ÅRSÖVERSIKT Fairtrade Sverige AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB"

Transkript

1 ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB

2 Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige.

3 Innehållsförteckning Om Fairtrade... 4 Vd har ordet... 5 Fairtrade på den svenska marknaden... 6 Marknadsöversikt... 6 Konsumentkännedom... 7 Fairtrade internationellt... 8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Finansiering Flerårsöversikt Väsentliga händelser under räkenskapsåret Föreningen för Fairtrade Sverige Framtida utveckling Resultatdisposition Resultaträkning Balansräkning Personal... 15

4 Om Fairtrade Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbetsoch levnadsvillkor. När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för minimilön för anställda och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden för odlare. Detta, tillsammans med långsiktiga Mabel Matetsu, anställd på bananplantage, Ghana. handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna och arbetarna. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljö-hänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. I dag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter i de flesta svenska butiker, men också på caféer, hotell och andra ställen där det serveras mat och dryck. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda länder med utbredd fattigdom. Kontrollerna utförs av Flocert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO17065-ackreditering. Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett tjugotal länder. Fairtrade Sverige består av Fairtrade Sverige AB och Föreningen för Fairtrade Sverige. Föreningens uppgift är att sprida information och bilda opinion med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade. Fairtrades vision är en rättvis världshandel där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Bolagets uppgift är att licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier och skapa ett mervärde för dessa företag. Bolaget har också i uppgift att påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister att produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av Fairtrade-märkta produkter. 4

5 Vd har ordet Hållbar konsumtion blir alltmer naturligt för många svenska konsumenter. Vi såg den svenska konsumenten redan för ett par år sedan börja uppskatta andra värden än lågt pris. Första nya mervärde var hälsa och hälsosamma produkter som sedan fått sällskap av ekologi och miljö. Vi ser att även den sociala aspekten, människan bakom produkten, börjar bli ett mervärde som allt fler svenska konsumenter är redo att betala för. Ur ett holistiskt hållbarhetsperspektiv så är detta väldigt logiskt då vi på global nivå ser att miljöutmaningen intimt hänger ihop med fattigdomsutmaningen. Svensk konsumtions största miljöpåverkan av jordbruksprodukter sker i ursprungsland. Morgan Zerne, Räknat på ett paket kaffe står odlingen för 75 procent av de totala vd Fairtrade Sverige CO 2 -utsläppen. För att miljöarbetet i ursprungsländer med utbredd fattigdom ska hända behöver givetvis dessa människor få sina basala behov uppfyllda först, mat för dagen och möjligheten för barnen att gå i skolan etcetera. Min tro är att konsumenters omtanke med människan bakom produkten kommer att växa, det vill säga att betalningsviljan ökar för att vara med och skapa förutsättningar för odlare och anställda för förbättrade arbets- och levnadsvillkor och en utveckling ur en fastlåst fattigdomssituation. Väldigt glädjande är att konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter växte rekordsnabbt under 2014, med drygt 37 procent till över 2,7 miljarder kronor, vilket innebar att en Fairtrade-premie genererades på över 50 miljoner kronor som odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom under demokratiska former kunde besluta om att investera i olika utvecklingsprojekt. Denna tillväxt drevs på av stark tillväxt inom i princip alla produktkategorier, där bananer, blommor och vin sticker ut med tillväxttal mellan procent. Tydligt är också att vår stora Fairtrade Fokus-kampanj under oktober gjorde ett stort avtryck i försäljningen då sista kvartalet var särskilt stark. Aldrig tidigare har så många dagligvaruhandelsprofiler kampanjat för Fairtrade och aldrig tidigare har så många fikapauser anordnats under Fairtrade Challenge. Under 2015 fortsätter vi med vårt huvudbudskap Hej då fattigdom! för allt tydliggöra för konsumenten att Fairtrade handlar om fattigdomsbekämpning genom enkla val när du handlar. Vidare fokuserar vi på att göra det omöjligt för den svenska konsumenten att inte beakta Fairtradealternativet när köpbesluten tas i butik. 5

6 Fairtrade på den svenska marknaden Marknadsöversikt OSOR ÄR -MÄRKTA Konsumenter över hela världen väljer Fairtrademärkta produkter i allt högre utsträckning. Globalt uppgick försäljningen till 5,5 miljarder 36 euro 2013 vilket var en ökning med 15 procent AV ALLA ROSOR jämfört med föregående år. Bland de etablerade marknaderna, är Sverige det land som FAIRTRADE-MÄRKTA SOM SÄLJS ÄR haft den allra största tillväxten de senaste åren ökade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige med 37 procent. På tre år 36 har försäljningen av Fairtrade-märkt fördubblats och uppgick 2014 till över 2,7 miljarder AV kronor. ALLA I ROSOR början av året 2014 var marknadsandelarna för Fairtrade-märkta bananer i Sverige nio SOM procent, SÄLJS ÄR 17 AV ALLA BANANER ÄR FAIRTRADE-MÄRKTA kampanjaktiviteter har kretsat just kring bananer och intresset för Fairtrade-märkta bananer har varit stort hos konsumenterna. Enligt en undersökning gjord av TNS Sifo är nio av tio konsumenter beredda att betala extra för Fairtrademärkta bananer. Sju av tio kan tänka sig att betala tre till åtta kronor mer för ett kilo Fairtrade-bananer jämfört med konventionella. Hand i hand med konsumenternas ökade köpinten- Fairtrade-kaffe sju procent och var fjärde ros var Fairtrademärkt. Flera av dessa värdemässigt stora produktgrupper växte kraftigt under Fairtrade-märkt kaffe ökade med 24 procent och nu är så mycket som en av tre rosor Fairtrade-märkta. SVERIGE ÄR DET LAND 2014 var det stora I VÄRLDEN bananåret. En stor del MEST av årets ANDEL SOM KÖPER FAIRTRADE- MÄRKT VIN PER CAPITA FAIRTRADE-MÄRKTA SVERIGE ÄR DET LAND I VÄRLDEN SOM KÖPER MEST ANDEL FAIRTRADE- MÄRKT VIN PER CAPITA 17 AV ALLA BANAN ÄR FAIRTRADE-M 17 AV ALL ÄR FAI 8 AV 10 KONSUMENTER KÄNNER TILL FAIRTRADE 8 AV 10 KONSUMENTER KÄNNER TILL FAIRTRA ÄNNER TILL FAIRTRADE 6

7 tioner har också försäljningen av Fairtrade-märkta bananer stigit dramatiskt. Under 2014 ökade försäljningen av Fairtrade-märkta bananer med 95 procent jämfört med Vid 2014 års slut har vi gått från 9 till 17 procent i marknadsandel. AV ALLA ROSOR AV ALLA BANANER Antalet produkter på marknaden ökar också i rask SOM takt. SÄLJS Sedan årsskiftet ÄR 2009/2010 ÄR har vi FAIRTRADE-MÄRKTA gått från 850 produkter till över produkter som FAIRTRADE-MÄRKTA finns tillgängliga för svenska konsumenter i slutet av Produkterna återfinns i dag i samtliga dagligvarukedjor, men även på Systembolaget, hos världsbutiker, i blomsterhandeln och i sportbutiker. Dessutom hittar man Fairtrademärkt på allt fler hotell, kaféer, restauranger och arbetsplatser. Konsumentkännedom Intresset för etiskt framtagna produkter har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt EU:s årliga eurobarometer, en jämförelse mellan alla medlemsländer, är Sverige det land i Europa där överlägset flest personer (82 procent jämfört med snittet 49) säger sig vara villiga att betala mer för livsmedel, till exempel Fairtrade-märkta produkter, för att stödja människor i länder med utbredd fattigdom. Detta bekräftas av en undersökning SVERIGE från ÄR TNS DET Sifo som LAND visar att hela två tredjedelar av konsumenterna är villiga att betala mer I för VÄRLDEN Fairtrade-märkta SOM produkter KÖPERän för motsvarande produkter utan märkning. MEST ANDEL FAIRTRADE- MÄRKT VIN PER CAPITA Dagligvaruhandelns satsning på Fairtrade-märkt går hem hos konsumenten. Samma undersökning från TNS Sifo visar att etik och miljö är lika viktigt för konsumenten, 8 av 10 svenskar känner i dag till Fairtrade, över 80 procent av dessa köper minst en Fairtrade-märkt produkt i månaden och nära hälften säger att de kommer att öka sin konsumtion av Fairtrade-märkta produkter det kommande året. 8 AV 10 KONSUMENTER KÄNNER TILL FAIRTRADE 7

8 Fairtrade internationellt Fairtrade and Trade Unions. Two movements One Purpose? var namnet på den internationella konferensen. I slutet av januari anordnade Fairtrade Sverige tillsammans med LO Sverige en stor internationell konferens i Stockholm för att diskutera frågan om hur Fairtrade och fackliga organisationer kan samverka mer. Det blev en konferens med över 65 deltagare från hela världen bland annat från Peru, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Indien, Kenya, Zimbabwe, Tanzania och Sydafrika. Både representanter från fackliga organisationer och representanter från anställda på bland annat ros- och bananplantage samt från nationella Fairtrade-organisationer i Europa och USA fanns representerade. Resultatet av konferensen var hoppfullt. Två olika organisationer med olika verktyg för hur anställda själva kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. Organisationernas roller är olika och man kom fram till att de måste hållas isär. I slutändan var Fairtrade och IUL, som är en international facklig organisation som representerar anställda bland annat inom jordbruk och plantager, överens om att de ändå delar samma mål. I år kommer Fairtrade att lägga mer resurser än någonsin för att öka respekten för anställdas rättigheter, stärka deras egna förmågor och underlätta för bättre handelsrelationer. Vi ser fram emot att samarbeta med de organisationer som finns på plats i Stockholm i Harriet Lamb, Fairtrade International. vårt arbete för och med anställda på plantage, Harriet Lamb. 8

9 säger Harriet Lamb på Fairtrade International. En sådan konkret fråga är hur Fairtrade International arbetar för att anställda ska ha en lön att leva på en så kallad levnadslön. Fairtrade International har tagit på sig ledartröjan bland märkningarna i arbetet med att fastslå nivåer på levnadslöner inom jordbrukssektorn, något som saknas i dag. Richard Ancker (fd medarbetare på ILO) och Martha Ancker har utarbetat en metod i samband med att de tagit fram fyra rapporter för bananarbetare på Dominikanska republiken, för anställda på teplantage i Malawi, på rosplantage i Kenya samt anställda på vinplantage i Sydafrika (Västra Kapprovinsen). Magdalena Streijffert, Föreningen för Fairtrade Sverige. Här hittar du rapporterna: Men det är genom Fairtrades prissättning gällande minimipris, flexibiliteten med premien och genom att stärka anställda i den lokala fackklubben för löneförhandlingar med arbetsgivaren som det verkliga arbetet börjar med att jobba gentemot en levnadslön. Jag är övertygad om att en stark facklig organisering är av stor vikt för att vi kan minska gapet mellan den lön som anställda har i dag på Fairtrade-certifierade plantage och den levnadslön som är satt i landet/regionen och ser fram emot hur vi tillsammans kan samarbeta för att nå detta mål, säger Magdalena Streijffert, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige. Grace Mwangi, Karen Roses Ltd, Kenya. Möte med handelskommissionären Cecilia Malmström Fairtrade Sverige träffade handelskommissionären Cecilia Malmström i slutet av november för att prata om Fairtrade och handel som ett viktigt verktyg för fattigdomsbekämpning. Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Mötet var därför en fantastisk möjlighet för oss att lyfta vikten av handelsavtal där mänskliga rättigheter måste vara en viktig del. Fairtrade Sverige lyfte också frågan om att de nya millenniemålen som presenteras under 2015 också borde innehålla skrivningar om både en fri Magdalena Streijffert, Cecilia Malmström och Morgan Zerne, Fairtrade Sverige. och rättvis handel som ett viktigt verktyg för att utrota fattigdomen i världen. 9

10 Fairtrade Sverige AB Org nr Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget bedriver verksamhet inom området kommersialisering av varumärkena Fairtrade och Rättvisemärkt, tillhandahåller en produktmärkning och tjänster inom detta område samt bedriver annan härmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är i Stockholm. Bolaget ägs till 50 procent av Svenska kyrkan och till 50 procent av Landsorganisationen i Sverige (LO). Bolaget är medlem i Fairtrade International. Verksamheten består i att bolaget tecknar licensavtal med företag för användandet av certifieringsmärket Fairtrade på den svenska marknaden för produkter som handlats i enlighet med Internationella Fairtrade-kriterier. I dag finns det tecknade licensavtal för varor inom produktgrupperna kaffe, te, kakao, socker, honung, sammansatta produkter (saft, sylt, energidryck, godis, pålägg, iste, snacks etc.), bananer, annan färsk frukt och grönsaker (ananas, apelsin, mango, avokado, sugar snaps etc.), vin, juice, snittblommor (rosor, liljor), ris, quinoa, sportbollar, nötter (cashew-nötter, jordnötter), kryddor & örter, torkad frukt, bomull, trä och hygienvård. Under 2014 sålde 95 (75) svenska licenstagare samt 211 (69) utländska licenstagare Fairtrademärkta produkter på den svenska marknaden. Det totala antalet Fairtrade-märkta varor uppgick i november 2014 till (1 781) stycken. Försäljningen av Fairtrade-märkta varor har under 2014 fortsatt växa på den svenska marknaden. De största absoluta försäljningsökningarna stod produktgrupperna banan, kaffe och vin för, medan de största procentuella försäljningsökningarna stod produktgrupperna nötter, soja samt banan för. De största volymprodukterna är kaffe, banan och vin. Det uppskattade totala försäljningsvärdet i konsumentledet växte med 37 procent (29 procent) till cirka miljoner kronor (2 001 miljoner kronor) under Siffror inom parantes anger föregående års värde. Finansiering Under åren har verksamheten finansierats till 100 procent av licensintäkter och under åren har verksamheten delvis finansierats av aktieägartillskott till ett sammanlagt belopp av kr. 10

11 Fairtrade Sverige AB Org nr Flerårsöversikt Under 2014 uppgick rörelseintäkterna till totalt kr ( kr). Licensintäkterna har genom försäljningen av produkter som är Fairtrade-märkta ökat till kr ( kr). TKR Konsumtion Omsättning - Licenser Övrigt Resultat Ack resultat Balansomslutning Eget kapital Licenser/Konsumtion 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % Antal anställda Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vi fortsätter sänka licensavgifterna i syfte att öka incitamentet för ett ökat Fairtrade-engagemang och på så sätt göra ännu större skillnad. Mer specifikt sänks inför 2015 licensavgifterna för rostat kaffe, banan och annan färsk frukt. Under Fairtrades årliga kampanj i oktober var intresset återigen rekordstort och kampanjen hade en positiv inverkan på försäljningen under årets sista kvartal. Föreningen för Fairtrade Sverige Fairtrade Sverige AB har ett nära samarbete med Föreningen för Fairtrade Sverige, en ideell förening som arbetar med informationsgivning, utbildning, kunskapsspridning och opinionsbildning. För mer information om föreningens arbete hänvisas till Föreningens verksamhetsberättelse. Framtida utveckling Konsumentintresset för att välja och betala för produkter som är socialt hållbart producerade, såsom Fairtrade, tog ytterligare ett kliv uppåt under Denna utveckling förväntas fortsätta under lång tid framöver. Detta som en del i att konsumenter i allt högre utsträckning blir medvetna om att det finns en människa bakom varje produkt. Även om resultatet på de flesta områden har fallit väl ut finns det mycket kvar att göra och det krävs ytterligare insatser för att bolaget fortsatt ska kunna leverera hög kvalitet, tillförlitlighet och god service till sina kunder samt bedriva marknadsaktiviteter på ett tillfredställande sätt. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står ett fritt eget kapital om kr ( kr). Styrelsen föreslår att dessa medel balanseras i ny räkning. 11

12 Fairtrade Sverige AB Org nr Resultaträkning Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Licensintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

13 Fairtrade Sverige AB Org nr Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 Fairtrade Sverige AB Org nr Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (4.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 Personal Ann-Katrin Persson Marknadskoordinator Cecilia Jaukkuri Produkt- och kundansvarig Daniel Sommerstein Produkt- och kundansvarig Elisabet Lim Produkt- och kundansvarig Emma Tonell Ekonomiansvarig Julia Tengblad Söder Kontorsassistent Linda Ålrud Out of Home & Produkt- och kundansvarig Maria Granefelt Kommunikationsansvarig Mikael Tengroth Produkt- och kundansvarig Morgan Zerne Vd TACK! Till dig som köper, säljer, marknadsför eller på annat sätt informerar om Fairtrade du bidrar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer! 15

16 FAIRTRADE INTERNATIONELLT De internationella siffrorna sammanställs i Fairtrade Internationals årsrapport och släpps i september varje år. Läs mer här: 1,5 ÖVER MILJONER ODLARE OCH ANSTÄLLDA LÄNDER I PRODUCENTORGANISATIONER GLOBALT, FLER ÄN ,5 % KAFFE STÅR FÖR 55 % 51% AV ALLA FAIRTRADECERTIFIERADE PRODUKTER I VÄRLDEN ÄR OCKSÅ EKOLOGISKT CERTIFIERADE LÄNDER ÖVER 80 % ÄR SMÅSKALIGA ODLARE ÖVER 95 MILJONER GENERERADES GLOBALT TILL ODLARE OCH ANSTÄLLDA I LÄNDER MED UTBREDD FATTIGDOM 2012/2013 AV DEN GLOBALA FÖRSÄLJNINGEN AV FAIRTRADE-MÄRKTA PRODUKTER TOTALT FINNS DET IDAG OMKRING FAIRTRADE-MÄRKTA PRODUKTER GLOBALT Fairtrade Sverige Åsögatan Stockholm Telefon: Mail: DEN MEST KÄNDA ETISKA MÄRKNINGEN GLOBALT

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Föreningen för Fairtrade Sverige Org nr 802402-5143 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 12 - Balansräkning

Läs mer

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden.

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. 1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Det här är Fairtrade - lila 2 1: DET HÄR ÄR FAIRTRADE Detta är del 1 som berättar om vad Fairtrade är och hur Fairtrade startade.

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI.

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. Angel Oyola, bananodlare, Ecudaor UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. 1 VISIONEN ÄR ATT VARANNAN

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL Vägvisare för redaktionella texter, informations- och skyltmaterial samt annonsering Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter

Läs mer

Fairtrade-rapporten 2011

Fairtrade-rapporten 2011 Fairtrade-rapporten 2011 Gemensamma krafter mot barnarbete Innehållsförteckning Förord... 3 Framsteg i arbetet mot barnarbete... 4 Vad är barnarbete?... 5 Barnarbetets orsaker och konsekvenser... 7 Utbildning...

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N

HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N D Din handling spelar roll et är inte längre så långt mellan Västmanland och Valle Alto Mayo

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: 580 425 varav 12 202 var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB FOTO: BILD HÖGST UPP HAND IN HAND BILD I MITTEN, STORY AB / SOS BARNBYAR LÄNGST NER, PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 556672-9926 Innehållsförteckning

Läs mer