Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om Fairtrade-märkt kaffe"

Transkript

1 Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter skillnad genom att välja Fairtrade-märkt kaffe? Valet är än viktigare idag, då jordbruket för kaffe lider mångårig brist på nyinvesteringar. Ökad efterfrågan och en allt större internationell kaffemarknad ställer samtidigt krav på en långsiktigt hållbar produktion med hänsyn till både människa och miljö. Kaffe är världens näst största handelsvara (efter olja) och är en av de allra viktigaste exportvarorna för många utvecklingsländer. Kaffeproduktionen berör direkt cirka 25 miljoner odlare och försörjer mer än hundra miljoner människor världen över (Svensk Kaffeinformation). Men när vi köper vårt kaffe i butiken eller på kaféet tänker vi sällan på de som odlat bönorna. De befinner sig i första ledet av handelskedjan, på andra sidan jorden och långt ifrån vår egen vardag. Majoriteten av världens kaffeodlare lever under svåra ekonomiska och sociala förhållanden. Med en låg utbildningsnivå och bristande kunskap om hur marknaden fungerar har kaffeodlarna svårt att hantera prispressen från lokala uppköpare och effekterna av kraftigt fluktuerande världsmarknadpriser, vilket också skapar svårigheter att planera långsiktigt för verksamheten. För kaffeodlarna innebär Fairtrade en direkt tillgång till en internationell marknad, under villkor som ger en mer stabil familjeekonomi och bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar produktion. Kaffemarknaden bakgrund Det mesta av världens kaffebönor odlas genom familjejordbruk på landsbygden i utvecklingsländer och säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer sedan vidare kaffet till exportörer och importörer, ofta stora internationella företag. Världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket och har historiskt sett legat på nivåer som ibland understigit produktionskostnaden och därmed pressat ned odlarna och deras familjer i en än djupare fattigdom och en situation som, med bristande kunskap om alternativa försörjningsmöjligheter och ekonomiska hinder, är svår att ta sig ur. Internationella försök att skapa balans mellan utbud och efterfrågan Det instabila världsmarknadspriset på kaffe ledde till en internationell reglering redan 1962, genom International Coffee Agreement, med syfte att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan genom produktionskvoter och ökad marknadsföring av kaffe på konsumentmarknaderna bröt de internationella förhandlingarna samman, vilket medförde att världsmarknadspriset sjönk till under 80 US cents/pound för orostade arabicabönor, en prisnivå som då innebar ökad ekonomisk press på kaffeodlarna 1994 gjordes nya försök att balansera marknaden med en ny internationell överrenskommelse, men istället beslutades det att all reglering skulle upphöra. Samma år ledde Kort om Fairtrade Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet Barnarbete och diskriminering motverkas Demokratin och organisationsrätten främjas Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. Kontrollerna utförs av FLO-Cert, ett oberoende kontrollorgan med ISO65-ackreditering. Det finns idag Fairtrade-kriterier utarbetade för ett tjugotal produktgrupper, främst livsmedel såsom kaffe, bananer, te, choklad och socker, men också för blommor, bollar, bomull, guld, trä och skönhet/hudvård. Läs mer på fairtrade.se 1

2 ogynnsammama väderförhållanden (frost) i Brasilien till kraftigt minskade skördar. Världsmarknadspriset gick då snabbt upp till över 250 US cents/pound. Men pristoppen var tillfällig. Bara några år senare, i oktober 2001, noterades det lägsta kaffepriset på 30 år 45 US cents/pound och många kaffeodlare kunde inte längre täcka sina produktionskostnader. Kaffekrisen 2001 byggde på ett överutbud av kaffe på marknaden, dels på grund av ökad produktion i Brasilien, dels genom att International Monetary Fund hade uppmuntrat den vietnamesiska staten att subventionera kaffeproduktionen i landet, vilket ledde till ett kraftigt ökat utbud av robustabönor av låg kvalitet på marknaden. Detta drog även ned priserna på bönor av högre kvalitet. Många av världens kaffeodlare, inklusive familjemedlemmar, upplevde då hur deras tillgång till hälsovård och utbildning försämrades på grund av minskade statliga investeringar, samtidigt som de själva drogs ned i en djupare fattigdom på grund av förlorade inkomster. Även kaffeberoende leverantörer och återförsäljare längs handelskedjan påverkades ekonomiskt av krisen. (Källor: International Coffee Organization och Fairtrade International) The Arabica Coffee Market : Comparison of Fairtrade and New York Prices Jämförelse mellan världsmarknadspris och Fairtrades minimipris (för Arabicabönor) US cents/lb Fairtrade Frost damage in Brazil 1994 Drought in Brazil 1997 April year high of cents (concerns about supply from Brazil & Colombia, and aggressive speculator activity) Collapse of International Coffee Agreement 1989 New York Drought in Brazil 1999 October year low of 45 cents (oversupply of coffee) Autumn 2008 coffee & other commodity prices depressed by global financial crisis Oct 1989 Sept 1992 Aug 1994 May 1997 Dec 1999 Nov 2002 Sept 2005 April 2011 NB Fairtrade Price = Fairtrade Minimum Price* of 140 cents/lb + 20 cents/lb Fairtrade Premium** When the New York price is 140 cents or above, the Fairtrade Price = New York price + 20 cents *Fairtrade Minimum Price was increased on 1 June 2008 & 1 April 2011 **Fairtrade Premium was increased on 1 June 2007 & 1 April 2011 The New York price is the daily settlement price of the 2nd position Coffee C Futures contract at ICE Futures U.S. Fairtrade Foundation Kaffeträdet trivs bäst vid bergssluttningar, på hög höjd och med en medeltemperatur på grader. Först efter tre år kan trädet skördas första gången. Och efter år behöver det bytas ut mot en ny planta. Varje kaffebär innehåller en till två bönor. Bäret måste skalas, varpå bönorna tvättas, torkas och rostas innan det slutligen kan konsumeras som kaffe. Högre världsmarknadspris och högre kostnader för odlarna Världsmarknadspriset på kaffe har under 2010 och 2011 stigit till den högsta nivån på över 30 år och uppgick i mars 2011 till 320 US cents/pound för orostade arabicabönor. Orsaken är huvudsakligen lägre skördar till följd av oregelbunden nederbörd, klimatförändringar samt en mångårig avsaknad av nyinvesteringar och effektiviseringar av jordbruket. Och på kaffemarknaden råder samtidigt ökad spekulation och en allt större efterfrågan på såväl konventionella som ekologiska och Fairtrade-märkta kaffebönor. Först hade vi dålig kunskap om kvalitet och kunde bara sälja lokalt, till låga priser. Sedan vi organiserade oss har vi lärt oss mer om hur man kan odla kvalitetskaffe utan några kemikalier och då får vi också bättre betalt. Cidora Samaniego Yanallaco, kaffeodlare på CEPICAFE i Peru Det nuvarande höga världsmarknadspriset på kaffe gynnar den enskilde kaffeodlaren som under många år har kämpat hårt för att kunna överleva på sitt arbete. Men samtidigt har också odlarna påverkats negativt av ökade utgifter på grund av stigande produktionskostnader, inflation, ogynnsamma valutakursförändringar samt minskade odlingsarealer till följd av klimatförändringar. De ökade kostnaderna urholkar därmed delvis värdet i det högre världsmarknadspriset. Situationen förvärras av att odlarna har svårt att få tillgång till kapital och lån för såväl löpande produktionskostnader som nödvändiga nyinvesteringar. 2

3 Stor tillväxtpotential för Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe har funnits på den svenska marknaden sedan 1997 och internationellt sedan Försäljningen har ökat successivt, senast under 2010 med 17 procent i Sverige och under 2009 med 12 procent internationellt. Marknadsandelen i Sverige uppgår nu till 4,8 procent. I flera andra länder är siffran betydligt högre, vilket indikerar att det finns en stor tillväxtpotential både i Sverige och internationellt. Nya konsumentmarknader för Fairtrade växer nu fram till exempel Korea, Tjeckien och Brasilien och efterfrågan ökar kontinuerligt. Framförallt efterfrågar dagens konsument dubbelcertifierat kaffe, det vill säga kaffe som är både Fairtrade-märkt och ekologiskt. Konsumenten vill att företag ska ta ansvar Den stigande efterfrågan på Fairtrade-märkt beror bland på konsumenters ökade medvetenhet och bättre kunskap kring hållbarhetsfrågor. I en internationell undersökning (Globescan, 2009) framkommer att 78 procent av konsumenterna på de 15 undersökta marknaderna anser att företag bör ta ett samhällsansvar i handeln med utvecklingsländer, där många råvaruproducenter arbetar och lever under svåra förhållanden. 72 procent anser att just certifieringar är bästa sättet att säkerställa en produkts sociala eller miljömässiga påverkan såldes det Fairtrade-märkt kaffe på den svenska marknaden till ett värde av 387 miljoner kronor, motsvarande 4,8 procent av allt sålt kaffe i Sverige. Försäljningen av Fairtrade-märkt kaffe ökade med 17 procent under 2010, jämfört med året innan leverantörer av Fairtrade-märkt kaffe internationellt I takt med den ökad efterfrågan har också antalet företag som säljer Fairtrade-märkt kaffe kontinuerligt ökat. I dag finns det drygt licenstagare för kaffe, varav 13 i Sverige. Licenstagarna säljer sitt kaffe till bland annat caféer, arbetsplatser och de stora dagligvarukedjorna. Konsumenten kan idag hitta flertalet Fairtrade-märkta kaffevarumärken i såväl stora som små matbutiker med ett grundsortiment av kaffe. Allt fler kaffeodlare vill bli Fairtrade-certifierade Det finns idag 334 Fairtrade-certifierade producentorganisationer (kooperativ eller liknande organisationsformer) för kaffe i 28 länder och fler tillkommer kontinuerligt. Uppskattningsvis gynnas en halv miljon enskilda kaffeodlare och deras familjer av certifieringen och av sin försäljning av Fairtrade-märkt kaffe på den internationella marknaden. I rapporter och genom vittnesmål från odlarna själva framkommer ofta att certifieringen leder till stora förbättringar i form av såväl ökade inkomster som större inflytande över arbets- och levnadsförhållandena där odlarna verkar (National Resources Institute, 2009). Jag är den första kvinnan som är medlem i styrelsen och tack vare detta kan jag påverka andra kvinnor att komma på årsmöten, att själva vilja bli invalda i styrelsen. Fler kvinnor vill nu vara med och bestämma. Belaynesh Mamo, kaffeodlare på Shilcho Primary Cooperative inom Sidama Union i Etiopien Fairtrade skapar förutsättningar för utveckling Fairtrade handlar om att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. En viktig del i detta arbete handlar om att öppna upp för mer internationell handel och förbättra de ekonomiska villkoren för odlarna, genom ett fastställt minimipris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion, ett pris som inte får understigas i förhandlingen mellan odlare och köpare. Om världsmarknadspriset skulle vara högre än minimipriset så gäller det förstnämnda. Dessutom finns det i kriterierna ett direkt ekonomiskt incitament för ökad miljhänsyn genom den ekologiska prisdifferentialen, det vill säga ett prispåslag på råvaran om odlaren också är ekologiskt certifierad. Odlarna garanteras också en Fairtrade-premie ett ekonomiskt tillskott vid försäljningen av bönorna, utöver försäljningspriset som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, utifrån demokratiska beslut, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och produktivitetsförbättringar. 3

4 Under 2009 genererade försäljningen av Fairtrade-märkt kaffe världen över totalt 21 miljoner USD i Fairtrade-premie till kaffeodlarna. Fairtrade handlar alltså inte bara om att förbättra den ekonomiska situationen för de som missgynnas av dåliga villkor i den internationella handeln. Kriterierna är omfattande och innefattar även aspekter såsom demokratiutveckling, organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen. Barn får hjälpa till med sysslorna på gården, då det rör sig om familjejordbruk, men de får aldrig utnyttjas i skadligt arbete eller anställas som arbetskraft. Genomgående gäller också att all form av diskriminering är förbjuden och att minoritetsgrupper ska ges extra stöd att utvecklas i verksamheten. Sammantaget handlar Fairtrade om att ge den enskilde individen möjlighet att själv förbättra sin arbetssituation, att skapa sig en bättre vardag och kunna planera för framtiden. Detta sker bland annat genom utbildning och utvecklingsstöd från Fairtrade Internationals regionala representanter på plats i landet samt genom kontroller och krav på kontinuerliga förbättringar i produktionen och arbetsmiljön. Fairtrade stärker världens kaffeodlare Jordbruket för kaffe står i stort behov av nyinvesteringar och ökad produktivitet, detta för att kunna möta en stigande efterfrågan på såväl konventionellt som ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe på en allt större intermationell marknad. Därför vidtar Fairtrade International under en rad åtgärder för att stärka kaffeodlarna i sin verksamhet, bland annat genom en höjning av minimipriset, Fairtrade-premien och den ekologiska prisdifferentialen. Höjt minimipris ger kaffeodlarna bättre finansieringsmöjligheter Minimipriset på tvättade Arabicabönor höjdes den 1 april 2011 från USD 1,25 USD/pound till 1,40. Detta höjer inte bara skyddsnätet för kaffeodlarna vid fallande världsmarknadspriser, det ger dem dessutom möjlighet att få lån från banken i och med att inkomsten är garanterad till en viss nivå. Genom dessa lån skapas förutsättningar för nyinvesteringar i produktionen. Sedan 2010 har Fairtrade International... höjt minimipriset, Fairtradepremien och den ekologiska prisdifferentialen för kaffe. ökat incitamenten för nyinvesteringar i jordbruket och produktionen. arbetat för sänkta certifieringskostnaden för kaffeodlarna. ökat möjligheterna för kaffeodlarna att erhålla lån och förfinansiering. gett mer stöd till producentorganisationerna (kooperativen) i att öka servicen till sina medlemmar (odlarna) och att stärka lojaliteten internt. Detta för att säkerställa att befintliga avtal med leverantörer uppfylls, att inte kaffet säljs på kortare kontrakt till mellanhänder utanför avtalad handelskedja. Syftet med dessa åtgärder är att öka stabiliteten i handelskedjan för kaffe samt skapa ytterligare incitament för kaffeodlarna att nyinvestera i sin produktion och öka utbudet av Fairtrademärkt kaffe. Detta för att möta en stigande efterfrågan på marknaden, i såväl Sverige som internationellt. Höjd Fairtrade-premie och mer fokus på ökad produktivitet Utöver betalningen för bönorna får kaffeodlarna också en Fairtrade-premie på USD 0,20 USD/pound (höjt från tidigare 0,10) varav 0,05 USD/pound av premien ska användas exklusivt till effektivitets- och kvalitetsförbättringar i jordbruket. Bättre betalt för ekologiskt kaffe Genom Fairtrade-kriterierna garanteras kaffeodlarna en extrabetalning på 0,30 USD/ pound (höjt från 0,20) om de säljer sina bönor som ekologiskt certifierade. I takt med att världsmarknadspriset på kaffe har stigit har allt färre kaffeodlare sett behovet av att behålla sin ekologiska certifiering, trots att efterfrågan på ekologiskt kaffe ökar. Den höjda ekologiska prisdifferentialen på Fairtrade-certifierade ekologiska kaffebönor ger odlarna incitament att fortsätta satsa på denna produktion, inte minst viktigt för miljön. Sammantaget innebär detta då världsmarknadspriset är högt att odlarna får 50 US cents extra per pound då de säljer sitt kaffe som Fairtrade-certifierat. Då världsmarknadspriset är lågt blir prisskillnaden ännu större. Enligt en konsumentundersökning i februari 2010 (TNS SIFO) instämmer 66 procent av dagens konsumenter i påståendet att det är värt att betala extra för Fairtrade-märkta varor. 4

5 Fairtrade innebär mer än pris och betalning Fairtrade är ett sätt att leva I november 2010 valdes Merling Preza Ramos in som ny ordförande i CLAC (Coordinator of Fairtrade Latin America and the Caribbean), ett av tre producentnäverk med medlemskap i Fairtrade International. Merling är också ordförande i Prodecoop, ett Fairtradecertifierat kaffekooperativ i Nicaruagua, bestående av cirka kaffeodlare. Enligt Merling handlar Fairtrade om så mycket mer än bara pris och betalning. Fairtrades utgångspunkt är att förbättra levnadsvillkoren för kaffeodlare i utvecklingsländer. Detta sker bland annat genom att odlarna får möjlighet att investera i sociala projekt och i ökad miljöhänsyn. Den höjda Fairtrade-premien är viktig för att vi ska kunna investera i en ökad produktivitet och nya kaffeträd, efter många år av väldigt låga inkomster och få nyinvesteringar, samtidigt som premien också innebär förbättrade levsnadsförhållanden. Med hjälp av premien har vi lättare att möta de ökande utbildnings- och sjukvårdskostnaderna. Men Fairtrade innebär mer än pris och betalning Fairtrade är ett sätt att leva, en möjlighet för odlarna att skapa sig en långsiktig stabilitet och en mer hoppfull framtid. Fairtrade-kriterierna innebär till exempel att vi hela tiden har miljön i åtanke, att vi strävar efter att förbättra levnadsförhållandena för odlarna och att vi gör investeringar i samhället där odlarna bor och jobbar. I Prodecoop investerar vi dessutom i utbildning, i olika projekt för kvinnors rättigheter samt i att förbättra kvaliteten på våra kaffebönor. Odlarna får ekonomiska bidrag för sina söner och döttrar så att de både kan gå i grundskolan och i gymnasiet. Vi stödjer också skolor med böcker och annat material, vilket blir nästan väskor fulla av skolmaterial årligen. Det högre råvarupriset på kaffebönor under senare år är inte tillräckligt för att kompensera för att kompensera för den förlust vi gjort historiskt sett, tidigare år. Dessutom är vi nu i behov av att akuta investeringar på fälten, eftersom många kaffeträd är gamla. Fairtrade behövs nu mer än någonsin, eftersom det bidrar till att säkerställa fortsatta resurser för utveckling. Ditt val gör skillnad Prisjusteringarna i kaffekriterierna innebär att priset på Fairtrade-märkt kaffe ökar genom i handelskedjan. Förändringarna är nödvändiga och viktiga, för att stärka kaffeodlarna i sitt arbete och för att säkerställa nyinvesteringar ett fortsatt ökat utbud av Fairtrade-märkt kaffe på marknaden. Många olika faktorer påverkar priset i butik Priset på Fairtrade-märkt kaffe i butiken påverkas dels av minimipriset, Fairtrade-premien och den ekologiska prisdifferentialen, men också av faktorer såsom utbud och efterfrågan, huruvida kaffet också är ekologiskt certifierat, kvalitet, ursprung, produktvarumärke, produktens omsättningshastighet i butiken samt marginaler. Dessutom blir ofta produktionskostnaden för just Fairtrade-märkt kaffe, jämfört med konventionellt kaffe, ofta högre på grund av lägre totala volymer, mindre serier och kravet på spårbarhet (vilket påverkar produktionsprocessen). Prisskillnaden mellan Fairtrade-märkt och konventionellt kaffe förstärks ofta genom att konventionellt kaffe tenderar att säljas på kampanjer och genom priserbjudanden. Tydlig exponering och skyltning tillsammans med information om den skillnad det innebär för odlaren att vi väljer just Fairtrade-märkt kaffe kan förändra köpbeslutet. Utslaget per kopp blir skillnaden endast cirka 20 öre. Konsumenten vill påverka genom sin konsumtion Konsumenten blir allt mer uppmärksam på att våra konsumtionsval påverkar människor på andra sidan jorden. Enligt en konsumentundersökning genomförd av TNS SIFO är Fairtrade en av de tre mest kända produktmäkningarna i Sverige, tillsammans med Svanen och KRAV. Samma undersökning visar att 66 procent av konsumenterna uppger att det är värt att betala extra för Fairtrade-märkta varor samt att kännedomen om, förtroendet för och konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter tenderar att vara något större bland kvinnor än bland män, bland högutbildade än bland lågutbildade och inom åldersgruppen år än bland äldre. Fairtrade utgör ett verktyg för påverkan och förändring, ett enkelt sätt att göra skillnad genom sin konsumtion. 5 Vilka extra kostnader genereras av Fairtrade genom handelskedjan? Fairtrades verksamhet i Sverige och internationellt finansieras genom bland annat certifierings- och licensavgifter samt genom bidrag från ideella organisationer och projektstöd från till exempel EU, Sida och Konsumentverket (och deras internationella motsvarigheter). Intäkterna går bland annat till utveckling av kriterier, utbildning och utvecklingsstöd för Fairtrade-certifierade producenter samt för att finansiera kontrollerna hos de olika aktörerna i handelskedjan. Dessutom används licensintäkter och projektmedel till informationsspridning om Fairtrade på de marknader där produkterna säljs. Certifieringskostnaden i första ledet av handelskedjan uppgår till cirka kr per odlare (eller familj) årligen, en mindre kostnad i relation till de vinster som kommer av tillgången till internationell marknad, högre intäkter och stöd i utvecklingsprocessen. De företag/leverantörer som säljer Fairtrade-märkta produkter betalar dels en licensavgift, dels en årlig certifieringskostnad. Licensavgiften är rörlig och uppgår till cirka 1-2 procent av konsumentpriset. Certifieringskostnaden uppgår till cirka 0,01 kr per 500 g kaffe.

6 Betalning till kaffeodlarna vid konventionellt respektive Fairtrade-märkt kaffe Nedan illustreras översiktligt hur mycket kaffeodlarna får betalt vid olika prisstuationer marknaden, räknat på ett 500 grams paket kaffe i butiken. Illustrationerna ska betraktas som just exempel, eftersom minimipriset till kaffeodlaren är just en lägsta nivå inte ett fast pris och eftersom konsumentpriset på kaffe kan skilja sig åt kraftigt mellan olika varumärken och olika butiker. Dessutom beror prisskillnaden mellan ett konventionellt och ett Fairtrade-märkt kaffe på en lång rad andra marknadsfaktorer, se föregående sida. Betalning till kaffeodlarna vid ett världsmarknadspris som är högre än Fairtrades minimipris Exemplet avser ett världsmarknadspris på 309 US cents/pound för orostade arabicabönor (19 april 2011). Växelkurs 6,26 SEK/USD. 500 g Fairtrade-märkt ekologiskt kaffe för 50 kr 500 g konventionellt kaffe för 40 kr 5,30 kr 4,30 kr Verksamhet, producentstöd, kontroller och kriterieutveckling: 0,60 kr Ekologisk prisdifferential till odlarna Fairtrade-premie till odlarna 2,40 kr 1,60 kr Världsmarknadspris 25 kr Världsmarknadspris (minimipris) 25 kr Om ett köpekontrakt sluts den 19 april 2011, till världsmarknadspriset 309 US cents/pound, har kaffeodlarna fått 25 kr på ett 500 grams paket kaffe. Resterande del av kaffepriset i butik går till övriga aktörer i handelskedjan samt moms. När världsmarknadspriset är högre än Fairtrades minimipris (140 US cents/pound) gäller det högsta priset vid betalningen till odlarna. Dessutom får odlarna också en Fairtrade-premie på 20 US cents/pound samt en extra betalning på 30 US cents/pound om kaffet också är ekologiskt. Kostnaden för verksamheten, producentstöd, kontroller och kriterieutveckling finansieras genom licens- och certifieringsavgifter. Vid situationen i april 2011 påverkas också prisskillnaden i butik mellan Fairtrade-märkt och konventionellt kaffe av en bristande tillgång till Fairtrade-märkt ekologiskt kaffe på marknaden. Betalning till kaffeodlarna vid ett världsmarknadspris som är lägre än Fairtrades minimipris Exemplet avser ett världsmarknadspris på 115 US cents/pound för orostade arabicabönor (vilket var fallet 2005). Växelkurs 6,26 SEK/USD. 500 g konventionellt kaffe för 30 kr 3,20 kr Verksamhet, producentstöd, kontroller och kriterieutveckling: 0,60 kr 500 g Fairtrade-märkt ekologiskt kaffe för 40 kr 4,30 kr Världsmarknadspris 9,30 kr Ekologisk prisdifferential till odlarna Fairtrade-premie till odlarna Minimipris 2,40 kr 1,60 kr 11,30 kr Historiskt sett har världsmarknadspriset ofta legat på en så låg nivå att kaffeodlaren inte har kunnat få sina produktionskostnader täckta. Så var t ex fallet under 2005, då världsmarknadspriset var 115 US cents/pound i genomsnitt. På ett 500 grams paket kaffe fick odlarna då 9,30 kr. Fairtrades minimipris (idag 140 US cents/pound) fungerar som ett skyddsnät vid fallande välrdsmarknadspriser och säkerställer att kaffeodlarna får ett pris som minst täcker kostnaden för en hållbar produktion. Dessutom får odlarna också en Fairtrade-premie på 20 US cents/ pound samt en extra betalning på 30 US cents/pound om kaffet också är ekologiskt. Förklaring till uträkning: Det går 0,454 pound på 1 kg och det krävs 1,176 kg orostade bönor för att få fram 1 kg rostade kaffebönor. Växelkursen 6,26 SEK/USD gäller för ovanstående exempel. Vid ett minimipris på 140 US cents/pound ger detta att 1,40 x (1,176 / 0,454) x 6,26 = 22,70 kr på 1 kg kaffe ( eller ca 11,30 kr per 500 gram). Vid en Fairtrade-premie på 20 US cents/pound ger detta att 0,2 x (1,176 / 0,454) x 6,26 = 3,24 kr på 1 kg kaffe i butiken (eller ca 1,60 kr per 500 gram). 6

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Hotet mot din kaffekopp

Hotet mot din kaffekopp Innehåll Förord av författarna 4 Förord av We Effect 5 Sammanfattning 6 Inledning: Ditt kaffe är hotat 9 Problem för världens kaffeodlare 10 Problem #1: Kaffemarknadens nyckfullhet 10 Problem #2: Klimatförändringar

Läs mer

VAD RÄTTVISE- MÄRKT INTE BERÄTTAR

VAD RÄTTVISE- MÄRKT INTE BERÄTTAR VAD RÄTTVISE- MÄRKT INTE BERÄTTAR KALLA ARGUMENT FÖR EN VARMARE KONSUMTION Karl Malmqvist och Lydiah Wålsten 07.12.29 EN RÄTTVIS KOPP KAFFE, TACK Varje dag i affären gör människor val som konsumenter.

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

Rapport nr 10. Kaffe från Brasilien en bitter smak av orättvisa. SwedWatch 2005 Örjan Bartholdson och Sara Nordbrand

Rapport nr 10. Kaffe från Brasilien en bitter smak av orättvisa. SwedWatch 2005 Örjan Bartholdson och Sara Nordbrand Rapport nr 10 Kaffe från Brasilien en bitter smak av orättvisa SwedWatch 2005 Örjan Bartholdson och Sara Nordbrand SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten Innehållsförteckning Sammanfattning s.3 Hur kan H&M betala så lite i skatt? s.5 H&M:s inköpskontor i Bangladesh s.5 Hela kedjan

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden

Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden Större delen av svensk slakt, styckning och detaljhandel är koncentrerad till ett fåtal aktörer. Konkurrensen har dock gynnats av att nya

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer