//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////"

Transkript

1 //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

2 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet, ett citat från en garvad medlem efter Riksdeltagarmötet Och visst är det så. 40 år i den fria teaterns tjänst sätter givetvis sina spår, men personligen tycker jag årsringarna enbart är av godo! Regionaliseringen av organisationen är nu komplett, och vi har verksamhetsledare i Södra (Malmö), Västra (Göteborg), Östra (Stockholm, Norra (Umeå) och Nationellt (Stockholm). Vi har också en ny ekonomitjänst, som vi delar tillsammans med bibu.se scenkonstbiennalen för barn och unga. Tillsammans gör de ett oerhört arbete för att serva medlemmarna, utveckla organisationen och verka för den fria teatern i Sverige. Utan medlemmarna vore emellertid inte Teatercentrum den vitala och starka organisationen den är. Såväl individuella medlemmar, som representanter från medlemsteatrarna, har deltagit och engagerat sig i arbetsförmedlande aktiviteter, utbudsdagar, medlemsforum, seminarier, workshops, projekt, kompetensutveckling m.m. Tack också alla ni som var med, på plats eller i tanken, och firade våra 40 år i samband med Teaterbiennalen i Borås! I backspegeln kan vi konstatera att mycket hände Förutom det vi gör och erbjuder i vanlig ordning, gjorde vi specifika satsningar på olika områden. Ett området var vår hemsida och grafiska profil, som underlättar i vår förmedling, synliggörande och marknadsföring utåt. Dessutom har vi lyckats få ett enhetligt ansikte, som gör det enklare att känna igen oss. Ett annat område var att lyfta tillgänglighetsaspekten, där inte bara den arkitektoniska delen betonas, utan inte minst den sociala biten med delaktighet för alla. Satsningen har fått ringar på vattnet, och nya projekt och idéer spirar runt om bland medlemmarna. Vi kunde också redovisa jämställdhetsarbetet Spark, som därmed inte slutar utan kan börja. Teatercentrum finns representerat i en mängd sammanhang, såväl i Sverige som utanför våra gränser, och vi har fortsatt vårt engagemang i exempelvis Svenska ITI, IETM och EON. Det Nordiska nätverket med våra systerorganisationer, blir också mer och mer etablerat och något vi hoppas mycket på i framtiden. Givetvis har Kulturutredningen och Kulturpropositionen upptagit stort engagemang, debatter och skrivelser, där vi har tryckt på den fria teaterns unika och speciella villkor och kraft. Vi har också inlett samtal, nationellt och regionalt, med bland annat Riksteatern och Danscentrum, om hur vi tillsammans kan utveckla och underlätta förmedlingen av teater i hela landet. Avslutningsvis känner jag därför att vi står väl rustade inför kommande år, där förmedling, skapande skola, resurscentrum och bibu.se 2010 kommer att vara i fokus. Däremot är ensam inte stark, varför alla goda krafter behövs i detta jobb. Tack för det gångna året och väl mött 2010! Nina Björby Ordförande 2

3 TEATERCENTRUM 40 ÅR 2009 har Teatercentrum verkat i fyrtio år som intresseorganisation för den fria teaterkonsten i Sverige. Det firades tillsammans med alla besökare på Teaterbiennalen i Borås med en fest i biennalbaren den 4 juni. Med tårtkonstverk, champagne och underhållning, i miljöer skapade särskilt för Teatercentrum av Aktör&vänner, jublade och minglade 300 personer tillsammans. Utspel 2/2009 utkom i samband med festen och ägnades särskilt åt Teatercentrums 40- årsjubileum med nedslag i fyra decennier och framtida utmaningar. RIKSDELTAGARMÖTE Riksdeltagarmötet 2009 hölls den 3 juni i Borås i anslutning till Svenska Teaterbiennalen vilket innebar att många medlemmar också kunde delta under biennalen. Vid Riksdeltagarmötet var 81 medlemmar representerade, inräknat fullmakter, varav 24 teatrar och 57 individuella medlemmar. Riksdeltagarmötet behandlade räkenskapsåret 2008 och styrelsens ekonomiska ansvarsfrihet för Vidare behandlandes förslag rörande styrdokument och medlemsavgifter. Ett nytt styrdokument, Tillgänglighet, antogs av Riksdeltagarmötet. Mötet beslutade vidare att ersätta tidigare Prissättningsrekommendation med Checklista för prissättning. MEDLEMMAR Under 2009 har 19 nya medlemskap beviljats, 4 teatrar och 15 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 68 teatrar och 112 individuella medlemmar. Fördelat över regionerna var medlemsantalet 9 teatrar och19 individuella medlemmar i Norra regionen, 16 teatrar och 33 individuella medlemmar i Södra regionen, 24 teatrar och 40 individuella medlemmar i Östra regionen och 19 teatrar och 20 individuella medlemmar i Västra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2009 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Ledamöter: Nina Björby Kristina Kalén Anders Widell Johan Bössman Hugo Catolino Rolf S Nielsen Anna Marking, tillträdde efter fyllnadsval vid Riksdeltagarmötet 3 juni Stina Oscarson, avgick januari 2009 Åsa Sandström Elin Svensson Sofia Wretling Under året har styrelsen haft 6 sammanträden. 3

4 Styrelsens verkställande utskott: Nina Björby, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Under året har styrelsens verkställande utskott haft 14 sammanträden. Särskilda uppdrag i verkställande utskottet Nina Björby: ansvarig utgivare Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions branschkommitté representant Svensk Teaterunions Råd, fr.o.m ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Kristina Kalén: representant Svensk Teaterunions Råd, t.o.m representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network Anders Widell: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga PERSONAL 2009 har Teatercentrum fullföljt etableringen av permanent verksamhet och verksamhetsledare på heltid i fyra regioner. I Norra regionen har Eva Gustafsson efterträtt Kicki Fagerlund som regional verksamhetsledare. Tjänsten som ekonomiansvarig har organiserats om i samband med att Barbro Bise slutade. Ekonomitjänsten har utökats från 25% till 75% och tillträtts av Annika Ekstrand med placering i Malmö. Barbro Bise, ekonomiansvarig, Stockholm, 25% t.o.m Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, heltid, Malmö Annika Ekstrand, ekonomiansvarig, Malmö, 75% fr.o.m Kicki Fagerlund, verksamhetsledare Norra regionen, heltid, Umeå, t.o.m Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, heltid, Göteborg Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, heltid, Umeå, fr.o.m Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, heltid, Stockholm Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, heltid, Stockholm Caroline Lund, producent för samtalsforumet [spik], 50%, Malmö, Praktikant Östra regionen: Harleen Sandelin, Stockholm, Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlqvist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i KING-gruppen, Malmö representant i projektgrupp för regional teknikpool för den fria scenkonsten Johan Franzon Eva Gustafsson representant i ledningsgruppen för Trappan representant i ledningsgruppen för Kulturkraft Väst representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för scen&ton sakkunnig i ämnesrådet för teater, Göteborgs kulturförvaltning representant i arbetsgruppen för Kulturkraft Norr 4

5 Lena Gustafsson representant i Svenska Teaterunionens utbildningsutskott/utbildningskommitté representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network representant i nordiskt nätverk av organisationer för fri scenkonst Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm representant i referensgruppen för KULAN, Stockholms kulturförvaltning representant i styrgruppen för Spark t.o.m REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer: Ordinarie revisorer: Göran Ståhl Bengt Lindahl Revisorssuppleant: Marianne Hallén Valberedning: Rebecca Alverfors Chadien Bengt Andersson Anna Hjertén Grahm Helen Ortman Dan Swärdh FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd och regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting och Västernorrland läns landsting. Vidare har Teatercentrum under året erhållit projektbidrag från Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Folkuniversitetet samt Etniska relationer. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatrar och individuella medlemmar har verksamhetens finansiering haft en extra förstärkning genom styrelsens beslut att under året använda tidigare års ackumulerade överskott. TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten utgår från de Nationella verksamhetsplaner som antagits av medlemmarna för vid Kongressen 20 maj 2008, och sker både genom ett samlande nationellt perspektiv och regionalt, med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten syftar till att skapa bättre förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att utöva fri professionell teaterkonst i hela landet. Utbudsdagar och festivaler, information och marknadsföring, samverkan med arrangörer, skola och kulturförvaltning m.fl., kompetensutveckling, branschsamverkan och kulturpolitiskt opinionsarbete allt syftar på olika sätt till att förbättra villkoren och arbetsmöjligheterna för Teatercentrums medlemmar. Teatercentrum verkar för att 5

6 skapa nya möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling, nya nätverk och vägar till nya arenor för teatrarnas föreställningar och individernas kompetens. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter beslutade vid Kongressen 2008 och Riksdeltagarmötet Styrelsens förslag till nya styrdokument rörande Tillgänglighet och Checklista för prissättning antogs av Riksdeltagarmötet I mars 2009 kunde Teatercentrum presentera en ny grafisk profil och hemsida. Styrelsens arbete med en översynen av kollektivavtalet har pågått under hela året. Utgivningsplan och innehåll för Utspel är återkommande uppgifter i styrelsearbetet. Personalrekrytering har utgjort en betydande uppgift för styrelsen under året. Dels för tjänsten som verksamhetsledare i Norra regionen, dels för en ny tjänst i samband med omorganisation av ekonomitjänsten. Styrelsen har ingått ett samarbetsavtal med bibu.se, angående ekonomitjänst som innebär att bibu.se under en avtalsperiod om två år köper ekonomitjänster av Teatercentrum. Styrelsen lämnade i maj 2009 ett remissvar på Kulturutredningen Tid för kultur, samt en gemensam skrivelse tillsammans med övriga Centrumbildningar. De båda remissvaren publicerades på hemsidan och spreds till medlemmar och andra intressenter via Teatercentrums nyhetsbrev. Möte har hållits med Statens Kulturråd för presentation av Teatercentrum, organisationens verksamhet och utvecklingsplaner. Samtal har förts med Riksteatern om organisationernas relation och samverkan. KOMPETENSUTVECKLING Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom kurser, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt och internationellt och erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession. Medlemsforum Interna medlemsforum arrangeras regelbundet av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen har det 2009 hållits 3 medlemsforum, i Södra regionen 7, i Västra regionen 8 och i Östra regionen 3. I Norra regionen har Teatercentrums verksamhetsledare Eva Gustafsson besökt samtliga anslutna teatrar i regionen för enskilda samtal kring deras verksamhet, behov, önskemål och framtidsplaner. Mötena har varit mycket värdefulla för arbetet med Norra regionens verksamhetsinriktning 2010 och är ett viktigt komplement till de ordinarie medlemsforumen. Spark Ett jämställdhetsprojekt, i samarbete med Danscentrum och Teaterförbundet, som pågick under 2008, redovisades 2009 med utgivningen av, En Spark framåt för jämställdheten, av Lisa Lindén, projektledare för Spark. En guide med konkreta tips och idéer på hur den fria teater- och danskonsten kan arbeta med jämställdhetsfrågor. Guiden skickades ut till Teatercentrums alla medlemmar och har fortsättningsvis bifogats med Teatercentrums styrdokument till alla nya medlemmar. Guiden finns också på Teatercentrums hemsida. 6

7 Projekt Trappan i Västra Götaland Trappan är ett samarbete mellan teaterinstitutioner, centrumbildningar, film & teve, universitetet, AF-kultur, fackförbund och arbetsgivare i Västra Götalandsregionen. Huvudman är Teateralliansen. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen för Trappan, som under 2009 kunnat erbjuda sammanlagt 22 kurser. Trappan utgör en mycket viktig resurs för medlemmar i Västra Regionen, med kontinuerligt utbud av högkvalitativ kompetensutveckling på scen-, ton-, film-, och tvområdet. Kulturkraft Väst Kulturkraft Väst är ett projekt i Västra Götaland som syftar till kompetensutveckling inom scen, ton, film och teve, med fokus på breddad försörjningsbas. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen. Under 2009 har projektet lämnat in en ansökan till Europeiska Socialfonden, ESF, som avser verksamhet under 2010 till Kulturkraft Syd Kulturkraft Syd är ett kompetensutvecklingsprojekt som inbegriper det stora flertalet kulturaktörer i Skåne och Blekinge. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen. Under 2009 arbetade två projektledare med huvudansökan till Europeiska Socialfonden, ESF, för detta projekt. Sammantaget handlar det om c:a 300 kurser, workshops och seminarier som inbegriper c:a 1200 deltagare. Kuturkraft Norr Teatercentrum har tillsammans med Teaterförbundet regionråd Norr och Norrscen bildat en arbetsgrupp för ansökan om medel från Europeiska socialfonden, ESF, till en förstudie gällande samordnad kompetensutveckling på scenkonstområdet i norra regionen, delvis efter samma modell som Kulturkraft Syd. Som huvudman för projektet står Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum har huvudansvaret för ansökan till ESF Mellersta Norrland som skall lämnas in Arbetsmiljöseminarium, 22 januari, Göteborg Ett seminarium kring arbetsmiljö på teaterområdet, i samarbete med Teaterförbundet. 7 medlemmar i Teatercentrum tog del av utbildningen. Clownteknik, 30 mars 3 april, Umeå En workshop i clownteknik med Per Sörberg, bl.a. lärare i clownteknik på Teaterhögskolan i Stockholm sedan Samarrangerades med Ögonblicksteatern i Umeå. Workshopen var fulltalig med 10 medlemmar från Teatercentrum, samtliga skådespelare. Svenska Teaterbiennalen, 3-7 juni, Borås En viktig del i Teatercentrums verksamhet för kompetensutveckling för medlemmar är att skapa förutsättningar för medlemmar att vara deltaktiga i vad som övrigt sker inom branschen. Genom att hålla Teatercentrums Riksdeltagarmöte i anslutning till biennalen och satsa på särskilt tillgängliga biennalpass för medlemmar, kunde Teatercentrum underlätta för drygt 80 medlemmar att delta under biennalen. Teatercentrum arrangerade även tre seminarier i biennalprogrammet med inriktning på tillgänglighet ur olika perspektiv: Livgivande möten och bemötande; Är teatern handikappad? samt ett frukostsamtal om Spark (se Synliggörande och förmedlande verksamhet). Avancerad marknadsföring på internet, september, Stockholm Kursen syftade till att ge fördjupade kunskaper om sociala medier och dess användning för marknadsföring av kultur och har gett synligt resultat på de deltagande medlemmarnas hemsidor och aktivitet i sociala forum på internet. Kursen genomfördes i samarbete med Gerilla produktion. Medverkande var Andreas Karlsson, Ogilvy PR och Friends Agenda, Daniel Olemyr, Effektiva Media PR Byrå, Peter Frantzell och Alexander Bartilsson, Strandberg Haage, Heidi 7

8 Harman, webbprojektledare, samt Mats Blückert, Fritidskonsulent Täby. Totalt 29 deltagare, varav 14 medlemmar. Feldenkraismetoden, 27 september, 8 november, 13 december, Umeå Workshop för skådespelare och dansare, som kunde erbjudas till Teatercentrums medlemmar i Norra regionen tack vare samarbete med Danscentrum Norr, arrangör för workshopen. Teaterfestival för unga, oktober, Trollhättan Under Teaterfestival för unga arrangerades tre seminarier: Kultur - nytta eller mening; Konstruktionen av barndomen speglat i leksakernas värld; Vart går den fria teaterkonsten? (se Synliggörande och förmedlande aktiviteter). Att vinna eller försvinna på Internet, 2-3 december, Malmö En kurs i marknadsföring, storytelling och virala medier/kampanjer, för Internet i synnerhet och marknadsföring och varumärkesbyggnad i allmänhet. Med Andreas Karlsson, Friends Agenda, Per Eriksson, Studio Total, samt Robert Zillén, Pronto. 12 deltagare varav 8 medlemmar. Workshop i sjukhusclown, 7 11 december, Umeå En workshop i clownteknik med inriktning mot sjukhusclown. Workshopen var en fristående fortsättning på vårens clownkurs och leddes av Viveka Olofsson, grundare av och konstnärlig ledare för Clownronden i Skåne. Praktik på äldreboende och sjukhus ingick i kursen. Av de 8 deltagarplatserna upptogs 7 av skådespelare anslutna till Teatercentrum. Västra regionens utvecklingsdag, 14 december, Göteborg Utvecklingsdagen är ett årligen återkommande tillfälle då medlemmar i Västra regionen träffas för att konstnärligt summera året och ge varandra kollegial feedback. Teater Sesam var värd för dagen som hade totalt 25 deltagare, individuella medlemmar och representanter från 11 teatrar. Teatercentrum deltar i nätverk inom teaterbranschen, skola och utbildning, arrangörer, regionalt, nationellt, internationellt, som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling. Teatercentrum har under året varit representerad i Svensk Teaterunions utbildningsutskott, som efter omorganisation ersatts med en utbildningskommitté där Teatercentrum fortsatt är representerad. Teatercentrum har fortsatt samarbetet med Norrscen och Länsteatrarna i Sverige för att söka nya vägar för kompetensutveckling på teaterområdet i Norra regionen. SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum arrangerar och samarrangerar ett flertal tillfällen för medlemmar att presentera aktuella föreställningar, samt deltar med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och arrangörskonferenser av andra anordnare. 8

9 UTBUDSDAGAR / FESTIVALER Stjärnkalaset, 28 januari, Stockholm En årligen återkommande utbudsdag i Stockholm i samarbete med Stockholm Stad. 19 fria teatrar, varav 12 medlemmar, spelade för 150 deltagare. Medverkande medlemmar föreställningar var: Dockteatern Tittut: När jag var liten, Friteatern: Hjältar, Mittiprickteatern: Röda Zora, Pantomimteatern: Tellus, Pygméteatern: Gubben och blomman, Tage Granit: Orka bry sig, Teater Barbara: Adam och Eva, Teater De Vill: Vapenhuset, Teater Nostra: Åladrottningen, Teater Pero: Harald hittar hem, Teater Tre: Filippo och krokodilen, Teater Tusan: Oj! Riksteatern Skånes utbudsdagar, 7 februari, Hässleholm. Teatercentrum deltog med monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen i mötet med arrangörerna med information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrarnas utbud. Dans- & Teaterdagarna, 3-4 mars, Trollhättan Regionala utbudsdagar för barn och unga som arrangerades av Teatercentrum, Danscentrum Väst, Riksteatern Västra Götaland och Västra Götalandsregionens danskonsulenter. De regionala utbudsdagarna för barn och unga har visat sig spela en viktig roll för våra medlemmar vad gäller synlighet och försäljning av föreställningar. 296 arrangörer, varav 84 elevombud. Sammanlagt 312 föreställningar med fria teatrar beställdes efter utbudsdagen. Medverkande medlemmar och föreställningar: 4:e Teatern: Bullan, Big Wind: Askungen, Teater Fenix: Hitta hem, Teater Pero: Harald hittar hem, Masthuggsteatern: Katten från Rom, Mittiprickteatern: Röda Zora, Pygméteatern: Vad sägeru nu då, Teater Allena: Adjö herr Muffin, Teater Tre: Den gamle mannen och valen, Teater Sesam: Bokens hemlighet, Teater Jaguar: Förtrollningar, larssons & ADAS teater: Klara och jakten på sanningen, Teater UNO: Jag, Dum & Ingen, Friteatern: Othello. Skånsk Teaterdag, 11 mars, Lund. Teatercentrum arrangerar denna utbudsdag en gång om året, med medel från Kultur Skåne och i nära dialog med Kultur Skåne och Riksteatern Skåne rörande form och innehåll. Hela föreställningar presenteras och alla deltagare har möjlighet att se alla föreställningar. Antalet föreställningar som säljs som ett direkt resultat av denna dag är stort. Tidigare mätningar har visat på över tre hundra deltog 105 arrangörer. Hela föreställningar som spelades var Tre på ett strå - Staffan Björklunds dockteater, Alla tre - Clownronden, Pierrot och Månen - Expressteatern, Samson & Roberto - Månteatern, samt Filifjonkan - Teater Morianen. Därutöver genomfördes en workshop i regi av Staffan Björklund, där han hade byggt upp sin dockverkstad inne på Mejeriet i Lund. Alla deltagare fick möjlighet att bygga sin egen docka och höra berättas om det miljömässiga och ekologiska perspektivet. Teater Foaje och Teater Allena presenterade också sina kommande föreställningar muntligt och i korthet. Teaterns Dag den 28 mars i Malmö Ett gemensamt arrangemang av Malmös dans- och teaterscener som öppnar sina dörrar samtidigt en dag om året. Teatercentrum deltog med en monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen i mötet med arrangörerna med information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrarnas utbud. Skånsk Scenkonstdag den 17 oktober, Malmö En utbudsdag för vuxenproduktioner i samarbete med Riksteatern Skåne, Malmö Kulturstöd och Danscentrum. Årets Scenkonstdag besöktes av 50 arrangörer. Från Teatercentrum medverkade Teater Foratt med repetitionsarbete av Mor Courage. Teaterfestival för unga, oktober, Trollhättan Den nionde upplagan av Teaterfestival för unga ägde rum den oktober i Trollhättan. Totalt gick närmare barn i Trollhättan på teater under tre dagar. Festivalen gästades också av 9

10 tillresta arrangörer och branschfolk, som förutom föreställningar kunde gå på seminarier och soppsamtal. Under de tre dagarna framträdde tretton fria teatrar, de flesta från Västsverige. Totalt framförde de 22 föreställningar. Medverkande medlemmar och föreställningar var Teater Jaguar: Intakt, Teater Tre: Den gamle mannen och valen, Allikateatern: Darwins dilemma, Teater ACTA: Eldskäl, Masthuggsteatern: Katten från Rom, Teater Pero: Harald hittar hem, Bon Arte: Trixies värld, Teater UNO: Jag, Dum & Ingen och Den som har hört mig klaga, Teater Albatross: Bortom havet, Big Wind: Askungen, Teateri: Nils resan mot norr, Dockteater Sesam: Bokens hemlighet. Därutöver medverkade Göteborgs Improvisationsteater. Under festivalen arrangerades tre seminarier (se nedan under Seminarier/Konferenser). Festivalen arrangerades av Teatercentrum och Kulturbyrån i Trollhättan, i samarbete med Riksteatern Västra Götaland och med stöd från Västra Götalandsregionen. Skapande Skola Inspirationsdag, 12 novemer, Täby Arrangerades i samarbete med Danscentrum Stockholm, Dans i Stockholm Stad och län och Täby kommun, med medel från Stockholms läns landsting. Sex teatrar deltog och Tage Granit medverkade med föreställningen Orka bry sig. Under dagen presenterades förslag på olika workshops och program som lämpar sig för skapande skola. Tage Granit genomförde även en workshop för ca 60 deltagare. Totalt kom 131 besökare. En scen kväll, november, Göteborg Den årligt återkommande Mumskvällen, en lokal utbudskväll för teater i Göteborg, slogs 2009 ihop med motsvarande utbudskvällar för dans och musik. Det nya arrangemanget har namnet En scen kväll, arrangeras av Göteborgs kulturförvaltning och Teatercentrum ingår i den arbetsgrupp som planerar och genomför arrangemanget. Över 300 arrangörer såg presentationer av bl.a. 8 teatrar som är medlemmar i Teatercentrum. Medverkande medlemmar och föreställningar var Big Wind: Pigge & Sigge, Teater Tamauer: Vad tror du?, Bon Arte: Trixies värld, Dockteater Sesam: Bokens hemlighet, Teater Jaguar: Intakt, Masthuggsteatern: mvh , Teater ACTA: Lust, Teater UNO: Karl XII. SEMINARIER / KONFERENSER Till de synliggörande aktiviteterna kommer också Teatercentrums offentliga seminarier och konferenser kring aktuella kulturpolitiska och konstnärliga frågor. Samtalsforumet [spik] i Malmö Ett offentligt samtalsforum med fokus på angelägna kultur-och samhällsfrågor som Teatercentrum genomför i Malmö i samarbete med Mixmusik, med stöd från Region Skåne. [spik] dokumenteras med utförliga referat från varje samtalsforum som finns tillgängliga via Teatercentrums hemsida: Om oss» Nationell verksamhet» Kulturpolitik: Spik genomfördes tre samtal: 9 mars: Kulturutredningen och scenkonsten i Skåne En paneldiskussion kring den nya kulturutredningen. Medverkande: Nina Björby, ordförande Teatercentrum; Rasoul Nejadmehr, mångkulturkonsulent i Västra Götaland och ledamot i Kulturutredningen; Claes Göran Jönsson(s), Region Skånes kulturnämnd, Olof Lavesson (m), Riksdagens kulturutskott; Anna Carlsson, ordförande Teaterförbundet. Gäster: Ingrid Elam, kulturjournalist, ordförande i Konstnärsnämnden, prefekt Malmö Högskola K3; Chris Marschall, Kulturchef Region Skåne; Malte Rohlin, verksamhetsledare Danscentrum Syd. Samtalsledare: Torsten Schenlaer, medlem av danska Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, utredare åt Musik i Syd och region Skåne samt fd konstnärlig ledare för Dansstationen i Malmö och kulturråd i Litauen. 20 april: Det goda livets skuld - ett samtal om samvete, ansvar, skuld och moral. Ett samtal kring beslut i vardagen och hur de påverkar de världen. Medverkande: Magnus Jiborn, debattredaktör Sydsvenska Dagbladet, tidigare forskare och lärare i filosofi och lärare i freds- och konfliktkunskap; Catarina Rolfsdotter Jansson, journalist, författare, föreläsare och yogainstruktör; Tina Rosén, utbildad inom biståndsfrågor och solidaritetsarbetare, 10

11 SIDA-finansierad konsult på olika platser i Afrika, startade biståndsförening 2006 och öppnade Världsbutiken Themba 2007; Ann Mari Erixon, Drömmarnas Hus. Samtalsledare: Birthe Müller, verksamhetsledare Humanitetens Hus, Röda Korset. 18 maj: Vad är Malmö i världen? Ett samtal om Malmös identitet, de berättelser som definierar staden och om de som berättar. Medverkande: Jan Åman, Curator, Creative Director Stockholmsutställningen, Venedigbiennalens första Internet-paviljong; Lars Carmén, direktör Malmö Turism; Daniel Sandström, chefredaktör Sydsvenskan; Elisabeth Högdahl, forskare stadsutvecklingsfrågor; Kathrine Winkelhorn, producent, programansvarig för Kulturproduktion på Malmö Högskola k3; Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialkommunalråd i Malmö (s). Samtalsledare: Hanna Cinthio. Regionalt möte om Kulturutredningen, 23 april, Skellefteå I samband med kulturutredningen arrangerade Länsteatrarna i Sverige (LTS), Teatercentrum Norra och Norrscen ett regionalt seminarium i Skellefteå. Temat för dagen var medborgarperspektivet i kulturutredningen, och Teatercentrums ordförande Nina Björby var en av inledningstalarna. Drygt 50 personer, inklusive representanter för fria teatrar i regionen, samlades i Skellefteå den 23 april för att gemensamt söka svar på hur den nordliga regionen kommer att beröras av den nya kulturpolitiken. 40-årsjubileum och seminarier under Svenska Teaterbiennalen, 3-6 juni, Borås Förutom att vara ett tillfälle till kompetensutveckling och möte med teaterbranschen för medlemmar är de teaterbiennaler som finns i Sverige, Svensk Teaterbiennal och bibu.se, tillfällen för Teatercentrum att synas som organisation och sätta fokus på aktuella frågor tillsammans med en stor del av den svenska teaterbranschen. Vid Teaterbiennalen i Borås medverkade Teatercentrum med 40-årsfest i biennalbaren och 3 seminarier i biennalprogrammet: Livgivande möten och bemötande Med Viveka Olofsson, konstnärlig ledare för Clownronden, clown och en av Sveriges första professionella sjukhusclowner. Ett samtal om teaterns möjligheter till det unika publikmötet med utgångspunkt i Clownrondens erfarenheter av livgivande möten med sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar. Ca 20 deltagare. Är teatern handikappad? Med Johan Bössman, konstnärlig ledare Teater De Vill, skådespelare, regissör, dramatiker, dramapedagog, och Jonas Franksson, filmare, skribent, skådespelare vid Teater De Vill. En diskussion om teater och funktionshinder, samhällets syn på svaghet, beröringsskräck, det dubbla tillgänglighetsbegreppet, det relativa handikappbegreppet och att vara helt CP. Cirka 50 deltagare. Frukostsamtal: En presentation av Spark Lisa Lindén, genusvetare och projektledare för Spark, presenterade Teatercentrums projekt om jämställdhet inom den fria scenkonsten, som genomfördes 2008 tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet. Ca 100 deltagare. Teaterfestival för unga, oktober, Trollhättan Tre seminarier arrangerades under festivalen: Kultur - nytta eller mening Med Lisa Nowotny, Barnteateakademin, Lisa Hugosson, Riksteatern Barn och Unga, och Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Konstruktionen av barndomen speglat i leksakernas värld Med Krister Svensson, föreståndare för Stockholm International Toy Research Centre, KTH, Stockholm. Vart går den fria teaterkonsten? Med Catharina Bergil, biträdande museichef på Världskulturmuseet och ordförande i Kulturrådets referensgrupp för teater, Eva Pettersson, teaterkonsulent vid Riksteatern Västra 11

12 Götaland, och Lena Fridell, dramaturg och medlem av urvalsjuryn till scenkonstbiennalen Bibu.se. Spaningsledare var Carl Harlén från Teater UNO. Internationella nätverk utifrån EON, 18 november, Stockholm Ett samarrangemang mellan Teatercentrum och Teater Tre. Lena Gustafsson, Teatercentrum, Lena Stefenson, Teater Tre och Barbara Stuewe-Essl, särskilt inbjuden från IG Freie Theaterarbeit, Österrike, presenterade varsin ingång i internationella nätverk med EON som exempel. De inledande presentationerna följdes av en öppen diskussion med publiken. I publiken fanns en bred representation från teaterbranschen med teaterstudenter, intresseorganisationer, fria teatrar, teaterinstitutioner och myndigheter. Ca 40 personerna deltog. Magiska möten i vården, 8 december, Umeå I samband med Workshop i sjukhusclown, 7 11 december (se Kompetensutveckling) anordnade Teatercentrum Norra regionen och Ögonblicksteatern i Umeå ett seminarium på temat sjukhusclown och kultur i vården. Seminariet var öppet för allmänheten och kostnadsfritt. Teatercentrum har, utöver seminarier/konferenser i eget arrangemang, deltagit och varit representerad vid: Kulturting Stockholm - Mälarregionen, mars, Örebro Arrangeras årligen av Mälardalsrådet, en ideell organisation för kommuner och landsting i Stockholm - Mälarregionen. Årets konferens handlade om den nya kulturpolitiken. Från Teatercentrum deltog Rolf Nielsen, Teatercentrums styrelse och producent Mittiprickteatern, samt Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen. Seminarium Digital biljetthantering, 6 april, Stockholm Regionalt seminarium om digital biljetthantering och gemensam scendatabas för teatergrupper och arrangörer. Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen medverkade tillsammans med bl.a. Svenska Riksteatern, Västerås kommun, Nortic, Riksteatern i Östergötland. Remisskonferens Kulturutredningen, 17 april, Stockholm Arrangerad av Sveriges kommuner och landsting. Rolf S Nielsen, Teatercentrums styrelse och producent Mittiprickteatern, samt Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, deltog för Teatercentrums räkning. Scenkonsten och regionaliseringen, 27 april, Umeå Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, var en av de inbjudna personerna till Teaterförbundets nybildade regionråd Nords möte. Mötet blev startskottet för projektet Kulturkraft Nord (se Kompetensutveckling) Visioner för kulturen i Region Norrland, 7 september, Umeå Teatercentrum, med Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, och flera av medlemsteatrarna i Norra regionen fanns representerade när Norrstyrelsen presenterade sin kulturvision och verksamhetsidé. Regionalt möte för norrlands Riksteaterkonsulenter, 22 september, Örnsköldsvik Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, var inbjuden att delta bland annat för att presentera kompetensutvecklingsprojektet Kulturkraft Nord. Mötet följdes upp med personliga möten med konsulenterna i respektive län i syfte att lägga upp strategier för samarbeten kring arrangörs- och turnéfrågor i länen i Norra regionen. Dessa möten har dessutom inneburit att gemensamma Skapande Skola- och utbudsdagar planeras i minst två av länen under

13 Gränslös kultur, 5-6 oktober, Åre Sveriges Kommuner och Landstings årliga kulturkonferens. Temat var internationalisering, mångfald och kultur i glesbygd. Teatercentrum representerades av Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen. Tillfälle gavs till nätverkande med såväl politiker och tjänstemän som kulturarbetare, med framför allt 2010 års länsöverskridande satsningar på tillgänglighet och skapande skola i åtanke. Konkret metoder för interkulturell utveckling, 20 oktober, Stockholm En dag för inspiration och dialog för ökad mångfald inom scenkonstområdet. Arrangerades av Statens Kulturråd i samarbete med Intercult, Konstnärsnämnden, Mångkulturellt centrum, Riksteatern, Riksutställningar och Sprong Kommunikation. Presentationer och diskussionsgrupper. Deltagare med bred representation inom branschen. Teater Foratt medverkade med en presentation av sin verksamhet. Teatercentrum representerades av Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare. Kvalitetsbegreppet i konsten, 18 november, Umeå Ett seminarium arrangerat av Krenova med flera. I paneldebatten medverkade Anders Öberg, Ögonblicksteatern, tillsammans med bland andra genusvetaren Vanja Hermele och konstnären Lars Vilks. Från Teatercentrum deltog Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, och Kristina Kalén, vice ordförande. Re:designing cultural politics 3-4 december, Stockholm Internationell konferens om relationen mellan lokal, regional, nationell och europeisk kulturpolitik, i arrangemang av InterCult i samarbete med Culture Action Europé. Lena Gustafsson, Nationell verksamhetsledare, deltog för Teatercentrum vid konferensen, som hade ett stort inslag av internationellt deltagande. Paneldiskussioner och presentationer kring intressekonflikter mellan olika politiska nivåer, finansiering, konstnärlig utveckling, solidaritet och gemenskap. Umeå kulturhuvudstad 2014 Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, har under våren 2009 deltagit vid seminarier anordnade med anknytning till Umeås ansökan om kulturhuvudstadsår 2014, och har sedan det stod klart att Umeå fått utmärkelsen inlett diskussioner kring hur Teatercentrum och det fria teaterlivet kan bidra till och tillvaratas i planering och genomförande. ÖVRIGT SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE VERKSAMHET Ett flertal av de nätverk och samarbeten Teatercentrum ingår i medför också möjligheter att sprida och öka kunskapen om medlemmarnas verksamhet och utbud, knyta kontakter och förmedla uppdrag. Barnteaterakademin i Göteborg/Västra Götaland Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvaliteten på barnoch ungdomsdramatiken. Teatercentrum är representerad i Barnteaterakademins styrgrupp av verksamhetsledaren i Västra regionen. Under Teaterfestival för unga i Trollhättan samverkade Teatercentrum och Barnteaterakademin kring seminariet Kultur nytta eller mening. Forskning är väl ingen konst Teatercentrum är en av sju samarbetspartners i projektet Forskning är väl ingen konst, med syftet att utveckla en pedagogisk modell för hur estetiska lärprocesser kan bli en naturlig del av skolans arbete. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och drivs av Kulturverket, ett kultur- och utbildningsnätverk för att samordna satsningar för barn och unga i Umeå kommun. Teatercentrums medverkan handlar främst om att medlemmar i Norra regionen deltar både som konstnärligare utövare i det professionella genomförandet av de olika delprojekten och som 13

14 fortbildare för andra medverkande; lärare, lärareutbildare med flera. Projektet har inletts med informations- och planeringsmöten under hösten Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Ett nätverk för de kulturaktörer i Göteborg som arbetar med barnkultur med fokus på de lokala arrangörerna inom det så kallade Kulf/Kulis-nätverket (Kultur i förskolan/kultur i skolan). Teatercentrum är representerad av Johan Franzon, verksamhetsledaren Västra regionen, som även sitter med som sakkunnig i ämnesrådet för teater. Barn- och ungdomskulturgruppen arbetade under 2009 särskilt med att uppmärksamma Barnkonventionen som fyllde 20 år. KING Ett kulturorienterat informatörsnätverk i Malmö, där Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, representerar Teatercentrum. KULAN KULAN syftar till att skapa bättre kontakter mellan skolan och kulturlivet och öka möjligheterna att nå ut till skolan i Stockholm. Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, har deltagit i referensgruppens arbete. Teknikpool I södra regionen har Kultur Skåne anslagit per år och organisation till Teatercentrum respektive Danscentrum Syd för att man tillsammans under en treårsperiod ska utveckla en teknikpool för den fria scenkonsten. INFORMATION & MARKNADSFÖRING Grafisk profil och ny hemsida Under 2008 inledde Teatercentrum arbetet med att ta fram en ny grafisk profil, visuell identitet och hemsida. För framtagning av grafisk profil och visuell identitet anlitades Håkan Gustafson, kreativ ledare och art director, och för hemsidan anlitades webbyrån Earth People. I mitten av mars 2009 lanserade Teatercentrum en nya hemsida med fokus på nyheter och ett digitalt nyhetsbrev som ersätter pappersutskicket Medspel. På hemsidan hittar man vidare all information om Teatercentrum, inklusive stadgar, styrdokument och så vidare. Den grafiska profilen lanserades samtidigt med hemsidan. Hemsidan är också ett viktigt verktyg för effektiv marknadsföring och förmedling av medlemsteatrarnas verksamhet. Alla teatrar erbjuds möjlighet att presentera sin verksamhet i text och bild, länka till den egna hemsidan, samt lägga upp information om kommande premiärer. Hösten 2009 startades ett särskilt uppslag på hemsidan om Teatercentrums förmedlande verksamheter, med information om Teatercentrums utbudsdagar, festivaler och kontakter för Skapande skolaprojekt. Uppslaget är under uppbyggnad och utvecklingen av hela hemsidans innehåll och funktioner kommer att fortsätta Digitalt medlemsforum I juni lanserades Teatercentrums digitala medlemsforum. En intern, interaktiv plattform som ska stimulera och underlätta kommunikationen mellan medlemmarna, och mellan medlemmar och Teatercentrums tjänstemän och styrelse. Utvecklingen av forumet fortsätter under

15 Regionala repertoarfolder I Västra och Södra regionen publicerar och distribuerar Teatercentrum en tryckt repertoarfolder till ombud, bibliotek, arbetsplatser, teaterföreningar m.fl. Foldern presenterar aktuell repertoar hos medlemmarna i respektive region, vår och höst. I Västra regionen medverkade 18 teatrar i repertoarfoldern, som utkom i en upplaga på ex. I Södra regionen medverkade 15 teatrar i foldern och upplaga var ex. Samordnad annonsering I Västra regionen har medlemmar haft gemensamma annonser i Göteborgs-Posten. Annonseringen har samordnats av Teatercentrum till självkostnadspris för medlemmarna. Utspel Teatercentrums publikation Utspel syftar till att skapa debatt och väcka frågor i aktuella ämnen på det fria teaterområdet av vikt för Teatercentrums medlemmar. Utspel har 2009 utkommit med tre nummer i en upplaga om ex vardera. Utspel distribueras till beslutsfattare, arrangörer, medlemmar, media, och övriga inom branschen. Teman för årets Utspel har varit Kulturutredningen, Teatercentrum 40 år, samt Teatercentrum som framtida resurs för förmedling. INTERNATIONELLA NÄTVERK OCH SAMARBETEN Teatercentrum deltar aktivt i olika internationella nätverk och samarbetsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för så väl medlemmar som organisationen själv att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv, konstnärlig och kulturpolitiskt. Teatercentrums internationella aktiviteter syftar till att överbrygga något av de initiala hinder som kan finnas för medlemmars intresse för att utveckla verksamheten mot en internationell scen och arbetsmarknad. De internationella nätverken är också ett komplement till Teatercentrums nationella och regionala nätverk. Nordiskt nätverk för fri scenkonst Ett samarbete mellan organisationer för fri scenkonst i norden har nätverket bestått av, förutom Teatercentrum Sverige, Danse- og Teatersentrum, Norge, Produforum och Teatterikiesku, Finland, Sjálvstæ u Lekhúsin, Island, och Uafhængige scenekunstnerer, Danmark. Samarbetet har under året handlat om informationsutbyte, kompetensutveckling och en ansökan till Kulturkontakt Nord (KKN) för finansiering av nätverkets utveckling. Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, har deltagit i nätverket för Teatercentrums räkning. No borders! augusti, Helsingfors, Finland Ett internationellt möte för fri scenkonst med workshops, seminarier, föreläsningar och föreställningar. Arrangerades av Produforum i Helsingfors med Teatercentrum som samarbetsparterna. 45 deltagare från 6 länder. Nordiska arbetsmöten Tre arbetsmöten har hållits under året för att undersöka och formulera organisationernas syfte, visioner och handlingsplaner för ett nordiskt nätverk för den fria scenkonsten, och utarbeta en gemensam ansökan till KKN. Möten hölls den 2-3 februari i Stockholm, 24 april i Bratislava, Slovakien, i samband med IETM, samt augusti i Helsingfors, Finland, i samband med No borders! Nordiska nomineringar till bibu.se 2010 En särskild inbjudan att nominera föreställningar till bibu.se 2010 har gått till organisationerna inom vårt nordiska nätverk. Nomineringar från samtliga organisationer har överlämnats till juryn för bibu.se. 15

16 Nordiskt möte, 2-3 december, Oslo, Norge Ett möte för uppföljning efter negativt svar på ansökan för kortvarigt nätverk Kulturkontakt Nord. Beslutades att under våren 2010 göra en kartläggning om dagsläget vad gäller nordiska samarbeten/turnéer/anslag bland respektive organisations medlemmar. Långsiktigt ska syftet vara att skapa kulturpolitisk acceptans och respekt för den fria scenkonsten på en nordisk nivå och att öka rörligheten och samarbeten på det fria scenkonstområdet i norden. Mötet hölls i samband med Showbox, föreställningar och samtal, en mötesplats för scenkonstnärer och arrangörer, i arrangemang av Scenekunstbruket. IETM International network for contemporary performing art Ett nätverk med över 400 medlemmar från drygt 45 länder. Medlemmarna är professionella organisationer verksamma på scenkonstområdet. Fr.o.m kan även individer vara medlemmar, enligt beslut tagit i oktober Nätverket syftar till att stimulera kvalité, utveckling och kontexter för samtida scenkonst i ett globalt sammanhang genom att initiera och underlätta professionella nätverk och samtal. Två gånger om året arrangeras ett stort nätverksmöte med seminarier, workshops, föreställningar och gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Ietm april Bratislava, Slovakien Tema för mötet var Scenkonst i utbildning och scenkonstutbildning. 500 deltagare från 44 länder. Från Teatercentrum deltog Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare. Ietm 8-11 oktober, Villnius, Litauen Tema East is the direction. 320 deltagare från 38 länder. Göran Lidbrink, Teater Tre, deltog vid mötet på Teatercentrums medlemskap. EON european OFF network Ett informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper inom scenkonstområdet, från hela Europa. Under 2009 har det tredje stora EON-mötet planerats för genomförande av Simya Arts i Istanbul Teatercentrum har deltagit i nätverkets diskussioner kring tema och utformning och förmedlat utlysning för medverkan med föreställningar via hemsida och nyhetsbrev. Internationella nätverk utifrån EON, 18 november, Stockholm Ett seminarium i samarrangemang mellan Teatercentrum och Teater Tre. Se Synliggörande och förmedlande aktiviteter: Seminarier/Konferenser. CENTRUMBILDNINGARNA Teatercentrum samverkar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå och möts regelbundet för rapportering och erfarenhetsutbyte, planering och genomförande av informationsinsatser och utveckling av ökat samarbete. Utbudsdagar och kompetensutveckling I denna Årsberättelse presenteras ett flertal aktiviteter där Teatercentrum samarbetar med andra centrumbildningar kring gemensamma utbudsdagar och utbyte och samverkan för ökad kompetensutveckling. Fram för allt har Teatercentrum ett utvecklat samarbete med Danscentrum över hela landet. Teknikpool Kultur Skåne anslagit kr per år och organisation till Teatercentrum och Danscentrum Syd för att man under en treårsperiod ska utveckla en teknikpool för den fria scenkonsten i Södra regionen. 16

17 Skrivelse angående kulturutredningen Tid för kultur Teatercentrum medverkade tillsammans med övriga Centrumbildningar i en skrivelse med gemensamma kommentarer till kulturutredningen utifrån det fria professionella kulturlivets perspektiv (se Teatercentrums verksamhet: Skrivelser och uppvaktningar) har samtliga centrumbildningar med statligt verksamhetsanslag samlats på en gemensam hemsida med översiktlig information och länkar till organisationernas egna hemsidor. Möten med Statens kulturråd Centrumbildningarna får verksamhetsanslag från Statens kulturråd bl.a. för arbetsförmedlande tjänster. Teatercentrum har tillsammans med övriga centrumbildningar bjudits till möte med Kulturrådet vid två tillfällen under året: Den 26 februari behandlades bidragen och verksamheterna och vad som händer när nya centrumbildningar söker och/eller beviljas bidrag, samt Kulturrådets program för internationellt utbyte. Den 28 oktober informerade Kulturrådet om regeringens budgetbeslut om förstärkning av anslaget till centrumbildningar på 10 miljoner under två år, för särskilda satsningar på arbetsförmedlande verksamhet. Prognosenkäter Af Kultur Centrumbildningarna har medverkat till formuleringen av en kompletterande intervjuenkät för AF Kulturs prognoser om arbetstillfällen på kulturområdet som de sammanställer var 6:e månad. I den kompletterande enkäten har intervjufrågorna anpassats för att vara relevanta för det fria kulturområdet. Teatercentrum verksamhetsledare i samtliga regioner har medverkat i prognosintervjuerna Centrumbildningarna har gemensam representation i AF kulturs branschråd för kulturarbetsmarknaden och regionala samrådsgrupper. BIBU.SE - SCENKONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA Teatercentrum och Svenska Assitej äger tillsammans bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga. Den tidigare föreningen Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga, ombildades under året till aktiebolag och i styrelsen sitter representanter från båda organisationerna. Bibu.se ska främja scenkonsten för barn och unga och vartannat år producera och genomföra en festival för området samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Festivalen bibu.se är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst som särskilt vänder sig till ung publik. Kärnverksamheten för bibu.se är att producera, genomföra och utveckla biennalerna har huvudsakligen ägnats åt planering, förproduktion och jakt på finansierig till bibu.se En del i denna verksamhet är omvärldsbevakning och arbete med att bredda och fördjupa verksamhetens nätverk inom barnkulturområdet. För detta syfte har bolaget under året bl.a. i samband med Teaterbiennalen i Borås arrangerat seminariet Att sätta sig själv på spel: Om språk och motspråk i pedagogisk praktik, med forskaren Birgitta E. Gustavsson från Växjö Universitet. Under barnboksfestivalen LitteraLund i oktober arrangerades samtalet Ett möte i Barnhans land, med författaren Barbro Lindgren och regissören Lars Rudolfsson. Bolaget har vidare deltagit i Salto!-dagen, Ronnebys skolteaterfestival, den internationella barnkulturkonferensen Barnens kultur kultur för barn, Skånsk Teaterdag, Dans i skolan-biennalen i Piteå, Teaterbiennalen i 17

18 Borås, Dansinspirationsdag på Palladium i Malmö, seminarium om lek på Riksteatern, Scenkonstdagar för barn och unga i Hässleholm och i kulturombudsträffar i Lunds kommun. Bibu.se och Teatercentrum har tillsammans utvecklat en idé om ett barnkulturlaboratorium; CCL Childrens Culture Lab och sökt finansiering för en förstudie. Inom kulturhuvudstadssatsningen har bolaget påbörjat ett samarbetsprojekt som omfattar en estetklass (musik och teater) vid Spykens gymnasieskola, Månteatern, LitteraLund och bibu.se. Projektet heter Diagnos ung i Europa, drömmar och fördomar och ger ungdomar möjlighet att gå hela vägen från idé över text till färdig föreställning med handledning av kulturarbetare från olika professioner. Föreställningen kommer att visas på bibu.se För att samla in idéer till seminarieprogram på den kommande biennalen har fyra öppna programråd anordnats. I april tillsattes en jury för föreställningsurvalet 2010: Annelie Gardell som är danschef vid Norrlandsoperan, regissören Farnaz Arbabi, kritikern/kulturjournalisten Fredrik Pålsson, koreografen Kajsa Giertz, dramaturgen Lena Fridell och Niclas Malmcrona från Svenska Assitej. Annelie Gardell ersattes i september av kulturskribenten Malin Palmqvist. Juryn har lagt ner ett omfattande arbete på att följa vad som händer på främst den svenska, men även den nordiska och internationella scenen. Juryn har haft tre live-möten och ett antal telefonsammanträden under året. Från september intensifierades produktionsarbetet för bibu.se 2010, med föreställningsurval, seminarieförberedelser, framtagande av informationsmaterial o.s.v. Styrelse och personal Årsstämman hölls i Lund , liksom en extra årsstämma Ingrid Kyrö har varit styrelsens ordförande. Styrelseledamöter från Teatercentrum har varit Nina Björby, Anders Widell och Lars Dahlqvist. Ledamöter från Svenska Assitej: Barbro Frambäck, ersatt av Lotta Brillioth Björnstad. Marie Persson Hedenius, ersatt av Margrethe Elfström och Niclas Malmcrona, ersatt av Anna Asker. Anställda 2009 har varit Pia Paglialunga, biennalchef, 8 månader, Lotta Kristiansson, projektkoordinator, 4 månader, Robert Karlsson, marknadsföring och press, 3 månader, samt Sofia Ohlsson, praktikant, 2 mån. Finansiering Bibu.se har 2009 erhållit anslag för verksamheten från Region Skåne, Statens Kulturråd, Sparbanksstiftelsen, Stiftelsen Framtidens Kultur. SVENSK TEATERUNION Svensk Teaterunion Svenska ITI är en ideell förening vars medlemmar är institutioner, organisationer och fria teatrar som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet. Unionens huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för samarbete inom branschen på gemensamma områden som utbildning och kulturpolitik, att samla och sprida information inom svensk scenkonst samt att vara svensk union för Internationella Teaterinstitutet, ITI. Teatercentrum representeras i Teaterunionens styrelse av ordförande Nina Björby. Styrelsen har hållit 7 möten under året. Den Svenska Teaterbiennalen arrangerades av Teaterunionen i Borås den 3-7 juni Biennalen blev den mest omfångsrika biennalen hittills med 58 föreställningar och deltagare, varav 74 var utländska deltagare från 31 olika länder. 18

19 Från mars 2009 tillämpas nya stadgar som bl.a. inneburit omorganisation av utskott och kommittér. Kulturpolitiska kommittén ersatte tidigare Branschkommittén och består av de av unionens medlemmar som är företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, centrumbildningarna inom teater och dans samt företrädare för musikområdet. Teatercentrum representeras av ordförande Nina Björby. Kulturpolitiska kommittén har haft tre möten under året samt arrangerat seminarium kring kulturutredningen i samband med Rådsmötet och Teaterbiennalen i Borås. Utbildningsutskottet omstrukturerade till en utbildningskommitté med uppdrag att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar. Teatercentrum representeras av nationell verksamhetsledare Lena Gustafsson. Utbildningskommittén har haft ett möte samt arrangerat ett seminarium kring aktuella utbildningsfrågor. 19

20 BILAGA till ÅRSBERÄTTELSE 2009 TEATERCENTRUMS MEDLEMMAR Per den 31 december 2009 TEATERGRUPPER/KONSTELLATIONER Teater Ort Representant Suppelant 4:e teatern Västerås Einar Larsson Mikaela Hagelberg AktÖr Göteborg David Sperling Niklas Börjesson Allikateatern Göteborg Lena Åkerstedt Elvy Almström Big Wind Göteborg Ola Karlberg Bronja Novak Lindblad Bon' Arte Göteborg Isabella Amirell Cirkus Elvira Njurunda Thomas Jerbo Ann Jerbo Clownronden Malmö Viveka Olofsson Clary Malmsjö Compagnie Auf der Strasse Karlshamn Dockteaterfabriken Skultuna Pia Holmquist Hugo Catolino Dockteatern Månstjärnan Holmsund Margareta Selander Lars-Göran Selander Dockteatern Sesam Göteborg Nasrin Barati Klara Blomdahl Dockteatern Tittut Stockholm Anna Lindberg Sven Wagelin Challis Dockteaterverkstan Osby Cecilia Billing Anders Lindholm Expressteatern Malmö Vidisha Mallik Ed Damron Friteatern på turné Sundbyberg Marianne Hallén Gotlands Teater Waxholm Anders T Peedu Bo Karlsson Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg Anna Hjertén Grahm Hanne Wirde Hedmans Teater Norrtälje Annika Hedman Mårten Hedman larssons &ADAS teater Göteborg Fia Adler Sandblad Sören Larsso Lilla Vilda Teatern Malmö Magnus Ericsson Matilda Ericsson Masthuggsteatern Göteborg Sassa Wickman Hans Brorsson Mittiprickteatern Stockholm Cleo Boman Eva Welinder Månteatern Lund Anders Widell Karin Hansson Obanteatern Malmö Tomas Fingal Magnus Ödén Pantomimteatern Stockholm Malin Rönström Anna Svensson Pelikanteatern Göteborg Åsa Björklund Elin Gradin Profilteatern Umeå Lina Hognert Jan Karlsson Pygméteatern Stockholm Skottes Musikteater Gävle Agneta Svens Carina Grundström Skuggteatern Umeå Love Ersare Karin Malmberg Staffan Björklunds Teater Kävlinge Staffan Björklund Sälteatern Skellefteå Ellenor Lindgren Mattias Kågström Tage Granit Stockholm Anna Marking Ulrika Lindberg Teater 23 Malmö Iben West Mia Carlsson Teater ACTA Göteborg Sanna Edoff Naemi Pebaque Teater Albatross Ätran Robert Jakobsson Charlotta Grimfjord Cederblad Teater Allena Karlskrona Lasse Åkerlund Maja Wreiding Teater Arcadia Göteborg Karolina Wendelius Gustav Åvik Teater Bambino Stockholm Tove Linde Teater Barbara Stockholm Cecilia Holm Matilda Norman Hedlund Teater Boomerang Malmö Lisa Brand Rune Jessen Teater DaCapo Uppsala Rune Jacobsson Siv Eriksson 20

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2012 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under det gångna verksamhetsåret

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23 Tid: kl 13.00 17.00 Plats: Caféteatern, Stockholms Stadsteater Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av unionens ordförande Ingrid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas

Läs mer

UTSPEL #3/2009 UTNYTTJA OSS BARA, GÖR DET

UTSPEL #3/2009 UTNYTTJA OSS BARA, GÖR DET UTSPEL #3/2009 UTNYTTJA OSS BARA, GÖR DET TEATERCENTRUM - EN GULDGRUVA SOM LÄNGTAR EFTER DYNAMIT/VI ÄLSKAR DETTA LAND/NINA BJÖRBY: DET SOM FÅR HOPPET ATT SPIRA//////////////// TEATERCENTRUM EN GULDGRUVA

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Teatercentrum/Södra regionen Bergsgatan 29 214 22 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se

Teatercentrum/Södra regionen Bergsgatan 29 214 22 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// ÅRSREDOVISNING 2013 2014-03- 01 Bakgrund s västra kansli inrättades på försök år 2001. På kort tid visade sig det regionala arbetet mycket framgångsrikt. En tydlig indikation

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas villkor

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRD VERKSAMHET

GENOMFÖRD VERKSAMHET Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr KN 2013/5339 Stockholm 2013-09-27 UMEÅ EUROPAS KULTURHUVUDSTAD 2014 Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag att samverka i genomförandet av Umeå Kulturhuvudstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas villkor

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET Verksamhetsplan 2011 Riksteatern Stockholms läns huvudsakliga uppgift är att verka för att så många människor som möjligt i Stockholms län får tillgång till kvalitativt

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

RIKSTEATERN VILHELMINA

RIKSTEATERN VILHELMINA RIKSTEATERN VILHELMINA verksamhetsberättelse spelåret 2008 Dagordning vid årsmöte den 27 april 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Årsmötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Fastställande

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige 1 ( 5) Minnesanteckningar från årsmöte och vårkonferens den 3-4 april på Södra Teatern och Riksteatern

Länsteatrarna i Sverige 1 ( 5) Minnesanteckningar från årsmöte och vårkonferens den 3-4 april på Södra Teatern och Riksteatern Länsteatrarna i Sverige 1 ( 5) Minnesanteckningar från årsmöte och vårkonferens den 3-4 april på Södra Teatern och Riksteatern Besökande gäster i samband med årsmötet Benny Marcel, Statens Kulturråd, rapporterade

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar.

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar. Bilaga 4B avtal Enheten för kultur- och föreningsstöd DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN, DIS Verksamhetsplan för danskonsulenten 2010 1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2014 FÖRORD AV ORDFÖRANDE Människor behöver få uppleva och

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Svenska ASSITEJ - verksamhetsplan. Planerad verksamhet 2014

Svenska ASSITEJ - verksamhetsplan. Planerad verksamhet 2014 Svenska ASSITEJ - verksamhetsplan Planerad verksamhet 2014 1. Svenska ASSITEJ 2. Linjeverksamhet 3. Budget och ekonomi 4. Internationella projekt 5. Nationella projekt 1. Svenska ASSITEJ Svenska ASSITEJ

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Litteraturlista, Teaterns Teori och Praktik, Grundkurs, Delkurs 6

Litteraturlista, Teaterns Teori och Praktik, Grundkurs, Delkurs 6 Litteraturlista, Teaterns Teori och Praktik, Grundkurs, Delkurs 6 Till föreläsning 1 Sven Nilsson: Kulturens nya vägar, s 106-122, 231-302 Kulturutredningen SOU 2009:16: Grundanalys, kapitel 1-6, s 35-296

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-7914 Ansökan avser tiden 070101-070630. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2 Tid: 10.15-16 Plats: FolkTeatern i Göteborg, Olof Palmes plats Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell Magnusson,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer