Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Lägg ner med finess Deklarera enkelt, smart och rätt SKATT. Ett bra tips inför deklarationen kan vara att se över hur dina tillgångar är placerade. I synnerhet om du har tillgångar i utlandet. Private Banking- rådgivaren Lars Leffler berättar. Sidorna 2-3 ÄGARPLANERING. I ett läge där utbudet av företag är större än efterfrågan är det inte alltid möjligt att sälja ett befintligt företag. Ibland är det bäst att lägga ner och sälja hela eller delar av företag för att få del av tillgångarnas värde. Sidorna 4-6 Merbjudande Lek mer i sommar Ta med familjen på en äventyrlig semester till Legoland i danska Billund och bo på Hotel Legoland till ett förmånligt pris. I en värld byggd av 60 miljoner legoklotsar finns mycket att uppleva. sid 11 Mer aktier i neutral portfölj PLACERINGAR. Effekterna av krisen på Cypern har ebbat ut. Banken tror på en fortsatt global återhämtning och väljer därför att vikta upp andelen aktier i modellportföljen. Budgetgrälet fortsätter Sidan 7 POLITIK. Även om det varit förhållandevis tyst om det amerikanska budgetarbetet på senare tid så är problemen inte lösta. Långt ifrån. Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur förklarar tystnaden. USA gör comeback PLACERINGAR. Den amerikanska börsen har nått toppen. Igen. Politiska utmaningar saknas inte i den nordamerikanska placeringsregionen. Men USA har mer att ge. Även i framtiden. Sidan 8 Sidan 9 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Tips Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Årets bästa deklarationstips Nu är dags att deklarera. Lars Leffler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank, ger tips om vad Private Banking kunder bör tänka på deklarationstider. Kanske vill du både ta hem dina pengar från utlandet och kvitta bort reavinster på bästa sätt?. I mars var läget på Cypern spänt sedan en bankkris eskalerat i ett land där banksektorn växt sig nio gånger så stor som BNP. Övriga Europa ville inte ge sitt stöd med mindre än att landet, som under lång tid marknadsfört sig som ett skatteparadis gör något för att motverka penningtvätt och korruption. Sverige har under senare år slutit avtal om informationsutbyte med det ena skatteparadiset efter det andra, och det enklaste för den som har tillgångar i utlandet kan helt enkelt vara att ta hem pengarna. Frivillig rättelse Genom att lämna en frivillig rättelse i deklarationen omprövar du frivilligt dina taxeringar fem år tillbaka i tiden, vilket innebär inkomståret På så vis går det att undvika risk för skattetillägg och skattebrott. För att rättelsen ska ses som frivillig ska omprövningen ske på eget initiativ, innan Skatteverket påbörjar eller aviserar en utredning av taxeringarna, säger Lars. Många kunder tar hem sina pengar till Sverige. Det har varit en kraftig ökning som till stor del beror på att många upptäckt att det är fördelaktigt att använda sig av frivilliga rättelser. Om man låter en jurist sköta arbetet är det extra smidigt eftersom handlingar då mycket sällan begärs in från Skatteverket. Det blir gjort på ett riktigt sätt, lättare att hantera för Skatteverket och handläggningstiderna blir korta, konstaterar han. Antalet frivilliga rättelser som kommer in till Skatteverket har ökat dramatiskt. Från 2010 och framåt har det kommit in mer än rättelser. Omkring hälften av dessa har kommit från de som har pengar i Schweiz, trots att Sveriges avtal med alplandet inte trädde i kraft förrän i augusti Lars Leffler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. Med en surfplatta och Skatteverkets nya gratisappar är det enkelt att godkänna sin deklaration och göra reseavdrag. Fotograf: Charlotta Wadenbrant Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Ingen retroaktiv förmögenhetsskatt I år kan antalet frivilliga rättelser öka ännu mer eftersom det nu gått mer än fem år sedan förmögenhetsskatten avskaffades. Det innebär att ingen retroaktiv förmögenhetsskatt kan tas ut från och med I deklarationstider får vi också ofta frågor om hur man kan kvitta reavinster mot reaförluster vid försäljning av aktier, fastigheter, utdelningar med mera. Särskilt redovisning av aktieförsäljningar är en viktig del för många av våra kunder. Vi hjälper bland annat till med K4-blanketten och vi brukar påpeka att noga kolla kontrolluppgifterna på deklarationen, och jämföra dem med de uppgifter man får från banker och fondkommisionärer, säger Lars Leffler. Även de färdigifyllda K4 blanketterna som man kan få från sin bank eller fondkommisionär behöver dubbelkollas. Det går inte att lita helt på dessa uträkningar och därför är det viktigt att gå igenom transaktionerna manuellt och se till att allt stämmer. Se över transaktioner Enligt Lars går det inte att bara slå ihop alla köp respektive försäljning inom olika aktieslag. Man måste titta på varje transaktion för sig för att få fram ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Om det finns en osäkerhet kring hur man ska agera med redovisning av aktieförsäljningar bör man meddela det på deklarationen. Det kan göra att man slipper onödiga kostnader. Under övriga upplysningar kan du skriva att du sålt aktier och är lite fundersam kring uträkningarna och att det kan finnas fel. När du på detta vis flaggar för att det finns en osäkerhet kan inte Skatteverket påföra skattetillägg. Men är osäkerheten stor är det givetvis bäst att ta hjälp av en jurist som kan reda ut alla oklarheter, avslutar han. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Nyheter inför deklarationen Regler på väg Första gången du deklarerar investeringssparkonto Den nya sparformen investeringssparkonto (ISK) infördes 1 januari 2012 och det är i årets deklaration som beskattning av den sker för första gången. Innehavet på investeringssparkontot hamnar under inkomst av kapital i deklarationen genom att en schablonintäkt beräknas och beskattas med 30 procent. Schablonintäkten står redan angiven i deklarationen. Den är lika med kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före (1,65 procent för årets deklaration). Alla schablonintäkter finns i ruta 50 på deklarationsblanketten. Fondspararen betalar in skatten själv Skatten för fondinnehav betalas från och med i år in av fondspararen själv istället för att skatt tas ut av fondbolaget. 0,4 procent av värdet vid årets ingång redovisas som inkomst av kapital. Runt personer har en schablonintäkt för fondandelar förtryckt i deklarationen. Den som inte har annan inkomst behöver inte deklarera, utan det räcker att betala in den skatt som finns beräknad i deklarationen. Pengar till midsommar för alla företagare Redan förra året kunde du som har enskild näringsverksamhet e-deklarera och få pengar till midsommar. Nu kan även du som är delägare i fåmansaktiebolag och handelsbolag få din skatteåterbäring före midsommar om du e-deklarerar. Nya regler från 1 januari 2013 som inte påverkar deklarationen förrän 2014, men som kan vara bra att känna till redan nu. Lägre skatt vid uthyrning av privatbostad Schablonavdraget vid uthyrning av den egna bostaden höjs från till kronor per år. Eftersom man dessutom får dra av 20 procent av hyran blir en hyresinkomst upp till kr skattefri. Höjningen gäller även vid försäljning av produkter från den egna bostadsfastigheten, till exempel trädgårdsprodukter eller ved. Nya momsregler för enskilda näringsidkare Inkomståret 2013 upphör möjligheten för enskilda näringsidkare att deklarera moms i självdeklarationen. För dem som redovisar moms en gång per år innebär det att momsen måste deklareras tidigare. En särskild skattedeklaration ska upprättas och lämnas in. Första gången detta blir aktuellt är den 26 februari Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. När det gäller bolagsskatten gäller den äldre skattesatsen fortfarande för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari Sänkningen av expansionsfondsskatten har utformats på ett sådant sätt att den även omfattar redan gjorda expansionsfondsavsättningar. Fler kan e-deklarera via ombud Även dödsbon och utomlands bosatta fastighetsägare kan nu ha ett eller flera deklarationsombud. Deklarationsombudet kan bland annat lämna elektroniska deklarationer, komplettera uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration. Högre skattefritt belopp vid uthyrning Det skattefria beloppet vid uthyrning av privatbostad har höjts från till kronor. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Lägg ner på bästa möjliga sätt I tredje och sista delen av vår serie om att avyttra företag har turen kommit till nedläggning. Att lägga ner kan vara ett klokt alternativ, om man förberett det i tid. Bankens expert Ulf Skarin betonar vikten av ägarplanering. Vill eller kan man varken generationsväxla eller sälja sitt företag kan man helt enkelt lägga ner det. Att lägga ner sitt bolag är ofta ett klokt alternativ, som absolut inte bör ses som något misslyckande. Det kan ibland vara den mest lönsamma av de tre varianterna. I en del fall får företagare bättre betalt genom att sälja sitt företag i flera olika delar, än att sälja hela företaget som ett paket. Exempelvis i åkeribranschen, berättar Ulf Skarin, jurist och expert på ägarplaneringsfrågor i banken. Det är nämligen ofta enklare för köpare att plocka russinen ur kakan, än att ta över ansvaret för ett helt bolag. Även geografin spelar in i många fall; en köpare i Småland har kanske inte något intresse av att ta över fastigheter i Hälsingland. Ulf Skarin, specialist på ägarplanering Sälj i tid Alternativet att sälja sitt företag styckevis övervägs i många fall inte, trots att det finns fungerande andrahandsmarknader på de flesta områden. Med hjälp av företagsförmedlare letar de köpare i år efter år, eller hoppas att barnen mot förmodan ska ta över, medan maskiner och annat passerar sina bäst-före-datum. Hade de sålt tillgångarna i tid hade de sannolikt fått betydligt bättre betalt. Det gäller kort sagt att ägna sig åt ägarplanering. Ulf Skarin menar att alla företagare, även de som är i 30-årsåldern eller yngre, bör fundera på vilket som är slutmålet för deras företag: att generationsväxla, att sälja det eller att lägga ner det. Det här är svåra frågor för de flesta företagare. En del saknar både ett uttalat slutmål och tydliga incitament för att driva företag, inte sällan för att de har halkat in i företagandet på ett bananskal, förklarar han. När man väl bestämt sig bör man agera därefter. Har man nedläggning som slutmål bör man passa på att sälja hela eller delar av företaget medan maskiner, lokaler och annat fortfarande är i gott skick. Det är dock lättare sagt än gjort att lägga ner i tid, många har företagandet som livsstil och har svårt att föreställa sig en annan tillvaro. Enklast är det för konsulter, vilka vanligen saknar alternativ till nedläggning. Det gör tyvärr även ofta bolag som gjort sig alltför beroende av en enda ägare. Det gör dem extra svårsålda nu när utbudet av företag till salu överträffar efterfrågan, konstaterar Ulf Skarin. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Avregistrera inte Den som lägger ner sitt bolag bör dock inte automatiskt avregistrera det. Det är i många fall mer gynnsamt att behålla det, och efter fem års karens börja plocka ut dess tillgångar till skattesatsen 25 procent, som vinster från onoterade aktier. Ett annat, vanligt alternativ är att lägga ner sitt bolag och börja om på ny kula, med tillgångarna i det gamla bolaget som startkapital i det nya. I sådana fall är det både smidigast och skattemässigt klokast att först bilda ett holdingbolag, som får överta aktierna i det bolag man har tänkt lägga ner, råder Ulf Skarin. Stefan Hällberg Fem goda råd på vägen Fundera på, och besvara, frågan: Vad är slutmålet med mitt bolag, ska jag generationsväxla, sälja det eller lägga ner det? Ha beslutet du fattat om bolagets framtid i bakhuvudet medan du driver det. Har du beslutat att lägga ner ditt bolag, gör det helst medan maskiner, lokaler och annat fortfarande är i gott skick och de olika delarna fortfarande är attraktiva för köpare. Kom ihåg att man kan få bättre betalt genom att sälja bolaget i delar, i stället för att erbjuda det som ett helt paket. Avregistrera inte ditt bolag, bara för att du lagt ner själva verksamheten. Fem år efter nedläggningen kan du ta ut bolagets tillgångar till skattesatsen 25 procent, som vinster från onoterade aktier. Om du vill starta ett nytt bolag, och använda tillgångarna i det bolag du lägger ner som startkapital, bilda ett holdingbolag, som får överta aktierna i det bolag du ska lägga ner. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Mer aktier i neutral portfölj Effekterna av krisen på Cypern har ebbat ut. Banken tror på en fortsatt global återhämtning och väljer därför att vikta upp andelen aktier i modellportföljen för de mer aktiva placerarna. Vi är försiktigt positiva till aktiemarknaden och andelen aktier har ökat i vår Private Banking-portfölj med fem procentenheter till 45 procent av den totala portföljens tillgångar, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I grund och botten har vi ett positivt grundscenario med en global återhämtning i ekonomin med mer stabila statsfinanser och svagt stigande bolagsvinster. Vi har nu sett att osäkerheten kommit ned något och väljer därför att åter vikta upp andelen aktier, fortsätter Niklas. Men nu har det varit kris på Cypern, regeringsbildningen i Italien går trögt och USA har inte kommit så mycket längre i sina budgetförhandlingar. Vad är det som egentligen är annorlunda jämfört med föregående månad? Effekterna av Cypernkrisen blev mindre än vi först väntat. Cypern är ett litet land och spridningseffekterna är små. När det gäller Italien är osäkerheten fortfarande hög. Valresultatet blev en besvikelse menar Niklas. Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I månadens portföljrekommendation är ni neutrala till de olika placeringsregionerna. Hur kommer det sig? Vi anser inte att någon region sticker ut på det sätt som motiverar en högre andel i placeringshänseende. Många tillväxtländer har lägre tillväxt än sin respektive trendtillväxt, vilket gör att vi inte ser någon fördel relativt de övriga regionerna. I Japan forsätter centralbanken med kvantitativa lättnader vilket sannolikt sker till priset av en svag yen. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, väntas också fortsätta med sina penningpolitiska stimulanser. All time high med högre bolagsvärderingar gör att vi väljer att ligga neutrala även här. Men i grunden är vi positiva till aktiemarknaden. Vi är inne i en period av global återhämtning, om än i långsam takt, säger Niklas Ekengren. Hur ser det ut på hemmaplan? Vi bedömer att svenska aktier är rimligt värderade. Riksbanken har signalerat att det inte blir några fler räntesänkningar framöver och vi tror nu att styrräntan ligger kvar på samma nivå. På motsvarande sätt tror vi att den svenska kronan fortsätter att vara stark, säger Niklas. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Budgetgrälet fortsätter Även om det varit förhållandevis tyst om det amerikanska budgetarbetet på senare tid så är problemen inte lösta. Långt ifrån. Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur förklarar tystnaden. Händelseutvecklingen inom eurozonen med det italienska valet och Cypernkrisen i spetsen har överskuggat de amerikanska budgetförhandlingarna. Dessutom har de beslut som fattats i kongressen knappt påverkat marknaden. Det har varit kortsiktiga beslut som inte angripit de strukturella faktorerna bakom det amerikanska budgetunderskottet. Vad har egentligen hänt i kongressen sedan årsskiftet och uppgörelsen om budgetstupet? Beslutet om att höja skuldtaket sköts fram till den 19 maj. I mars lät man sedan paketet med automatiska nedskärningar på 85 miljarder dollar träda i kraft, vilket var en konsekvens av att politikerna inte kom överens. Sedan har man också fattat beslut om att använda samma utgiftsnivå som man haft den senaste tiden fram till 30 september när det finansiella året slutar. Man undvek därmed hotet om att delar av statsapparaten skulle behöva stängas ned. Har politikerna blivit mer ense om inriktningen? Nej, och det är ett problem i och med att partierna kontrollerar varsin kammare i kongressen. Förutom hur man hanterade nedskärningspaketet i mars framgår oenigheten i de budgetar för 2014 som lagts fram. Det republikanskt styrda Representanthuset satsar på minskad statlig utgiftsnivå och nedskärningar i välfärdsprogrammen. Detta medan Senaten, som styrs av Demokraterna, tagit fram en plan som fokuserar på skattereform, satsningar på infrastruktur och små nedskärningar i välfärdsprogram och liknande. Presidenten kommer under våren att ta fram ett eget budgetförslag, men det är få som tror att dessa tre förslag kommer att resultera i ett gemensamt dokument då detta inte är ett tvång. Det är mest troligt att man även framöver kommer låta staten drivas på tillfälliga uppgörelser. - I sommar väntar nästa stora uppgörelse i den amerikanska kongressen då man måste fatta beslut om att höja skuldtaket, säger Frida Wallnor, politisk analytiker på Swedbank Robur. Vad väntar framöver? I sommar väntar nästa stora uppgörelse mellan partierna, då man måste fatta beslut om att höja skuldtaket. Detta kommer troligtvis att ske någon gång i augusti och den stora frågan är om Republikanerna kommer stå fast vid kraven på att minska statens utgifter i samma utsträckning som skuldtaket höjs, den s.k. Boehner-regeln en inställning som demokraterna motsätter sig. Samtidigt fortsätter en intern kamp i det republikanska partiet om hur framtidens politik ska se ut. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 En amerikansk framgångssaga Fyra år efter en historisk finanskrasch är den amerikanska börsen på all time high. Det finns mycket tyder på att USA har en stor potential som investeringsregion både nu i och framtiden, enligt Per Solvin och Jacob Gemmel som förvaltar Swedbank Roburs Amerikafond. Den amerikanska börsen noterar all time high. Det är lätt att hitta amerikanska företag som har spännande och vinstgivande affärsmodeller, produkter och tjänster. Om ett land och regering har problem tenderar gemene man att tro att även landets företag går dåligt. Så behöver det inte vara och utvecklingen i USA är ett exempel på det, säger Per Solvin, som förvaltar Amerikafonden sedan elva år tillsammans med kollegan Jacob Gemmel. Egen energi viktig Många amerikanska företag har blivit mer kostnadseffektiva de senaste åren och begreppet och varudeklarationen Made in USA är på nytt något att räkna med i den globala konkurrensen. En viktig och bidragande orsak är tillgång till egen energi. USA har gått från att vara en importör till att bli en exportör av energi till följd att tekniska framsteg som förbättrat energiutvinningen. Det gäller både för olje-och gasindustrin. Till exempel har man byggt om flera hamnar från att vara anpassade för import av flytande naturgas till att nu vara anpassade för export. Det är ett tecken i tiden, säger Per Solvin. Den amerikanska börsen har gått urstarkt på senare tid, vilket delvis för att färre vill satsa på obligationer i dagsläget. Index är uppe på all time high-nivåer. Det har nu gått fyra år sedan finanskrisen och börsernas bottenkänning våren Mycket har bevisligen hänt sedan dess. Delar av det amerikanska näringslivet blomstrar, trots stora utmaningar för den sittande presidenten med både segdragna men akuta budgetförhandlingar och centralbanken Federal Reserve som fortsätter med sina stimulanspaket. Politiska risker och hot från omvärlden, nu senast från Nordkorea, hör också till vardagen. De politiska riskerna finns alltid där. Som förvaltare tar vi förstås hänsyn till dessa risker, men vi väljer alltid att fokusera på bolagsrisken i första hand när vi väljer bolag, säger Jacob Gemmel. Vi försöker se hur händelser i omvärlden kan påverka våra bolag, men vår ledstjärna är att vi ska ha en fokuserad och balanserad portfölj där vi valt bolag med omsorg. Vårt mål är ju att slå index, säger Jacob Gemmel. Per Solvin och Jacob Gemmel förvaltar Swedbank Roburs Amerikafond Foto: Michael Steinberg Billig energi ger tillväxt. USA har blivit mer självförsörjande när det gäller olja och gas de senaste åren. Det bidrar till tillväxten. Foto: Shutterstock Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Bolag med utsikter Teamet letar undervärderade bolag och satsar på bolag som bedöms ha potential över tid. Till exempel har Amerikafonden innehav i företag som United Health Inc. som arbetar med lösningar på hur de amerikanska vårdkostnaderna kan sänkas. Tiden är oftast på vår sida. Det svåraste är att låta bli att agera kortsiktigt på dåliga nyheter. Känslor är dyra och tajming svårt, säger Per Solvin, som påpekar att aktier inte har ett bäst-före-datum. Under tiden du väntar på att dina förväntningar ska infrias får du utdelning, menar han. Vi har cirka 50 bolags aktier i vår fond och vill äga bolagen under lång tid. Vi som är fondandelsägare vill få en bra avkastning och därför måste vi hitta bra ingångsvärden, säger han.teamet träffar hundratals bolagsledningar varje år. Aktiviteten är hög men omsättningshastigheten är låg. Ett sätt att mäta om en fond är aktivt förvaltad är att se till fondens indexavvikelse, som kan ligga mellan noll och 100 procent, det som kallas för Active Share. Amerikafonden har en hög Active Share på 77 procent. Mod och tålamod sammanfattar vår vardag. USA är en stor och homogen marknad med många duktiga och kreativa entreprenörer. Vi har gjort misstag och kommer fortsätta att göra misstag, det är en nödvändig del av jobbet. Vi sålde Apple för tidigt, men eftersom vi också ägde Google kan man säga att det jämnade ut sig, säger Per Solvin. Ellen Karlberg IT-trender som påverkar Tillväxten i mogna ekonomier som USA får en nytändning genom teknisk utveckling. Social de sociala medierna förändrar beteenden och stärker konsumenternas inflytande. Bidrar till ett mer demokratiskt beslutsfattande. Big analytics stora datamängder kan samlas in och analyseras, vilket ger en bättre faktisk kunskap och beslutsunderlag. Cloud i molnet lagras information. Kostnaden för IT-lösningar blir lägre och produktiviteten högre. Möjliggör snabba transaktioner och samarbeten i nätverk. Mobile med ökad mobilt användande från olika tekniska plattformar ökar både produktivitet och kreativitet. Källa: IBM Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Vakna på lekhumör Ett lekfullt boende väntar när du och din familj besöker danska nöjesparken Legoland i sommar. Som Merkund kan du nämligen boka ett prisvärt boende på familjevänliga Hotel Legoland. Du kan även köpa Resort Pass och få obegränsad tillgång under vistelsen (dagtid) till både Legoland och Lalandia Aquadome. På hotellet kan både vuxna och barn roa sig. I lekrummen kan ni teckna, bygga med lego, spela samt delta i räkne- och byggtävlingar för barn. Efter en lång dag i parken kan det vara skönt att njuta av en stunds avkoppling. Ta ett dopp i poolen på hotellets badområde, eller ta en kopp kaffe vid den öppna spisen eller en drink i baren medan barnen har skoj i lekrummet. Bli fit for fight i hotellets gym eller ta en spännande tur till skulpturen Trail nära hotellet. Erbjudande för Mer-kunder: 15 procent rabatt vid boende på Hotel LEGOLAND inklusive entré till Billund Bads poolområde (entré till LEGOLAND ingår ej och rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden) Alla rum har LEGO bordsspel, TV, telefon, strykjärn, hårtork och Wi-Fi samt kaffe & te. Erbjudandet gäller till och med den 15 juni 2013 Bokningsuppgifter: Tfn: Adress: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, Billund Vid bokning uppge kod: SWEDMER Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. USA på rätt spår Exklusivt läge med rabatt BOSTAD. Nu är det köpläge på fritidshus. I flera attraktiva kustområden har priserna fallit kraftigt. De som har pengar och vågar trotsa lågkonjunkturen kan fynda

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Råvaror, någon? USA gör entré PLACERINGAR. Den amerikanska ekonomin är på gång igen. Den långa räntan har gått upp den senaste tiden, vilket alla placerare bör ta hänsyn till. Samtidigt påverkar det spända

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden.

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2012 Så är skatteläget i Portugal 3 Här finns alla utlandssvenskar 8 lasse Holm skapar musik i Marbella Viva España! Aldrig har det

Läs mer

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 3 2012 Ägarplanering på Costa del sol 3 vd michael Wolf visar vägen 8 anna haag spårar i davos Kampen om USA Så påverkas din ekonomi

Läs mer

Bostadsfängelset. Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne. Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten

Bostadsfängelset. Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne. Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 3 2013 Bostadsfängelset Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten Tabell:

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Juristen: Så förblir ni goda vänner JURIDIK. Genom att se över dina testamenten, förmånstagarförordnanden och kompanjonavtal kan du undvika många konflikter i framtiden. Magnus Kårén, jurist på Varbergs

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

FAKTARUTA. W. Buffett

FAKTARUTA. W. Buffett Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. W. Buffett Kära kund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har varit igång i precis tre år nu. Vi är väldigt

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer