Arbetets museums vänförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetets museums vänförening"

Transkript

1 Arbetets museums vänförening 1

2 Arbetets Museums Vänförening Årsmöte 11 april 2015 Klockan på Arbetets museum, Norrköping Lokal: Alvarummet, plan 6 Förslag till Dagordning 1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 2. Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts 3. Val av mötesfunktionrer: a. Ordförande b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare 4. Behandling av Verksamhets- samt Ekonomisk berättelse för Revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 7. Fastställande av medlemsavgifter för Val av styrelse samt övriga uppdrag för kommande verksamhetsår: a. Ordförande för en tid av 1 år b. Ledamöter för en tid av 1 år c. Revisorer för en tid av 1 år d. Valberedning för en tid av 1 år 9. Inkomna motioner och övrigt anmälda frågor 10. Avslutning Program Årsmöte 12 Peter Christensson berättar om boken Norrköpings gatunamn. Boken handlar om alla gator, torg, broar, parker och rondeller i Norrköpings kommun De äldsta gatunamnen tillkom på 1700-talet och i namnen bevaras många personer, platser och företeelser ur Norrköpings historia. 13 Årsmötet avslutas med att vi bjuder på enkel lunchförtäring. Foto: Karin Kristensson 2

3 Arbetets museums Bästa Vänner Foto: Peter Holgersson Tack alla ni museets Bästa Vänner för ett fantastiskt 2014! Att ni alla vill vara med och stötta Arbetets museums verksamhet betyder mycket för oss. Genom ert engagemang och ert stöd hjälper ni oss på Arbetets museum att uppfylla vårt uppdrag att berätta om människors arbetsliv och vardagsliv i Sverige idag. En av de stora insatser ni gör är att dela ut pris till Årets Arbetsmyra. Såhär skriver världens största uppslagsverk, Wikipedia om priset: Årets arbetsmyra är ett årligt pris som delas ut av Arbetets museums vänförening till en person som engagerat sig ideellt i arbetet med arbetslivsmuseer. Priset delas ut under Museimässan på Arbetets museum Vi är väldigt glada för det stöd ni visar genom priset. Och det betyder väldigt mycket för den folkbildningsrörelse som arbetslivsmuseerna representerar. Ni bidrar på detta sätt till att bevara industrisamhällets kulturarv, därmed gör ni det möjligt att också i framtiden berätta om människors arbetsliv genom de miljöer som eldsjälarna på arbetslivsmuseerna bevarar. Utan det ideella engagemanget skulle den absoluta huvuddelen av industrisamhällets kulturarv vara borta. Bland museets vänner finns en grupp Aktiva vänner som stöttar museet på bland annat utställningsöppningar och vid programpunkter. De Aktiva vännerna är en mycket uppskattad grupp, hos både personal och besökare. Den största insatsen i år gjordes kanske den 17 maj under öppningen av Framtidsland då Stefan Löfven besökte museet och utställningen och bland annat träffade de ungdomar som jobbat fram utställningen. Huset var knökfullt och vännerna bidrog till att öppningen blev lyckad och energigivande för oss som var närvarande. Utställningen Framtidsland är nominerad som en av tre finalister i den prestigefyllda tävlingen Årets utställning. Förra året kom vi på en hedrande andraplats med utställningen Jobbcirkus, i år hoppas vi att vi går hela vägen! Arbetets museum får mycket god media och presstäckning på det vi gör. I år har vi dock blivit bortskämda på ett ojämförligt vis då bland annat japanska, amerikanska, brittiska och tyska redaktioner i press, radio och tv rapporterat om museet och vårt fantastiska EU-projekt Work with Sounds som museets arbetslivsintendent Torsten Nilsson ansvarar för. Genom ett samarbete i Europa mellan museer och arbetslivsmuseer samlar vi in utrotningshotade ljud från industrisamhället. Just nu får vi tackbrev från bland annat Kanada där musiker tackar för möjligheten att göra musik baserad på autentiska industriljud. Se för mer information om projektet! Till sist ber jag er att hålla tummarna den 15e april då kulturminister Alice Bah Kunhke sprättar kuvertet som innehåller namnet på det museum som blir Årets museum. Vi hade inte blivit ett av tre nominerade museer utan all den hjälp vi får från arbetsmarknadens parter, vänförening, eldsjälar, ungdomsgrupper, företag, stiftelser, myndigheter, företag med mera. Vi tycker att det är fantastiskt att vi får allt det stöd som gör det möjligt för oss att bedriva vår stora och viktiga verksamhet. Tack museivänner för ett riktigt bra 2014! Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum 3

4 Vid Vänföreningens Årsmöte 12 april deltog ett 25-tal medlemmar och utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar så medverkade museichefen Niklas Cserhalmi som tog oss med bakom kulisserna och visade det pågående bygget av utställningen Framtidsland. Vid årsmötet valdes styrelse och övriga funktioner enligt följande: Jan-OlovJohnson Ordförande Berit Karlsson Sekreterare Jacqueline Zardan Ledamot Lars Lackemo Ledamot Pim Martina Elfving Ledamot SonnieKnutling Ledamot Torsten Nilsson Adjungerad Arbetets museum Margareta Svensson Anders Lind Niklas Cserhalmi Ivan Garrido Revisor Revisor Valberedning Valberedning Under året har Eva Renholm på Arbetets museum varit föreningen behjälplig med bokföring och medlemsregister. Gällande föreningens ekonomi hänvisar vi till Resultat- och Balansrapport samt till avgiven Revisionsberättelse, se följande sidor. Foto: Peter Holgersson Årets Arbetsmyra 2014 I anslutning till Musiemässan januari som arrangeras av Arbetets museum och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, utdelande Vänföreningen stipendiet Årets Arbetsmyra Stipendiet tilldelades Kerstin Bergström från Gamleby som redan 1968 tog initiativet till att renovera segelfartyget Linnéa och därefter även skonaren Vega, två stora segelfartyg som båda gått förlorade om inte Kerstin Bergström med familj tagit hand om de båda segelfartygen. Efter ett omfattande restaureringsarbete av de båda fartygen tillsammans med maken Egil och många andra goda krafter, har arbetsmyran Kerstin Bergström fortsatt sitt arbete som bl.a segelmakare, aktiv i Sveriges Segelfartygsförening och som ordförande i den lokala hembygdsföreningen i Gamleby. För sitt stora engagemang och uthålliga arbete tilldelades Kerstin Bergström stipendiet Årets Arbetsmyra Foto: Fotografica

5 Axplock ur det gångna verksamhetsåret Den 17 maj deltog vänföreningen vid invigningen av den stora utställningen Framtidsland. Utställningen som invigdes av Stefan Löfven har producerats av Arbetets museum tillsam-mans med ett flertal ungdomar, konstnärer och forskare som vill visa på nya hållbara vägar in i framtiden. Utställningen Framtidsland kommer att visas under kommande år på Arbetets museum och ett besök är att rekommendera. Den 3 juni inbjöd Vänföreningen till besök på Skonaren Vega som anlöpt Norrköpings hamn och där Årets Arbetsmyra Kerstin Bergström välkomnade deltagarna ombord. På grund av dåligt väder blev den tänkta seglatsen på Bråviken ersatt med en guidning ombord vid kaj och deltagarna bjöds på lätt skeppsförtäring. Utöver fyra protokollförda sammanträden under året har även styrelsen deltagit i ett flertal arrangemang och då bl.a vid Kulturnatten 27 september då muséet besöktes av drygt 5000 besökare. Arbetets museum är alltid en uppskattad arena på Kulturnatten där besökarna bjuds på en mängd olika programpunkter allt från flera musikframträdanden, fria visningar av ett flertal utställningar och seminarier kring olika tema mm. För att öka informationen om Vänföreningens verksamhet ( och även för att spara pengar ) har under året ett digitalt nyhetsbrev börjat ges ut och samtidigt har medlemsregisteret digitaliserats. Styrelsen hoppas att detta ska underlätta för medlemmarna att ta del om vad som händer i föreningen och på Arbetets museum. Den digitala informationen kommer att kompletteras med traditionell snigelpost för de som önskar. Under året har styrelsen även arbetat med medlemsvärvning, riktat både till enskilda personer och till närstående organisationer. Vi ser en tendens på ett minskat medlemsantal och vi behöver bli fler medlemmar som kan vara ambassadörer för Arbetets museum. Inte minst bland de fackliga organisationerna hoppas styrelse på ett mer aktivt deltagande då mycket av verksamheten på museet gränsar till arbetslivets villkor, både i nutid och i framtid. I Norrköping finns ett flertal vänföreningar för olika kulturarenor. Konstmuseets vänner, Stadsmuseets vänner, SON-vännerna, Norrköpingsrummets vänner m.fl. Styrelsen har då väckt tanken om man inte skulle göra något tillsammans. Många engagerade medlemmar som slår vakt om dom etablerade och uppskattade kulturarenorna är kanske grunden för en årlig Kulturriksdag i Norrköping, eller andra idéer som lyfter fram Norrköping som en av landets främsta kulturkommuner, frågan är väckt! Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett riktat tack till Torsten Nilsson och övrig personal på Arbetets museum för gått samarbete under det gångna året och ett tack till alla våra medlemmar för visat förtroende. Norrköping 11 april 2015 Jan-Olov Johnson Berit Karlsson Jacqueline Zardan Pim Martina Elfving Lars Lackemo 5

6 Balansrapport Tillgångar: Postgiro Bank (kontot avslutat ) S:a tillgångar Skulder: Avräkning Arb.Museum 0 0 Reserverade stipendier S:a skulder Eget kapital: Disponibla medel Årets resultat S:a eget kapital S:a skulder och eget kapital

7 Resultatrapport Intäkter: Medlemsavgifter Försäljning Industrilandsboken S:a intäkter Kostnader: Resor, lokalhyra Utflykt Års- o styrelsemöten Annonser Porto, kontorsmatrl Gåvor, bidrag Stipendiat Bankavgift Reserverade stipendier S:a kostnader Finansiella intäkter/ kostnader: Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader 0 0 S:a finansiella intäkter/kostnader 0 0 Årets resultat

8 Revisionsberättelse 8

9 9

10 10 Foto: Peter Holgersson

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2009 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter Under dagen mellan kl. 10.00 14.00 genomför föreningens Cityfiske Strömmens

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2012 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Program för KFUK-KFUM:s Östgötaregions Årsmöte 2015 Den 25 mars kl. 18 30 på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping 18 30 Välkommen Vi börjar med lite

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer