FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15"

Transkript

1 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet Siffror s. 8-9 Säsongen beskrivet i korthet Utveckling s , 34-35, 56 SIU Gimonäs Licenser Föreningar Tjejsatsning Likabehandling Mångfald Idrottslyftet Motion RIG/NIU Forskning Elitutveckling Tävling s , 32-33, Innebandyfesten Distriktslags-SM Newbody Cup SM-slutspel Svenska Superligan Årets spelare Seriesystem Förvaltningsråd Domarverksamhet Juridiska Nämnden Uppföljning verksamhetsmål! Löpande i verksamhetsberättelsen kan du i de här rutorna hitta hur Svensk Innebandy svarat upp på de mål som funnits i verksamhetsplanen säsong 2014/15. Foto: Per Wiklund & Calle Ström Formgivning: Innebandymagazinet Arrangemang s , 48-49, SM-finalen U19-VM VM Landslag s Herr VM-analys Dam U19-dam U19-herr Kommunikation s Egna plattformar Media TV Webb-TV Marknad s. 60 Samarbetspartners Administration s. 61 IT Årsredovisning s Ekonomi! 2 w w w. i n n e b a n dy. s e

3 INNEHÅLL w w w. i n n e b a n dy. s e 3

4 Organisation Tack för ett händelserikt år Aldrig någonsin tidigare har Svensk Innebandy arrangerat två VM-turneringar inom loppet av några månader. Verksamhetsåret var därför, minst sagt, fullsmockat av spännande aktiviteter. Under säsongen har vi hunnit med att bjuda in till två VM-turneringar på fyra månader vilket verkligen präglat verksamhetsåret ordentligt. VM i Göteborg var en häftig upplevelse där det handlade om så mycket mer än bara det fantastiskt goda resultatet på banan. VM-turneringen stack ut och syntes på stadens gator och i media. Mycket tack vare samarbetet med Göteborg som stad. Funzone levererade och ramade in mästerskapet på ett sätt som innebandyvärlden aldrig någonsin skådat och så fylldes Scandinavium med engagerade åskådare som backade upp det svenska landslaget. VM blev en sportslig- och publik succé med ett väldigt drag på läktarna och en dramatisk final där Sverige på nytt vann guld. Vi har även arrangerat ett U19-VM för herrar, i Helsingborg. För första gången någonsin. Återigen ska vi vara riktigt stolta över sättet vi hanterar ett mästerskap på. Vi vågar påstå att ett VM för juniorer aldrig genomförts på ett så här ambitiöst sätt. Sedan ska vi inte sticka under stolen med att det resultatmässigt inte är godkänt med en fjärdeplats för något av våra landslag. Men det finns mycket mer under säsongen att vara stolta över. SMfinalen i Ericsson Globe till exempel. Efter fyra fantastiska år i Malmö Arena var vi tillbaka i huvudstaden och fyllde Globen åskådare ramade in SM-finalen på ett mäktigt sätt. Mycket kring det som händer just nu kretsar annars kring implementeringen av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Med den vill vi sätta individen i centrum, vi vill uppmana och få till livslångt idrottande och vi vill stoppa tidig selektering. Vi är medvetna om att SIU, som den kallas, slår hål på gamla valda sanningar och det är långt ifrån problemfritt. Men vi är fullständigt övertygade om att det är rätt väg att gå. Signalerna vi får från de ledare som under tre år gått de nya utbildningarna ger oss den bilden. Även det intresse som andra idrotter visar för SIU tyder på det. Mot slutet av säsongen har vi också fått ut mer av vår nya modell i media och även tagit större plats i samhällsdebatten. I år var också sista gången vi arrangerade distriktslags-sm för 15-åringar. Som följd av SIU har vi beslutat att istället satsa på ett nationellt utvecklingsläger som vi under våren arbetat allt mer intensivt med. Vi har också kommit en bit på väg när det gäller att ta in motionsinnebandyn under Svensk Innebandys flagg. Flera sådana här förändringar, till följd av SIU, kommer. Tack för ett lyckat verksamhetsår vi ser redan fram emot nästa! Tomas Engholm Ordförande Svensk Innebandy Göran Harnesk Generalsekreterare Svensk Innebandy 4 w w w. i n n e b a n dy. s e

5 Organisation Fokusområden för 2014/15 Svensk Innebandys åtta verksamhetsmål under säsongen Svensk Innebandy är inne i sin mest expansiva fas på många år. Rejäla förändringsprocesser har påbörjats inom många områden. Detta görs för att verksamheten ytterligare ska ta steg i utvecklingen såväl nationellt som internationellt. År 2009 fattade förbundsmötet beslut om en verksamhetsinriktning som byggde på en vision om ett önskat framtida läge för Svensk Innebandy som skulle sträcka sig över Då utvecklingen har gått framåt snabbare än man kunnat förvänta sig har innehållet i inriktningen implementerats 1. MÅLUPPFYLLELSE Nå uppsatta VP-mål 2. STYRDOKUMENT Förtydliga innebandyns regelverk 3. VARUMÄRKET INNEBANDY Fortsätta skapa ett större marknadsvärde för innebandyn 4. INTERNATIONELLT Tydliggöra Svensk Innebandy internationellt 5. ELIT Skapa förbättrade förutsättningar för våra elit- och landslag 6. SVENSK INNEBANDYS UTVECKLINGSMODELL Säkerställa implementeringen av SIU i hela landet 7. SAMVERKAN Stärka samverkan med olika aktörer 8. LIKABEHANDLING Stärka likabehandlingsarbetet i de nya verksamhetsplaner som beslutats av förbundsmötet 2012 och som föreslås förbundsmötet Därmed ges bättre verktyg att förverkliga intentionerna som togs fram Verksamhetsplanen för 2014/15 togs fram säsongen innan för att tydliggöra ambitionerna med den fortsatta utvecklingen av Svensk Innebandy. Nedan följer åtta fokusområden/ målområden som identifierats som särskilt viktiga områden att arbeta med. Svensk Innebandys styrelse Tomas Engholm ordförande Martin Wolmhed Vice ordförande Jan Lundin Ledamot Mikaela Mikaelsson Ledamot Maria Åhgren Ledamot Pernilla Nielsen Ledamot Krister Azelius Ledamot Kim Fors Adjungerad SEI Arbetsutskott Tomas Engholm, ordförande Martin Wolmhed, ledamot Maria Åhgren, ledamot Göran Harnesk, generalsekreterare Valberedning Stephen Selindh, sammankallande Britt-Louise Ericsson, ledamot Niclas Westén, ledamot Håkan Silvén, ledamot Roy Silverby, ledamot Revisionsfirma PwC Övrigt Tomas Eriksson, hedersordförande (1999-) Lasse Granqvist, hedersledamot (2001-) w w w. i n n e b a n dy. s e 5

6 Organisation Så här var styrelsens säsong! På sitt upptaktsmöte i augusti beslutade förbundsstyrelsen (FS) om de ramar som skulle gälla för arbetet utifrån den av förbundsmötet beslutade verksamhetsplanen. Förbundsmötet hölls den 15 juni 2014 i Solna. Mötet leddes av Per Darnell, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Det var första gången det inte valdes någon ordförande då 2013 års förbundsmöte beslutade om tvåårsmandat för ordföranden. Däremot valdes Krister Azelius, Mikaela Mikaelsson och Pernilla Nielsen som ledamöter på två år. Vare sig motioner eller propositioner fanns att behandla. Förbundsstyrelsen har 2014/15 genomfört sju sammanträden. Många diskussioner och beslut som tagits har fattats utifrån tidigare års beslut om att bygga Svensk Innebandy som Folksporten och att arbeta efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Arbetet har genomförts utifrån begreppet Tillsammans. Det har inneburit att styrelsen och kansli har genomfört beslut och förändringsprocesser i mycket nära samarbete med distrikt, föreningar, samarbetspartners och myndigheter. Till de ordinarie sammanträdena har valberedningen inbjudits. Styrelsens arbete har även detta år fortsatt att utvecklats. Förutom en självklar fokus på strategiska frågor, har egna arrangemang såsom VM i Göteborg, U19-VM i Helsingborg samt flytten av SM-finalerna till Stockholm varit centralt i styrelsens arbete. Det i kombination med arbetet med budget och verksamhetsplan samt uppföljning av densamma. Flera avgörande beslut har tagits. Som seriestruktur, nya åldersindelningar, distriktslags-sm, förändringar av Newbody Cup samt fördelning av medel från Idrottslyftet. Styrelsen genomförde en konferens för distriktsordförandena under rubriken Vision 2020 i samband med VM. Föreningsordföranden för SSL-föreningarna genomförde en elitkonferens i Stockholm. Både konferenserna med positiva resultat och en framtidstro. Styrelsen har fortsatt att arbeta efter ambitionen att så långt det går ge föreningar och distrikt möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som ska tas. Det har på ett effektivt sätt kompletterat styrelsens mandat att fatta beslut mellan förbundsmötena. Styrelsen har också haft en ambition om att ta ett betydligt större ansvar för svensk idrottspolitik. Det har resulterat i nomineringar till flera poster inom RF, ökad närvaro på nätverksmöten samt mer närvaro i media. Svensk Innebandy tas idag på största allvar av de instanser som på ett eller annat sätt påverkar vår idrottsliga vardag.! Svar på verksamhetsmål Se över förutsättningarna för att förbundsmötet vartannat år genomförs som en visions- och strukturkonferens. Tydliggöra ramarna för elit- och distriktsordförandekonferensen. Underlag för båda dessa punkter har tagits fram och kommer att presenteras för Svensk Innebandys förbundsmöte i juni Representationen i styrelser/kommittéer/arbetsgrupper ska spegla samhället och ska kartläggas och presenteras vid nästkommande ordförandekonferens. Ej genomfört. 6 w w w. i n n e b a n dy. s e

7 Organisation Aktivt arbete viktigt under 14/15 Totalt finns 29 tillsvidareanställda samt 2 visstidsanställda spridda i Solna, Göteborg, Nyköping och Falun. Bland annat har tre nya ansikten anslutit i Solna. Svensk Innebandy köper också tjänster av Västerbottens IBF, Smålands IBF och Umeå Universitet. Detta har hänt 2014/2015 Tillsammansarbetet inom Svensk Innebandy har intensifierats och kanslipersonalen har varit ute mer och samverkat i rörelsen: bland distrikten och föreningarna. Organisationsförändringen har fortsatt under året och vi har jobbat vidare med att tydliggöra och stärka det mandat och uppdrag som ligger på förbundskansliet. är tävling, utveckling, arrangemang, administration och kommunikation/pr. Verksamhetschefen har i uppdrag att se till att varje avdelning jobbar utifrån de mål och riktlinjer som förbundsmötet har beslutat om. Förändringarna i organisationen har gjort att ledningsgruppen har utökats till sju personer istället för tre (generalsekretare, HR och verksamhetschefer). För att göra detta har vi gått tillbaka till att alla avdelningar har en verksamhetschef. Avdelningarna Landslagsorganisationen har stärkts med två General Managers som ansvarar för administrationen kring landslagen. Svar på verksamhetsmål VP:n samt de av FS beslutade aktiviteterna ska följas upp och utvärderas. Det görs i samband med den GS-rapport som styrelsen får inför varje FS-möte. Såväl i skriftlig som muntlig form. Utöver detta har tjänstemän varit fördragande på FS-möten under säsongen. Och GS och ordföranden har haft flera uppföljningsmöten.! Innebandyns samtliga styrdokument ska harmoniseras och ha sin grund i stadgarna. Då dessa dokument är levande ska de ständigt ses över och revideras där behov finns. Det pågår kontinuerligt. Svensk Innebandy ska samverka med de övriga lagidrotterna. Ordförande och generalsekreterare har deltagit vi ett antal möten med övriga lagbollsporter för att utbyta erfarenheter och samarbeta, bland annat kring valen till Riksidrottsmötet. Generalsekreteraren har dessutom deltagit vid generalsekreterarträffar en gång i månaden. w w w. i n n e b a n dy. s e 7

8 Organisation Ledningsgruppen Göran Harnesk Generalsekreterare Magnus Fantenberg Controller Christer Johansson Administrativ chef Magnus Nilsson Arrangemangsansvarig Sebastian Nurmi Presschef Emil Risberg Utvecklings- och landslagschef Åsa Wigforss HR & Ekonomi Administration Tomas Eriksson Förvaltningsrådet Katrin Bellander Resor och konferens Jonas Olsson Systemutvecklare Johanna Collin Kundtjänst Göran Berg Kundtjänst Anders Mörk Kundtjänst/General Manager Thomas Kh Andersson Smålands IBF, Projektledning ibis (50%) Utveckling & LandslaG Kristoffer Berg Utvecklingskonsulent (fr ) Jenny Hedlund Utvecklingskonsulent (60% fr /40% landslag) Hanna Sandberg Utvecklingskonsulent (fr ) Taru Tervo Forskningssamordnare IKC (50%) Arrangemang & Marknad Tävling David Andersson Säljare Tobias Linderoth Projektledare SM-finalen Erik Nilsson Arrangemang & Elit Jonas Ahlehjelm Västerbottens IBF, Domarkonsulent (50%) Patrik Eklund Västerbottens IBF, Tävlingssamordning (75%) Michael Leimer Tävlingskonsulent Linda Noppa Förbundsjurist Johan Olsson Domaransvarig KOMMUNIKATION Anton Rosenblad Kommunikatör (anställd ) FÖRBUNDSKAPTENER Jan-Erik Vaara Herrlandslaget (80%) Ulf Hallstensson Herrlandslaget (100%) Åsa Karlsson Dam-/U19-landslaget (60%) Andreas Lundmark Damlandslaget (60%) Övriga noteringar Linda Emterby IT-support (föräldraledig fr ) Sara Berglind Utvecklingskonsulent (tjänstledig) Malika Laarif Utvecklingskonsulent (föräldraledig fr ) Josephine Cederholm Produktionsassistent (föräldraledig fr ) Jeanette Mill VM och U19-VM (projektanställning fr ) Daniel Karlsson Informatör (slutade ) Jennifer Mayer Utvecklingskonsulent (slutade ) Anders Jonsson Utvecklingskonsulent Jan Lindberg General Manager U19 Joakim Lindström Utvecklingskonsulent! Svar på verksamhetsmål Samverkan med SDF:n kommer att intensifieras ytterligare för att optimera de gemensamma resurserna. En arbetsgrupp bestående av representanter från distrikten och förbundet har berett frågor som ska gynna ett utökat samarbete. Detta arbete presenterades vid en distriktsordförandekonferens som beslutade om att ge förbundsstyrelsen ett mandat att fortsätta processen. 8 w w w. i n n e b a n dy. s e

9 Organisation SÄSONGEN I SIFFROR 100 Henrik Stenbergs avgörande mål i VMfinalen var hans 100:e poäng i landslaget. 104 Madelene Backlund spräckte drömgränsen. Det blev 104 poäng på 34 matcher under säsongen i Rönnby Västerås IBK Antalet tv-tittare totalt på de båda SM-finalerna i Globen. 971 Antalet registrerade föreningar i Sverige. 3 FEBRUARI Datumet då SIU-bloggen satte i gång sin satsning. 3IBF Falun tog sitt tredje raka SM-guld. 20 Dennis Svensson blev den 20:e och sista spelaren in i U19-VM-truppen. Och gjorde fyra mål i premiären. 1 APRIL Datumet då ungdomssatsningen Sweden Floorball Youth Camp presenterades Antalet åskådare totalt på VM i Göteborg är nytt publikrekord. 4I den fjärde SM-finalen fick KAIS Moras Anna Wijk äntligen lyfta guldbucklan. 17:33 klockslaget då Sverige vann VM-guld den 14 december. w w w. i n n e b a n dy. s e 9

10 Utveckling Svensk Inn Utvecklin Arbetet med att implementera intentionerna och idéerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell fortsätter. Under det gångna verksamhetsåret har vi framför allt fokuserat på att stämma av hur arbetet går i respektive distrikt runtom i landet. Svensk Innebandys tjänstemän har besökt samtliga distrikt utom ett, som kommer att besökas under juni Besöken har syftat till att diskutera utvecklingsfrågor ur ett brett perspektiv, men också hur arbetet med implementeringen av SIU fortskrider. Vid besöken så har tjänstemän från Svensk Innebandy närvarat tillsammans med både ideellt engagerade och anställd personal från respektive distrikt. Samtalen har varit konstruktiva och kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i förhållandet förbundet-distrikten och innebandyföreningarna. Tränarutbildningar För att skapa förutsättningar som möjliggör för så många tränare som möjligt att fortbilda sig inom ramen för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell subventioneras alla tränarutbildningar inom ramen för barn- och ungdomsverksamheten i hög utsträckning genom Idrottslyftet. För att säkerställa att tränarutbildningar kan genomföras över hela landet och därmed skapa möjlighet för alla ledare att fortbilda sig, så finns det 40 nationella kursledare. Dessa kursledare har som uppdrag att genomföra grundutbildningen och fördjupningsutbildningar inom ramen för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Under säsongen 2014/15 har det genomförts ungefär 200 utbildningar varav hälften är grundutbildningen och resterande är fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Totalt sett har en bra bit över innebandyledare genomgått kompetenshöjande insatser i Svensk Innebandys regi. För att säkerställa att Svensk Innebandys utbildningsverksamhet genomförs med hög kvalitet genomförs årligen en kursledarutbildning med fokus på de personer som verkar som nationella kursledare. Utbildningen har som syfte att uppdatera kursledarna på de senaste rönen kopplat till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell samt att säkerställa att en hög utbildarkvalitet upprätthålls. Helheten För att utvecklingsmodellen ska bli verklighet så krävs det att alla delar av verksamheten anpassas till det ändamålet. Därför har vi under året färdigställt ett föräldramaterial som på ett enkelt sätt ska beskriva vad utvecklingsmodellen innebär för den aktuella målgruppen. Vidare fortsätter dialogen med våra distrikt angående anpassning av de lokala och regionala tävlingsstrukturerna. Även vår utbildning inom föreningsutveckling har ett tydligt sammanhang i förhållande till utvecklingsarbetet i stort. Fortsättning på nästa uppslag 10 w w w. i n n e b a n dy. s e

11 Utveckling ebandys gsmodell w w w. i n n e b a n dy. s e 11

12 Utveckling Utmaningen Implementeringen av utvecklingsmodellen handlar om en beteendeförändring och att försöka skapa en verksamhet för alla som vill utöva innebandy eller idrott. Det skulle på ett enkelt sätt kunna åskådliggöras med hjälp av ovanstående figur, där triangeln ska bli en rektangel. Idrotts- och innebandyrörelsen har behöver anpassa sin verksamhet för att på ett bättre sätt möta individernas behov som vill vara med i verksamheten. Det är ett arbete och en utmaning som Svensk Innebandy har antagit och påbörjat, men som inte på något sätt är klart. Vi har en lång resa framför oss, men där vi under det gångna året har tagit steg i rätt riktning. Svar på verksamhetsmål Alla SDF ska använda SIU-modellen. Alla distrikt har mer eller mindre anpassat sin verksamhet till SIU. Hur man lyckats ser väldigt olika ut beroende på distriktets förutsättningar och tanken från Svensk Innebandy är heller inte att det ska se exakt likadant ut.! Alla ledare ska få möjlighet att genomgå SIU-utbildningar. Alla distrikt ger sina ledare möjlighet att genomgå SIU:s grundutbildning. För att säkerställa att tränarutbildningar kan genomföras över hela landet, och därmed skapa möjlighet för alla ledare att fortbilda sig, så finns det 40 nationella kursledare. SIU ska efterfrågas av andra idrotter och ses som ett föredöme för att motverka tidig utslagning. Svensk Innebandy har under året deltagit på konferenser anordnade av både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna där vi har framfört filosofierna i SIU. Samtal har, i olika sammanhang, förts med andra idrotter kring värdegrundsfrågor baserat på innehållet och andemeningen med SIU. Påbörja arbetet med trygghetsfrågor i relation till ett barnrättsperspektiv. Ett föräldramaterial baserat på SIU-modellen har skapats. Vidare har diskussion och grundläggande planläggning om trygghetsmaterial riktat till barn genomförts tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. 12 w w w. i n n e b a n dy. s e

13 Utveckling Blandade åldrar får tjejerna att fortsätta För några år sedan kände Gimonäs Umeå IF:s flicksektion att de ville förändra den dystra trenden med spelare som slutade i tidig ålder. I dag är de ett föredöme för hela Sveriges flickinnebandy. Det har varit ett problem länge inom flickidrott. Utövarna slutar för tidigt av olika anledningar. Så även inom innebandyn vilket Umeåklubben Gimonäs ville motverka. Där tänkte ledare från flera flicklag att det kanske skulle vara bra att låta spelarna spela med andra än bara sin egen årskull. Äldre med yngre och tvärtom. Så det började egentligen med att vi hade lite olika träningsgrupper med blandade åldrar. Vi såg att det fungerade jättebra, och då följde det med in i matcherna också. Vi utgick från var de befann sig kunskapsmässigt snarare än åldersmässigt, säger ledaren Peter Hjelt. Nu, när den så kallade nivåindelningen har pågått i några år, kan man skönja resultatet av satsningen. Och det är positivt. Vi har haft utvärderingar med tjejerna det har varit genomgående positivt. Det jag tror är positivt är att man ibland får känna att man får stå först i kön, och andra träningar kan man stå längst bak och kolla hur de äldre gör. Man får en utmaning att ligga på max mot de äldre ibland, men också ta initiativ i träningar. Vi ser en jätteutveckling i alla tjejer, säger Peter Hjelt. Sedan initiativet sjösattes har Gimonäs inte haft en enda spelare som har slutat. Nu spelar 97:or med 00:or och gillar det! Jag tycker att det fungerar bra. Det är bra för de yngre att träna med oss som är äldre, säger 97:an Alva Larsen. Hur är det att spela med yngre spelare då? Det fungerar också bra. Jag har valt att spela på en lite lägre nivå för att ha tid med plugget. Men det är kul, det är ett härligt gäng. Något som föräldrar till Gimonässpelarna var fundersamma kring var kompisaspekten. Försvårade inte det här upplägget chansen att träffa bra vänner inom innebandyn? Svaret är glasklart: Nej, det gjorde det inte. Vi får bra sammanhållning, det är bara roligt. Man får vänner som är både äldre och yngre, säger spelaren Julia Andersson. Vi har inte upplevt att det är ett bekymmer. Vi har aldrig hört något från tjejerna, snarare tvärtom. Det är berikande att spela med äldre och yngre, säger Peter Hjelt. w w w. i n n e b a n dy. s e 13

14 Utveckling Antalet spelare ökar jämfört med året innan I april 2015 hade Svensk Innebandy registrerade spelare jämfört med förra säsongens Sveriges tio största föreningar Täby FC 1725 Distrikt Blekinge Innebandyförbund Bohuslän-Dals Innebandyförbund Dalarnas Innebandyförbund Gotlands Innebandyförbund Gästriklands Innebandyförbund Göteborgs Innebandyförbund Hallands Innebandyförbund Hälsinglands Innebandyförbund Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Norrbottens Innebandyförbund Skånes Innebandyförbund Smålands Innebandyförbund Stockholms Innebandyförbund Södermanlands Innebandyförbund Upplands Innebandyförbund Värmlands Innebandyförbund Västerbottens Innebandyförbund Västergötlands Innebandyförbund Västernorrlands Innebandyförbund Västmanlands Innebandyförbund Örebro Läns Innebandyförbund Östergötlands Innebandyförbund Totalsumma ! Svar på verksamhetsmål Ambitionen är att mängden aktiva ska öka. Detta genom att rekrytera nya aktiva samt arbeta för att behålla de spelare som finns. Spelare ska även stanna kvar inom sporten som ledare, tränare eller i andra funktioner. Mängden aktiva har ökat kortsiktigt. Men det här är framför allt ett långsiktigt arbete där införandet av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell förhoppningsvis ska bidra. Motionsspåret som påbörjats ett annat. A-licens B-licens Motionärslicens Totalsumma Föreningar Hässelby SK IBK 1061 Linköping IBK Ungdom 1059 Värmdö IF 849 IK Zenith 835 FBC Engelholm 812 Nacka Wallenstam IBK 764 Åkersberga IBF 704 Sportlife Kungälvs IBK 674 FC Helsingborg 615 Räknat antal licensierade spelare, april w w w. i n n e b a n dy. s e

15 Utveckling Över 100 personer på Föreningsutvecklingsresan För åttonde året i rad arrangerades Föreningsutvecklingsresan i Svensk Innebandys regi. Den här gången med fokus på föreningarna i Svenska Superligan. 20 föreningar och Svensk Elitinnebandy (SEI) var på plats. F öreningsutvecklingsresan var förlagd på Rhodos i Grekland. Under en veckas tid fick totalt 103 personer lära sig mer om ekonomi, idrottsjuridik, HRM, organisation, mål, strategier och policys. I slutet av varje dag fick föreningarna jobba med en handlingsplan kopplad till ett eller flera verksamhetsområden som de lärt sig mer om under dagen. Föreningarna var under veckan indelade i fyra mindre grupper. Där hölls de flesta föreläsningarna av två kursledare per grupp. Gruppassen bröts av med storföreläsningar där bland annat Tomas Eriksson höll en uppskattad föreläsning om den kommande elitlicensen. Christer Pallin, RF, visade på vikten att ha en fungerande organisation via idrottsjuridik. Johan Lindvall, Generate Partnerships, höll ett pass kring marknad och hur föreningarna kan utveckla den biten. SEI pratade om hur SSL-föreningarna tillsammans ska utveckla ligan. Det hölls även en föreläsning av Svensk Innebandys presschef Sebastian Nurmi kring media. Det är många saker som gör att veckan har varit mycket uppskattad. Till exempel blandningen av att få ny kunskap och få bekräftelse på att man är på rätt väg. Samt ett kunskapsutbyte med andra föreningar, säger Hanna Sandberg, utvecklingskonsulent på Svensk Innebandy.! Svar på verksamhetsmål Stötta föreningarna i att ta fram en grundplattform för deras arbete med SIU. Det finns ett sådant fokus under Föreningsutvecklingsresan. w w w. i n n e b a n dy. s e 15

16 Utveckling Fler flickor i innebandyn Under 2014 presenterade Svensk Innebandy, tillsammans med Inger Eliasson och Annika Johansson vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet, ett forskningsprojekt på flickor Fler Flickor i Innebandyn (FFI). Projektet hade som syfte att hitta bakgrunden till varför flickor väljer att sluta med innebandyn i tonåren, och hur Svensk Innebandy kan göra för att behålla dem längre. Vidare syftade studien till att utveckla kunskap som ger ökad förståelse för hur innebandyföreningarna kan arbeta för att få unga flickor att fortsätta med innebandy. Problemet är enligt Inger Eliasson att föreningarna inte är delaktiga i flickornas avslutsprocess vilket innebär att de har dålig kunskap om vilka flickorna är och om varför de funderar på att sluta. Det är därför viktigt enligt forskarna att det finns en handlingsplan som visar på helheten för hur idrottsföreningarna ska ta reda på ungas tankar och upplevelser om sådant som kan leda till att de börjar tveka på att fortsätta. Ett viktigt resultat som framkommit i studien är att beslutet ofta har med förändringar att göra. Exempelvis när flickor flyttas upp till ett äldre lag eller slås ihop med andra lag, när det kommer nya tränare, när det blir ökade krav på att satsa på sin idrott eller ökade krav i skolan, säger Inger Eliasson och fortsätter: För vissa blir det en övermäktig press på individen då flickorna i tonåren också beskrivs ha höga krav på sig själva att leva upp till allt som förväntas av dem. Det visar att det är viktigt att vara uppmärksamma på individens situation i ett helhetsperspektiv och särskilt på hur förändringarna påverkar barn och unga inom idrotten. Svensk Innebandy kommer att bygga vidare på det här till De projekt som beviljas Idrottslyftsmedel under 2015 kommer att få arbeta fram en handlingsplan för hur flickorna i deras förning ska vilja fortsätta med innebandy.! Svar på verksamhetsmål Antalet aktiva flickor ska öka. Efter forskning och olika förändringar hur vi bedriver barn- och ungdomsidrott har vi påbörjat hur vi vill och tror att fler flickor ska fortsätta spela innebandy och därmed öka antalet aktiva flickor. Vi är inte där än. 16 w w w. i n n e b a n dy. s e

17 Utveckling Satsning på barnoch ungdomsidrott Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Idrottslyftets syfte är: Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. För att arbeta gentemot det syftet har Svensk Innebandys styrelse satt upp olika fokusområden. Under 2014 var de utbildningar, föreningsutveckling, SM-/ VM-arrangemang, tjejsatsningar, etnisk mångfald och trygghet och påverkan. De här områdena är även satta för att vi kan se att vi inom Svensk Innebandy behöver stärka upp där. Det har även varit möjligt för föreningarna att söka för egna projekt. En viktig del i SIU-implementeringen är att vi har utbildade ledare och domare i varje förening. Därför är ett av fokusområdena utbildning. Under 2014 godkändes ansökningar som har med utbildning att göra. Det innebär att det är otroligt många som har gått någon av Svensk Innebandys utbildningar. Satsningen på ledare och domare kommer att fortsätta under Likabehandling ska genomsyra verksamheten Likabehandling är ett förhållningssätt som alltid ska genomsyra all verksamhet inom Svensk Innebandy. För Svensk Innebandy kan likabehandling exempelvis innebära att killar och tjejer ges samma förutsättningar att utöva sin idrott. Mycket av utvecklingsarbetet under året har riktats mot att försöka ge samma utvecklingsstöd till aktiva, ledare och föreningar oavsett vart i landet de befinner sig. Svensk Innebandys organisation behöver utvecklas för att kunna möta det behov som finns ute i vårt land. Det är ett arbete som under det gångna året har påbörjats och som kommer att vidareutvecklas under kommande år. Mångfald viktigt för att utveckla idrotten En ökad mångfald inom Svensk Innebandy är en viktig faktor för utvecklingen. Det kan innebära en Svar på verksamhetsmål Ett program för integrationsarbete ska tas fram. Arbetet med en strategi och en plan för integrationsarbetet inom Svensk Innebandy är påbörjad men inte slutförd. ökad andel kvinnor både vad gäller aktiva, funktionärer och ledare. Men även ökad etnisk mångfald. Att öka mångfalden vad gäller kön, bakgrund och färdigheter inom innebandyn är ett ständigt pågående arbete. Under det gångna verksamhetsåret har Svensk Innebandy framför allt stöttat enskilda föreningar som har genomfört projekt som syftar till att öka den etniska mångfalden. Ett arbete med en strategi och en plan för integrationsarbetet inom Svensk Innebandy har också påbörjats. SDF:n ska uppmuntras att arbeta med policydokumenten Stor blandning- lika behandling och Mångfald - arbetsmaterial etnicitet I samband med våra distriktsbesök under säsongen har det här målet uppfyllts.! w w w. i n n e b a n dy. s e 17

18 Utveckling Motionsin en prioriterad fråga Bakgrunden till att Svensk Innebandy satsar på motionsinnebandy är att den generation som var med när innebandyn startade på senare år försökt att komma tillbaka till innebandyn. Men genom andra aktörer. Svensk Innebandy har fram till nu inte haft möjlighet att ta emot motionsspelare då det inte funnits en strategi för den målgruppen. Men för att möta efterfrågan har ett fåtal distrikt, på eget initiativ, skapat sina egna motionstävlingar som sett lite olika ut i landet. Problematik fram till idag Motionsinnebandyn ser olika ut i landet Motionsinnebandyn drivs i stor utsträckning av en enda person med stort engagemang Svensk Innebandy erbjuder inte ett regelverk anpassat för motionsinnebandy Svensk Innebandy har ingen utarbetad strategi för motionsinnebandyn Ingångsvärden för vår motionsverksamhet är att det ska vara enkelt för alla som vill hålla på med motionsinnebandyn i någon form. Svensk Innebandy håller idag hög klass när det gäller domare och vi har distrikt som besitter ett stort kunnande i att både administrera och arrangera. Det är just den kvalitén som vi ska sälja vår produkt- motionsinnebandyn på, säger Jenny Hedlund som arbetar med frågan på förbundet. Under säsongen 2014/15 har det anordnats ett stort gruppmöte dit alla distrikt var inbjudna. Det har genomförts besök hos distrikten och återkommande lyncmöten med en bildad referensgrupp. Allt för att diskutera motionsfrågan. Önskemålen som kommit fram är Enhetlighet och ett genomarbetat rikstäckande koncept för motionsinnebandy Valfrihet och möjlighet att kunna delta i motionsspel över hela landet Ett samlingsnamn för motionsinnebandyn En manual för motionsinnebandyn håller nu på att tas fram. Manualen kommer att innehålla tips och idéer för att starta upp denna verksamhet. Hur gör vi, vad ska vi tänka på och vilka kan vi kontakta? Manualen kommer även att innehålla rekommendationer, men det är alltid upp till respektive distrikt att fastslå sina riktlinjer utefter de lokala förutsättningarna, säger Jenny Hedlund.! Svar på verksamhetsmål De som spelar innebandy på motionsnivå ska erbjudas förutsättningar så att de anser det värdefullt att ingå i Svensk Innebandy. Under året har det skapats ett underlag för hur Svensk Innebandy ska arbeta med motionsinnebandy. Processen har letts av förbundet i dialog med distriktsrepresentanter där tävlings- och administrationsfrågor har varit i centrum. Det finns en plan för att komma igång, utveckla de olika delarna och sträva framåt. Dessa kommer det att arbetas med i början av säsongen 15/ w w w. i n n e b a n dy. s e

19 Utveckling nebandyn w w w. i n n e b a n dy. s e 19

20 Utveckling Positivt gällande innebandy- GYMNASIERNAS utveckling Fokus på verksamheten i de gymnasier som finns inom innebandyns organisation (RIG/ NIU) har under säsongen legat på instruktörernas formella kompetens och förutsättningarna att göra ett bra jobb. NIU-besök genomförs löpande och 2014/15 har Svensk Innebandys kansli varit hos åtta av 29 skolor. De individuella besöken syftar till att ge en övergripande bild av NIU-verksamheten i landet och respektive skolas verksamhet. Målet är att ta fram bra exempel som kan spridas i hela NIU-verksamheten samt att identifiera förbättringsområden för den enskilda skolan. En utmaning som tydliggörs mer och mer är att vi behöver öka medvetenheten i Svensk innebandy att NIU är en gymnasieutbildning där eleverna betygsätts i ämnet specialidrott. Och att effekten av varje individs utveckling kommer föreningarna tillgodo genom bättre tränade och utbildade spelare i den nationella eliten, säger Anders Jonsson, utvecklingskonsulent inom Svensk Innebandy. En NIU-träff öppen för alla skolor, varav 20 deltog, genomfördes i samband med VM i Göteborg i december Där diskuterades samarbetet mellan skolor och likvärdigheten på utbildningarna. Men även områden som bedömning och betyg, frågor kring elevernas eventuella föreningsbyten i takt med deras utveckling. Samt hur man bäst stödjer eleverna under sista terminen när de ska fatta beslut om framtida karriär både inom innebandy och jobb eller postgymnasiala studier. Även en NIU-fördjupningsdag med sex skolor genomfördes i samband med SM-finalen. Den träffen fokuserade mer på vilka bestämmelser och kriterier som ska styra verksamheten både idrottsgemensamt och inom innebandyn. Och hur relationen mellan förbundet och NIU-skolorna ska se ut samt skolornas ansvar för antagningsprocessen och för talangerna i sin egen region. Riksinnebandygymnasiet i Umeå (RIG) påbörjade en ny dimensioneringsperiod (höstterminen 2014 till vårterminen 2017) med ett utvecklat avtal mellan Svensk Innebandy och Umeå kommun. RIG-verksamheten har kvalitetsbedömts av RF och fått högsta betyg, där särskilt vårt arbete med Världens bästa start på RIG och det pedagogiska verktyget RIG-pyramiden har rönt uppskattning, säger Anders Jonsson. Svensk Innebandy har regelbundet deltagit i tema- och referensgrupper hos RF och Skolverket gällande RIG, NIU och utvecklingen av ämnet specialidrott. Vi har där främst diskuterat bedömningsstöd i ämnet specialidrott och behovet av fortbildning av instruktörskåren, men också frågor som rör revidering av ämnet specialidrott samt behovet av större likvärdighet i utbildningarna mellan idrotter och orter.! Svar på verksamhetsmål Verksamheten i de gymnasier som finns inom innebandyns organisation (RIG/NIU) ska följas upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med Svensk Innebandys ambitioner. Ytterligare en omcertifieringsomgång för nationellt godkända idrottsgymnasier (NIU) i innebandy har genomförts inför höstterminen Svensk Innebandy har därmed tillstyrkt fortsatt NIU-verksamhet på totalt 29 skolor och har fattat beslut att tillstyrka ytterligare minst en inför höstterminen Samtidigt har RIG-verksamheten kvalitetsbedömts av RF och fått högsta betyg. 20 w w w. i n n e b a n dy. s e

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoförsta säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Läger, konferenser etc... 13 Fyra projekt inom ramen för Idrottslyftet... 14 Internationella

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

nr 1 2014 årgång 42 tema: Curling porträttet: Jalle Jungnell inför paralympics: Fem nationer - ett lag Handikappidrottens huvudsponsorer

nr 1 2014 årgång 42 tema: Curling porträttet: Jalle Jungnell inför paralympics: Fem nationer - ett lag Handikappidrottens huvudsponsorer nr 1 2014 årgång 42 tema: Curling porträttet: Jalle Jungnell inför paralympics: Fem nationer - ett lag Handikappidrottens huvudsponsorer 1 INVACARE TOP END CC ForceTM - häng med! 2 TopEnd handcyklar från

Läs mer

2013 Verksamhetsberättelse

2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning: Ordföranden har ordet 3 Svensk Tennis Stockholm organisation 4 Styrelse, kommittéer, projektgrupper och kansli 2013 5 Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer