Kallelse extra årsmöte. Tid: , kl Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista"

Transkript

1 Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: , kl Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande vid årsmötet 4. Val av sekreterare vid årsmötet 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 7. Fyllnadsval av ordförande 8. Lokal för Bridgens Hus 9. Ärenden som styrelsen önskar få behandlat på årsmötet 10. Övriga frågor 11. Årsmötets avslutande Bilagor: Röstlängd Motion lokalfrågan Utredning lokalfrågan Sammanfattning rapport lokalfrågan Styrelsens yttrande över utredning lokalfrågan

2 Röstlängd GBF Antal av MedID Röster Distriktsnamn Klubbnamn Totalt Göteborgs BF Askims BK Asperö-Brännö BK 19 1 BK Centrum 14 1 BK Everfresh BK Lyx BK Okey 13 1 BK Viva 28 2 Bohus Nations BS 29 2 BS 53, Göteborg 24 1 Em-Pe Bridge 24 1 Fredagsklubben 26 2 Frölunda BS 81 4 Göteborgs Dövas BK 1 1 Hisingens BP 12 1 Kronhusklubben 41 2 Kungsbacka BS Kungälvs BK 63 3 Lerums BK Mölndals BK 38 2 Mölnlycke BS 42 2 Partille BK 41 2 PBK Passagen 55 3 PBK Svingeln 50 2 PBK Vega 41 2 Salamandern/Wasa 44 2 Salamandern/Wasa Pens Göteborgs BF Totalt Totalt

3

4 Utredning lokalfrågan Bakgrund Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda en flytt till nya lokaliteter i Sisjöns industriområde enligt Kalle Nilssons förslag. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som skulle utföra en noggrann undersökning om den eventuella flyttens konsekvenser. Årsmötet beslutade om att utlysa ett extra årsmöte där frågan skulle behandlas. Arbetsgruppen skulle rapportera till klubbarna minst 14 dagar före det extra årsmötet. Detta är arbetsgruppens rapport. Syfte Syftet med arbetsgruppen är att så opartiskt som möjligt för GBF utreda konsekvenser av två olika linjer. Linje 1 är att fräscha upp och stanna kvar i bridgens hus under ytterligare minst 3 år. Linje 2 är att flytta till av Kalle Nilsson föreslagen lokal i Sisjön. Målsättning Målet med utredningen är att 2 veckor före det extra årsmötet kunna presentera ett så bra beslutsunderlag för klubbarna som möjligt. Beslutsunderlaget skall dels behandla den ekonomiska aspekten och dels den verksamhetsmässiga för de båda linjerna. Målsättningen är inte att rekommendera det extra årsmötet beslut i endera riktningen.

5 Bridgen i GBG i dag För att kunna göra prognoser och kalkyler börjar vi med att undersöka vad vi har idag. Verksamheten i siffror GBF består av cirka medlemmar. Av dessa är cirka medlemmar i klubbar som helt eller delvis har sin verksamhet i Bridgens hus. Övriga medlemmar tillhör endera vilande klubbar eller klubbar som har annat spelställe (t.ex. Kungsbacka, Lerum, Partille, Kungälv mfl). Totalt har Bridgens hus cirka besökare per år. Av dessa kommer cirka på dagtid vardagar och cirka på kvällar och helger. Var bor våra medlemmar? Arbetsgruppen har genomfört en aktuell översyn på var bridgespelarna i GBG bor. Efter att ha tagit bort medlemmar i Lerum, Kungsbacka, Kungälv och Partille som vi bedömer påverkas marginellt av en flytt samt medlemmar som bor långt från GBG ser det ut så här: Hovås- Askim- Billdal- Särö 158 Lerum- Partille E20 Kungälv- Stenungsund E6 Mölnlycke Landvetter 40 Kungsbacka Mölndal Lindome E6 Frölunda Hisingen Olskroken- Kålltorp- Gamlestan Högsbo Majorna Linné med omnejd Liseberg med omnejd Centrum

6 Linje 1 Ranängsgatan Ranängsgatan känner vi ju till väl. Vi har nedan beskrivit den som den är idag men även vilka möjligheter det finns med lokalen. Nuvarande hyresavtal Bridgens Hus av idag har en yta om 535 kvm och har en kallhyra på vilket motsvarar 700 kronor per kvm och år. Med nuvarande indexregleringen är denna nu uppe i 720 kronor per kvm och år. Till detta kommer värme, 60 kr per kvm och år, ventilation på 30 kr per kvm och år, fastighetsskatt på 92 kr per kvm och år samt moms. Detta ger idag en kostnad om 902 kr per kvm och år plus moms. Utöver detta finns kostnader som el osv. Hyresavtalet löper ut 30 september Det måste sägas upp för omförhandling senast Ett omförhandlat hyresavtal med Bygg- Göta blir sannolikt på 3 år. Under den perioden finns ej möjlighet att flytta. Klimat och ventilation Under utredningen har vi haft en dialog med hyresvärden om vad det finns för möjligheter om vi stannar kvar i nuvarande Bridgens Hus. Vi har i den dialogen framfört att ett stort problem är klimatet som på sommaren upplevs som för varmt, på vintern som för kallt samt att luften inte räcker till. I nuvarande kontrakt är lokalen specificerad som butikslokal. Vi har därför bett hyresvärden att ge oss förslag på åtgärder för att lokalen i framtida kontrakt kan specificeras för samtidig användning av ett större antal individer. Nuvarande lokal är brandskyddsklassad för högst 149 samtidiga besökare vilket får ligga till grund för denna utredning. När det gäller värme på vintern har hyresvärden lovat att omedelbart installera ytterligare 12 st radiatorer som bör åtgärda detta problem. Installationen beräknas ske under november månad För att åtgärda övriga två problem med för varmt under sommarhalvåret samt bristen på luft behöver ventilationsanläggningen bytas ut. Hyresvärden föreslår en lösning som ger oss tillräcklig med luft samt komfortkyla specificerad så att vi vid 25 graders utomhustemperatur skall klara av att hålla lokalen vid 24 grader inomhus samt cirkulation nog för 149 samtidiga besökare. Denna installation beräknas vara klar i april Möjlig Expansion Under diskussionen med hyresvärden framkom även att det från och med årsskiftet finns möjlighet att expandera Bridgens Hus inåt i samma våningsplan. Då en lokal där blir ledig finns det möjlighet att hyra ytterligare 144 kvm. Längre fram finns två schematiska ritningar över hur Bridgens Hus ser ut idag samt hur det skulle kunna se ut med ytterligare 144 kvm. Då informationen om expansionsmöjligheterna framkom sent under arbetsgruppens utredning har vi inte kunnat göra en grundlig undersökning om vilka befintliga väggar som kan förändras. Följaktligen måste skissen över den utökade lokalen ses som en möjlig lösning. Vi uppskattar dock att antalet bord i lokalen kan ökas från till ca 70 bord. Nuvarande pissoar ersätts av två toaletter. Vi har av samma orsak inte heller hunnit få fram ett pris på vad denna modifiering kostar. Den har dock stora likheter med de förändringar man behöver göra i lokalen i Sisjön. Vi har därför gjort följande uppskattning. Vid sidan om de nya 144 kvm berörs kanske uppåt 100 kvm av befintliga Bridgens Hus av flytt av väggar och dylikt. Kostnaden för detta uppskattas därför till 250 kvm/720 kvm gånger kostnaden renoveringen i

7 Sisjölokalen. Vid sidan om hiss och ventilation (ventilationen berörs ovan i detta fall) är kostnaden där 1.5 Mkr. Den uppskattade kostnaden för Bridgens Hus blir därför ca kronor. Hyresvärden har framlagt ett förslag på nytt hyreskontrakt för det expanderade Bridgens Hus. Vi hamnar där på en ny kallhyra på 800 kr per kvm och år plus ovan angivna övriga kostnader. Vid sidan om nyss nämnda anpassning av lokalen behöver det göras ytterligare några åtgärder i Bridgens Hus för att få verksamheten att fungera bättre. En åtgärd är att byta golv i samtliga WC för att få en mer lättstädad yta. En annan är att byta golv i hallen utanför samt i klöverrummet samt förstärka belysningen i vissa delar av lokalen (som inte redan berörs av anpassningen ovan). Kostnaden för dessa åtgärder bör understiga kr.

8 Bridgens Hus idag Bridgens Hus i expanderad form

9 Linje 2 Flytt Till Sisjön Lokalen är belägen på Stora Åvägen 1 i Sisjön. Ytan är 720 kvm (BH idag = 535 kvm). Kallhyra är 700 kr exkl moms per kvadratmeter och år. Lokalen ligger på andravåning och det saknas för närvarande hiss. Det finns i stort sätt obegränsat med gratis parkeringar på tomten eller i dess närhet. Det finns busshållplatser i närheten. Inne i lokalen är det delvis väldigt fint med valnötsparkett, delvis är det slitet och nedgånget. Det finns ett kök som är i gott skick men som behöver flyttas. Vidare finns det i dag många små rum. Det innebär relativt stora ombyggnadskostnader för att verksamhetsanpassa lokalen.

10 Lokalens ritning ser ut så här: Som synes är den för närvarande inte anpassad för bridgeverksamhet. Så här skulle man kunna tänka sig att lokalen såg ut efter renovering: Genom anpassad placering av väggar, dörrar och kommunikationsvägar erhålls ett gott utnyttjande av lokalen för bridgespel. 75 bord bör kunna användas vid maximalt utnyttjande. De fyra spellokalerna kan alla nås via det neutrala utrymmet med servering, kök, kapprum och toaletter. Alla spellokaler har fönster mot fasaden vilka vetter mot NO och NV. Detta innebär att man slipper solen när den lyser som mest.

11 Kostnad Renovering Hyresvärden i Sisjön har uppskattat följande siffror: Ventilation Hiss Övrig ombyggnad och iordningställande Total kostnad för renovering cirka 2,8M exklusive moms. Dock kan man med lite kontakter och om man är lite smart enligt samma hyresvärd komma ned i pris med kanske 0,5M. I Kalkylerna budgeterar vi en omställningskostnad på 2,5M exklusive moms. Hyreskostnad Som lokalen är nu är kostnaden moms i kallhyra per år och kvadratmeter. Finansiering Vid en flytt krävs finansiering av omställningskostnaden. Vi kan då välja att lägga en del av kostnaden på hyresvärden mot att vi får betala en högre kvadratmeterhyra. Kommunikationer Allmänna kommunikationer till Stora Åvägen Sisjön (läget mars 2010) Från Marklandsgatan till Sisjölokalen måndag- fredag lördag söndag Buss 58 (utgår från Bergsjön och passerar Centralstation, Götaplatsen, Chalmers, Sahlgrenska, Marklandsgatan) går fm (9-12) + kväll (18-24) varje halvtimme går em (14-18) varje kvart Restid från Marklandsgatan = 9 min Avgångar Marklandsgatan Exempel: Avgång 9.08 Framme 9.17 Avgång 9.38 Framme 9.47 Noteras: Total restid från Centralen till Stora Åvägen i Sisjön (utan byte) = 30 min går varje halvtimme hela dagen (6-24) Restid = 9 min går varje halvtimme hela dagen (6-24) Restid = 9 min Buss 84 (83 på kvällar) går varje halvtimme Restid från Marklandsgatan = 11 min Buss 83 en gång per halvtimme Buss 83 en gång per halvtimme (utgår från Marklandsgatan och går via Sisjön till Frölunda Torg) Exempel: Avgång 8.59 Framme 9.10 Avgång 9.29 Framme 9.40 Noteras: Den som ska spela förmiddag må- fr och passerar Marklandsgatan behöver vänta ca 15 min för byte till buss 58 eller buss 84. Efter ca 10 min är man framme vid Stora Åvägen.

12 Från Frölunda Torg till Sisjölokalen måndag- fredag lördag söndag Buss 84 (83 på kvällar) Går varje halvtimme Restid från Frölunda Torg=14 min Buss 83 en gång per halvtimme Buss 83 en gång per halvtimme Exempel: Avgång 9.00 Avgång 9.30 Framme 9.14 Framme 9.44 Buss 88 går dagtid (9-19) varje halvtimme Ingen trafik efter 19 ingen trafik ingen trafik Restid från Frölunda Torg=14 min Exempel: Avgång 9.15 Avgång 9.45 Framme 9.29 Framme 9.59 Sammanfattning * Marklandsgatan utgör en viktig knutpunkt. * Restiden från Marklandsgatan med buss 58 eller 84 fram till Stora Åvägen = ca 10 min * Restiden från Centralen med direktbuss 58 = 30 min * Kvällstid gäller buss 58 eller 83, går alla veckodagar med 30 min intervall. Det vill säga att det går en buss till endera Frölunda Torg eller Marklandsgatan cirka var 15:e min (58 till Marklandsgsgatan och sedan centrum.) (83 Fr. T) (58 Markl.) (83 Fr. T) (58 Markl.) (83 Fr. T) Övernattningsmöjligheter När det gäller hotellövernattning för långväga gäster är det inte särskilt tätt mellan hotellen. Formule 1 vid Järnbrottsmotet och Hotell Rasta i närheten av Sisjö Golf är väl de möjligheter som ligger bäst till. Scandic vid Mölndalsbro kan också vara ett alternativ.

13 Analys Vad tycker medlemmarna? Enligt vår utredning om var medlemmarna bor har vi själva försökt dra slutsatsen om det skulle bli bättre eller sämre att ta sig till Sisjön än till BH. Vi har förenklat och utgått från att de som bor nära BH åker kollektivt och de som bor utanför centrala GBG åker bil. För de bilburna har vi försökt att väga in parkeringsförutsättningarna för de båda alternativen. Hovås- Askim- Billdal- Särö Positiva Lerum- Partille E20 79 Neutrala Kungälv- Stenungsund E6 45 Neutrala Mölnlycke Landvetter Neutrala Kungsbacka Mölndal Lindome E6 154 Positiva Frölunda 225 Positiva Hisingen 164 Neutrala Olskroken- Kålltorp- Gamlestan 128 Negativa Högsbo Majorna 72 Neutrala Linné med omnejd 109 Negativa Liseberg med omnejd 181 Negativa Centrum 105 Negativa Summa positiva 539 Summa negativa 523 Summa neutrala 409 Som synes är det väldigt jämt mellan positiva och negativa. Hur många kommer till Sisjön och spelar om vi flyttar dit? Det är mycket svårt att bedöma hur det kommer att gå med spelarantalet vid en flytt till Sisjön. Efter att ha räknat fram och tillbaks på detta väljer arbetsgruppen att i slutsatsen nedan bedöma att det blir ungefär likvärdigt antal som vi har idag. För att ni skall få en uppfattning om varför så vill vi visa detta räkneexempel: Givet att de klubbar som idag spelar i väster och som har ställt sig positiva till att flytta sin verksamhet till Sisjölokalen gör det, samtidigt som all kväll- och helgbridge samt hälften av dagbridgen på Ranängsgatan flyttar med till Sisjön kommer antalet besökare öka med 2000 per år. Det motsvarar en positiv förändring på 5 %. Ni förstår då vilka små differenser vi pratar om och varför arbetsgruppen väljer att uttala sig försiktigt på denna punkt.

14 Argument för och emot en flytt till Sisjön Styrkor Gratis parkering Lätt att ta sig med bil Mindre röklukt in p.g.a. andra våning Svagheter Sämre kommunikationer för icke bilburna Sämre hotell och restaurang, sämre elittävlingsmöjl. Andra våning Möjligheter Få med Radiotorget/Askim/Mölndal mfl Egen ritning = verksamhetsanpassad lokal Nytt och fräscht Risker TL- funktionärer utan bil kanske tröttnar. Tappa framför allt dagbridgespelare/klubbar. Sammanfattande jämförelse mellan alternativ 1 och 2 Nedan visas en jämförelsetabell mellan 2 olika möjligheter. Kolumn 1 visar Ranängsgatan i expanderad form. Kostnaden för ventilation och kyla på Ranängsgatan ingår i den nya m2- hyran som Bygg- Göta aviserat och som tabellen är baserad på. Dessutom finns en kostnad på för att iordningställa expansionen av Bridgens hus. Däremot inga andra (inre) renoveringskostnader. Kolumn 2 visar Sisjölokalen efter renovering och omställning. Jämförelsepunkt 1. Ranängsgatan 2. Stora Åvägen Kommunala samfärdsmedel Utmärkta med flera spårvägslinjer som stannar nära spellokalen Begränsade till busstrafik, som kommer och avgår ungefär varje kvart Parkerings- möjligheter Begränsade kr/timme dagtid och 2 kr/timme kvällstid Goda. Gratis parkering vid spellokalen eller i dess närhet. Lokalens storlek Ca tillkommande 144; totalt 679 Ca 720 Antal bridgebord Ca 70 Ca 75 Antal spellokaler 4 st. med 34, 15, 12, och 8 bord 4 st. med 24, 21, 16 och 14 bord Klimat Förutsätts bli bra efter renovering Förutsätts bli bra efter renovering Belysning Goda. Ny del förutsätts bli lika bra Förutsätts bli bra efter renovering Cafeteria Plats för ca 50 kaffegäster Plats för ca 50 kaffegäster Toaletter 6 st 5 st. inkl. ett HWC samt herrtoa Lokalernas skick 1/3 nyrenoverat, 1/3 uppfräschat Huvudsakligen nytt efter renovering Undervisnings- möjligheter 3 utrymmen med 15, 12 resp. 8 möjliga spelbord. Fönster i två. 2 utrymmen med 14 resp. 16 möjliga spelbord. Fönster i båda. Våningsplan Bottenplan En trappa upp. Hiss installeras Fönster, utsikt Fasta fönster vända mot NO och utsikt mot huset över gatan Trolig årshyra (kallhyra ex moms) Renoveringskostnad (exkl moms) I kostnaderna ovan ingår inte värme, ventilation, fastighetsskatt eller el. Öppningsbara fönster med persienner vända mot NO och NV. Utsikt över omgivningen, som har låga hus.

15 Man kan nu jämföra tre alternativ: 1) Nuvarande Bridgens Hus (inga åtgärder med avseende på ventilation eller annat). 2) Den expanderade versionen av Bridgens Hus inklusive ventilationsåtgärd. 3) Sisjölokalen färdigställd. I tabellen nedan är moms medräknad. Jämförelsepunkt 1. Ranängsgatan Ranängsgatan, expanderad 2. Stora Åvägen (ink moms) form och ventilationsåtgärd. Kallhyra Renoveringskostnad Kostnadsdiff per 0 +7kr +11,5 kr besök* Vid ökning till +5,5kr +9,5kr årsbesök *Beräknat på 10 år och 0 procent ränta samt samma antal årsbesök som idag. Slutsats Arbetsgruppen har kommit fram till följande: Det är svårt att sia om hur en flytt till Sisjön, på kort sikt kommer att påverka antalet spelare som kommer till BH. Vår bedömning är att det blir ungefär likvärdigt antal. Enligt vår bedömning så kommer ungefär lika många att gynnas som missgynnas av lägesförändringen vid en flytt. Investeringen vid en flytt är cirka 2.5M + moms, i praktiken innebär det sannolikt att det kommer att kosta en tia extra att spela om vi flyttar till Sisjön jämfört med vad vi betalar i dag. Vid en flytt till Sisjön kommer vi att få en interiört nyrenoverad och verksamhetsanpassad lokal. Opinionen bland klubbarna är varierad, lite kort kan man säga att dagklubbarna på BH är negativa medan klubbar med rötterna i väster är positiva. Arbetsgruppen har härmed slutfört sitt arbete. Det finns många aspekter som inte behandlas alls i rapporten, t.ex. finansiering av reparationskostnader, tidsplaner för de olika alternativen, drift av Bridgens hus för de olika alternativen m.m. Dessa frågor lämnar vi med varm hand till styrelsen att lösa efter årsmötet har sagt sitt. Göteborg Mats Allgöwer Alf Börjesson Peter Modh John Rignell Tobias Törnqvist

16 Sammanfattning Rapport Lokalfrågan Efter årsmötet tillsattes en arbetsgrupp för att utröna möjligheter att flytta till en lokal i Sisjön som Kalle Nilsson motionerade om att bridgens hus skulle flytta till. Arbetsgruppen har efter bästa förmåga, givet tid och resurser, på ett opartiskt sätt försökt att utreda konsekvenser av en sådan flytt. Parallellt har arbetsgruppen undersökt vilka möjligheter som finns att åtgärda de problem som finns i dagens lokal. Undersökningen är gjord på uppdrag av styrelsen för klubbarnas skull, för att klubbarna skall ha mer på fötterna när de går till det extra årsmötet för att rösta i denna viktiga fråga. Resultaten av de båda undersökningarna redovisas i bifogad rapport. Arbetsgruppens slutsatser blev följande: Det är svårt att sia om hur en flytt till Sisjön, på kort sikt kommer att påverka antalet spelare som kommer till BH. Vår bedömning är att det blir ungefär likvärdigt antal. Enligt vår bedömning så kommer ungefär lika många att gynnas som missgynnas av lägesförändringen vid en flytt. Investeringen vid en flytt är cirka 2.5M + moms, i praktiken innebär det sannolikt att det kommer att kosta en tia extra att spela om vi flyttar till Sisjön jämfört med vad vi betalar i dag. Vid en flytt till Sisjön kommer vi att få en interiört nyrenoverad och verksamhetsanpassad lokal. Opinionen bland klubbarna är varierad, lite kort kan man säga att dagklubbarna på Ranängsgatan är negativa medan klubbar med rötterna i väster är positiva.

17 Göteborgs Bridgeförbund Styrelsen Yttrande över utredning lokalfrågan Bakgrund På årsmötet beslutades om en handlingsplan för lokalfrågan, Bridgen Hus. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av John Rignell, Everfresh, Mats Allgöwer, Mölnlycke, Alf Börjesson, Askim, Peter Modh, Styrelsen, Tobias Törnqvist, Styrelsen för att utreda frågan. Deras rapport bifogas. Styrelsens kommentarer Styrelsen beslutade vid sitt möte 10 november att formulera två alternativa beslut till årsmötet. Styrelsen anser att den måste ges mandat av årsmötet att arbeta för ett av utredningens förslag men att den inte kan bli låst till något av dem. Detta för att ha förhandlingsutrymme med respektive fastighetsägare. Styrelsen föreslår följande beslutsalternativ: 1. Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att flytta Bridgens Hus till lokal på Stora Åvägen. Alternativt 2. Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsa pengar på att renovera dem. Styrelsens synpunkter Styrelsen beslutade också att, av de två alternativa besluten, rekommendera årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsa pengar på att renovera dem. Motivering: Styrelsens instämmer i behovet av bättre lokaler. Styrelsen anser att detta kan uppnås i de nuvarande på Ranängsgatan om dessa renoveras. En sådan investering täcks gott och väl inom den som krävs för att iordningställa de alternativa lokalerna i Sisjön. Styrelsen kan se en fördel i en nystart i nya lokaler men bedömer att en flytt innebär en större risk så väl ur ekonomisk som verksamhetsmässig synvinkel. Förslag till beslut Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsar pengar på att renovera dem. För styrelsen Peter Modh Ordförande

Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011.

Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011. Göteborgs Bridgeförbund Göteborg 110828 Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011. Klubbar och medlemmar i GBF kallas till årsmöte som hålls den 13 september klockan 18.30 J A Wettergrens gata 5. I

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY

ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY Beskrivning Arkiv 3 600 kvm inkl bra kontor på ca 450 kvm, förmånlig hyra på 775:-/kvm/år Arkiv 3 600 kvm inkl bra kontor på ca 450 kvm, förmånlig hyra på 775:-/kvm/år. Arkiv på

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Söder om Västra Varvsgatan 13, mitt emot Ica Maxi, kommer 6 st hus att uppföras i två etapper. I de tre av husen

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden ESLÖVS KOMMUN 011e Börring 0413-62 382 Sor, 2011. 0075 2011-03-29 Servicenämnden Onr dr-n,...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- 80068 VANDRARHEMMET I GÅRDSTANGA - BRANDSKYDDSATGÄRDER

Läs mer

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA Beskrivning Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär! Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär. Fullt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

BUTIK - INFRA CITY - CA 2 213 KVM MED BÄSTA LÄGE

BUTIK - INFRA CITY - CA 2 213 KVM MED BÄSTA LÄGE BUTIK - INFRA CITY - CA 2 213 KVM MED BÄSTA LÄGE Beskrivning Utmärkt butik i markplan ca 2 213 kvm med bästa läge i Infra City I växande Infra City erbjuder vi nu en utmärkt butikslokal i markplan, ca

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

Lokaler Stationen i Hässelby Strand

Lokaler Stationen i Hässelby Strand Lokaler Stationen i Hässelby Strand Lokaler Stationen i Hässelby Strand På platsen där tunnelbanestationen i Hässelby Strand idag ligger, kommer ett flerbostadshus med totalt 68 lägenheter att byggas.

Läs mer

Dagordning Styringheims årsmöte 2013. Högskolan på Gotland, 2 Mars kl 13.00

Dagordning Styringheims årsmöte 2013. Högskolan på Gotland, 2 Mars kl 13.00 Dagordning Styringheims årsmöte 2013 Högskolan på Gotland, 2 Mars kl 13.00 1. Årsmötets öppnas. 2. Val av mötesordförande Susanne de Paulis föreslås och väljs enhälligt. 3. Val av mötessekreterare Isabelle

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna skolbyggnad Stora generösa utrymmen på alla tre plan, ca 900kvm

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

LAGER - INFRA CITY. Lokal lämplig som lagerhotell eller gross verksamhet.

LAGER - INFRA CITY. Lokal lämplig som lagerhotell eller gross verksamhet. LAGER - INFRA CITY Beskrivning Bra lager med inlastning via lastbrygga Cederot flyttar sin tllverkning och lager, nu kan vi erbjuda detta centralt belägna lager i Infra City. Totalt ca 4 300 kvm uppdelat

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

Ansökan om lokalbidrag Information Sverok har ett lokalbidrag som kan sökas av anslutna föreningar. Med lokal menas en fysisk yta, inomhus eller utomhus, där föreningen bedriver Sverok-relaterad verksamhet.

Läs mer

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA Beskrivning Bra litet kontor 373 kvm med lager i markplan 222 kvm En bra lokal med kontor på 3 tr ca 373 kvm + en egen marklokal på ca 200 kvm. Till lokalen går

Läs mer

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN Inom Vallgraven AB Centrumutvecklare: Marianne Sörling INTERVJUTILLFÄLLEN/-PLATS 18/5, Fredsgatan, Kompassen, Mulet/Regn 19/5, Kungsgatan,Domkyrkan, Molnigt 30/5, Kungsgatan,

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop.

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Typ Kontor Storlek 183 kvm Adress Barnhusgatan 3 Område City Lokalbeskrivning Fantastiskt fin lokal på fjärde våning i hörnet Barnhusgatan / Norra Latin eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

VASASTAN TOMTEBOGATAN 19 138 KVM

VASASTAN TOMTEBOGATAN 19 138 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN TOMTEBOGATAN 19 138 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Tomtebogatan 19, 138 kvm Hörnlokal med fina stora fönster mot välbesökt gata och med tillhörande förråd/lager I

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna

Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna Datum: 2008-11-19 Plats: Råsunda skola, Solna 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Helena Terzakis förklarade stämman som öppnad. 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

KALLELSE EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DAGORDNING

KALLELSE EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DAGORDNING HSB: s Brf Eken 2012-06-08 HSB:s Brf Eken i Organisationsnummer 746000-5270 KALLELSE EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i HSB:s Brf Eken i kallas härmed till extra föreningsstämma. Stämman skall ta beslut

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 SST fyller i Reg.nr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Denna blankett är till för att fyllas i för hand. Önskar

Läs mer

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom 1 (10) Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Anders

Läs mer

BUTIK/LAGER & KONTOR - INFRA CITY- MED BÄSTA SKYLTLÄGE

BUTIK/LAGER & KONTOR - INFRA CITY- MED BÄSTA SKYLTLÄGE BUTIK/LAGER & KONTOR - INFRA CITY- MED BÄSTA SKYLTLÄGE Beskrivning Butik/Lager & kontor ca 1 691 kvm Nu erbjuder vi en ny lokal för Butik/Lager med egen lastkaj, bra kontors & personalutrymmen. Bästa skyltläge

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive

Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive Vi är stolta att presentera ett helt nytt bostadsprojekt Ocean Drive, som ligger i Benidorm - Playa de

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM Beskrivning Du kan sluta leta nu, nyckelfärdigt kontor till otroliga 1 000:-/kvm/år Behöver ni en kontorslokal snabbt? Ska det vara jättesnyggt? Och prisvärt? Bra, då har

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY Beskrivning Utmätkt lager-/serviceyta med passande kontor. I kontorshuset intill Scandic hotell finns denna ypperliga lokal på 1 tr med bra fördelning på lager/service

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen Introduktion På förekommen anledning och för att undvika problem och störningar vid större ombyggnation och/eller

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer