DIN HISTORIA Historia 1 a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN HISTORIA Historia 1 a"

Transkript

1 Detta projekt genomförs med stöd från DIN HISTORIA Historia 1 a Läs i din lärobok om Sverige 1900-talet. Sidhänvisningar får du av din lärare. Läs häftet En minoritetsresa i 1900-talets Norrbotten, som du får av din lärare. Din lärare kan också komma att visa filmklipp eller radioklipp utifrån 1900-talets historia. Detta arbetspaket är framtaget som en del av arbetet runt föreställningen När vinterns stjärnor lyser här. Man behöver inte ha sett föreställningen för att jobba med detta material. Kommentera gärna på Ansvarig för utformandet av paketet: Åsa Lundmark

2 1. Välj betygsnivå (kolla betygsmatris i detta häfte). Kom överens med er lärare hur arbetet ska redovisas. 2. Sammanställ ett släktträd (nästa sida). Detaljstudera minst 12 personer fördelat på fyra generationer, dig själv inberäknat. Följande data ska finnas med: Namn, födelseår dödsår/dödsorsak, civilstånd, antal syskon, antal barn, vilka språk de talade, yrke/sysselsättning, bostadsort, viktigt om de flyttat och/eller bytt jobb samt vilka språk de talat. (Fyll i rutorna längre bak i detta häfte) 3. Ta reda på följande saker i TRE-FYRA GENERATIONER: dig själv, en ur din förälders generation och en ur din mor- eller farförälders generation (den äldsta generationen kan bestå av en andrahandskälla om de inte kan lämna informationen själv). Intervjufrågor Betyg D, C, B och A- frågorna kursivt: A. Tre världshändelser du särskilt kommer ihåg från din livstid. På vilket sätt fick du löpande information om dessa världshändelser? Betyg D, C, B och A: Reflektera. Analysera några av dessa världshändelsers kausalitet (orsaker och konsekvenser). Fundera över hur de fick informationen och jämför generationernas svar sinsemellan för att påvisa förändringar i sätt att sprida information. B. Hur har ditt närsamhälle förändrats under din livstid? Vad beror det på tror du? Betyg D, C, B och A. Reflektera: Välj några historiska perspektiv att utgå från när du ställer denna fråga och diskutera förändringar inom det perspektivet. C. Har välfärden i Sverige förändrats på något sätt under din livstid? Om JA - förklara i så fall hur. Vilka sociala system har du kunnat använda, vilka har tillkommit eller försvunnit under din levnadstid? Betyg D, C, B och A. Reflektera: Sätt in förändringar i ett större sammanhang och jämför generationernas svar. Fundera särskilt över familjekonstruktioner, antal barn och typ av arbete var typiska för den tid man levde i. Jämför generationernas svar och påvisa förändringar. D. Vilka språk har talats som vardagsspråk i er familj? Vilka används idag? Betyg D, C, B och A. Reflektera: Vad beror det på? Koppla till förändringar i samhället E. Gemensam fråga till familjen att fundera över: Har er familj varit inblandad i något som varit del av ett större historiskt skeende? T e x Kolonisationen av Norrbotten? Tvångsflytt? Skolgång på arbetsstugor/kåtaskolor/nomadskolor? Rasbiologimätningar/ Tvångssterilisering/Åsiktsregistrering? Järnvägs eller vägbrytning? Mobilisering? Migration/Emigration? Politik? Krig? Har släkten tillhört en etnisk minoritet*? Betyg D, C, B och A. Reflektera: Hur har dessa händelser påverkat er familj? Jämför generationernas svar och påvisa förändringar. F. Betyg C,B och A. Historiesyn/Historiebruk. Vilken typ av historieundervisning gavs i skolan när du gick där? Försök rangordna vilka historiska perspektiv som varit viktiga och fundera på varför koppla ihop med övriga samhällsförändringar. 4. Försök slutligen analysera och dra slutsatser av dina data från punkt 2 och 3. Koppla dina svar till betygsmatrisens krav på den betygsnivå du valt. Glöm inte källkritik. *De fem nationella minoriteterna är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Utöver detta finns givetvis en mängd andra minoriteter.

3 Mitt släktträd - översikt Jag (1) Pappa (2) Mamma(3) Farfar (4) Farmor (5) Morfar (6) Mormor (7) Farfarsfar(8) Farfarsmor(9) Farmorsfar(10) Farmorsmor(11) Morfarsfar(12) Morfarsmor(13) Mormorsfar(14) Mormorsmor(15)

4

5

6 BETYGSMATRIS Historia 1a Min historia Släktforskning Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Du har intervjuat tre personer utifrån den betygsnivå du valt. Du har fyllt i samtliga tolv informationsrutor. Förändring (Orsaker och konsekvens= Kausalitet) Du beskriver några förändringar som hänt i samhället de senast 100 åren utifrån din familjs historia. Kunskapskravet för E och till övervägande delen för C är uppfyllda Du berättar om orsaker och konsekvenser kring några av de stora samhälls-förändringar du sett i din undersökning. Du berättar hur dessa förändringar syns, eller inte syns, idag. Kunskapskravet för C och till övervägande delen för A är uppfyllda Du diskuterar kausaliteten i några samhällsförändringar ur något perspektiv (t ex språk, ekonomiskt, socialt, genus, demografiskt, språk, mentalitet, politiskt m fl). Du drar en välmotiverad linje av trolig utveckling i framtiden från minst en av perspektiven. Källkritik Du använder källkritik vid något tillfälle när du berättar om någon av dina släktingars svar Du använder källkritik vid några tillfällen och visar att du kan se på informationen från flera olika håll. Du använder källkritisk metod (pappret om källkritik) på en av dina intervjuobjekt och kan värdera informationen (vad är viktigt, vad är mindre viktigt) Medbedömning Du ger en kompis feedback med koppling till denna matris under arbetets gång Historiesyn Du berättar om ett sätt som historia (som skolämne eller i samhället) använts under 1900-talet. Du motiverar hur just det historieanvändandet är tidstypiskt. Du ger en kompis feedback med motiveringar och förslag till förbättringar i deras arbete Du jämför historia som ämne utifrån dagens undervisning och det sätt som någon av dina intervjobjekt blivit undervisa (eller som du läst i en äldre historiebok). Du ger ett rimligt svar på frågan varför historieämnet skiljer sig åt.

7 KÄLLKRITISKA UTGÅNGSPUNKTER så här gör du Vem är författaren/intervjuobjektet? Går det att hitta någon författare över huvudtaget? Är det en person, ett företag eller en institution? Vad gör de som ligger bakom informationen trovärdiga? VEM eller VAD representerar författaren? (kontrollera politisk inriktning o.s.v. på tidningen, förlaget o.s.v.). Representerar han/hon bara sig själv? Hur påverkar allt detta trovärdigheten? Vad är SYFTET? Skriver eller säger källan detta på beställning? (som reklam ) Som en hyllning? För att kritisera? För att vara trovärdig? För att ifrågasätta? Är informationen riktad till en viss grupp? (Det är en viss skillnad på en insändare och ett internt PM i en organisation t.ex.) TID: Hur aktuell är informationen? Berättar källan om något som nyss hänt? Något som hände för 10 år sedan? Hur påverkar det trovärdigheten? RUM: Vart befinner sig källan i förhållande till det han skriver om? Har han/hon bevittnat detta på plats (förstahandsuppgifter) eller är källan baserat på någon annan källa? (andrahandsuppgifter) TENDENSER: Vilka tendenser finns i materialet? Är källan vinklad på något sätt? Språkbruk, syn på en viss grupp människor, syn på politisk tillhörighet, syn på kön, etnicitet o.s.v. BEROENDE: (förstahandskälla eller andrahandskälla?) Är källan en ursprungskälla eller är den beroende av andra källor? Utifrån svaren på dessa frågor avgör du TROVÄRDIGHETEN på källan! Avsluta alltid med en slutsats.

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING 1 PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING INNEHÅLL INTRODUKTION...3 SAMHÄLLSKUNSKAP... 3 STYRDOKUMENT...3...3...3 NYA KÖPTRENDER...3 CSR FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR...3 KONSUMTIONEN ÄR SAMHÄLLETS BLODOMLOPP...4

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer