R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst"

Transkript

1 R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

2 PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten och eller kommer att visas på displayen. Tryck på knappen igen och enheten stängs av. TEMPERATUR/TID Vid kylning och uppvärmning tryck på TEMP Temperaturen ökar med 1⁰C. tryck på Temp (+) en gång och den angivna (-) en gång och den angivna Temperaturen minskar med 1⁰C. Tryck TIME (+ )eller TIME (-) för att justera tidsinställningarna. LÄGE Tryck på denna knapp för att välja pumpens arbetsläge. Det är i sekvensens: kylning uppvärmning. I kylläge är grundinställningen 25⁰ C och i uppvärmningsläge- är den 25⁰ C. ( I vattentemperaturläge är grundinställningen 42⁰ C ) SLEEP Vid kylnings eller uppvärmnings drift tryck på knappen med för att ställa in sleep läge. När man står i sleep läge och har ställt in rumstemperaturen kommer enheten att finjustera temperaturen. Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen. SW Switcknappen (sw). För att välja vatten eller lufttemperatur som referens till att indikationslampan ska blinka ska vattentemperaturläget vara PÅ. Innställningstemperaturens spännvidd är 25 60⁰ C. När lampan lyser konstant så är lufttemperaturens läge PÅ. Då är inställningstemperaturens spännvidd 16-31⁰ C.

3 INOMHUSENHETEN KOPPLINGSCHEMA UTOMHUSENHETEN KOPPLINGSCHEMA

4 INOMHUSENHET Värmeväxlare Eldosa Vatten ut Gaskoppling Vätskekoppling Ström Vatten in UTOMHUSENHET Luftinsläpp Luftutsläpp Avrinning Rörledning Nummemer Namn Num- Namn 1 Övre panel 16 Gasventil 2 Utomhus fläkt 17 Capillary 3 Kondensor 18 Spole 4 Handtag 19 Sidopanel 5 Frontgaller 20 6 Frontpanel 21 Kabelklämma 7 Bottenplatta 22 Eldosa 8 Värmeelement kondensor 23 Utomhus pcb 9 Skiljevägg 24 Modul 10 Reaktor 25 Radiator 11 Kompressorskydd 26 Motor konsoll 12 Kompressor 27 Utomhusmotor 13 Backventil 14 Ventilplatta 15 Gasventil

5 ENERGICENTRA Gamla Domsjövägen Domsjö Telefon: INOMHUSENHET

6 INSTALLATIONSINSTRUKTION

7 FINESSER 1. Vår DC inverter av typ luft/vattenpump använder det miljövänliga kylmedlet R410A, vilken även ger de högsta energieffektivitetssiffrorna på marknaden. Uteffekten från kompressorn och därför behovet av ingående energi, är konstant kontrollerad och anpassad till optimal nivå. D.v.s för rådande utomhus och inomhusförhållanden och användarens krav på systemet. 2. Mikroprocessorns kontrollsystem innehåller flera avancerade mjukvarofinneser För att göra driften av systemet så fördelaktigt och tillfredställande som möjligt. under de varierande väderförhållande som råder. 3. Speciella vibrationsabsorberare på kompressorn gör att driften av systemet får en väldigt låg ljudnivå både på inomhus och utomhusdelen. 4. Driftsindikatorn gör att användaren kan övervaka systemets arbetsstatus. 5. Mikroprocessorn är programmerad att tillåta drift med stor räckvidd för ingående spänning. 175 V-260 V och mjukstarter med lägre strömförbrukning på varje uppstart av kompressorn: 6. Optimerat sleepläge ger bästa möjliga drift vid nattsömn. 7. Den automatiska omstartsfunktionen håller alla inställningar i minnet och återupptar automatiskt driften efter ett strömavbrott. 8. Kompressorvevhusets värmeelement och utomhusvärmeväxlarens värmeelement är tillgängliga som val vid extrema nordiska väderförhållanden. Genom att tillåta enheten att arbeta i väldigt låga temperaturer med märkbart minskad avfrostningsfrekvens. 9. Självlärande avfrostningslogik övervakar konstant önskemålen för avfrostning och justerar automatiskt intervallen mellan avfrostningarna för optimal drift. 10. Programmerbara TID PÅ (time on) och TID AV (time off) funktionen ger obevakad drift av systemet. 11. Genom att aluminiumfenorna på utomhusvärmeväxlaren är akrylklädda så förstärker det motståndet mot korrosion och tillåter lättare regn och snabbare avfrostning 12. Kopparrören i alla värmeväxlare är gjorda med den senast utvecklade teknologin. Det innebär rör som är räfflade invändigt och som ökar arean för värmeväxling i en mer kompakt spole och det ger en ökad driftseffektivitet. 13. Som tillbehör finns enkla monteringskit som bl.a innehåller förfyllda gasrör med snabbkoppling. YTTRE MÅTT OCH DIMENSIONER Framsida Gavel VÄGGMONTERINGS- DIAGRAM Använd 4 skruvar max diameter: 10 mm Installationshål Avrinningshål A sidan måste vara öppnad om avståndet är cm. Kabelhål Serviceport Servicepanel

8 Signalmottagare På/av ljus På/av knapp 7. Håll en god ventilation för utomhusenheten. 8. Kontrollera regelbundet att utomhuskonsollen är ordentligt installerad. 9. Koppla ur huvudströmbrytarswitchen innan du rengör inomhusenheten. 10. Ställ in rätt temperatur. För låg temperatur är inte bra för hälsan och kommer att öka elkonsumtionen. Display OBS! Använd ej kylfunktionen då det kan uppstå kondensskador på elementen. Displaylock LCD display Förklaring LCD display Förklaring Kylning Effekt Låg Uppvärmning Effekt Medium Effekt Hög Inställning Temp Timer Av Rumstemperatur Timer På Sleep Mode

9 9. Driftsfinesser och försiktighetsåtgärder. Finesser 1. Vid uppvärmning i låg utomhustemperatur kommer luftpumpen att avfrosta var 50 e minut. Avfrostningstiden är ungefär 3-10 minuter. 2. Kör inte värmedriften när temperaturen är över 26⁰ C annars kan pumpen Skadas. Om man kör värmedriften vid för höga temp Försiktighetsåtgärder Följande symptom behöver inte bero på att det är något fel på värmepumpen. Om man inte hittar felet efter noggrann kontroll så ska man kalla på en specialist. Underhåll får inte göras av användaren. 1. Ingen drift: När man startar om enheten kommer kompressorn att starta 3 Minuter senare (det är ett kompressorskydd, inget fel). 2. Ljud: När pumpen är i drift så kan man höra ljud av rinnande vatten i rören. Det är ljudet av internt kylningsflöde, inte ett fel. 3. Mindre bra kapacitet: Kontrollera om in eller utströmmningen av luft på utomhusenheten är blockerad. Kontrollera även om den inställda temperaturen för kylning är för hög eller den för uppvärmning är för låg. Finns det andra uppvärmningskällor, är det för mycket folk i det uppvärmda rummet eller är uppvärmningsutrymmet för stort. 4. Om kompressorn inte kan starta om och kontrollenhetens display visar E4 betyder det att det är något problem med vattenpumpen, vattenbrist eller att vattentrycket är för lågt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Finesser. 1 Namn på delar 2 Kontrollpanelens funktioner 4 Installationsinstruktioner. 7 Yttre mått och dimensioner. 8 Specifikationer. 9 Lista på delar. 10 Kopplingsschema.. 12 Driftsfinesser och försiktighetsåtgärder Kontrollera att jordkabeln är kopplad korrekt och säkert. Annars kan det orsaka en allvarlig olycka. 6. Dra inte ut strömkontakten under drift. Dra inte hårt i strömkablarna för det kan göra att dom går av och det kan orsaka allvarlig fara.

10 TID PÅ För att sätta på timern tryck på knappen. Både och nu varande tid 0tim:1Min flashen. Tryck på Tryck på (+) knappen en gång och tiden flyttas fram med 1 minut. (-) knappen en gång och tiden minskar med 1 minut. Håll ner (+) knappen i mer än 3 sekunder och tiden flyttas fram kontinuerligt med 1 timme. Tryck ner (-) knappen på samma sätt och detsamma händer fast bakåt. TIME tiden är ett 24 timmars system. När man justerat tiden ska man vänta i ytterli gare 10 sekunder för att spara det i minnet. Tryck ner knappen igen för att ta bort tiden. Då försvinner. TID AV För att stänga av timern trycker man på knappen och 0tim:1 min flashen. Tryck på knappen, både (+) knappen en gång och tiden ökar med en minut. Tryck på (-) knappen och tiden minskar med 1 minut. Håll ner (+) knappen i mer än 3 sekunder och tiden ökar kontinuerligt med 1 timme, tryck ner (-) knappen och samma sak händer fast bakåt. Som tidigare sagts så är TIME tiden ett 24 timmars system och samma sak gäller här som för TID PÅ. Man måste vänta ytterligare 10 sekunder för att det ska sparas i minnet. Tryck ner knappen för att ta bort tiden och då försvinner.

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet.

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet. ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTIONS D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TB15-18_02_03-2013

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren Ger livsenergi UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren INNEHÅLL UV-LUFTFUKTARE MJS-900 2 REGLAGEPANEL - BESKRIVNING 3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3 ALLMÄN

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer