Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om Fairtrade-märkt kaffe"

Transkript

1 Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter skillnad genom att välja Fairtrade-märkt kaffe? Valet är än viktigare idag, då jordbruket för kaffe lider mångårig brist på nyinvesteringar. Ökad efterfrågan och en allt större internationell kaffemarknad ställer samtidigt krav på en långsiktigt hållbar produktion med hänsyn till både människa och miljö. Kaffe är världens näst största handelsvara (efter olja) och är en av de allra viktigaste exportvarorna för många utvecklingsländer. Kaffeproduktionen berör direkt cirka 25 miljoner odlare och försörjer mer än hundra miljoner människor världen över (Svensk Kaffeinformation). Men när vi köper vårt kaffe i butiken eller på kaféet tänker vi sällan på de som odlat bönorna. De befinner sig i första ledet av handelskedjan, på andra sidan jorden och långt ifrån vår egen vardag. Majoriteten av världens kaffeodlare lever under svåra ekonomiska och sociala förhållanden. Med en låg utbildningsnivå och bristande kunskap om hur marknaden fungerar har kaffeodlarna svårt att hantera prispressen från lokala uppköpare och effekterna av kraftigt fluktuerande världsmarknadpriser, vilket också skapar svårigheter att planera långsiktigt för verksamheten. För kaffeodlarna innebär Fairtrade en direkt tillgång till en internationell marknad, under villkor som ger en mer stabil familjeekonomi och bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar produktion. Kaffemarknaden bakgrund Det mesta av världens kaffebönor odlas genom familjejordbruk på landsbygden i utvecklingsländer och säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer sedan vidare kaffet till exportörer och importörer, ofta stora internationella företag. Världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket och har historiskt sett legat på nivåer som ibland understigit produktionskostnaden och därmed pressat ned odlarna och deras familjer i en än djupare fattigdom och en situation som, med bristande kunskap om alternativa försörjningsmöjligheter och ekonomiska hinder, är svår att ta sig ur. Internationella försök att skapa balans mellan utbud och efterfrågan Det instabila världsmarknadspriset på kaffe ledde till en internationell reglering redan 1962, genom International Coffee Agreement, med syfte att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan genom produktionskvoter och ökad marknadsföring av kaffe på konsumentmarknaderna bröt de internationella förhandlingarna samman, vilket medförde att världsmarknadspriset sjönk till under 80 US cents/pound för orostade arabicabönor, en prisnivå som då innebar ökad ekonomisk press på kaffeodlarna 1994 gjordes nya försök att balansera marknaden med en ny internationell överrenskommelse, men istället beslutades det att all reglering skulle upphöra. Samma år ledde Kort om Fairtrade Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet Barnarbete och diskriminering motverkas Demokratin och organisationsrätten främjas Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. Kontrollerna utförs av FLO-Cert, ett oberoende kontrollorgan med ISO65-ackreditering. Det finns idag Fairtrade-kriterier utarbetade för ett tjugotal produktgrupper, främst livsmedel såsom kaffe, bananer, te, choklad och socker, men också för blommor, bollar, bomull, guld, trä och skönhet/hudvård. Läs mer på fairtrade.se 1

2 ogynnsammama väderförhållanden (frost) i Brasilien till kraftigt minskade skördar. Världsmarknadspriset gick då snabbt upp till över 250 US cents/pound. Men pristoppen var tillfällig. Bara några år senare, i oktober 2001, noterades det lägsta kaffepriset på 30 år 45 US cents/pound och många kaffeodlare kunde inte längre täcka sina produktionskostnader. Kaffekrisen 2001 byggde på ett överutbud av kaffe på marknaden, dels på grund av ökad produktion i Brasilien, dels genom att International Monetary Fund hade uppmuntrat den vietnamesiska staten att subventionera kaffeproduktionen i landet, vilket ledde till ett kraftigt ökat utbud av robustabönor av låg kvalitet på marknaden. Detta drog även ned priserna på bönor av högre kvalitet. Många av världens kaffeodlare, inklusive familjemedlemmar, upplevde då hur deras tillgång till hälsovård och utbildning försämrades på grund av minskade statliga investeringar, samtidigt som de själva drogs ned i en djupare fattigdom på grund av förlorade inkomster. Även kaffeberoende leverantörer och återförsäljare längs handelskedjan påverkades ekonomiskt av krisen. (Källor: International Coffee Organization och Fairtrade International) The Arabica Coffee Market : Comparison of Fairtrade and New York Prices Jämförelse mellan världsmarknadspris och Fairtrades minimipris (för Arabicabönor) US cents/lb Fairtrade Frost damage in Brazil 1994 Drought in Brazil 1997 April year high of cents (concerns about supply from Brazil & Colombia, and aggressive speculator activity) Collapse of International Coffee Agreement 1989 New York Drought in Brazil 1999 October year low of 45 cents (oversupply of coffee) Autumn 2008 coffee & other commodity prices depressed by global financial crisis Oct 1989 Sept 1992 Aug 1994 May 1997 Dec 1999 Nov 2002 Sept 2005 April 2011 NB Fairtrade Price = Fairtrade Minimum Price* of 140 cents/lb + 20 cents/lb Fairtrade Premium** When the New York price is 140 cents or above, the Fairtrade Price = New York price + 20 cents *Fairtrade Minimum Price was increased on 1 June 2008 & 1 April 2011 **Fairtrade Premium was increased on 1 June 2007 & 1 April 2011 The New York price is the daily settlement price of the 2nd position Coffee C Futures contract at ICE Futures U.S. Fairtrade Foundation Kaffeträdet trivs bäst vid bergssluttningar, på hög höjd och med en medeltemperatur på grader. Först efter tre år kan trädet skördas första gången. Och efter år behöver det bytas ut mot en ny planta. Varje kaffebär innehåller en till två bönor. Bäret måste skalas, varpå bönorna tvättas, torkas och rostas innan det slutligen kan konsumeras som kaffe. Högre världsmarknadspris och högre kostnader för odlarna Världsmarknadspriset på kaffe har under 2010 och 2011 stigit till den högsta nivån på över 30 år och uppgick i mars 2011 till 320 US cents/pound för orostade arabicabönor. Orsaken är huvudsakligen lägre skördar till följd av oregelbunden nederbörd, klimatförändringar samt en mångårig avsaknad av nyinvesteringar och effektiviseringar av jordbruket. Och på kaffemarknaden råder samtidigt ökad spekulation och en allt större efterfrågan på såväl konventionella som ekologiska och Fairtrade-märkta kaffebönor. Först hade vi dålig kunskap om kvalitet och kunde bara sälja lokalt, till låga priser. Sedan vi organiserade oss har vi lärt oss mer om hur man kan odla kvalitetskaffe utan några kemikalier och då får vi också bättre betalt. Cidora Samaniego Yanallaco, kaffeodlare på CEPICAFE i Peru Det nuvarande höga världsmarknadspriset på kaffe gynnar den enskilde kaffeodlaren som under många år har kämpat hårt för att kunna överleva på sitt arbete. Men samtidigt har också odlarna påverkats negativt av ökade utgifter på grund av stigande produktionskostnader, inflation, ogynnsamma valutakursförändringar samt minskade odlingsarealer till följd av klimatförändringar. De ökade kostnaderna urholkar därmed delvis värdet i det högre världsmarknadspriset. Situationen förvärras av att odlarna har svårt att få tillgång till kapital och lån för såväl löpande produktionskostnader som nödvändiga nyinvesteringar. 2

3 Stor tillväxtpotential för Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe har funnits på den svenska marknaden sedan 1997 och internationellt sedan Försäljningen har ökat successivt, senast under 2010 med 17 procent i Sverige och under 2009 med 12 procent internationellt. Marknadsandelen i Sverige uppgår nu till 4,8 procent. I flera andra länder är siffran betydligt högre, vilket indikerar att det finns en stor tillväxtpotential både i Sverige och internationellt. Nya konsumentmarknader för Fairtrade växer nu fram till exempel Korea, Tjeckien och Brasilien och efterfrågan ökar kontinuerligt. Framförallt efterfrågar dagens konsument dubbelcertifierat kaffe, det vill säga kaffe som är både Fairtrade-märkt och ekologiskt. Konsumenten vill att företag ska ta ansvar Den stigande efterfrågan på Fairtrade-märkt beror bland på konsumenters ökade medvetenhet och bättre kunskap kring hållbarhetsfrågor. I en internationell undersökning (Globescan, 2009) framkommer att 78 procent av konsumenterna på de 15 undersökta marknaderna anser att företag bör ta ett samhällsansvar i handeln med utvecklingsländer, där många råvaruproducenter arbetar och lever under svåra förhållanden. 72 procent anser att just certifieringar är bästa sättet att säkerställa en produkts sociala eller miljömässiga påverkan såldes det Fairtrade-märkt kaffe på den svenska marknaden till ett värde av 387 miljoner kronor, motsvarande 4,8 procent av allt sålt kaffe i Sverige. Försäljningen av Fairtrade-märkt kaffe ökade med 17 procent under 2010, jämfört med året innan leverantörer av Fairtrade-märkt kaffe internationellt I takt med den ökad efterfrågan har också antalet företag som säljer Fairtrade-märkt kaffe kontinuerligt ökat. I dag finns det drygt licenstagare för kaffe, varav 13 i Sverige. Licenstagarna säljer sitt kaffe till bland annat caféer, arbetsplatser och de stora dagligvarukedjorna. Konsumenten kan idag hitta flertalet Fairtrade-märkta kaffevarumärken i såväl stora som små matbutiker med ett grundsortiment av kaffe. Allt fler kaffeodlare vill bli Fairtrade-certifierade Det finns idag 334 Fairtrade-certifierade producentorganisationer (kooperativ eller liknande organisationsformer) för kaffe i 28 länder och fler tillkommer kontinuerligt. Uppskattningsvis gynnas en halv miljon enskilda kaffeodlare och deras familjer av certifieringen och av sin försäljning av Fairtrade-märkt kaffe på den internationella marknaden. I rapporter och genom vittnesmål från odlarna själva framkommer ofta att certifieringen leder till stora förbättringar i form av såväl ökade inkomster som större inflytande över arbets- och levnadsförhållandena där odlarna verkar (National Resources Institute, 2009). Jag är den första kvinnan som är medlem i styrelsen och tack vare detta kan jag påverka andra kvinnor att komma på årsmöten, att själva vilja bli invalda i styrelsen. Fler kvinnor vill nu vara med och bestämma. Belaynesh Mamo, kaffeodlare på Shilcho Primary Cooperative inom Sidama Union i Etiopien Fairtrade skapar förutsättningar för utveckling Fairtrade handlar om att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. En viktig del i detta arbete handlar om att öppna upp för mer internationell handel och förbättra de ekonomiska villkoren för odlarna, genom ett fastställt minimipris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion, ett pris som inte får understigas i förhandlingen mellan odlare och köpare. Om världsmarknadspriset skulle vara högre än minimipriset så gäller det förstnämnda. Dessutom finns det i kriterierna ett direkt ekonomiskt incitament för ökad miljhänsyn genom den ekologiska prisdifferentialen, det vill säga ett prispåslag på råvaran om odlaren också är ekologiskt certifierad. Odlarna garanteras också en Fairtrade-premie ett ekonomiskt tillskott vid försäljningen av bönorna, utöver försäljningspriset som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, utifrån demokratiska beslut, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och produktivitetsförbättringar. 3

4 Under 2009 genererade försäljningen av Fairtrade-märkt kaffe världen över totalt 21 miljoner USD i Fairtrade-premie till kaffeodlarna. Fairtrade handlar alltså inte bara om att förbättra den ekonomiska situationen för de som missgynnas av dåliga villkor i den internationella handeln. Kriterierna är omfattande och innefattar även aspekter såsom demokratiutveckling, organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen. Barn får hjälpa till med sysslorna på gården, då det rör sig om familjejordbruk, men de får aldrig utnyttjas i skadligt arbete eller anställas som arbetskraft. Genomgående gäller också att all form av diskriminering är förbjuden och att minoritetsgrupper ska ges extra stöd att utvecklas i verksamheten. Sammantaget handlar Fairtrade om att ge den enskilde individen möjlighet att själv förbättra sin arbetssituation, att skapa sig en bättre vardag och kunna planera för framtiden. Detta sker bland annat genom utbildning och utvecklingsstöd från Fairtrade Internationals regionala representanter på plats i landet samt genom kontroller och krav på kontinuerliga förbättringar i produktionen och arbetsmiljön. Fairtrade stärker världens kaffeodlare Jordbruket för kaffe står i stort behov av nyinvesteringar och ökad produktivitet, detta för att kunna möta en stigande efterfrågan på såväl konventionellt som ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe på en allt större intermationell marknad. Därför vidtar Fairtrade International under en rad åtgärder för att stärka kaffeodlarna i sin verksamhet, bland annat genom en höjning av minimipriset, Fairtrade-premien och den ekologiska prisdifferentialen. Höjt minimipris ger kaffeodlarna bättre finansieringsmöjligheter Minimipriset på tvättade Arabicabönor höjdes den 1 april 2011 från USD 1,25 USD/pound till 1,40. Detta höjer inte bara skyddsnätet för kaffeodlarna vid fallande världsmarknadspriser, det ger dem dessutom möjlighet att få lån från banken i och med att inkomsten är garanterad till en viss nivå. Genom dessa lån skapas förutsättningar för nyinvesteringar i produktionen. Sedan 2010 har Fairtrade International... höjt minimipriset, Fairtradepremien och den ekologiska prisdifferentialen för kaffe. ökat incitamenten för nyinvesteringar i jordbruket och produktionen. arbetat för sänkta certifieringskostnaden för kaffeodlarna. ökat möjligheterna för kaffeodlarna att erhålla lån och förfinansiering. gett mer stöd till producentorganisationerna (kooperativen) i att öka servicen till sina medlemmar (odlarna) och att stärka lojaliteten internt. Detta för att säkerställa att befintliga avtal med leverantörer uppfylls, att inte kaffet säljs på kortare kontrakt till mellanhänder utanför avtalad handelskedja. Syftet med dessa åtgärder är att öka stabiliteten i handelskedjan för kaffe samt skapa ytterligare incitament för kaffeodlarna att nyinvestera i sin produktion och öka utbudet av Fairtrademärkt kaffe. Detta för att möta en stigande efterfrågan på marknaden, i såväl Sverige som internationellt. Höjd Fairtrade-premie och mer fokus på ökad produktivitet Utöver betalningen för bönorna får kaffeodlarna också en Fairtrade-premie på USD 0,20 USD/pound (höjt från tidigare 0,10) varav 0,05 USD/pound av premien ska användas exklusivt till effektivitets- och kvalitetsförbättringar i jordbruket. Bättre betalt för ekologiskt kaffe Genom Fairtrade-kriterierna garanteras kaffeodlarna en extrabetalning på 0,30 USD/ pound (höjt från 0,20) om de säljer sina bönor som ekologiskt certifierade. I takt med att världsmarknadspriset på kaffe har stigit har allt färre kaffeodlare sett behovet av att behålla sin ekologiska certifiering, trots att efterfrågan på ekologiskt kaffe ökar. Den höjda ekologiska prisdifferentialen på Fairtrade-certifierade ekologiska kaffebönor ger odlarna incitament att fortsätta satsa på denna produktion, inte minst viktigt för miljön. Sammantaget innebär detta då världsmarknadspriset är högt att odlarna får 50 US cents extra per pound då de säljer sitt kaffe som Fairtrade-certifierat. Då världsmarknadspriset är lågt blir prisskillnaden ännu större. Enligt en konsumentundersökning i februari 2010 (TNS SIFO) instämmer 66 procent av dagens konsumenter i påståendet att det är värt att betala extra för Fairtrade-märkta varor. 4

5 Fairtrade innebär mer än pris och betalning Fairtrade är ett sätt att leva I november 2010 valdes Merling Preza Ramos in som ny ordförande i CLAC (Coordinator of Fairtrade Latin America and the Caribbean), ett av tre producentnäverk med medlemskap i Fairtrade International. Merling är också ordförande i Prodecoop, ett Fairtradecertifierat kaffekooperativ i Nicaruagua, bestående av cirka kaffeodlare. Enligt Merling handlar Fairtrade om så mycket mer än bara pris och betalning. Fairtrades utgångspunkt är att förbättra levnadsvillkoren för kaffeodlare i utvecklingsländer. Detta sker bland annat genom att odlarna får möjlighet att investera i sociala projekt och i ökad miljöhänsyn. Den höjda Fairtrade-premien är viktig för att vi ska kunna investera i en ökad produktivitet och nya kaffeträd, efter många år av väldigt låga inkomster och få nyinvesteringar, samtidigt som premien också innebär förbättrade levsnadsförhållanden. Med hjälp av premien har vi lättare att möta de ökande utbildnings- och sjukvårdskostnaderna. Men Fairtrade innebär mer än pris och betalning Fairtrade är ett sätt att leva, en möjlighet för odlarna att skapa sig en långsiktig stabilitet och en mer hoppfull framtid. Fairtrade-kriterierna innebär till exempel att vi hela tiden har miljön i åtanke, att vi strävar efter att förbättra levnadsförhållandena för odlarna och att vi gör investeringar i samhället där odlarna bor och jobbar. I Prodecoop investerar vi dessutom i utbildning, i olika projekt för kvinnors rättigheter samt i att förbättra kvaliteten på våra kaffebönor. Odlarna får ekonomiska bidrag för sina söner och döttrar så att de både kan gå i grundskolan och i gymnasiet. Vi stödjer också skolor med böcker och annat material, vilket blir nästan väskor fulla av skolmaterial årligen. Det högre råvarupriset på kaffebönor under senare år är inte tillräckligt för att kompensera för att kompensera för den förlust vi gjort historiskt sett, tidigare år. Dessutom är vi nu i behov av att akuta investeringar på fälten, eftersom många kaffeträd är gamla. Fairtrade behövs nu mer än någonsin, eftersom det bidrar till att säkerställa fortsatta resurser för utveckling. Ditt val gör skillnad Prisjusteringarna i kaffekriterierna innebär att priset på Fairtrade-märkt kaffe ökar genom i handelskedjan. Förändringarna är nödvändiga och viktiga, för att stärka kaffeodlarna i sitt arbete och för att säkerställa nyinvesteringar ett fortsatt ökat utbud av Fairtrade-märkt kaffe på marknaden. Många olika faktorer påverkar priset i butik Priset på Fairtrade-märkt kaffe i butiken påverkas dels av minimipriset, Fairtrade-premien och den ekologiska prisdifferentialen, men också av faktorer såsom utbud och efterfrågan, huruvida kaffet också är ekologiskt certifierat, kvalitet, ursprung, produktvarumärke, produktens omsättningshastighet i butiken samt marginaler. Dessutom blir ofta produktionskostnaden för just Fairtrade-märkt kaffe, jämfört med konventionellt kaffe, ofta högre på grund av lägre totala volymer, mindre serier och kravet på spårbarhet (vilket påverkar produktionsprocessen). Prisskillnaden mellan Fairtrade-märkt och konventionellt kaffe förstärks ofta genom att konventionellt kaffe tenderar att säljas på kampanjer och genom priserbjudanden. Tydlig exponering och skyltning tillsammans med information om den skillnad det innebär för odlaren att vi väljer just Fairtrade-märkt kaffe kan förändra köpbeslutet. Utslaget per kopp blir skillnaden endast cirka 20 öre. Konsumenten vill påverka genom sin konsumtion Konsumenten blir allt mer uppmärksam på att våra konsumtionsval påverkar människor på andra sidan jorden. Enligt en konsumentundersökning genomförd av TNS SIFO är Fairtrade en av de tre mest kända produktmäkningarna i Sverige, tillsammans med Svanen och KRAV. Samma undersökning visar att 66 procent av konsumenterna uppger att det är värt att betala extra för Fairtrade-märkta varor samt att kännedomen om, förtroendet för och konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter tenderar att vara något större bland kvinnor än bland män, bland högutbildade än bland lågutbildade och inom åldersgruppen år än bland äldre. Fairtrade utgör ett verktyg för påverkan och förändring, ett enkelt sätt att göra skillnad genom sin konsumtion. 5 Vilka extra kostnader genereras av Fairtrade genom handelskedjan? Fairtrades verksamhet i Sverige och internationellt finansieras genom bland annat certifierings- och licensavgifter samt genom bidrag från ideella organisationer och projektstöd från till exempel EU, Sida och Konsumentverket (och deras internationella motsvarigheter). Intäkterna går bland annat till utveckling av kriterier, utbildning och utvecklingsstöd för Fairtrade-certifierade producenter samt för att finansiera kontrollerna hos de olika aktörerna i handelskedjan. Dessutom används licensintäkter och projektmedel till informationsspridning om Fairtrade på de marknader där produkterna säljs. Certifieringskostnaden i första ledet av handelskedjan uppgår till cirka kr per odlare (eller familj) årligen, en mindre kostnad i relation till de vinster som kommer av tillgången till internationell marknad, högre intäkter och stöd i utvecklingsprocessen. De företag/leverantörer som säljer Fairtrade-märkta produkter betalar dels en licensavgift, dels en årlig certifieringskostnad. Licensavgiften är rörlig och uppgår till cirka 1-2 procent av konsumentpriset. Certifieringskostnaden uppgår till cirka 0,01 kr per 500 g kaffe.

6 Betalning till kaffeodlarna vid konventionellt respektive Fairtrade-märkt kaffe Nedan illustreras översiktligt hur mycket kaffeodlarna får betalt vid olika prisstuationer marknaden, räknat på ett 500 grams paket kaffe i butiken. Illustrationerna ska betraktas som just exempel, eftersom minimipriset till kaffeodlaren är just en lägsta nivå inte ett fast pris och eftersom konsumentpriset på kaffe kan skilja sig åt kraftigt mellan olika varumärken och olika butiker. Dessutom beror prisskillnaden mellan ett konventionellt och ett Fairtrade-märkt kaffe på en lång rad andra marknadsfaktorer, se föregående sida. Betalning till kaffeodlarna vid ett världsmarknadspris som är högre än Fairtrades minimipris Exemplet avser ett världsmarknadspris på 309 US cents/pound för orostade arabicabönor (19 april 2011). Växelkurs 6,26 SEK/USD. 500 g Fairtrade-märkt ekologiskt kaffe för 50 kr 500 g konventionellt kaffe för 40 kr 5,30 kr 4,30 kr Verksamhet, producentstöd, kontroller och kriterieutveckling: 0,60 kr Ekologisk prisdifferential till odlarna Fairtrade-premie till odlarna 2,40 kr 1,60 kr Världsmarknadspris 25 kr Världsmarknadspris (minimipris) 25 kr Om ett köpekontrakt sluts den 19 april 2011, till världsmarknadspriset 309 US cents/pound, har kaffeodlarna fått 25 kr på ett 500 grams paket kaffe. Resterande del av kaffepriset i butik går till övriga aktörer i handelskedjan samt moms. När världsmarknadspriset är högre än Fairtrades minimipris (140 US cents/pound) gäller det högsta priset vid betalningen till odlarna. Dessutom får odlarna också en Fairtrade-premie på 20 US cents/pound samt en extra betalning på 30 US cents/pound om kaffet också är ekologiskt. Kostnaden för verksamheten, producentstöd, kontroller och kriterieutveckling finansieras genom licens- och certifieringsavgifter. Vid situationen i april 2011 påverkas också prisskillnaden i butik mellan Fairtrade-märkt och konventionellt kaffe av en bristande tillgång till Fairtrade-märkt ekologiskt kaffe på marknaden. Betalning till kaffeodlarna vid ett världsmarknadspris som är lägre än Fairtrades minimipris Exemplet avser ett världsmarknadspris på 115 US cents/pound för orostade arabicabönor (vilket var fallet 2005). Växelkurs 6,26 SEK/USD. 500 g konventionellt kaffe för 30 kr 3,20 kr Verksamhet, producentstöd, kontroller och kriterieutveckling: 0,60 kr 500 g Fairtrade-märkt ekologiskt kaffe för 40 kr 4,30 kr Världsmarknadspris 9,30 kr Ekologisk prisdifferential till odlarna Fairtrade-premie till odlarna Minimipris 2,40 kr 1,60 kr 11,30 kr Historiskt sett har världsmarknadspriset ofta legat på en så låg nivå att kaffeodlaren inte har kunnat få sina produktionskostnader täckta. Så var t ex fallet under 2005, då världsmarknadspriset var 115 US cents/pound i genomsnitt. På ett 500 grams paket kaffe fick odlarna då 9,30 kr. Fairtrades minimipris (idag 140 US cents/pound) fungerar som ett skyddsnät vid fallande välrdsmarknadspriser och säkerställer att kaffeodlarna får ett pris som minst täcker kostnaden för en hållbar produktion. Dessutom får odlarna också en Fairtrade-premie på 20 US cents/ pound samt en extra betalning på 30 US cents/pound om kaffet också är ekologiskt. Förklaring till uträkning: Det går 0,454 pound på 1 kg och det krävs 1,176 kg orostade bönor för att få fram 1 kg rostade kaffebönor. Växelkursen 6,26 SEK/USD gäller för ovanstående exempel. Vid ett minimipris på 140 US cents/pound ger detta att 1,40 x (1,176 / 0,454) x 6,26 = 22,70 kr på 1 kg kaffe ( eller ca 11,30 kr per 500 gram). Vid en Fairtrade-premie på 20 US cents/pound ger detta att 0,2 x (1,176 / 0,454) x 6,26 = 3,24 kr på 1 kg kaffe i butiken (eller ca 1,60 kr per 500 gram). 6

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning?

Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning? Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning? Författare till svenska FAO-kommitténs debattskrift: Andreas Davelid Patrik Eklöf Fabian Nilsson Upplägg

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Fairtrade. Konsumentens betalningsvilja för Fairtrade-certifierade varor på den svenska marknaden

Fairtrade. Konsumentens betalningsvilja för Fairtrade-certifierade varor på den svenska marknaden Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen NEKH01 HT12 Handledare: Karin Olofsdotter Fairtrade Konsumentens betalningsvilja för Fairtrade-certifierade varor på den svenska marknaden Malin Christiansen

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL Vägvisare för redaktionella texter, informations- och skyltmaterial samt annonsering Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda

Läs mer

Fairtrade och KRAV på caféer i Jönköping

Fairtrade och KRAV på caféer i Jönköping Linda Näkne November 2011 Sammanfattning Med ett utbrett sortiment på olika miljömärkta varor kan idag varje människa göra ett aktivt val i samband med matinköp. Människor äter dock inte bara den maten

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

SPELA ROLL? Ett metodmaterial förankrat övningsmaterial i lgr 11 för årskurs 7 9 7 9

SPELA ROLL? Ett metodmaterial förankrat övningsmaterial i lgr 11 för årskurs 7 9 7 9 SPELA ROLL? 99999999 HÅLLBAR ETT PEDAGOGISKT UTVECKLING MATERIAL GENOM OM MEDVETEN RÄTTVIS KONSUMTION HANDEL OCH OCH MEDVETEN RÄTTVIS KONSUMTION HANDEL Ett metodmaterial förankrat övningsmaterial i lgr

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Är priserna på rättvisemärkt kaffe rättvisa? En analys av den svenska kaffemarknaden

Är priserna på rättvisemärkt kaffe rättvisa? En analys av den svenska kaffemarknaden Är priserna på rättvisemärkt kaffe rättvisa? En analys av den svenska kaffemarknaden Dick Durevall är verksam som forskare vid HUI Research och professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet. Hans

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

ENZO GER DIG EN DOS KONCENTRERAD NJUTNING MED MJUK CREMA

ENZO GER DIG EN DOS KONCENTRERAD NJUTNING MED MJUK CREMA ESPRESSO SORTERNA ENZO GER DIG EN DOS KONCENTRERAD NJUTNING MED MJUK CREMA En sensuell upplevelse som väcker din mörka sida. Den sida som får liv om natten men som också kan väckas till liv på dagen när

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL Vägvisare för redaktionella texter, informations- och skyltmaterial samt annonsering 1 Version: juni 2010 Varför gör vi en manual? Fairtrade/Rättvisemärkt* har funnits

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

För att visa PREZI nummer 1 behöver du klicka på denna länk: http://prezi.com/kh2mcnhscbc-/fairtrade-prezi-del-1-maj-2014/ START

För att visa PREZI nummer 1 behöver du klicka på denna länk: http://prezi.com/kh2mcnhscbc-/fairtrade-prezi-del-1-maj-2014/ START Fakta till del 1 & 2 PREZI talarmanus Fakta till del 1 För att visa PREZI nummer 1 behöver du klicka på denna länk: http://prezi.com/kh2mcnhscbc-/fairtrade-prezi-del-1-maj-2014/ 1 START Du kommer att få

Läs mer

Ett pedagogiskt material för sfi-kursen och svenska som andraspråk på gymnasiet

Ett pedagogiskt material för sfi-kursen och svenska som andraspråk på gymnasiet HANDLA HÅLLBART? 99999999 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM ETISK KONSUMTION OCH RÄTTVIS HANDEL Ett pedagogiskt material för sfi-kursen och svenska som andraspråk på gymnasiet Fairtrade Sverige Grafisk form: PATRIK

Läs mer

SCHYSSTA BANANER? HÅLLBAR UTVECKLING GENOM MEDVETEN KONSUMTION OCH RÄTTVIS HANDEL. LärarhAndledning årskurs 1 6

SCHYSSTA BANANER? HÅLLBAR UTVECKLING GENOM MEDVETEN KONSUMTION OCH RÄTTVIS HANDEL. LärarhAndledning årskurs 1 6 SCHYSSTA BANANER? 99999999 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM MEDVETEN KONSUMTION OCH RÄTTVIS HANDEL LärarhAndledning årskurs 1 6 Fairtrade Sverige Grafisk form: PATRIK STHLM och Fairtrade Sverige Foto: Kastenskov

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Bo Setterlind 1976. Ur diktsamlingen Det ringer på dörren

Bo Setterlind 1976. Ur diktsamlingen Det ringer på dörren Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om kaffe: hur det blev den mest populära drycken i Sverige, hur vi konsumerar,

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Fairtrade-rapporten 2011

Fairtrade-rapporten 2011 Fairtrade-rapporten 2011 Gemensamma krafter mot barnarbete Innehållsförteckning Förord... 3 Framsteg i arbetet mot barnarbete... 4 Vad är barnarbete?... 5 Barnarbetets orsaker och konsekvenser... 7 Utbildning...

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Fairtrade. det rättvisa valet. Fairtrade i Nynäshamn. Stort chokladtest. Hur startade Fairtrade? Fairtrade vs. Marabou. Vilka butiker håller måttet?

Fairtrade. det rättvisa valet. Fairtrade i Nynäshamn. Stort chokladtest. Hur startade Fairtrade? Fairtrade vs. Marabou. Vilka butiker håller måttet? Maj 2008 NYNÄSHAMNS Fairtrade GYMNASIUM det rättvisa valet N Y Ä S H A M N S G Y M N A S I U M E n t i d n i n g g j o r d a v e l e v e r f r å n N y n ä s h a m n s G y m n a s i u m Artikeltips: Fairtrade

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

VAD RÄTTVISE- MÄRKT INTE BERÄTTAR

VAD RÄTTVISE- MÄRKT INTE BERÄTTAR VAD RÄTTVISE- MÄRKT INTE BERÄTTAR KALLA ARGUMENT FÖR EN VARMARE KONSUMTION Karl Malmqvist och Lydiah Wålsten 07.12.29 EN RÄTTVIS KOPP KAFFE, TACK Varje dag i affären gör människor val som konsumenter.

Läs mer

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMAR- BETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet!

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMAR- BETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet! Vårt finaste kaffe Sortimentslista #1 2015 Nyhet! HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMAR- BETE MED LILLA KAFFEROSTERIET KUNSKAP & TRADITION Vi har 100 års erfarenhet av allt från böna, rostning och

Läs mer

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden.

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. 1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Det här är Fairtrade - lila 2 1: DET HÄR ÄR FAIRTRADE Detta är del 1 som berättar om vad Fairtrade är och hur Fairtrade startade.

Läs mer

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007.

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. 1 Facket vs FLO Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. Frågeställning: Kan facklig organisering och FLO komplettera, ersätta eller motsätta varandra?

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor MIOFINO EN NY FIKAUPPLEVELSE PÅ JOBBET HJÄRTAT OCH SJÄLEN AV KAFFE miofino Coffee Bar är helt ny fikaupplevelse på jobbet. Här kombinerar

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ?

Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ? Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ? ROBERTO ANGIUS CARL PHILIP LEISSNER MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2013 Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ? av Roberto Angius

Läs mer

Kommunals engagemang i Föreningen för Fairtrade (Rapporten hette tidigare Kommunals engagemang i Föreningen för Rättvisemärkt. Fairtrade hette då

Kommunals engagemang i Föreningen för Fairtrade (Rapporten hette tidigare Kommunals engagemang i Föreningen för Rättvisemärkt. Fairtrade hette då Kommunals engagemang i Föreningen för Fairtrade (Rapporten hette tidigare Kommunals engagemang i Föreningen för Rättvisemärkt. Fairtrade hette då Rättvisemärkt. Därför kallas föreningen Rättvisemärkt i

Läs mer

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMARBETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet! Sortimentslista #1 2015

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMARBETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet! Sortimentslista #1 2015 Vårt finaste kaffe Sortimentslista #1 2015 Nyhet! HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMARBETE MED LILLA KAFFEROSTERIET KUNSKAP & TRADITION Vi har 100 års erfarenhet av allt från böna, rostning och

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Omtanke på köpet KF Konsument och Coop

Omtanke på köpet KF Konsument och Coop Omtanke på köpet KF Konsument och Coop Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidra till ett hållbart samhälle. En av nyckelvärderingarna är: Vi visar

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Rättvisemärkning & Fair Trade. -Livsmedelsproduktion Producenter & Konsumenter

Rättvisemärkning & Fair Trade. -Livsmedelsproduktion Producenter & Konsumenter Rättvisemärkning & Fair Trade -Livsmedelsproduktion Producenter & Konsumenter Stockholms Universitet Kulturgeografiska Institutionen Jorge Gonzalez Handledare: Jenny Cadstedt, Brita Hermelin Juli 2007

Läs mer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan/ Stockholm Centre for Organizational Research (Score) Stockholm Centrum för forskning

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

gott kaffe sedan Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe

gott kaffe sedan Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe gott kaffe sedan 1897 Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe Martin Olsson kaffe ett unikt kaffe av högsta kvalitet Vi har 100-årig erfarenhet av kaffe. Det har gett oss kunskap och tradition

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

ORGANISATIONEN FAIR TRADE ÅTERFÖRSÄLJARNA Fair Trade Start april 2015

ORGANISATIONEN FAIR TRADE ÅTERFÖRSÄLJARNA Fair Trade Start april 2015 Fair Trade Start för butiksmedarbetare. Fair Trade Start. En kurs på 3 timmar för dig som är helt ny i butiken. Genomförs ensam eller några volontärer tillsammans. Materialet finns på Organisationen Fair

Läs mer