Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr"

Transkript

1 medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/ läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum: 01/01-31/ Amelia Lissnils 5000 kr kr 250,00 kr Elin Larsson Elvira Heinstedt 200,00 kr 200,00 kr Erik Andesson Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr Tilda Jolhammar Elsa Andersson Kevin Asker 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Smula Fransson 50,00 kr 450,00 kr 450,00 kr 950,00 kr Selma Nilimaa Pettersson 50,00 kr 450,00 kr 750,00 kr 1 250,00 kr Anja - Maj Schwachenwald Milda Andersson Märta Andersson Hanna Danielsson Tilda Ström Jenny Larsson Elsa Andersson Frida Elofsson Vilda Gransträm Annie Strand Petra Sundkvist Sofie Svensson 750,00 kr 750,00 kr

2 Josefin Hansson kr 750,00 kr 1 500,00 kr Moa Olsson Josefin Lissnils 750,00 kr 750,00 kr Lisa Bister 750,00 kr 750,00 kr Johanna Högosta 5000 kr 750,00 kr 800,00 kr Samantha Hultgren Jonna Andersson Evangelina Berg Johanna Högosta 50,00 kr 750,00 kr Fanny Elofsson Monica Bemhardsson Anette Svensson Ute Stöckmann Susann Forsberg Helen Bergh Summa 450,00 kr 3200,00 kr 5 900,00 kr - kr - kr - kr 8 750,00 kr Utgående kostnader:. län Cia vt ,00 kr skatt och avgifter 7 114,00 kr instruktärskurs Josefine L 1 500,00 kr pokaler avslutning, sporrong 1 233,00 kr omkostnader skridskoskolan 200,00 kr omkostnader avslutning 1105,00 kr sami musikavgifter 435,00 kr kostnader årsmöte + resa 560,00 kr reseräkning 156,00 kr Verifikation 05-apr 14-mar 14-mar 14-mar Lars Lissnils Ute Stöckmann Föreningens tillgångar Summa

3 . Vansbro H I Medborgarhuset, Vnsbro, tel: , fax: , e-post: vansbro. Ansökan om administrationsbidrag avser bidrags Inlämnassenastden3l Föreningens namn: Adress: Postnr och ort: augusti2012 Dnr Jaflbbrb Ofl5t 3 Vtub L 8kcih& I VAN3 13Ö VANSBRO r 2013 KOMMUN !38-31 [brarieplb. Post- eller bankgiro: E-post: 7 S \hi Se(t OtkflcLLS Tel: j 32L Nedanstående uppgifter skall lämnas för att föreningen skall vara bidragsberättigad Verksamheten förlagd till ort: VcY1S b ro Den: 31/ alternativ hade föreningen följande matrikelförda medlemmar i åldrarna 3 20 år: st Totalt antal medlemmar: st Medlemsavgift Vuxna: Barn: Intäkter av medlemsavgifter vid senaste verksamhetsåret: kronor kronor kronor 1 OBS! Verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning skall bifogas ansökan för senaste verksamhetsåret. Ofullständig ansökan behandlas ej. Ort: / Datum: Ordförande underskrift: Namnförtydligande: Ha /k S, - Tel: / Y/ 3 2 Z. E-post: Information med anledning av personuppglftslagen. För din infan-nation vill vi meddela att dina personuppgitler anvdnds för alt behandla oh registrera din ansökan. Om du vill ha yllerligare information om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall Sndras är vi tacksamma för skriftligt besked om delta till t(omrnunslyrelse, Vansbro.

4 Komplettering 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2012/668 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNSTYRELSEN Driftbidrag, större anläggningar Komplettering till ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades ärendet om driftbidrag för större anläggningar för att kompletteras med årsredovisning och verksamhetsberättelse för respektive förening, samt en komplettering med redovisning för kommunens kostnader för respektive anläggning. Tidigare förslag innehöll en bilaga till riktlinjer för driftbidrag till större anläggningar att gälla from 2014 med justering av ersättning enligt särskilda avtal för Förslaget till bilaga är oförändrat. Bifogat finns respektive förenings årsredovisning och verksamhetsberättelse samt en sammanställning över kommunens kostnader för respektive förening/anläggning. Dala-Järna IK har sedan kommunstyrelsen återremitterade ärendet inkommit med följande synpunkter: Om kommunen utökar bidraget med kronor per år kan Dala-Järna IK tillverka och köra ut konstsnö på en banlängd om 1,5 km så snart vädret tillåter. Över tre år bör förbrukningen vara max kw per år, beror på om snöutläggning av konstsnö görs en eller två gånger per år. Säsongen 2013/2014 är inte en representativ säsong. Förslaget med diesel till pistmaskinen på max liter per år är lågt, denna säsong fick föreningen liter (i överlevnadsavtalet ) vilket är den faktiska förbrukningen per år sett över tid. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

5

6

7 Vansbro kommuns kostnader för anläggningar tkr Snöå skidstadion Dala-Järna IK Ishallen Vansbro AIK IK Ridhuset Vansbro ryttarsällskap Hunflen Äppelbo AIK kommunen äger kommunen äger föreningsägt föreningsägt Driftkostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa Bidrag/ersättningar odyl Driftbidrag Enligt avtal Ersättning ridledarprogrammet Avvecklingsbidrag 950 Annonsering/sponsring Ridlektioner Liftkort Summa Nedskrivning fordran 100 Total kostnad Total kostnad exkl kapitalkostnad Exklusive administrationsbidrag och aktivitetsbidrag. Dessa bidrag betalas till hela föreningen, för Dala-Järna IK och Äppelbo AIK ingår samtlig verksamhet. Denna kostnad är utelämnad då den inte blir jämförbar. Samtliga föreningar har erhållit bidrag enligt reglementet för administrations- och driftbidrag.

8 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT ange ärende Ekonom Ulrika Johansson Kommunstyrelsen Fonder förvaltade av kommunstyrelsen Rekommendation till beslut Att delegera beslut om utdelning 2014 av Lars-Ove Enanders minnesfond till rektor för Smedbergsskolan, fn Christer Carlsson. Att delegera beslut om utdelning 2014 och 2015 av Fredrik Robertssons minnesfond till rektor för Smedbergsskolan, fn Christer Carlsson. Att delegera till ekonom Ulrika Johansson att utdela resterande medel i Lars-Ove Enanders minnesfond och Fredrik Robertssons minnesfond till Vansbro kommun att användas enligt urkundens syfte och att därefter avslut minnesfonderna. Sammanfattning Före utgången av 2015 måste alla fonder registreras hos Länsstyrelsen och Skatteverket. Detta kommer att medföra ökade administrationskostnader. I stiftelselagen har därför en möjlighet införts att avveckla mindre stiftelser. Utdelning av hela kvarvarande behållningen och avslut av Lars-Ove Enanders minnesfond bör göras samt utdelning 2014 och 2015 och därefter avslut av Fredrik Robertssons minnesfond. Utdelningen sker enligt de urkunder som finns eller så nära dessa som möjligt för respektive fond och skall ske under gällande delegationsbeslut. Bakgrund Före utgången av 2015 måste alla fonder registreras hos Länsstyrelsen och Skatteverket. Detta kommer att medföra ökade administrationskostnader. I stiftelselagen har därför en möjlighet införts att avveckla mindre stiftelser. Detta kan ske om följande krav är uppfyllda: Fonder (2) 1) Bildats för mer än 20 år sedan. 2) Inte kunnat främja ändamålen de 5 senaste åren. 3) Tillgångarna understiger 10 PBB de 3 senaste åren (ca 440 tkr). 4) Skulder saknas. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

9 Konsekvenser De ovan uppräknade fonderna uppfyller ovanstående krav för avveckling. De saknar även fritt eget kapital för att göra utdelningar och behållningen är så ringa att avkastningarna inte täcker nuvarande administrationskostnader. Detta medför att behållningarna minskar för varje år utan att någon utdelning kan ske. En avveckling skulle medföra att kvarstående behållning kan användas i enlighet med stiftarnas intentioner. 2(2) Att en avveckling av Fredrik Robertssons minnesfond ska ske under två år är enligt stiftarens vilja. Slutsats Handläggaren föreslår att Lars-Ove Enanders minnesfond och Fredrik Robertssons minnesfond avvecklas enligt ovan och att rektor för Smedbergsskolan får delegation på utdelningen Då utdelning skett delegeras till ekonom Ulrika Johansson att utdela resterande medel till Vansbro kommun att användas enligt urkundens syfte och att därefter avsluta minnesfonderna. Beslutsunderlag Beslutet expedieras till : Ekonom, Ulrika Johansson Fonder (2) Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

10

11 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT/Samhällsbyggnad ange ärende Ekonomichef Catarina Willman Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson KOMMUNSTYRELSEN Ansökan bidrag från köpmannaföreningen Rekommendation till beslut Alt 1 att ej bevilja bidrag till Vansbro köpmannaförening Alt 2 att bevilja bidrag till Vansbro köpmannaförening med kronor 2014 och att medlen tas ur Övergripande inklusive kommunkansli (föreningsbidrag) Sammanfattning Köpmannaföreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för genomfört byte av glödlampor till julbelysningarna inför julen Vanligtvis genomförs byte av glödlampor årligen för ca kronor per år, bytet som skedde 2013 avsåg byte till LED-lampor. Bytet innebär minskad elkostnad för kommunen då kommunen står för elkostnaden för dessa, uppskattad besparing är knappt kronor. Slutsats Enligt föreningsbidragsreglemente utgår inget bidrag för dessa kostnader. Ett bidrag skulle kunna beviljas utifrån att kommunens kostnader minskar. Dock har Vansbro köpmannaförening beslutat att genomföra investeringen utan kommunens delaktighet Bidrag Vansbro köpmannaförening Beslutsunderlag Ansökan från Vansbro köpmannaförening Beslutet expedieras till : Vansbro köpmannaförening Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

12

13

14 Försäljning Skålö skola 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad ange ärende Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Skålö 64:2 Rekommendation till beslut att Sammanfattning kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut fastigheten Skålö 64:2 till försäljning på öppna fastighetsmarknaden Vansbro kommun har under en tid fört en dialog med Olympicaskolan om att dessa skall förvärva fastigheten Skålö 64:2. Vansbro kommun har i denna dialog erbjudit Olympicaskolan att köpa fastigheten för 1,5 miljoner kronor vilket förkastats av Olympicaskolan som i sin tur erbjuder sig att köpa fastigheten för 1 kr. Bakgrund Vansbro kommun har under en tid fört en dialog med Olympicaskolan om att dessa skall förvärva fastigheten Skålö 64:2. Byggnaden är i stort behov av renovering och beräkningar gjorda av företrädare för Olympicaskolan har angett kostnaden till ca 2 miljoner kronor. Vansbro kommun har inte gjort en egen beräkning eller uppskattning av underhållsbehovet. Bokfört värde för fastigheten är tkr, årlig kapitalkostnad uppgår just nu till ca 120 tkr. Driftkostnaden, exklusive kapitalkostnad var tkr. Konsekvenser Slutsats Utifrån ovan redovisade skäl bör Vansbro kommun i första hand försöka sälja fastigheten på den öppna fastighetsmarknaden för att på sikt minska kommunens driftkostnader. Beslutsunderlag Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

15

16

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet Ks 2012/84 Kommunsekreterare Timmie Aspelin KOMMUNSTYRELSEN Revidering och uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning Rekommendation till beslut att revidera delegationsordningen enligt utarbetat förslag. Sammanfattning Kommunen har en alternativ politisk organisation, utan nämnder, som bygger på en långtgående delegation. Kommunstyrelsens delegationsordning är därför omfattande. För att delegationsordningen ska vara anpassad till befintlig organisation bör den revideras. Övergripande 1. Administrativa ärenden Nuvarande formulering Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Kommunchef, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alkoholhandläggare, Verksamhetschef Förslag till ny formulering (ändringar är rödmarkerade) Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Verksamhetschef samhällsbyggnad

18 Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokollsutdrag KS Lb 18 Ärende KS 2014/128 Tillsynsplan räddningstjänsten, enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE Beslut Utskottet leva och bo föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta den framtagna tillsynsplanen. Ärendet Upprättande av tillsynsplan för Räddningstjänsten 2014 gällande Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 1 skall kommunen för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av dessa. För att kunna kontrollera att detta följs så krävs att tillsyner av detta utförs. Antalet tillsyner är framtagen med hänsyn till antalet objekt som finns i kommunen samt efter de resurser räddningstjänsten har att utföra tillsyner. Tillsyner utförs i såväl kommunalt ägda objekt som objekt med andra ägare. Fördelningen på de olika objekten under året är baserad på de tidsfrister räddningstjänsten har satt efter bedömning av risker av att brand uppstår samt konsekvenser av eventuell brand. Efterkontroller är kontroller på att åtgärder vidtagits efter tidigare tillsyner där brister upptäckts och förelägganden upprättats. Objekten är fördelade i 6 olika verksamhetsklasser med tillhörande undergrupper. Verksamhetsklass 1 Industrier och kontor Verksamhetsklass 2 Samlingslokaler Verksamhetsklass 3 Bostäder Verksamhetsklass 4 Hotell / Vandrarhem Verksamhetsklass 5 Vårdmiljöer Verksamhetsklass 6 Brandfarlig verksamhet Förslag till beslut Ordförande föreslår: att anta den framtagna tillsynsplanen. Justerare Utdragsbestyrkande

19 Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokollsutdrag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande inklusive tillsynsplan 2014, daterad Justerare Utdragsbestyrkande

20 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Räddningstjänsten KS 2014/128 Mattias Ström Kommunstyrelsen Tillsynsplan 2014 Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Bakgrund Upprättande av tillsynsplan för Räddningstjänsten 2014 gällande Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 1 skall kommunen för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av dessa. För att kunna kontrollera att detta följs så krävs att tillsyner av detta utförs. Antalet tillsyner är framtagen med hänsyn till antalet objekt som finns i kommunen samt efter de resurser räddningstjänsten har att utföra tillsyner. Tillsyner utförs i såväl kommunalt ägda objekt som objekt med andra ägare. Fördelningen på de olika objekten under året är baserad på de tidsfrister räddningstjänsten har satt efter bedömning av risker av att brand uppstår samt konsekvenser av eventuell brand. Efterkontroller är kontroller på att åtgärder vidtagits efter tidigare tillsyner där brister upptäckts och förelägganden upprättats. Objekten är fördelade i 6 olika verksamhetsklasser med tillhörande undergrupper. Verksamhetsklass 1 Industrier och kontor Verksamhetsklass 2 Samlingslokaler Verksamhetsklass 3 Bostäder Verksamhetsklass 4 Hotell / Vandrarhem Verksamhetsklass 5 Vårdmiljöer Verksamhetsklass 6 Brandfarlig verksamhet Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta anta den framtagna tillsynsplanen. Tjänsteutlåtande Tillsynsplan KS Beslutsunderlag Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

21 2(2) Tillsynsplan 2014 Industrier 5st vk1 LSO Butiker 5st vk2 LSO/LBE Samlingslokaler 6st vk2 LSO Campingplatser 5st LSO Flerbostadshus 10st vk3 LSO Bensinstationer 7st vk6 LBE BF Vara 5 st vk6 LBE Efterkontroller Restaurang/Servering 1st vk2 LSO Industri 4st vk1 LSO Butik 1st vk2 LSO Hotell 3st vk4 LSO Skolor 3st vk2 LSO Behovsprövat boende 1st vk5 LSO Flerbostadshus 1st vk3 LSO LSO LBE Totalt 46st 12st 58 st tillsyner varav 14 efterkontroller Beslutet expedieras till : Bo Lundberg Tjänsteutlåtande Tillsynsplan KS Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

22 Det aktuella området

23 Vansbro kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll KS Lb 19 Ärende KS 2014/296 Detaljerad stabuitetskartering i Grönalid Beslut Utskottet leva och bo föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Ärendet En geoteknisk undersökning behöver genomföras längs älvstranden i Grönalid då det under senare år inträffat släntskred nedströms området. Tidigare och pågående studier visar även att det kan finns risker för erosion och skred i området. Inom det aktuella området finns ett flertal fastighetsägare, i huvudsak enskilda villaägare. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Förslag till beslut Ordförande föreslår: 1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Karta över det aktuella området Justerare /t44c Utdragsbestyrkande

24 KS 2014/296 Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Säkerhetssamordnare KS 2014/296 Niclas Jolhammar Kommunstyrelsen Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid Rekommendation till beslut 1. att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Sammanfattning En geoteknisk undersökning behöver genomföras längs älvstranden i Grönalid då det under senare år inträffat släntskred nedströms området. Tidigare och pågående studier visar även att det kan finns risker för erosion och skred i området. Inom det aktuella området finns ett flertal fastighetsägare, i huvudsak enskilda villaägare. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samarbete med statens geologiska institut genomfört en förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i bebyggda områden. I studien har olika områden kartlagts som ska utredas vidare i en huvudstudie som beräknas vara klar första kvartalet Ett av områdena som finns med i förstudien är älvstranden som löper parallellt med Norra Grönalidsvägen. De senaste åren har två släntskred skett nedströms sträckan, ett i höjd med BOBE och det andra nedströms Vattenskidklubben. I Grönalid och där de aktuella släntskreden skett finns likande jordarter. Älvstranden längst Grönalid behandlas även i Räddningsverkets tidigare utredning Stabilitetsförhållanden vid älvstränder. I utredningen påtalas att det sker aktiv erosion samt underminering längst älvssträckan. Att notera är även att kommunen äger strandremsan intill älven längst hela det aktuella området. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

25 KS 2014/296 Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid 2(2) Utifrån detta bör en detaljerad stabilitetskartering genomföras för att utreda riskerna i området. Den detaljerade stabilitetskarteringen bör kompletteras med lämpliga förebyggande skyddsåtgärder. Det finns inga direkta fördelar med att vänta in den kommande huvudstudien, då redan känd fakta motiverar en detaljerad stabilitetskartering. Det ska även förtydligas att det är skillnad på den kommande huvudstudien och en detaljerad stabilitetskartering då den senare är långt mer detaljerad och ingående. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Vem som är skyldig att bekosta dessa åtgärder görs alltid efter individuell prövning och genomgång av ärendet. Samråd måste ske mellan geotekniker, representanter från Vansbro kommun, berörda fastighetsägare och, beroende på studiens resultat, eventuellt fastighetsägarens försäkringsbolag. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Liknande utredningar som bedöms vara i samma omfattning har genomförts ibland annat Tibble by i Leksands kommun. Kostnaden för att genomföra utredningen i Leksand hamnade omkring 220tkr. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Slutsats Kommunen bör utefter de studier som finns och de släntras som inträffat genomföra en utökad stabilitetskartering längst älvstranden i Grönalid. Detta för att kartlägga riskerna och vidare få fram förslag på de eventuella förebyggande åtgärder som bör genomföras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS 2014/296 Karta över det aktuella området Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Samhällsbyggnadschef, Thomas Carlsson Kommunchef, Elisabeth Rooth-Eriksson Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

26

27 1(2) INTRESSEFÖRENING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2014/268 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNSTYRELSEN Intresseföreningen Bergslaget, eventuellt medlemskap Rekommendation till beslut att alternativt att Sammanfattning Vansbro kommun går in som medlem i Intresseföreningen Bergslaget Vansbro kommun avstår från medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget har kontaktat Vansbro kommun och efterfrågat intresset för medlemskap. Medlemsavgiften uppgår till 10 tkr per år plus 1 krona per invånare. Föreningens medlemmar är kommuner, regioner och landsting i Bergslagen. Bakgrund Intresseföreningen Bergslaget har verkat i 15 år och arbetar med den långsiktiga utvecklingen av området genom att driva påverkansarbete för området hos institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och/eller samordna utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller för flertalet av medlemmarna. Föreningens medlemmar är kommuner, regioner och landsting i Bergslagen. Föreningen fungerar som ett forum för samverkan. Syftet är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område. TJÄNSTEUTLÅTANDE BERGSLAGETS Konsekvenser Ett passivt medlemskap ger kostnader i form av medlemsavgifter. Ett aktivt medlemskap ger kostnader i form av medlemsavgifter och förutsätter ett aktivt deltagande som i sig kan ge positiva effekter. Är nyttan värd insatsen? Slutsats Medverkan i intresseföreningar/nätverk gör nytta först när man också är beredd att aktivt delta i dessa. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om detta är möjligt. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2013 Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

28 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE BERGSLAGETS INTRESSEFÖRENING Beslutet expedieras till : Intresseföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, Myntgatan 2, FALUN Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

29 Styrelsemöte bil. 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun org nr bg

30 Verksamhetsberättelse för Intresseföreningen Bergslaget Inledning Intresseföreningen Bergslaget arbetar med att positionera och stärka Bergslagen nationellt och internationellt. Föreningen företräder Bergslagens intressen gentemot organisationer, myndigheter och företag i frågor som är av betydelse för den framtida utvecklingen och tillväxten i området. Intresseföreningen Bergslagets medlemmar består av 23 kommuner, Region Dalarna, Region Värmland, Regionförbundet Örebro samt av landstinget i Västmanlands län. I den funktionella regionen Bergslagen bor ca invånare. Genom att arbeta aktivt med opinionsbildning och vara pådrivande i strategiska frågor och utvecklingsprojekt skapar vi en effektiv plattform för vårt arbete. Föreningens mål är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område både i dag och i framtiden. Genom att prioritera frågor som rör regional utveckling, infrastruktur och kommunikationer koncentrerar vi insatserna där de gör störst nytta. Med ett starkt och målmedvetet engagemang skapar vi de rätta förutsättningarna för ett levande Bergslagen. 1.1 Medlemmar Avesta kommun Borlänge kommun Degerfors kommun Fagersta kommun Falu kommun Filipstads kommun Hallstahammars kommun Hedemora kommun Hofors kommun Hällefors kommun Kristinehamns kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Nora kommun Norbergs kommun Sala kommun Sandvikens kommun Skinnskattebergs kommun Smedjebackens kommun Storfors kommun Säters kommun Region Dalarna Region Värmland Regionförbundet Örebro län Landstinget Västmanland 23 kommuner, 3 regionförbund och 1 landsting. Sammantaget har föreningen 27 medlemmar Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vice ordförande Ledamöter Inga-Britt Kronnäs, Region Dalarna Anders Ceder, Region Örebro Per Gruvberger, Filipstads kommun Kenneth Persson, Borlänge kommun Ulric Andersson, Region Värmland Lars Flodin, landstinget Västmanland Lars Andersson, Skinnskattebergs kommun Birgitta Johansson, Sandvikens kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Hans Jildesten, Storfors kommun Tomas Ulfborg, Fagersta kommun Torbjörn Jansson, Hofors kommun Mats Dahlström, Falu kommun Benny Ahremark Persson, Region Värmland Rolf Hahre, Hallstahammars kommun Jonas Kleber, Lindesbergs kommun Bengt Andersson, Ludvika kommun Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun Revisorer Bo Wallströmer, Ljusnarsbergs kommun Jessica Jansson, Hällefors kommun Mats Myrén, Avesta kommun Mikael Ollas Eriksson, Skinnskattebergs kommun 2

31 1.2.2 Styrelse Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter, varav fem från kommunerna och fyra från regionerna/landsting. Styrelsen består av 6 män och 3 kvinnor. Styrelsens ledamöter kommer från samtliga fem berörda län. Ledamöterna har ansvar för att både lyssna av opinionen och sprida information om föreningens verksamhet i hemlänet. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under Vid ett tillfälle, då mötet genomfördes med övernattning, träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt. Mötena har förlagts hos medlemmarna enligt ett ambulerande schema. Den medlem som är värd medverkar vid styrelsemötet, dels för att ge styrelsen kunskap om den enskilda medlemmens situation och förväntningar på föreningen, dels också för att medlemmen ska få en aktuell bild av föreningens aktiviteter. Styrelsen vill rikta ett tack till de medlemmar som under verksamhetsåret fungerat som värdar i olika sammanhang. 1.3 Valberedning Föreningens valberedning består av fyra representanter för kommuner samt av en representant för regioner och landsting. Samtliga fem berörda län har representation i valberedningen. Inför årsmötet 2013 skickade valberedningen en skrivelse till samtliga medlemmar med erbjudande att aktivt nominera ledamöter till styrelsen, vilket resulterade i ett flertal nomineringar. Inför 2014 års årsmöte har valberedningen följande sammansättning: Ewa-Leena Johansson, sammankallande Åsa Eriksson Marie-Louise Dangardt Tomas Riste Clas Jacobsson Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Norbergs kommun, Västmanlands län Hofors kommun, Gävleborgs län Region Värmland, Värmlands län Borlänge kommun, Dalarnas län 2. Personella resurser 2.1 Personal Gunnar Linzie som varit föreningens verksamhetschef sedan 1999 slutade sin anställning sista januari Efter en rekryteringsprocess under hösten 2012 erbjöd en helt enig styrelse Anders Edström, Gävle, tjänsten som verksamhetschef. Anders Edström tillträdde tjänsten som verksamhetschef den 25 mars Anders är anställd av föreningen på 100%. Stationerad i Falun. Sten Nordström är anställd av föreningen på 50% för att arbeta med kommunikationsfrågor insatsområde Infrastruktur/Kommunikation. En aktiv medverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet för Tåg i Bergslagen har ingått som en del av arbetsuppgifterna, liksom att medverka i arbetet att stimulera samverkan mellan de fem kollektivtrafikmyndigheterna i Bergslagen. Tåg i Bergslagen köper genom avtal dessa tjänster från Intresseföreningen Bergslaget. Stationerad i Norberg. Håkan Gibson är anställd av föreningen på 15 % med ansvar för föreningens ekonomi- och löneadministration och för den ekonomiska hanteringen avseende föreningens projekt. Stationerad i Nora. Inom ramen för projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism är Marie Östblom processansvarig på deltid (65%). Stationerad i Gävle. 3

32 Alma Hanser är från den 1 november 2013 projektanställd på deltid (50%) som projektadministratör. Stationerad i Falun. 2.2 Tjänstemannagrupp Styrelsen har utsett en tjänstemannagrupp bestående av ledande tjänstemän från medlemmarna. Tjänstemannagruppen föreslår aktiviteter och åtgärder, fungerar som bollplank och stöd till föreningens verksamhetschef och kan genomföra olika uppdrag åt styrelsen. Sammankallande är föreningens verksamhetschef. Sammantaget har tjänstemannagruppen träffats vid fyra tillfällen under året. Vid ett tillfälle träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt i Sälen för verksamhetsplanering inför Ledamöter: Ann-Katrin Sundelius, Sandvikens kommun Kjell Friman, Borlänge kommun Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun Christer Lenke, Lindesbergs kommun Magnus Höög, Region Dalarna Ulf Strömstedt, Hofors kommun Pia Norstedt, Regionförbundet Örebro Anders Friberg, Avesta kommun Staffan Mood, Norbergs kommun Anders Kilström, Fagersta kommun Anders Åkerström, Landstinget Västmanland 3. Verksamhetsinriktning mål, genomförande och roll Årsmötet har fastställt föreningens verksamhetsinriktning med följande mål och genomförandestrategier: Mål: Föreningen ska bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom - att arbeta för gränsöverskridande samverkan mellan och över kommun- region- och programområden Mål: Föreningen ska bidra till utvecklingen av strategiska projekt och nätverk mellan medlemmarna genom - att arrangera mötesplatser för förtroendevalda och tjänstemän för erfarenhets- och kunskapsutbyte Mål: Föreningen ska stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EU-medlemskapet innebär genom - att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken Föreningen ska verka -gränsöverskridande med utgångspunkten att det är de funktionella regionerna som har betydelse - i en kompletterande roll i förhållande till medlemmarna - inom ett begränsat antal verksamhetsområden. - som en gemensam röst för medlemmarna i vissa remiss- och påverkanssammanhang 4

33 4. Styrelsens verksamhetsplan för 2013 Sedan 2010 arbetar föreningen med årsvisa fokusområden där tyngdpunkten av insatserna läggs års fokusområde är Bergslagens tillverkningsindustri. 4.1 Bergslagens tillverkningsindustri Syfte: Lyfta fram och visa på den stora betydelse vår tillverkningsindustri har för såväl sysselsättning som exportinkomster i Bergslagen och för Sverige. Inriktning: Tydliggöra nyckelfaktorer där samhällets insatser krävs för att förbättra förutsättningarna för tillverkningsindustrin i Bergslagen. Planerade aktiviteter 2013 Analys av tillverkningsindustrins betydelse. Inventering av potentiella samarbetspartners, medaktörer och kunskapskällor på lokal, regional och nationell nivå Söka kompletterande extern finansiering för att genomföra arrangemang riktade till skilda målgrupper Genomförda aktiviteter 2013 Som ett första steg i detta arbete har en inventering genomförts. Genom kontakter med de regionalt utvecklingsansvariga regionförbunden och länsstyrelserna i Bergslagen har material avseende näringslivets tillstånd och utveckling i de fem regionerna inhämtats. Under året har bl a genom tjänstemannagruppen genomförts en inventering av tilltänkta samarbetspartners både lokalt, regionalt och nationellt. Exempelvis har samverkan inletts med regionförbunden och Triple Steelix inom fokusområdet. Därefter får resultatet av inventeringen bli avgörande för vilka aktiviteter som ska genomföras. Vid föreningens årsmöte 2013 i Storfors, med KS-ordförande Hans Jildesten som mötesordförande, ägnades förmiddagen åt temaområdet Bergslagens tillverkningsindustri. Vid mötet medverkade bl a representanter från klusterorganisationen Stål och Verkstad Inom ramen för processen med det långsiktiga målet att bilda en Bergslagsakademi planeras i samverkan med för närvarande sex medlemskommuner en seminarieserie med tydligt fokus på tillväxtfrågor. Under 2013 har föreningen samordnat en arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna för att ta fram ett projekt avseende de planerade aktiviteterna. De medverkande kommunerna och föreningen har beslutat att utöver direktfinansiering i form av arbetstid och lokaler även medverka med kontanta medel. Under förutsättning att sökt extern finansiering beviljas planeras det första seminariet att äga rum under Med koppling till fokusområdet planeras att den första Bergslagsakademin 2014 som tema behandlar tillverkningsindustrins betydelse och framtid i Bergslagen. Med hänsyn till att detta är ett långsiktigt arbete beslutade årsmötet 2013 att även för år 2014 arbeta vidare med fokusområdet med inriktning mot näringslivets behov av välfungerande infrastruktur. Mot bakgrund av detta fastställde årsmötet nästa års (2014) fokusområde till Bergslagens tillverkningsindustri och behov av förbättrad infrastruktur. 5

34 4.2 Bergslagssatsningen Kultur och Turism Syfte: Det övergripande målet är att bidra till ökat besöksantal och främja tillväxt genom vidareutveckling av och ökat samarbete mellan bergslagshistoriska centrum. De utvalda bergslagshistoriska centrumen är samtliga unika industrihistoriska kulturmiljöer och alla aktiviteter och insatser som genomförs har det industriella kulturarvet i Bergslagen som utgångspunkt. Inriktning: Att främja och stärka möjligheterna för entreprenörer inom besöksnäringen att verka vid och kring de bergslagshistoriska centrumen. Planerade aktiviteter 2013 I egenskap av projektägare fullfölja genomförandet av Bergslagssatsningens tredje etapp som pågår tom i enlighet med fastlagda handlingsplaner och finansiella förutsättningar. Undersöka förutsättningarna för att i enlighet med den ursprungliga intentionen för Bergslagssatsningen, finansiera och slutföra satsningens tre återstående år Genomförda aktiviteter 2013 ett axplock Bergslagssatsningens tredje etapp, som finansieras med nationella medel från fem länsstyrelser och regionförbund i Bergslagen, har beviljats förlängd projekttid och pågår tom I denna etapp är fokus att produkt- och affärsutveckla de av finansiärerna utvalda Bergslagshistoriska centrum till att bli kvalitativa besöksmål. Arbetet med genomförandet fortlöpte som planerat under året. Under året genomfördes ytterligare en workshop som samlade deltagare från samtliga bergslagshistoriska centrum och från styrelsen. Workshopen, som var den 18:e i ordningen, har blivit mycket viktiga medel för att utbyta erfarenheter och för att bygga och vidareutveckla nätverket mellan centrumen. Workshopen genomfördes på Hennickehammars herrgård i Filipstad den november. Temat var Bergslagen ett område i utveckling och totalt medverkade över 40 deltagare från hela Bergslagen. Utöver medverkande bergslagshistoriska centrum, entreprenörer och turismorganisationer var externa föredragshållare inbjudna från bl a Kairos Futures, Sogeti, Bergskraft och Örebro universitet. På förfrågan av Riksantikvarieämbetet samordnade föreningen under två dagar i september en studieresa i Bergslagen för Riksantikvarieämbetets ledningsgrupp och insynsråd (styrelse). Med på resan deltog även representanter från de besökta kommunerna och kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen Dalarna. Dagarna innefattade bl a besök vid Husbyringens nyinvigda besökscentrum i Stjärnsund, Bergslagens medeltidsmuseum i Norberg och världsarvet Falu gruva. Under december 2013 inlämnades totalt tio ansökningar till länsstyrelserna och regionförbunden i Bergslagen (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland och Värmland) avseende finansiering för Bergslagssatsningens fortsättning under Med hänsyn till fördröjningen i beslut om EU-strukturfondsmedel för 2014 söks endast nationell finansiering för 2014 (etapp 4A). Beslut om nationell finansiering förväntas fattas under första kvartalet För den återstående perioden av Bergslagssatsningen (etapp 4B) kommer extern finansiering att sökas under

35 4.3 Gruvnäringen/Bergsbruk Syfte: Gruvnäringen ska åter bli en naturlig del av samhällsstrukturen i Bergslagen så att bergsbruksrelaterat näringsliv får goda förutsättningar att utvecklas. Inriktning: Aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar. Planerade aktiviteter 2013 Följa utvecklingen inom gruvnäringen Kvarstå som medlem i Georange Genomförda aktiviteter 2013 Bergslagen är genom föreningens medlemskap i Georange representerat i dess styrelse. Ewa-Leena Johansson, KS-ordförande i Ljusnarsbergs kommun, är Intresseföreningen Bergslagets representant. Vid Intresseföreningen Bergslagets årsmöte i Storfors den 16 maj medverkade representant från Bergskraft och Ljusnarsbergs kommun som föredragshållare. FoU-gruppen inom Bergslagssatsningen med representanter från universiteten i Uppsala, Örebro och Karlstad samt högskolorna i Dalarna och Mälardalen träffades i oktober tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget hos föreningen Bergskraft i Kopparberg På mötet informerades FoU-gruppen om gruvnäringens utveckling såväl i Bergslagen som nationellt. Vid Bergslagssatsningens 18:e workshop på Hennickehammars herrgård den november medverkade processledaren Stefan Sädbom från Bergskraft som extern föredragshållare. 4.4 EU-medlemskapets möjligheter - Sammanhållningspolitik Syfte: Bergslagen ska dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet innebär och påverka EU:s regionalpolitik. Inriktning: Stimulera medlemmarnas engagemang och öka kunskapen om aktuella frågeställningar. Planerade aktiviteter 2013 Agera för att stimulera de regionalt utvecklingsansvariga organen i Bergslagen att formulera gemensamma ståndpunkter och genomföra samordnade arrangemang Europaforum avseende sammanhållningspolitiken. Genomförda aktiviteter 2013 Styrelsen har lämnat synpunkter på förslagen till EU-strukturfondsprogrammen för Norra och Östra Mellansverige samt förslaget till program för Interreg Sverige Norge för perioden Inga utåtriktade aktiviteter eller arrangemang genomfördes under året däremot så planeras i samverkan med bl a Region Dalarna en information till medlemmarna inför den nya EUprogramperioden under Styrelsen informerades vid den fördjupade verksamhetsplaneringen, som genomfördes i Sälen den september, om nyckelfrågorna och tidtabellen inför kommande strukturfondsperiod. För informationen svarade Magnus Höög, Region Dalarna. 7

36 4.5 Infrastruktur/kommunikationer Syfte: Verka för att tillgängligheten inom Bergslagen området och till och från området förbättras verka för att underlätta regionförstoring. Inriktning: Insatserna utgår från ett stråktänkande och inriktas på aktiviteter för att främja personoch godstransporter på järnväg samt påverkansinsatser för de genom Bergslagen genomgående vägstråken. Planerade aktiviteter 2013 Fortsatt bevaka och följa upp Bergslagens behov Övriga aktiviteter integreras i aktiviteter inom årets fokusområde Genomförda aktiviteter 2013 Vid föreningens årsmöte 2013 som genomfördes i Storfors kommun den 16 maj 2013 antogs årsmötets uttalande Bana väg för Bergslagens industrier och gruvor. Årsmötets uttalande har även bäring på fokusområdet Bergslagens tillverkningsindustri. I uttalandet konstateras bl a att tillverkningsindustrins nationella betydelse kvarstår samtidigt som den kontinuerligt utvecklas och ställer krav på såväl kompetensförsörjning som moderna kommunikationslösningar för både gods och persontransporter. Vidare fastslås att tillgodose industrins transportbehov är en strategiskt viktig fråga att lösa för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och att det är ett nationellt intresse att säkra och utveckla en bra infrastruktur. Uttalandet fick god spridning i media. Vid föreningens styrelsemöte i Malung-Sälens kommun den september 2013 beslutade styrelsen att lämna synpunkter på förslaget till Nationell plan för transportsystemet till Näringsdepartementet. Pressmeddelandet fick bra genomslag i media med publicerade artiklar både i Dalarnas och Örebros ledande tidningar. Under året har föreningens styrelse lämnat synpunkter på förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur i Bergslagslänen för perioden Vid föreningens styrelsemöte i Smedjebackens kommun den 12 december 2013 ägnades förmiddagen åt temaområdet Godstransporter i Bergslagen. Inbjudna externa gäster var bl a representanter från Trafikverket, Mellansvenska Handelskammaren samt företrädare från Partnerskap Bergslagsbanan. Det var uppskattade och intressanta samtal om de framtida utmaningarna och möjligheterna som Bergslagen står inför på kommunikationsoch logistikområdet där fungerande infrastruktur är ett grundläggande villkor för vår tillverkningsindustris utveckling. Det efterföljande pressmeddelandet publicerades i media. 4.6 Medlemskontakt Syfte och inriktning: Med syftet att verka för medlemmarnas intressen fortlöpande föra dialog med medlemmar (och potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag. Aktiviteter stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala utvecklingsuppdraget - besöka de politiska ledningarna hos de medlemmar som inte besökts under 2011/ erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till såväl styrelse som tjänstemannagrupp - genomföra 4 styrelsemöten och årsmöte, lokaliserade hos medlemmar - genomföra 3-4 möten i tjänstemannagruppen 8

37 - ge ut minst tre nummer av föreningens nyhetsbrev i digital form Info Bergslagen - etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en ny medlem under året Genomförda aktiviteter 2013 några axplock Årsmötet och ett konstituerande styrelsemöte genomfördes i Storfors kommun den 16 maj Styrelsemöten har genomförts på Region Dalarna och i Borlänge kommun, Malung-Sälens kommun och Smedjebackens kommun. Kommunstyrelsen i Avesta kommun har besökts under november och informerats om föreningens aktuella verksamhet. Tjänstemannagruppen har genomfört sina planerade möten i Ludvika. Nyhetsbrevet Info Bergslagen gavs ut vid tre tillfällen under 2013 februari, juni och december. Inför årsmötet 2013 sände valberedningen en skrivelse till medlemmarna med erbjudande att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Antalet medlemmar är oförändrat ingen ny medlem har tillkommit. Kommunledningen i Gävle kommun har besökts och en formell förfrågan om medlemskap i föreningen inlämnades i november. Beslut förväntas fattas av kommunstyrelsen under början av I december lanserades en helt ny hemsida Syftet är att skapa en lättillgänglig, relevant och informativ hemsida. I syfte att öka samverkan och medlemsnyttan är det också från december möjligt att följa föreningen på Facebook 4.7 Övrigt Föreningen har under året kontaktats av ett antal såväl offentliga som privata aktörer som uttryckt önskemål om samverkan i olika former. Föreningen välkomnar sådana förfrågningar och försöker alltid att undersöka förutsättningarna och nyttan med en utvecklad samverkan med externa parter. Föreningen har under året efter styrelsemöten och årsmötet distribuerat pressmeddelande till Bergslagens media. Föreningen har under året fått ett antal artiklar publicerade i Bergslagens ledande tidningar främst kopplade till aktiviteter inom infrastruktur och kommunikationsområdet. 5. Ekonomi 5.1 Medlemsavgiften Årsmötet 2013 beslutade att fastställa årsavgiften för 2014 till: Fast del: - kommuner: kronor/kommun. - regioner/landsting: kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst kronor. Rörlig del: - kommuner: 1 krona per invånare, dock högst kronor - regioner/landsting: 1 krona per invånare i medlemskommuner i respektive län, dock högst kronor. Den sammantagna årsavgiften per medlem får dock högst uppgå till kronor per år. Medlemsavgiften har aldrig höjts, däremot så infördes år 2005 en begränsning i form av en maximal avgift för såväl den fasta som den rörliga delen av årsavgiften. Tidigare fanns inget maximalt takbelopp för medlemsavgiften. 9

38 5.2 Resultat Årets resultat innebär ett överskott på kronor. För 2013 budgeterade Intresseföreningen Bergslaget ett underskott på kronor. Orsaken till resultatet blev bättre än budgeterat är främst att föreningen lyckades åstadkomma extern medfinansiering till flera av föreningens utåtriktade arrangemang och en allmän försiktighet vad gäller olika omkostnader. Föreningens totala omsättning för året uppgår till ca 4,2 mkr vilket kan jämföras med föregående år då omsättningen uppgick till ca 5,4 mkr. Styrelsen föreslår att årets överskott kr, balanseras i ny räkning. 6. Riskbedömning En stor del av föreningens verksamhet genereras av externt finansierade projekt eller uppdrag samt i viss mån av försäljning av tjänster, vilket innebär att föreningens långsiktiga finansiering behöver tryggas. Detta innebär att volymen på föreningens verksamhet kan variera kraftigt mellan åren. Långsiktigt måste finansieringen av verksamheten säkerställas och ett eget kapital avsättas för att föreningen ska kunna möta svängningar över åren. 7. Slutord Bergslagens tillverkningsindustri som är fokusområde 2013 har på olika sätt präglat verksamheten under året. Som exempel kan nämnas årsmötet i Storfors där förmiddagen ägnades åt fokusområdet med medverkande från bl a den framgångsrika klusterorganisationen Stål och Verkstad. Ett annat exempel är årets avslutande styrelsemöte i december där förmiddagen ägnades åt temat godstransporter i Bergslagen med externa medverkande både från Trafikverket och näringslivets organisationer. Föreningens mångåriga engagemang för att öka Bergslagens tillgänglighet, genom att verka för god fysisk infrastruktur och goda kommunikationer, har under året återigen betonats. Välfungerande infrastruktur och moderna kommunikationslösningar är grundläggande förutsättningar för Bergslagens betydelsefulla tillverkningsindustris långsiktiga överlevnad och utveckling. Under 2014 är också fokusområdet Bergslagens tillverkningsindustri kopplat till behovet av förbättrad infrastruktur. Under året har också den spännande processen med att skapa en Bergslagsakademi i samverkan med ett antal medlemskommuner fortsatt. Planerna är att med tydligt tillväxtfokus och med bäring på Bergslagens näringsliv skapa en ny arena för samtal i triple helix anda i Bergslagen. Kopplat till fokusområdet planeras det första temat ha bäring på Bergslagens tillverkningsindustri. Under 2013 har också arbetet med att genomföra Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 3 fortlöpt enligt plan, med ett stort engagemang från personal och övriga medverkande. Det är också glädjande att vi under året fick förmånen att samordna en studieresa för Riksantikvarieämbetets ledning till de industrihistoriska kulturmiljöerna som ingår i Bergslagssatsningen. Detta var ett utmärkt tillfälle att få visa upp allt positivt som åstadkommits genom den samverkan som satsningen bidragit till och inte minst den goda samverkan som skapats mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Bergslagssatsningen är ett gott exempel på gränsöverskridande samverkan från flera perspektiv. Samtidigt har under hösten ett ambitiöst arbete genomförts för att rigga fortsättningen för den återstående etappen av Bergslagssatsningen, där vi ser fram emot att fullfölja intentionen med den tioåriga satsningen. 10

39 Föreningens roll är att verka gränsöverskridande och brobyggande med ambitionen att formella gränser inte ska få ha någon begränsande betydelse i utvecklingen av Bergslagen. I den ambitionen har ordföranden tillsammans med verksamhetschefen nu besökt samtliga medlemskommuner och fört diskussioner kring det fortsatta gränsöverskridande samarbetet samt medlemmarnas utvecklingsbehov. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och samverkanspartners för ett gott samarbete. Falun i Bergslagen Inga-Britt Kronnäs Ordförande Anders Ceder Per Gruvberger Solveig Oscarsson Vice ordförande Birgitta Johansson Kenneth Persson Lars Flodin Lars Andersson Ulric Andersson 11

40 Resultaträkning Intäkter Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Medlemsavgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter Räntor Summa intäkter Kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Personalkostnader Hyror Material Tjänster Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat

41 Balansräkning Tillgångar Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bank Kundfordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Bokslut 2012 Bokslut 2013 Leverantörsskulder Interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital

42 Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun org nr bg

43 DELGIVNINGSBESLUT Individ- och familjeomsorgen Assistent, Agneta Eriksson Ärende Tel Kommunstyrelsen Delgivning av domar Rekommendation till beslut att godkänna rapporteringen. Ärendet Dom i Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr gäller överklagande av beslut ang. bistånd enligt socialtjänstlagen SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

44 Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Enhet 1 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning.

45 DELGIVNING Ärende Vård och Omsorg Dnr KS 2014/22- Assistent Carol Nilsson Kommunstyrelsen Rapportering av Domar Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporteringen Dom Dom från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr Ärendet avser överklagande av kommunstyrelsens beslut från NN ang Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten bifaller yrkandet på så sätt att NN bedöms vara berättigad till personlig assistans under semester. Ärendet lämnas åter till kommunen för handläggning som följer av denna dom. Förvaltningsrätten avslår yrkandet i övrigt. Ärendet registrerat i Treserva/LSS. Dom från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr , domare 1:2. Ärendet avser överklagan om Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vansbro kommun Växel Medborgarhuset Fax: Vansbro

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen

Läs mer

ffivj~n),. ~ BERGSLAGET INTRESSEFÖRENINGEN Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Till Bilaga KS 2012/32/1

ffivj~n),. ~ BERGSLAGET INTRESSEFÖRENINGEN Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Till Bilaga KS 2012/32/1 Bilaga KS 2012/32/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOM.\1UNER OCH REGIONER I Sfu'\1VF:RKAN Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Intresseföreningen Bergslaget. Styrelsemöte Bilaga 4. Intresseföreningen Bergslaget

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Intresseföreningen Bergslaget. Styrelsemöte Bilaga 4. Intresseföreningen Bergslaget Styrelsemöte 2016-02-25 Bilaga 4 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015 Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan 2 791 51 FALUN Org.nr 885501-2327 Bg 5844-9216 www.bergslaget.se

Läs mer

W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET

W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET ~ LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-06-01 Au 106 Dnr KS 0103/2016 Förfrågan om förnyat ställningstagande för ett gemensamt leaderarbete i Bergslagen,

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl.

Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl. Kallelse 2016-01-12 Extra sammanträde, Kommunstyrelsen Till ersättare och övriga för kännedom Tid: 2016-01-12, kl. 08:30 Plats: Vansbrorummet, Medborgarhuset Föredragningslista Offentliga ärenden Nr Ärende

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sid.1 av5 Årsbokslut 2015 Styrelsen för Råå Hamnförening,, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen är en ideell förening. Enligt

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2016-05-11 Au 79 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond Ärendebeskrivning

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer