Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommarn är här! NR 2/2010. Detta Nummer. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK. Ordföranden har ordet. Tomas Jonsson Ordförande"

Transkript

1 Detta Nummer Sid 2 Rekordresultat både 2009 och 2010 Sid 3 Självrisken i bostadsrättstillägget Sid 4-5 Jonas Sima personligt med Lasse Mossberg Ljust eller mörkt på våra gårdar Nya medlemmar Sid 6 Lyckad Minnebergsfestival Sid 7 Byte av lås i våra portar Skärpning bilister Sid 8 Ny hissoperatör i Minneberg Flygfoton över Minneberg Anvarig utgivare Tomas Jonsson Tel: Redaktör Karin Burman Tel: Fotografier Karin Burman, Andreas Beijer, Lotta Åhman och Jonas Sima NR 2/2010 Sommarn är här! Å så var den då äntligen här, den efterlängtade sommaren. Våren har varit arbetsam med många arbeten och projekt som har förberetts och genomförts. Den förstärkta belysningen som beslutades på stämman 2008 är äntligen på plats. Nu återstår bara de cykelparkeringar som även de är beslutade på stämma. Apropå stämma, årets stämma avlöpte utan dramatik. Tyvärr så är det glesare och glesare med besökare på föreningens högsta beslutande organ där varje enskild medlem har möjlighet att påverka föreningens inriktning. Jag skall inte föregripa någonting men jag har en känsla av att styrelsen står inför en generationsväxling inom en snar framtid. Det innebär att det behövs nya krafter som är beredda att ställa upp. Valberedningen fick inte in ett enda förslag på det upprop som gjordes inför årets stämma. Detta är oroväckande. Nu har ni som är under 75 år ca 11 månader på er att repa mod och säga - Jag ställer upp. HSB står för utbildningsinsatser där så behövs. Om någon där ute känner sig träffad så är jag och mina kamrater i styrelsen beredda att svara på frågor kring ett eventuellt förtroendeuppdrag för din del. Nog nu om detta lilla bekymmer. Minnebergsfestivalen var som vanligt välbesökt och lyckades klämma in programmet mellan regnskurarna. Zillah och Totte var mycket uppskattade gäster. Men även här saknas det medlemmar som är beredda att ställa upp om traditionen skall hållas vid liv. NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Vår trädgård tog mycket stryk under den långa och kalla vintern. Magnoliabusken i badviken var en ganska tam uppenbarelse i år liksom alla våra barrväxter och för att inte tala om alla rosor. HSB Mark kommer att göra vad de kan för att gödsla och vattna för att de som överlevt skall komma tillbaka. Till slut vill jag även framföra det som många medlemmar kommer fram och klagar över. All denna biltrafik som förekommer inne på våra gårdar. Ni måste börja respektera att gårdarna generellt skall vara bilfria. Endast för i och urlastning är det tillåtet att köra in. Ni står i vägen för färdtjänst och andra nyttotransporter till våra fastigheter. Nu har jag gnällt av mig så att jag klarar hela sommaren utan ytterligare gnäll. Det skall bli skönt! Hoppas att ni alla får en fantastisk sommar och kommer tillbaka utvilade framåt augusti så att ni alla har möjlighet att orka med vår gemensamma höststädning. Ni som med ålderns rätt och eventuella andra krämpor inte orkar kan väl åtminstone komma ut och äta en gemensam korv med oss andra. Ha det bra och på gensyn! Tomas Jonsson Ordförande

2 Ekonomin på brf Svartviks årsstämma Rekordresultat både 2009 och 2010 På årsstämman föredrog jag, Hans Almgren, som ekonomiansvarig bokslutet för 2009 och verksamhetsplanen för åren 2010 till Ekonomiskt blev 2009 det hittills bästa året i föreningens historia. Det beror på att den globala krisen pressade ner räntorna till mycket låga nivåer. I oktober 2008 budgeterade vi en räntekostnad på 10 miljoner kronor för verksamhetsåret Utfallet blev en halvering till ca 5,1 miljoner kronor. Istället för en dyster budget med risk för stort underskott kunde vi återigen bevilja oss en avgiftsfri månad i december. Dessutom hade vi råd att kraftigt öka det periodiska underhållet och i slutändan ändå redovisa ett överskott på ca kronor. En annan glädjande punkt i bokslutet för 2009 är att vi lyckats hålla de driftkostnader, som vi själva styr över, under kontroll. De ökningar som skett på driften är kronor på samfällighetens uppvärmning och övriga kostnader, samt kronor på snöröjning i december För hela vintern december 2009 till april 2010 blev snöröjningen rekorddyr, ca kronor, om man inkluderar kronor, som är vår del av Samfällighetens kostnad. Då ingår inte kostnaden för det raserade taket i parkeringsdäck P1. När räntekostnaderna sjönk 2009 vore det rimligt att anta att våra ränteintäkter hade gått ner i samma takt. Men på den punkten blev det också ett glädjande utfall. Vi hade hösten 2008 bl a placerat 9 miljoner kronor till en ränta på 5,13 procent (förföll i september 2009). Några andra placeringar var också gynnsamma. Den genomsnittliga avkastningen på våra 17 miljoner i aktiva placeringar blev hela 3,08 procent, vilket ska jämföras med vår genomsnittliga räntekostnad på 2,86 procent på våra fastighetslån. Ränteintäkterna är ett tillfälligt glädjeämne. Numera får man vara glad om man kan placera kortfristigt till räntor kring 1 procent. Och placera långfristigt vill vi inte göra för närvarande när prognoserna om räntehöjningarna duggar tätt. Verksamhetsplanen Brf Svartvik är en HSB-certifierad förening sedan Certifieringen kan nog översättas med kvali- tetssäkring av verksamheten och styrelsens planering. Ett krav i certifieringen är att vi ska upprätta en femårsplan, inklusive en ekonomisk prognos. Trovärdigheten i vår planering granskas av en särskilt utsedd professionell revisor från BoRevision AB, som lämnar ett Certifieringsutlåtande. Processen genomförs vartannat år och i år var ett sådant tillfälle där vi blev särskilt granskade. Verksamhetsplanen och femårsprognosen utgår från gällande budget för 2010 (se sidan 34 i Årsredovisningen 2009). Vi antar i prognosen att riksbanken klarar att hålla inflationen på 2 procent per år och att riksbanken höjer räntan i enlighet med sin egen prognos för räntebanan. Att göra en femårsprognos är verkligen att sticka ut hakan och riskera att få en smäll. Ändå har vi vågat göra det varje år sedan Erfarenheterna är att medlemmarna uppskattar våra försök att förutse framtiden, trots att vi ofta tagit fel. Åtskilliga gånger har vi förutsett mindre avgiftshöjningar mot slutat av femårsperioden. Istället har vi kunnat ge en avgiftsfri månad. Särskilt svårt har det varit att förutse svängningarna i konjunkturerna och därmed i räntenivåerna. Det har visat sig att vi ofta varit för pessimistiska, vilket visar att vi hittills inte ägnat oss åt glädjekalkyler. Prognosen i år visar att 2010 blir ett mycket bra år, sannolikt t o m bättre än rekordåret Även 2011 räknar vi med ska bli bland de bättre även om räntorna drar iväg rejält, med början redan i sommar. Sedan blir det svårare. Viktiga poster i prognosen, utöver räntorna, är det periodiska underhållet. Där har vi god hjälp av vår 20-åriga underhållsplan och att vi har en buffert i form av yttre underhållsfond på ca 10 miljoner kronor. En betydande del av osäkerheten beträffande underhållet ligger på Samfälligheten. Där finns det många projekt som diskuteras. Vi har i vår prognos tagit till med marginal för detta. Om den är tillräcklig återstår att se. Tills vidare upprepar vi styrelsens gamla löfte. Om vi ser att en avgiftshöjning kan komma att bli nödvändig, ska vi förvarna om detta minst ett år i förväg. Hans Almgren Ekonomiansvarig 2

3 Självrisken i bostadsrättstilläget Det var ett enigt beslut av stämman att föreningen ska betala självrisken på kronor vid skada som täcks av bostadsrättstillägget. Därmed undanröjs risken att medlemmar får betala dubbel självrisk vid en skada. Styrelsens utredning visade nämligen att det skulle kunna hända att en och samma skada leder till självrisk både i den vanliga hemförsäkringen och i det tillägg föreningen tecknat med IF. Stämmans beslut innebär också att föreningen i efterhand ersätter självrisk till IF för skada efter den 1 september 2009, då bostadsrättstillägget började gälla. Vad kan man göra för att undvika skador i framtiden? De vanligaste skadefallen är vattenskador. Då gäller det att noga kolla vattenslangar och kopplingar till disk- och tvättmaskin, att kolla att avloppsrören under diskbänk håller tätt, att ofta rensa golvbrunnen i badrummet. Utnyttja avstängningskranar för disk- och tvättmaskin och se till att är stängda när maskinerna inte används. Glöm inte att även kyl- och frysskåp kan läcka vatten. Vid en ovarsam avfrostning kan överraskande stora mängder vatten komma ut. Ha därför alltid uppsikt över en pågående avfrostning. Var också noga med att endast anlita behöriga hantverkare när ni gör reparationer och ombyggnader. Överskatta inte din egen förmåga vid gör-detsjälv-jobb. Pruta inte på kvaliteten när det gäller armaturer i kök, toaletter och badrum. Om en skada som berör bostadsrättstillägget inträffar ska du anmäla den under kontorstid till HSBs förvaltare Pippi Bustamante, via e-post eller telefon Pippi anmäler skadan till IF, både gällande fastighetsförsäkringen och bostadstilläggsförsäkringen. Bostadsrättshavaren kontaktas sedan av IF. På stämman informerade Pippi Bustamante, förvaltare HSB och Tomas Jonsson, ordförande i Brf Svartvik. Statistik från IF visar att nio skadefall hade inträffat sedan 1 januari 2009, dvs på 16 månader. Kostnaden för föreningen i framtiden räknar vi med ska hålla sig kring kr per år. Detta är ett måttligt belopp. Betydligt större kostnader får föreningen när det gäller självrisker i den vanliga fastighetsförsäkringen. Styrelsen tror inte medlemmarna blir mindre aktsamma när föreningen tar över självrisken. Allt besvär och övriga kostnader en skada medför är nog tillräckligt avskräckande. Till detta kommer att försäkringsbolagen tillämpar s.k. åldersavdrag när man ska räkna ut ersättningen för skadade ytskikt och fast inredning. Värdesänkningen är i sådana fall oftast mångdubbelt större än självrisken. Gordon Rönnberg informerade om byggfrågor. Maléne Broman berättade om valberedningens arbete. Brf Svartviks medlemmar försågs med information. 3

4 JONAS SIMA personligt med LASSE MOSSBERG På spaning efter pestskråp Pestskråp växer rart i Minneberg. Vi står på strandpromenaden och Lasse Mossberg böjer sig ned och pekar på några brungröna toppiga växter i slänten mot Ulvsundasjön. De kan dofta och får jättestora blad. Ett bestånd finns också i Ängby säger han. Örten kan bota kramp och pest! Tänk om ett barn ramlar ner här, läskigt! muttrar Lasse. Han har skissat på ett galler eller splitterfritt glas för järnstaketet mot sjön. Han har också föreslagit samfälligheten en paviljong på den andra, halvrunda terrassen. Men styrelsen har inte reagerat. Jag påminner om fontänen som stod här ute i sjön och stänkte på fönster och förbipasserande när vinden låg på. Kul idé, tycker Lasse som själv har mängder med idéer. Han säger sig få utslag av den stora sjöskylten med förbud mot ankring. På skyltens grå baksida mot land vill han sätta en rostfri spegel eller ett flygfoto över Minneberg. Teckning: Lars Mossberg Foto: Jonas Sima Foto: Jonas Sima Lasse Mossberg, mångsidig minnebergare. Lasse Mossberg, 80, är arkitekt och bor i 27-an sedan Han är en man med många talanger formgivare, tecknare, musiker och naturintresserad. Botanist är han inte, i motsats till sin bror Bosse, Linnépristagare, illustratör och styv jazzklarinettist. Ibland spelar de ihop, Lasse på sin Gibsongitarr som Eddie Condon ägt. Jag har fått en jazzplatta där bröderna Mossberg lirar fint. Vi är på strövtåg i vårt vackra område. Våren slog till en lördag och sommaren är strax här. Lasse pekar ut fler växter, skelört och nunneört, medan han letar efter potatisväxten besksöta med illaluktande lila blommor i kanten av den nylagade terrassen. - Här brukar Pestskråpen blomma. Lasse Mossberg har formgivit mycket, även i Minneberg: Badvikens badbrygga, entréspaljén vid södra infarten, Minimalens lekgård med bärbuskar, färgsättningen i våra trapphus, skärmtaken på bakgårdarna. Han är utbildad inredningsarkitekt från Konstfack, men också ritat kåkar och fått pris för ett kontorsbord som kan pusslas ihop på olika sätt. Det är kul med praktiska saker, säger Lasse, som också belönats för enkla medel att underlätta vardagssysslor för gamla och handikappade. Hemma har han bland annat gjort sitt eget soffbord och kluriga klädhängare. På en hylla står små modeller av roliga stolar. 4

5 Lasse letar förgäves efter en malva, kallad kattost, som ska dofta gott trots namnet. Vi går genom lilla blå grinden upp till Margretelunds gröna idyll och smakar på ramslök som äts i Tyskland som sallad. Vi tuggar i oss ett blad. Smakar faktiskt rätt gott. Vi är på jakt efter en riktig raritet: hundtandliljan, men den har hunnit blomma ut. I stället ser vi en katt hoppa bland vårkrage (gemsrot) som liknar gula prästkragar. Vi finner en annan sällsynthet: tandrot ser ut som deprimerad hormoslyrsprutad flox. Lasse har plockat stolt fjällskivling i backen riktig stora rackare. Den goda matsvampen får inte förväxlas med giftig rodnande fjällskivling, dess bättre osynlig här. En dam passerar och visar oss nyutslagna liljekonvaljer hon plockat i skogen. Men här är det plockningsförbud. Dagisbarn kan rusa omkring och plocka både det ena och det andra förskolefröknarna bör skrämma med fästingar som rådjuren sprider. Vi ser fler ovanligheter, en gång hitförda av växtsamlaren och limfabriksdisponenten Hjalmar du Reitz: sippruta, gul vallört, vild tulpan. I stenpartiet växer gyllenfetblad med gula blommor och ryssgubbe, en sorts stor åkersenap. Vi doftar, inte luktar, på en tegelfärgad luktviol. Lasse är noga med orden. Det är lattjo med språk. Och man måste vara glad och envis. Hans valspråk är: Se inte bara titta. Lyssna inte bara höra. Jonas Sima Ljust eller mörkt på våra gårdar Enligt stämmobeslut 2008 att förbättra belysningen på våra gårdar så är nu fas 1 klar. Det har funnits ett antal provarmaturer monterade av olika typ och ljuskällor. Styrelsen beslutade under mars månad att att gå vidare med de vägg -och stolparmaturer som nu är monterade. Belysningsgraden har höjts avsevärt vilket också var uppdraget. Vissa armaturer sitter dock så illa till att de för en del har gett störande ljus på balkonger och i lägenheter. Styrelsen är medveten om detta och kommer givetvis att se över problemet och komma med en lösning. En utvärdering om möjliga förändringar har gjorts och följande har diskuterats: - Det sitter en 60W lågenergilampa i stolparmaturerna. Går man ner till en 40W ljuskälla så blir skillnaden väldigt stor, så i första hand inriktar vi oss på att få fram någon form av skärmning/dämpning av ljuset i vissa riktningar. - Det finns fortfarande en möjlighet att byta ut vissa ljuskällor, men då kommer troligtvis armaturerna att se väldigt olika ut vilket gör att vi känner oss tveksamma till den åtgärden. - Det finns givetvis även andra åtgärder som vi får ta ställning till under arbetets gång. Målsättningen är dock att vi ska ha det ljust och tryggt på våra gårdar Godkända eluttag med jordfelsbrytare för utomhusbruk har monterats vid vissa portar samt på kajen nere vid 35:an. Arne Wallin och Gordon Rönnberg Vi välkomnar våra nya och omflyttade medlemmar Port 15: Christina & Niklas Hammarström Port 15: Markus Carlsson & Maria Johansson Port 19: Ann-Charlotte Carlsson-Taylor & Fergus Taylor Port 19: Ingela Juhlin Port 25: Lars Dalgren Port 31: Max Agerberg Port 35: Anders & Erik Kalmér Port 45: Kelly Madill & Anna-Maria Johansson Port 49: John Lilja & Anna Åkesson Port 49: Roland Pettersson & Ylva Zackrisson Port 49: Johan Westberg & Helene Gustafsson 5

6 Lyckad Minnebergsfestival Coops stånd med chokladhjul. Årets Minnebergsfest bjöd på sol och regn om vartannat, men trots det blev det en lyckad dag och kväll. Som vanligt startade den med loppis, invigningstal, Minnebergskörens uppträdande, vår positivhalare, hoppborg, fiskdamm och kafé. Nytt för i år var Minnemaran för de små. Många startade och alla kom i mål och fick medalj. Coop hade ett stånd där man kunde köpa korv och spela på chokladhjul. Alla som handlade var med i lottdragning av en herr-, dam-, och en barncykel. Dafo Brand informerade om brandsäkerhet och de som ville fick pröva på att släcka med en handbrandsläckare. Framåt eftermiddagen kom fler och fler barn springande med vackra ansiktsmålningar. Det var Förskolan Minnemalen som med hjälp av föräldrar målade barn, och vuxna för den delen, med ansiktsmotiv som t.ex. fjärilar, spindelmannen, blommor, m.m. Eldsläckning på gång. Klockan fyra hade några hundra samlats i scentältet för dagens höjdpunkt då TV 4s talangvinnare från 2007 Zillah och hennes apa Totte skulle uppträda. Vi fick se ett fantastiskt kul uppträdande som fick både gammal och ung att skratta gott. Skönsång, varvades med apsång, lite vuxenhumor och några barn fick gå upp på scenen och vara med i showen. Efteråt tackades Zillah och Totte av Samfällighetens ordförande Tomas Jonsson och även han fick sig en släng av Tottes fräcka kommentarer och en puss. Alla barnen kunde sedan träffa Zillah och Totte och få en bild tillsammans samt få en signerad bild eller köpa deras skiva. Behöver vi säga att kön var lång. Förra året var Bolibompa-Jonas med på festivalen. Barnen är förväntansfulla inför nästa år på vem som dyker upp. Andreas Beijer och Lotta Åhman Nytt för i år: Minnemaran för barn. Tänk att få träffa Zillah & Totte från TV. 6

7 Skärpning bilister! Styrelsen har fått alltfler rapporter om att parkeringsmoralen på våra gårdar och interna vägar inom brf Svartvik blivit allt sämre. Detta skapar problem för utryckningsfordon som brandkår och ambulans om något händer. Även färdtjänsten har behov att kunna komma fram till portarna. Dessutom finns det nu, som tidigare, familjer med barn i förskoleåldern som upplever trafiken både farlig och störande. Byte av lås i våra portar Under hösten kommer vi att byta samtliga låscylindrar i våra portar, källargångar, vindsförråd och till tvättstugorna. Detta kommer innebära att varje lägenhetsinnehavare får kvittera ut tre nya nycklar utan kostnad. Har man behov av flera nycklar går detta att ordna i efterhand med styrelsens godkännande då nycklarna är kodade. I samband med låsbytet kommer samtliga att erbjudas att byta ut sina egna lås till lägenheterna för att kunna använda samma nyckel till porten som till lägenhetsdörren. Kanske kan detta vara ett bra läge för att byta till ett nytt, problemfritt och säkrare lås? Orsaken till att vi väljer att byta ut samtliga låscylindrar inom området är att våra lås börjar få några år på nacken och flera av dem har börjat att strula. Samtidigt vet vi att under årens gång har flera nycklar hamnat på vift och genom att byta samtliga lås vet vi att endast vi som är boende i brf Svartvik kan komma in i våra portar. Det råder ständigt parkeringsförbud på gårdar och infarter till portarna. Parkeringsförbudet övervakas av Länsparkeringar. Normalt får man P-bot efter fem minuter, men sedan länge har vi en överenskommelse med företaget om en något mindre sträng tillämpning. Våra boende får göra uppehåll vid egen port för i- och urlastning av tyngre varor och bagage, eller för transport av personer med nedsatt rörelseförmåga. Alla stopp på gårdar ska ske under kortast möjliga tid. Styrelsen har behandlat klagomålen och tvingas nu överväga att vidta åtgärder om ingen bättring sker. Det kan t ex betyda att Länsparkeringar får ingripa betydligt tidigare än nu, vilket företaget säkert skulle välkomna. Och om inget annat hjälper kan det bli nödvändigt att förse grindarna med någon form av låsanordning. Att de som medvetet slarvar med parkeringsbestämmelserna får böter är nog ingen av oss andra ledsna för. Men ändringarna kommer säkert också att drabba många med högst angelägna behov att få stå något längre tid för i- och urlastning av packning vid långresor eller för att hjälpa äldre till och från lägenheten. Därför vill vi i styrelsen allvarligt uppmana alla bilister i vårt område att respektera kravet på skyndsam i- och urlastning, antingen det gäller varor, bagage eller persontransporter. Hjälp oss att slippa nya förbudsåtgärder. Styrelsen i brf Svartvik I god tid innan låsbytet äger rum kommer vi att informera samtliga om hur man ska gå tillväga för att kvittera ut nya nycklar. Vi kommer också att ge information om vilka alternativ det finns om man väljer att i samband med bytet även byta ut låsen till lägenhetsdörren. Johan Forsberg 7

8 Ny hissoperatör i Minneberg Företaget Stockholms Hiss och Elteknik valdes framför Kone i de slutliga avtalsförhandlingarna som drivits av Anna Ptasnik, Michael Lennfors och Inge Blom. Det valda företaget tecknar vi nu avtal med fr.om. den 1 juli 2010 för alla föreningars hissar. Avtalet gäller fram till den 31 december 2010 och förlängs ett år framåt. Tre månaders uppsägningstid tillämpas. Orsaken till att man valde Stockholms Hiss och Elteknik är att man gav ett bättre intryck, större intresse och hade goda referenser. Gruppen känner att ett litet företag kan vara mer angeläget att sköta sitt arbete. Visar det sig att det inte fungerar är det också lättare att byta från ett litet till ett större företag. Kone som blev det andra alternativet av det halvdussin som var med från början ville i sitt avtalsförslag ha treårsavtal. Flygfoton över Minneberg Minnebergs Samfällighet beslutade för ett tag sedan att anlita Bergslagsbild AB för att ta en serie flygfoton över Minneberg. Här nedan ser ni exempel på hur våra hus ser ut ovanifrån. Är ni intresserade av att ta del av fotona, maila till så kan hon förmedla bilder. En av 27 bilder över Minneberg. Brf Svartvik från ovan. Adress till vår hemsida: Svartviks styrelse Tomas Jonsson eller , Hans Almgren , Andreas Beijer , Anders Björkblad , Karin Burman , Lars Larsson , Gordon Rönnberg , Lotta Åhman , Arne Wallin , Johan Forsberg , Wolf Barufke HSB

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar

Sjöstadsnytt. Ny styrelse nya utmaningar Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 3 Ny styrelse nya utmaningar Vi i den nya styrelsen tackar för förtroendet från årsstämman den 21 maj. Vi har haft vårt första sammanträde och snabbt konstaterat

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad september

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad september Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad september BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Träden vänder blad och det är dags för grannmys Nu börjar höstrusket komma krypande och kvällen blir mörkare och mörkare.

Läs mer

Bävernytt. Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003

Bävernytt. Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003 Bävernytt Herr Bäver säger: Nr 2 april 2003 ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA Katter på gården Ny medlemsenkät Årsstämman uppskjuten! Om Bäverdammen ritats av Giovanni Battista Piranesi. Nytt datum för årsstämman

Läs mer

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster.

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster. Information från Styrelsen i Samfälligheten Askträdet Förslag till beslut av medlemmarna i Samfälligheten Askträdet : Införande av ny energisnål och miljövänlig belysning i området. Vid ett flertal tillfällen

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Snart är det jul. lite hissar och som kulmen om en 10-20 år, nya tak. Däremellan så kanske vi bör göra något åt våra fasader m.m.

Snart är det jul. lite hissar och som kulmen om en 10-20 år, nya tak. Däremellan så kanske vi bör göra något åt våra fasader m.m. Detta Nummer Sid 2 Informationsmötet 25 november: Ekonomi på topp, men med oroande inslag Sid 4-5 Jonas Sima personligt med Inger Edvardsson Senaste nytt om tvättstugerenoveringen Sid 6 Glöm inte ljusen!

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Lojo LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Summeringens tid är inne! Bokslutet har kommit och vi tittar som bäst på utfallet från föregående år, stämman närmar sig med stormsteg! Det

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1 Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1 Foto: Brita Zellhann NYTT ÅR I VINGEN Välkommen till ett nytt år i Vingen. Härligt att vi äntligen fick lite

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

RUBINEN NYTT 1 2007. snödroppar utanför hus 42 lördag 10:e mars. www.brfrubinen.se

RUBINEN NYTT 1 2007. snödroppar utanför hus 42 lördag 10:e mars. www.brfrubinen.se RUBINEN NYTT 1 2007 snödroppar utanför hus 42 lördag 10:e mars www.brfrubinen.se Digital-Tv Nu är avtalet äntligen klart med Tele2Vision rörande digitalisering i brf. Rubinen! Digitalisering planeras enligt

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Bakgrund. Sammanfattning

Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Bakgrund. Sammanfattning Lennart & Christer Brf Täppan Enkät om nyckelsystem 18 maj 2015 Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Ett stort tack till er som besvarat enkäten och skickat in synpunkter och kommentarer,

Läs mer

NYHETSBREV Maj 2013. Molok för hushållsavfall

NYHETSBREV Maj 2013. Molok för hushållsavfall NYHETSBREV Maj 2013 Molok för hushållsavfall Efter informationen förra månaden gällande placering av moloken och nedtagningen av tallen inkom reaktioner om just tallens bortgång från boende. Då har vi

Läs mer

Ni äger en K-märkt fastighet

Ni äger en K-märkt fastighet Detta Nummer Sid 2 Ny styrelse i brf Svartvik Sid 3 Våra gårdar NR 2/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ni äger en K-märkt fastighet Sid 4 Kanske en deckare Sid 5 Vårstädningen Nya medlemmar

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Nr 1 2013 februari Brf Fältöverstens informationsblad

Nr 1 2013 februari Brf Fältöverstens informationsblad Mötena kommer att hållas i föreningslokalen Karlaplan 17A, ingång från nya entrén, i passagen mellan Karlaplan 15A och 17A. Vi hoppas att många lägenhetsinnehavare som möjligt kan närvara på våra möten.

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Material till en deckare

Material till en deckare Detta Nummer NR 2/2007 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Förändringar till det bättre - och kanske till det sämre Sid 3 Informationsmöte för nyinflyttade Sid 4-5 Minnebergsdagen Sid

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

en förening i utveckling Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till vår årliga föreningsstämma 2012.

en förening i utveckling Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till vår årliga föreningsstämma 2012. en förening i utveckling Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till vår årliga föreningsstämma 2012. Vi har c:a 370 medlemmar som bor i 294 bostäder: 1 rum och kök 61 st. 2 rum och kök 103 st. 3 rum

Läs mer

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat:

Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Tage Toftemyr Föreningens sek Nr 35 (2/08) Detta nummer innehåll bland annat: Sommaren försvann med blixtens hastighet och nu är vintern snart här. Snart är det dags för höststädningen för lövhögarna börjar

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Det våras för Minneberg

Det våras för Minneberg Detta Nummer Sid 2 Vart tar räntorna vägen? Sid 4 Isglatt i Minneberg NR 1/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Det våras för Minneberg Sid 5 Äldres säkerhet Bygg-info Minnebegs Vårsalong

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Boulebana, Brf Adelsö 2

Boulebana, Brf Adelsö 2 Boulebana, Brf Adelsö 2 Motion 1 till årsstämman 2015 Maud Jonsson och Roland Jonsson i 62:an föreslår att uppdra åt styrelsen att anlägga en boulebana. Motivering till förslaget Vi vill här skicka en

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll för planlösningen när jag flyttade in, för mig var det viktigt

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Utsikten i Nacka kallas härmed till föreningsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Lilla scenen, Dieselverkstaden, Sickla, Nacka kommun

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer