Trender och affärspoten0al Internet of Sports. Maria Yregård 25 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender och affärspoten0al Internet of Sports. Maria Yregård 25 september 2013"

Transkript

1 Trender och affärspoten0al Internet of Sports Maria Yregård 25 september 2013

2 1. Trender 2. Drivkra<er 3. Aktörer och posi0onering 4. Affärspoten0al 5. Affärsmodeller 6. Vilka slutsatser kan vi dra? 7. Kan IoS förändra vårt beteende?

3 Trender - Utrustningen driver på och möjliggör Smartphone penetra0onen ökar och breder ut sig. De blir dessutom smartare och kommer börja mäta allt mer av vad som händer omkring oss 14 millioner bärbara devices levererades under Es0matet för 2016 är 170 miljoner, enligt en IMS Research rapport. Klockor Klockor Glasögon Och detta är bara början Kläder Sport Läkemedel Dagens Industri Klockan som klämtar för Apple E<er månader av spekula0oner lanserar Samsung äntligen sin första smart watch, armbandsuret Galaxy Gear. Klockan rullas stegvis ut runt om i världen från och med den 25 september. Prislappen ska ligga kring kronor när den når den amerikanska marknaden i oktober. Klockan är även utrustad med en stegräknare - några av de första applika9onerna som utvecklats för den är de sport- och hälsorelaterade MyFitnessPal och RunKeeper. Cirka 70 specialutvecklade appar ska vara 9llgängliga vid den skarpa lanseringen om knappt tre veckor, enligt Engadget.

4 Andra vik0ga Trender DIGITIZING TREND, THE INFORMED CUSTOMER GLOBALA HÄLSOTRENDEN MOTIONSTRENDEN BIG DATA Från push Mll pull; Tjänster shi<ar från az tänka marknadsföring och reklam 0ll az skapa användarvärde. Den nya genera0onen användare förväntas sig az all0d vara uppkopplade redo ao dela personlig data och litar mer på sina vänners rekommenda0oner än välkända varumärken. Harvard Business Reviews listar top 10 Megatrends inom hälsovård; två av dem är; Evidensbaserad behandling och Förebyggande analys och vård för az minska kostnaderna för sjukvård. När du träffar din läkare kommer du az få mediciner baserat på vad de ser vid ez specifikt 0llfälle vid diz besök, det är nästan kriminellt. Eric Dishman, Director vid Health Innova0ons på INTEL om varför alla borde mäta sina kroppsvärden i real0d och dela med sjukvården för bäzre vård. När anmälan 0ll Vasaloppets vintervecka 2014 öppnade, var Vasaloppet fulltecknat e<er 10 minuter, StafeZVasan fullbokades och vid lunch0d var det totala antalet anmälningar över fylldes det klassiska Vasaloppet upp på 11 dagar. Imagefråga - det anses posi0vt az framhålla az man är seriös mo0onär i siz CV då det visar på az man är duk0g på az säza upp mål för sig själv och sedan uppnå dem. Journalisten Rick Smolan definierar i sin bok The human face of Big Data det på följande säz; the process of helping the planet grow a nervous system, one in which we are just another, human, type of sensor Om 5-20 år så kommer tennis utan data az vara omöjligt. Eric Babolat, VD för världens 3:e största 0llverkare av tennisracketar, om varför de kopplar upp sina racketar mot internet.

5 Vilka drivkra<er finns? Dagens Industri 6 september, 2013

6 Vilka drivkra<er finns? Kommersiella kra<er tex. Nike + och Babolat, Nordea vill associera sig med mo0onstrenden men även klockföretag och mobil0llverkare som vill sälja utrustning Life Logging Internet of Sports Managing of self, Quan0fied self Egen resultatjakt, alla vill vara unika Triathlon, Klassikern och Marathon etc.

7 Internet of Sports Aktörer på marknaden och positionering Ändrat beteende Datainhämntning, dvs självmätning, och enklare prestationsanalys, rapporter och nyckeltal (hastighet, sluttid). Hårdvara (sensorer) Tjänster och appar Kvan9fiering & analys Skräddarsydd rekommenda9on Stor domänkunskap Analytiker Stora datamängder Mät & lägg ut Kan klassificera rörelser. Det finns några mycket nya aktörer i denna grupp men de är fortfarande svaga på analys och rekommendationer. Communi9es Kräver stort intresse och avståendet i tid och nedlagd energi till insikt och förändrat beteende är ofta stort.

8 Finns det affärspoten0al för IoS? Nedladdning av appar ökar kramigt Mobile App Store Downloads, Worldwide, (Millions of Downloads) Free Downloads Paid- for Downloads 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Spel Bankärenden Sifoundersökning för Tele2 - Vilken typ av appar laddar du ned? Sociala medier Kartor Nyheter Kommunika0on Musik Träning Bilder Mat Play- kanaler (TV) Tidsplanering Reseplanering Annat Film/video Bostad Shopping Laddar inte ner Gartners senaste prognos; Nedladdningar av appar ökar med 60% 0ll 102 miljarder kr i år Intäkter för branschen väntas ly<a från 18 miljarder dollar 0ll 20 miljarder i år 9 av 10 av alla appar som laddas ner är gra0s Undersökning som Sifo gjort för Tele2; 670 miljoner kronor per år på appar i Sverige Cirka en tredjedel av Sveriges smartphone- ägare som laddar hem betal- appar Cirka 75% av alla mobiler i Sverige är smartphones Män är mer benägna az betala för appar än kvinnor Svenskar som köper appar gör deza för mellan 0o och några hundra kronor per månad

9 Finns det affärspoten0al för IoS? Intresset ökar snabbt för mo9onsidroo i allmänhet och längdåkning i synnerhet Vasaloppet och även Göteborgsvarvet samlar in sta0s0k över mo0onärerna. I siffrorna syns ez mönster, deltagarna har i regel hög utbildning. Av alla skidåkare under Vasaloppsveckan hade 65 procent läst minst tre år på högskola eller universitet, för Göteborgsvarvet var motsvarande siffra 63 procent. Samma sak gäller ekonomin. I medel var årsinkomsten för en Vasaloppsdeltagare cirka kronor, av löparna tjänade 40 procent mer än kronor. I den na0onella folkhälsoenkäten för 2012 uppgav en tredjedel az de rör på sig med förhöjd puls minst 60 minuter per dag blev även ez rekordår för löpningen, då gjordes starter i 284 mo0onslopp, enligt Svensk FriidroZ 50% 40% 30% 20% 10% UtgiZer för eget IdroOande, enl SCB Vi lägger alltmer pengar på vårt idrozande enligt SCB 0% kr kr kr kr

10 Affärsmodellen måste vara anpassad Värde erbjudande Målgrupp Partners Innehåll Distribu0on Affärsmodell Resurser och begränsningar

11 Affärsmodellen måste vara anpassad Freemium: Består av az man 0llhandahåller en grundmodell av applika0onen gra0s 0ll marknaden. Gra0sperioden begränsas an0ngen av 0d eller av funk0on, dvs e<er en viss 0d eller om man vill ha mer än basic funk0onalitet så får man betala. Freemium är ez säz az få in nya användare och driva downloads i början, nackdelarna med en Freemium modell är az många nya användare får just en sämre användarupplevelse med mindre funk0onalitet än vad som är 0llgängligt. En variant av denna modell är az man erbjuder hela produkten gra0s 0ll en viss procent av den tänkta marknaden under en viss period. In- app purchase; Denna modell är ez säz az konvertera gra0sanvändare 0ll betalande kunder när man ger dem en förhöjd kund värde och användarupplevelse. Därigenom kan man smyga in kunderna i en längre reala0on istället för az de måste betala up front och eventuellt bli besvikna. PrenumeraMons eller medlemskap En klassisk prenumera0onsmodell där fördelen är az man får in återkommande intäkter men givetvis kräver an ständig utveckling och fortsaz värde för kunden. Har man en 0llräckligt s0cky tjänst ger deza stora möjligheter az vidareutveckla tjänsten. Reklam eller referens marknadsföring; Man tar inte betalt för tjänsten utan finansierar sig genom reklam eller az få betalt för länkning och referens 0ll andra leverantörer av olika slag relevanta för kunden. I kontrast 0ll modeller med fast saza priser så finns det varianter som Pay- what- you- want som innebär az man som konsument bestämmer vad priset ska vara. Denna modell har med framgång använts av indiespelutvecklare som har gåz samman och gjort ez paket av olika indiespel som konsumenten får köpa. Konsumenten ser vad andra har valt az betala och får därmed en riktlinje vad paketet är värt. En annan modell; Pay- with- a- tweet går ut pa az man i stället för az betala med pengar så betalar man med ez tweet eller facebookinlägg..

12 Vilka slutsatser kan vi dra; Intresset finns! Affärsmodellen kommer az vara vik0g - men absolut inte allt Relevans i funk0onalitet kommer az urskilja vinnarna Förmågan az kombinera affärskra<en med det enorma IT/big data/sensor kompetens som finns hos SICS och den världsklass skidkompetens (domän kompetens) som finns i forum som deza 0llsammans med insikten i beteenden och användargränssniz kommer az vara avgörande för utvecklingen av just myskilab. Det stora är dock inte az vi alla kommer az kunna åka en halv0mma/0mma snabbare på Vasaloppet, det är az vi skapar en relevant mätnings och feedback tjänst som kan hjälpa 0ll förbäzring inom fler områden när man tar deza vidare andra sporter, hälsa, friskvård, rehab osv

13 Kan IoS förändra vårt beteende? 4 klassiska steg i förändringslära Insikt Förståelse/ Acceptans Träna på nyz beteende Stabila vanor

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution Svar på app-frågorna ppar är den nya webbsidan.

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata FRÅGA EXPERTEN: Hur gäller ångerrätten? SETA-analysen: Litar kunden på dig? JUDITH WOLST: Subscription commerce växer NätSmart FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET NUMMER 15 September-November 2013 Sociala medier

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer