Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Lägg ner med finess Deklarera enkelt, smart och rätt SKATT. Ett bra tips inför deklarationen kan vara att se över hur dina tillgångar är placerade. I synnerhet om du har tillgångar i utlandet. Private Banking- rådgivaren Lars Leffler berättar. Sidorna 2-3 ÄGARPLANERING. I ett läge där utbudet av företag är större än efterfrågan är det inte alltid möjligt att sälja ett befintligt företag. Ibland är det bäst att lägga ner och sälja hela eller delar av företag för att få del av tillgångarnas värde. Sidorna 4-6 Merbjudande Lek mer i sommar Ta med familjen på en äventyrlig semester till Legoland i danska Billund och bo på Hotel Legoland till ett förmånligt pris. I en värld byggd av 60 miljoner legoklotsar finns mycket att uppleva. sid 11 Mer aktier i neutral portfölj PLACERINGAR. Effekterna av krisen på Cypern har ebbat ut. Banken tror på en fortsatt global återhämtning och väljer därför att vikta upp andelen aktier i modellportföljen. Budgetgrälet fortsätter Sidan 7 POLITIK. Även om det varit förhållandevis tyst om det amerikanska budgetarbetet på senare tid så är problemen inte lösta. Långt ifrån. Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur förklarar tystnaden. USA gör comeback PLACERINGAR. Den amerikanska börsen har nått toppen. Igen. Politiska utmaningar saknas inte i den nordamerikanska placeringsregionen. Men USA har mer att ge. Även i framtiden. Sidan 8 Sidan 9 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Tips Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Årets bästa deklarationstips Nu är dags att deklarera. Lars Leffler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank, ger tips om vad Private Banking kunder bör tänka på deklarationstider. Kanske vill du både ta hem dina pengar från utlandet och kvitta bort reavinster på bästa sätt?. I mars var läget på Cypern spänt sedan en bankkris eskalerat i ett land där banksektorn växt sig nio gånger så stor som BNP. Övriga Europa ville inte ge sitt stöd med mindre än att landet, som under lång tid marknadsfört sig som ett skatteparadis gör något för att motverka penningtvätt och korruption. Sverige har under senare år slutit avtal om informationsutbyte med det ena skatteparadiset efter det andra, och det enklaste för den som har tillgångar i utlandet kan helt enkelt vara att ta hem pengarna. Frivillig rättelse Genom att lämna en frivillig rättelse i deklarationen omprövar du frivilligt dina taxeringar fem år tillbaka i tiden, vilket innebär inkomståret På så vis går det att undvika risk för skattetillägg och skattebrott. För att rättelsen ska ses som frivillig ska omprövningen ske på eget initiativ, innan Skatteverket påbörjar eller aviserar en utredning av taxeringarna, säger Lars. Många kunder tar hem sina pengar till Sverige. Det har varit en kraftig ökning som till stor del beror på att många upptäckt att det är fördelaktigt att använda sig av frivilliga rättelser. Om man låter en jurist sköta arbetet är det extra smidigt eftersom handlingar då mycket sällan begärs in från Skatteverket. Det blir gjort på ett riktigt sätt, lättare att hantera för Skatteverket och handläggningstiderna blir korta, konstaterar han. Antalet frivilliga rättelser som kommer in till Skatteverket har ökat dramatiskt. Från 2010 och framåt har det kommit in mer än rättelser. Omkring hälften av dessa har kommit från de som har pengar i Schweiz, trots att Sveriges avtal med alplandet inte trädde i kraft förrän i augusti Lars Leffler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. Med en surfplatta och Skatteverkets nya gratisappar är det enkelt att godkänna sin deklaration och göra reseavdrag. Fotograf: Charlotta Wadenbrant Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Ingen retroaktiv förmögenhetsskatt I år kan antalet frivilliga rättelser öka ännu mer eftersom det nu gått mer än fem år sedan förmögenhetsskatten avskaffades. Det innebär att ingen retroaktiv förmögenhetsskatt kan tas ut från och med I deklarationstider får vi också ofta frågor om hur man kan kvitta reavinster mot reaförluster vid försäljning av aktier, fastigheter, utdelningar med mera. Särskilt redovisning av aktieförsäljningar är en viktig del för många av våra kunder. Vi hjälper bland annat till med K4-blanketten och vi brukar påpeka att noga kolla kontrolluppgifterna på deklarationen, och jämföra dem med de uppgifter man får från banker och fondkommisionärer, säger Lars Leffler. Även de färdigifyllda K4 blanketterna som man kan få från sin bank eller fondkommisionär behöver dubbelkollas. Det går inte att lita helt på dessa uträkningar och därför är det viktigt att gå igenom transaktionerna manuellt och se till att allt stämmer. Se över transaktioner Enligt Lars går det inte att bara slå ihop alla köp respektive försäljning inom olika aktieslag. Man måste titta på varje transaktion för sig för att få fram ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Om det finns en osäkerhet kring hur man ska agera med redovisning av aktieförsäljningar bör man meddela det på deklarationen. Det kan göra att man slipper onödiga kostnader. Under övriga upplysningar kan du skriva att du sålt aktier och är lite fundersam kring uträkningarna och att det kan finnas fel. När du på detta vis flaggar för att det finns en osäkerhet kan inte Skatteverket påföra skattetillägg. Men är osäkerheten stor är det givetvis bäst att ta hjälp av en jurist som kan reda ut alla oklarheter, avslutar han. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Nyheter inför deklarationen Regler på väg Första gången du deklarerar investeringssparkonto Den nya sparformen investeringssparkonto (ISK) infördes 1 januari 2012 och det är i årets deklaration som beskattning av den sker för första gången. Innehavet på investeringssparkontot hamnar under inkomst av kapital i deklarationen genom att en schablonintäkt beräknas och beskattas med 30 procent. Schablonintäkten står redan angiven i deklarationen. Den är lika med kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före (1,65 procent för årets deklaration). Alla schablonintäkter finns i ruta 50 på deklarationsblanketten. Fondspararen betalar in skatten själv Skatten för fondinnehav betalas från och med i år in av fondspararen själv istället för att skatt tas ut av fondbolaget. 0,4 procent av värdet vid årets ingång redovisas som inkomst av kapital. Runt personer har en schablonintäkt för fondandelar förtryckt i deklarationen. Den som inte har annan inkomst behöver inte deklarera, utan det räcker att betala in den skatt som finns beräknad i deklarationen. Pengar till midsommar för alla företagare Redan förra året kunde du som har enskild näringsverksamhet e-deklarera och få pengar till midsommar. Nu kan även du som är delägare i fåmansaktiebolag och handelsbolag få din skatteåterbäring före midsommar om du e-deklarerar. Nya regler från 1 januari 2013 som inte påverkar deklarationen förrän 2014, men som kan vara bra att känna till redan nu. Lägre skatt vid uthyrning av privatbostad Schablonavdraget vid uthyrning av den egna bostaden höjs från till kronor per år. Eftersom man dessutom får dra av 20 procent av hyran blir en hyresinkomst upp till kr skattefri. Höjningen gäller även vid försäljning av produkter från den egna bostadsfastigheten, till exempel trädgårdsprodukter eller ved. Nya momsregler för enskilda näringsidkare Inkomståret 2013 upphör möjligheten för enskilda näringsidkare att deklarera moms i självdeklarationen. För dem som redovisar moms en gång per år innebär det att momsen måste deklareras tidigare. En särskild skattedeklaration ska upprättas och lämnas in. Första gången detta blir aktuellt är den 26 februari Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. När det gäller bolagsskatten gäller den äldre skattesatsen fortfarande för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari Sänkningen av expansionsfondsskatten har utformats på ett sådant sätt att den även omfattar redan gjorda expansionsfondsavsättningar. Fler kan e-deklarera via ombud Även dödsbon och utomlands bosatta fastighetsägare kan nu ha ett eller flera deklarationsombud. Deklarationsombudet kan bland annat lämna elektroniska deklarationer, komplettera uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration. Högre skattefritt belopp vid uthyrning Det skattefria beloppet vid uthyrning av privatbostad har höjts från till kronor. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Lägg ner på bästa möjliga sätt I tredje och sista delen av vår serie om att avyttra företag har turen kommit till nedläggning. Att lägga ner kan vara ett klokt alternativ, om man förberett det i tid. Bankens expert Ulf Skarin betonar vikten av ägarplanering. Vill eller kan man varken generationsväxla eller sälja sitt företag kan man helt enkelt lägga ner det. Att lägga ner sitt bolag är ofta ett klokt alternativ, som absolut inte bör ses som något misslyckande. Det kan ibland vara den mest lönsamma av de tre varianterna. I en del fall får företagare bättre betalt genom att sälja sitt företag i flera olika delar, än att sälja hela företaget som ett paket. Exempelvis i åkeribranschen, berättar Ulf Skarin, jurist och expert på ägarplaneringsfrågor i banken. Det är nämligen ofta enklare för köpare att plocka russinen ur kakan, än att ta över ansvaret för ett helt bolag. Även geografin spelar in i många fall; en köpare i Småland har kanske inte något intresse av att ta över fastigheter i Hälsingland. Ulf Skarin, specialist på ägarplanering Sälj i tid Alternativet att sälja sitt företag styckevis övervägs i många fall inte, trots att det finns fungerande andrahandsmarknader på de flesta områden. Med hjälp av företagsförmedlare letar de köpare i år efter år, eller hoppas att barnen mot förmodan ska ta över, medan maskiner och annat passerar sina bäst-före-datum. Hade de sålt tillgångarna i tid hade de sannolikt fått betydligt bättre betalt. Det gäller kort sagt att ägna sig åt ägarplanering. Ulf Skarin menar att alla företagare, även de som är i 30-årsåldern eller yngre, bör fundera på vilket som är slutmålet för deras företag: att generationsväxla, att sälja det eller att lägga ner det. Det här är svåra frågor för de flesta företagare. En del saknar både ett uttalat slutmål och tydliga incitament för att driva företag, inte sällan för att de har halkat in i företagandet på ett bananskal, förklarar han. När man väl bestämt sig bör man agera därefter. Har man nedläggning som slutmål bör man passa på att sälja hela eller delar av företaget medan maskiner, lokaler och annat fortfarande är i gott skick. Det är dock lättare sagt än gjort att lägga ner i tid, många har företagandet som livsstil och har svårt att föreställa sig en annan tillvaro. Enklast är det för konsulter, vilka vanligen saknar alternativ till nedläggning. Det gör tyvärr även ofta bolag som gjort sig alltför beroende av en enda ägare. Det gör dem extra svårsålda nu när utbudet av företag till salu överträffar efterfrågan, konstaterar Ulf Skarin. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Avregistrera inte Den som lägger ner sitt bolag bör dock inte automatiskt avregistrera det. Det är i många fall mer gynnsamt att behålla det, och efter fem års karens börja plocka ut dess tillgångar till skattesatsen 25 procent, som vinster från onoterade aktier. Ett annat, vanligt alternativ är att lägga ner sitt bolag och börja om på ny kula, med tillgångarna i det gamla bolaget som startkapital i det nya. I sådana fall är det både smidigast och skattemässigt klokast att först bilda ett holdingbolag, som får överta aktierna i det bolag man har tänkt lägga ner, råder Ulf Skarin. Stefan Hällberg Fem goda råd på vägen Fundera på, och besvara, frågan: Vad är slutmålet med mitt bolag, ska jag generationsväxla, sälja det eller lägga ner det? Ha beslutet du fattat om bolagets framtid i bakhuvudet medan du driver det. Har du beslutat att lägga ner ditt bolag, gör det helst medan maskiner, lokaler och annat fortfarande är i gott skick och de olika delarna fortfarande är attraktiva för köpare. Kom ihåg att man kan få bättre betalt genom att sälja bolaget i delar, i stället för att erbjuda det som ett helt paket. Avregistrera inte ditt bolag, bara för att du lagt ner själva verksamheten. Fem år efter nedläggningen kan du ta ut bolagets tillgångar till skattesatsen 25 procent, som vinster från onoterade aktier. Om du vill starta ett nytt bolag, och använda tillgångarna i det bolag du lägger ner som startkapital, bilda ett holdingbolag, som får överta aktierna i det bolag du ska lägga ner. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Mer aktier i neutral portfölj Effekterna av krisen på Cypern har ebbat ut. Banken tror på en fortsatt global återhämtning och väljer därför att vikta upp andelen aktier i modellportföljen för de mer aktiva placerarna. Vi är försiktigt positiva till aktiemarknaden och andelen aktier har ökat i vår Private Banking-portfölj med fem procentenheter till 45 procent av den totala portföljens tillgångar, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I grund och botten har vi ett positivt grundscenario med en global återhämtning i ekonomin med mer stabila statsfinanser och svagt stigande bolagsvinster. Vi har nu sett att osäkerheten kommit ned något och väljer därför att åter vikta upp andelen aktier, fortsätter Niklas. Men nu har det varit kris på Cypern, regeringsbildningen i Italien går trögt och USA har inte kommit så mycket längre i sina budgetförhandlingar. Vad är det som egentligen är annorlunda jämfört med föregående månad? Effekterna av Cypernkrisen blev mindre än vi först väntat. Cypern är ett litet land och spridningseffekterna är små. När det gäller Italien är osäkerheten fortfarande hög. Valresultatet blev en besvikelse menar Niklas. Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I månadens portföljrekommendation är ni neutrala till de olika placeringsregionerna. Hur kommer det sig? Vi anser inte att någon region sticker ut på det sätt som motiverar en högre andel i placeringshänseende. Många tillväxtländer har lägre tillväxt än sin respektive trendtillväxt, vilket gör att vi inte ser någon fördel relativt de övriga regionerna. I Japan forsätter centralbanken med kvantitativa lättnader vilket sannolikt sker till priset av en svag yen. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, väntas också fortsätta med sina penningpolitiska stimulanser. All time high med högre bolagsvärderingar gör att vi väljer att ligga neutrala även här. Men i grunden är vi positiva till aktiemarknaden. Vi är inne i en period av global återhämtning, om än i långsam takt, säger Niklas Ekengren. Hur ser det ut på hemmaplan? Vi bedömer att svenska aktier är rimligt värderade. Riksbanken har signalerat att det inte blir några fler räntesänkningar framöver och vi tror nu att styrräntan ligger kvar på samma nivå. På motsvarande sätt tror vi att den svenska kronan fortsätter att vara stark, säger Niklas. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Budgetgrälet fortsätter Även om det varit förhållandevis tyst om det amerikanska budgetarbetet på senare tid så är problemen inte lösta. Långt ifrån. Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur förklarar tystnaden. Händelseutvecklingen inom eurozonen med det italienska valet och Cypernkrisen i spetsen har överskuggat de amerikanska budgetförhandlingarna. Dessutom har de beslut som fattats i kongressen knappt påverkat marknaden. Det har varit kortsiktiga beslut som inte angripit de strukturella faktorerna bakom det amerikanska budgetunderskottet. Vad har egentligen hänt i kongressen sedan årsskiftet och uppgörelsen om budgetstupet? Beslutet om att höja skuldtaket sköts fram till den 19 maj. I mars lät man sedan paketet med automatiska nedskärningar på 85 miljarder dollar träda i kraft, vilket var en konsekvens av att politikerna inte kom överens. Sedan har man också fattat beslut om att använda samma utgiftsnivå som man haft den senaste tiden fram till 30 september när det finansiella året slutar. Man undvek därmed hotet om att delar av statsapparaten skulle behöva stängas ned. Har politikerna blivit mer ense om inriktningen? Nej, och det är ett problem i och med att partierna kontrollerar varsin kammare i kongressen. Förutom hur man hanterade nedskärningspaketet i mars framgår oenigheten i de budgetar för 2014 som lagts fram. Det republikanskt styrda Representanthuset satsar på minskad statlig utgiftsnivå och nedskärningar i välfärdsprogrammen. Detta medan Senaten, som styrs av Demokraterna, tagit fram en plan som fokuserar på skattereform, satsningar på infrastruktur och små nedskärningar i välfärdsprogram och liknande. Presidenten kommer under våren att ta fram ett eget budgetförslag, men det är få som tror att dessa tre förslag kommer att resultera i ett gemensamt dokument då detta inte är ett tvång. Det är mest troligt att man även framöver kommer låta staten drivas på tillfälliga uppgörelser. - I sommar väntar nästa stora uppgörelse i den amerikanska kongressen då man måste fatta beslut om att höja skuldtaket, säger Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur. Vad väntar framöver? I sommar väntar nästa stora uppgörelse mellan partierna, då man måste fatta beslut om att höja skuldtaket. Detta kommer troligtvis att ske någon gång i augusti och den stora frågan är om Republikanerna kommer stå fast vid kraven på att minska statens utgifter i samma utsträckning som skuldtaket höjs, den s.k. Boehner-regeln en inställning som demokraterna motsätter sig. Samtidigt fortsätter en intern kamp i det republikanska partiet om hur framtidens politik ska se ut. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 En amerikansk framgångssaga Fyra år efter en historisk finanskrasch är den amerikanska börsen på all time high. Det finns mycket tyder på att USA har en stor potential som investeringsregion både nu i och framtiden, enligt Per Solvin och Jacob Gemmel som förvaltar Swedbank Roburs Amerikafond. Den amerikanska börsen noterar all time high. Det är lätt att hitta amerikanska företag som har spännande och vinstgivande affärsmodeller, produkter och tjänster. Om ett land och regering har problem tenderar gemene man att tro att även landets företag går dåligt. Så behöver det inte vara och utvecklingen i USA är ett exempel på det, säger Per Solvin, som förvaltar Amerikafonden sedan elva år tillsammans med kollegan Jacob Gemmel. Egen energi viktig Många amerikanska företag har blivit mer kostnadseffektiva de senaste åren och begreppet och varudeklarationen Made in USA är på nytt något att räkna med i den globala konkurrensen. En viktig och bidragande orsak är tillgång till egen energi. USA har gått från att vara en importör till att bli en exportör av energi till följd att tekniska framsteg som förbättrat energiutvinningen. Det gäller både för olje-och gasindustrin. Till exempel har man byggt om flera hamnar från att vara anpassade för import av flytande naturgas till att nu vara anpassade för export. Det är ett tecken i tiden, säger Per Solvin. Den amerikanska börsen har gått urstarkt på senare tid, vilket delvis för att färre vill satsa på obligationer i dagsläget. Index är uppe på all time high-nivåer. Det har nu gått fyra år sedan finanskrisen och börsernas bottenkänning våren Mycket har bevisligen hänt sedan dess. Delar av det amerikanska näringslivet blomstrar, trots stora utmaningar för den sittande presidenten med både segdragna men akuta budgetförhandlingar och centralbanken Federal Reserve som fortsätter med sina stimulanspaket. Politiska risker och hot från omvärlden, nu senast från Nordkorea, hör också till vardagen. De politiska riskerna finns alltid där. Som förvaltare tar vi förstås hänsyn till dessa risker, men vi väljer alltid att fokusera på bolagsrisken i första hand när vi väljer bolag, säger Jacob Gemmel. Vi försöker se hur händelser i omvärlden kan påverka våra bolag, men vår ledstjärna är att vi ska ha en fokuserad och balanserad portfölj där vi valt bolag med omsorg. Vårt mål är ju att slå index, säger Jacob Gemmel. Per Solvin och Jacob Gemmel förvaltar Swedbank Roburs Amerikafond Foto: Michael Steinberg Billig energi ger tillväxt. USA har blivit mer självförsörjande när det gäller olja och gas de senaste åren. Det bidrar till tillväxten. Foto: Shutterstock Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Bolag med utsikter Teamet letar undervärderade bolag och satsar på bolag som bedöms ha potential över tid. Till exempel har Amerikafonden innehav i företag som United Health Inc. som arbetar med lösningar på hur de amerikanska vårdkostnaderna kan sänkas. Tiden är oftast på vår sida. Det svåraste är att låta bli att agera kortsiktigt på dåliga nyheter. Känslor är dyra och tajming svårt, säger Per Solvin, som påpekar att aktier inte har ett bäst-före-datum. Under tiden du väntar på att dina förväntningar ska infrias får du utdelning, menar han. Vi har cirka 50 bolags aktier i vår fond och vill äga bolagen under lång tid. Vi som är fondandelsägare vill få en bra avkastning och därför måste vi hitta bra ingångsvärden, säger han.teamet träffar hundratals bolagsledningar varje år. Aktiviteten är hög men omsättningshastigheten är låg. Ett sätt att mäta om en fond är aktivt förvaltad är att se till fondens indexavvikelse, som kan ligga mellan noll och 100 procent, det som kallas för Active Share. Amerikafonden har en hög Active Share på 77 procent. Mod och tålamod sammanfattar vår vardag. USA är en stor och homogen marknad med många duktiga och kreativa entreprenörer. Vi har gjort misstag och kommer fortsätta att göra misstag, det är en nödvändig del av jobbet. Vi sålde Apple för tidigt, men eftersom vi också ägde Google kan man säga att det jämnade ut sig, säger Per Solvin. Ellen Karlberg IT-trender som påverkar Tillväxten i mogna ekonomier som USA får en nytändning genom teknisk utveckling. Social de sociala medierna förändrar beteenden och stärker konsumenternas inflytande. Bidrar till ett mer demokratiskt beslutsfattande. Big analytics stora datamängder kan samlas in och analyseras, vilket ger en bättre faktisk kunskap och beslutsunderlag. Cloud i molnet lagras information. Kostnaden för IT-lösningar blir lägre och produktiviteten högre. Möjliggör snabba transaktioner och samarbeten i nätverk. Mobile med ökad mobilt användande från olika tekniska plattformar ökar både produktivitet och kreativitet. Källa: IBM Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Vakna på lekhumör Ett lekfullt boende väntar när du och din familj besöker danska nöjesparken Legoland i sommar. Som Merkund kan du nämligen boka ett prisvärt boende på familjevänliga Hotel Legoland. Du kan även köpa Resort Pass och få obegränsad tillgång under vistelsen (dagtid) till både Legoland och Lalandia Aquadome. På hotellet kan både vuxna och barn roa sig. I lekrummen kan ni teckna, bygga med lego, spela samt delta i räkne- och byggtävlingar för barn. Efter en lång dag i parken kan det vara skönt att njuta av en stunds avkoppling. Ta ett dopp i poolen på hotellets badområde, eller ta en kopp kaffe vid den öppna spisen eller en drink i baren medan barnen har skoj i lekrummet. Bli fit for fight i hotellets gym eller ta en spännande tur till skulpturen Trail nära hotellet. Erbjudande för Mer-kunder: 15 procent rabatt vid boende på Hotel LEGOLAND inklusive entré till Billund Bads poolområde (entré till LEGOLAND ingår ej och rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden) Alla rum har LEGO bordsspel, TV, telefon, strykjärn, hårtork och Wi-Fi samt kaffe & te. Erbjudandet gäller till och med den 15 juni 2013 Bokningsuppgifter: Tfn: Adress: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, Billund Vid bokning uppge kod: SWEDMER Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR?

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vem är vem? Vad är Aktieinvest? Vad är Aktiespararna Vem är Therese? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vad är Aktieinvest?

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund!

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund! Tips inför årsskiftet Nu återstår bara ett par veckor av 2010 ett år som har präglats av goda ekonomiska förutsättningar. Vi bad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert på Swedbank, dela med sig av sina

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer