Kallelse extra årsmöte. Tid: , kl Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista"

Transkript

1 Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: , kl Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande vid årsmötet 4. Val av sekreterare vid årsmötet 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 7. Fyllnadsval av ordförande 8. Lokal för Bridgens Hus 9. Ärenden som styrelsen önskar få behandlat på årsmötet 10. Övriga frågor 11. Årsmötets avslutande Bilagor: Röstlängd Motion lokalfrågan Utredning lokalfrågan Sammanfattning rapport lokalfrågan Styrelsens yttrande över utredning lokalfrågan

2 Röstlängd GBF Antal av MedID Röster Distriktsnamn Klubbnamn Totalt Göteborgs BF Askims BK Asperö-Brännö BK 19 1 BK Centrum 14 1 BK Everfresh BK Lyx BK Okey 13 1 BK Viva 28 2 Bohus Nations BS 29 2 BS 53, Göteborg 24 1 Em-Pe Bridge 24 1 Fredagsklubben 26 2 Frölunda BS 81 4 Göteborgs Dövas BK 1 1 Hisingens BP 12 1 Kronhusklubben 41 2 Kungsbacka BS Kungälvs BK 63 3 Lerums BK Mölndals BK 38 2 Mölnlycke BS 42 2 Partille BK 41 2 PBK Passagen 55 3 PBK Svingeln 50 2 PBK Vega 41 2 Salamandern/Wasa 44 2 Salamandern/Wasa Pens Göteborgs BF Totalt Totalt

3

4 Utredning lokalfrågan Bakgrund Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda en flytt till nya lokaliteter i Sisjöns industriområde enligt Kalle Nilssons förslag. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som skulle utföra en noggrann undersökning om den eventuella flyttens konsekvenser. Årsmötet beslutade om att utlysa ett extra årsmöte där frågan skulle behandlas. Arbetsgruppen skulle rapportera till klubbarna minst 14 dagar före det extra årsmötet. Detta är arbetsgruppens rapport. Syfte Syftet med arbetsgruppen är att så opartiskt som möjligt för GBF utreda konsekvenser av två olika linjer. Linje 1 är att fräscha upp och stanna kvar i bridgens hus under ytterligare minst 3 år. Linje 2 är att flytta till av Kalle Nilsson föreslagen lokal i Sisjön. Målsättning Målet med utredningen är att 2 veckor före det extra årsmötet kunna presentera ett så bra beslutsunderlag för klubbarna som möjligt. Beslutsunderlaget skall dels behandla den ekonomiska aspekten och dels den verksamhetsmässiga för de båda linjerna. Målsättningen är inte att rekommendera det extra årsmötet beslut i endera riktningen.

5 Bridgen i GBG i dag För att kunna göra prognoser och kalkyler börjar vi med att undersöka vad vi har idag. Verksamheten i siffror GBF består av cirka medlemmar. Av dessa är cirka medlemmar i klubbar som helt eller delvis har sin verksamhet i Bridgens hus. Övriga medlemmar tillhör endera vilande klubbar eller klubbar som har annat spelställe (t.ex. Kungsbacka, Lerum, Partille, Kungälv mfl). Totalt har Bridgens hus cirka besökare per år. Av dessa kommer cirka på dagtid vardagar och cirka på kvällar och helger. Var bor våra medlemmar? Arbetsgruppen har genomfört en aktuell översyn på var bridgespelarna i GBG bor. Efter att ha tagit bort medlemmar i Lerum, Kungsbacka, Kungälv och Partille som vi bedömer påverkas marginellt av en flytt samt medlemmar som bor långt från GBG ser det ut så här: Hovås- Askim- Billdal- Särö 158 Lerum- Partille E20 Kungälv- Stenungsund E6 Mölnlycke Landvetter 40 Kungsbacka Mölndal Lindome E6 Frölunda Hisingen Olskroken- Kålltorp- Gamlestan Högsbo Majorna Linné med omnejd Liseberg med omnejd Centrum

6 Linje 1 Ranängsgatan Ranängsgatan känner vi ju till väl. Vi har nedan beskrivit den som den är idag men även vilka möjligheter det finns med lokalen. Nuvarande hyresavtal Bridgens Hus av idag har en yta om 535 kvm och har en kallhyra på vilket motsvarar 700 kronor per kvm och år. Med nuvarande indexregleringen är denna nu uppe i 720 kronor per kvm och år. Till detta kommer värme, 60 kr per kvm och år, ventilation på 30 kr per kvm och år, fastighetsskatt på 92 kr per kvm och år samt moms. Detta ger idag en kostnad om 902 kr per kvm och år plus moms. Utöver detta finns kostnader som el osv. Hyresavtalet löper ut 30 september Det måste sägas upp för omförhandling senast Ett omförhandlat hyresavtal med Bygg- Göta blir sannolikt på 3 år. Under den perioden finns ej möjlighet att flytta. Klimat och ventilation Under utredningen har vi haft en dialog med hyresvärden om vad det finns för möjligheter om vi stannar kvar i nuvarande Bridgens Hus. Vi har i den dialogen framfört att ett stort problem är klimatet som på sommaren upplevs som för varmt, på vintern som för kallt samt att luften inte räcker till. I nuvarande kontrakt är lokalen specificerad som butikslokal. Vi har därför bett hyresvärden att ge oss förslag på åtgärder för att lokalen i framtida kontrakt kan specificeras för samtidig användning av ett större antal individer. Nuvarande lokal är brandskyddsklassad för högst 149 samtidiga besökare vilket får ligga till grund för denna utredning. När det gäller värme på vintern har hyresvärden lovat att omedelbart installera ytterligare 12 st radiatorer som bör åtgärda detta problem. Installationen beräknas ske under november månad För att åtgärda övriga två problem med för varmt under sommarhalvåret samt bristen på luft behöver ventilationsanläggningen bytas ut. Hyresvärden föreslår en lösning som ger oss tillräcklig med luft samt komfortkyla specificerad så att vi vid 25 graders utomhustemperatur skall klara av att hålla lokalen vid 24 grader inomhus samt cirkulation nog för 149 samtidiga besökare. Denna installation beräknas vara klar i april Möjlig Expansion Under diskussionen med hyresvärden framkom även att det från och med årsskiftet finns möjlighet att expandera Bridgens Hus inåt i samma våningsplan. Då en lokal där blir ledig finns det möjlighet att hyra ytterligare 144 kvm. Längre fram finns två schematiska ritningar över hur Bridgens Hus ser ut idag samt hur det skulle kunna se ut med ytterligare 144 kvm. Då informationen om expansionsmöjligheterna framkom sent under arbetsgruppens utredning har vi inte kunnat göra en grundlig undersökning om vilka befintliga väggar som kan förändras. Följaktligen måste skissen över den utökade lokalen ses som en möjlig lösning. Vi uppskattar dock att antalet bord i lokalen kan ökas från till ca 70 bord. Nuvarande pissoar ersätts av två toaletter. Vi har av samma orsak inte heller hunnit få fram ett pris på vad denna modifiering kostar. Den har dock stora likheter med de förändringar man behöver göra i lokalen i Sisjön. Vi har därför gjort följande uppskattning. Vid sidan om de nya 144 kvm berörs kanske uppåt 100 kvm av befintliga Bridgens Hus av flytt av väggar och dylikt. Kostnaden för detta uppskattas därför till 250 kvm/720 kvm gånger kostnaden renoveringen i

7 Sisjölokalen. Vid sidan om hiss och ventilation (ventilationen berörs ovan i detta fall) är kostnaden där 1.5 Mkr. Den uppskattade kostnaden för Bridgens Hus blir därför ca kronor. Hyresvärden har framlagt ett förslag på nytt hyreskontrakt för det expanderade Bridgens Hus. Vi hamnar där på en ny kallhyra på 800 kr per kvm och år plus ovan angivna övriga kostnader. Vid sidan om nyss nämnda anpassning av lokalen behöver det göras ytterligare några åtgärder i Bridgens Hus för att få verksamheten att fungera bättre. En åtgärd är att byta golv i samtliga WC för att få en mer lättstädad yta. En annan är att byta golv i hallen utanför samt i klöverrummet samt förstärka belysningen i vissa delar av lokalen (som inte redan berörs av anpassningen ovan). Kostnaden för dessa åtgärder bör understiga kr.

8 Bridgens Hus idag Bridgens Hus i expanderad form

9 Linje 2 Flytt Till Sisjön Lokalen är belägen på Stora Åvägen 1 i Sisjön. Ytan är 720 kvm (BH idag = 535 kvm). Kallhyra är 700 kr exkl moms per kvadratmeter och år. Lokalen ligger på andravåning och det saknas för närvarande hiss. Det finns i stort sätt obegränsat med gratis parkeringar på tomten eller i dess närhet. Det finns busshållplatser i närheten. Inne i lokalen är det delvis väldigt fint med valnötsparkett, delvis är det slitet och nedgånget. Det finns ett kök som är i gott skick men som behöver flyttas. Vidare finns det i dag många små rum. Det innebär relativt stora ombyggnadskostnader för att verksamhetsanpassa lokalen.

10 Lokalens ritning ser ut så här: Som synes är den för närvarande inte anpassad för bridgeverksamhet. Så här skulle man kunna tänka sig att lokalen såg ut efter renovering: Genom anpassad placering av väggar, dörrar och kommunikationsvägar erhålls ett gott utnyttjande av lokalen för bridgespel. 75 bord bör kunna användas vid maximalt utnyttjande. De fyra spellokalerna kan alla nås via det neutrala utrymmet med servering, kök, kapprum och toaletter. Alla spellokaler har fönster mot fasaden vilka vetter mot NO och NV. Detta innebär att man slipper solen när den lyser som mest.

11 Kostnad Renovering Hyresvärden i Sisjön har uppskattat följande siffror: Ventilation Hiss Övrig ombyggnad och iordningställande Total kostnad för renovering cirka 2,8M exklusive moms. Dock kan man med lite kontakter och om man är lite smart enligt samma hyresvärd komma ned i pris med kanske 0,5M. I Kalkylerna budgeterar vi en omställningskostnad på 2,5M exklusive moms. Hyreskostnad Som lokalen är nu är kostnaden moms i kallhyra per år och kvadratmeter. Finansiering Vid en flytt krävs finansiering av omställningskostnaden. Vi kan då välja att lägga en del av kostnaden på hyresvärden mot att vi får betala en högre kvadratmeterhyra. Kommunikationer Allmänna kommunikationer till Stora Åvägen Sisjön (läget mars 2010) Från Marklandsgatan till Sisjölokalen måndag- fredag lördag söndag Buss 58 (utgår från Bergsjön och passerar Centralstation, Götaplatsen, Chalmers, Sahlgrenska, Marklandsgatan) går fm (9-12) + kväll (18-24) varje halvtimme går em (14-18) varje kvart Restid från Marklandsgatan = 9 min Avgångar Marklandsgatan Exempel: Avgång 9.08 Framme 9.17 Avgång 9.38 Framme 9.47 Noteras: Total restid från Centralen till Stora Åvägen i Sisjön (utan byte) = 30 min går varje halvtimme hela dagen (6-24) Restid = 9 min går varje halvtimme hela dagen (6-24) Restid = 9 min Buss 84 (83 på kvällar) går varje halvtimme Restid från Marklandsgatan = 11 min Buss 83 en gång per halvtimme Buss 83 en gång per halvtimme (utgår från Marklandsgatan och går via Sisjön till Frölunda Torg) Exempel: Avgång 8.59 Framme 9.10 Avgång 9.29 Framme 9.40 Noteras: Den som ska spela förmiddag må- fr och passerar Marklandsgatan behöver vänta ca 15 min för byte till buss 58 eller buss 84. Efter ca 10 min är man framme vid Stora Åvägen.

12 Från Frölunda Torg till Sisjölokalen måndag- fredag lördag söndag Buss 84 (83 på kvällar) Går varje halvtimme Restid från Frölunda Torg=14 min Buss 83 en gång per halvtimme Buss 83 en gång per halvtimme Exempel: Avgång 9.00 Avgång 9.30 Framme 9.14 Framme 9.44 Buss 88 går dagtid (9-19) varje halvtimme Ingen trafik efter 19 ingen trafik ingen trafik Restid från Frölunda Torg=14 min Exempel: Avgång 9.15 Avgång 9.45 Framme 9.29 Framme 9.59 Sammanfattning * Marklandsgatan utgör en viktig knutpunkt. * Restiden från Marklandsgatan med buss 58 eller 84 fram till Stora Åvägen = ca 10 min * Restiden från Centralen med direktbuss 58 = 30 min * Kvällstid gäller buss 58 eller 83, går alla veckodagar med 30 min intervall. Det vill säga att det går en buss till endera Frölunda Torg eller Marklandsgatan cirka var 15:e min (58 till Marklandsgsgatan och sedan centrum.) (83 Fr. T) (58 Markl.) (83 Fr. T) (58 Markl.) (83 Fr. T) Övernattningsmöjligheter När det gäller hotellövernattning för långväga gäster är det inte särskilt tätt mellan hotellen. Formule 1 vid Järnbrottsmotet och Hotell Rasta i närheten av Sisjö Golf är väl de möjligheter som ligger bäst till. Scandic vid Mölndalsbro kan också vara ett alternativ.

13 Analys Vad tycker medlemmarna? Enligt vår utredning om var medlemmarna bor har vi själva försökt dra slutsatsen om det skulle bli bättre eller sämre att ta sig till Sisjön än till BH. Vi har förenklat och utgått från att de som bor nära BH åker kollektivt och de som bor utanför centrala GBG åker bil. För de bilburna har vi försökt att väga in parkeringsförutsättningarna för de båda alternativen. Hovås- Askim- Billdal- Särö Positiva Lerum- Partille E20 79 Neutrala Kungälv- Stenungsund E6 45 Neutrala Mölnlycke Landvetter Neutrala Kungsbacka Mölndal Lindome E6 154 Positiva Frölunda 225 Positiva Hisingen 164 Neutrala Olskroken- Kålltorp- Gamlestan 128 Negativa Högsbo Majorna 72 Neutrala Linné med omnejd 109 Negativa Liseberg med omnejd 181 Negativa Centrum 105 Negativa Summa positiva 539 Summa negativa 523 Summa neutrala 409 Som synes är det väldigt jämt mellan positiva och negativa. Hur många kommer till Sisjön och spelar om vi flyttar dit? Det är mycket svårt att bedöma hur det kommer att gå med spelarantalet vid en flytt till Sisjön. Efter att ha räknat fram och tillbaks på detta väljer arbetsgruppen att i slutsatsen nedan bedöma att det blir ungefär likvärdigt antal som vi har idag. För att ni skall få en uppfattning om varför så vill vi visa detta räkneexempel: Givet att de klubbar som idag spelar i väster och som har ställt sig positiva till att flytta sin verksamhet till Sisjölokalen gör det, samtidigt som all kväll- och helgbridge samt hälften av dagbridgen på Ranängsgatan flyttar med till Sisjön kommer antalet besökare öka med 2000 per år. Det motsvarar en positiv förändring på 5 %. Ni förstår då vilka små differenser vi pratar om och varför arbetsgruppen väljer att uttala sig försiktigt på denna punkt.

14 Argument för och emot en flytt till Sisjön Styrkor Gratis parkering Lätt att ta sig med bil Mindre röklukt in p.g.a. andra våning Svagheter Sämre kommunikationer för icke bilburna Sämre hotell och restaurang, sämre elittävlingsmöjl. Andra våning Möjligheter Få med Radiotorget/Askim/Mölndal mfl Egen ritning = verksamhetsanpassad lokal Nytt och fräscht Risker TL- funktionärer utan bil kanske tröttnar. Tappa framför allt dagbridgespelare/klubbar. Sammanfattande jämförelse mellan alternativ 1 och 2 Nedan visas en jämförelsetabell mellan 2 olika möjligheter. Kolumn 1 visar Ranängsgatan i expanderad form. Kostnaden för ventilation och kyla på Ranängsgatan ingår i den nya m2- hyran som Bygg- Göta aviserat och som tabellen är baserad på. Dessutom finns en kostnad på för att iordningställa expansionen av Bridgens hus. Däremot inga andra (inre) renoveringskostnader. Kolumn 2 visar Sisjölokalen efter renovering och omställning. Jämförelsepunkt 1. Ranängsgatan 2. Stora Åvägen Kommunala samfärdsmedel Utmärkta med flera spårvägslinjer som stannar nära spellokalen Begränsade till busstrafik, som kommer och avgår ungefär varje kvart Parkerings- möjligheter Begränsade kr/timme dagtid och 2 kr/timme kvällstid Goda. Gratis parkering vid spellokalen eller i dess närhet. Lokalens storlek Ca tillkommande 144; totalt 679 Ca 720 Antal bridgebord Ca 70 Ca 75 Antal spellokaler 4 st. med 34, 15, 12, och 8 bord 4 st. med 24, 21, 16 och 14 bord Klimat Förutsätts bli bra efter renovering Förutsätts bli bra efter renovering Belysning Goda. Ny del förutsätts bli lika bra Förutsätts bli bra efter renovering Cafeteria Plats för ca 50 kaffegäster Plats för ca 50 kaffegäster Toaletter 6 st 5 st. inkl. ett HWC samt herrtoa Lokalernas skick 1/3 nyrenoverat, 1/3 uppfräschat Huvudsakligen nytt efter renovering Undervisnings- möjligheter 3 utrymmen med 15, 12 resp. 8 möjliga spelbord. Fönster i två. 2 utrymmen med 14 resp. 16 möjliga spelbord. Fönster i båda. Våningsplan Bottenplan En trappa upp. Hiss installeras Fönster, utsikt Fasta fönster vända mot NO och utsikt mot huset över gatan Trolig årshyra (kallhyra ex moms) Renoveringskostnad (exkl moms) I kostnaderna ovan ingår inte värme, ventilation, fastighetsskatt eller el. Öppningsbara fönster med persienner vända mot NO och NV. Utsikt över omgivningen, som har låga hus.

15 Man kan nu jämföra tre alternativ: 1) Nuvarande Bridgens Hus (inga åtgärder med avseende på ventilation eller annat). 2) Den expanderade versionen av Bridgens Hus inklusive ventilationsåtgärd. 3) Sisjölokalen färdigställd. I tabellen nedan är moms medräknad. Jämförelsepunkt 1. Ranängsgatan Ranängsgatan, expanderad 2. Stora Åvägen (ink moms) form och ventilationsåtgärd. Kallhyra Renoveringskostnad Kostnadsdiff per 0 +7kr +11,5 kr besök* Vid ökning till +5,5kr +9,5kr årsbesök *Beräknat på 10 år och 0 procent ränta samt samma antal årsbesök som idag. Slutsats Arbetsgruppen har kommit fram till följande: Det är svårt att sia om hur en flytt till Sisjön, på kort sikt kommer att påverka antalet spelare som kommer till BH. Vår bedömning är att det blir ungefär likvärdigt antal. Enligt vår bedömning så kommer ungefär lika många att gynnas som missgynnas av lägesförändringen vid en flytt. Investeringen vid en flytt är cirka 2.5M + moms, i praktiken innebär det sannolikt att det kommer att kosta en tia extra att spela om vi flyttar till Sisjön jämfört med vad vi betalar i dag. Vid en flytt till Sisjön kommer vi att få en interiört nyrenoverad och verksamhetsanpassad lokal. Opinionen bland klubbarna är varierad, lite kort kan man säga att dagklubbarna på BH är negativa medan klubbar med rötterna i väster är positiva. Arbetsgruppen har härmed slutfört sitt arbete. Det finns många aspekter som inte behandlas alls i rapporten, t.ex. finansiering av reparationskostnader, tidsplaner för de olika alternativen, drift av Bridgens hus för de olika alternativen m.m. Dessa frågor lämnar vi med varm hand till styrelsen att lösa efter årsmötet har sagt sitt. Göteborg Mats Allgöwer Alf Börjesson Peter Modh John Rignell Tobias Törnqvist

16 Sammanfattning Rapport Lokalfrågan Efter årsmötet tillsattes en arbetsgrupp för att utröna möjligheter att flytta till en lokal i Sisjön som Kalle Nilsson motionerade om att bridgens hus skulle flytta till. Arbetsgruppen har efter bästa förmåga, givet tid och resurser, på ett opartiskt sätt försökt att utreda konsekvenser av en sådan flytt. Parallellt har arbetsgruppen undersökt vilka möjligheter som finns att åtgärda de problem som finns i dagens lokal. Undersökningen är gjord på uppdrag av styrelsen för klubbarnas skull, för att klubbarna skall ha mer på fötterna när de går till det extra årsmötet för att rösta i denna viktiga fråga. Resultaten av de båda undersökningarna redovisas i bifogad rapport. Arbetsgruppens slutsatser blev följande: Det är svårt att sia om hur en flytt till Sisjön, på kort sikt kommer att påverka antalet spelare som kommer till BH. Vår bedömning är att det blir ungefär likvärdigt antal. Enligt vår bedömning så kommer ungefär lika många att gynnas som missgynnas av lägesförändringen vid en flytt. Investeringen vid en flytt är cirka 2.5M + moms, i praktiken innebär det sannolikt att det kommer att kosta en tia extra att spela om vi flyttar till Sisjön jämfört med vad vi betalar i dag. Vid en flytt till Sisjön kommer vi att få en interiört nyrenoverad och verksamhetsanpassad lokal. Opinionen bland klubbarna är varierad, lite kort kan man säga att dagklubbarna på Ranängsgatan är negativa medan klubbar med rötterna i väster är positiva.

17 Göteborgs Bridgeförbund Styrelsen Yttrande över utredning lokalfrågan Bakgrund På årsmötet beslutades om en handlingsplan för lokalfrågan, Bridgen Hus. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av John Rignell, Everfresh, Mats Allgöwer, Mölnlycke, Alf Börjesson, Askim, Peter Modh, Styrelsen, Tobias Törnqvist, Styrelsen för att utreda frågan. Deras rapport bifogas. Styrelsens kommentarer Styrelsen beslutade vid sitt möte 10 november att formulera två alternativa beslut till årsmötet. Styrelsen anser att den måste ges mandat av årsmötet att arbeta för ett av utredningens förslag men att den inte kan bli låst till något av dem. Detta för att ha förhandlingsutrymme med respektive fastighetsägare. Styrelsen föreslår följande beslutsalternativ: 1. Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att flytta Bridgens Hus till lokal på Stora Åvägen. Alternativt 2. Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsa pengar på att renovera dem. Styrelsens synpunkter Styrelsen beslutade också att, av de två alternativa besluten, rekommendera årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsa pengar på att renovera dem. Motivering: Styrelsens instämmer i behovet av bättre lokaler. Styrelsen anser att detta kan uppnås i de nuvarande på Ranängsgatan om dessa renoveras. En sådan investering täcks gott och väl inom den som krävs för att iordningställa de alternativa lokalerna i Sisjön. Styrelsen kan se en fördel i en nystart i nya lokaler men bedömer att en flytt innebär en större risk så väl ur ekonomisk som verksamhetsmässig synvinkel. Förslag till beslut Ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att Bridgens Hus stannar kvar i lokalerna på Ranängsgatan och att då satsar pengar på att renovera dem. För styrelsen Peter Modh Ordförande

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

PRISER STORSTADSTILLÄGG FÖRTECKNING STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG. Gäller från och med 2013-01-01. Gäller från och med 2013-01-01

PRISER STORSTADSTILLÄGG FÖRTECKNING STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG. Gäller från och med 2013-01-01. Gäller från och med 2013-01-01 PRISER STORSTADSTILLÄGG FÖRTECKNING STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG 40006 GÖTEBORG 40007 GÖTEBORG 40010 GÖTEBORG 40012 GÖTEBORG 40013 GÖTEBORG 40014 GÖTEBORG 40015 GÖTEBORG 40016 GÖTEBORG 40018 GÖTEBORG 40020

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011.

Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011. Göteborgs Bridgeförbund Göteborg 110828 Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011. Klubbar och medlemmar i GBF kallas till årsmöte som hålls den 13 september klockan 18.30 J A Wettergrens gata 5. I

Läs mer

FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING

FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER - 150 KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING FIN BUTIKSLOKAL MED MÅNGA MÖJLIGHETER Lokalen är belägen längs med den pulserande och trafikerade Barnarpsgatan mitt i centrala Jönköping.

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden ESLÖVS KOMMUN 011e Börring 0413-62 382 Sor, 2011. 0075 2011-03-29 Servicenämnden Onr dr-n,...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- 80068 VANDRARHEMMET I GÅRDSTANGA - BRANDSKYDDSATGÄRDER

Läs mer

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Söder om Västra Varvsgatan 13, mitt emot Ica Maxi, kommer 6 st hus att uppföras i två etapper. I de tre av husen

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 112 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52 Centrum Ledig yta: 112 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 6 8 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter Miljöcertifierad byggnad Buss

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan 7. Beräkning

Läs mer

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 387 1230 kvm, Inre Hamnen Jörgen Kocksgatan 9 Inre Hamnen Ledig yta: 387 1230 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 70 Tillträde: Enligt överenskommelse Konferens

Läs mer

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen.

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen. Tre starka punkter som talar för Ringvägen 100 i Stockholm 3 Sveavägen 3820. En plats i solen. 1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö

Amiralsgatan 17. Malmö Amiralsgatan 17 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i våra

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY

ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY Beskrivning Arkiv 3 600 kvm inkl bra kontor på ca 450 kvm, förmånlig hyra på 775:-/kvm/år Arkiv 3 600 kvm inkl bra kontor på ca 450 kvm, förmånlig hyra på 775:-/kvm/år. Arkiv på

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING

KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING KONTOR, ÖSTRA STORGATAN 11, JÖNKÖPING LJUS LOKAL MITT I CENTRUM Lokalen är belägen på Östra Storgatan 11 mitt i citykärnan, närhet till resecentrum och E4:an. Lokalen är ljus med stora fönsterpartier många

Läs mer

Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15

Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15 Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15 Plan 3, 950 3 575 kvm, Gärdet Värtan Fjärde Bassängvägen 15, plan 3 Gärdet Värtan Ledig yta: 950 3 575 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 105 300 Miljömärkning:

Läs mer

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA Beskrivning Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär! Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär. Fullt

Läs mer

Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24

Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24 Sida 1 av 5 Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24 Stockholm den 7 maj 2013 Vi får med anledning av det intresse Ni visat för aktuell lokal härmed nöjet att översända offert med följande hyresvillkor: Företag

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till 1(7) Brf Smugglaren Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71 Förslag till Underhållsplan 2010 2010-05-17 2(7) Underhållsplanen är upprättad för att översiktligt beskriva vad som omfattar

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Vån 2, 1031 kvm, Centrum S:t Eriksgatan 3, vån 2 Centrum Ledig yta: 1031 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 65 Tillträde: Omgående Terrass Utsikt Historia Takterrass

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 1 708 kvm, Solna Solna Strandväg 96 Solna Ledig yta: 1708 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 90 200 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående Restaurang

Läs mer

KÖPCENTRUM - SOLLENTUNA/ROTEBRO, BUTIK 650 KVM

KÖPCENTRUM - SOLLENTUNA/ROTEBRO, BUTIK 650 KVM KÖPCENTRUM - SOLLENTUNA/ROTEBRO, BUTIK 650 KVM Beskrivning Lediga ytor i nyrenoverade KOM köpcentrum ca 650 kvm KOM köpcentum med bästa skyltläge vid E4:an erbjuder nu en eller flera nya hyresgäster yta

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND BO HAVSNÄRA I STENUNGSUND Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande orter. Det är inte förvånande här finns det mesta blomstrande företag, härlig natur, bryggliv, pendelavstånd

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Ditt nästa kontor? Södra Tullgatan 4

Ditt nästa kontor? Södra Tullgatan 4 Ditt nästa kontor? Södra Tullgatan 4 330 kvm, Centrum Södra Tullgatan 4 Centrum Ledig yta: 330 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 18-25 Tillträde: Vid överenskommelse Utsikt Garage Buss 100 m 10:e våningen

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARSLANTEN Org.nr 769608-0923 Järfälla, Stockholms län Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag BESLUTSUNDERLAG 2015-11-04 Socialnämnden Ärende Beslutsunderlag 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag 48 Vägledning, boende för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Djäknegatan 14-22. Malmö

Baltzarsgatan 25 Djäknegatan 14-22. Malmö Baltzarsgatan 25 Djäknegatan 14-22 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000

Läs mer

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 364 kvm. Yta Våning 364 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

LAGER, SERVICE/PRODUK & KONTOR - UPPLANDS VÄSBY

LAGER, SERVICE/PRODUK & KONTOR - UPPLANDS VÄSBY LAGER, SERVICE/PRODUK & KONTOR - UPPLANDS VÄSBY Beskrivning Bra kontor, lager & produktionslokaler ca 610 kvm Flytta in hos Accurat Rostfria AB och dela fastighet med dem, vi kan erbjuda ca 610 kvm kvm

Läs mer

Centrum. Södergatan 14, 240 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Södergatan 14, 240 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Södergatan 14, 240 kvm Ditt nästa kontor? Södergatan 14, Centrum Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 10-15 Byggt/ombyggt: 1967/1980/2009 Ledigt fr.o.m: Enligt överenskommelse Restaurang

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 6, 500 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 6, 500 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 6, 500 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Ansökan om lokalbidrag Information Sverok har ett lokalbidrag som kan sökas av anslutna föreningar. Med lokal menas en fysisk yta, inomhus eller utomhus, där föreningen bedriver Sverok-relaterad verksamhet.

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

Brf Fältöversten. Kallelse till fortsatt årsstämma. Ordinarie årsstämma fortsättning 2011-09-28. Bilaga

Brf Fältöversten. Kallelse till fortsatt årsstämma. Ordinarie årsstämma fortsättning 2011-09-28. Bilaga Brf Fältöversten Kallelse till fortsatt årsstämma Ordinarie årsstämma fortsättning 2011-09-28 Bilaga Bilaga till fortsatt ordinarie årsstämma 2011 Sida 1 Innehållsförteckning Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kanalgatan 3

Ditt nästa kontor? Kanalgatan 3 Ditt nästa kontor? Kanalgatan 3 56 kvm, Centrum Kanalgatan 3 Centrum Ledig yta: 56 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 4 6 Tillträde: Enligt överenskommelse Restaurang Yteffektivitet Buss 200 m Litet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop.

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Typ Kontor Storlek 183 kvm Adress Barnhusgatan 3 Område City Lokalbeskrivning Fantastiskt fin lokal på fjärde våning i hörnet Barnhusgatan / Norra Latin eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15

Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15 Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15 617 kvm, Centrum Bohusgatan 15 Centrum Ledig yta: 617 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 35 45 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Omgående Restaurang Miljöcertifierad

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Bakgrund Vid årsstämman 2015 röstade föreningens medlemmar om frågan: Ska vi ha kvar det allmänna förrådet på vinden, Pålsundsparken 12?

Bakgrund Vid årsstämman 2015 röstade föreningens medlemmar om frågan: Ska vi ha kvar det allmänna förrådet på vinden, Pålsundsparken 12? Bilaga 4 Förslag till ny användning av ytan för det nuvarande allmänna förrådet, vinden Pålsundsparken 12 Bakgrund Vid årsstämman 2015 röstade föreningens medlemmar om frågan: Ska vi ha kvar det allmänna

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA Beskrivning Bra litet kontor 373 kvm med lager i markplan 222 kvm En bra lokal med kontor på 3 tr ca 373 kvm + en egen marklokal på ca 200 kvm. Till lokalen går

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 712 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal i bottenplan

Läs mer

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget En försummad marknad i ett bra läge 2015-12-10 Version 8-2015-12-10 1 Lars B Johansson Sundsvall är mera tåg än flyg Mycket mer än Östersund Passagerare flyget

Läs mer

Fleminggatan 3 9. Kontor, 612 m 2, Stockholm, Kungsholmen. Webbadress:

Fleminggatan 3 9. Kontor, 612 m 2, Stockholm, Kungsholmen. Webbadress: Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/275344 Fleminggatan 3 9 Kontor, 612 m 2, Stockholm, Kungsholmen Fleming 7 är en av Stockholms mest optimala kontorsfastigheter. Ett smart alternativ för den som söker

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna skolbyggnad Stora generösa utrymmen på alla tre plan, ca 900kvm

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FOTÖ 1:293 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-06-03 Byggnadens adress: SÖÖ 30 47545 FOTÖ Utetemperatur: 24 C Expert: Liselotte Larsson

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

Lokaler Stationen i Hässelby Strand

Lokaler Stationen i Hässelby Strand Lokaler Stationen i Hässelby Strand Lokaler Stationen i Hässelby Strand På platsen där tunnelbanestationen i Hässelby Strand idag ligger, kommer ett flerbostadshus med totalt 68 lägenheter att byggas.

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 1 100 kvm. Bra butikslokal i Norrtull!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 1 100 kvm. Bra butikslokal i Norrtull! Bra butikslokal i Norrtull! Yta: 1 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (6) Planlösning Bra butikslokal med god takhöjd och öppen planlösning. Kommunikationer Buss 2,

Läs mer

Djäknegatan 20. Malmö

Djäknegatan 20. Malmö Djäknegatan 20 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i våra

Läs mer