Folkuniversitetets verksamhetsidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetets verksamhetsidé"

Transkript

1 folkuniversitetet Box Stockholm Tel Fax Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Jonasson Grafisk Design. foto Jan Lindmark. 2009

2 Folkuniversitetet för ett rikare liv Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer, myndigheter och företag. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi är en ideell organisa tion och eventuella överskott återinvesteras i verksamheten. I studieför bundet Folk universitetet har vi utvecklat vår studieverksamhet i nära samarbete med universiteten. Folkuniversitetet präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Vårt stora kursutbud vän der sig till en bred allmänhet. Det utgår från ett vetenskapligt förhåll ningssätt och vi belyser ämnena så allsidigt som möjligt. Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. En annan huvuduppgift är att främja intresset för och kunskaperna om forskningens resultat och arbetsvillkor. Föreläsningar, seminarier, utställningar och debatter utgör ett värdefullt komplement till våra studiecirklar och andra utbildningar. Inom kulturområdet ger vi människor möjligheter till eget skapande och erbjuder mötesplatser mellan professionella och amatörer. Vi vill också öka kulturintresset genom samarbete med lokalt och regionalt verkande kulturinstitutioner. verksamhetsid 3

3 Folkuniversitetet individens behov i centrum Vi hävdar att kunskap har ett värde i sig för individen och för sam hällsutvecklingen i stort. Folkuniversitetet sätter individens behov i centrum. Det ger deltagarna ökade förutsättningar att hantera omvärl den liksom möjligheter att påverka framtiden. När vi planerar och genomför våra cirklar, kurser och kulturpro gram utgår vi alltid från individens behov. Pedagogik och innehåll anpassas efter deltagarna. Planering och genomförande av studierna bygger på att deltagarna kan påverka den pedagogiska processen. I större delen av vår verksamhet ställer vi inga krav på formella för kunskaper. Folkuniversitetet vill vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion. Vi erbjuder ett öppet kursutbud som vänder sig till en bred all mänhet och vi bedriver studiearbete i aktiv samverkan med fristående grupper och föreningar. Folkuniversitetet är ett alternativ och ett komplement till det reguljära utbildningsväsendet. Vi genomför också insatser för att ge individen bättre möjligheter att möta arbetsmarkna dens behov, bl.a. yrkesinriktade kurser och utbildning för arbetslösa. Vi menar att det behövs många olika utvecklingsvägar för att det livslånga lärandet ska komma alla människor till del. Studier och kulturupplevelser hos oss präglas av ett vetenskapligt syn sätt eller beprövad konstnärlig erfarenhet. Vi vill bidra till ett demokratiskt förhållningssätt samt motverka fördomar och förutfattade meningar genom att hävda kunskapens och toleransens betydelse för vårt samhälle. verksamhetsid 5

4 Folkuniversitetet mångfald ger möjligheter Ett internationellt perspektiv och ett fortlöpande internationellt utbyte berikar vår verksamhet. Det har alltid varit vår utgångspunkt. Internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksamheten i Sverige. Vi har alltid varit öppna för idéer och människor från skilda kulturer. Det återspeglas i våra studieaktiviteter och bland våra deltagare och vår personal. Den pågående globaliseringen väcker många frågor. Vi ger människor kunskaper och verktyg för en bättre förståelse av alla de faktorer som kan bidra till en hållbar global utveckling. Vi fortsätter att utveckla vårt internationella studiearbete. Idéer och inspiration får vi bland annat genom samarbetet med våra skolor i Europa, genom projekt och utbyten med utbildningsinstanser i hela världen, genom vår samverkan med de andra folkuniversiteten i Europa samt genom vårt engagemang i internationella nätverk. verksamhetsidé 7

5 Folkuniversitetet pedagogik i ständig utveckling Förnyelse och viljan att experimentera är centrala värden för oss. Sedan starten har många verksamhetsformer och ämnesinriktningar utveck lats. Inom språk, dans, foto, design, yrkesorienterade utbildningar och fristående gymnasieutbildningar har Folkuniversitetet lämnat viktiga bidrag till förnyelse av svensk utbildning. Konkreta exempel är kvälls gymnasierna, språkcentra, Balettakademien, svenska för invandrare, college och flexibelt lärande. Genom bl.a. ämnesinriktade utvecklingsgrupper följs utvecklingen på pedagogikens område. I projekt och experimentell verksamhet prövas nya tankar inom lärandet. Coachning, mentorskap och aktiv vägledning är exempel på inlärningsmetodik som vi tagit till oss och anpassat till folkbildningspedagogikens arbetsformer. Lokala idéer och initiativ uppmuntras och kan sedan utvecklas med hjälp av gemensamma resurser. Utvecklingsarbetet drivs framåt av engagerade medarbetare och som ett resultat av vårt samarbete med fristående grupper och föreningar. verksamhetsid 9

6 Folkuniversitetet insatser på viktiga områden Riksdagen fastställer övergripande mål och syften för folkbildningsar betet och anger viktiga områden för studieförbunden att arbeta med. Genom vår egen identitet och med verksamhetsidén som grund arbetar vi med de viktiga samhällsfrågor som riksdagen anger. Folkuniversite tet gör särskilt insatser kring det mångkulturella samhället, det livs långa lärandet, globalisering, hållbar utveckling och för personer med funktionsnedsättningar. Särskilda policydokument finns framtagna för att vägleda arbetet på dessa områden. Folkuniversitetets ramprogram Vår verksamhetsidé får en fastare form genom våra fem regioners verksamhetsplaner som har sin grund i ett antal ramprogram. Ram programmen är policydokument för hela organisationen och omfattar de områden där vi har en stark och unik profil. verksamhetsid 11

7 1 Folkuniversitetet är ett studieförbund, som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Folkuniversitetet ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former och metoder inom folkbildning och vuxenutbildning samt att verka för en ökad internationalisering av studiearbetet. Målparagrafen ur Folkuniversitetets stadgar. verksamhetsid 13

8

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer