen och kansli har genomfört beslut och förändringsprocesser i mycket nära samarbete med distrikt, föreningar, samarbetspartners och myndigheter. Till de ordinarie sammanträdena har valberedningen inbjudits. Styrelsens arbete har även detta år fortsatt att utvecklats. Förutom en självklar fokus på strategiska frågor, har egna arrangemang såsom VM i Göteborg, U19-VM i Helsingborg samt flytten av SM-finalerna till Stockholm varit centralt i styrelsens arbete. Det i kombination med arbetet med budget och verksamhetsplan samt uppföljning av densamma. Flera avgörande beslut har tagits. Som seriestruktur, nya åldersindelningar, distriktslags-sm, förändringar av Newbody Cup samt fördelning av medel från Idrottslyftet. Styrelsen genomförde en konferens för distriktsordförandena under rubriken Vision 2020 i samband med VM. Föreningsordföranden för SSL-föreningarna genomförde en elitkonferens i Stockholm. Både konferenserna med positiva resultat och en framtidstro. Styrelsen har fortsatt att arbeta efter ambitionen att så långt det går ge föreningar och distrikt möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som ska tas. Det har på ett effektivt sätt kompletterat styrelsens mandat att fatta beslut mellan förbundsmötena. Styrelsen har också haft en ambition om att ta ett betydligt större ansvar för svensk idrottspolitik. Det har resulterat i nomineringar till flera poster inom RF, ökad närvaro på nätverksmöten samt mer närvaro i media. Svensk Innebandy tas idag på största allvar av de instanser som på ett eller annat sätt påverkar vår idrottsliga vardag.! Svar på verksamhetsmål Se över förutsättningarna för att förbundsmötet vartannat år genomförs som en visions- och strukturkonferens. Tydliggöra ramarna för elit- och distriktsordförandekonferensen. Underlag för båda dessa punkter har tagits fram och kommer att presenteras för Svensk Innebandys förbundsmöte i juni Representationen i styrelser/kommittéer/arbetsgrupper ska spegla samhället och ska kartläggas och presenteras vid nästkommande ordförandekonferens. Ej genomfört. 6 w w w. i n n e b a n dy. s e

7 Organisation Aktivt arbete viktigt under 14/15 Totalt finns 29 tillsvidareanställda samt 2 visstidsanställda spridda i Solna, Göteborg, Nyköping och Falun. Bland annat har tre nya ansikten anslutit i Solna. Svensk Innebandy köper också tjänster av Västerbottens IBF, Smålands IBF och Umeå Universitet. Detta har hänt 2014/2015 Tillsammansarbetet inom Svensk Innebandy har intensifierats och kanslipersonalen har varit ute mer och samverkat i rörelsen: bland distrikten och föreningarna. Organisationsförändringen har fortsatt under året och vi har jobbat vidare med att tydliggöra och stärka det mandat och uppdrag som ligger på förbundskansliet. är tävling, utveckling, arrangemang, administration och kommunikation/pr. Verksamhetschefen har i uppdrag att se till att varje avdelning jobbar utifrån de mål och riktlinjer som förbundsmötet har beslutat om. Förändringarna i organisationen har gjort att ledningsgruppen har utökats till sju personer istället för tre (generalsekretare, HR och verksamhetschefer). För att göra detta har vi gått tillbaka till att alla avdelningar har en verksamhetschef. Avdelningarna Landslagsorganisationen har stärkts med två General Managers som ansvarar för administrationen kring landslagen. Svar på verksamhetsmål VP:n samt de av FS beslutade aktiviteterna ska följas upp och utvärderas. Det görs i samband med den GS-rapport som styrelsen får inför varje FS-möte. Såväl i skriftlig som muntlig form. Utöver detta har tjänstemän varit fördragande på FS-möten under säsongen. Och GS och ordföranden har haft flera uppföljningsmöten.! Innebandyns samtliga styrdokument ska harmoniseras och ha sin grund i stadgarna. Då dessa dokument är levande ska de ständigt ses över och revideras där behov finns. Det pågår kontinuerligt. Svensk Innebandy ska samverka med de övriga lagidrotterna. Ordförande och generalsekreterare har deltagit vi ett antal möten med övriga lagbollsporter för att utbyta erfarenheter och samarbeta, bland annat kring valen till Riksidrottsmötet. Generalsekreteraren har dessutom deltagit vid generalsekreterarträffar en gång i månaden. w w w. i n n e b a n dy. s e 7

8 Organisation Ledningsgruppen Göran Harnesk Generalsekreterare Magnus Fantenberg Controller Christer Johansson Administrativ chef Magnus Nilsson Arrangemangsansvarig Sebastian Nurmi Presschef Emil Risberg Utvecklings- och landslagschef Åsa Wigforss HR & Ekonomi Administration Tomas Eriksson Förvaltningsrådet Katrin Bellander Resor och konferens Jonas Olsson Systemutvecklare Johanna Collin Kundtjänst Göran Berg Kundtjänst Anders Mörk Kundtjänst/General Manager Thomas Kh Andersson Smålands IBF, Projektledning ibis (50%) Utveckling & LandslaG Kristoffer Berg Utvecklingskonsulent (fr ) Jenny Hedlund Utvecklingskonsulent (60% fr /40% landslag) Hanna Sandberg Utvecklingskonsulent (fr ) Taru Tervo Forskningssamordnare IKC (50%) Arrangemang & Marknad Tävling David Andersson Säljare Tobias Linderoth Projektledare SM-finalen Erik Nilsson Arrangemang & Elit Jonas Ahlehjelm Västerbottens IBF, Domarkonsulent (50%) Patrik Eklund Västerbottens IBF, Tävlingssamordning (75%) Michael Leimer Tävlingskonsulent Linda Noppa Förbundsjurist Johan Olsson Domaransvarig KOMMUNIKATION Anton Rosenblad Kommunikatör (anställd ) FÖRBUNDSKAPTENER Jan-Erik Vaara Herrlandslaget (80%) Ulf Hallstensson Herrlandslaget (100%) Åsa Karlsson Dam-/U19-landslaget (60%) Andreas Lundmark Damlandslaget (60%) Övriga noteringar Linda Emterby IT-support (föräldraledig fr ) Sara Berglind Utvecklingskonsulent (tjänstledig) Malika Laarif Utvecklingskonsulent (föräldraledig fr ) Josephine Cederholm Produktionsassistent (föräldraledig fr ) Jeanette Mill VM och U19-VM (projektanställning fr ) Daniel Karlsson Informatör (slutade ) Jennifer Mayer Utvecklingskonsulent (slutade ) Anders Jonsson Utvecklingskonsulent Jan Lindberg General Manager U19 Joakim Lindström Utvecklingskonsulent! Svar på verksamhetsmål Samverkan med SDF:n kommer att intensifieras ytterligare för att optimera de gemensamma resurserna. En arbetsgrupp bestående av representanter från distrikten och förbundet har berett frågor som ska gynna ett utökat samarbete. Detta arbete presenterades vid en distriktsordförandekonferens som beslutade om att ge förbundsstyrelsen ett mandat att fortsätta processen. 8 w w w. i n n e b a n dy. s e

9 Organisation SÄSONGEN I SIFFROR 100 Henrik Stenbergs avgörande mål i VMfinalen var hans 100:e poäng i landslaget. 104 Madelene Backlund spräckte drömgränsen. Det blev 104 poäng på 34 matcher under säsongen i Rönnby Västerås IBK Antalet tv-tittare totalt på de båda SM-finalerna i Globen. 971 Antalet registrerade föreningar i Sverige. 3 FEBRUARI Datumet då SIU-bloggen satte i gång sin satsning. 3IBF Falun tog sitt tredje raka SM-guld. 20 Dennis Svensson blev den 20:e och sista spelaren in i U19-VM-truppen. Och gjorde fyra mål i premiären. 1 APRIL Datumet då ungdomssatsningen Sweden Floorball Youth Camp presenterades Antalet åskådare totalt på VM i Göteborg är nytt publikrekord. 4I den fjärde SM-finalen fick KAIS Moras Anna Wijk äntligen lyfta guldbucklan. 17:33 klockslaget då Sverige vann VM-guld den 14 december. w w w. i n n e b a n dy. s e 9

10 Utveckling Svensk Inn Utvecklin Arbetet med att implementera intentionerna och idéerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell fortsätter. Under det gångna verksamhetsåret har vi framför allt fokuserat på att stämma av hur arbetet går i respektive distrikt runtom i landet. Svensk Innebandys tjänstemän har besökt samtliga distrikt utom ett, som kommer att besökas under juni Besöken har syftat till att diskutera utvecklingsfrågor ur ett brett perspektiv, men också hur arbetet med implementeringen av SIU fortskrider. Vid besöken så har tjänstemän från Svensk Innebandy närvarat tillsammans med både ideellt engagerade och anställd personal från respektive distrikt. Samtalen har varit konstruktiva och kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i förhållandet förbundet-distrikten och innebandyföreningarna. Tränarutbildningar För att skapa förutsättningar som möjliggör för så många tränare som möjligt att fortbilda sig inom ramen för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell subventioneras alla tränarutbildningar inom ramen för barn- och ungdomsverksamheten i hög utsträckning genom Idrottslyftet. För att säkerställa att tränarutbildningar kan genomföras över hela landet och därmed skapa möjlighet för alla ledare att fortbilda sig, så finns det 40 nationella kursledare. Dessa kursledare har som uppdrag att genomföra grundutbildningen och fördjupningsutbildningar inom ramen för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Under säsongen 2014/15 har det genomförts ungefär 200 utbildningar varav hälften är grundutbildningen och resterande är fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Totalt sett har en bra bit över innebandyledare genomgått kompetenshöjande insatser i Svensk Innebandys regi. För att säkerställa att Svensk Innebandys utbildningsverksamhet genomförs med hög kvalitet genomförs årligen en kursledarutbildning med fokus på de personer som verkar som nationella kursledare. Utbildningen har som syfte att uppdatera kursledarna på de senaste rönen kopplat till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell samt att säkerställa att en hög utbildarkvalitet upprätthålls. Helheten För att utvecklingsmodellen ska bli verklighet så krävs det att alla delar av verksamheten anpassas till det ändamålet. Därför har vi under året färdigställt ett föräldramaterial som på ett enkelt sätt ska beskriva vad utvecklingsmodellen innebär för den aktuella målgruppen. Vidare fortsätter dialogen med våra distrikt angående anpassning av de lokala och regionala tävlingsstrukturerna. Även vår utbildning inom föreningsutveckling har ett tydligt sammanhang i förhållande till utvecklingsarbetet i stort. Fortsättning på nästa uppslag 10 w w w. i n n e b a n dy. s e

11 Utveckling ebandys gsmodell w w w. i n n e b a n dy. s e 11

12 Utveckling Utmaningen Implementeringen av utvecklingsmodellen handlar om en beteendeförändring och att försöka skapa en verksamhet för alla som vill utöva innebandy eller idrott. Det skulle på ett enkelt sätt kunna åskådliggöras med hjälp av ovanstående figur, där triangeln ska bli en rektangel. Idrotts- och innebandyrörelsen har behöver anpassa sin verksamhet för att på ett bättre sätt möta individernas behov som vill vara med i verksamheten. Det är ett arbete och en utmaning som Svensk Innebandy har antagit och påbörjat, men som inte på något sätt är klart. Vi har en lång resa framför oss, men där vi under det gångna året har tagit steg i rätt riktning. Svar på verksamhetsmål Alla SDF ska använda SIU-modellen. Alla distrikt har mer eller mindre anpassat sin verksamhet till SIU. Hur man lyckats ser väldigt olika ut beroende på distriktets förutsättningar och tanken från Svensk Innebandy är heller inte att det ska se exakt likadant ut.! Alla ledare ska få möjlighet att genomgå SIU-utbildningar. Alla distrikt ger sina ledare möjlighet att genomgå SIU:s grundutbildning. För att säkerställa att tränarutbildningar kan genomföras över hela landet, och därmed skapa möjlighet för alla ledare att fortbilda sig, så finns det 40 nationella kursledare. SIU ska efterfrågas av andra idrotter och ses som ett föredöme för att motverka tidig utslagning. Svensk Innebandy har under året deltagit på konferenser anordnade av både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna där vi har framfört filosofierna i SIU. Samtal har, i olika sammanhang, förts med andra idrotter kring värdegrundsfrågor baserat på innehållet och andemeningen med SIU. Påbörja arbetet med trygghetsfrågor i relation till ett barnrättsperspektiv. Ett föräldramaterial baserat på SIU-modellen har skapats. Vidare har diskussion och grundläggande planläggning om trygghetsmaterial riktat till barn genomförts tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. 12 w w w. i n n e b a n dy. s e

13 Utveckling Blandade åldrar får tjejerna att fortsätta För några år sedan kände Gimonäs Umeå IF:s flicksektion att de ville förändra den dystra trenden med spelare som slutade i tidig ålder. I dag är de ett föredöme för hela Sveriges flickinnebandy. Det har varit ett problem länge inom flickidrott. Utövarna slutar för tidigt av olika anledningar. Så även inom innebandyn vilket Umeåklubben Gimonäs ville motverka. Där tänkte ledare från flera flicklag att det kanske skulle vara bra att låta spelarna spela med andra än bara sin egen årskull. Äldre med yngre och tvärtom. Så det började egentligen med att vi hade lite olika träningsgrupper med blandade åldrar. Vi såg att det fungerade jättebra, och då följde det med in i matcherna också. Vi utgick från var de befann sig kunskapsmässigt snarare än åldersmässigt, säger ledaren Peter Hjelt. Nu, när den så kallade nivåindelningen har pågått i några år, kan man skönja resultatet av satsningen. Och det är positivt. Vi har haft utvärderingar med tjejerna det har varit genomgående positivt. Det jag tror är positivt är att man ibland får känna att man får stå först i kön, och andra träningar kan man stå längst bak och kolla hur de äldre gör. Man får en utmaning att ligga på max mot de äldre ibland, men också ta initiativ i träningar. Vi ser en jätteutveckling i alla tjejer, säger Peter Hjelt. Sedan initiativet sjösattes har Gimonäs inte haft en enda spelare som har slutat. Nu spelar 97:or med 00:or och gillar det! Jag tycker att det fungerar bra. Det är bra för de yngre att träna med oss som är äldre, säger 97:an Alva Larsen. Hur är det att spela med yngre spelare då? Det fungerar också bra. Jag har valt att spela på en lite lägre nivå för att ha tid med plugget. Men det är kul, det är ett härligt gäng. Något som föräldrar till Gimonässpelarna var fundersamma kring var kompisaspekten. Försvårade inte det här upplägget chansen att träffa bra vänner inom innebandyn? Svaret är glasklart: Nej, det gjorde det inte. Vi får bra sammanhållning, det är bara roligt. Man får vänner som är både äldre och yngre, säger spelaren Julia Andersson. Vi har inte upplevt att det är ett bekymmer. Vi har aldrig hört något från tjejerna, snarare tvärtom. Det är berikande att spela med äldre och yngre, säger Peter Hjelt. w w w. i n n e b a n dy. s e 13

14 Utveckling Antalet spelare ökar jämfört med året innan I april 2015 hade Svensk Innebandy registrerade spelare jämfört med förra säsongens Sveriges tio största föreningar Täby FC 1725 Distrikt Blekinge Innebandyförbund Bohuslän-Dals Innebandyförbund Dalarnas Innebandyförbund Gotlands Innebandyförbund Gästriklands Innebandyförbund Göteborgs Innebandyförbund Hallands Innebandyförbund Hälsinglands Innebandyförbund Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Norrbottens Innebandyförbund Skånes Innebandyförbund Smålands Innebandyförbund Stockholms Innebandyförbund Södermanlands Innebandyförbund Upplands Innebandyförbund Värmlands Innebandyförbund Västerbottens Innebandyförbund Västergötlands Innebandyförbund Västernorrlands Innebandyförbund Västmanlands Innebandyförbund Örebro Läns Innebandyförbund Östergötlands Innebandyförbund Totalsumma ! Svar på verksamhetsmål Ambitionen är att mängden aktiva ska öka. Detta genom att rekrytera nya aktiva samt arbeta för att behålla de spelare som finns. Spelare ska även stanna kvar inom sporten som ledare, tränare eller i andra funktioner. Mängden aktiva har ökat kortsiktigt. Men det här är framför allt ett långsiktigt arbete där införandet av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell förhoppningsvis ska bidra. Motionsspåret som påbörjats ett annat. A-licens B-licens Motionärslicens Totalsumma Föreningar Hässelby SK IBK 1061 Linköping IBK Ungdom 1059 Värmdö IF 849 IK Zenith 835 FBC Engelholm 812 Nacka Wallenstam IBK 764 Åkersberga IBF 704 Sportlife Kungälvs IBK 674 FC Helsingborg 615 Räknat antal licensierade spelare, april w w w. i n n e b a n dy. s e

15 Utveckling Över 100 personer på Föreningsutvecklingsresan För åttonde året i rad arrangerades Föreningsutvecklingsresan i Svensk Innebandys regi. Den här gången med fokus på föreningarna i Svenska Superligan. 20 föreningar och Svensk Elitinnebandy (SEI) var på plats. F öreningsutvecklingsresan var förlagd på Rhodos i Grekland. Under en veckas tid fick totalt 103 personer lära sig mer om ekonomi, idrottsjuridik, HRM, organisation, mål, strategier och policys. I slutet av varje dag fick föreningarna jobba med en handlingsplan kopplad till ett eller flera verksamhetsområden som de lärt sig mer om under dagen. Föreningarna var under veckan indelade i fyra mindre grupper. Där hölls de flesta föreläsningarna av två kursledare per grupp. Gruppassen bröts av med storföreläsningar där bland annat Tomas Eriksson höll en uppskattad föreläsning om den kommande elitlicensen. Christer Pallin, RF, visade på vikten att ha en fungerande organisation via idrottsjuridik. Johan Lindvall, Generate Partnerships, höll ett pass kring marknad och hur föreningarna kan utveckla den biten. SEI pratade om hur SSL-föreningarna tillsammans ska utveckla ligan. Det hölls även en föreläsning av Svensk Innebandys presschef Sebastian Nurmi kring media. Det är många saker som gör att veckan har varit mycket uppskattad. Till exempel blandningen av att få ny kunskap och få bekräftelse på att man är på rätt väg. Samt ett kunskapsutbyte med andra föreningar, säger Hanna Sandberg, utvecklingskonsulent på Svensk Innebandy.! Svar på verksamhetsmål Stötta föreningarna i att ta fram en grundplattform för deras arbete med SIU. Det finns ett sådant fokus under Föreningsutvecklingsresan. w w w. i n n e b a n dy. s e 15

16 Utveckling Fler flickor i innebandyn Under 2014 presenterade Svensk Innebandy, tillsammans med Inger Eliasson och Annika Johansson vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet, ett forskningsprojekt på flickor Fler Flickor i Innebandyn (FFI). Projektet hade som syfte att hitta bakgrunden till varför flickor väljer att sluta med innebandyn i tonåren, och hur Svensk Innebandy kan göra för att behålla dem längre. Vidare syftade studien till att utveckla kunskap som ger ökad förståelse för hur innebandyföreningarna kan arbeta för att få unga flickor att fortsätta med innebandy. Problemet är enligt Inger Eliasson att föreningarna inte är delaktiga i flickornas avslutsprocess vilket innebär att de har dålig kunskap om vilka flickorna är och om varför de funderar på att sluta. Det är därför viktigt enligt forskarna att det finns en handlingsplan som visar på helheten för hur idrottsföreningarna ska ta reda på ungas tankar och upplevelser om sådant som kan leda till att de börjar tveka på att fortsätta. Ett viktigt resultat som framkommit i studien är att beslutet ofta har med förändringar att göra. Exempelvis när flickor flyttas upp till ett äldre lag eller slås ihop med andra lag, när det kommer nya tränare, när det blir ökade krav på att satsa på sin idrott eller ökade krav i skolan, säger Inger Eliasson och fortsätter: För vissa blir det en övermäktig press på individen då flickorna i tonåren också beskrivs ha höga krav på sig själva att leva upp till allt som förväntas av dem. Det visar att det är viktigt att vara uppmärksamma på individens situation i ett helhetsperspektiv och särskilt på hur förändringarna påverkar barn och unga inom idrotten. Svensk Innebandy kommer att bygga vidare på det här till De projekt som beviljas Idrottslyftsmedel under 2015 kommer att få arbeta fram en handlingsplan för hur flickorna i deras förning ska vilja fortsätta med innebandy.! Svar på verksamhetsmål Antalet aktiva flickor ska öka. Efter forskning och olika förändringar hur vi bedriver barn- och ungdomsidrott har vi påbörjat hur vi vill och tror att fler flickor ska fortsätta spela innebandy och därmed öka antalet aktiva flickor. Vi är inte där än. 16 w w w. i n n e b a n dy. s e

17 Utveckling Satsning på barnoch ungdomsidrott Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Idrottslyftets syfte är: Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. För att arbeta gentemot det syftet har Svensk Innebandys styrelse satt upp olika fokusområden. Under 2014 var de utbildningar, föreningsutveckling, SM-/ VM-arrangemang, tjejsatsningar, etnisk mångfald och trygghet och påverkan. De här områdena är även satta för att vi kan se att vi inom Svensk Innebandy behöver stärka upp där. Det har även varit möjligt för föreningarna att söka för egna projekt. En viktig del i SIU-implementeringen är att vi har utbildade ledare och domare i varje förening. Därför är ett av fokusområdena utbildning. Under 2014 godkändes ansökningar som har med utbildning att göra. Det innebär att det är otroligt många som har gått någon av Svensk Innebandys utbildningar. Satsningen på ledare och domare kommer att fortsätta under Likabehandling ska genomsyra verksamheten Likabehandling är ett förhållningssätt som alltid ska genomsyra all verksamhet inom Svensk Innebandy. För Svensk Innebandy kan likabehandling exempelvis innebära att killar och tjejer ges samma förutsättningar att utöva sin idrott. Mycket av utvecklingsarbetet under året har riktats mot att försöka ge samma utvecklingsstöd till aktiva, ledare och föreningar oavsett vart i landet de befinner sig. Svensk Innebandys organisation behöver utvecklas för att kunna möta det behov som finns ute i vårt land. Det är ett arbete som under det gångna året har påbörjats och som kommer att vidareutvecklas under kommande år. Mångfald viktigt för att utveckla idrotten En ökad mångfald inom Svensk Innebandy är en viktig faktor för utvecklingen. Det kan innebära en Svar på verksamhetsmål Ett program för integrationsarbete ska tas fram. Arbetet med en strategi och en plan för integrationsarbetet inom Svensk Innebandy är påbörjad men inte slutförd. ökad andel kvinnor både vad gäller aktiva, funktionärer och ledare. Men även ökad etnisk mångfald. Att öka mångfalden vad gäller kön, bakgrund och färdigheter inom innebandyn är ett ständigt pågående arbete. Under det gångna verksamhetsåret har Svensk Innebandy framför allt stöttat enskilda föreningar som har genomfört projekt som syftar till att öka den etniska mångfalden. Ett arbete med en strategi och en plan för integrationsarbetet inom Svensk Innebandy har också påbörjats. SDF:n ska uppmuntras att arbeta med policydokumenten Stor blandning- lika behandling och Mångfald - arbetsmaterial etnicitet I samband med våra distriktsbesök under säsongen har det här målet uppfyllts.! w w w. i n n e b a n dy. s e 17

18 Utveckling Motionsin en prioriterad fråga Bakgrunden till att Svensk Innebandy satsar på motionsinnebandy är att den generation som var med när innebandyn startade på senare år försökt att komma tillbaka till innebandyn. Men genom andra aktörer. Svensk Innebandy har fram till nu inte haft möjlighet att ta emot motionsspelare då det inte funnits en strategi för den målgruppen. Men för att möta efterfrågan har ett fåtal distrikt, på eget initiativ, skapat sina egna motionstävlingar som sett lite olika ut i landet. Problematik fram till idag Motionsinnebandyn ser olika ut i landet Motionsinnebandyn drivs i stor utsträckning av en enda person med stort engagemang Svensk Innebandy erbjuder inte ett regelverk anpassat för motionsinnebandy Svensk Innebandy har ingen utarbetad strategi för motionsinnebandyn Ingångsvärden för vår motionsverksamhet är att det ska vara enkelt för alla som vill hålla på med motionsinnebandyn i någon form. Svensk Innebandy håller idag hög klass när det gäller domare och vi har distrikt som besitter ett stort kunnande i att både administrera och arrangera. Det är just den kvalitén som vi ska sälja vår produkt- motionsinnebandyn på, säger Jenny Hedlund som arbetar med frågan på förbundet. Under säsongen 2014/15 har det anordnats ett stort gruppmöte dit alla distrikt var inbjudna. Det har genomförts besök hos distrikten och återkommande lyncmöten med en bildad referensgrupp. Allt för att diskutera motionsfrågan. Önskemålen som kommit fram är Enhetlighet och ett genomarbetat rikstäckande koncept för motionsinnebandy Valfrihet och möjlighet att kunna delta i motionsspel över hela landet Ett samlingsnamn för motionsinnebandyn En manual för motionsinnebandyn håller nu på att tas fram. Manualen kommer att innehålla tips och idéer för att starta upp denna verksamhet. Hur gör vi, vad ska vi tänka på och vilka kan vi kontakta? Manualen kommer även att innehålla rekommendationer, men det är alltid upp till respektive distrikt att fastslå sina riktlinjer utefter de lokala förutsättningarna, säger Jenny Hedlund.! Svar på verksamhetsmål De som spelar innebandy på motionsnivå ska erbjudas förutsättningar så att de anser det värdefullt att ingå i Svensk Innebandy. Under året har det skapats ett underlag för hur Svensk Innebandy ska arbeta med motionsinnebandy. Processen har letts av förbundet i dialog med distriktsrepresentanter där tävlings- och administrationsfrågor har varit i centrum. Det finns en plan för att komma igång, utveckla de olika delarna och sträva framåt. Dessa kommer det att arbetas med i början av säsongen 15/ w w w. i n n e b a n dy. s e

19 Utveckling nebandyn w w w. i n n e b a n dy. s e 19

20 Utveckling Positivt gällande innebandy- GYMNASIERNAS utveckling Fokus på verksamheten i de gymnasier som finns inom innebandyns organisation (RIG/ NIU) har under säsongen legat på instruktörernas formella kompetens och förutsättningarna att göra ett bra jobb. NIU-besök genomförs löpande och 2014/15 har Svensk Innebandys kansli varit hos åtta av 29 skolor. De individuella besöken syftar till att ge en övergripande bild av NIU-verksamheten i landet och respektive skolas verksamhet. Målet är att ta fram bra exempel som kan spridas i hela NIU-verksamheten samt att identifiera förbättringsområden för den enskilda skolan. En utmaning som tydliggörs mer och mer är att vi behöver öka medvetenheten i Svensk innebandy att NIU är en gymnasieutbildning där eleverna betygsätts i ämnet specialidrott. Och att effekten av varje individs utveckling kommer föreningarna tillgodo genom bättre tränade och utbildade spelare i den nationella eliten, säger Anders Jonsson, utvecklingskonsulent inom Svensk Innebandy. En NIU-träff öppen för alla skolor, varav 20 deltog, genomfördes i samband med VM i Göteborg i december Där diskuterades samarbetet mellan skolor och likvärdigheten på utbildningarna. Men även områden som bedömning och betyg, frågor kring elevernas eventuella föreningsbyten i takt med deras utveckling. Samt hur man bäst stödjer eleverna under sista terminen när de ska fatta beslut om framtida karriär både inom innebandy och jobb eller postgymnasiala studier. Även en NIU-fördjupningsdag med sex skolor genomfördes i samband med SM-finalen. Den träffen fokuserade mer på vilka bestämmelser och kriterier som ska styra verksamheten både idrottsgemensamt och inom innebandyn. Och hur relationen mellan förbundet och NIU-skolorna ska se ut samt skolornas ansvar för antagningsprocessen och för talangerna i sin egen region. Riksinnebandygymnasiet i Umeå (RIG) påbörjade en ny dimensioneringsperiod (höstterminen 2014 till vårterminen 2017) med ett utvecklat avtal mellan Svensk Innebandy och Umeå kommun. RIG-verksamheten har kvalitetsbedömts av RF och fått högsta betyg, där särskilt vårt arbete med Världens bästa start på RIG och det pedagogiska verktyget RIG-pyramiden har rönt uppskattning, säger Anders Jonsson. Svensk Innebandy har regelbundet deltagit i tema- och referensgrupper hos RF och Skolverket gällande RIG, NIU och utvecklingen av ämnet specialidrott. Vi har där främst diskuterat bedömningsstöd i ämnet specialidrott och behovet av fortbildning av instruktörskåren, men också frågor som rör revidering av ämnet specialidrott samt behovet av större likvärdighet i utbildningarna mellan idrotter och orter.! Svar på verksamhetsmål Verksamheten i de gymnasier som finns inom innebandyns organisation (RIG/NIU) ska följas upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med Svensk Innebandys ambitioner. Ytterligare en omcertifieringsomgång för nationellt godkända idrottsgymnasier (NIU) i innebandy har genomförts inför höstterminen Svensk Innebandy har därmed tillstyrkt fortsatt NIU-verksamhet på totalt 29 skolor och har fattat beslut att tillstyrka ytterligare minst en inför höstterminen Samtidigt har RIG-verksamheten kvalitetsbedömts av RF och fått högsta betyg. 20 w w w. i n n e b a n dy. s e

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum SSL Damer 2015/16 2015-05-27 Spelprogram Omg Hemma Borta Datum 1 Rönnby Västerås IBK IKSU 2015-09-19/20 1 Malmö FBC Huddinge IK 2015-09-19/20 1 IBF Falun Pixbo Wallenstam IBK 2015-09-19/20 1 Linköping

Läs mer

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 (5) FS - möte nr 6 år 13/14 Clarion, Arlanda 2014-03-21 81--102 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Mikaela Mikaelsson (MM) Maria Åhgren (MÅ) Anna Nirvin (AN) Krister

Läs mer

RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: 6 februari 1996. Moderklubb: Holmsund City IBC. Nuvarande klubb: RIG Umeå IBF

RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: 6 februari 1996. Moderklubb: Holmsund City IBC. Nuvarande klubb: RIG Umeå IBF Sara Bjurback 6 februari 1996 Holmsund City IBC Lugn, träningsvillig och bra spelförståelse. Min fysik (främst styrka) och min innebandyteknik. Back SDF-SM brons med Västerbotten f15 (2012); JSM brons

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 ( 5 ) FS - möte nr 8 år 15/16 Förbundskansliet, Solna 2016-02-17 114-132 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Klabere (MK) Mikaela Mikaelsson (MM) tom 126 Krister Azelius (KA) Pernilla

Läs mer

Innehåll. Foto: Per Wiklund, Jessica Fält och Stefan Lindgren

Innehåll. Foto: Per Wiklund, Jessica Fält och Stefan Lindgren 1 2 Innehåll Förord 4 Svensk Innebandys vision 5 Kundtjänst 6 Organisation 7 Styrelsens berättelse 8 Intervju med generalsekreteraren 10 Arrangemang 14 Svenska Superligan 16 Svenska mästare 18 Utmärkelser

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna 2008-12-04 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande

Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande 1 (5) FS - möte nr 4 år 16/17 SAS Radisson, Riga 2016-12-09 47--67 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Märit Bergendahl (MB) Vice ordförande Krister Azelius (KA) via telefon 55, 61 Martin

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna, februari 2011 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Andrea Claeson. RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: Meriter (så här långt): Kort presentation av mig själv:

Andrea Claeson. RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva. Födelsedatum: Meriter (så här långt): Kort presentation av mig själv: Andrea Claeson 23 juni 1998 Sunderby SK Back Spelförståelse, försvarsspel och kondition Det jag vill/behöver utveckla mest just nu är min teknik och då främst mitt skott. 2 SDF-SM F15 med Norrbotten 2013

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Tävlingskonferens 2016 anteckningar

Tävlingskonferens 2016 anteckningar Tävlingskonferens 2016 anteckningar 2016-04-15 Quality Globe Hotel, Johanneshov Tävlingsplan och förbundsserierna Patrik Eklund, berättade om arbetet med Tävlingsplanen (TP). TP för 2016-17 är inte helt

Läs mer

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014 Ordförandekonferensen 1-2 februari 2014 UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLANEN VERKSAMHETSPLANEN Attraktionskraften Sporten Organisation och elitutveckling Marknad, media och arrangemang MEDIA Sebastian Nurmi WEBB-TV

Läs mer

PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN

PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN 2017/2018 Kontrakt mellan styrelsens medlemmar Vi som ingår i styrelsen för Föreningen Svenska Superligan (FSSL) har ett gemensamt kontrakt att vi på våra möten

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

SM FÖR P /07 KVALSPEL OKTOBER 2006

SM FÖR P /07 KVALSPEL OKTOBER 2006 SM FÖR P16 2006/07 REGION- OCH GRUPPINDELNING POJKAR REGION NORR UMEÅ (arr: Umeå City IBK ) ÖRNSKÖLDSVIK (arr: BK 96 ) MORA (arr: Kais Mora IF) Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 IBK Dalen BK 96 IBF IBF Falun Ungdom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299. www.innebandy.se/vasterbotten

ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299. www.innebandy.se/vasterbotten ÅRSREDOVISNING 2016 2015-05-01 2016-04-30 FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND ORG. NR. 894701-4299 www.innebandy.se/vasterbotten INNEHÅLL Ordförande har ordet...3 Verksamhetsberättelse året som har gått...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande FS - möte nr 6 år 10/11 Scandic hotel city, Karlstad 2011-01-08 68-84 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Vice ordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Sidan 2 (6) Vision Innebandyn i Norrbotten vill och vågar samt är första valet av idrott. Verksamhetsidé Förbundet ska representera Norrbottens innebandyföreningar samt verka för sportens och

Läs mer

Innehåll. Foto: Per Wiklund. Samt: Fredric Berggren, Robert Edlund, Dick Gillberg, Stefan Karlberg, Jorma Valkonen

Innehåll. Foto: Per Wiklund. Samt: Fredric Berggren, Robert Edlund, Dick Gillberg, Stefan Karlberg, Jorma Valkonen 1 2 Innehåll Förord 4 Verksamhetens mål 5 Så var styrelsens år 9 Kansliet och personal 10 Innebandyn i siffror 14 Svensk Innebandys Utvecklingsmodell 16 Verkligheten: Solfjäderstaden 18 Förändringar i

Läs mer

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Styrelsen har den gångna säsongen bestått av ledamöterna Jan Berg, Björn Landin, Marie Strömfalk och Jörgen Lidström. Suppleanter har varit Stefan Johansson

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Plats: Best Western Hotell, Bromma Inledning Tomas Engholm, förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden. Mötets öppnande

Läs mer

Anteckningar domarträffen 2016-01-05 Linköping

Anteckningar domarträffen 2016-01-05 Linköping Anteckningar domarträffen 2016-01-05 Linköping Vi som var där: SIBF: Magnus Fantenberg, Andreas Holm, Jonas Ahlehjelm, Mats Öster Dalarna Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Norrbotten Skåne Småland

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2011-09-26 Arbetsdokument Medverkande i arbetsgruppen:

Läs mer

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET Maratontabell Avser herrarnas högsta division sedan 1989/90. Plac = Placering, Lag = Klubbens namn då man senast spelade i högsta serien, Säs = Antal säsonger i högsta serien, SM = Antal spelade matcher,

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

Domarträff SDF-SIBF Domarverksamheten 2015/2016 Domarträff SDF-SIBF

Domarträff SDF-SIBF Domarverksamheten 2015/2016 Domarträff SDF-SIBF Domarträff SDF-SIBF Linköping 5 januari, 2016 Domarträff SDF SIBF Linköping 5 januari, 2016 Anmälda deltagare! SDF Dalarna Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Skåne Småland Stockholm Södermanland

Läs mer

Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan)

Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan) Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan) Förbundsstyrelsens uppdrag är att ta beslut som är så bra som möjligt för helheten inom Svensk Innebandy. Det inkluderar även beslut

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom.

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom. Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279. Föreningarna är två skilda juridiska personer, men med en gemensam

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare FS - möte nr 3 år 08/09 Arlanda konferens 2008-10-07 46 58 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Herbert Marcher (HM) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Magnus

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder. I övrigt alla klubbar representerade.

AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder. I övrigt alla klubbar representerade. SSL-träff Datum: 2015-11-21 Tid: 10:00-15:00 Platser: Uppsala och Mölnlycke Minnesanteckningar Sammanfattning av regionträffen i Uppsala AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder.

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

MATCHBLADETS AVDELNINGAR

MATCHBLADETS AVDELNINGAR MATCHPROGRAM 2016/2017 MATCHBLADETS AVDELNINGAR MOTSTÅNDARE t Klicka! TRÄNAREN HAR ORDET LAGUPPSTÄLLNINGAR VAD HÄNDER I KLUBBEN? MATCHENS PROFIL AKTUELLA TABELLER AKTUELL OMGÅNG SPELARPRESENTATION VÄLKOMMEN

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden.

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden. Förbundsmötet 2016 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande två verksamhetsår Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision

Läs mer

SVENSK INNEBANDY VILL Verksamhetsplan för Svenska Innebandyförbundet 2016/17

SVENSK INNEBANDY VILL Verksamhetsplan för Svenska Innebandyförbundet 2016/17 SVENSK INNEBANDY VILL Verksamhetsplan för Svenska Innebandyförbundet 2016/17 S V E N S K I N N E B A N D Y V I L L VISION Folksporten för alla alltid w w w. i n n e b a n dy. s e 3 V E R K S A M H E T

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

1. ANALYS AV FYRAÅRSÖVERSIKT

1. ANALYS AV FYRAÅRSÖVERSIKT SAMMANSTÄLLNING Svårt att få in underlag från klubbarna Presentation av säsongen14/15 sker i samband med elitkonferensen 6/2 En första överblick ger att inga förbättringar har skett sedan 13/14 4 av 14

Läs mer

matchprogram 2017/2018 damer division 1 MATCHPROGRAM Hässelby DAM 2017/2018 omgång 1: AIK Hässelbyhallen lördag 23 september 14:00

matchprogram 2017/2018 damer division 1 MATCHPROGRAM Hässelby DAM 2017/2018 omgång 1: AIK Hässelbyhallen lördag 23 september 14:00 seriepremiär MATCHPROGRAM Hässelby DAM 2017/2018 omgång 1: AIK lördag 23 september 14:00 matchprogram 2017/2018 damer division 1 Vi hälsar AIK varmt välkomna till dagens domarpar: Bjarne Heckelstrand &

Läs mer

FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118

FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118 FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Mikaela Mikaelsson (MM) Stefan Johansson

Läs mer

GRATIS FOTOGRAFERING! Kom och fotografera er under AXA Floorball Cup 2012 så bjuder vi på:

GRATIS FOTOGRAFERING! Kom och fotografera er under AXA Floorball Cup 2012 så bjuder vi på: FOTOGRAFERING GRATIS FOTOGRAFERING! Kom och fotografera er under AXA Floorball Cup 2012 så bjuder vi på: - Digitala bilder på spelarna för användning på internet och dylikt. - Alla som kommer och fotograferas,

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Junior- och ungdomstävlingar

Junior- och ungdomstävlingar Solna den 28 januari 2015 Till alla SDF Junior- och ungdomstävlingar Under veckorna 3-4 genomfördes fyra distriktsbesök för att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomstävlingar. Samtliga 22 distrikt

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet.

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet. Serieutredningens förslag Tävlingskongressen 2007 beslutade att tillsätta en Serieutredning med uppdrag att till Tävlingskongressen 2008 utreda samt komma fram till eventuella förändringsåtgärder gällande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2012-04-10 INNEHÅLL BAKGRUND... 1 STRUKTUR... 1 GRUNDUTBILDNING

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Amanda Hill. Meriter (så här långt): Moderklubb Jönköpings IK. Nuvarande klubb: RIG Umeå IBF. Position: Målvakt

Amanda Hill. Meriter (så här långt): Moderklubb Jönköpings IK. Nuvarande klubb: RIG Umeå IBF. Position: Målvakt Amanda Hill Uppväxt i en riktig innebandyfamilj där innebandy varit en central del av mitt liv och det självklara valet när det kom till idrott. Spelade i Jönköpings IK både i ungdomslag och i A-lag fram

Läs mer

DM:s fantastiska fyror gör upp

DM:s fantastiska fyror gör upp DM:s fantastiska fyror gör upp Internationellt kallas det Final Four. Nu har vi gallrat fram dam- och herr-dm:s sista fyra lag. Vi kallar de kvalificerade lagen för Fantastiska Fyran. Välkommen till DM:s

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2016/2017 Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ansvarig Damakademin Ansvarig Herrakademin Ansvarig Ungdom Adj. ledamot Karl Gustav Holmgren Jan Hansson Åsa Berling

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

MATCHBLADETS AVDELNINGAR

MATCHBLADETS AVDELNINGAR MATCHPROGRAM 2016/2017 MATCHBLADETS AVDELNINGAR MOTSTÅNDARE t Klicka! TRÄNAREN HAR ORDET LAGUPPSTÄLLNINGAR VAD HÄNDER I KLUBBEN? MATCHENS PROFIL AKTUELLA TABELLER AKTUELL OMGÅNG SPELARPRESENTATION VÄLKOMMEN

Läs mer

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi RIKSKONFERENS 23/11-2012 Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi 2013-2017 rikskonferens innehåll & Syfte Presentera vad som framkommit under sommarens ordförande konferens och höstens Rådslag samt redovisa

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer