Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande"

Transkript

1 Detta Nummer Sid 2 Rekordresultat både 2009 och 2010 Sid 3 Självrisken i bostadsrättstillägget Sid 4-5 Jonas Sima personligt med Lasse Mossberg Ljust eller mörkt på våra gårdar Nya medlemmar Sid 6 Lyckad Minnebergsfestival Sid 7 Byte av lås i våra portar Skärpning bilister Sid 8 Ny hissoperatör i Minneberg Flygfoton över Minneberg Anvarig utgivare Tomas Jonsson Tel: Redaktör Karin Burman Tel: Fotografier Karin Burman, Andreas Beijer, Lotta Åhman och Jonas Sima NR 2/2010 Sommarn är här! Å så var den då äntligen här, den efterlängtade sommaren. Våren har varit arbetsam med många arbeten och projekt som har förberetts och genomförts. Den förstärkta belysningen som beslutades på stämman 2008 är äntligen på plats. Nu återstår bara de cykelparkeringar som även de är beslutade på stämma. Apropå stämma, årets stämma avlöpte utan dramatik. Tyvärr så är det glesare och glesare med besökare på föreningens högsta beslutande organ där varje enskild medlem har möjlighet att påverka föreningens inriktning. Jag skall inte föregripa någonting men jag har en känsla av att styrelsen står inför en generationsväxling inom en snar framtid. Det innebär att det behövs nya krafter som är beredda att ställa upp. Valberedningen fick inte in ett enda förslag på det upprop som gjordes inför årets stämma. Detta är oroväckande. Nu har ni som är under 75 år ca 11 månader på er att repa mod och säga - Jag ställer upp. HSB står för utbildningsinsatser där så behövs. Om någon där ute känner sig träffad så är jag och mina kamrater i styrelsen beredda att svara på frågor kring ett eventuellt förtroendeuppdrag för din del. Nog nu om detta lilla bekymmer. Minnebergsfestivalen var som vanligt välbesökt och lyckades klämma in programmet mellan regnskurarna. Zillah och Totte var mycket uppskattade gäster. Men även här saknas det medlemmar som är beredda att ställa upp om traditionen skall hållas vid liv. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Vår trädgård tog mycket stryk under den långa och kalla vintern. Magnoliabusken i badviken var en ganska tam uppenbarelse i år liksom alla våra barrväxter och för att inte tala om alla rosor. HSB Mark kommer att göra vad de kan för att gödsla och vattna för att de som överlevt skall komma tillbaka. Till slut vill jag även framföra det som många medlemmar kommer fram och klagar över. All denna biltrafik som förekommer inne på våra gårdar. Ni måste börja respektera att gårdarna generellt skall vara bilfria. Endast för i och urlastning är det tillåtet att köra in. Ni står i vägen för färdtjänst och andra nyttotransporter till våra fastigheter. Nu har jag gnällt av mig så att jag klarar hela sommaren utan ytterligare gnäll. Det skall bli skönt! Hoppas att ni alla får en fantastisk sommar och kommer tillbaka utvilade framåt augusti så att ni alla har möjlighet att orka med vår gemensamma höststädning. Ni som med ålderns rätt och eventuella andra krämpor inte orkar kan väl åtminstone komma ut och äta en gemensam korv med oss andra. Ha det bra och på gensyn! Tomas Jonsson Ordförande

2 Ekonomin på brf Svartviks årsstämma Rekordresultat både 2009 och 2010 På årsstämman föredrog jag, Hans Almgren, som ekonomiansvarig bokslutet för 2009 och verksamhetsplanen för åren 2010 till Ekonomiskt blev 2009 det hittills bästa året i föreningens historia. Det beror på att den globala krisen pressade ner räntorna till mycket låga nivåer. I oktober 2008 budgeterade vi en räntekostnad på 10 miljoner kronor för verksamhetsåret Utfallet blev en halvering till ca 5,1 miljoner kronor. Istället för en dyster budget med risk för stort underskott kunde vi återigen bevilja oss en avgiftsfri månad i december. Dessutom hade vi råd att kraftigt öka det periodiska underhållet och i slutändan ändå redovisa ett överskott på ca kronor. En annan glädjande punkt i bokslutet för 2009 är att vi lyckats hålla de driftkostnader, som vi själva styr över, under kontroll. De ökningar som skett på driften är kronor på samfällighetens uppvärmning och övriga kostnader, samt kronor på snöröjning i december För hela vintern december 2009 till april 2010 blev snöröjningen rekorddyr, ca kronor, om man inkluderar kronor, som är vår del av Samfällighetens kostnad. Då ingår inte kostnaden för det raserade taket i parkeringsdäck P1. När räntekostnaderna sjönk 2009 vore det rimligt att anta att våra ränteintäkter hade gått ner i samma takt. Men på den punkten blev det också ett glädjande utfall. Vi hade hösten 2008 bl a placerat 9 miljoner kronor till en ränta på 5,13 procent (förföll i september 2009). Några andra placeringar var också gynnsamma. Den genomsnittliga avkastningen på våra 17 miljoner i aktiva placeringar blev hela 3,08 procent, vilket ska jämföras med vår genomsnittliga räntekostnad på 2,86 procent på våra fastighetslån. Ränteintäkterna är ett tillfälligt glädjeämne. Numera får man vara glad om man kan placera kortfristigt till räntor kring 1 procent. Och placera långfristigt vill vi inte göra för närvarande när prognoserna om räntehöjningarna duggar tätt. Verksamhetsplanen Brf Svartvik är en HSB-certifierad förening sedan Certifieringen kan nog översättas med kvali- tetssäkring av verksamheten och styrelsens planering. Ett krav i certifieringen är att vi ska upprätta en femårsplan, inklusive en ekonomisk prognos. Trovärdigheten i vår planering granskas av en särskilt utsedd professionell revisor från BoRevision AB, som lämnar ett Certifieringsutlåtande. Processen genomförs vartannat år och i år var ett sådant tillfälle där vi blev särskilt granskade. Verksamhetsplanen och femårsprognosen utgår från gällande budget för 2010 (se sidan 34 i Årsredovisningen 2009). Vi antar i prognosen att riksbanken klarar att hålla inflationen på 2 procent per år och att riksbanken höjer räntan i enlighet med sin egen prognos för räntebanan. Att göra en femårsprognos är verkligen att sticka ut hakan och riskera att få en smäll. Ändå har vi vågat göra det varje år sedan Erfarenheterna är att medlemmarna uppskattar våra försök att förutse framtiden, trots att vi ofta tagit fel. Åtskilliga gånger har vi förutsett mindre avgiftshöjningar mot slutat av femårsperioden. Istället har vi kunnat ge en avgiftsfri månad. Särskilt svårt har det varit att förutse svängningarna i konjunkturerna och därmed i räntenivåerna. Det har visat sig att vi ofta varit för pessimistiska, vilket visar att vi hittills inte ägnat oss åt glädjekalkyler. Prognosen i år visar att 2010 blir ett mycket bra år, sannolikt t o m bättre än rekordåret Även 2011 räknar vi med ska bli bland de bättre även om räntorna drar iväg rejält, med början redan i sommar. Sedan blir det svårare. Viktiga poster i prognosen, utöver räntorna, är det periodiska underhållet. Där har vi god hjälp av vår 20-åriga underhållsplan och att vi har en buffert i form av yttre underhållsfond på ca 10 miljoner kronor. En betydande del av osäkerheten beträffande underhållet ligger på Samfälligheten. Där finns det många projekt som diskuteras. Vi har i vår prognos tagit till med marginal för detta. Om den är tillräcklig återstår att se. Tills vidare upprepar vi styrelsens gamla löfte. Om vi ser att en avgiftshöjning kan komma att bli nödvändig, ska vi förvarna om detta minst ett år i förväg. Hans Almgren Ekonomiansvarig 2

3 Självrisken i bostadsrättstilläget Det var ett enigt beslut av stämman att föreningen ska betala självrisken på kronor vid skada som täcks av bostadsrättstillägget. Därmed undanröjs risken att medlemmar får betala dubbel självrisk vid en skada. Styrelsens utredning visade nämligen att det skulle kunna hända att en och samma skada leder till självrisk både i den vanliga hemförsäkringen och i det tillägg föreningen tecknat med IF. Stämmans beslut innebär också att föreningen i efterhand ersätter självrisk till IF för skada efter den 1 september 2009, då bostadsrättstillägget började gälla. Vad kan man göra för att undvika skador i framtiden? De vanligaste skadefallen är vattenskador. Då gäller det att noga kolla vattenslangar och kopplingar till disk- och tvättmaskin, att kolla att avloppsrören under diskbänk håller tätt, att ofta rensa golvbrunnen i badrummet. Utnyttja avstängningskranar för disk- och tvättmaskin och se till att är stängda när maskinerna inte används. Glöm inte att även kyl- och frysskåp kan läcka vatten. Vid en ovarsam avfrostning kan överraskande stora mängder vatten komma ut. Ha därför alltid uppsikt över en pågående avfrostning. Var också noga med att endast anlita behöriga hantverkare när ni gör reparationer och ombyggnader. Överskatta inte din egen förmåga vid gör-detsjälv-jobb. Pruta inte på kvaliteten när det gäller armaturer i kök, toaletter och badrum. Om en skada som berör bostadsrättstillägget inträffar ska du anmäla den under kontorstid till HSBs förvaltare Pippi Bustamante, via e-post eller telefon Pippi anmäler skadan till IF, både gällande fastighetsförsäkringen och bostadstilläggsförsäkringen. Bostadsrättshavaren kontaktas sedan av IF. På stämman informerade Pippi Bustamante, förvaltare HSB och Tomas Jonsson, ordförande i Brf Svartvik. Statistik från IF visar att nio skadefall hade inträffat sedan 1 januari 2009, dvs på 16 månader. Kostnaden för föreningen i framtiden räknar vi med ska hålla sig kring kr per år. Detta är ett måttligt belopp. Betydligt större kostnader får föreningen när det gäller självrisker i den vanliga fastighetsförsäkringen. Styrelsen tror inte medlemmarna blir mindre aktsamma när föreningen tar över självrisken. Allt besvär och övriga kostnader en skada medför är nog tillräckligt avskräckande. Till detta kommer att försäkringsbolagen tillämpar s.k. åldersavdrag när man ska räkna ut ersättningen för skadade ytskikt och fast inredning. Värdesänkningen är i sådana fall oftast mångdubbelt större än självrisken. Gordon Rönnberg informerade om byggfrågor. Maléne Broman berättade om valberedningens arbete. Brf Svartviks medlemmar försågs med information. 3

4 JONAS SIMA personligt med LASSE MOSSBERG På spaning efter pestskråp Pestskråp växer rart i Minneberg. Vi står på strandpromenaden och Lasse Mossberg böjer sig ned och pekar på några brungröna toppiga växter i slänten mot Ulvsundasjön. De kan dofta och får jättestora blad. Ett bestånd finns också i Ängby säger han. Örten kan bota kramp och pest! Tänk om ett barn ramlar ner här, läskigt! muttrar Lasse. Han har skissat på ett galler eller splitterfritt glas för järnstaketet mot sjön. Han har också föreslagit samfälligheten en paviljong på den andra, halvrunda terrassen. Men styrelsen har inte reagerat. Jag påminner om fontänen som stod här ute i sjön och stänkte på fönster och förbipasserande när vinden låg på. Kul idé, tycker Lasse som själv har mängder med idéer. Han säger sig få utslag av den stora sjöskylten med förbud mot ankring. På skyltens grå baksida mot land vill han sätta en rostfri spegel eller ett flygfoto över Minneberg. Teckning: Lars Mossberg Foto: Jonas Sima Foto: Jonas Sima Lasse Mossberg, mångsidig minnebergare. Lasse Mossberg, 80, är arkitekt och bor i 27-an sedan Han är en man med många talanger formgivare, tecknare, musiker och naturintresserad. Botanist är han inte, i motsats till sin bror Bosse, Linnépristagare, illustratör och styv jazzklarinettist. Ibland spelar de ihop, Lasse på sin Gibsongitarr som Eddie Condon ägt. Jag har fått en jazzplatta där bröderna Mossberg lirar fint. Vi är på strövtåg i vårt vackra område. Våren slog till en lördag och sommaren är strax här. Lasse pekar ut fler växter, skelört och nunneört, medan han letar efter potatisväxten besksöta med illaluktande lila blommor i kanten av den nylagade terrassen. - Här brukar Pestskråpen blomma. Lasse Mossberg har formgivit mycket, även i Minneberg: Badvikens badbrygga, entréspaljén vid södra infarten, Minimalens lekgård med bärbuskar, färgsättningen i våra trapphus, skärmtaken på bakgårdarna. Han är utbildad inredningsarkitekt från Konstfack, men också ritat kåkar och fått pris för ett kontorsbord som kan pusslas ihop på olika sätt. Det är kul med praktiska saker, säger Lasse, som också belönats för enkla medel att underlätta vardagssysslor för gamla och handikappade. Hemma har han bland annat gjort sitt eget soffbord och kluriga klädhängare. På en hylla står små modeller av roliga stolar. 4

5 Lasse letar förgäves efter en malva, kallad kattost, som ska dofta gott trots namnet. Vi går genom lilla blå grinden upp till Margretelunds gröna idyll och smakar på ramslök som äts i Tyskland som sallad. Vi tuggar i oss ett blad. Smakar faktiskt rätt gott. Vi är på jakt efter en riktig raritet: hundtandliljan, men den har hunnit blomma ut. I stället ser vi en katt hoppa bland vårkrage (gemsrot) som liknar gula prästkragar. Vi finner en annan sällsynthet: tandrot ser ut som deprimerad hormoslyrsprutad flox. Lasse har plockat stolt fjällskivling i backen riktig stora rackare. Den goda matsvampen får inte förväxlas med giftig rodnande fjällskivling, dess bättre osynlig här. En dam passerar och visar oss nyutslagna liljekonvaljer hon plockat i skogen. Men här är det plockningsförbud. Dagisbarn kan rusa omkring och plocka både det ena och det andra förskolefröknarna bör skrämma med fästingar som rådjuren sprider. Vi ser fler ovanligheter, en gång hitförda av växtsamlaren och limfabriksdisponenten Hjalmar du Reitz: sippruta, gul vallört, vild tulpan. I stenpartiet växer gyllenfetblad med gula blommor och ryssgubbe, en sorts stor åkersenap. Vi doftar, inte luktar, på en tegelfärgad luktviol. Lasse är noga med orden. Det är lattjo med språk. Och man måste vara glad och envis. Hans valspråk är: Se inte bara titta. Lyssna inte bara höra. Jonas Sima Ljust eller mörkt på våra gårdar Enligt stämmobeslut 2008 att förbättra belysningen på våra gårdar så är nu fas 1 klar. Det har funnits ett antal provarmaturer monterade av olika typ och ljuskällor. Styrelsen beslutade under mars månad att att gå vidare med de vägg -och stolparmaturer som nu är monterade. Belysningsgraden har höjts avsevärt vilket också var uppdraget. Vissa armaturer sitter dock så illa till att de för en del har gett störande ljus på balkonger och i lägenheter. Styrelsen är medveten om detta och kommer givetvis att se över problemet och komma med en lösning. En utvärdering om möjliga förändringar har gjorts och följande har diskuterats: - Det sitter en 60W lågenergilampa i stolparmaturerna. Går man ner till en 40W ljuskälla så blir skillnaden väldigt stor, så i första hand inriktar vi oss på att få fram någon form av skärmning/dämpning av ljuset i vissa riktningar. - Det finns fortfarande en möjlighet att byta ut vissa ljuskällor, men då kommer troligtvis armaturerna att se väldigt olika ut vilket gör att vi känner oss tveksamma till den åtgärden. - Det finns givetvis även andra åtgärder som vi får ta ställning till under arbetets gång. Målsättningen är dock att vi ska ha det ljust och tryggt på våra gårdar Godkända eluttag med jordfelsbrytare för utomhusbruk har monterats vid vissa portar samt på kajen nere vid 35:an. Arne Wallin och Gordon Rönnberg Vi välkomnar våra nya och omflyttade medlemmar Port 15: Christina & Niklas Hammarström Port 15: Markus Carlsson & Maria Johansson Port 19: Ann-Charlotte Carlsson-Taylor & Fergus Taylor Port 19: Ingela Juhlin Port 25: Lars Dalgren Port 31: Max Agerberg Port 35: Anders & Erik Kalmér Port 45: Kelly Madill & Anna-Maria Johansson Port 49: John Lilja & Anna Åkesson Port 49: Roland Pettersson & Ylva Zackrisson Port 49: Johan Westberg & Helene Gustafsson 5

6 Lyckad Minnebergsfestival Coops stånd med chokladhjul. Årets Minnebergsfest bjöd på sol och regn om vartannat, men trots det blev det en lyckad dag och kväll. Som vanligt startade den med loppis, invigningstal, Minnebergskörens uppträdande, vår positivhalare, hoppborg, fiskdamm och kafé. Nytt för i år var Minnemaran för de små. Många startade och alla kom i mål och fick medalj. Coop hade ett stånd där man kunde köpa korv och spela på chokladhjul. Alla som handlade var med i lottdragning av en herr-, dam-, och en barncykel. Dafo Brand informerade om brandsäkerhet och de som ville fick pröva på att släcka med en handbrandsläckare. Framåt eftermiddagen kom fler och fler barn springande med vackra ansiktsmålningar. Det var Förskolan Minnemalen som med hjälp av föräldrar målade barn, och vuxna för den delen, med ansiktsmotiv som t.ex. fjärilar, spindelmannen, blommor, m.m. Eldsläckning på gång. Klockan fyra hade några hundra samlats i scentältet för dagens höjdpunkt då TV 4s talangvinnare från 2007 Zillah och hennes apa Totte skulle uppträda. Vi fick se ett fantastiskt kul uppträdande som fick både gammal och ung att skratta gott. Skönsång, varvades med apsång, lite vuxenhumor och några barn fick gå upp på scenen och vara med i showen. Efteråt tackades Zillah och Totte av Samfällighetens ordförande Tomas Jonsson och även han fick sig en släng av Tottes fräcka kommentarer och en puss. Alla barnen kunde sedan träffa Zillah och Totte och få en bild tillsammans samt få en signerad bild eller köpa deras skiva. Behöver vi säga att kön var lång. Förra året var Bolibompa-Jonas med på festivalen. Barnen är förväntansfulla inför nästa år på vem som dyker upp. Andreas Beijer och Lotta Åhman Nytt för i år: Minnemaran för barn. Tänk att få träffa Zillah & Totte från TV. 6

7 Skärpning bilister! Styrelsen har fått alltfler rapporter om att parkeringsmoralen på våra gårdar och interna vägar inom brf Svartvik blivit allt sämre. Detta skapar problem för utryckningsfordon som brandkår och ambulans om något händer. Även färdtjänsten har behov att kunna komma fram till portarna. Dessutom finns det nu, som tidigare, familjer med barn i förskoleåldern som upplever trafiken både farlig och störande. Byte av lås i våra portar Under hösten kommer vi att byta samtliga låscylindrar i våra portar, källargångar, vindsförråd och till tvättstugorna. Detta kommer innebära att varje lägenhetsinnehavare får kvittera ut tre nya nycklar utan kostnad. Har man behov av flera nycklar går detta att ordna i efterhand med styrelsens godkännande då nycklarna är kodade. I samband med låsbytet kommer samtliga att erbjudas att byta ut sina egna lås till lägenheterna för att kunna använda samma nyckel till porten som till lägenhetsdörren. Kanske kan detta vara ett bra läge för att byta till ett nytt, problemfritt och säkrare lås? Orsaken till att vi väljer att byta ut samtliga låscylindrar inom området är att våra lås börjar få några år på nacken och flera av dem har börjat att strula. Samtidigt vet vi att under årens gång har flera nycklar hamnat på vift och genom att byta samtliga lås vet vi att endast vi som är boende i brf Svartvik kan komma in i våra portar. Det råder ständigt parkeringsförbud på gårdar och infarter till portarna. Parkeringsförbudet övervakas av Länsparkeringar. Normalt får man P-bot efter fem minuter, men sedan länge har vi en överenskommelse med företaget om en något mindre sträng tillämpning. Våra boende får göra uppehåll vid egen port för i- och urlastning av tyngre varor och bagage, eller för transport av personer med nedsatt rörelseförmåga. Alla stopp på gårdar ska ske under kortast möjliga tid. Styrelsen har behandlat klagomålen och tvingas nu överväga att vidta åtgärder om ingen bättring sker. Det kan t ex betyda att Länsparkeringar får ingripa betydligt tidigare än nu, vilket företaget säkert skulle välkomna. Och om inget annat hjälper kan det bli nödvändigt att förse grindarna med någon form av låsanordning. Att de som medvetet slarvar med parkeringsbestämmelserna får böter är nog ingen av oss andra ledsna för. Men ändringarna kommer säkert också att drabba många med högst angelägna behov att få stå något längre tid för i- och urlastning av packning vid långresor eller för att hjälpa äldre till och från lägenheten. Därför vill vi i styrelsen allvarligt uppmana alla bilister i vårt område att respektera kravet på skyndsam i- och urlastning, antingen det gäller varor, bagage eller persontransporter. Hjälp oss att slippa nya förbudsåtgärder. Styrelsen i brf Svartvik I god tid innan låsbytet äger rum kommer vi att informera samtliga om hur man ska gå tillväga för att kvittera ut nya nycklar. Vi kommer också att ge information om vilka alternativ det finns om man väljer att i samband med bytet även byta ut låsen till lägenhetsdörren. Johan Forsberg 7

8 Ny hissoperatör i Minneberg Företaget Stockholms Hiss och Elteknik valdes framför Kone i de slutliga avtalsförhandlingarna som drivits av Anna Ptasnik, Michael Lennfors och Inge Blom. Det valda företaget tecknar vi nu avtal med fr.om. den 1 juli 2010 för alla föreningars hissar. Avtalet gäller fram till den 31 december 2010 och förlängs ett år framåt. Tre månaders uppsägningstid tillämpas. Orsaken till att man valde Stockholms Hiss och Elteknik är att man gav ett bättre intryck, större intresse och hade goda referenser. Gruppen känner att ett litet företag kan vara mer angeläget att sköta sitt arbete. Visar det sig att det inte fungerar är det också lättare att byta från ett litet till ett större företag. Kone som blev det andra alternativet av det halvdussin som var med från början ville i sitt avtalsförslag ha treårsavtal. Flygfoton över Minneberg Minnebergs Samfällighet beslutade för ett tag sedan att anlita Bergslagsbild AB för att ta en serie flygfoton över Minneberg. Här nedan ser ni exempel på hur våra hus ser ut ovanifrån. Är ni intresserade av att ta del av fotona, maila till så kan hon förmedla bilder. En av 27 bilder över Minneberg. Brf Svartvik från ovan. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Tomas Jonsson eller , Hans Almgren , Andreas Beijer , Anders Björkblad , Karin Burman , Lars Larsson , Gordon Rönnberg , Lotta Åhman , Arne Wallin , Johan Forsberg , Wolf Barufke HSB

Långväga besökare hos brf Svartvik

Långväga besökare hos brf Svartvik DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar

Läs mer

Det våras för Minneberg

Det våras för Minneberg Detta Nummer Sid 2 Vart tar räntorna vägen? Sid 4 Isglatt i Minneberg NR 1/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Det våras för Minneberg Sid 5 Äldres säkerhet Bygg-info Minnebegs Vårsalong

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet

Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER Sid 2 Din andel av brf Svartviks förmögenhet Gynnsam trend för räntor Sid 3 Mycket intressant i Vår bygds historia Allsångskväll med Minnebergskören Sid 4 Bästa Svartvikare Tillfället gör

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Pinnen blev grön till sist

Pinnen blev grön till sist DETTA NUMMER NR 3/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin Sid 3 Jonas Sima Sid 4 Fotoklubben Motion i Minneberg Sid 5 För hundra år sedan : Sid 6 Nya stadgar på gång Sid 7 Information

Läs mer

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Kvalitet viktigt för brf Svartvik

Kvalitet viktigt för brf Svartvik DETTA NUMMER Sidan 2 Årsavgifterna har följt konsumentprisindex Svartvik bland de första att bli certifierad brf NR 1/2002 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 3 Minnen från Minneberg

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer

Trevlig. sommar! #2-11. Nu satsar vi på fritid och kultur. Att måla om trapphus, trend i Ystad. Varför har man en brandskyddsansvarig där du bor?

Trevlig. sommar! #2-11. Nu satsar vi på fritid och kultur. Att måla om trapphus, trend i Ystad. Varför har man en brandskyddsansvarig där du bor? #2-11 Trevlig sommar! Vinn biljetter! Nu satsar vi på fritid och kultur Att måla om trapphus, trend i Ystad Varför har man en brandskyddsansvarig där du bor? Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar

Läs mer