FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15"

Transkript

1 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet Siffror s. 8-9 Säsongen beskrivet i korthet Utveckling s , 34-35, 56 SIU Gimonäs Licenser Föreningar Tjejsatsning Likabehandling Mångfald Idrottslyftet Motion RIG/NIU Forskning Elitutveckling Tävling s , 32-33, Innebandyfesten Distriktslags-SM Newbody Cup SM-slutspel Svenska Superligan Årets spelare Seriesystem Förvaltningsråd Domarverksamhet Juridiska Nämnden Uppföljning verksamhetsmål! Löpande i verksamhetsberättelsen kan du i de här rutorna hitta hur Svensk Innebandy svarat upp på de mål som funnits i verksamhetsplanen säsong 2014/15. Foto: Per Wiklund & Calle Ström Formgivning: Innebandymagazinet Arrangemang s , 48-49, SM-finalen U19-VM VM Landslag s Herr VM-analys Dam U19-dam U19-herr Kommunikation s Egna plattformar Media TV Webb-TV Marknad s. 60 Samarbetspartners Administration s. 61 IT Årsredovisning s Ekonomi! 2 w w w. i n n e b a n dy. s e

3 INNEHÅLL w w w. i n n e b a n dy. s e 3

4 Organisation Tack för ett händelserikt år Aldrig någonsin tidigare har Svensk Innebandy arrangerat två VM-turneringar inom loppet av några månader. Verksamhetsåret var därför, minst sagt, fullsmockat av spännande aktiviteter. Under säsongen har vi hunnit med att bjuda in till två VM-turneringar på fyra månader vilket verkligen präglat verksamhetsåret ordentligt. VM i Göteborg var en häftig upplevelse där det handlade om så mycket mer än bara det fantastiskt goda resultatet på banan. VM-turneringen stack ut och syntes på stadens gator och i media. Mycket tack vare samarbetet med Göteborg som stad. Funzone levererade och ramade in mästerskapet på ett sätt som innebandyvärlden aldrig någonsin skådat och så fylldes Scandinavium med engagerade åskådare som backade upp det svenska landslaget. VM blev en sportslig- och publik succé med ett väldigt drag på läktarna och en dramatisk final där Sverige på nytt vann guld. Vi har även arrangerat ett U19-VM för herrar, i Helsingborg. För första gången någonsin. Återigen ska vi vara riktigt stolta över sättet vi hanterar ett mästerskap på. Vi vågar påstå att ett VM för juniorer aldrig genomförts på ett så här ambitiöst sätt. Sedan ska vi inte sticka under stolen med att det resultatmässigt inte är godkänt med en fjärdeplats för något av våra landslag. Men det finns mycket mer under säsongen att vara stolta över. SMfinalen i Ericsson Globe till exempel. Efter fyra fantastiska år i Malmö Arena var vi tillbaka i huvudstaden och fyllde Globen åskådare ramade in SM-finalen på ett mäktigt sätt. Mycket kring det som händer just nu kretsar annars kring implementeringen av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Med den vill vi sätta individen i centrum, vi vill uppmana och få till livslångt idrottande och vi vill stoppa tidig selektering. Vi är medvetna om att SIU, som den kallas, slår hål på gamla valda sanningar och det är långt ifrån problemfritt. Men vi är fullständigt övertygade om att det är rätt väg att gå. Signalerna vi får från de ledare som under tre år gått de nya utbildningarna ger oss den bilden. Även det intresse som andra idrotter visar för SIU tyder på det. Mot slutet av säsongen har vi också fått ut mer av vår nya modell i media och även tagit större plats i samhällsdebatten. I år var också sista gången vi arrangerade distriktslags-sm för 15-åringar. Som följd av SIU har vi beslutat att istället satsa på ett nationellt utvecklingsläger som vi under våren arbetat allt mer intensivt med. Vi har också kommit en bit på väg när det gäller att ta in motionsinnebandyn under Svensk Innebandys flagg. Flera sådana här förändringar, till följd av SIU, kommer. Tack för ett lyckat verksamhetsår vi ser redan fram emot nästa! Tomas Engholm Ordförande Svensk Innebandy Göran Harnesk Generalsekreterare Svensk Innebandy 4 w w w. i n n e b a n dy. s e

5 Organisation Fokusområden för 2014/15 Svensk Innebandys åtta verksamhetsmål under säsongen Svensk Innebandy är inne i sin mest expansiva fas på många år. Rejäla förändringsprocesser har påbörjats inom många områden. Detta görs för att verksamheten ytterligare ska ta steg i utvecklingen såväl nationellt som internationellt. År 2009 fattade förbundsmötet beslut om en verksamhetsinriktning som byggde på en vision om ett önskat framtida läge för Svensk Innebandy som skulle sträcka sig över Då utvecklingen har gått framåt snabbare än man kunnat förvänta sig har innehållet i inriktningen implementerats 1. MÅLUPPFYLLELSE Nå uppsatta VP-mål 2. STYRDOKUMENT Förtydliga innebandyns regelverk 3. VARUMÄRKET INNEBANDY Fortsätta skapa ett större marknadsvärde för innebandyn 4. INTERNATIONELLT Tydliggöra Svensk Innebandy internationellt 5. ELIT Skapa förbättrade förutsättningar för våra elit- och landslag 6. SVENSK INNEBANDYS UTVECKLINGSMODELL Säkerställa implementeringen av SIU i hela landet 7. SAMVERKAN Stärka samverkan med olika aktörer 8. LIKABEHANDLING Stärka likabehandlingsarbetet i de nya verksamhetsplaner som beslutats av förbundsmötet 2012 och som föreslås förbundsmötet Därmed ges bättre verktyg att förverkliga intentionerna som togs fram Verksamhetsplanen för 2014/15 togs fram säsongen innan för att tydliggöra ambitionerna med den fortsatta utvecklingen av Svensk Innebandy. Nedan följer åtta fokusområden/ målområden som identifierats som särskilt viktiga områden att arbeta med. Svensk Innebandys styrelse Tomas Engholm ordförande Martin Wolmhed Vice ordförande Jan Lundin Ledamot Mikaela Mikaelsson Ledamot Maria Åhgren Ledamot Pernilla Nielsen Ledamot Krister Azelius Ledamot Kim Fors Adjungerad SEI Arbetsutskott Tomas Engholm, ordförande Martin Wolmhed, ledamot Maria Åhgren, ledamot Göran Harnesk, generalsekreterare Valberedning Stephen Selindh, sammankallande Britt-Louise Ericsson, ledamot Niclas Westén, ledamot Håkan Silvén, ledamot Roy Silverby, ledamot Revisionsfirma PwC Övrigt Tomas Eriksson, hedersordförande (1999-) Lasse Granqvist, hedersledamot (2001-) w w w. i n n e b a n dy. s e 5

6 Organisation Så här var styrelsens säsong! På sitt upptaktsmöte i augusti beslutade förbundsstyrelsen (FS) om de ramar som skulle gälla för arbetet utifrån den av förbundsmötet beslutade verksamhetsplanen. Förbundsmötet hölls den 15 juni 2014 i Solna. Mötet leddes av Per Darnell, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Det var första gången det inte valdes någon ordförande då 2013 års förbundsmöte beslutade om tvåårsmandat för ordföranden. Däremot valdes Krister Azelius, Mikaela Mikaelsson och Pernilla Nielsen som ledamöter på två år. Vare sig motioner eller propositioner fanns att behandla. Förbundsstyrelsen har 2014/15 genomfört sju sammanträden. Många diskussioner och beslut som tagits har fattats utifrån tidigare års beslut om att bygga Svensk Innebandy som Folksporten och att arbeta efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Arbetet har genomförts utifrån begreppet Tillsammans. Det har inneburit att styrelsen och kansli har genomfört beslut och förändringsprocesser i mycket nära samarbete med distrikt, föreningar, samarbetspartners och myndigheter. Till de ordinarie sammanträdena har valberedningen inbjudits. Styrelsens arbete har även detta år fortsatt att utvecklats. Förutom en självklar fokus på strategiska frågor, har egna arrangemang såsom VM i Göteborg, U19-VM i Helsingborg samt flytten av SM-finalerna till Stockholm varit centralt i styrelsens arbete. Det i kombination med arbetet med budget och verksamhetsplan samt uppföljning av densamma. Flera avgörande beslut har tagits. Som seriestruktur, nya åldersindelningar, distriktslags-sm, förändringar av Newbody Cup samt fördelning av medel från Idrottslyftet. Styrelsen genomförde en konferens för distriktsordförandena under rubriken Vision 2020 i samband med VM. Föreningsordföranden för SSL-föreningarna genomförde en elitkonferens i Stockholm. Både konferenserna med positiva resultat och en framtidstro. Styrelsen har fortsatt att arbeta efter ambitionen att så långt det går ge föreningar och distrikt möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som ska tas. Det har på ett effektivt sätt kompletterat styrelsens mandat att fatta beslut mellan förbundsmötena. Styrelsen har också haft en ambition om att ta ett betydligt större ansvar för svensk idrottspolitik. Det har resulterat i nomineringar till flera poster inom RF, ökad närvaro på nätverksmöten samt mer närvaro i media. Svensk Innebandy tas idag på största allvar av de instanser som på ett eller annat sätt påverkar vår idrottsliga vardag.! Svar på verksamhetsmål Se över förutsättningarna för att förbundsmötet vartannat år genomförs som en visions- och strukturkonferens. Tydliggöra ramarna för elit- och distriktsordförandekonferensen. Underlag för båda dessa punkter har tagits fram och kommer att presenteras för Svensk Innebandys förbundsmöte i juni Representationen i styrelser/kommittéer/arbetsgrupper ska spegla samhället och ska kartläggas och presenteras vid nästkommande ordförandekonferens. Ej genomfört. 6 w w w. i n n e b a n dy. s e

7 Organisation Aktivt arbete viktigt under 14/15 Totalt finns 29 tillsvidareanställda samt 2 visstidsanställda spridda i Solna, Göteborg, Nyköping och Falun. Bland annat har tre nya ansikten anslutit i Solna. Svensk Innebandy köper också tjänster av Västerbottens IBF, Smålands IBF och Umeå Universitet. Detta har hänt 2014/2015 Tillsammansarbetet inom Svensk Innebandy har intensifierats och kanslipersonalen har varit ute mer och samverkat i rörelsen: bland distrikten och föreningarna. Organisationsförändringen har fortsatt under året och vi har jobbat vidare med att tydliggöra och stärka det mandat och uppdrag som ligger på förbundskansliet. är tävling, utveckling, arrangemang, administration och kommunikation/pr. Verksamhetschefen har i uppdrag att se till att varje avdelning jobbar utifrån de mål och riktlinjer som förbundsmötet har beslutat om. Förändringarna i organisationen har gjort att ledningsgruppen har utökats till sju personer istället för tre (generalsekretare, HR och verksamhetschefer). För att göra detta har vi gått tillbaka till att alla avdelningar har en verksamhetschef. Avdelningarna Landslagsorganisationen har stärkts med två General Managers som ansvarar för administrationen kring landslagen. Svar på verksamhetsmål VP:n samt de av FS beslutade aktiviteterna ska följas upp och utvärderas. Det görs i samband med den GS-rapport som styrelsen får inför varje FS-möte. Såväl i skriftlig som muntlig form. Utöver detta har tjänstemän varit fördragande på FS-möten under säsongen. Och GS och ordföranden har haft flera uppföljningsmöten.! Innebandyns samtliga styrdokument ska harmoniseras och ha sin grund i stadgarna. Då dessa dokument är levande ska de ständigt ses över och revideras där behov finns. Det pågår kontinuerligt. Svensk Innebandy ska samverka med de övriga lagidrotterna. Ordförande och generalsekreterare har deltagit vi ett antal möten med övriga lagbollsporter för att utbyta erfarenheter och samarbeta, bland annat kring valen till Riksidrottsmötet. Generalsekreteraren har dessutom deltagit vid generalsekreterarträffar en gång i månaden. w w w. i n n e b a n dy. s e 7

8 Organisation Ledningsgruppen Göran Harnesk Generalsekreterare Magnus Fantenberg Controller Christer Johansson Administrativ chef Magnus Nilsson Arrangemangsansvarig Sebastian Nurmi Presschef Emil Risberg Utvecklings- och landslagschef Åsa Wigforss HR & Ekonomi Administration Tomas Eriksson Förvaltningsrådet Katrin Bellander Resor och konferens Jonas Olsson Systemutvecklare Johanna Collin Kundtjänst Göran Berg Kundtjänst Anders Mörk Kundtjänst/General Manager Thomas Kh Andersson Smålands IBF, Projektledning ibis (50%) Utveckling & LandslaG Kristoffer Berg Utvecklingskonsulent (fr ) Jenny Hedlund Utvecklingskonsulent (60% fr /40% landslag) Hanna Sandberg Utvecklingskonsulent (fr ) Taru Tervo Forskningssamordnare IKC (50%) Arrangemang & Marknad Tävling David Andersson Säljare Tobias Linderoth Projektledare SM-finalen Erik Nilsson Arrangemang & Elit Jonas Ahlehjelm Västerbottens IBF, Domarkonsulent (50%) Patrik Eklund Västerbottens IBF, Tävlingssamordning (75%) Michael Leimer Tävlingskonsulent Linda Noppa Förbundsjurist Johan Olsson Domaransvarig KOMMUNIKATION Anton Rosenblad Kommunikatör (anställd ) FÖRBUNDSKAPTENER Jan-Erik Vaara Herrlandslaget (80%) Ulf Hallstensson Herrlandslaget (100%) Åsa Karlsson Dam-/U19-landslaget (60%) Andreas Lundmark Damlandslaget (60%) Övriga noteringar Linda Emterby IT-support (föräldraledig fr ) Sara Berglind Utvecklingskonsulent (tjänstledig) Malika Laarif Utvecklingskonsulent (föräldraledig fr ) Josephine Cederholm Produktionsassistent (föräldraledig fr ) Jeanette Mill VM och U19-VM (projektanställning fr ) Daniel Karlsson Informatör (slutade ) Jennifer Mayer Utvecklingskonsulent (slutade ) Anders Jonsson Utvecklingskonsulent Jan Lindberg General Manager U19 Joakim Lindström Utvecklingskonsulent! Svar på verksamhetsmål Samverkan med SDF:n kommer att intensifieras ytterligare för att optimera de gemensamma resurserna. En arbetsgrupp bestående av representanter från distrikten och förbundet har berett frågor som ska gynna ett utökat samarbete. Detta arbete presenterades vid en distriktsordförandekonferens som beslutade om att ge förbundsstyrelsen ett mandat att fortsätta processen. 8 w w w. i n n e b a n dy. s e

9 Organisation SÄSONGEN I SIFFROR 100 Henrik Stenbergs avgörande mål i VMfinalen var hans 100:e poäng i landslaget. 104 Madelene Backlund spräckte drömgränsen. Det blev 104 poäng på 34 matcher under säsongen i Rönnby Västerås IBK Antalet tv-tittare totalt på de båda SM-finalerna i Globen. 971 Antalet registrerade föreningar i Sverige. 3 FEBRUARI Datumet då SIU-bloggen satte i gång sin satsning. 3IBF Falun tog sitt tredje raka SM-guld. 20 Dennis Svensson blev den 20:e och sista spelaren in i U19-VM-truppen. Och gjorde fyra mål i premiären. 1 APRIL Datumet då ungdomssatsningen Sweden Floorball Youth Camp presenterades Antalet åskådare totalt på VM i Göteborg är nytt publikrekord. 4I den fjärde SM-finalen fick KAIS Moras Anna Wijk äntligen lyfta guldbucklan. 17:33 klockslaget då Sverige vann VM-guld den 14 december. w w w. i n n e b a n dy. s e 9

10 Utveckling Svensk Inn Utvecklin Arbetet med att implementera intentionerna och idéerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell fortsätter. Under det gångna verksamhetsåret har vi framför allt fokuserat på att stämma av hur arbetet går i respektive distrikt runtom i landet. Svensk Innebandys tjänstemän har besökt samtliga distrikt utom ett, som kommer att besökas under juni Besöken har syftat till att diskutera utvecklingsfrågor ur ett brett perspektiv, men också hur arbetet med implementeringen av SIU fortskrider. Vid besöken så har tjänstemän från Svensk Innebandy närvarat tillsammans med både ideellt engagerade och anställd personal från respektive distrikt. Samtalen har varit konstruktiva och kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i förhållandet förbundet-distrikten och innebandyföreningarna. Tränarutbildningar För att skapa förutsättningar som möjliggör för så många tränare som möjligt att fortbilda sig inom ramen för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell subventioneras alla tränarutbildningar inom ramen för barn- och ungdomsverksamheten i hög utsträckning genom Idrottslyftet. För att säkerställa att tränarutbildningar kan genomföras över hela landet och därmed skapa möjlighet för alla ledare att fortbilda sig, så finns det 40 nationella kursledare. Dessa kursledare har som uppdrag att genomföra grundutbildningen och fördjupningsutbildningar inom ramen för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Under säsongen 2014/15 har det genomförts ungefär 200 utbildningar varav hälften är grundutbildningen och resterande är fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Totalt sett har en bra bit över innebandyledare genomgått kompetenshöjande insatser i Svensk Innebandys regi. För att säkerställa att Svensk Innebandys utbildningsverksamhet genomförs med hög kvalitet genomförs årligen en kursledarutbildning med fokus på de personer som verkar som nationella kursledare. Utbildningen har som syfte att uppdatera kursledarna på de senaste rönen kopplat till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell samt att säkerställa att en hög utbildarkvalitet upprätthålls. Helheten För att utvecklingsmodellen ska bli verklighet så krävs det att alla delar av verksamheten anpassas till det ändamålet. Därför har vi under året färdigställt ett föräldramaterial som på ett enkelt sätt ska beskriva vad utvecklingsmodellen innebär för den aktuella målgruppen. Vidare fortsätter dialogen med våra distrikt angående anpassning av de lokala och regionala tävlingsstrukturerna. Även vår utbildning inom föreningsutveckling har ett tydligt sammanhang i förhållande till utvecklingsarbetet i stort. Fortsättning på nästa uppslag 10 w w w. i n n e b a n dy. s e

11 Utveckling ebandys gsmodell w w w. i n n e b a n dy. s e 11

12 Utveckling Utmaningen Implementeringen av utvecklingsmodellen handlar om en beteendeförändring och att försöka skapa en verksamhet för alla som vill utöva innebandy eller idrott. Det skulle på ett enkelt sätt kunna åskådliggöras med hjälp av ovanstående figur, där triangeln ska bli en rektangel. Idrotts- och innebandyrörelsen har behöver anpassa sin verksamhet för att på ett bättre sätt möta individernas behov som vill vara med i verksamheten. Det är ett arbete och en utmaning som Svensk Innebandy har antagit och påbörjat, men som inte på något sätt är klart. Vi har en lång resa framför oss, men där vi under det gångna året har tagit steg i rätt riktning. Svar på verksamhetsmål Alla SDF ska använda SIU-modellen. Alla distrikt har mer eller mindre anpassat sin verksamhet till SIU. Hur man lyckats ser väldigt olika ut beroende på distriktets förutsättningar och tanken från Svensk Innebandy är heller inte att det ska se exakt likadant ut.! Alla ledare ska få möjlighet att genomgå SIU-utbildningar. Alla distrikt ger sina ledare möjlighet att genomgå SIU:s grundutbildning. För att säkerställa att tränarutbildningar kan genomföras över hela landet, och därmed skapa möjlighet för alla ledare att fortbilda sig, så finns det 40 nationella kursledare. SIU ska efterfrågas av andra idrotter och ses som ett föredöme för att motverka tidig utslagning. Svensk Innebandy har under året deltagit på konferenser anordnade av både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna där vi har framfört filosofierna i SIU. Samtal har, i olika sammanhang, förts med andra idrotter kring värdegrundsfrågor baserat på innehållet och andemeningen med SIU. Påbörja arbetet med trygghetsfrågor i relation till ett barnrättsperspektiv. Ett föräldramaterial baserat på SIU-modellen har skapats. Vidare har diskussion och grundläggande planläggning om trygghetsmaterial riktat till barn genomförts tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. 12 w w w. i n n e b a n dy. s e

13 Utveckling Blandade åldrar får tjejerna att fortsätta För några år sedan kände Gimonäs Umeå IF:s flicksektion att de ville förändra den dystra trenden med spelare som slutade i tidig ålder. I dag är de ett föredöme för hela Sveriges flickinnebandy. Det har varit ett problem länge inom flickidrott. Utövarna slutar för tidigt av olika anledningar. Så även inom innebandyn vilket Umeåklubben Gimonäs ville motverka. Där tänkte ledare från flera flicklag att det kanske skulle vara bra att låta spelarna spela med andra än bara sin egen årskull. Äldre med yngre och tvärtom. Så det började egentligen med att vi hade lite olika träningsgrupper med blandade åldrar. Vi såg att det fungerade jättebra, och då följde det med in i matcherna också. Vi utgick från var de befann sig kunskapsmässigt snarare än åldersmässigt, säger ledaren Peter Hjelt. Nu, när den så kallade nivåindelningen har pågått i några år, kan man skönja resultatet av satsningen. Och det är positivt. Vi har haft utvärderingar med tjejerna det har varit genomgående positivt. Det jag tror är positivt är att man ibland får känna att man får stå först i kön, och andra träningar kan man stå längst bak och kolla hur de äldre gör. Man får en utmaning att ligga på max mot de äldre ibland, men också ta initiativ i träningar. Vi ser en jätteutveckling i alla tjejer, säger Peter Hjelt. Sedan initiativet sjösattes har Gimonäs inte haft en enda spelare som har slutat. Nu spelar 97:or med 00:or och gillar det! Jag tycker att det fungerar bra. Det är bra för de yngre att träna med oss som är äldre, säger 97:an Alva Larsen. Hur är det att spela med yngre spelare då? Det fungerar också bra. Jag har valt att spela på en lite lägre nivå för att ha tid med plugget. Men det är kul, det är ett härligt gäng. Något som föräldrar till Gimonässpelarna var fundersamma kring var kompisaspekten. Försvårade inte det här upplägget chansen att träffa bra vänner inom innebandyn? Svaret är glasklart: Nej, det gjorde det inte. Vi får bra sammanhållning, det är bara roligt. Man får vänner som är både äldre och yngre, säger spelaren Julia Andersson. Vi har inte upplevt att det är ett bekymmer. Vi har aldrig hört något från tjejerna, snarare tvärtom. Det är berikande att spela med äldre och yngre, säger Peter Hjelt. w w w. i n n e b a n dy. s e 13

14 Utveckling Antalet spelare ökar jämfört med året innan I april 2015 hade Svensk Innebandy registrerade spelare jämfört med förra säsongens Sveriges tio största föreningar Täby FC 1725 Distrikt Blekinge Innebandyförbund Bohuslän-Dals Innebandyförbund Dalarnas Innebandyförbund Gotlands Innebandyförbund Gästriklands Innebandyförbund Göteborgs Innebandyförbund Hallands Innebandyförbund Hälsinglands Innebandyförbund Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Norrbottens Innebandyförbund Skånes Innebandyförbund Smålands Innebandyförbund Stockholms Innebandyförbund Södermanlands Innebandyförbund Upplands Innebandyförbund Värmlands Innebandyförbund Västerbottens Innebandyförbund Västergötlands Innebandyförbund Västernorrlands Innebandyförbund Västmanlands Innebandyförbund Örebro Läns Innebandyförbund Östergötlands Innebandyförbund Totalsumma ! Svar på verksamhetsmål Ambitionen är att mängden aktiva ska öka. Detta genom att rekrytera nya aktiva samt arbeta för att behålla de spelare som finns. Spelare ska även stanna kvar inom sporten som ledare, tränare eller i andra funktioner. Mängden aktiva har ökat kortsiktigt. Men det här är framför allt ett långsiktigt arbete där införandet av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell förhoppningsvis ska bidra. Motionsspåret som påbörjats ett annat. A-licens B-licens Motionärslicens Totalsumma Föreningar Hässelby SK IBK 1061 Linköping IBK Ungdom 1059 Värmdö IF 849 IK Zenith 835 FBC Engelholm 812 Nacka Wallenstam IBK 764 Åkersberga IBF 704 Sportlife Kungälvs IBK 674 FC Helsingborg 615 Räknat antal licensierade spelare, april w w w. i n n e b a n dy. s e

15 Utveckling Över 100 personer på Föreningsutvecklingsresan För åttonde året i rad arrangerades Föreningsutvecklingsresan i Svensk Innebandys regi. Den här gången med fokus på föreningarna i Svenska Superligan. 20 föreningar och Svensk Elitinnebandy (SEI) var på plats. F öreningsutvecklingsresan var förlagd på Rhodos i Grekland. Under en veckas tid fick totalt 103 personer lära sig mer om ekonomi, idrottsjuridik, HRM, organisation, mål, strategier och policys. I slutet av varje dag fick föreningarna jobba med en handlingsplan kopplad till ett eller flera verksamhetsområden som de lärt sig mer om under dagen. Föreningarna var under veckan indelade i fyra mindre grupper. Där hölls de flesta föreläsningarna av två kursledare per grupp. Gruppassen bröts av med storföreläsningar där bland annat Tomas Eriksson höll en uppskattad föreläsning om den kommande elitlicensen. Christer Pallin, RF, visade på vikten att ha en fungerande organisation via idrottsjuridik. Johan Lindvall, Generate Partnerships, höll ett pass kring marknad och hur föreningarna kan utveckla den biten. SEI pratade om hur SSL-föreningarna tillsammans ska utveckla ligan. Det hölls även en föreläsning av Svensk Innebandys presschef Sebastian Nurmi kring media. Det är många saker som gör att veckan har varit mycket uppskattad. Till exempel blandningen av att få ny kunskap och få bekräftelse på att man är på rätt väg. Samt ett kunskapsutbyte med andra föreningar, säger Hanna Sandberg, utvecklingskonsulent på Svensk Innebandy.! Svar på verksamhetsmål Stötta föreningarna i att ta fram en grundplattform för deras arbete med SIU. Det finns ett sådant fokus under Föreningsutvecklingsresan. w w w. i n n e b a n dy. s e 15

16 Utveckling Fler flickor i innebandyn Under 2014 presenterade Svensk Innebandy, tillsammans med Inger Eliasson och Annika Johansson vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet, ett forskningsprojekt på flickor Fler Flickor i Innebandyn (FFI). Projektet hade som syfte att hitta bakgrunden till varför flickor väljer att sluta med innebandyn i tonåren, och hur Svensk Innebandy kan göra för att behålla dem längre. Vidare syftade studien till att utveckla kunskap som ger ökad förståelse för hur innebandyföreningarna kan arbeta för att få unga flickor att fortsätta med innebandy. Problemet är enligt Inger Eliasson att föreningarna inte är delaktiga i flickornas avslutsprocess vilket innebär att de har dålig kunskap om vilka flickorna är och om varför de funderar på att sluta. Det är därför viktigt enligt forskarna att det finns en handlingsplan som visar på helheten för hur idrottsföreningarna ska ta reda på ungas tankar och upplevelser om sådant som kan leda till att de börjar tveka på att fortsätta. Ett viktigt resultat som framkommit i studien är att beslutet ofta har med förändringar att göra. Exempelvis när flickor flyttas upp till ett äldre lag eller slås ihop med andra lag, när det kommer nya tränare, när det blir ökade krav på att satsa på sin idrott eller ökade krav i skolan, säger Inger Eliasson och fortsätter: För vissa blir det en övermäktig press på individen då flickorna i tonåren också beskrivs ha höga krav på sig själva att leva upp till allt som förväntas av dem. Det visar att det är viktigt att vara uppmärksamma på individens situation i ett helhetsperspektiv och särskilt på hur förändringarna påverkar barn och unga inom idrotten. Svensk Innebandy kommer att bygga vidare på det här till De projekt som beviljas Idrottslyftsmedel under 2015 kommer att få arbeta fram en handlingsplan för hur flickorna i deras förning ska vilja fortsätta med innebandy.! Svar på verksamhetsmål Antalet aktiva flickor ska öka. Efter forskning och olika förändringar hur vi bedriver barn- och ungdomsidrott har vi påbörjat hur vi vill och tror att fler flickor ska fortsätta spela innebandy och därmed öka antalet aktiva flickor. Vi är inte där än. 16 w w w. i n n e b a n dy. s e

17 Utveckling Satsning på barnoch ungdomsidrott Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Idrottslyftets syfte är: Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. För att arbeta gentemot det syftet har Svensk Innebandys styrelse satt upp olika fokusområden. Under 2014 var de utbildningar, föreningsutveckling, SM-/ VM-arrangemang, tjejsatsningar, etnisk mångfald och trygghet och påverkan. De här områdena är även satta för att vi kan se att vi inom Svensk Innebandy behöver stärka upp där. Det har även varit möjligt för föreningarna att söka för egna projekt. En viktig del i SIU-implementeringen är att vi har utbildade ledare och domare i varje förening. Därför är ett av fokusområdena utbildning. Under 2014 godkändes ansökningar som har med utbildning att göra. Det innebär att det är otroligt många som har gått någon av Svensk Innebandys utbildningar. Satsningen på ledare och domare kommer att fortsätta under Likabehandling ska genomsyra verksamheten Likabehandling är ett förhållningssätt som alltid ska genomsyra all verksamhet inom Svensk Innebandy. För Svensk Innebandy kan likabehandling exempelvis innebära att killar och tjejer ges samma förutsättningar att utöva sin idrott. Mycket av utvecklingsarbetet under året har riktats mot att försöka ge samma utvecklingsstöd till aktiva, ledare och föreningar oavsett vart i landet de befinner sig. Svensk Innebandys organisation behöver utvecklas för att kunna möta det behov som finns ute i vårt land. Det är ett arbete som under det gångna året har påbörjats och som kommer att vidareutvecklas under kommande år. Mångfald viktigt för att utveckla idrotten En ökad mångfald inom Svensk Innebandy är en viktig faktor för utvecklingen. Det kan innebära en Svar på verksamhetsmål Ett program för integrationsarbete ska tas fram. Arbetet med en strategi och en plan för integrationsarbetet inom Svensk Innebandy är påbörjad men inte slutförd. ökad andel kvinnor både vad gäller aktiva, funktionärer och ledare. Men även ökad etnisk mångfald. Att öka mångfalden vad gäller kön, bakgrund och färdigheter inom innebandyn är ett ständigt pågående arbete. Under det gångna verksamhetsåret har Svensk Innebandy framför allt stöttat enskilda föreningar som har genomfört projekt som syftar till att öka den etniska mångfalden. Ett arbete med en strategi och en plan för integrationsarbetet inom Svensk Innebandy har också påbörjats. SDF:n ska uppmuntras att arbeta med policydokumenten Stor blandning- lika behandling och Mångfald - arbetsmaterial etnicitet I samband med våra distriktsbesök under säsongen har det här målet uppfyllts.! w w w. i n n e b a n dy. s e 17

18 Utveckling Motionsin en prioriterad fråga Bakgrunden till att Svensk Innebandy satsar på motionsinnebandy är att den generation som var med när innebandyn startade på senare år försökt att komma tillbaka till innebandyn. Men genom andra aktörer. Svensk Innebandy har fram till nu inte haft möjlighet att ta emot motionsspelare då det inte funnits en strategi för den målgruppen. Men för att möta efterfrågan har ett fåtal distrikt, på eget initiativ, skapat sina egna motionstävlingar som sett lite olika ut i landet. Problematik fram till idag Motionsinnebandyn ser olika ut i landet Motionsinnebandyn drivs i stor utsträckning av en enda person med stort engagemang Svensk Innebandy erbjuder inte ett regelverk anpassat för motionsinnebandy Svensk Innebandy har ingen utarbetad strategi för motionsinnebandyn Ingångsvärden för vår motionsverksamhet är att det ska vara enkelt för alla som vill hålla på med motionsinnebandyn i någon form. Svensk Innebandy håller idag hög klass när det gäller domare och vi har distrikt som besitter ett stort kunnande i att både administrera och arrangera. Det är just den kvalitén som vi ska sälja vår produkt- motionsinnebandyn på, säger Jenny Hedlund som arbetar med frågan på förbundet. Under säsongen 2014/15 har det anordnats ett stort gruppmöte dit alla distrikt var inbjudna. Det har genomförts besök hos distrikten och återkommande lyncmöten med en bildad referensgrupp. Allt för att diskutera motionsfrågan. Önskemålen som kommit fram är Enhetlighet och ett genomarbetat rikstäckande koncept för motionsinnebandy Valfrihet och möjlighet att kunna delta i motionsspel över hela landet Ett samlingsnamn för motionsinnebandyn En manual för motionsinnebandyn håller nu på att tas fram. Manualen kommer att innehålla tips och idéer för att starta upp denna verksamhet. Hur gör vi, vad ska vi tänka på och vilka kan vi kontakta? Manualen kommer även att innehålla rekommendationer, men det är alltid upp till respektive distrikt att fastslå sina riktlinjer utefter de lokala förutsättningarna, säger Jenny Hedlund.! Svar på verksamhetsmål De som spelar innebandy på motionsnivå ska erbjudas förutsättningar så att de anser det värdefullt att ingå i Svensk Innebandy. Under året har det skapats ett underlag för hur Svensk Innebandy ska arbeta med motionsinnebandy. Processen har letts av förbundet i dialog med distriktsrepresentanter där tävlings- och administrationsfrågor har varit i centrum. Det finns en plan för att komma igång, utveckla de olika delarna och sträva framåt. Dessa kommer det att arbetas med i början av säsongen 15/ w w w. i n n e b a n dy. s e

19 Utveckling nebandyn w w w. i n n e b a n dy. s e 19

20 Utveckling Positivt gällande innebandy- GYMNASIERNAS utveckling Fokus på verksamheten i de gymnasier som finns inom innebandyns organisation (RIG/ NIU) har under säsongen legat på instruktörernas formella kompetens och förutsättningarna att göra ett bra jobb. NIU-besök genomförs löpande och 2014/15 har Svensk Innebandys kansli varit hos åtta av 29 skolor. De individuella besöken syftar till att ge en övergripande bild av NIU-verksamheten i landet och respektive skolas verksamhet. Målet är att ta fram bra exempel som kan spridas i hela NIU-verksamheten samt att identifiera förbättringsområden för den enskilda skolan. En utmaning som tydliggörs mer och mer är att vi behöver öka medvetenheten i Svensk innebandy att NIU är en gymnasieutbildning där eleverna betygsätts i ämnet specialidrott. Och att effekten av varje individs utveckling kommer föreningarna tillgodo genom bättre tränade och utbildade spelare i den nationella eliten, säger Anders Jonsson, utvecklingskonsulent inom Svensk Innebandy. En NIU-träff öppen för alla skolor, varav 20 deltog, genomfördes i samband med VM i Göteborg i december Där diskuterades samarbetet mellan skolor och likvärdigheten på utbildningarna. Men även områden som bedömning och betyg, frågor kring elevernas eventuella föreningsbyten i takt med deras utveckling. Samt hur man bäst stödjer eleverna under sista terminen när de ska fatta beslut om framtida karriär både inom innebandy och jobb eller postgymnasiala studier. Även en NIU-fördjupningsdag med sex skolor genomfördes i samband med SM-finalen. Den träffen fokuserade mer på vilka bestämmelser och kriterier som ska styra verksamheten både idrottsgemensamt och inom innebandyn. Och hur relationen mellan förbundet och NIU-skolorna ska se ut samt skolornas ansvar för antagningsprocessen och för talangerna i sin egen region. Riksinnebandygymnasiet i Umeå (RIG) påbörjade en ny dimensioneringsperiod (höstterminen 2014 till vårterminen 2017) med ett utvecklat avtal mellan Svensk Innebandy och Umeå kommun. RIG-verksamheten har kvalitetsbedömts av RF och fått högsta betyg, där särskilt vårt arbete med Världens bästa start på RIG och det pedagogiska verktyget RIG-pyramiden har rönt uppskattning, säger Anders Jonsson. Svensk Innebandy har regelbundet deltagit i tema- och referensgrupper hos RF och Skolverket gällande RIG, NIU och utvecklingen av ämnet specialidrott. Vi har där främst diskuterat bedömningsstöd i ämnet specialidrott och behovet av fortbildning av instruktörskåren, men också frågor som rör revidering av ämnet specialidrott samt behovet av större likvärdighet i utbildningarna mellan idrotter och orter.! Svar på verksamhetsmål Verksamheten i de gymnasier som finns inom innebandyns organisation (RIG/NIU) ska följas upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med Svensk Innebandys ambitioner. Ytterligare en omcertifieringsomgång för nationellt godkända idrottsgymnasier (NIU) i innebandy har genomförts inför höstterminen Svensk Innebandy har därmed tillstyrkt fortsatt NIU-verksamhet på totalt 29 skolor och har fattat beslut att tillstyrka ytterligare minst en inför höstterminen Samtidigt har RIG-verksamheten kvalitetsbedömts av RF och fått högsta betyg. 20 w w w. i n n e b a n dy. s e

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum SSL Damer 2015/16 2015-05-27 Spelprogram Omg Hemma Borta Datum 1 Rönnby Västerås IBK IKSU 2015-09-19/20 1 Malmö FBC Huddinge IK 2015-09-19/20 1 IBF Falun Pixbo Wallenstam IBK 2015-09-19/20 1 Linköping

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014 Ordförandekonferensen 1-2 februari 2014 UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLANEN VERKSAMHETSPLANEN Attraktionskraften Sporten Organisation och elitutveckling Marknad, media och arrangemang MEDIA Sebastian Nurmi WEBB-TV

Läs mer

Innehåll. Foto: Per Wiklund. Samt: Fredric Berggren, Robert Edlund, Dick Gillberg, Stefan Karlberg, Jorma Valkonen

Innehåll. Foto: Per Wiklund. Samt: Fredric Berggren, Robert Edlund, Dick Gillberg, Stefan Karlberg, Jorma Valkonen 1 2 Innehåll Förord 4 Verksamhetens mål 5 Så var styrelsens år 9 Kansliet och personal 10 Innebandyn i siffror 14 Svensk Innebandys Utvecklingsmodell 16 Verkligheten: Solfjäderstaden 18 Förändringar i

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare FS - möte nr 3 år 08/09 Arlanda konferens 2008-10-07 46 58 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Herbert Marcher (HM) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Magnus

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2012-04-10 INNEHÅLL BAKGRUND... 1 STRUKTUR... 1 GRUNDUTBILDNING

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

med årsredovisning 2014/15

med årsredovisning 2014/15 Svensk Elitinnebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 I N N E H Å L L INNEHÅLL Svensk Elitinnebandyns verksamhetsberättelse 2014/15 4 Förord 5 Styrelsen & valberedningen 6-9 Uppföljning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Årets Spelare SÄSONGEN 2011/12

Årets Spelare SÄSONGEN 2011/12 1 Årets Spelare SÄSONGEN 2011/12 Emelie Lindström Position: Forward Klubb: Djurgårdens IF IBF Emelie Lindström presterar på den absolut högsta nivån varje vecka, varje match oavsett om det är i klubblaget

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Föreningsträff 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

Innehåll. Foto: Per Wiklund

Innehåll. Foto: Per Wiklund 1 2 Innehåll Förord 4 SEI:s mål 2014/15 5 Styrelsens sammansättning 7 Valberedningen 7 Verksamhetsrevisorer 7 Samarbetspartners 10 Kansli, information, möten 10 Elit- och ordförandekonferens 11 Innebandy

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 ORDFÖRANDE HAR ORDET Så summerar vi ännu en säsong för Mullsjös stolthet, MAIS. Förra säsongen sa vi att det var den mest framgångsrika som varit, men i år har vi tagit

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga.

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga. Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2013-10-26--27 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 13/11-12, avseende 194 219 Plats: Villa Brevik, Lidingö Dag: 4 5 februari, 2012 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande (endast 4 februari) Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

P R E S S I N F O. World Challenge Piteå 24-26 april 2009

P R E S S I N F O. World Challenge Piteå 24-26 april 2009 P R E S S I N F O World Challenge Piteå 24-26 april 2009 Välkommen till World Challenge! World Challenge är namnet på turneringen där Sverige varje år utmanas av övriga toppnationer i innebandyvärlden.

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse Elitföreningen Damfotboll Årsberättelse 2009 Styrelsens berättelse EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Norr- och

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy HAR DU DET SOM KRÄVS FÖR ATT BLI BÄST? Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att fostra talanger som inte bara representerar

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan I följande tre flikar hittas förslaget till nivåindelning som Stockholms Innebandyförbund (StIBF) tagit fram för säsongen 2015/2016. Dokumentet

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2011-2012 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2011-2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Inbjudan till Förbundsmötet 2015

Inbjudan till Förbundsmötet 2015 Till SvFF:s styrelse Distriktsförbunden Vid förbundsmötet 2015 röstberättigade föreningar Representantskapets ledamöter Hedersordförande och hedersledamöter Revisorer Valberedning Besvärsnämnden, Disciplinnämnden,

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Jonas Carlberg (JC) Marknadschef, 126

Jonas Carlberg (JC) Marknadschef, 126 FS - möte nr 8 år 08/09 Telefonmöte 2009-05-11 121 132 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande, inte 127 A Stefan Johansson (SJ) Herbert Marcher (HM) enbart 129 Caroline Silverudd Lundbom

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO)

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) 1 Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) Totalt antal beviljade, och slutredovisade projekt: 37 Även under år 3 valde vi att jobba vidare med det arbetssätt

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

FINALISTERNA KLARA TILL UPPSALA IDROTTSGALA 20:e november på hemmaarenan FYRISHOV

FINALISTERNA KLARA TILL UPPSALA IDROTTSGALA 20:e november på hemmaarenan FYRISHOV FINALISTERNA KLARA TILL UPPSALA IDROTTSGALA 20:e november på hemmaarenan FYRISHOV Frågor om Pressmeddelandet: Patrik Oksanen, 070-597 50 45 Officiell hashtagg: #uppgala Fotnot: I nomineringsjuryn har Daniel

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 16 mars 2011 Till SDF, Elitföreningar herrar och damer 2010/2011 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

SBBF On tour 2013 varför?

SBBF On tour 2013 varför? SBBF On tour 2013 varför? SBBF:s styrelse och personal vill: Informera om SBBF:s arbete, roll och planer inom olika verksamhetsområden kopplat till vår Vision och verksamhetsplan Lyssna och ta del av föreningarnas

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll längdrådsmöte

Protokoll längdrådsmöte Quality Airport Hotel Arlanda 2014 05 26 Protokoll längdrådsmöte Närvarande: Cathrine Engman Göran Nilsson Karin Ersson (via telefon) Joakim Abrahamsson (via telefon) Johan Sares Lars Selin (via telefon)

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer