Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande"

Transkript

1 Detta Nummer Sid 2 Rekordresultat både 2009 och 2010 Sid 3 Självrisken i bostadsrättstillägget Sid 4-5 Jonas Sima personligt med Lasse Mossberg Ljust eller mörkt på våra gårdar Nya medlemmar Sid 6 Lyckad Minnebergsfestival Sid 7 Byte av lås i våra portar Skärpning bilister Sid 8 Ny hissoperatör i Minneberg Flygfoton över Minneberg Anvarig utgivare Tomas Jonsson Tel: Redaktör Karin Burman Tel: Fotografier Karin Burman, Andreas Beijer, Lotta Åhman och Jonas Sima NR 2/2010 Sommarn är här! Å så var den då äntligen här, den efterlängtade sommaren. Våren har varit arbetsam med många arbeten och projekt som har förberetts och genomförts. Den förstärkta belysningen som beslutades på stämman 2008 är äntligen på plats. Nu återstår bara de cykelparkeringar som även de är beslutade på stämma. Apropå stämma, årets stämma avlöpte utan dramatik. Tyvärr så är det glesare och glesare med besökare på föreningens högsta beslutande organ där varje enskild medlem har möjlighet att påverka föreningens inriktning. Jag skall inte föregripa någonting men jag har en känsla av att styrelsen står inför en generationsväxling inom en snar framtid. Det innebär att det behövs nya krafter som är beredda att ställa upp. Valberedningen fick inte in ett enda förslag på det upprop som gjordes inför årets stämma. Detta är oroväckande. Nu har ni som är under 75 år ca 11 månader på er att repa mod och säga - Jag ställer upp. HSB står för utbildningsinsatser där så behövs. Om någon där ute känner sig träffad så är jag och mina kamrater i styrelsen beredda att svara på frågor kring ett eventuellt förtroendeuppdrag för din del. Nog nu om detta lilla bekymmer. Minnebergsfestivalen var som vanligt välbesökt och lyckades klämma in programmet mellan regnskurarna. Zillah och Totte var mycket uppskattade gäster. Men även här saknas det medlemmar som är beredda att ställa upp om traditionen skall hållas vid liv. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Vår trädgård tog mycket stryk under den långa och kalla vintern. Magnoliabusken i badviken var en ganska tam uppenbarelse i år liksom alla våra barrväxter och för att inte tala om alla rosor. HSB Mark kommer att göra vad de kan för att gödsla och vattna för att de som överlevt skall komma tillbaka. Till slut vill jag även framföra det som många medlemmar kommer fram och klagar över. All denna biltrafik som förekommer inne på våra gårdar. Ni måste börja respektera att gårdarna generellt skall vara bilfria. Endast för i och urlastning är det tillåtet att köra in. Ni står i vägen för färdtjänst och andra nyttotransporter till våra fastigheter. Nu har jag gnällt av mig så att jag klarar hela sommaren utan ytterligare gnäll. Det skall bli skönt! Hoppas att ni alla får en fantastisk sommar och kommer tillbaka utvilade framåt augusti så att ni alla har möjlighet att orka med vår gemensamma höststädning. Ni som med ålderns rätt och eventuella andra krämpor inte orkar kan väl åtminstone komma ut och äta en gemensam korv med oss andra. Ha det bra och på gensyn! Tomas Jonsson Ordförande

2 Ekonomin på brf Svartviks årsstämma Rekordresultat både 2009 och 2010 På årsstämman föredrog jag, Hans Almgren, som ekonomiansvarig bokslutet för 2009 och verksamhetsplanen för åren 2010 till Ekonomiskt blev 2009 det hittills bästa året i föreningens historia. Det beror på att den globala krisen pressade ner räntorna till mycket låga nivåer. I oktober 2008 budgeterade vi en räntekostnad på 10 miljoner kronor för verksamhetsåret Utfallet blev en halvering till ca 5,1 miljoner kronor. Istället för en dyster budget med risk för stort underskott kunde vi återigen bevilja oss en avgiftsfri månad i december. Dessutom hade vi råd att kraftigt öka det periodiska underhållet och i slutändan ändå redovisa ett överskott på ca kronor. En annan glädjande punkt i bokslutet för 2009 är att vi lyckats hålla de driftkostnader, som vi själva styr över, under kontroll. De ökningar som skett på driften är kronor på samfällighetens uppvärmning och övriga kostnader, samt kronor på snöröjning i december För hela vintern december 2009 till april 2010 blev snöröjningen rekorddyr, ca kronor, om man inkluderar kronor, som är vår del av Samfällighetens kostnad. Då ingår inte kostnaden för det raserade taket i parkeringsdäck P1. När räntekostnaderna sjönk 2009 vore det rimligt att anta att våra ränteintäkter hade gått ner i samma takt. Men på den punkten blev det också ett glädjande utfall. Vi hade hösten 2008 bl a placerat 9 miljoner kronor till en ränta på 5,13 procent (förföll i september 2009). Några andra placeringar var också gynnsamma. Den genomsnittliga avkastningen på våra 17 miljoner i aktiva placeringar blev hela 3,08 procent, vilket ska jämföras med vår genomsnittliga räntekostnad på 2,86 procent på våra fastighetslån. Ränteintäkterna är ett tillfälligt glädjeämne. Numera får man vara glad om man kan placera kortfristigt till räntor kring 1 procent. Och placera långfristigt vill vi inte göra för närvarande när prognoserna om räntehöjningarna duggar tätt. Verksamhetsplanen Brf Svartvik är en HSB-certifierad förening sedan Certifieringen kan nog översättas med kvali- tetssäkring av verksamheten och styrelsens planering. Ett krav i certifieringen är att vi ska upprätta en femårsplan, inklusive en ekonomisk prognos. Trovärdigheten i vår planering granskas av en särskilt utsedd professionell revisor från BoRevision AB, som lämnar ett Certifieringsutlåtande. Processen genomförs vartannat år och i år var ett sådant tillfälle där vi blev särskilt granskade. Verksamhetsplanen och femårsprognosen utgår från gällande budget för 2010 (se sidan 34 i Årsredovisningen 2009). Vi antar i prognosen att riksbanken klarar att hålla inflationen på 2 procent per år och att riksbanken höjer räntan i enlighet med sin egen prognos för räntebanan. Att göra en femårsprognos är verkligen att sticka ut hakan och riskera att få en smäll. Ändå har vi vågat göra det varje år sedan Erfarenheterna är att medlemmarna uppskattar våra försök att förutse framtiden, trots att vi ofta tagit fel. Åtskilliga gånger har vi förutsett mindre avgiftshöjningar mot slutat av femårsperioden. Istället har vi kunnat ge en avgiftsfri månad. Särskilt svårt har det varit att förutse svängningarna i konjunkturerna och därmed i räntenivåerna. Det har visat sig att vi ofta varit för pessimistiska, vilket visar att vi hittills inte ägnat oss åt glädjekalkyler. Prognosen i år visar att 2010 blir ett mycket bra år, sannolikt t o m bättre än rekordåret Även 2011 räknar vi med ska bli bland de bättre även om räntorna drar iväg rejält, med början redan i sommar. Sedan blir det svårare. Viktiga poster i prognosen, utöver räntorna, är det periodiska underhållet. Där har vi god hjälp av vår 20-åriga underhållsplan och att vi har en buffert i form av yttre underhållsfond på ca 10 miljoner kronor. En betydande del av osäkerheten beträffande underhållet ligger på Samfälligheten. Där finns det många projekt som diskuteras. Vi har i vår prognos tagit till med marginal för detta. Om den är tillräcklig återstår att se. Tills vidare upprepar vi styrelsens gamla löfte. Om vi ser att en avgiftshöjning kan komma att bli nödvändig, ska vi förvarna om detta minst ett år i förväg. Hans Almgren Ekonomiansvarig 2

3 Självrisken i bostadsrättstilläget Det var ett enigt beslut av stämman att föreningen ska betala självrisken på kronor vid skada som täcks av bostadsrättstillägget. Därmed undanröjs risken att medlemmar får betala dubbel självrisk vid en skada. Styrelsens utredning visade nämligen att det skulle kunna hända att en och samma skada leder till självrisk både i den vanliga hemförsäkringen och i det tillägg föreningen tecknat med IF. Stämmans beslut innebär också att föreningen i efterhand ersätter självrisk till IF för skada efter den 1 september 2009, då bostadsrättstillägget började gälla. Vad kan man göra för att undvika skador i framtiden? De vanligaste skadefallen är vattenskador. Då gäller det att noga kolla vattenslangar och kopplingar till disk- och tvättmaskin, att kolla att avloppsrören under diskbänk håller tätt, att ofta rensa golvbrunnen i badrummet. Utnyttja avstängningskranar för disk- och tvättmaskin och se till att är stängda när maskinerna inte används. Glöm inte att även kyl- och frysskåp kan läcka vatten. Vid en ovarsam avfrostning kan överraskande stora mängder vatten komma ut. Ha därför alltid uppsikt över en pågående avfrostning. Var också noga med att endast anlita behöriga hantverkare när ni gör reparationer och ombyggnader. Överskatta inte din egen förmåga vid gör-detsjälv-jobb. Pruta inte på kvaliteten när det gäller armaturer i kök, toaletter och badrum. Om en skada som berör bostadsrättstillägget inträffar ska du anmäla den under kontorstid till HSBs förvaltare Pippi Bustamante, via e-post eller telefon Pippi anmäler skadan till IF, både gällande fastighetsförsäkringen och bostadstilläggsförsäkringen. Bostadsrättshavaren kontaktas sedan av IF. På stämman informerade Pippi Bustamante, förvaltare HSB och Tomas Jonsson, ordförande i Brf Svartvik. Statistik från IF visar att nio skadefall hade inträffat sedan 1 januari 2009, dvs på 16 månader. Kostnaden för föreningen i framtiden räknar vi med ska hålla sig kring kr per år. Detta är ett måttligt belopp. Betydligt större kostnader får föreningen när det gäller självrisker i den vanliga fastighetsförsäkringen. Styrelsen tror inte medlemmarna blir mindre aktsamma när föreningen tar över självrisken. Allt besvär och övriga kostnader en skada medför är nog tillräckligt avskräckande. Till detta kommer att försäkringsbolagen tillämpar s.k. åldersavdrag när man ska räkna ut ersättningen för skadade ytskikt och fast inredning. Värdesänkningen är i sådana fall oftast mångdubbelt större än självrisken. Gordon Rönnberg informerade om byggfrågor. Maléne Broman berättade om valberedningens arbete. Brf Svartviks medlemmar försågs med information. 3

4 JONAS SIMA personligt med LASSE MOSSBERG På spaning efter pestskråp Pestskråp växer rart i Minneberg. Vi står på strandpromenaden och Lasse Mossberg böjer sig ned och pekar på några brungröna toppiga växter i slänten mot Ulvsundasjön. De kan dofta och får jättestora blad. Ett bestånd finns också i Ängby säger han. Örten kan bota kramp och pest! Tänk om ett barn ramlar ner här, läskigt! muttrar Lasse. Han har skissat på ett galler eller splitterfritt glas för järnstaketet mot sjön. Han har också föreslagit samfälligheten en paviljong på den andra, halvrunda terrassen. Men styrelsen har inte reagerat. Jag påminner om fontänen som stod här ute i sjön och stänkte på fönster och förbipasserande när vinden låg på. Kul idé, tycker Lasse som själv har mängder med idéer. Han säger sig få utslag av den stora sjöskylten med förbud mot ankring. På skyltens grå baksida mot land vill han sätta en rostfri spegel eller ett flygfoto över Minneberg. Teckning: Lars Mossberg Foto: Jonas Sima Foto: Jonas Sima Lasse Mossberg, mångsidig minnebergare. Lasse Mossberg, 80, är arkitekt och bor i 27-an sedan Han är en man med många talanger formgivare, tecknare, musiker och naturintresserad. Botanist är han inte, i motsats till sin bror Bosse, Linnépristagare, illustratör och styv jazzklarinettist. Ibland spelar de ihop, Lasse på sin Gibsongitarr som Eddie Condon ägt. Jag har fått en jazzplatta där bröderna Mossberg lirar fint. Vi är på strövtåg i vårt vackra område. Våren slog till en lördag och sommaren är strax här. Lasse pekar ut fler växter, skelört och nunneört, medan han letar efter potatisväxten besksöta med illaluktande lila blommor i kanten av den nylagade terrassen. - Här brukar Pestskråpen blomma. Lasse Mossberg har formgivit mycket, även i Minneberg: Badvikens badbrygga, entréspaljén vid södra infarten, Minimalens lekgård med bärbuskar, färgsättningen i våra trapphus, skärmtaken på bakgårdarna. Han är utbildad inredningsarkitekt från Konstfack, men också ritat kåkar och fått pris för ett kontorsbord som kan pusslas ihop på olika sätt. Det är kul med praktiska saker, säger Lasse, som också belönats för enkla medel att underlätta vardagssysslor för gamla och handikappade. Hemma har han bland annat gjort sitt eget soffbord och kluriga klädhängare. På en hylla står små modeller av roliga stolar. 4

5 Lasse letar förgäves efter en malva, kallad kattost, som ska dofta gott trots namnet. Vi går genom lilla blå grinden upp till Margretelunds gröna idyll och smakar på ramslök som äts i Tyskland som sallad. Vi tuggar i oss ett blad. Smakar faktiskt rätt gott. Vi är på jakt efter en riktig raritet: hundtandliljan, men den har hunnit blomma ut. I stället ser vi en katt hoppa bland vårkrage (gemsrot) som liknar gula prästkragar. Vi finner en annan sällsynthet: tandrot ser ut som deprimerad hormoslyrsprutad flox. Lasse har plockat stolt fjällskivling i backen riktig stora rackare. Den goda matsvampen får inte förväxlas med giftig rodnande fjällskivling, dess bättre osynlig här. En dam passerar och visar oss nyutslagna liljekonvaljer hon plockat i skogen. Men här är det plockningsförbud. Dagisbarn kan rusa omkring och plocka både det ena och det andra förskolefröknarna bör skrämma med fästingar som rådjuren sprider. Vi ser fler ovanligheter, en gång hitförda av växtsamlaren och limfabriksdisponenten Hjalmar du Reitz: sippruta, gul vallört, vild tulpan. I stenpartiet växer gyllenfetblad med gula blommor och ryssgubbe, en sorts stor åkersenap. Vi doftar, inte luktar, på en tegelfärgad luktviol. Lasse är noga med orden. Det är lattjo med språk. Och man måste vara glad och envis. Hans valspråk är: Se inte bara titta. Lyssna inte bara höra. Jonas Sima Ljust eller mörkt på våra gårdar Enligt stämmobeslut 2008 att förbättra belysningen på våra gårdar så är nu fas 1 klar. Det har funnits ett antal provarmaturer monterade av olika typ och ljuskällor. Styrelsen beslutade under mars månad att att gå vidare med de vägg -och stolparmaturer som nu är monterade. Belysningsgraden har höjts avsevärt vilket också var uppdraget. Vissa armaturer sitter dock så illa till att de för en del har gett störande ljus på balkonger och i lägenheter. Styrelsen är medveten om detta och kommer givetvis att se över problemet och komma med en lösning. En utvärdering om möjliga förändringar har gjorts och följande har diskuterats: - Det sitter en 60W lågenergilampa i stolparmaturerna. Går man ner till en 40W ljuskälla så blir skillnaden väldigt stor, så i första hand inriktar vi oss på att få fram någon form av skärmning/dämpning av ljuset i vissa riktningar. - Det finns fortfarande en möjlighet att byta ut vissa ljuskällor, men då kommer troligtvis armaturerna att se väldigt olika ut vilket gör att vi känner oss tveksamma till den åtgärden. - Det finns givetvis även andra åtgärder som vi får ta ställning till under arbetets gång. Målsättningen är dock att vi ska ha det ljust och tryggt på våra gårdar Godkända eluttag med jordfelsbrytare för utomhusbruk har monterats vid vissa portar samt på kajen nere vid 35:an. Arne Wallin och Gordon Rönnberg Vi välkomnar våra nya och omflyttade medlemmar Port 15: Christina & Niklas Hammarström Port 15: Markus Carlsson & Maria Johansson Port 19: Ann-Charlotte Carlsson-Taylor & Fergus Taylor Port 19: Ingela Juhlin Port 25: Lars Dalgren Port 31: Max Agerberg Port 35: Anders & Erik Kalmér Port 45: Kelly Madill & Anna-Maria Johansson Port 49: John Lilja & Anna Åkesson Port 49: Roland Pettersson & Ylva Zackrisson Port 49: Johan Westberg & Helene Gustafsson 5

6 Lyckad Minnebergsfestival Coops stånd med chokladhjul. Årets Minnebergsfest bjöd på sol och regn om vartannat, men trots det blev det en lyckad dag och kväll. Som vanligt startade den med loppis, invigningstal, Minnebergskörens uppträdande, vår positivhalare, hoppborg, fiskdamm och kafé. Nytt för i år var Minnemaran för de små. Många startade och alla kom i mål och fick medalj. Coop hade ett stånd där man kunde köpa korv och spela på chokladhjul. Alla som handlade var med i lottdragning av en herr-, dam-, och en barncykel. Dafo Brand informerade om brandsäkerhet och de som ville fick pröva på att släcka med en handbrandsläckare. Framåt eftermiddagen kom fler och fler barn springande med vackra ansiktsmålningar. Det var Förskolan Minnemalen som med hjälp av föräldrar målade barn, och vuxna för den delen, med ansiktsmotiv som t.ex. fjärilar, spindelmannen, blommor, m.m. Eldsläckning på gång. Klockan fyra hade några hundra samlats i scentältet för dagens höjdpunkt då TV 4s talangvinnare från 2007 Zillah och hennes apa Totte skulle uppträda. Vi fick se ett fantastiskt kul uppträdande som fick både gammal och ung att skratta gott. Skönsång, varvades med apsång, lite vuxenhumor och några barn fick gå upp på scenen och vara med i showen. Efteråt tackades Zillah och Totte av Samfällighetens ordförande Tomas Jonsson och även han fick sig en släng av Tottes fräcka kommentarer och en puss. Alla barnen kunde sedan träffa Zillah och Totte och få en bild tillsammans samt få en signerad bild eller köpa deras skiva. Behöver vi säga att kön var lång. Förra året var Bolibompa-Jonas med på festivalen. Barnen är förväntansfulla inför nästa år på vem som dyker upp. Andreas Beijer och Lotta Åhman Nytt för i år: Minnemaran för barn. Tänk att få träffa Zillah & Totte från TV. 6

7 Skärpning bilister! Styrelsen har fått alltfler rapporter om att parkeringsmoralen på våra gårdar och interna vägar inom brf Svartvik blivit allt sämre. Detta skapar problem för utryckningsfordon som brandkår och ambulans om något händer. Även färdtjänsten har behov att kunna komma fram till portarna. Dessutom finns det nu, som tidigare, familjer med barn i förskoleåldern som upplever trafiken både farlig och störande. Byte av lås i våra portar Under hösten kommer vi att byta samtliga låscylindrar i våra portar, källargångar, vindsförråd och till tvättstugorna. Detta kommer innebära att varje lägenhetsinnehavare får kvittera ut tre nya nycklar utan kostnad. Har man behov av flera nycklar går detta att ordna i efterhand med styrelsens godkännande då nycklarna är kodade. I samband med låsbytet kommer samtliga att erbjudas att byta ut sina egna lås till lägenheterna för att kunna använda samma nyckel till porten som till lägenhetsdörren. Kanske kan detta vara ett bra läge för att byta till ett nytt, problemfritt och säkrare lås? Orsaken till att vi väljer att byta ut samtliga låscylindrar inom området är att våra lås börjar få några år på nacken och flera av dem har börjat att strula. Samtidigt vet vi att under årens gång har flera nycklar hamnat på vift och genom att byta samtliga lås vet vi att endast vi som är boende i brf Svartvik kan komma in i våra portar. Det råder ständigt parkeringsförbud på gårdar och infarter till portarna. Parkeringsförbudet övervakas av Länsparkeringar. Normalt får man P-bot efter fem minuter, men sedan länge har vi en överenskommelse med företaget om en något mindre sträng tillämpning. Våra boende får göra uppehåll vid egen port för i- och urlastning av tyngre varor och bagage, eller för transport av personer med nedsatt rörelseförmåga. Alla stopp på gårdar ska ske under kortast möjliga tid. Styrelsen har behandlat klagomålen och tvingas nu överväga att vidta åtgärder om ingen bättring sker. Det kan t ex betyda att Länsparkeringar får ingripa betydligt tidigare än nu, vilket företaget säkert skulle välkomna. Och om inget annat hjälper kan det bli nödvändigt att förse grindarna med någon form av låsanordning. Att de som medvetet slarvar med parkeringsbestämmelserna får böter är nog ingen av oss andra ledsna för. Men ändringarna kommer säkert också att drabba många med högst angelägna behov att få stå något längre tid för i- och urlastning av packning vid långresor eller för att hjälpa äldre till och från lägenheten. Därför vill vi i styrelsen allvarligt uppmana alla bilister i vårt område att respektera kravet på skyndsam i- och urlastning, antingen det gäller varor, bagage eller persontransporter. Hjälp oss att slippa nya förbudsåtgärder. Styrelsen i brf Svartvik I god tid innan låsbytet äger rum kommer vi att informera samtliga om hur man ska gå tillväga för att kvittera ut nya nycklar. Vi kommer också att ge information om vilka alternativ det finns om man väljer att i samband med bytet även byta ut låsen till lägenhetsdörren. Johan Forsberg 7

8 Ny hissoperatör i Minneberg Företaget Stockholms Hiss och Elteknik valdes framför Kone i de slutliga avtalsförhandlingarna som drivits av Anna Ptasnik, Michael Lennfors och Inge Blom. Det valda företaget tecknar vi nu avtal med fr.om. den 1 juli 2010 för alla föreningars hissar. Avtalet gäller fram till den 31 december 2010 och förlängs ett år framåt. Tre månaders uppsägningstid tillämpas. Orsaken till att man valde Stockholms Hiss och Elteknik är att man gav ett bättre intryck, större intresse och hade goda referenser. Gruppen känner att ett litet företag kan vara mer angeläget att sköta sitt arbete. Visar det sig att det inte fungerar är det också lättare att byta från ett litet till ett större företag. Kone som blev det andra alternativet av det halvdussin som var med från början ville i sitt avtalsförslag ha treårsavtal. Flygfoton över Minneberg Minnebergs Samfällighet beslutade för ett tag sedan att anlita Bergslagsbild AB för att ta en serie flygfoton över Minneberg. Här nedan ser ni exempel på hur våra hus ser ut ovanifrån. Är ni intresserade av att ta del av fotona, maila till så kan hon förmedla bilder. En av 27 bilder över Minneberg. Brf Svartvik från ovan. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Tomas Jonsson eller , Hans Almgren , Andreas Beijer , Anders Björkblad , Karin Burman , Lars Larsson , Gordon Rönnberg , Lotta Åhman , Arne Wallin , Johan Forsberg , Wolf Barufke HSB

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Snart är det jul. lite hissar och som kulmen om en 10-20 år, nya tak. Däremellan så kanske vi bör göra något åt våra fasader m.m.

Snart är det jul. lite hissar och som kulmen om en 10-20 år, nya tak. Däremellan så kanske vi bör göra något åt våra fasader m.m. Detta Nummer Sid 2 Informationsmötet 25 november: Ekonomi på topp, men med oroande inslag Sid 4-5 Jonas Sima personligt med Inger Edvardsson Senaste nytt om tvättstugerenoveringen Sid 6 Glöm inte ljusen!

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 3 Ny styrelse nya utmaningar Vi i den nya styrelsen tackar för förtroendet från årsstämman den 21 maj. Vi har haft vårt första sammanträde och snabbt konstaterat

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Det våras för Minneberg

Det våras för Minneberg Detta Nummer Sid 2 Vart tar räntorna vägen? Sid 4 Isglatt i Minneberg NR 1/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Det våras för Minneberg Sid 5 Äldres säkerhet Bygg-info Minnebegs Vårsalong

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Ni äger en K-märkt fastighet

Ni äger en K-märkt fastighet Detta Nummer Sid 2 Ny styrelse i brf Svartvik Sid 3 Våra gårdar NR 2/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ni äger en K-märkt fastighet Sid 4 Kanske en deckare Sid 5 Vårstädningen Nya medlemmar

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 8 augusti,

Läs mer

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster.

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster. Information från Styrelsen i Samfälligheten Askträdet Förslag till beslut av medlemmarna i Samfälligheten Askträdet : Införande av ny energisnål och miljövänlig belysning i området. Vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ny styrelse, nya utmaningar!

Ny styrelse, nya utmaningar! Detta Nummer Sid 2 Hans Almgren om brf Svartvik under 25 år Sid 3 Vi välkomnar våra nya och omflyttade medlemmar Sid 4 Brf Svartviks nya styrelse Sid 5 Våra nyvalda styrelseledamöter Sid 6 Personligt Jonas

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll för planlösningen när jag flyttade in, för mig var det viktigt

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Nobeltorget/ Sorgenfri Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge, helt insynsskyddat. Härlig inglasad balkong i

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för det generösa vardagsrummet med annorlunda vinkel och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat:

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Tage Toftemyr Föreningens sek Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Sommaren försvann med blixtens hastighet och nu är vintern snart här. Snart är det dags för höststädningen för lövhögarna börjar

Läs mer

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger.

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger. 2001-08-21 Årgång 2, Nummer 1 Lekattenbladet Innehåll i detta nummer: Ordförandens hörna sidan 2 Upprustning av gården sidan 2 Input till Lekattenbladet sidan 2 Styrelsepresentation sidan 3 Markiser och

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004.

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004. TRETTIOFYRAN Det händer i din bostadsrättsförening Nr 1/25 Utges av Styrelsen Linköpingshus nr 34 Januari börjar året, februari kommer näst Så blev det ändå vinter till slut. Koltrasten och hans fru trodde

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats.

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats. 20 ÅR 1986-2006 NR 4/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Tiden går fort när man har roligt Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad Sid 3 Bredbandsbolaget Höststämma Kontorlokal uthyres Sid

Läs mer

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 Genomsnittspris tom april 2009 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr 2009 2008 2007 2006

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Utsikten i Nacka kallas härmed till föreningsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Lilla scenen, Dieselverkstaden, Sickla, Nacka kommun

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Sjöstadsnytt. Sommar med många lågtryck men högtryck i föreningen. www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 4

Sjöstadsnytt. Sommar med många lågtryck men högtryck i föreningen. www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 4 Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 4 Sommar med många lågtryck men högtryck i föreningen Det har varit en intensiv sommar i föreningen med flera positiva och negativa händelser som påverkar

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän.

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän. Brf. Studio 57 2011-09-29 Org nr 769616-7951 Protokoll från extrastämma 1, 2011 Tid: 2011-09-29 kl 1900 Plats: Kvarnpirens Café, Eriksberg 1. Ordförandens öppnande av stämman. Christina Keulemans (lgh

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer