Foma 5500 / Från 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foma 5500 / 6800. Från 2005"

Transkript

1 Foma 5500 / 6800 Från

2 Ute enheten 5500 / Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil sänder signaler till inne enhet som anger arbetsförhållandet. 1.2 Frekvensstyrd kompressor. 1.3 Behovsstyrd avfrostning. 1.4 Övertrycksskydd. 1.5 Överspänningsskydd. 1.6 Överhettningsskydd kompressor. 1.7 Skydd för IPM-kort. 1.8 Fel indikering. 1.9 Arbetsområde växelström 160v 260v. 2. Kommunikation mellan innedel och utedel. 2.1 signalöverförning och mottagningssekvens: innedelen sänder och mottar signaler var 1100ms (varje 1,1sekund) utedelen mottar signaler från innedelen och svarar inom 15ms. 2.2 kommunikationsfel: om utedel inte får korrekt data inom 30s, stoppar den, när den mottar korrekt data två gånger i följd kan enheten bearbeta data. 2.3 Utedelen styrs av innedelen 3. Utedelens Fläktmotorkontroll I förhållande till kompressor går den av och på. Den kommer att starta 5sekunder före kompressor startar. Den stannar 15 sekunder efter kompressorn stannat vägs ventilens funktion. I värmeläge är det ström till spolen. I kyl- och avfuktningsläge är den strömlös. Obs. i värmeläge skickas ström till spolen 5sekunder före kompressorn. 5. Kompressor Frekvensstyrning. 5.1 Kompressorfrekvensjustering område fminhz - fmaxhz. fmin: justeras med E²PROM fmax: justeras med E²PROM 5.2 Kompressor Frekvensstyrning Målhastigheten bestäms av skillnaden mellan rumstemperatur och inställd temperatur, och justeras därefter med hjälp av de olika skydden (ex. gastrycköverhettningsskydd) vilket ger kompressorn rätt hastighet. 2

3 När enhet startas med fjärrkontrollen, kommer kompressorn att gå med max hastighet de första 10 minuterna, därefter går hastigheten till normal hastighet frekvens ändrings hastighet 1 Hz/s Frekvensbegränsning Arbetsfrekvensen startar på 20Hz starthastigheten är 1Hz/s.första starten ökar den till 55Hz.(med undantag för avfrostning) Sedan går den mot inställd frekvens. I cykeln som följer (så länge som komp. Inte stannar) kommer den inte att stanna på 55Hz i 1 minut när den åter går till 55Hz När hastigheten passerar över 90Hz, stannar den på 90Hz I 3 minuter Frekvensstyrning via gastempgivare inne a. Övertrycksskydd I värmeläge, när gastempgivare inne är över 53 C i 30 sekunder sänks kompressorhastigheten med 10Hz och enheten kontrollerar temperaturen med följande intervall: A. Om frekvensen är mer än 65Hz varannan minut. B. Om frekvensen är mindre än 65Hz var tredje minut. När temperaturen på gastempgivare är över 50 C sänks hastigheten med 10Hz tills kompressorn kommer ner till lägsta hastighet, om temperaturen är fortsatt hög så stängs anläggningen av. När temperaturen sjunker under 48 C så kommer hastigheten att höjas med 5Hz var 60sekund tills kompressorn når rätt hastighet. När gastempgivaren ligger mellan 48 C och 50 C är kompressorhastigheten oförändrad. b. Frysskydd i kylläge I värmeläge, när inne gastempgivaren sjunker till minus 2 C och är så i 30sekunder. Sjunker kompressorhastigheten med 10Hz. Enheten kontrollerar gastemperaturen varannan minut. Och varje gång som anläggningen känner att gastemperaturen är under 4 C sänker den hastigheten med 10Hz, tills den kommer till lägsta hastighet om temperaturen fortfarande är låg så stannar enheten. Om gastemperaturen är över 6 C ökas hastigheten med 5Hz var 60:e sekund tills enheten går med normal hastighet. När temperaturen är mellan 4 C och 6 C är kompressorhastigheten oförändrad. 6. Avfrostningscykel 6.1 När följade villkor a, b, och c, uppnåtts startar avfrostningen. 3

4 a, i värmeläge när kompressorns ackumulerade gångtid är över 40 minuter (intervallen mellan avfrostningarna) b, gastempgivare i utedelen är minus 3 C eller lägre c, att kompressorn arbetat i över 5 minuter Kompressorn stannar sekunder senare stannar fläkten ute efter 15 sekunder spole 4-vägs blir strömlös efter ytterligare 5 sekunder, kompressorn startar och därmed avfrostningen i avfrostning går kompressorn med 80Hz 6.2 Under avfrostning, även om innedelen sänder avstängningssignal eller att ändra driftläge så kommer avfrostningsprogrammet att gå klart. 6.3 Avfrostningens avslutningsvillkor: När D eller E uppnåtts avslutas avfrostningen: D = 2minuter efter avfrostning startat och när tempgivare ute når 13 C E = avfrostningstiden överstiger 10 minuter 6.4 avfrostningen avslutas 1 kompressorn stannar 2 efter 30 sekunder, släpps ström på till spole 4.vägs 3 om skillnaden mellan inställd temperatur och rumstemperatur är tillräckligt stor för att enheten skall starta. Så startar fläkten och 5 sekunder senare startar kompressorn. 7. Skyddsfunktioner 7.1 lågströmsskydd om volttalet sjunker beroende på strömförsörjningen eller att kompressortrycket ökar, sänker enheten hastigheten som skydd 7.2 överhettningsskydd gasurladdnings temperatur 1. i kyl- eller värmeläge, om kompressorns gasurladdningstemperatur är för hög kan systemet eller kompressorn ta skada. Så enheten sänker hastigheten som skydd. När gasurladdningstemperaturen är T4> 103 C så intar enhet skyddsläge. 2 frekvensstyrning i skyddsläge 4

5 Frekvensen styrs av gasurladdningstemperatur som känns av varannan minut Gasurladdningstemp. 103 T4< T4<115 T4 115 Frekvens förändring Sänks med 7Hz(om f<30hz, enhet stängs) Sänks med 14Hz (om f<30hz,enhet stängs) Kompressor stängs Om T4> 115 C är det något som felar i utedelen, kompressorn stannar och felindikering skickas till innedelen, enheten gör ett start försök efter 3 minuter. 3. förhållanden för att skyddsprogrammet skall avslutas När gasurladdningstemperatur T4 är konternuerligt under 103 C, stänger utedelen av skyddsprogrammet. 7.3 Överbelastningsskydd i kyl- eller värmeläge när trycket blir för högt (orsakad av t.ex. om att kompressorn är blockerad eller går med för hög hastighet vid höga utetemperaturer) kan kompressorn brännas. Kompressorn måste arbeta med lägre hastigheter eller stanna, som skydd. 2. Förutsättningar för att övertrycksskyddet skall lösa ut. När ingående spänning IL < Iac < IH, intar utedelen skyddsläge. IL och IH kan justeras via E²PROM. 3. Kompressorfrekvenser vid övertrycksskydd. Hastigheten sänks med 1Hz varje sekund. OM Iac > IH, enheten stannar. Startförsök efter 3 minuter. OM Iac > IH och enheten har stannat 3 gånger inom 1 timme, då stannar enheten och kommer inte att starta igen. 4. Förutsättningar för att detta skydd skall avslutas. Iac < IL och varar så i minst 3 minuter. 7.4 skydd när gastemperaturgivare ute felar enheten kontrollerar funktionen på denna givare, när den felar skickas en felkod till innedelen men enheten fortsätter att arbeta genom att köra avfrostningsprogrammet i 10 minuter var 40:e minut 7.5 IPM Skydd När IPM-modulen felar pga. Överhettning/ Överspänning eller kortslutning. Stannar kompressorn omedelbart. Om enhet stannar 3 gånger med kompressorstop pga. IPM fel, stannar anläggningen permanent och ger en felkod. 7.6 Onormal spänning 5

6 Om strömmen har högre volttal än 260v eller lägre än 165v när kompressor skall starta, inträder detta skydd och kompressorn startar inte. Innedelen att ett fel i utedelen kontrollsystem. När volttalet är åter inom v avslutas detta skydd. Om volttalet ändras när kompressorn arbetar till mer än 260v eller lägre än 165v, så inträder detta skydd. 7.7 Överhettningsskydd för kompressor När kompressorns temostatskydd löser ut så stannar kompressorn omedelbart. Och en felkod visas inne, och den kommer inte att starta igen förrän kompressorns temeratur sjunkit till normal nivå. 7.8 Utetemperaturs skydd När temperaturen ute sjunker till minus 16 C, stannar enheten. När utetemperaturen stiger till minus 14 C så startar enheten upp igen. 8. Förvärmare När utetemperaturen sjunker till 3 C statar förvärmaren. När temperaturen stiger till 8 C stängs förvärmaren av. 9. Felkoder För att underlätta för reparation så finns en lysdiod på kretskortet i utedelen som visar felkoder med olika antal blinkningar. 9.1 när allt är normalt visar denna LED1 om kompressorn arbetar. När kompressorn går lyser LED1. När kompressor är avstängd är LED1 släkt. Felkod No Symtom LED blink Felorsak Lösning 1 Utedelen 9ggr /2.5s IPMkort felar Beroende på FO signal 2 stannar och omstartar efter 3min 3ggr/2.5 s Komp. Gasurladdningstemp för hög Gasurladdningstemp är över 116 C komp.stannar omstartsförsök efter 3minuter. Kolla alt. Byt givare 3 13ggr/ 2.5s Gastempgivare felar Enheten kontrollerar om givaren fungerar var 4:minut, kolla så den sitter på plats alt.byt givare 4 14ggr/ 2.5s Övertrycksskydd Gastempgivare inne är över 70 C, komp. Stannar gör en omstart efter 3min. Kolla givare inne 5 Utedelen går inte Kommunikationsfel mellan inne och utedel Har inte fått någon signal från innedelen på över en minut, kontrollera kabel och kontakter mellen inne och utedel 6 10ggr/ 2.5s IPMkort felar 3 startförsök på 1min, IPM varning. Byt kort 7 1ggn/2.5 s Överspänning enhet stängs 8 12ggr/2.5 s Utedel inverterkretskort felar När spänningen överstiger 15a 3ggr på 1tim, kolla spänning. Får ingen data från E²PROM chipet, enheten stannar i 3minuter. Byte av kretskort 6

7 9 19 ggr/2.5s Kompressorns termostatskyddlöst ut När temp. sjunker startar enheten på nytt. Alt. kolla givare 10 6ggr/2.5s Överstömsskydd Volttalet över 265V el. Lägre än 160V. kolla strömmförsörjningen 11 Kompressor hastigheten 15ggr/2.5 s Kompressorhastigheten sjunker sjunker 12 20ggr/2.5s Arbetar med låga volttal (dock över 160V) ggr/ 2.5s Gasurladdningtemp. För hög, skyddsläge Kolla strömmen Komp. Hastighet sjunker när temp är 103 kolla givare ggr/ 2.5s Överspänningsskydd Spänningen är över 13.5A kolla spänning 15 2 ggr / 2.5 Gasurladdningtemp. För hög Gastempgivare inne över 53 C I värme el. under -2 I kyla, komphast. sjunker. Kolla givare inne 16 Utedelen går 18ggr/ 2.5s Gastemgivare ute felar Kortslutning I gastempgivare ute, byt givare 17 5 ggr/2.5 s Gastemgivare ute felar Kortslutning I gastempgivare ute, byt givare Felkoder på digital LED-display : E1 gas tempgivare inne Kolla så den sitter på plats i hållare och på kretskort alt. Byt givare E2 Rumstermostat felar Kolla så den sitter på plats i hållare och på kretskort alt. Byt givare E6 Fläktmotor inne signalfel Kolla kontakter från fläktmotor, Alt. byt fläktmotor E7 kommunikationsfel mellan ID & UD Kolla kabel mellan ID & UD, samt att kablarna är åtdragna E8 IPM kort felar Byt E9 Tekniskt fel Byt elbox 10. Utedelen LED lampor På utedelens kretskort finns 4 st LED lampor som ger information. LED1: utedelens felkoder se kap. 9 LED2: visar 4-vägsventil, när det är ström still spolen skall den lysa; i avfrostning så blinkar den alltså i värmeläge skall LED2 lysa. LED3: visar kommunikationen mellan innedel och utedel, den blinkar om kommunikationen fungerar. Om den felar så skall LED3 lysa. 7

8 LED4: visar utedelens strömförsörjning. När LED4 lyser fungerar strömförsörjningen till utedelen. 8

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5 Användarmanual / Installationsmanual Luft/luftvärmepump Invest Living Förord Gratulerar till din nya produkt från Invest Living Scandinavia AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0

5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0 5500 DC Inverter Installations- och underhållsmanual Vers. 9.0 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Egenskaper...2 2. Delar...3 3. Styrenhetens funktioner...4 4. Installationsanvisningar...5 5. Stomme och mått...8

Läs mer

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN Felsökningsguide SAP-KRV,CRV,EHN SAP-KRV,CRV-EHN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte startar vid uppstart. Har du kontrollerat: ) Är det 0V och är jordkabel ansluten? ) Fjärrkontrollen

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den. Om du har någon fråga om din poolvärmepump kontakta säljaren. Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01 Servicemanual Testfunktioner Hissprogram Ver 9.07 Rev: 2.3 2015-06-01 Inledning Denna dokumentation är avsedd för felsökare eller annan servicepersonal som har behov att felsöka i hissar med detta styrsystem.

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP. Installation och användarhandbok

POOLVÄRMEPUMP. Installation och användarhandbok POOLVÄRMEPUMP Installation och användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Tekniska data 2 2.1 Tekniska data för poolens värmepump 2 2.2 Måttuppgifter för poolens värmepump 3 3. Installation

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer