Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept 2011."

Transkript

1 Göteborgs Bridgeförbund Göteborg Kallelse till årsmöte i GBF den 13 sept Klubbar och medlemmar i GBF kallas till årsmöte som hålls den 13 september klockan J A Wettergrens gata 5. I detta utskick finner ni följande handlingar som rör årsmötet: Föredragningslista Röstlängd Resultat och balansräkning för tiden till Verksamhetsberättelse för tiden till Budgetförslag för tiden till Revisionsberättelse redovisas på årsmötet

2 GÖTEBORGS BRIDGEFÖRBUND ÅRSMÖTE Tid: 13 september 2011, kl Plats: J A Wettergrens gata 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande vid årsmötet 4. Val av sekreterare vid årsmötet 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 7. Styrelsens berättelse 8. Resultat- och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 11. Styrelsens förslag till budget samt verksamhetsplan för verksamhetsåret Årsavgifter för verksamhetsåret Justering medlemsavgifter för pensionärer. 13. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner 14. Ärenden som styrelsen önskar få behandlat på årsmötet 15. Val av ordförande 16. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter 17. Val av övriga styrelseledamöter 18. Val av styrelsesuppleanter med angivande av inbördes ordning 19. Val av revisorer och revisorssuppleanter 20. Val av valberedning 21. Fastställande av antal samt val av ombud och ersättare till SBF s riksstämma 22. Övriga frågor 23. Årsmötets avslutande

3 Göteborgs Bridgeförbund Röstlängd 2011 Totalt Röster Askims BK Asperö-Brännö BK 21 1 BK Centrum 15 1 BK Everfresh BK Lyx BK Okey 13 1 BK Viva 32 2 Bohus Nations BS 28 2 BS 53, Göteborg 23 1 Em-Pe Bridge 24 1 Fredagsklubben 28 2 Frölunda BS 85 4 Göteborgs Dövas BK 1 1 Hisingens BP 10 1 Kronhusklubben 39 2 Kungsbacka BS Kungälvs BK 66 3 Lerums BK Mölndals BK 39 2 Mölnlycke BS 43 2 Partille BK 40 2 PBK Passagen 42 2 PBK Svingeln 53 3 PBK Vega 39 2 Salamandern/Wasa 47 2 Salamandern/Wasa Pens

4

5

6

7 Verksamhetsberättelse för perioden 1/ / Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Tobias Törnqvist (fyllnadsvald ) Göran Medén-Britth (fram till ) Vice ordförande Peter Modh Sekreterare Jan Andersson Kassör Sven-Olof Jarkvist Styrelseledamot Nils Åhlén Styrelseledamot Sonia Linusson (från ersätter Tobias Törnqvist) Styrelseledamot Ronny Terbrant Styrelsesupleant Tobias Bende Revisorer Hans Thimell och John Rignell Revisorssuppleanter Inger Augustsson och Anders Rydebrink Tävlingskommittén (TK) har under säsongen bestått av Peter Modh (ordf), Tommy Gunnarsson, Bo Appelqvist, Björn Sörling och Björn Andersson. Göteborgs Bridgeförbunds styrelse har under perioden haft 11 protokollförda möten. Två extra årsmöten har hållits under perioden, ett och ett , båda gällande eventuell flytt av bridgens hus. Vid det andra extra årsmötet beslutades efter votering (63 för, 19 emot) att ge styrelsen i uppdrag att flytta bridgens hus till JA Wettergrens gata 5. Förbundet hade under året 1918 medlemmar (1805 medlemmar ). Avtalet mellan Bygg-Göta och Bridgeservice löper ut Båda avtalen är uppsagda. Ett nytt avtal med nya förutsättningar mellan GBF och Bridgeservice har slutits. GBF och Platzer har slutit avtal om den nya lokalen på JA Wettergrens gata som gäller till Ett oerhört arbete har lagts ned på att få flytten på plats. För att klara av organisationen kring flytten har styrelsen instiftat fem grupper med följande inriktning: Lokalgruppen (inredning och renoveringsprojektet) Teknikgruppen (resultatpresentation, bridgemate mm) Marknadsföringsgruppen (MF av nya lokalen, invigningsaktiviteter) TK (tävlingsverksamheten i nya lokalen) Ekonomigruppen (Budget mm) Grupperna har rapporterat till styrelsen och varje grupp har bestått av minst en styrelsemedlem. Stort fokus i styrelsearbetet har legat på flytten vilket innebär att övrig verksamhet såsom utbildningar, juniorsatsningar mm helt eller delvis har lagts på is under perioden.

8 Tävlingsverksamheten GBF har under säsongen arrangerat DM-tävlingar (Par, Damer.Veteraner, Individuellt samt Lag), Göteborgsligan, Guldtävlingen Manfred Kamras Minne, och den årliga Paul Jonestävlingen. På utbildningssidan har vi tyvärr inte åstadkommit något under säsongen. GBF hade fyra TL närvarande på DTL träffen och Anders Wennerbeck tog under året TL Steg 3 licens. Resultat: DM-Lag 1. Troberg ( Jan Troberg, Bo Appelqvist, Rudi Knutsson, Ralf Willqvist, Jan Hanner och Göran Alsner) 2. Everfresh (Arne Larsson, Nils Åhlén, Jim Nielsen, Pia Andersson, Anders Brunzell och Tobias Törnqvist) 3. Alfredo (Harald Sjöman, Ingvar Grahn, Bror Bjerner, Lars Norling, Lars Alfredsson och Vivianne Norling) Lag Westerlund (Mikael Westerlund, Kent Johansson, Per Jansson, Göran Selldén, Robert Bäck, Niclas Johansson) vann tävlingen men deltog inte i DM. DM-Par 1. Arne Larsson Pia Andersson 2. Lars-Åke Gustafsson Rudi Knutsson 3. Robert Bäck och Göran Selldén GBF fick fem platser i SM-semifinalen. DM-Veteraner 1. Thomas Therkelsson Per Lindsten 2. Leif Beckman Sten-Åke Thunberg 3. Harald Sjöman Ingvar Grahn De två första gick till SM-final. DM-Damer 1. Ella Olsson Vivianne Norling 2. Karin Nyberg Ulla Berntsson 3. Ulla Westerlund Inger Wenander Eva Gunnarsson - Suzanne Larsson var trea (deltog inte i DM) och tog den tredje och sista SMfinalplatsen. DM-Mixed 1. Pia Andersson Arne Larsson 2. Käte Runeberg Jan Troberg 3. Eva Gunnarsson Peter Modh Moa Petersen och Tom Gärds var två i tävlingen och tog en av de tre SM-final platserna.

9 DM-Individuellt 1. Björn Sörling 2. Tommy Gunnarsson 3. Peter Nuoristo Göteborgsligan I år deltog 78 lag i fem divisioner. Div I 1. BK Everfresh 2 (Tobias Törnqvist, Nils Åhlén, Jim Nielsen, Pia Andersson, Patrik Johansson, Arne Larsson, Cecilia Rimstedt och Henrik Noberius) 2. Salamandern/Wasa 1 (Harald Sjöman, Ingvar Grahn, Bror Bjerner, Lars Alfredsson, och Åke Modig) 3. Mölnlycke BS 1 (Robert Bäck, Kent Johansson, Stefan Åsgården, Mikael Westerlund, Bo Appleqvist, Jan Hanner och Tomas Andgren) Div IIA 1. Salamandernm/Wasa 4 (Adam Kovasznay, Bengt Johansson, Frank Lidström, Curt Marcusson och Ulf Lokrantz) 2. Partille BS Blå Brickan (Claes-Hugo Larsson, Jan Karlsen, Hans Jakobsson, Börje Brag, Yvonne Andrén och Rikard Käer) Div IIB 1. Mölnlycke BS LÅG (Lars-Åke Gustafsson, Lars Norling, Mats Allgöwer, Sten-Åke Ahlgren och Vivianne Norling) 2. Sal/Wasa 7 (Thomas Therkelson, Björn Wenander, Inger Wenander, Ulla Westerlund, Kjell Evensen och Göran Rydell) Div IIIA 1. BK Lyx VI (Jan Ahlqvist, Björn Simonsson, Berit Fors, Leif Falk och Sören Ek) Div IIIB 1. Mölnlycke BS Unga o snygga (Robin Björkstrand, Mietek Warchiwker, Ingrid Petersen, Lena Petersen, Irma Petersen, Moa Petersen och Philip Berggren) Div IVA 1. BS 53 4U (Anita Mellgren, Kjell Helin, Ulla Sahlberg, Svavar Hauksson, Björn Helin, Johnny Larsson och Bo Jonsson) Div IVB 1. Frölunda BS Härsjö (Roland Härsjö, Kicki Oschlack-Härsjö, Jörgen Olsson och Kent Sääf)

10 Div VA 1. Asperö/Brännö (Britt Magnusson, Leif Andersson, Ulla-Britt Alfredsson, Sten Pagold, Els- Marie Södergren, Kurt Svenson, Erland Andersson, Bengt Pagoldh och Maud Nilsson) Div VB 1. Frölunda BS De Starka (Lena Starkenberg, Eva Bergfjord, Bertil Höök, Tomas Almgren och Carina Eliasson) Div VC 1. BK Lyx Survivers (Eva Sylvan, Ingrid Katz, Sven Hviid och Ann Haqvinsson) Manfred Kamras Minne 1. Cecilia Rimstedt Johan Upmark 2. Mikael Westerlund Kent Johansson 3. Jim Nielsen Anders Brunzell Paul Jones I år deltog 35 lag. Lag 1. Westerlund (Mikael Westerlund, Kent Johansson, Robert Bäck och Göran Selldén) 2. SÅA (Sten-Åke Ahlgren, Åke Modig, Jan Troberg och Göran Alsner) 3. Rudis (Karin Nyberg, Ulla Berntsson, Rudi Knutsson och Christer Törnqvist) Individuellt 1. Jörgen Neldemo 2. Robert Bäck 3. Göran Selldén Verksamhetsplan för Göteborgs Bridgeförbund Det stora målet för blir att få ordning på verksamheten i nya bridgens hus. Organisationsförändringar i samband med flytten gör att det är mycket nya rutiner och metoder som skall falla på plats. I nya bridgens hus skall GBF arbeta för att ge klubbarna så bra förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet. Nya ekonomiska förutsättningar gör att budgetarbetet är extra svårt och osäkert för verksamhetsåret. Flytten i sig blir kostsam men den är i stort sett finansierad tack vare alla vänliga själar som har varit med och sponsrat. Nu gäller det för styrelse och klubbar att få balans i vardagsekonomin. Styrelsen kommer att arbeta för att klubbarna på nya bridgens hus skall samverka för att få så många spelare som möjligt att spela så ofta som möjligt. Vidare skall vi lägga fokus på att få spelare som idag inte spelar på förbundsanslutna verksamheter att komma med i gemenskapen. Till Riksstämman 2011 kommer GBF att skicka tre representanter: Björn Andersson, Tobias Bende, Peter Modh. Tävlingsverksamheten Som tidigare år arrangerar vi distriktsmästerskap i disciplinerna Öppna Par, Mixed Par, Veteran Par, Damer Par och Lag. För tredje säsongen i rad arrangerar vi även ett DM Individuellt, i år under hösten

11 där de med högst ranking vid slutet på förra säsongen bjuds in i rankingordning. Liksom tidigare år kommer GBF att betala startavgiften för deltagande i SM-finaler. Nytt för denna säsong är ett omgjort Ligasystem med upp och nerflyttning vid årsskiftet. Nu spelar alla divisioner fem matcher per termin. Vi har i år i samband med flytten till vårt nya Bridgens Hus förlagt ligaspelet över tre speldagar: måndagar, tisdag och onsdag. Vi ordnar även under spelåret en ligaavslutning i form av en Gröna Hissen lagbarometer under våren. Familjen Kamras har lovat att ställa upp med ett nytt vandringspris så för elfte året i rad arrangerar vi guldtävlingen Manfred Kamras Minne helgen efter allhelgona. Den 28 december arrangerar vi traditionsenligt en Paul Jones tävling. Vi planerar att under säsongen även arrangera utbildningar för TL Steg 1 samt Ruter och Bridgemate.

12 Budget verksamhetsåret 2011/2012 Intäkter Hyresintäkter partävlingar Medlemsavgifter P- tillstånd Tävlingsintäkter Bidrag VG Finasierade avskrivningar Summa Utgifter Mästarpoäng Riksstämma 7000 Möteskostnader Bidrag SM- tävlingar Hyra nya BH Hyra gamla BH* Verksamhetsel Städning och materialvård Förbrukning Underhåll 5000 Bridgemate Kontorsmaterial Telefon 3000 Internet 6000 Porto 1000 Försäkring 5000 TK Kringkostnader Startavg SM Ungdomsverksamhet Priser TL Liga/DM Plusgirokostnader 1000 Reseersättningar 7000 Utbildning Övriga kostnader Avskrivningar inventarier Larm 5200 Brandsäkerhet 5000 Summa

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015 Lucksta Idrottsförening Årsmöteshandlingar 2015 Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse 2014/Verksamhetsplan och budget 2015 Dagordning till årsmöte den 29 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Årsmötets

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Lena Aruhn, Ume FI Kristoffer Österlund, IFK Umeå Jonas Almqvist, Skellefteå AIK Årsberättelse 2004 1 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd... 4 Årsberättelse... 5 Resultatrapport...

Läs mer

Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00

Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00 ÅRSMÖTE Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00 Kvibergs Idrottscenter Göteborg Göteborgs Bilsportförbund - Årsmöte 22/2 2007 Innehållsförteckning DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2006 3 SM- OCH RM-MEDALJÖRER 2006

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Anton Asplund, Ume Friidrott, vinnare av Lars Rydellpriset 2008 Foto: Per Asplund Ódain Rose, IFK Umeå, 2008 års ungdomsfriidrottare i Västerbotten. Foto: Thomas Björklund

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för arbetsåret 1 9 7 2 1 9 7 3 Smålands Bowlingförbund, Box 2113, 550 02 Jönköping 2 Kansli: Kanalgatan 19 - Telefon 036/12

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Trollhättans Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Trollhättans Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Sida 1 s Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30 Närvarande Lennart Andersen Hans Andersson Knut Andersson Nils Alsterberg Björn Berggren Yngve Bohlin Arne Bohman Karl-Axel Bäck Fred

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer