Version history NIBE F1345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version history NIBE F1345"

Transkript

1 Latest revision of this document: Listed below changes are official software versions. Version history Version: 7157R4 Release date: Tillagt Kommunikationslarm för klimatsystem 5-8. Filterlarm för FLM. Informationsmeddelande om att vänta visas nu i hantera inställningar (meny 7.4). Stödjer nu inkoppling av flödesmätare med meny (Kräver lägst version 35 på ingångskortet (AA3)). Är nu möjligt att välja Summalarm på AUX-ut. Stödjer nu tillbehör Extern energimätare (Kräver lägst version 35 på ingångskortet (AA3)). Är nu möjligt att ställa in min KB-ut individuellt för båda kompressorerna, förut ställde man gemensam temperatur. Ändrat Mindre justeringar som rör visning och hantering i menyer. "Startdifferens tillsats" i meny går nu att ställa upp till 2000GM, tidigare 1000GM. Siffra i statusikoner i serviceinfomeny visas nu endast om mer än en kompressor är dockad mot respektive behov. Schemaläggning ventilation normal är nu inte längre möjlig. Nu är det möjligt att ställa min.framledning för system 2-8 lägre än system1. Detta har inte varit möjligt sedan version Ett dygn efter landsval är valt i meny 5.12, låses menyn och är sedan inte möjlig att ändra. Språköversättning på finska har justerats. Förbättrad hantering av driftlägesgivaren (BT74) för växling mellan värme/kyla. Förbättrad shuntstyrd KB. Löser ett problem som kunde få displayen att starta om. Förbättrad larmhanteringen av larm Hög KB-in(161). Är nu möjligt att välja hastighet auto och hastighet i vänteläge i meny (köldbärarpumphastighet) vid val konternuerlig i meny (driftläge köldbärarpump). Min differens mellan varmvatten producerande kompressorer är nu möjligt att välja till 0 grader. Förbättrad larmhantering av larm 162 (hög kondensor-ut). Löser ett problem som kunde få undershuntar att stänga med tillbehöret HPAC. FLM: Tillbehörsmeny FLM 5.3. Går nu även att ställa pump hastighet. Förbättrad styrning av FLM kyla, kan nu styras av givare AZ1-BT50 mot tidigare kyla/värmegivare BT74 (Vid uppgradering till v7113r3, styrs FLM kyla av kyla/värmegivare BT74 måste denna givare ändras till AZ1-BT50 i AUX-in). Är nu möjligt att välja hast. passiv kyla i meny (köldbärarpumphastighet) vid FLM kyla. Förbättrad USB stabilitet. Förbättrad kompressorhantering i varmvattenladdning vid periodiskhöjning och lyx. 1

2 Version: 6674R4 Release date: Tillagt Lagt till nya funktioner för F1345 v.2.0 Automatisk reglering av styrda cirkulationspumpar. Uppdaterad varmvattenladdning. Val Tillsats, meny Tillsats i tank. - Stegstyrd/Shuntstyrd tillsats. - Omsättningstal ställbart för strömmätning. - Prioriterad tillsats vid val av shuntstyrd tillsats. - Val BT52 för shuntstyrd tillsats Menyer Smart Price Adaption tillagt. Landsvalsberoende. Flödesinställning klimatsystem Uppdaterad kompressorinfo , landsval tillagt. Även infolarm (900) om inget land är valt. Uppdaterad serviceinfo, kan nu även visa - Värmemängdsmätare - Aktuell hastighet av cirkulationspumpar Total drifttid av kompressorn visar nu: - Av vilken varmvatten - Av vilken pool - Av vilken kyla Ny information i tillsatsinfo, som visas om värdet för berörd tidsfaktor är över 1. - Tillsats i tank: till/från - Tidfaktor(visas under Tillsats i tank ) AUX, meny Startguiden: Om något detekteras på mjuk ingång visas meny 5.4 i startguiden direkt efter tillbehörsinställningarna. - AUX-in/ut sparas nu i STORE.SET fil. - Nu kan även följande val göras. o Framledning kyla (EQ1-BT25) o Laddpump VV, används tex. vid dockning med varmvatten och extern växelventil. o SG Ready A och SG Ready B - Externt larm (NC), ger infolarm 995 larm från extern ingång. - Externt larm (NO), ger infolarm 995 larm från extern ingång. - Blockera varmvatten - Blockera kyla Givarkalibrering. Startar 90s efter uppstart. - Vid misslyckas givarkalibrering kan infolarm 351 samt 353 visas beroende på vilka givare som inte kunde kalibreras. 2

3 Tillbehör Givare BT82 VVC-retur och BT83 Varmvattenberedare för tillbehöret Varmvattenkomfort tillagt. Stöd för tillbehöret ECS5-8. Stödjer nu FLM-svalka Vid Shuntstyrd tillsats finns nu valet prioriterad tillsats. Stödjer nu Shuntstyrd köldbärare Modbus40 Om Modbus40 har högre version än 7 visas meny modbus med möjlighet att ställa in önskad adress på Modbus40. Visar sida för inställning av önskad adress på Modbus40 i startguiden om tillbehöret är aktiverat. Stödjer nu även kommunikation mot lägre register. Kräver version 10 på Modbus40 Kyla - Uppdaterad kyla o kyla o kylkurva o min. framledning kyla o kylfaktor styrning rumsgivare o värme/kylgivare o egen kurva kyla o x använd i kylläge Larm Larm för DEMO mjukvara: - Fel program - Fel serienummer - Kom.fel mot RMU40 - Kom.fel mot SMS40 - Kom.fel mot MODBUS40 Larm 270 visas nu när förvärmning av kompressor är aktiv Ändringar i befintliga funktioner Åtgärdat ett problem med displayenheten och kontakten med Uplink Tidigare visades varmvatten del i driftprioritering om varmvattenproduktion var valt som tillbehör eller i dockningen. Frysskyddet för klimatsystem är nu förbättrat. Nu krävs även att styrande VBF går under min.framledning innan frysskyddet aktiveras. Defaultinställningar för köldbärarpump i värme samt kyla har justerats. Åtgärdat ett problem som gjorde att inställt datum av start/stopp på Nibe Uplink för semesterinställningen ändrade sig vid omstart. Åtgärdat ett problem som gjorde att drift.prio klockan räknade fel om Pool2 användes utan Pool1. Extra utgång för kyla för ACS samt HPAC. X8-K3. Timer för att avsluta startguiden. Tidigare räknade den inte ner korrekt: - När man stänger alu.dörren och startguiden är aktiverad. - Vid uppstart stängd med alu.dörr och aktiverad startguide. Löser ett problem som kunde få displayen att starta om. Förbättrat dockning mellan F1145 och F1345 3

4 Förbättrad Top-Up funktion av varmvatten och värmeladdning. Larm Tillfälligt kommunikationslarm visas nu endast mot ingångskort och grundkort. Om ingen larmåtgärd är vald står det larmdrift aktiverat i larmmenyn utan möjlighet att bocka i hjälpdrift. Åtgärdat ett problem med visning av status i larmlogg. Givarlarm för CL12-BT51 är tillagt. Förbättrad larmhantering av larm Hög KB-in(161). USB Vid loggning av LOG.SET så visas nu id:numret på valda loggparametrar i meny v När loggning sker byter nu USB-meny ikonbild. Åtgärdat ett problem med LOG.SET fil som gjorde att den övergick till standard loggning. R-version av mjukvaran loggas nu i defaultloggning. SMS40 Åtgärdat ett problem med kommando? till SMS40. Beräknad framledning beräknas nu på en timmes medeltemperatur av utetemperaturen. Rumsgivaren är nu medelvärdesbildad på 15 minuter. Förbättrad frysskyddsfunktion för värmesystemet. SOLAR, villkor med att BT6 måste vara över max tanktemp för att starta återladdning är tillrättat. Defaultinställningen på VVC är ändrat så att cirk.pumpen är i drift 100% av tiden. Vald AUX-Blockering som blockerar värmedrift avaktiverar nu frysskyddet för värmesystemet. Menyer Menyval av beredare visas inte längre. Schemaläggning kyla är nu enbart från valbart. Valet använd i kylläge för ECS är nu flyttat från meny till meny Går nu inte att ställa in periodtiderna till 1-9 minuter. Landsflaggorna i språkmenyn 4.6 visas inte längre. Val Kör KBP i kontrolläge i visas inte längre. Meny 3.1, serviceinfo - Visar nu vald adress till Modbus40. Beteckningen på SOLAR42 ändrat från EP8 till EP30 i meny 5.6 och 3.1. Om fler än en FLM är vald i 5.2 visas inte parentesvärdet (fläkthastighet) i meny 1.2 längre. Tvångsstyrning av FLM2 4 är nu möjlig i meny 5.6. Går nu att välja aktivera fläkthastighet 1(NC) som AUX-in i 5.4. Språköversättningar har justerats. Min. inställning för start av aktiv kyla ändrat till 10GM. När man ändrar klockan så ändras nu även tiden för periodisk höjning. Döljer om varmvatten inte är valt. Inställning av min./max. framledning på ECS nu relativt system1. Tidszonsförskjutning nu med i tidszonsnamnet. 4

5 Version: 4150R7 Release date: Ändringar Värmebärarpumparna (EP14- GP1, EP15-GP1) går nu även i driftläge endast tillsats POOL2 är nu valbart som mina ikoner Vid loggning med LOG.SET -fil visas nu id:numret på valda loggparametrar i meny Timer för att avsluta startguiden. Tidigare räknade den inte ner korrekt: När man stänger alu.dörren och startguiden är aktiverad Vid uppstart med stängd alu.dörr och aktiverad startguide Shunt till extra klimatsystem reglerar nu korrekt vid kyldrift. Tidigare stängde shunten i aktivt vänteläge Tillbehör ACS45, kyldumpsshunt QN18 reglerar nu även när ACS45 är i vänteläge om någon kompressor är i drift MODBUS40 - Stödjer nu även kommunikation mot lägre register. Kräver version 10 på MODBUS40 - Meny för inställning av önskad adress på MODBUS40 visas i startguiden om tillbehöret är aktiverat - Om MODBUS40 har högre version än 7 visas meny modbus med möjlighet att ställa in önskad adress på MODBUS40 5

6 Version: 4150R2 Release date: Fixar Stabilitetsförbättringar för NIBE Uplink Förbättring vid uppdatering av mjukvara i form av bättre felhantering Tillbehöret ACS45: Antalet KB-pumpar i passiv kyla begränsas nu till antalet pumpar som är inställt i menyn Max kylgm Dockning samt antalet slavar går nu att spara ner på USB-minnet. Sparas som en egen fil som heter DOCKING.SET. Om en givare kopplas in på AUX-ingångar och ej är tillkopplad så blir det ett larm på denna givare. Nya larmnummer för givare inkopplade på AUX: BT74: 292 Förvärmning av kompressor i 40- samt 60kw är avaktiverad vid driftläge Endast tillsats eller via extern blockering (AUX-ingångarna, blockering kompressor eller Tariff). Vid loggning med en LOG.SET fil avslutades den efter ungefär 4dygn och övergick till standard loggning. Larm Givarfel BT25 kan endast bli aktivt om: En eller flera kompressorer dockade mot värme Värme ej blockerat via extern ingång Tariffblockering ej aktiv Något av följande tillbehör är installerat, då de kräver BT25: - HPAC - Shuntstyrd tillsats - Stegstyrd tillsats - PCM Larm Givarfel BT71 kan endast bli aktivt om: En eller flera kompressorer dockade mot värme Värme ej blockerat via extern ingång Tariffblockering ej aktiv Driftläge kontinuerlig i meny driftläge värmebärarpump är borttaget. Inställningsområdet för stopp av tillsats i autoläge (meny 4.9.2) ändras från -20 C till -25 C. Temperaturer utan decimaler avrundas. Uppstartstiden för DEMO-mjukvara är ca10s istället för ca 1,5minut. Nya kriterier för varmvattenladdning. Behovet upphör även om: Max kondensor ut - 1K nås på BT12 Max kondensor in -1K nås på BT3 Default inställningen på VVC är ändrat så att VVC-pumpen (GP11) går 100% av drifttiden. Medelvärdet för BT1 kunde bli fel om man ändrade filtreringstiden. Detta är nu tillrättat. Växling mellan prio-värme och prio-varmvatten med tillbehöret varmvattenkomfort med tillsats i tank och tillsats mot VV vid värme aktiverat fungerar nu som det ska. Tidigare kunde kompressorerna fastna i prio-värme så tillsats i tank enbart gjorde varmvatten utan att någon kompressor växlade över mot varmvattenbehovet. 6

7 Version: 3171R8 Release date: Fixar K4 reläet är nu aktiv hela tiden mot mjukstarten under kompressorns uppstart. Tidigare växlade den över (ca 1s) mot kompressorvärmaren när kompressorn skulle starta. Detta kan förorsakat falsklarm, larm 44. B-larmet Låg KB-ut(160) återställdes inte om båda kompressormodulerna larmade samtidigt. Tiden räknade dubbelt så fort så att KB-pumpen/pumparna gick i 1minut istället för 2minuter. Det krävs att pumparna ska gå i 2minuter för samt att KB-in sjunkit 2k från larmtillfället för att larmet ska återställas. Om värmebärarpumpen för kompressormodul EP14 stod i autoläge och inte var i drift av någon anledning så kunde GM-beräkningen upphöra. Tex. om EP14 har ett larm som orsakar att värmebärarpumpen för den modulen stoppar. Version: 3171R6 Release date: Fixes RMU fixes RMU indoor temp sensor could fall down to -54 C. Now the RMU/BT50 temp sensor does not register temperatures below 0 C. If the version is 249 or higher in the RMU the offset for the internal temp sensor is changed from -1,2 C to -0,7 C. If the RMU have a version under 249 the offset still is -1,2 C. Alarm 96 could appear unmotivated. Now alarm 96 only appears when there is a communication problem. Brine monitor, NV10 did not stop the compressors when alarm 53 was activated. Only the brine pumps stopped. 7

8 Version: 3171R5 Release date: Added NIBE Uplink is not shown if the display is missing the Ethernet contact. The time zone settings will only be shown if the heat pump is prepared for NIBE Uplink. New info is shown in the startup page: Startup status(numbers from 0-8 that shows what step in the startup sequence the machine is in) Boot loader version(number 31 is the present version) Program area (There is always two programs in the display and this shows what program that is active) Program-ID, what software type that is downloaded. - 5 = F1345 Fixes The sensor in RMU40 is logged in the USB log as BT50 unless BT50 is connected. Is BT50 connected the sensor in RMU40 is not logged in the USB log. Some menues didn t show all the alternatives before the wheel was used to scroll in the menu. This could happen in some menus directly after finishing the start guide. Cooling flow temp at +20 c can now be crossed with the Cooling temp at +40 c Changed made with MODBUS40 is now saved and does not disappear after a restart. Electric add. in heat prio is now only allowed when all the compressors are blocked and of there is a Red light alarm. Before the electric add. could be activated when a B-alarm was active. DM-counting could stop if there were an alarm from a slave resulting in that the electric add. never stepped out. Startup of the machine with the door closed or pressing backwards under upstart could cause the heat pump not to connect with the NIBE Uplink servers. At the end of the holiday setting the display could restart. 8

9 Version: 3105 Release date: Added Support for NIBE Uplink Support for installation of software over version Solar 40, 2K hysteresis on maximum boiler temp. B-alarm is shown when a compressor is blocked via soft inputs. Alarm number 997. If a compressor is blocked it is shown in menu 3.1 and 3.2. Fixes Forced control of DM in op. Mode add heat only now works correctly. Alarm high cond in/out resets correctly on slaves. Brine/heat pump works correctly in docking Ext. Controls. Compressor status in 3.1 and 3.2 on slaves were incorrect. Only runs shows in slaves now. Comm.alarm(250) SMS40could appear when MODBUS40 and/or RMU40 was connected with SMS40 to the heat pump. SMS40 did not send alarm-sms if MODBUS40 was connected to heat pump, but not to external control. MODBUS40 responds on all commands from external control when SMS40 and/or RMU40 are connected. Could earlier timeout many of the requests from MODBUS40. HPAC active to passive cooling is now on calculated flow instead of minimum flow. HPAC could in some cases show heat and cooling symbols at the same time in 3.1. ACS 45, one more brine pump than allowed was running. ACS 45, heat dumping ignores DM-condition for start of the heat dump when heat is not allowed. Time between heating/cooling is now only used in normal outdoor/indoor temperature change. If op.mode is changed manually this time is not used. When a A-alarm was active and deactivate hot water in menu wasn t on, the add.heating in the hot water comfort didn t go on. Aid mode needed to be activated for the add.heating to be activated. PCM, emergency closing of the shunt due to low temperature takes into account all BT11 on the system instead of just EB100-EP14-BT11. Information about alarms on a slave could in some cases not be shown in the masters alarm menu info/action. Conversion table for BP8 sensors updated. When compressors in four or more slaves was running the master could in some cases reboot. Scheduling in 3.1 appeared in slaves. Is not shown now. Status Icons heat / hw / cooling was shown incorrectly in slaves. Now only shown in the master. Brine pump didn t work correctly earlier when a compressor was blocked with soft inputs. Now there is a counter that checks for the cards in the machine. With DEMO-software this can take up to 2 minutes. It s ok to press back in startup in DEMO-mode to get pass this. 9

10 Version: 2755 Release date: Cooling accessories has been added Cooling accessories including (but not limited to) ACS45, HPAC42 and PCS has been added. HPAC has been updated to reduce condensation. QN10 default set to heating QN10 is now always set to heating if docking permits this Minor interface changes The alarm log now shows BP8, the return and supply temperatures shown when the door is closed has been updated to show correct values and the service info menu has gained information about soft inputs/outputs, internally connected additive among else. Multiple FLM modules Support for multiple FLM-modules has been added. SMS system updates SMS has been updated to handle non-standard characters along with some minor changes Internal fixes Internal systems has been updated to provide smoother switches between compressors Version: 2500 Release date: Service info updated Menu 3.1 has been somewhat rearranged to be more easily navigated SMS updated for F1345 Specific SMS commands for F1345 added. Along with NIBE mobileapp support Default settings updated Modbus Modbus has been activated RMU RMU has been activated for F1345 MS-alarm Alarm 44 could be triggered incorrectly due to a timer error, this has been fixed. 10

Version history NIBE VVM 310/500

Version history NIBE VVM 310/500 Listed below changes are official software versions. Latest revision of this document: 2016-04-29 Version history Version: 7568R5 Release date: 2016-04-26 Ändrat Kompressorn i F135 stannar nu, om man sätter

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

METROSAVER MB F & F-PC

METROSAVER MB F & F-PC METROSAVER MB F & F-PC LEK LEK 08.947-1505 IHB SE 1522-1 331367 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Komponentplacering Component locations 2 2 Oversættelsestabel Översättningstabell Translation

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Nibe xx45 Viewer Ett program för visualisering av Nibes loggar 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Innehållsförteckning Innan ni köper... 3 Installation... 4 Installation med

Läs mer

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1 ADAPT Parasol EX b Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31 A1, B1 ADAPT Parasol EX b - m A2 B2 1 ADAPT Parasol EX b - m A3 B3 M8 B4 A4 A5 A6, B5 2 ADAPT Parasol EX b - m A7, B6 utvändig gänga DN (1/2

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1155

Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggning: Värmepumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Pumpar (ska ställas lika i samtliga VP) KB

Läs mer

SWICCT. Manual: sw 1.10 2014-05-13

SWICCT. Manual: sw 1.10 2014-05-13 Manual: sw 1.10 2014-05-13 2 Innehåll manual v 1.10 Kapitel 1: Installation av... 4 Kapitel 2: Koppla in enheten... 10 Koppla upp på enskild enhet... 11 Koppla upp på slavslinga... 12 Exempel: Master-slav-slav-slav-slav...

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document

Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document Användarhandledning inloggning Logga in Gå till denna webbsida för att logga in: http://csportal.u4a.se/

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/24 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

NR LARM ORSAK 1437-1 LARMSÖK 2014-09-11 LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY

NR LARM ORSAK 1437-1 LARMSÖK 2014-09-11 LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY NR LARM ORSAK 1 Givarfel BT1 Givare ej ansluten/defekt (utegivare) 2 Givarfel BT2 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram) 3 Givarfel BT3 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare retur) 6 Givarfel BT6

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Instruktion handterminal fläktmotorstyrning, TBLZ-1-75 SILVER C

Instruktion handterminal fläktmotorstyrning, TBLZ-1-75 SILVER C Instruktion handterminal fläktmotorstyrning, TBLZ-1-75 SILVER C 1. Allmänt Handterminal används för att ställa in motorparametrar till SILVER C. 2. Montering Handterminal kan hängas i det medföljande väggbeslaget,

Läs mer

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018 CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Ulf Gran Chalmers, Physics Background Mechanics 1 for Engineering Physics and Engineering Mathematics (SP2/3, 7.5 hp) 200+ students

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10376 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Reläfunktioner SERVICE INSTRUCTION Relay functions SERVICEINSTRUKTION Relaisfunktionen NIBE AB - Villavärme Box 14, 285

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III www.liden-weighing.com Svenska OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är den för vägning. Om ni vill rengöra

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn.

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn. PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1155 NIBE TM 63957 F1155 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. n Minimala driftskostnader,

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 Juridisk Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, Kalifornien

Läs mer

Bänkvåg LCW-6S Manual/Förenklat handhavande User Manual LCW-6S www.liden-weighing.se Knappfunktioner: ON/OFF Sätter på och stänger av vågen. UNIT Skiftar vägningsenhet ZERO/TARE Nollställer vågen Tarerar

Läs mer

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING I2858-S-07.02 STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. FELSÖKNING sid. 6 5. ELSCHEMA bilaga. 1 6. CE dokument

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level 2016-10-20/JÅF for Permobil R-net PC-programmer ver 6.1.3 (R-net Application v33, Parameter info ver 1.1165, Executable ver 6.1.3) CJSM2 BT and IR support Softkeys introduced including icons and can be

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

ETO 2 - Styrenhet för is- och snösmältning

ETO 2 - Styrenhet för is- och snösmältning ETO 2 - Styrenhet för is- och snösmältning Fördelar Enkel inställningsratt med två funktioner Upplyst display där man enkelt ser temperaturstatus m.fl. värden Styr både pumpar och blandningsventil Systemet

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Application Note SW

Application Note SW TWINSAFE DIAGNOSTIK TwinSAFE är Beckhoffs safety-lösning. En översikt över hur TwinSAFE är implementerat, såväl fysiskt som logiskt, finns på hemsidan: http://www.beckhoff.se/english/highlights/fsoe/default.htm?id=35572043381

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer