Kallelse extra årsmöte. Tid: , kl Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista"

Transkript

1 Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: , kl Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande vid årsmötet 4. Val av sekreterare vid årsmötet 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 7. Fyllnadsval av ordförande 8. Lokal för Bridgens Hus 9. Ärenden som styrelsen önskar få behandlat på årsmötet 10. Övriga frågor 11. Årsmötets avslutande Bilagor: Röstlängd Motion lokalfrågan Utredning lokalfrågan Sammanfattning rapport lokalfrågan Styrelsens yttrande över utredning lokalfrågan

2 Röstlängd GBF Antal av MedID Röster Distriktsnamn Klubbnamn Totalt Göteborgs BF Askims BK Asperö-Brännö BK 19 1 BK Centrum 14 1 BK Everfresh BK Lyx BK Okey 13 1 BK Viva 28 2 Bohus Nations BS 29 2 BS 53, Göteborg 24 1 Em-Pe Bridge 24 1 Fredagsklubben 26 2 Frölunda BS 81 4 Göteborgs Dövas BK 1 1 Hisingens BP 12 1 Kronhusklubben 41 2 Kungsbacka BS Kungälvs BK 63 3 Lerums BK Mölndals BK 38 2 Mölnlycke BS 42 2 Partille BK 41 2 PBK Passagen 55 3 PBK Svingeln 50 2 PBK Vega 41 2 Salamandern/Wasa 44 2 Salamandern/Wasa Pens Göteborgs BF Totalt Totalt

3

4 Utredning lokalfrågan Bakgrund Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda en flytt till nya lokaliteter i Sisjöns industriområde enligt Kalle Nilssons förslag. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som skulle utföra en noggrann undersökning om den eventuella flyttens konsekvenser. Årsmötet beslutade om att utlysa ett extra årsmöte där frågan skulle behandlas. Arbetsgruppen skulle rapportera till klubbarna minst 14 dagar före det extra årsmötet. Detta är arbetsgruppens rapport. Syfte Syftet med arbetsgruppen är att så opartiskt som möjligt för GBF utreda konsekvenser av två olika linjer. Linje 1 är att fräscha upp och stanna kvar i bridgens hus under ytterligare minst 3 år. Linje 2 är att flytta till av Kalle Nilsson föreslagen lokal i Sisjön. Målsättning Målet med utredningen är att 2 veckor före det extra årsmötet kunna presentera ett så bra beslutsunderlag för klubbarna som möjligt. Beslutsunderlaget skall dels behandla den ekonomiska aspekten och dels den verksamhetsmässiga för de båda linjerna. Målsättningen är inte att rekommendera det extra årsmötet beslut i endera riktningen.

5 Bridgen i GBG i dag För att kunna göra prognoser och kalkyler börjar vi med att undersöka vad vi har idag. Verksamheten i siffror GBF består av cirka medlemmar. Av dessa är cirka medlemmar i klubbar som helt eller delvis har sin verksamhet i Bridgens hus. Övriga medlemmar tillhör endera vilande klubbar eller klubbar som har annat spelställe (t.ex. Kungsbacka, Lerum, Partille, Kungälv mfl). Totalt har Bridgens hus cirka besökare per år. Av dessa kommer cirka på dagtid vardagar och cirka på kvällar och helger. Var bor våra medlemmar? Arbetsgruppen har genomfört en aktuell översyn på var bridgespelarna i GBG bor. Efter att ha tagit bort medlemmar i Lerum, Kungsbacka, Kungälv och Partille som vi bedömer påverkas marginellt av en flytt samt medlemmar som bor långt från GBG ser det ut så här: Hovås- Askim- Billdal- Särö 158 Lerum- Partille E20 Kungälv- Stenungsund E6 Mölnlycke Landvetter 40 Kungsbacka Mölndal Lindome E6 Frölunda Hisingen Olskroken- Kålltorp- Gamlestan Högsbo Majorna Linné med omnejd Liseberg med omnejd Centrum

6 Linje 1 Ranängsgatan Ranängsgatan känner vi ju till väl. Vi har nedan beskrivit den som den är idag men även vilka möjligheter det finns med lokalen. Nuvarande hyresavtal Bridgens Hus av idag har en yta om 535 kvm och har en kallhyra på vilket motsvarar 700 kronor per kvm och år. Med nuvarande indexregleringen är denna nu uppe i 720 kronor per kvm och år. Till detta kommer värme, 60 kr per kvm och år, ventilation på 30 kr per kvm och år, fastighetsskatt på 92 kr per kvm och år samt moms. Detta ger idag en kostnad om 902 kr per kvm och år plus moms. Utöver detta finns kostnader som el osv. Hyresavtalet löper ut 30 september Det måste sägas upp för omförhandling senast Ett omförhandlat hyresavtal med Bygg- Göta blir sannolikt på 3 år. Under den perioden finns ej möjlighet att flytta. Klimat och ventilation Under utredningen har vi haft en dialog med hyresvärden om vad det finns för möjligheter om vi stannar kvar i nuvarande Bridgens Hus. Vi har i den dialogen framfört att ett stort problem är klimatet som på sommaren upplevs som för varmt, på vintern som för kallt samt att luften inte räcker till. I nuvarande kontrakt är lokalen specificerad som butikslokal. Vi har därför bett hyresvärden att ge oss förslag på åtgärder för att lokalen i framtida kontrakt kan specificeras för samtidig användning av ett större antal individer. Nuvarande lokal är brandskyddsklassad för högst 149 samtidiga besökare vilket får ligga till grund för denna utredning. När det gäller värme på vintern har hyresvärden lovat att omedelbart installera ytterligare 12 st radiatorer som bör åtgärda detta problem. Installationen beräknas ske under november månad För att åtgärda övriga två problem med för varmt under sommarhalvåret samt bristen på luft behöver ventilationsanläggningen bytas ut. Hyresvärden föreslår en lösning som ger oss tillräcklig med luft samt komfortkyla specificerad så att vi vid 25 graders utomhustemperatur skall klara av att hålla lokalen vid 24 grader inomhus samt cirkulation nog för 149 samtidiga besökare. Denna installation beräknas vara klar i april Möjlig Expansion Under diskussionen med hyresvärden framkom även att det från och med årsskiftet finns möjlighet att expandera Bridgens Hus inåt i samma våningsplan. Då en lokal där blir ledig finns det möjlighet att hyra ytterligare 144 kvm. Längre fram finns två schematiska ritningar över hur Bridgens Hus ser ut idag samt hur det skulle kunna se ut med ytterligare 144 kvm. Då informationen om expansionsmöjligheterna framkom sent under arbetsgruppens utredning har vi inte kunnat göra en grundlig undersökning om vilka befintliga väggar som kan förändras. Följaktligen måste skissen över den utökade lokalen ses som en möjlig lösning. Vi uppskattar dock att antalet bord i lokalen kan ökas från till ca 70 bord. Nuvarande pissoar ersätts av två toaletter. Vi har av samma orsak inte heller hunnit få fram ett pris på vad denna modifiering kostar. Den har dock stora likheter med de förändringar man behöver göra i lokalen i Sisjön. Vi har därför gjort följande uppskattning. Vid sidan om de nya 144 kvm berörs kanske uppåt 100 kvm av befintliga Bridgens Hus av flytt av väggar och dylikt. Kostnaden för detta uppskattas därför till 250 kvm/720 kvm gånger kostnaden renoveringen i

7 Sisjölokalen. Vid sidan om hiss och ventilation (ventilationen berörs ovan i detta fall) är kostnaden där 1.5 Mkr. Den uppskattade kostnaden för Bridgens Hus blir därför ca kronor. Hyresvärden har framlagt ett förslag på nytt hyreskontrakt för det expanderade Bridgens Hus. Vi hamnar där på en ny kallhyra på 800 kr per kvm och år plus ovan angivna övriga kostnader. Vid sidan om nyss nämnda anpassning av lokalen behöver det göras ytterligare några åtgärder i Bridgens Hus för att få verksamheten att fungera bättre. En åtgärd är att byta golv i samtliga WC för att få en mer lättstädad yta. En annan är att byta golv i hallen utanför samt i klöverrummet samt förstärka belysningen i vissa delar av lokalen (som inte redan berörs av anpassningen ovan). Kostnaden för dessa åtgärder bör understiga kr.

8 Bridgens Hus idag Bridgens Hus i expanderad form

9 Linje 2 Flytt Till Sisjön Lokalen är belägen på Stora Åvägen 1 i Sisjön. Ytan är 720 kvm (BH idag = 535 kvm). Kallhyra är 700 kr exkl moms per kvadratmeter och år. Lokalen ligger på andravåning och det saknas för närvarande hiss. Det finns i stort sätt obegränsat med gratis parkeringar på tomten eller i dess närhet. Det finns busshållplatser i närheten. Inne i lokalen är det delvis väldigt fint med valnötsparkett, delvis är det slitet och nedgånget. Det finns ett kök som är i gott skick men som behöver flyttas. Vidare finns det i dag många små rum. Det innebär relativt stora ombyggnadskostnader för att verksamhetsanpassa lokalen.

10 Lokalens ritning ser ut så här: Som synes är den för närvarande inte anpassad för bridgeverksamhet. Så här skulle man kunna tänka sig att lokalen såg ut efter renovering: Genom anpassad placering av väggar, dörrar och kommunikationsvägar erhålls ett gott utnyttjande av lokalen för bridgespel. 75 bord bör kunna användas vid maximalt utnyttjande. De fyra spellokalerna kan alla nås via det neutrala utrymmet med servering, kök, kapprum och toaletter. Alla spellokaler har fönster mot fasaden vilka vetter mot NO och NV. Detta innebär att man slipper solen när den lyser som mest.

11 Kostnad Renovering Hyresvärden i Sisjön har uppskattat följande siffror: Ventilation Hiss Övrig ombyggnad och iordningställande Total kostnad för renovering cirka 2,8M exklusive moms. Dock kan man med lite kontakter och om man är lite smart enligt samma hyresvärd komma ned i pris med kanske 0,5M. I Kalkylerna budgeterar vi en omställningskostnad på 2,5M exklusive moms. Hyreskostnad Som lokalen är nu är kostnaden moms i kallhyra per år och kvadratmeter. Finansiering Vid en flytt krävs finansiering av omställningskostnaden. Vi kan då välja att lägga en del av kostnaden på hyresvärden mot att vi får betala en högre kvadratmeterhyra. Kommunikationer Allmänna kommunikationer till Stora Åvägen Sisjön (läget mars 2010) Från Marklandsgatan till Sisjölokalen måndag- fredag lördag söndag Buss 58 (utgår från Bergsjön och passerar Centralstation, Götaplatsen, Chalmers, Sahlgrenska, Marklandsgatan) går fm (9-12) + kväll (18-24) varje halvtimme går em (14-18) varje kvart Restid från Marklandsgatan = 9 min Avgångar Marklandsgatan Exempel: Avgång 9.08 Framme 9.17 Avgång 9.38 Framme 9.47 Noteras: Total restid från Centralen till Stora Åvägen i Sisjön (utan byte) = 30 min går varje halvtimme hela dagen (6-24) Restid = 9 min går varje halvtimme hela dagen (6-24) Restid = 9 min Buss 84 (83 på kvällar) går varje halvtimme Restid från Marklandsgatan = 11 min Buss 83 en gång per halvtimme Buss 83 en gång per halvtimme (utgår från Marklandsgatan och går via Sisjön till Frölunda Torg) Exempel: Avgång 8.59 Framme 9.10 Avgång 9.29 Framme 9.40 Noteras: Den som ska spela förmiddag må- fr och passerar Marklandsgatan behöver vänta ca 15 min för byte till buss 58 eller buss 84. Efter ca 10 min är man framme vid Stora Åvägen.

12 Från Frölunda Torg till Sisjölokalen måndag- fredag lördag söndag Buss 84 (83 på kvällar) Går varje halvtimme Restid från Frölunda Torg=14 min Buss 83 en gång per halvtimme Buss 83 en gång per halvtimme Exempel: Avgång 9.00 Avgång 9.30 Framme 9.14 Framme 9.44 Buss 88 går dagtid (9-19) varje halvtimme Ingen trafik efter 19 ingen trafik ingen trafik Restid från Frölunda Torg=14 min Exempel: Avgång 9.15 Avgång 9.45 Framme 9.29 Framme 9.59 Sammanfattning * Marklandsgatan utgör en viktig knutpunkt. * Restiden från Marklandsgatan med buss 58 eller 84 fram till Stora Åvägen = ca 10 min * Restiden från Centralen med direktbuss 58 = 30 min * Kvällstid gäller buss 58 eller 83, går alla veckodagar med 30 min intervall. Det vill säga att det går en buss till endera Frölunda Torg eller Marklandsgatan cirka var 15:e min (58 till Marklandsgsgatan och sedan centrum.) (83 Fr. T) (58 Markl.) (83 Fr. T) (58 Markl.) (83 Fr. T) Övernattningsmöjligheter När det gäller hotellövernattning för långväga gäster är det inte särskilt tätt mellan hotellen. Formule 1 vid Järnbrottsmotet och Hotell Rasta i närheten av Sisjö Golf är väl de möjligheter som ligger bäst till. Scandic vid Mölndalsbro kan också vara ett alternativ.

13 Analys Vad tycker medlemmarna? Enligt vår utredning om var medlemmarna bor har vi själva försökt dra slutsatsen om det skulle bli bättre eller sämre att ta sig till Sisjön än till BH. Vi har förenklat och utgått från att de som bor nära BH åker kollektivt och de som bor utanför centrala GBG åker bil. För de bilburna har vi försökt att väga in parkeringsförutsättningarna för de båda alternativen. Hovås- Askim- Billdal- Särö Positiva Lerum- Partille E20 79 Neutrala Kungälv- Stenungsund E6 45 Neutrala Mölnlycke Landvetter Neutrala Kungsbacka Mölndal Lindome E6 154 Positiva Frölunda 225 Positiva Hisingen 164 Neutrala Olskroken- Kålltorp- Gamlestan 128 Negativa Högsbo Majorna 72 Neutrala Linné med omnejd 109 Negativa Liseberg med omnejd 181 Negativa Centrum 105 Negativa Summa positiva 539 Summa negativa 523 Summa neutrala 409 Som synes är det väldigt jämt mellan positiva och negativa. Hur många kommer till Sisjön och spelar om vi flyttar dit? Det är mycket svårt att bedöma hur det kommer att gå med spelarantalet vid en flytt till Sisjön. Efter att ha räknat fram och tillbaks på detta väljer arbetsgruppen att i slutsatsen nedan bedöma att det blir ungefär likvärdigt antal som vi har idag. För att ni skall få en uppfattning om varför så vill vi visa detta räkneexempel: Givet att de klubbar som idag spelar i väster och som har ställt sig positiva till att flytta sin verksamhet till Sisjölokalen gör det, samtidigt som all kväll- och helgbridge samt hälften av dagbridgen på Ranängsgatan flyttar med till Sisjön kommer antalet besökare öka med 2000 per år. Det motsvarar en positiv förändring på 5 %. Ni förstår då vilka små differenser vi pratar om och varför arbetsgruppen väljer att uttala sig försiktigt på denna punkt.

14 Argument för och emot en flytt till Sisjön Styrkor Gratis parkering Lätt att ta sig med bil Mindre röklukt in p.g.a. andra våning Svagheter Sämre kommunikationer för icke bilburna Sämre hotell och restaurang, sämre elittävlingsmöjl. Andra våning Möjligheter Få med Radiotorget/Askim/Mölndal mfl Egen ritning = verksamhetsanpassad lokal Nytt och fräscht Risker TL- funktionärer utan bil kanske tröttnar. Tappa framför allt dagbridgespelare/klubbar. Sammanfattande jämförelse mellan alternativ 1 och 2 Nedan visas en jämförelsetabell mellan 2 olika möjligheter. Kolumn 1 visar Ranängsgatan i expanderad form. Kostnaden för ventilation och kyla på Ranängsgatan ingår i den nya m2- hyran som Bygg- Göta aviserat och som tabellen är baserad på. Dessutom finns en kostnad på för att iordningställa expansionen av Bridgens hus. Däremot inga andra (inre) renoveringskostnader. Kolumn 2 visar Sisjölokalen efter renovering och omställning. Jämförelsepunkt 1. Ranängsgatan 2. Stora Åvägen Kommunala samfärdsmedel Utmärkta med flera spårvägslinjer som stannar nära spellokalen Begränsade till busstrafik, som kommer och avgår ungefär varje kvart Parkerings- möjligheter Begränsade kr/timme dagtid och 2 kr/timme kvällstid Goda. Gratis parkering vid spellokalen eller i dess närhet. Lokalens storlek Ca tillkommande 144; totalt 679 Ca 720 Antal bridgebord Ca 70 Ca 75 Antal spellokaler 4 st. med 34, 15, 12, och 8 bord 4 st. med 24, 21, 16 och 14 bord Klimat Förutsätts bli bra efter renovering Förutsätts bli bra efter renovering Belysning Goda. Ny del förutsätts bli lika bra Förutsätts bli bra efter renovering Cafeteria Plats för ca 50 kaffegäster Plats för ca 50 kaffegäster Toaletter 6 st 5 st. inkl. ett HWC samt herrtoa Lokalernas skick 1/3 nyrenoverat, 1/3 uppfräschat Huvudsakligen nytt efter renovering Undervisnings- möjligheter 3 utrymmen med 15, 12 resp. 8 möjliga spelbord. Fönster i två. 2 utrymmen med 14 resp. 16 möjliga spelbord. Fönster i båda. Våningsplan Bottenplan En trappa upp. Hiss installeras Fönster, utsikt Fasta fönster vända mot NO och utsikt mot huset över gatan Trolig årshyra (kallhyra ex moms) Renoveringskostnad (exkl moms) I kostnaderna ovan ingår inte värme, ventilation, fastighetsskatt eller el. Öppningsbara fönster med persienner vända mot NO och NV. Utsikt över omgivningen, som har låga hus.

15 Man kan nu jämföra tre alternativ: 1) Nuvarande Bridgens Hus (inga åtgärder med avseende på ventilation eller annat). 2) Den expanderade versionen av Bridgens Hus inklusive ventilationsåtgärd. 3) Sisjölokalen färdigställd. I tabellen nedan är moms medräknad. Jämförelsepunkt 1. Ranängsgatan Ranängsgatan, expanderad 2. Stora Åvägen (ink moms) form och ventilationsåtgärd. Kallhyra Renoveringskostnad Kostnadsdiff per 0 +7kr +11,5 kr besök* Vid ökning till +5,5kr +9,5kr årsbesök *Beräknat på 10 år och 0 procent ränta samt samma antal årsbesök som idag. Slutsats Arbetsgruppen har kommit fram till följande: Det är svårt att sia om hur en flytt till Sisjön, på kort sikt kommer att påverka antalet spelare som kommer till BH. Vår bedömning är att det blir ungefär likvärdigt antal. Enligt vår bedömning så kommer ungefär lika många att gynnas som missgynnas av lägesförändringen vid en flytt. Investeringen vid en flytt är cirka 2.5M + moms, i praktiken innebär det sannolikt att det kommer att kosta en tia extra att spela om vi flyttar till Sisjön jämfört med vad vi betalar i dag. Vid en flytt till Sisjön kommer vi att få en interiört nyrenoverad och verksamhetsanpassad lokal. Opinionen bland klubbarna är varierad, lite kort kan man säga att dagklubbarna på BH är negativa medan klubbar med rötterna i väster är positiva. Arbetsgruppen har härmed slutfört sitt arbete. Det finns många aspekter som inte behandlas alls i rapporten, t.ex. finansiering av reparationskostnader, tidsplaner för de olika alternativen, drift av Bridgens hus för de olika alternativen m.m. Dessa frågor lämnar vi med varm hand till styrelsen att lösa efter årsmötet har sagt sitt. Göteborg Mats Allgöwer Alf Börjesson Peter Modh John Rignell Tobias Törnqvist

16 Sammanfattning Rapport Lokalfrågan Efter årsmötet tillsattes en arbetsgrupp för att utröna möjligheter att flytta till en lokal i Sisjön som Kalle Nilsson motionerade om att bridgens hus skulle flytta till. Arbetsgruppen har efter bästa förmåga, givet tid och resurser, på ett opartiskt sätt försökt att utreda konsekvenser av en sådan flytt. Parallellt har arbetsgruppen undersökt vilka möjligheter som finns att åtgärda de problem som finns i dagens lokal. Undersökningen är gjord på uppdrag av styrelsen för klubbarnas skull, för att klubbarna skall ha mer på fötterna när de går till det extra årsmötet för att rösta i denna viktiga fråga. Resultaten av de båda undersökningarna redovisas i bifogad rapport. Arbetsgruppens slutsatser blev följande: Det är svårt att sia om hur en flytt till Sisjön, på kort sikt kommer att påverka antalet spelare som kommer till BH. Vår bedömning är att det blir ungefär likvärdigt antal. Enligt vår bedömning så kommer ungefär lika många att gynnas som missgynnas av lägesförändringen vid en flytt. Investeringen vid en flytt är cirka 2.5M + moms, i praktiken innebär det sannolikt att det kommer att kosta en tia extra att spela om vi flyttar till Sisjön jämfört med vad vi betalar i dag. Vid en flytt till Sisjön kommer vi att få en interiört nyrenoverad och verksamhetsanpassad lokal. Opinionen bland klubbarna är varierad, lite kort kan man säga att dagklubbarna på Ranängsgatan är negativa medan klubbar med rötterna i väster är positiva.

17 Göteborgs Bridgeförbund Styrelsen Yttrande över utredning lokalfrågan Bakgrund På årsmötet beslutades om en handlingsplan för lokalfrågan, Bridgen Hus. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av John Rignell, Everfresh, Mats Allgöwer, Mölnlycke, Alf Börjesson, Askim, Peter Modh, Styrelsen, Tobias Törnqvist, Styrelsen för att utreda frågan. Deras rapport bifogas. Styrelsens kommentarer Styrelsen beslutade vid sitt möte 10 november att formulera två alternativa beslut till årsmötet. Styrelsen anser att den måste ges mandat av årsmötet att arbeta för ett av utredningens förslag men att den inte kan bli låst till något av dem. Detta för att ha förhandlingsutrymme med respektive fastighetsägare. Styrelsen föreslår följande beslutsalternativ: 1. Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att flytta Bridgens Hus till lokal på Stora Åvägen. Alternativt 2. Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsa pengar på att renovera dem. Styrelsens synpunkter Styrelsen beslutade också att, av de två alternativa besluten, rekommendera årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsa pengar på att renovera dem. Motivering: Styrelsens instämmer i behovet av bättre lokaler. Styrelsen anser att detta kan uppnås i de nuvarande på Ranängsgatan om dessa renoveras. En sådan investering täcks gott och väl inom den som krävs för att iordningställa de alternativa lokalerna i Sisjön. Styrelsen kan se en fördel i en nystart i nya lokaler men bedömer att en flytt innebär en större risk så väl ur ekonomisk som verksamhetsmässig synvinkel. Förslag till beslut Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsar pengar på att renovera dem. För styrelsen Peter Modh Ordförande

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer