Kom med på konferens till Helsingfors och utveckla Dig i rollen som Upphandlare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom med på konferens till Helsingfors och utveckla Dig i rollen som Upphandlare!"

Transkript

1 Kom med på konferens till Helsingfors och utveckla Dig i rollen som Upphandlare! 2-dagarskonferens Högsta tänkbara välfärd för våra skattekronor och rättvis konkurrens Viking Line M/S Mariella september 2008 För första gången har vi samlat Sveriges mest intressanta och kunniga företrädare inom offentlig upphandling på en och samma konferens. Upphandlingen förändras och blir allt mer komplicerad. På konferensen tar vi upp bland annat lagändringar, nya modeller för outsourcing, valfrihet, kommunernas pensionsskuld, inköpssamverkan, utvärderingsmodeller, OPS, dokumentation, facility management, konkurrensprogram och samverkansentreprenader. Lyssna på aktuella frågor från ledande företrädare inom olika områden och som fortfarande är operativa i sina yrkesroller. Dag två avslutas med en inspirerade och humoristisk stund kring det viktigaste av allt att nå fram till andra människor. Välkommen!

2 Helsingfors september 2008 Plats: M/S Mariella (Viking Line) Program 10 September Inregistrering Viking Line M/S Mariella, Stadsgårdskajen Stockholm Kaffe och smörgås Inledning och praktiska frågor Lagen om offentlig upphandling Erfarenheter och kommande ändringar. Sveriges Kommuner & Landstings förslag till ändringar i 15 kap LOU. Föreläsare Ulf Palm Paus Lagen om offentlig upphandling forts Lunch Viking Buffet Vad ligger i pipeline. Konkurrensverket Föreläsare Peter Lindblom Paus och kaffe Tre parallella föreläsningar 1, 2 och M/S Mariella avgår från Stockholm Presentation av föreläsare se längre fram i inbjudan. 1. Ny start för konkurrensutsättning inom vård och omsorg Upphandlingsformer nu och i en framtid. Går utvecklingen mot en ökad samordning kommuner emellan. Hur kommer kommunens/landstingens och statens roll att vara? Går det att göra så kallade kvalitetsupphandlingar. Det vill säga fast pris där anbudsgivarna tävlar i kvalitet? Hur bör förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller vara utformade för att underlätta för mindre företag att lämna anbud? Föreläsare Rolf Båvik och Kurt Eriksson. 2. Pensionsskulden, en gigantisk skuld som måste hanteras i kommuner och landsting Hur upphandlar man kapitalförvaltning av avsatta pengar Hur upphandlar man försäkringslösning för löpande för den gamla skulden? skuld? Föreläsare Ingrid Sjöstedt. 3. LOV, en ny upphandlingslag En ny lag om valfrihetssystem, LOV, kommer att införas. Lagen är tänkt att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/ invånaren. Den föreslagna lagen kommer att bli ett alternativ till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg samt hälsooch sjukvårdstjänster. Lagen innehåller regler om löpande annonsering i en ny nationell databas för valfrihetssystem, krav på utförare, förfrågningsunderlagets innehåll, ansökan och tilldelning av kontrakt, information till brukaren/invånaren, brukarens/invånarens val av utförare och överprövning. Föreläsare Torbjörn Borg Paus Tre parallella föreläsningar 4, 5 och 6 4. Fortsättning Ny start för konkurrensutsättning inom vård och omsorg Hur bör förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller Kundvalsmodeller. vara utformade för att underlätta för mindre företag att Föreläsare Rolf Båvik och Kurt Eriksson. lämna anbud. 5. Inköpssamverkan, köp från kommun- och landstingsägda bolag möjligheter Vad innebär Regeringsrättens dom i SYSAV- målet för att införas senast den 20 december Nu är den svenska ägarintressen i offentligt ägda bolag ur ett LOU- regeringen tveksam till att införa inköpscentraler men vad perspektiv. gäller för andra former av inköpssamording. Upphandlingsdirektiven innehåller bestämmelser om in-köpscentraler. Bland annat utestänger komplicerade förfrågningsunderlag Men det är den svenska regeringen som bestämmer små företag från att lämna anbud. En ökad inköpssamordning om möjligheten att använda inköpscentraler skall införas i medför också sämre villkor för små företag. lagstiftningen. Ändringar i rättsmedelsdirektiven som kommer Föreläsare Torbjörn Borg. 6. Utvärdering av anbud För- och nackdelar med olika metoder. Föreläsare Gunnar Gobliersch Svensk tid Middag Viking Buffet

3 Program 11 September Finsk tid Frukost Viking Buffet Finsk tid Tre parallella föreläsningar 7, 8 och Finsk tid Ankomst Helsingfors 7. ANNA-projektet (Att köpa något som inte finns) En upphandling av ett IT-baserat verksamhetsstöd till socialtjänsten Kommunernas förberedelser Upphandlingen Hur tänkte anbudsgivarna Avtalet 8. Offentligt Privat Partnerskap möjligheter, begränsningar och risker 9. Fortsättning Ny start för konkurrensutsättning inom vård och omsorg 5 kapitlet Ramavtal i nya LOU, avtalet får löpa på maximalt 4 år om inte särskilda skäl föreligger som motiverar en längre avtalsperiod. Möjlighet till en andra konkurrensutsättning finns. Finns det en risk för att mindre vårdföretag i en framtid 10. Fortsättning ANNA-projektet. (Att köpa något som inte finns) 11. Utvärdering av anbud För- och nackdelar med olika metoder Vilka regler är det som gäller? LOU, arkivlagen, lagen om kommunal redovisning etc. När skall ett upphandlingsärende diarieföras? Hur säkerställs sekretess och dokumentation? Hur länge skall upphandlingsdokumentationen bevaras? Hur upphandlar man kapitalförvaltning av avsatta pengar för den gamla skulden? 14. Facility Management Implementering och projektets fortsatta gång och genomförande. Ett samordnat projekt för kommunerna Nacka, Täby och Upplands Väsby för upphandling och utveckling av ett modernt och öppet IT-system för socialtjänsten. Föreläsare Karin Bengtsson, PO Andersson och Yvonne Liberg. Föreläsare Gunnar Gobliersch. 12. ta hand om Din upphandlingsdokumentation diarieföring, arkivering och gallring LOU 9 kap. 13 och 15 kap. 20 Hur arkiverar vi upphandlingsdokumentationen bäst? Sökbarhet och hållbarhet. Föreläsare Jan Appelquist Paus Tre parallella föreläsningar 13, 14 och Pensionsskulden, en gigantisk skuld som måste hanteras i kommuner och landsting Konkurrensutsättning av stödfunktioner Föreläsningen ger svar på frågor om vilka fördelar som kan uppnås genom att lägga ut interna Vilka regler är det som gäller? LOU, arkivlagen, lagen om kommunal redovisning etc. När skall ett upphandlingsärende diarieföras? Hur säkerställs sekretess och dokumentation? I flera kommuner har kommuner, föreningar och privata företag genomfört olika typer av partnerskapslösningar som ett alternativ till traditionella driftentreprenader. Vilka möjligheter finns det att åstadkomma partnerskapslösningar i samverkan med föreningar och privata företag? Vilka legala begränsningar finns i det? Vilka risker finns det? Föreläsare Mathias Sylwan. blir underleverantör åt dom stora aktörerna i stället för att ha avtal direkt med kommunerna. Föreläsare Rolf Båvik och Kurt Eriksson Paus Tre parallella föreläsningar 10, 11 och 12 Hur upphandlar man försäkringslösning för löpande skuld? Föreläsare Ingrid Sjöstedt. servicefunktioner på en extern serviceleverantör och hur man kan göra det på bästa sätt. Föreläsare Stefan Karlsson och Henrik Gustafsson. 15. ta hand om Din upphandlingsdokumentation diarieföring, arkivering och gallring LOU 9 kap. 13 och 15 kap. 20 Hur länge skall upphandlingsdokumentationen bevaras? Hur arkiverar vi upphandlingsdokumentationen bäst? Sökbarhet och hållbarhet. Föreläsare Jan Appelquist Förmiddagspasset avslutas efter programpunkt Konkurrensprogram principer för marknadsanvändning 17. Samverkansentreprenad/Bygg Konferensen börjar igen. Två parallella föreläsningar 16 och 17 Föreläsare Thomas Hallgren. En annorlunda OPS upphandling. Ett nytt sätt att upphandla byggentreprenader. Föreläsare John Fredlund Paus Inköpare är väl också människor!? Se sista sidan

4 Presentation av föreläsare Lagen om offentlig upphandling Ulf Palm, Förbundsjurist Sveriges Kommuner & Landsting. Specialområde upphandling, entreprenadjuridik, skadeståndsrätt, avtalsrätt, transportjuridik. Konkurrensverket Peter Lindblom, Enhetschef Konkurrensverket. Ny start för konkurrensutsättning inom vård och omsorg Rolf Båvik, tidigare Upphandlingschef Solna Stad. Rolf har sedan 10 år tillbaka även arbetat som Upphandlingskonsult i första hand riktad mot de mjuka sektorerna inom kommuner och landsting. Kurt Eriksson, Ordförande PRIVO. Ett branschförbund vars medlemmar bedriver vård och omsorg samt rehabilitering. Pensionsskulden, en gigantisk skuld som måste hanteras i kommuner och landsting Ingrid Sjöstedt, Upphandlingschef Lomma kommun. Var med och startade G7-gruppen i Skåne, en av de första kommungrupperna som aktivt placerade pensionspengar från Gamla påsen i extern kapital förvaltning. Ingrid har upphandling av kapitalförvaltning och pensionsförsäkring som specialitet. LOV, en ny upphandlingslag samt Inköpssamverkan, köp från kommun- och landstingsägda bolag möjligheter. Torbjörn Borg, Advokat. Upphandlingsexpert, rådgivare och föreläsare, Upphandlingsakademin i Sverige AB. Utbildar våren 2008 Regeringsrätten, Kammarrätten i Stockholm samt Länsrätterna i Stockholm, Södermanland, Uppland och Västmanland i Lagen om offentlig upphandling. Utvärdering av anbud Gunnar Gobliersch, har tidigare varit Upphandlingschef i Södermanlands Läns Landsting. Ansvarig inom Landstingsnätverket för upphandling LfU för mallarna avseende medicinteknisk utrustning. Har föreläst om utvärderingsmodeller företrädesvis inom landstingen sedan ANNA-projektet (Att köpa något som inte finns) Karin Bengtsson, Samordnare i ANNA- projektet, ett samverkansprojekt mellan Nacka, Täby och Upplands Väsby kommun samt 22 optionskommuner i Stockholmsområdet. PO Andersson, Upphandlingsexpert, rådgivare, föreläsare och konsult Upphandlingsakademin i Sverige AB, inköpschef i Nacka kommun. Av regeringen utsedd upphandlingsexpert i den statliga byggkostnadsdelegationen. Utbildar våren 2008 Regeringsrätten, Kammarrätten i Stockholm samt Länsrätterna i Stockholm, Södermanland, Uppland och Västmanland i Lagen om offentlig upphandling. Yvonne Liberg, Affärsområdesansvarig Pulsen AB. Affärsområdesansvarig för vinnande anbud i ANNA-upphandlingen. Offentligt Privat Partnerskap möjligheter, begränsningar och risker Mathias Sylwan, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting. Specialområde offentlig upphandling, upphovsrätt, köp- och avtalsrätt, skadeståndsrätt, krav- och obeståndsjuridik. Ta hand om Din upphandlingsdokumentation Jan Appelquist, Konsult och utbildare SIPU Mariebergs Arkivbyrå. Konsult och utbildare inom arkivering, diarieföring samt digital arkiv- och dokumenthantering. Tidigare föreläsare vid Stockholms och Umeå Universitet. Facility Management Stefan Karlsson och Henrik Gustafsson, Affärsutvecklare Coor Service Management. Ett företag som är specialiserad på att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner på kontor, fastigheter och offentlig verksamhet. Konkurrensprogram principer för marknadsanvändning Thomas Hallgren, Jurist, rådgivare, föreläsare och konsult Kommunakuten AB. Tidigare Kommunjurist och Förbundsjurist på dåvarande Svenska Kommunförbundet. Samverkansentreprenad/Bygg Johan Fredlund, Controller/Upphandlingsansvarig. Locum AB (ägs av Stockholms Läns Landsting) 4 Inköpare är väl också människor!? Björn Forss, Ledarskapskonsult med glimten i ögat han har lång gedigen erfarenhet av ledarutveckling, effektiva möten m m.

5 Offentlig Upphandling Mera värde för våra skattekronor Tider: Avgift: Anmälan: Avbokning: Kl Inregistrering Viking Line M/S Mariella, Stadsgårdskajen Stockholm. q Konferensavgift kr, mervärdesskatt utgår ej. I konferensavgiften ingår helpension bestående av logi i enkelhytt med fönster, frukost, förmiddags- och eftermiddagskaffe, en lunch samt två middagar. Lunch den 11 september ingår ej i konferensavgiften men kan intagas på egen bekostnad i M/S Mariellas cafeteria på entréplan. SOI-medlemmar får 10% rabatt. q För deltagande Dag 1 under den tid M/S Mariella ligger i hamn vid Stadsgårdskajen är priset kr, mervärdesskatt utgår ej. Inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Konferensdeltagare som närvarar endast Dag 1 måste gå av båten senast kl Anmälan kan göras via Internet eller per post till SIPU Förvaltningsutveckling AB, Dalagatan 7, Stockholm alternativt fax: Sista Anmälningsdag är den 10 augusti Anmälan är bindande. Vid avbokning efter sista anmälningsdag utgår full konferensavgift. Ersättare får skickas. Fakturering: Fakturering sker 30 dagar före konferensen. Jag väljer följande seminarier: Bekräftelse skickas ut i slutet av augusti. 10 sept em 1. q Ny start för konkurrensutsättning inom vård och omsorg q Pensionsskulden, en gigantisk skuld som måste hanteras i kommuner och landsting 3. q LOV, en ny upphandlingslag 10 sept em 4. q Fortsättning Ny start för konkurrensutsättning inom vård och omsorg q Inköpssamverkan, köp från kommun- och landstingsägda bolag möjligheter 6. q Utvärdering av anbud 11 sept fm 7. q ANNA-projektet (Att köpa något som inte finns) q Offentligt Privat Partnerskap möjligheter, begränsningar och risker 9. q Fortsättning Ny start för konkurrensutsättning inom vård och omsorg 11 sept fm 10. q Fortsättning ANNA-projektet (Att köpa något som inte finns) q Utvärdering av anbud 12. q Ta hand om Din upphandlingsdokumentation 11 sept fm 13. q Pensionsskulden, en gigantisk skuld som måste hanteras i kommuner och landsting q Facility Management 15. q Ta hand om Din upphandlingsdokumentation 11 sept em 16. q Konkurrensprogram principer för marknadsanvändning q Samverkansentreprenad/Bygg q Inköpare är väl också människor!? Nedanstående uppgifter för anmälan är obligatoriska. Observera att giltig ID-handling måste medtagas av samtliga deltagare, avser även Dag 1. Organisation: Adress: Ev. fakturaadress: Tfn: Fax: Deltagare 1. Deltagare 2. Ev. ID/ref.nummer E-post: Personnummer: (ååmmdd) Personnummer: (ååmmdd) Deltagare 3. Personnummer: (ååmmdd) q Specialkost önskas (gluten, diabetiker, laktosintolerans el dyl. Information om behandling av personuppgifter PuL personuppgiftslagen. Genom din seminarieanmälan kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat adressregister hos SIPU. Uppgifterna behövs för vår seminarieadministration och sparas för uppföljning och ev. förnyade kontakter. SIPU Förvaltningsutveckling AB / Dalagatan 7 / Stockholm / Telefon /

6 Fortsättning 11 september 18. Inköpare är väl också människor!? ca Inköpare är väl också människor!? Hur vi kommunicerar och vad det får för följder. En inspirerade och humoristisk stund med mycket allvar kring det viktigaste av allt att nå fram till andra människor. Föreläsare Björn Forss Finsk tid M/S Mariella avgår från Helsingfors Finsk tid Middag Viking Buffet Missa inte tillfället till en högkvalitativ utveckling i Din yrkesroll. Viking Line M/S Mariella september 2008 Hemkomst 12 September M/S Mariella ankomst Stadsgårdskajen Stockholm

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer