Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Lägg ner med finess Deklarera enkelt, smart och rätt SKATT. Ett bra tips inför deklarationen kan vara att se över hur dina tillgångar är placerade. I synnerhet om du har tillgångar i utlandet. Private Banking- rådgivaren Lars Leffler berättar. Sidorna 2-3 ÄGARPLANERING. I ett läge där utbudet av företag är större än efterfrågan är det inte alltid möjligt att sälja ett befintligt företag. Ibland är det bäst att lägga ner och sälja hela eller delar av företag för att få del av tillgångarnas värde. Sidorna 4-6 Merbjudande Lek mer i sommar Ta med familjen på en äventyrlig semester till Legoland i danska Billund och bo på Hotel Legoland till ett förmånligt pris. I en värld byggd av 60 miljoner legoklotsar finns mycket att uppleva. sid 11 Mer aktier i neutral portfölj PLACERINGAR. Effekterna av krisen på Cypern har ebbat ut. Banken tror på en fortsatt global återhämtning och väljer därför att vikta upp andelen aktier i modellportföljen. Budgetgrälet fortsätter Sidan 7 POLITIK. Även om det varit förhållandevis tyst om det amerikanska budgetarbetet på senare tid så är problemen inte lösta. Långt ifrån. Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur förklarar tystnaden. USA gör comeback PLACERINGAR. Den amerikanska börsen har nått toppen. Igen. Politiska utmaningar saknas inte i den nordamerikanska placeringsregionen. Men USA har mer att ge. Även i framtiden. Sidan 8 Sidan 9 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Tips Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Årets bästa deklarationstips Nu är dags att deklarera. Lars Leffler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank, ger tips om vad Private Banking kunder bör tänka på deklarationstider. Kanske vill du både ta hem dina pengar från utlandet och kvitta bort reavinster på bästa sätt?. I mars var läget på Cypern spänt sedan en bankkris eskalerat i ett land där banksektorn växt sig nio gånger så stor som BNP. Övriga Europa ville inte ge sitt stöd med mindre än att landet, som under lång tid marknadsfört sig som ett skatteparadis gör något för att motverka penningtvätt och korruption. Sverige har under senare år slutit avtal om informationsutbyte med det ena skatteparadiset efter det andra, och det enklaste för den som har tillgångar i utlandet kan helt enkelt vara att ta hem pengarna. Frivillig rättelse Genom att lämna en frivillig rättelse i deklarationen omprövar du frivilligt dina taxeringar fem år tillbaka i tiden, vilket innebär inkomståret På så vis går det att undvika risk för skattetillägg och skattebrott. För att rättelsen ska ses som frivillig ska omprövningen ske på eget initiativ, innan Skatteverket påbörjar eller aviserar en utredning av taxeringarna, säger Lars. Många kunder tar hem sina pengar till Sverige. Det har varit en kraftig ökning som till stor del beror på att många upptäckt att det är fördelaktigt att använda sig av frivilliga rättelser. Om man låter en jurist sköta arbetet är det extra smidigt eftersom handlingar då mycket sällan begärs in från Skatteverket. Det blir gjort på ett riktigt sätt, lättare att hantera för Skatteverket och handläggningstiderna blir korta, konstaterar han. Antalet frivilliga rättelser som kommer in till Skatteverket har ökat dramatiskt. Från 2010 och framåt har det kommit in mer än rättelser. Omkring hälften av dessa har kommit från de som har pengar i Schweiz, trots att Sveriges avtal med alplandet inte trädde i kraft förrän i augusti Lars Leffler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. Med en surfplatta och Skatteverkets nya gratisappar är det enkelt att godkänna sin deklaration och göra reseavdrag. Fotograf: Charlotta Wadenbrant Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Ingen retroaktiv förmögenhetsskatt I år kan antalet frivilliga rättelser öka ännu mer eftersom det nu gått mer än fem år sedan förmögenhetsskatten avskaffades. Det innebär att ingen retroaktiv förmögenhetsskatt kan tas ut från och med I deklarationstider får vi också ofta frågor om hur man kan kvitta reavinster mot reaförluster vid försäljning av aktier, fastigheter, utdelningar med mera. Särskilt redovisning av aktieförsäljningar är en viktig del för många av våra kunder. Vi hjälper bland annat till med K4-blanketten och vi brukar påpeka att noga kolla kontrolluppgifterna på deklarationen, och jämföra dem med de uppgifter man får från banker och fondkommisionärer, säger Lars Leffler. Även de färdigifyllda K4 blanketterna som man kan få från sin bank eller fondkommisionär behöver dubbelkollas. Det går inte att lita helt på dessa uträkningar och därför är det viktigt att gå igenom transaktionerna manuellt och se till att allt stämmer. Se över transaktioner Enligt Lars går det inte att bara slå ihop alla köp respektive försäljning inom olika aktieslag. Man måste titta på varje transaktion för sig för att få fram ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Om det finns en osäkerhet kring hur man ska agera med redovisning av aktieförsäljningar bör man meddela det på deklarationen. Det kan göra att man slipper onödiga kostnader. Under övriga upplysningar kan du skriva att du sålt aktier och är lite fundersam kring uträkningarna och att det kan finnas fel. När du på detta vis flaggar för att det finns en osäkerhet kan inte Skatteverket påföra skattetillägg. Men är osäkerheten stor är det givetvis bäst att ta hjälp av en jurist som kan reda ut alla oklarheter, avslutar han. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Nyheter inför deklarationen Regler på väg Första gången du deklarerar investeringssparkonto Den nya sparformen investeringssparkonto (ISK) infördes 1 januari 2012 och det är i årets deklaration som beskattning av den sker för första gången. Innehavet på investeringssparkontot hamnar under inkomst av kapital i deklarationen genom att en schablonintäkt beräknas och beskattas med 30 procent. Schablonintäkten står redan angiven i deklarationen. Den är lika med kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före (1,65 procent för årets deklaration). Alla schablonintäkter finns i ruta 50 på deklarationsblanketten. Fondspararen betalar in skatten själv Skatten för fondinnehav betalas från och med i år in av fondspararen själv istället för att skatt tas ut av fondbolaget. 0,4 procent av värdet vid årets ingång redovisas som inkomst av kapital. Runt personer har en schablonintäkt för fondandelar förtryckt i deklarationen. Den som inte har annan inkomst behöver inte deklarera, utan det räcker att betala in den skatt som finns beräknad i deklarationen. Pengar till midsommar för alla företagare Redan förra året kunde du som har enskild näringsverksamhet e-deklarera och få pengar till midsommar. Nu kan även du som är delägare i fåmansaktiebolag och handelsbolag få din skatteåterbäring före midsommar om du e-deklarerar. Nya regler från 1 januari 2013 som inte påverkar deklarationen förrän 2014, men som kan vara bra att känna till redan nu. Lägre skatt vid uthyrning av privatbostad Schablonavdraget vid uthyrning av den egna bostaden höjs från till kronor per år. Eftersom man dessutom får dra av 20 procent av hyran blir en hyresinkomst upp till kr skattefri. Höjningen gäller även vid försäljning av produkter från den egna bostadsfastigheten, till exempel trädgårdsprodukter eller ved. Nya momsregler för enskilda näringsidkare Inkomståret 2013 upphör möjligheten för enskilda näringsidkare att deklarera moms i självdeklarationen. För dem som redovisar moms en gång per år innebär det att momsen måste deklareras tidigare. En särskild skattedeklaration ska upprättas och lämnas in. Första gången detta blir aktuellt är den 26 februari Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. När det gäller bolagsskatten gäller den äldre skattesatsen fortfarande för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari Sänkningen av expansionsfondsskatten har utformats på ett sådant sätt att den även omfattar redan gjorda expansionsfondsavsättningar. Fler kan e-deklarera via ombud Även dödsbon och utomlands bosatta fastighetsägare kan nu ha ett eller flera deklarationsombud. Deklarationsombudet kan bland annat lämna elektroniska deklarationer, komplettera uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration. Högre skattefritt belopp vid uthyrning Det skattefria beloppet vid uthyrning av privatbostad har höjts från till kronor. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Lägg ner på bästa möjliga sätt I tredje och sista delen av vår serie om att avyttra företag har turen kommit till nedläggning. Att lägga ner kan vara ett klokt alternativ, om man förberett det i tid. Bankens expert Ulf Skarin betonar vikten av ägarplanering. Vill eller kan man varken generationsväxla eller sälja sitt företag kan man helt enkelt lägga ner det. Att lägga ner sitt bolag är ofta ett klokt alternativ, som absolut inte bör ses som något misslyckande. Det kan ibland vara den mest lönsamma av de tre varianterna. I en del fall får företagare bättre betalt genom att sälja sitt företag i flera olika delar, än att sälja hela företaget som ett paket. Exempelvis i åkeribranschen, berättar Ulf Skarin, jurist och expert på ägarplaneringsfrågor i banken. Det är nämligen ofta enklare för köpare att plocka russinen ur kakan, än att ta över ansvaret för ett helt bolag. Även geografin spelar in i många fall; en köpare i Småland har kanske inte något intresse av att ta över fastigheter i Hälsingland. Ulf Skarin, specialist på ägarplanering Sälj i tid Alternativet att sälja sitt företag styckevis övervägs i många fall inte, trots att det finns fungerande andrahandsmarknader på de flesta områden. Med hjälp av företagsförmedlare letar de köpare i år efter år, eller hoppas att barnen mot förmodan ska ta över, medan maskiner och annat passerar sina bäst-före-datum. Hade de sålt tillgångarna i tid hade de sannolikt fått betydligt bättre betalt. Det gäller kort sagt att ägna sig åt ägarplanering. Ulf Skarin menar att alla företagare, även de som är i 30-årsåldern eller yngre, bör fundera på vilket som är slutmålet för deras företag: att generationsväxla, att sälja det eller att lägga ner det. Det här är svåra frågor för de flesta företagare. En del saknar både ett uttalat slutmål och tydliga incitament för att driva företag, inte sällan för att de har halkat in i företagandet på ett bananskal, förklarar han. När man väl bestämt sig bör man agera därefter. Har man nedläggning som slutmål bör man passa på att sälja hela eller delar av företaget medan maskiner, lokaler och annat fortfarande är i gott skick. Det är dock lättare sagt än gjort att lägga ner i tid, många har företagandet som livsstil och har svårt att föreställa sig en annan tillvaro. Enklast är det för konsulter, vilka vanligen saknar alternativ till nedläggning. Det gör tyvärr även ofta bolag som gjort sig alltför beroende av en enda ägare. Det gör dem extra svårsålda nu när utbudet av företag till salu överträffar efterfrågan, konstaterar Ulf Skarin. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Avregistrera inte Den som lägger ner sitt bolag bör dock inte automatiskt avregistrera det. Det är i många fall mer gynnsamt att behålla det, och efter fem års karens börja plocka ut dess tillgångar till skattesatsen 25 procent, som vinster från onoterade aktier. Ett annat, vanligt alternativ är att lägga ner sitt bolag och börja om på ny kula, med tillgångarna i det gamla bolaget som startkapital i det nya. I sådana fall är det både smidigast och skattemässigt klokast att först bilda ett holdingbolag, som får överta aktierna i det bolag man har tänkt lägga ner, råder Ulf Skarin. Stefan Hällberg Fem goda råd på vägen Fundera på, och besvara, frågan: Vad är slutmålet med mitt bolag, ska jag generationsväxla, sälja det eller lägga ner det? Ha beslutet du fattat om bolagets framtid i bakhuvudet medan du driver det. Har du beslutat att lägga ner ditt bolag, gör det helst medan maskiner, lokaler och annat fortfarande är i gott skick och de olika delarna fortfarande är attraktiva för köpare. Kom ihåg att man kan få bättre betalt genom att sälja bolaget i delar, i stället för att erbjuda det som ett helt paket. Avregistrera inte ditt bolag, bara för att du lagt ner själva verksamheten. Fem år efter nedläggningen kan du ta ut bolagets tillgångar till skattesatsen 25 procent, som vinster från onoterade aktier. Om du vill starta ett nytt bolag, och använda tillgångarna i det bolag du lägger ner som startkapital, bilda ett holdingbolag, som får överta aktierna i det bolag du ska lägga ner. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Mer aktier i neutral portfölj Effekterna av krisen på Cypern har ebbat ut. Banken tror på en fortsatt global återhämtning och väljer därför att vikta upp andelen aktier i modellportföljen för de mer aktiva placerarna. Vi är försiktigt positiva till aktiemarknaden och andelen aktier har ökat i vår Private Banking-portfölj med fem procentenheter till 45 procent av den totala portföljens tillgångar, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I grund och botten har vi ett positivt grundscenario med en global återhämtning i ekonomin med mer stabila statsfinanser och svagt stigande bolagsvinster. Vi har nu sett att osäkerheten kommit ned något och väljer därför att åter vikta upp andelen aktier, fortsätter Niklas. Men nu har det varit kris på Cypern, regeringsbildningen i Italien går trögt och USA har inte kommit så mycket längre i sina budgetförhandlingar. Vad är det som egentligen är annorlunda jämfört med föregående månad? Effekterna av Cypernkrisen blev mindre än vi först väntat. Cypern är ett litet land och spridningseffekterna är små. När det gäller Italien är osäkerheten fortfarande hög. Valresultatet blev en besvikelse menar Niklas. Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I månadens portföljrekommendation är ni neutrala till de olika placeringsregionerna. Hur kommer det sig? Vi anser inte att någon region sticker ut på det sätt som motiverar en högre andel i placeringshänseende. Många tillväxtländer har lägre tillväxt än sin respektive trendtillväxt, vilket gör att vi inte ser någon fördel relativt de övriga regionerna. I Japan forsätter centralbanken med kvantitativa lättnader vilket sannolikt sker till priset av en svag yen. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, väntas också fortsätta med sina penningpolitiska stimulanser. All time high med högre bolagsvärderingar gör att vi väljer att ligga neutrala även här. Men i grunden är vi positiva till aktiemarknaden. Vi är inne i en period av global återhämtning, om än i långsam takt, säger Niklas Ekengren. Hur ser det ut på hemmaplan? Vi bedömer att svenska aktier är rimligt värderade. Riksbanken har signalerat att det inte blir några fler räntesänkningar framöver och vi tror nu att styrräntan ligger kvar på samma nivå. På motsvarande sätt tror vi att den svenska kronan fortsätter att vara stark, säger Niklas. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Budgetgrälet fortsätter Även om det varit förhållandevis tyst om det amerikanska budgetarbetet på senare tid så är problemen inte lösta. Långt ifrån. Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur förklarar tystnaden. Händelseutvecklingen inom eurozonen med det italienska valet och Cypernkrisen i spetsen har överskuggat de amerikanska budgetförhandlingarna. Dessutom har de beslut som fattats i kongressen knappt påverkat marknaden. Det har varit kortsiktiga beslut som inte angripit de strukturella faktorerna bakom det amerikanska budgetunderskottet. Vad har egentligen hänt i kongressen sedan årsskiftet och uppgörelsen om budgetstupet? Beslutet om att höja skuldtaket sköts fram till den 19 maj. I mars lät man sedan paketet med automatiska nedskärningar på 85 miljarder dollar träda i kraft, vilket var en konsekvens av att politikerna inte kom överens. Sedan har man också fattat beslut om att använda samma utgiftsnivå som man haft den senaste tiden fram till 30 september när det finansiella året slutar. Man undvek därmed hotet om att delar av statsapparaten skulle behöva stängas ned. Har politikerna blivit mer ense om inriktningen? Nej, och det är ett problem i och med att partierna kontrollerar varsin kammare i kongressen. Förutom hur man hanterade nedskärningspaketet i mars framgår oenigheten i de budgetar för 2014 som lagts fram. Det republikanskt styrda Representanthuset satsar på minskad statlig utgiftsnivå och nedskärningar i välfärdsprogrammen. Detta medan Senaten, som styrs av Demokraterna, tagit fram en plan som fokuserar på skattereform, satsningar på infrastruktur och små nedskärningar i välfärdsprogram och liknande. Presidenten kommer under våren att ta fram ett eget budgetförslag, men det är få som tror att dessa tre förslag kommer att resultera i ett gemensamt dokument då detta inte är ett tvång. Det är mest troligt att man även framöver kommer låta staten drivas på tillfälliga uppgörelser. - I sommar väntar nästa stora uppgörelse i den amerikanska kongressen då man måste fatta beslut om att höja skuldtaket, säger Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur. Vad väntar framöver? I sommar väntar nästa stora uppgörelse mellan partierna, då man måste fatta beslut om att höja skuldtaket. Detta kommer troligtvis att ske någon gång i augusti och den stora frågan är om Republikanerna kommer stå fast vid kraven på att minska statens utgifter i samma utsträckning som skuldtaket höjs, den s.k. Boehner-regeln en inställning som demokraterna motsätter sig. Samtidigt fortsätter en intern kamp i det republikanska partiet om hur framtidens politik ska se ut. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 En amerikansk framgångssaga Fyra år efter en historisk finanskrasch är den amerikanska börsen på all time high. Det finns mycket tyder på att USA har en stor potential som investeringsregion både nu i och framtiden, enligt Per Solvin och Jacob Gemmel som förvaltar Swedbank Roburs Amerikafond. Den amerikanska börsen noterar all time high. Det är lätt att hitta amerikanska företag som har spännande och vinstgivande affärsmodeller, produkter och tjänster. Om ett land och regering har problem tenderar gemene man att tro att även landets företag går dåligt. Så behöver det inte vara och utvecklingen i USA är ett exempel på det, säger Per Solvin, som förvaltar Amerikafonden sedan elva år tillsammans med kollegan Jacob Gemmel. Egen energi viktig Många amerikanska företag har blivit mer kostnadseffektiva de senaste åren och begreppet och varudeklarationen Made in USA är på nytt något att räkna med i den globala konkurrensen. En viktig och bidragande orsak är tillgång till egen energi. USA har gått från att vara en importör till att bli en exportör av energi till följd att tekniska framsteg som förbättrat energiutvinningen. Det gäller både för olje-och gasindustrin. Till exempel har man byggt om flera hamnar från att vara anpassade för import av flytande naturgas till att nu vara anpassade för export. Det är ett tecken i tiden, säger Per Solvin. Den amerikanska börsen har gått urstarkt på senare tid, vilket delvis för att färre vill satsa på obligationer i dagsläget. Index är uppe på all time high-nivåer. Det har nu gått fyra år sedan finanskrisen och börsernas bottenkänning våren Mycket har bevisligen hänt sedan dess. Delar av det amerikanska näringslivet blomstrar, trots stora utmaningar för den sittande presidenten med både segdragna men akuta budgetförhandlingar och centralbanken Federal Reserve som fortsätter med sina stimulanspaket. Politiska risker och hot från omvärlden, nu senast från Nordkorea, hör också till vardagen. De politiska riskerna finns alltid där. Som förvaltare tar vi förstås hänsyn till dessa risker, men vi väljer alltid att fokusera på bolagsrisken i första hand när vi väljer bolag, säger Jacob Gemmel. Vi försöker se hur händelser i omvärlden kan påverka våra bolag, men vår ledstjärna är att vi ska ha en fokuserad och balanserad portfölj där vi valt bolag med omsorg. Vårt mål är ju att slå index, säger Jacob Gemmel. Per Solvin och Jacob Gemmel förvaltar Swedbank Roburs Amerikafond Foto: Michael Steinberg Billig energi ger tillväxt. USA har blivit mer självförsörjande när det gäller olja och gas de senaste åren. Det bidrar till tillväxten. Foto: Shutterstock Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Bolag med utsikter Teamet letar undervärderade bolag och satsar på bolag som bedöms ha potential över tid. Till exempel har Amerikafonden innehav i företag som United Health Inc. som arbetar med lösningar på hur de amerikanska vårdkostnaderna kan sänkas. Tiden är oftast på vår sida. Det svåraste är att låta bli att agera kortsiktigt på dåliga nyheter. Känslor är dyra och tajming svårt, säger Per Solvin, som påpekar att aktier inte har ett bäst-före-datum. Under tiden du väntar på att dina förväntningar ska infrias får du utdelning, menar han. Vi har cirka 50 bolags aktier i vår fond och vill äga bolagen under lång tid. Vi som är fondandelsägare vill få en bra avkastning och därför måste vi hitta bra ingångsvärden, säger han.teamet träffar hundratals bolagsledningar varje år. Aktiviteten är hög men omsättningshastigheten är låg. Ett sätt att mäta om en fond är aktivt förvaltad är att se till fondens indexavvikelse, som kan ligga mellan noll och 100 procent, det som kallas för Active Share. Amerikafonden har en hög Active Share på 77 procent. Mod och tålamod sammanfattar vår vardag. USA är en stor och homogen marknad med många duktiga och kreativa entreprenörer. Vi har gjort misstag och kommer fortsätta att göra misstag, det är en nödvändig del av jobbet. Vi sålde Apple för tidigt, men eftersom vi också ägde Google kan man säga att det jämnade ut sig, säger Per Solvin. Ellen Karlberg IT-trender som påverkar Tillväxten i mogna ekonomier som USA får en nytändning genom teknisk utveckling. Social de sociala medierna förändrar beteenden och stärker konsumenternas inflytande. Bidrar till ett mer demokratiskt beslutsfattande. Big analytics stora datamängder kan samlas in och analyseras, vilket ger en bättre faktisk kunskap och beslutsunderlag. Cloud i molnet lagras information. Kostnaden för IT-lösningar blir lägre och produktiviteten högre. Möjliggör snabba transaktioner och samarbeten i nätverk. Mobile med ökad mobilt användande från olika tekniska plattformar ökar både produktivitet och kreativitet. Källa: IBM Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Vakna på lekhumör Ett lekfullt boende väntar när du och din familj besöker danska nöjesparken Legoland i sommar. Som Merkund kan du nämligen boka ett prisvärt boende på familjevänliga Hotel Legoland. Du kan även köpa Resort Pass och få obegränsad tillgång under vistelsen (dagtid) till både Legoland och Lalandia Aquadome. På hotellet kan både vuxna och barn roa sig. I lekrummen kan ni teckna, bygga med lego, spela samt delta i räkne- och byggtävlingar för barn. Efter en lång dag i parken kan det vara skönt att njuta av en stunds avkoppling. Ta ett dopp i poolen på hotellets badområde, eller ta en kopp kaffe vid den öppna spisen eller en drink i baren medan barnen har skoj i lekrummet. Bli fit for fight i hotellets gym eller ta en spännande tur till skulpturen Trail nära hotellet. Erbjudande för Mer-kunder: 15 procent rabatt vid boende på Hotel LEGOLAND inklusive entré till Billund Bads poolområde (entré till LEGOLAND ingår ej och rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden) Alla rum har LEGO bordsspel, TV, telefon, strykjärn, hårtork och Wi-Fi samt kaffe & te. Erbjudandet gäller till och med den 15 juni 2013 Bokningsuppgifter: Tfn: Adress: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, Billund Vid bokning uppge kod: SWEDMER Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen!

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen! Deklarationsseminarium 2012 2012 Välkommen! Dagens program 10.00 Inledning Pia Blank Thörnroos 10.05 Skatteverkets uppdrag och vision Ingemar Hansson 10.20 Nyheter i 2012 års inkomstdeklaration Anna Sjöberg

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Inspirationsföreläsning

Inspirationsföreläsning Inspirationsföreläsning 1 Thomas Johansson Greger Karlsson 2 1. Varför är aktier det bästa sättet att spara på och vad behöver man för att börja? 2. Varför bör man tänka på sin pension redan innan man

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR?

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vem är vem? Vad är Aktieinvest? Vad är Aktiespararna Vem är Therese? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vad är Aktieinvest?

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Foto: Kristina Sahlén Utdelning kräver planering i år BESKATTNING. I samband med höstbudgeten presenterades nya 3:12-regler som påverkar möjligheterna att ta ut lägre beskattad utdelning ur eget bolag.

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer