NR LARM ORSAK LARMSÖK LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR LARM ORSAK 1437-1 LARMSÖK 2014-09-11 LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY"

Transkript

1 NR LARM ORSAK 1 Givarfel BT1 Givare ej ansluten/defekt (utegivare) 2 Givarfel BT2 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram) 3 Givarfel BT3 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare retur) 6 Givarfel BT6 Givare ej ansluten/defekt (varmvatten, styrande) VVM 500: Använder BT54 7 Givarfel BT7 Givare ej ansluten/defekt (varmvatten topp) 10 Givarfel: BT10 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare in) 11 Givarfel BT11 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare ut) 12 Givarfel BT12 Givare ej ansluten/defekt (kondensor fram) 16 Givarfel BT16 Givare ej ansluten/defekt (förångare) 20 Bergvärme: Givarfel AZ1-BT20 Frånluft: Givarfel BT20 21 Bergvärme: Givarfel AZ1-BT21 Frånluft: Givarfel BT21 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) Givare ej ansluten/defekt (avluft) 22 Givarfel DEW-BT6 Givare ej ansluten/defekt (varmvattengivare, styrande i extra varmvattenberedare) 25 Givarfel BT25 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram externt) 26 Givarfel AZ1-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare, kollektor in) 27 Givarfel BP8 Givare ej ansluten/defekt 28 Givarfel BT71 Givare ej ansluten/defekt (extern värmebärare retur) 29 Givarfel BT29 Givare ej ansluten/defekt (oljetemperatur kompressor) 31 Givarfel BT63 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram efter elpatron) VVM 500: Blockerar intern eltillsats 32 Givarfel BS1 Givare ej ansluten/defekt (luftflödesmätare) 33 Givarfel EP30-BT53 Givare ej ansluten/defekt (solfångare) 34 Givarfel EP30-BT53 Givare ej ansluten/defekt (solslinga) 35 Givarfel EM1-BT52 Givare ej ansluten/defekt (panngivare) 36 Givarfel EP21-BT2 Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem2) 37 Givarfel EP22-BT2 Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare,värmesystem 3) 38 Givarfel EP23-BT2 Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare,värmesystem 4) 39 Givarfel EQ1-BT64 Givare ej ansluten/defekt (kyla, framledning) 40 Kompressor fas1 saknas Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min. 41 Kompressor fas 2 saknas Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min. 1

2 42 Kompressor fas 3 saknas Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min. 43 Fel fasföljd Faserna är inkopplade i felordning 44 Fel på mjukstartskortets säkringar Säkringar på mjukstartskortet utlöst 45 Motorskyddet på enfas (Norge) har troligen löst ut. 50 Högtryckslarm Högtryckspressostaten har löst ut upprepande gånger. 51 Lågtryckslarm F1345: Lågtrycksgivaren har varit under sitt brytvärde. Övriga: Lågtryckspressostaten har löst ut. 52 Temperaturbegränsare Temperaturbegränsaren har löst ut 53 Nivåvakt Köldbärarnivåvakten/pressostaten har löst ut 54 Motorskydd Motorskyddsbrytaren har löst ut. 55 Hetgaslarm Kompressorn har stoppats för att hetgastemperaturen har varit för hög. 56 Felaktigt serienummer Serienummer existerar inte 57 Felaktigt program Serienummer och program matchar inte varandra. 58 Pressostatlarm Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har löst ut 60 Låg KB ut Temperaturen på utgående köldbärare går under inställd min-temperatur. 64 Låg frånluftstemperatur Frånluftstemperaturen har varit under 16 C och ej stigit till över 17 C inom 60 minuter. 70 Best. komm. fel ingångskort. Kommunikationen mot ingångskortet saknas. 71 Best. komm. fel grundkort. Kommunikationen mot grundkortet (AA2 alt AA26) saknas. 72 Best. komm. fel mjukstartskort. Kommunikationen mot mjukstartskort saknas. 73 Best. komm. fel värmesystem 2 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 74 Best. komm. fel värmesystem 3 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 76 Best. komm. fel värmesystem 4 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 77 Best. komm. fel tillsats med shunt Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 78 Best. komm. fel pool Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 79 Best.komm. Fel FLM Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 83 Misslyckad avfrostning Avfrostningens stoppvillkor har inte uppfyllts på 3 timmar 86 Bestående kommunikationsfel SAM 40 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 87 Best. Komm. Fel stegstyrd tillsats Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med steg styrd tillsats. 2

3 88 Best. Komm. Fel Sol Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med sol. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 89 Best. Komm. Fel HPAC Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med HPAC. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 90 Best. Komm. Fel grundvattenpump Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med grundvattenpump. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 91 Best. Komm. Fel HWC Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med varmvattencirkulation. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 92 Best. Komm. Fel kyla 2-rörs Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 2-rörs kyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 93 Best. Komm. Fel DEW Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med DEW. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 94 Best. Komm. Fel PCD4 Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 4-rörs kyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 95 Best. Komm. Fel FJVM Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM 96 Best. Komm. Rumsenhet, zon 1 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 1 97 Best. Komm. Rumsenhet, zon 2 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 2 98 Best. Komm. Rumsenhet, zon 3 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 3 99 Best. Komm. Rumsenhet, zon 4 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon Best. Komm. Fel inverter Bestående kommunikationsfel mot inverter. 101 Givarfel BT1 Givaren har tillfälligt saknats 102 Givarfel BT2 Givaren har tillfälligt saknats 103 Givarfel BT3 Givaren har tillfälligt saknats 104 Givarfel BT4 Givaren har tillfälligt saknats 105 Givarfel BT5 Givare har tillfälligt saknats 3

4 106 Givarfel BT6 Givaren har tillfälligt saknats 107 Givarfel BT7 Givaren har tillfälligt saknats 108 Givarfel BT8 Givaren har tillfälligt saknats 109 Givarfel BT9 Givare har tillfälligt saknats 110 Givarfel BT10 Givaren har tillfälligt saknats 111 Givarfel BT11 Givaren har tillfälligt saknats 112 Givarfel BT12 Givaren har tillfälligt saknats 113 Givarfel BT13 Givaren har tillfälligt saknats 114 Givarfel BT14 Givaren har tillfälligt saknats 115 Givarfel BT15 Givaren har tillfälligt saknats 116 Givarfel BT16 Givaren har tillfälligt saknats 117 Givarfel BT17 Givaren har tillfälligt saknats 118 Givarfel BT18 Givaren har tillfälligt saknats 119 Givarfel BT19 Givaren har tillfälligt saknats 120 Givarfel BT20 Givaren har tillfälligt saknats 140 Kompressorfas 1 saknas Kompressorfas 1 saknas, kortvarigt. 141 Kompressorfas 2 saknas Kompressorfas 2 saknas, kortvarigt. 142 Kompressorfas 3 saknas Kompressorfas 3 saknas, kortvarigt. 145 Tillfälligt. generellt fasfel Tillfälligt problem med kommunikationen från grundkort till motorskydd 150 Tillfälligt HP larm Högtryckspressostaten har löst ut en gång. 155 Hetgaslarm Hetgasen (BT14) har varit tillfälligt över 135 C 160 Lågt Kb ut Köldbärare ut har nått inställd min temperatur. 161 Hög Kb in Köldbärare "in" har nått inställd max temperatur. 162 Hög kondensor ut Kondensor ut har nått max temperatur. 163 Hög kondensor in Kondensor in överstiger max temperaturen. 164 Låg frånluftstemperatur Se larm Elanod fel Fel på elanod 170 Komm. fel ingångskort Tillfälligt kommunikationsfel mot ingångskortet. 171 Komm. fel grundkort Tillfälligt kommunikationsfel mot grundkortet. 172 Komm. fel mjukstartskort Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskortet. 173 Komm. fel värmesystem2 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem Komm. fel värmesystem3 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem Uppstart av mjukstartskort Mjukstartskortet startas upp. Tar ungefär 20s. 176 Komm. Fel värmesystem4 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem Komm. Fel tillsats med shunt Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med shuntstyrd. 178 Komm. Fel pool Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med pool. 4

5 179 Komm. Fel FLM Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM. 180 Frysskydd Frysskydd aktivt. Sker om utetemperatur är under 3 grader och ingen värme är tillåten. 181 Misslyckad periodisk höjning Periodisk höjning nådde inte upp till stopptemperaturen under 5 timmar. 182 Effektvakt aktiverad Ett eller flera elsteg får ej aktiveras pga att strömmen på en fas är hög. 183 Avfrostning Avfrostning pågår 184 Filterlarm Filtret behöver rengöras 185 Frysskydd tilluft Tilluftstemperaturen (BT22) eller returtemperaten från värmebatteriet (BT69) har understigit 5 C. 187 Komm. Fel stegstyrd tillsats Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med stegstyrd tillsats. 188 Komm. Fel sol Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med sol. 189 Komm. Fel HPAC Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med HPAC. 190 Komm. Fel grundvattenkort Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med grundvattepump. 191 Komm. Fel WWC Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med varmvattencirkulation. 192 Komm. Fel 2-rörs kyla Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 2-rörs kyla. 193 Komm. Fel DEW Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med DEW. 194 Komm. Fel PCD4 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 4-rörs kyla. 195 Komm. Fel FJVM Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM 196 Komm. Rumsenhet zon 1 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon1 197 Komm. Rumsenhet zon 2 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon2 198 Komm. Rumsenhet zon 3 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon3 199 Komm. Rumsenhet zon 4 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon4 200 Komm. fel inverter 201 Inverter alarm Inverter indikerar alarm 202 Inverter fault Inverter indikerar alarm 203 Inverter fel typ I Bestående inverterfel av typ I 204 Inverter fel typ II bestående inverterfel av typ II 205 Inverter fel typ III bestående inverterfel av typ III 206 Best.komm.fel VV-komfort Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknast 207 Komm.fel VV-komfort Kommunikationsfel har inträffat mot tillbehöret 208 Komm.fel Acc-EB1 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 209 Komm.fel mot ACC-EPxx 3 kommunikationsfel på rad har skett mot tillbehörskortet. 213 Inverter fel typ I Tillfälligt inverter fel 214 Inverter fel typ II Tillfälligt inverter fel typ II 5

6 215 Inverter fel typ III Tillfälligt Inverter fel typ III 220 Högtryckslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 221 Lågtryckslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 222 Motorskyddslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 223 Kommunikationslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 224 Fläktlarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 225 Fram/ returledning Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 227 Givarfel Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 228 Avfrostningsfel Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 229 Kort drifttid Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 230 Hetgaslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 231 Fasföljdsfel Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 232 Låg förångning Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 236 Givarfel AZ2-BT20 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) 237 Givarfel AZ2-BT21 Givare ej ansluten/defekt (avluft) 238 Givarfel AZ2-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in) 239 Givarfel AZ3-BT20 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) 240 Givarfel AZ3-BT21 Givare ej ansluten/defekt (avluft) 241 Givarfel AZ3-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in) 242 Givarfel AZ4-BT20 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) 243 Givarfel AZ4-BT21 Givare ej ansluten/defekt (avluft) 244 Givarfel AZ4-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in) 245 Komm.fel FLM 2 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM2 246 Komm.fel FLM 3 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM3 247 Komm.fel FLM 4 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM4 250 Komm.fel ACC-SMS 40 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 251 Komm.fel ACC Modbus 40 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 252 Komm.fel slav Kommunikationen mot slavvärmepump har saknats i 15 sek 253 Givarfel QZ1-BT70 Givare ej ansluten/defekt (varmvatten framledning) 255 Motorskyddslar köldbärarpump Motorskyddet på köldbärarpumpen har löst ut. 6

7 257 Komm.fel ACS45 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 258 Givarfel EQ1-BT57 Givare ej ansluten/defekt (Kyla köldbärare) 259 Givarfel EQ1-BT75 Givare ej ansluten/defekt (kyla framledning värmepump) 261 Detta larm genererades av värmepumpen 262 Detta larm genererades av värmepumpen 263 Detta larm genererades av värmepumpen 264 Detta larm genererades av värmepumpen 265 Detta larm genererades av värmepumpen 266 Detta larm genererades av värmepumpen 267 Detta larm genererades av värmepumpen 268 Detta larm genererades av värmepumpen Temperaturavvikelse på värmeväxlargivare (Tho-R1/R2) fem gånger inom 60 minuter eller 60 minuter kontinuerligt. Överhettning effekttransistor Felaktig spänning ut från inverter Kommunikation mellan kretskort för inverter och kontrollkort är bruten Kontinuerlig avvikelse på effekttransistor under 15 minuter Låg köldmediemängd Inverterfel, startfel Överström, inverter A/F modul. 271 Kall uteluft EB 101 EB 101 skickar meddelande till styrningen 272 Varm uteluft EB 101 skickar meddelande till 273 VV-start och VV-stopp har fabriksåterställts Justering av varmvatten-inställningarna pga korta drifttider 274 Kompressorns fas överbelastad Effektvakt har gjort så att kompressor inte kört med önskad effekt 275 Kompressorns fas långvarigt överbelastad 277 Detta larm genererades av värmepumpen 278 Detta larm genererades av värmepumpen 279 Detta larm genererades av värmepumpen 280 Detta larm genererades av värmepumpen 281 Detta larm genererades av värmepumpen Effektvakt har gjort så att kompressor inte kört med önskad effekt Givarfel MHI exchange Givarfel MHI ambient air Givarfel MHI discharge Givarfel MHI suction Givarfel MHI LP 282 Kom.fel ACC.-EQ1 3st kommunikationsfel i rad har skett mot tillbehörskortet ACS Komm. Fel Acc.-EQ1 Bestående komm.fel ACS Fel version PCA Base Mjukvaruversionen på grundkortet (AA2) är för låg för inverterkommunikation. 7

8 301 Komm.fel slav 1 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB101) har saknats 302 Komm.fel slav 2 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB102)har saknats 303 Komm.fel slav 3 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB103) har saknats 304 Komm.fel slav 4 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB104) har saknats 305 Komm.fel slav 5 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB105) har saknats 306 Komm.fel slav 6 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB106)har saknats 307 Komm.fel slav 7 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB107) har saknats 308 Komm.fel slav 8 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB108)har saknats 340 Frysskydd tilluft Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 11 C. 351 Osäker givarnoggrannhet Osäker givarnoggrannhet på KB-givare BT10, BT11. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering. 352 Osäker givarnoggrannhet Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT2. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering. 353 Osäker givarnoggrannhet Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT12. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering. 354 Slav EB101 Delta BT3-BT12 större än 2K efter kalibrering 355 Slav EB101 Delta BT3-BT63 större än 2K efter kalibrering 403 Givarfel på EB101 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 404 Givarfel på EB101 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 412 Givarfel på EB101-BT12 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 415 Givarfel på EB101-BT15 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 420 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat. 421 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller har varit varaktigt i 1 timme 422 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat. 423 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller ingången har varit bruten i kontinuerligt i 1 timme. 426 Inverterlarm typ III Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat. 427 Inverterlarm typ III Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 428 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat. 8

9 429 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 430 Inverterlarm typ I Fasspänning till Invertern har tillfälligt varit för hög. 431 Inverterlarm typ I Fasspänning till inverter har varit för hög i mer än 1 timme. 432 Inverterlarm typ I Fasspänning till Inverter har tillfälligt varit för låg. 433 Inverterlarm typ I Fasspänning till invertern har varit för låg, under 180V i mer än 1 timme. 434 Inverterlarm typ I En kompressorfas har tillfälligt saknats. 435 Inverterlarm typ I En kompressorfas har kontinuerligt saknats till inverter i 1 timme. 436 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i inverter har inträffat. 437 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt inverterfel i inverter har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 438 Inverterlarm typ II Inverter har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning. 439 Inverterlarm typ II Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 440 Inverterlarm typ II Max ström in har tillfälligt varit för hög. 441 Inverterlarm typ II Max ström in har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 442 Inverterlarm typ II Inverter har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning. 443 Inverterlarm typ II Inverter har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 444 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i inverter har inträffat. 445 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt inverterfel i inverter har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 446 Inverterlarm typ II En kompressorfas har tillfälligt saknats. 447 Inverterlarm typ II En fas har tillfälligt saknats 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 448 Inverterlarm typ II Kompressor har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna. 449 Inverterlarm typ II Kompressor har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 450 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 451 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 452 Inverterlarm typ II Strömmen ut från inverter till kompressorn har tillfälligt varit för hög. 453 Inverterlarm typ II Strömmen ut från inverter till kompressorn har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 9

10 454 Inverterlarm typ II För hög uteffekt från inverter har tillfälligt inträffat. 455 Inverterlarm typ II För hög uteffekt från inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 460 Inverterlarm typ II (Endast 1-fas) 461 Inverterlarm typ II (Endast 1-fas) För hög ström in till inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. Kan bero på låg inkommande spänning (> 198 VAC) 468 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 469 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm) 470 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 471 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm) 472 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm) 473 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 474 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 475 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 476 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 477 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 478 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 479 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 480 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 481 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 995 Externt larm Ett larm enligt vald funktion på AUX ingång. 996 Blockerad Tillsats externt blockerad via AUX ingång. 997 Blockerad Tillsats externt blockerad via AUX ingång. 998 Startar/ 998 Display/produkten har startats om 10

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se kylaggregat CKA Det mest ekonomiska

Läs mer

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 54 KALMAR TEL 0480-420 730 FAX 0480-420 731 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 2006-05 Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll...

Läs mer

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Introduktion 4 Säkerhetsaspekter 4 Tekniska data 5 Installation 6 Parameterinställningar och handhavande Bromschopper och överspänningsregulator

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se kylaggregat

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07 83247642 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

Driftsinstruktioner, Siemens RVA36/IS

Driftsinstruktioner, Siemens RVA36/IS Cetetherm Mini Driftsinstruktioner, Siemens RVA36/IS Alfa Laval har specialiserat sig pa varmevaxling och varmvattenberedning och ar ett av varldens ledande foretag inom dessa omraden. Alfa Lavals kvalitetssystem

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5

Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5 Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5 Viktig information...2 Översikt av brännaren...3 Översikt av kontrollenhet...4 Funktionsbeskrivning...5-6 Säkerhet / Larm...7-8

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer