Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv"

Transkript

1 Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv - Ett projekt inom SolEl-programmet- Medverkande Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall Power Consultant Björn Karlsson, LTH/LU Elisabeth Kjellsson, LTH/LU Lena Neij, IIIEE/LTH/LU Olof Samuelsson, LTH/LU

2 Presentationen idag Inledning Lena Neij, Lunds universitet Potential för solcellsinstallationer i Sverige Elisabeth Kjellsson, Lunds Tekniska Högskola Teknik och kostnader Björn Karlsson, Lunds Tekniska Högskola Solel ur kraftföretagens perspektiv Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall Power Consultant Solel ur nätägarens perspektiv Olof Samuelsson, Lunds Tekniska Högskola Sammanfattande slutsatser och diskussion Lena Neij, Lunds universitet Inledning Lena Neij, IIIEE

3 Solel Den årliga marknads tillväxten för solceller i världen har varit drygt 30%. Men....är solel intressant för Sverige?..och i så fall för vem? Introduktion till projektet Solel byggs ut i flera länder och presenteras ofta som ett av framtidens mest betydelsefulla insatser för att minska vår klimatpåverkan. Solel efterfrågas även i Sverige - men kostnaderna är höga och Sverige är ett nordligt land, varför många ifrågasätter om solel verkligen kommer att vara ett alternativ i Sverige i framtiden. Vid en utbyggnad av solel i Sverige kommer olika aktörer, såsom kraftföretag, nätägare, husägare och myndigheter, att mötas av olika utmaningar, möjligheter, kostnader och värde av solel. Värdet av solel kan därför vara större för en aktör än för en annan.

4 Syfte Syftet med rapporten har varit att studera konkurrenskraften för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv. Studien har begränsats till att beakta dessa båda aktörer eftersom de har en central roll i utformningen av dagens och morgondagens energisystem. I studien ges en schematisk översikt av husägarens värde av egenproducerad solel.

5 Potential för solcellsinstallationer i Sverige Elisabeth Kjellsson, LTH Bakgrund Elforsk rapporter år 1999 resp 2000 Potentialstudie för byggnadsintegrerade solceller Ytor på byggnader Analys av instrålningsnivåer på byggnadsytor

6 Potential förutsättningar Sverige Stor instrålning i förhållande till elanvändning <0,5% av landytan räcker för årligt behov (129 TWh) <0,05% av landytan (120 km 2 ) för att täcka sommareffektbehov (12 GW) Byggnader takyta (km 2 ) Total bruttoyta 670 km 2 resp nettoyta 459 km 2 Fritidshus Lantbruk Industri Lokaler Netto yta Hinde r Skuggning Historiska Flerfamiljshus Småhus Total nettoyta fasader 348 km 2

7 Byggnadsytor med olika lägsta instrålningsnivåer (andel av maximal instrålning, >95-50%) km Fasad Tak >95% >90% >85% >80% >75% >70% >60% >50% Potentiell solelsproduktion (TWh/år) vid olika instrålningskriteria och en antagen medelverkningsgrad för solcellssystemet på 15%. 80,00 70,00 60,00 50,00 TWh/år 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 >95% >90% >85% >80% >75% >70% >60% >50%

8 Potential byggd miljö Dela in all markyta med täthetsindex beträffande lämpliga byggnadsytor Innerstad 25 MWh/1000kvm Villastad 5-10 MWh/1000kvm Land ner till noll på byggnader markanvändning Slutsatser Instrålning och ytor finns Byggnadsytor kan täcka 60 TWh/år (vid 15% verkningsgrad och lägsta instrålningsnivån 70% av den maximala)

9 Teknik och kostnader Björn Karlsson, LTH/LU Positiv Egenskap hos PVsystem för Elköpare Sparar köpt El!

10 Negativ Egenskap hos PVsystem för Elsäljare Sparar köpt El! Slutsats! PV system kommer att utvecklas och ägas av energiköpare!

11 Lägsta PV-pris! Priset på solel bli aldrig billigare än priset på köpt el! Detta pris är högre än elproduktionskostnaden! Tekniska Museet

12

13 Annuitetslån! Summan av ränta och amotering är konstant under lånets avbetalningstid Karlsson annuitetsformel: a=1.2*r/2 + 1/n 7%, 25år

14 Tunnfilms Celler CIGS CdTe Låga Investeringskostnader Höga Materialkostnader Cd klassas som giftigt Amorft Kisel Tandem a-si/u-si Låg verkningsgrad Låga produktionskostnader Höga investeringskostnader Låga materialkostnader Högre verkningsgrad och lägre kostnader

15 Framtidens Solcellsystem Verkningsgrad 25% Systemkostnad 10 kr/wp=2500 kr/m² Modulkostnad 1000 kr/m² Investering 11 kr/kwh, år Energipris 1 kr/kwh Framtidens system! 25 år, 3%

16 Solceller som Byggnadskomponenter Solföljning ökar kwh/wp

17 PV System Elköpare-Fördel Elsäljare-Nackdel Sparar köpt el! Sparar köpt el!

18 Solel ur kraftföretagets perspektiv Nils-Eric Carlstedt Vattenfall Power Consultant Kraftföretagets roll i elkraftsystemet Ett kraftföretag producerar i första hand prima kraft med syftet att ständigt leverera kraft till industri och samhälle dvs samma roll som vårt hjärta har. Om kraftproduktionen upphör sker samma sak som om hjärtat skulle sluta att slå. Industri och samhälle lamslås- liksom kroppen och hjärnan när den blir utan syre. 2

19 Varför skall ett kraftföretag investera i solceller? Vilka frågeställningar ställs ett kraftföretag inför? Vad kostar solel att producera? Vad kostar alternativen? Har solelen något effektvärde? Kan solelen primagöras? Hur ser produktionssystemet ut idag? Hur kommer solel in i kraftsystemet Hur mycket solel kan rymmas i kraftsystemet utan ytterligare reservkraft? 3 Effektvärdet av solel i Sverige Produktionsprofil Ej prima Inget effektvärde (idag) 4

20 Prima solel via vätgas (säsongslagring) Bränslecellsel Solel Elektrolysrör Kompressor FC ~ Fj.värme Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Underjordiskt lager H 2 5 Solelens plats i utbudskurvan Elpriset på den nordiska elmarknaden Gasturbiner Rörlig elproduktionskostnad öre/kwh (torrår) Olja Pris/ton CO (normalår Kolkondens 5 (våtår) KVV Sol och vind Kärnkraft Vattenkraft Elbehov TWh/år 6

21 Investeringsanalys-Beräkningsfall Solelsanläggningar Tak småhus 30 m 2 idag Tak större byggnader 500 m 2 idag Markinstallation m Alternativa tekniker 400 MW kolkondens 400 MW gaskombikondens 40 MW gaskombikraftvärmeverk 30 MW biokraftvärme 10 MW biokraftvärme 20 x 2 MW landbaserad vindkraft 30 x 3 MW havsbaserad vindkraft 20 MW vattenkraft 1250 MW kärnkraft kondens 400 MW Oxifuel kondens (koldioxidinfångning) 7 Övriga kostnader och indata för solel Nio olika fall 30 m m m 2 A B C D E F G H I Modulverkninggrad % LF tim/år Spec. systemkostn. SEK/W Kostnadsandel modul % Kostnadsandel växelriktare % Kalkylränta % före skatt Tak/markhyra SEK/kWh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 Rörlig nätanslutningskostnad SEK/kWh 0,1 0,09 0,09 0,1 0,09 0,08 0,08 0,07 0,03 Fast elmätningskostnad SEK/år

22 Indata för alternativa tekniker Ny kärn- KK400 GKK400 GKKVV40 BKVV30 BKVV10 VI20L VI90H VA kraft 4) Oxifuel 6) Gaskombi Vatten- Teknik Ångcykel Gaskombi Ångcykel Ångcykel Vindkraft Vindkraft kraft Ångcykel Ångcykel Anläggningstyp Kraftvärme Kondens Kondens Kraftvärme Kraftvärme Landpark Havspark Kondens Kondens Biobränslbränsle Bio- Bränsle Kol Naturgas Naturgas Uran Brunkol Avskrivningstid [år] ) 25 8) 25 Ränta [%] Elproduktion [MW] x 2 30 x Värmeproduktion [MW] Elverkningsgrad [%] 47 1) 58 1) ) Alfavärde 1,05 1) 0,37 1) 0,32 1) Totalverkningsgrad [%] 89 1) 110 1) 110 1) Tillgänglighet [%] 100 1) 100 1) 100 1) 100 1) 100 1) 98 1) 97 1) 100 1) 100 3) 100 3) Utnyttjningstid [tim/år] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Spec.anläggningskostnad [kr/kwel] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Drift- och underhållskostnad - fast årlig [% av invest] 1,8 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) ,5 4) 1,8 3) - rörlig [kr/mwhbr] 30 1) 8 1) 8 1) 23 1) 23 1) 70 1) 90 1) 30 1) 88 4) 30 3) Bränslepris 2) kr/mwh] 50 2) 179 2) 179 2) 140 2) 140 2) 9 4) 40 5) Värmekreditering - fast [kr/kw,år] 100 1) 100 1) 100 1) - rörlig [öre/kwh värme] 17 1) 17 1) 17 1) 9 Resultat - Produktionskostnader Produktionskostnader (öre/kwh) 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 Produktionskostnad (öre/kwh) 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 KK400 GKK400 BKVV30 BKVV10 VI20L VI90H VA Ny kärn OxiFuel 30 m2 30 m m m m m m m m ELPRODUKTIONSKOSTNAD - alternativa tekniker ELPRODUKTIONSKOSTNAD - Solceller Kapitalkostnad 16,4 7,6 31,3 40,4 30,1 32,3 25,7 22,9 33, Drift- och underhållskostnad 9,8 3,1 15,0 18,0 7,0 9,0 3,0 6,5 14, Bränsle 10,6 30,9 47,1 52,2 0,0 0,0 0,0 2,6 10, Värmekreditering 0,0 0,0-51,9-59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ELPRODUKTIONSKOSTNAD 36,9 41,6 41,5 51,0 37,1 41,3 28,7 32,0 58,

23 Specificerade produktionskostnader Elproduktionskostnader idag för alternativa tekniker i jämförelse med bästa solelsscenario(öre/kwh) KK400 GKK400 GKKVV4 0 BKVV30 BKVV10 VI20L VI90H VA Ny kärnkraft OxiFuel brunkol Stora 2050 H Nät anslut ningskost nad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 Värmekreditering 0,0 0,0-18,3-51,9-59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bränsle 10,6 30,9 39,2 47,1 52,2 0,0 0,0 0,0 2,6 10,8 0,0 Drif t - och underhållskost nad 9,8 3,1 5,3 15,0 18,0 7,0 9,0 3,0 6,5 14,2 14,2 Kapit alkost nad 16,4 7,6 15,3 31,3 40,4 30,1 32,3 25,7 22,9 33, Specificerade kostnader för alternativa tekniker 150,0 100,0 Öre/kWh 50,0 0,0 KK400 GKK400 GKKVV40 BKVV30 BKVV10 VI20L VI90H VA OxiFuel brunkol Stora 2050 H Kapitalkostnad Drift- och underhållskostnad Bränsle Värmekreditering Nätanslutningskostnad PRODUKTIONSKOSTNAD -50,0-100,0 12

24 Totala Elproduktionskostnaden- Solel jmfr Alternativ Elproduktionskostnader (öre/kwh) ,9 41,6 41,5 41,5 51,0 37,1 41,3 28,7 32,0 36,6 58,9 0 KK400 GKK400 GKKVV40 BKVV30 BKVV10 VI20L VI90H VA Ny k ärnkraft F kraft EDF brunkol A B C Ny k ärn- OxiFuel Små idag Små 2020 Sm å 2020 Sm å 2050 D Stora idag E Stora 2020 F Stora 2020 G Stora 2050 H Jätte 2020 I 36,9 41,6 41,5 41,5 51,0 37,1 41,3 28,7 32,0 36,6 58, Elproduktionskostnaden- 5 alt 7 % kalkylränta Elproduktionskostnader (öre/kwh) % 5% Små idag A Små 2020 B Små 2020 C Små 2050 D Stora idag E Stora 2020 F Stora 2020 G Stora 2050 H Jätte 2020 I 14

25 Varför skall ett kraftföretag investera i solceller? Slutsatser Mycket dyrare än alternativen Solelen har inget effektvärde Mycket dyr att primagöra Kraftföretagen i Norden kommer inte att satsa på solel Men Om det ändå byggs solel kommer den att påverka kraftsystemet Hur mycket solel kan rymmas i kraftsystemet (vattenmagasinen) utan ytterligare kostnader? 15 Vattenmagasinens fyllnadsgrad över året Sveriges magasinskapacitet Totalt 34 TWh Ett normalår finns ytterligare ca 6,8 TWh tillgängligt i magasinen (ca 20 16

26 Vattentillrinning ett normalår juli-nov juli-nov ca 23 TWh 17 Vattenkraftproduktion ett normalår juli-nov juli-nov ca 23 TWh 18

27 Solelsproduktion under juli-nov Solelens produktionsprofil: juli-nov ca 30 % av årsproduktionen 19 Vindkraftproduktion under juli-nov Vindkraftens produktionsprofil: juli-nov ca 33 % av årsproduktionen % av årsproduktion Vindelprofil 2003 Vindelprofil 2004 Vindelprofil 2005 Landets elförbrukningsprofil Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 20

28 Hur mycket vind- och solel kan lagras i vattenmagasinen Vindkraft 15 TWh (byggs ut först) 33% av årsproduktionen under juli-nov 5 TWh av tillgängliga 6,8 TWh Solel 30 % av årsproduktionen under juli-nov 1,8 TWh solelslagring Slutsats: Max solelstillförsel 6 TWh (ca MW peak ) OBS! Detta är en teoretisk betraktelse som utgår från genomsnittsvärden vilka mycket sällan inträffar i verkligheten 21 Tack för uppmärksamheten. och nu över till nätägarens frågeställningar

29 Solel ur nätägarens perspektiv Olof Samuelsson Solel i distributionsnätet Ger spänning Personsäkerhet önätsskydd! Ger ström och effekt Påverkar spänningen i nätet Påverkar förluster i nätet Ger energi Inte mycket abonnemang!

30 11 kv Önät Transformator 0,4 kv Förbrukning Distributionsnät drivs radiellt idag Spänningslöst utan huvudinmatning Lokal generering kan ge önät Spänningssättning personfara Automatisk återinkoppling riskabel Önätsskydd krävs Kopplar bort produktion i önät Avsiktlig ödrift intressant G Lokal generering Önätsskydd Traditionellt lokal lösning Mäter i anslutningspunkten och avgör driftläge Enkelt men otillräckligt i vissa situationer Nätägarens inflytande bara via anslutningskrav Central lösning möjlig Kommunikation behövs Nätägaren får kostnad Nätägaren får inflytande

31 Spänning och förluster Effektflöde ger ström i ledningar Spänningsfall Förluster Maxförbrukningen (Pf-max) avgör idag Solel (Ps) ändrar effektflödet P Ps<Pf minskar P Ps=Pf eliminerar P Ps>Pf vänder P 10x3 kw Beräkningar Dimensionerande fall för lokal elproduktion Maxförbrukning och ingen elproduktion Minförbrukning och max elproduktion (När?) Ger max 50 kw solel i exempel Samvariation solel och förbrukning Säsongsmässigt dålig överensstämmelse Dygnsmässigt god överensstämmelse Uppåt 100 kw solel möjligt i exempel Kräver nya analysrutiner hos nätbolag

32 Exempel med samvariation Källa: Viawan (2006) Spänningsprofilen bättre upp till 90 kw solel Förlusterna lägre upp till 110 kw solel Sannolikhet att överskrida gränser Inmatningsabonnemang Ska täcka kostnader för mätning/avräkning Avdrag för nätnytta >2400 kr/år Rabatterad jämfört med annan elproduktion Men intäkter från energiförsäljning små Hur enkelt och billigt kan det göras?

33 Nätansluten solel Kostar för nätägaren att hantera Förenkla! Påverkar spänning och förluster Måttliga mängder solel förbättrar läget Passar inte standardanalys byt metod! Ger risk för ödrift Centraliserat önätsskydd bra för nätägaren Tillgång vid avsiktlig ödrift

34 Slutsatser Solel i Sverige I Sverige finns en potential för att bygga ut solel Solinstrålningen över året räcker till för att täcka stora delar av vårt elbehov en stor del av året på lång sikt - och tillgänglig yta finns på byggnader och på mark Med ökad teknisk prestanda kommer verkningsgraden att öka. En ökad verkningsgrad medger ett utbytet ökar alternativt den erforderliga ytan att minska. Kostnaderna för produktion av solceller och solel beräknas bli betydligt lägre om år

35 Kraftföretagen och solel Kostnaden för kraftföretagen är hög med våra antaganden blir det inte konkurrenskraftigt för kraftföretagen att generera solel. Det mest konkurrenskraftiga resultatet erhålles för ett solcellssystem på 500m 2 år 2050 kostnaden för den genererade elen uppskattas till 1,23 SEK/kWh. Med utgångspunkt från historiska genomsnittsvärden avseende magasinsfyllnad, vattentillrinning och elbehov visar beräkningar att dagens system kan medge en utbyggnad av vindkraft med 15 TWh och solel med ca 5TWh. Nätägarna och solel Generellt visar resultaten i rapporten att distribuerad elproduktion har en positiv inverkan på spänning och förluster i nätet. Vidare visas att den dygnsmässiga överensstämmelsen mellan förbrukning och solel kan vara värdefull - trots att de inte sammanfaller säsongsmässigt. Ägarna av solelanläggningar betalar för närvarande årliga avgifter till nätägarna som skall täcka kostnaderna för mätning och administration med avdrag för nätnyttan. Denna avgift är idag större än intäkterna från energiförsäljningen. - Detta förhållande försvårar eller förhindrar nätanslutning av små solelanläggningar.

36 Slutsats (1/2) Kraftföretag kommer av företagsekonomiska skäl inte att investera i solceller. Nätägarna kommer att mötas av såväl utmaningar som möjligheter vid en utbyggnad av solel i Sverige. Den kanske viktigaste utmaningen är den höga kostnaden för nätanslutning. Slutsats (2/2) I en första analys av husägarna som investerare identifierar vi betydligt lägre kostnader och ett högre värde av solel. Med 10 och 30 kvadratmeter stora solcellsanläggningar kan kostnaderna komma att tangera 1 SEK/kWh på längre sikt (ca 2050). Solcellsmoduler kan utvecklas till ett konventionellt byggelement och framförallt kombineras med solskydd och/eller kylning För en djupare analys av utmaningar och möjligheter för husägaren och andra aktörer lyfter vi fram behovet av ytterligare studier.

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Elproduktionskostnader nya anläggningar?

Elproduktionskostnader nya anläggningar? Elproduktionskostnader nya anläggningar? EnergiTing Sydost Västervik 2015-11-12 Solvie Herstad Svärd, Civ Ing Seniorkonsult Kraft&Värme, WSP Agenda Bakgrund/Utblick Elproduktion Övergripande resultat och

Läs mer

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Översikt Små och stora strömavbrott Trender inom elanvändning Statistik Sverige Energiläget g 2007 Världen

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren El från förnybara källor Den nya torktumlaren Många stora förändringar Ved (förnybart) Kol och olja Kol och olja Kol, olja och vattenkraft (förnybart) Kol, olja och vattenkraft Vattenkraft och kärnkraft

Läs mer

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Stockholm, 2010-10-28 Daniel Welander, Vattenfall Power Consultant Fjärrvärme

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Mål El från nya anläggningar 2007 (Elforsk 07:50) Inventering av framtidens produktionstekniker för el- och värmeproduktion (Elforsk rapport 08:74)

Mål El från nya anläggningar 2007 (Elforsk 07:50) Inventering av framtidens produktionstekniker för el- och värmeproduktion (Elforsk rapport 08:74) Sammanfattning Mål Föreliggande rapport utgör uppdatering och sammanfattning av rapporterna El från nya anläggningar 2007 (Elforsk 07:50) som redovisar beskrivningar av tekniker och kostnadsnivåer för

Läs mer

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Peter Blomqvist 217-5-1 Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar för och systemeffekter

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Gammalt Budskap Solelsystem är för dyra! Solvärmesystem har låg täckningsgrad och kan ej konkurrera med

Läs mer

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse - David Lingfors - Joakim Widén Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, Box 534, 75121 Uppsala. David.lingfors@angstrom.uu.se

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef Årsstämma 2016-06-01 Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef 1 Lars Larsson, tf VD Rabbalshede Kraft juni 2015 Göteborg Energi AB Vattenfall 2

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind

100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind 100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind 10 maj 2017 Martin Johansson Enheten för förnybar energi Några viktiga utgångspunkter 100 procent förnybart till 2040 Ingen tvångsnedstängning av

Läs mer

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung Kraftvärmens roll i framtidens energisystem Per Ljung ELSYSTEMET KAN HANTERA STOR EFTERFRÅGAN PÅ VINTERN OCH STORA VATTENFLÖDEN PÅ SOMMAREN 25 20 Inflöde vatten Vattenkraft GWh/h 15 Vattenmagasin / lager

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat:

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens bidrag till variationshantering på elmarknaden Fjärrvärmen kan i olika hög grad underlätta för ett

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Erik Axelsson 217-3-8 Nyligen avslutat projekt på Profu Utbyggnad av solel i Sverige Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige Framtidens solel i Östra Mellansverige Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Studentprojekt med entreprenörsknorr Mötet mellan beställare och leverantör

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige -sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv Elforsk rapport 07:17 Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall Power Consultant AB Björn Karlsson, LTH/LU Elisabeth

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Energiläget

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) 100 procent förnybar energi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT Energilunch den 2 december 2015 Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi Bakgrund Idag och i framtiden förväntas mer elproduktion som

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin,

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp El till vad och hur mycket i svensk industri IKP Energisystem Sven-Olof Söderberg, Louise Trygg, Peter Karlsson, Alemayehu

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO SERO, Olof Karlsson 10 november 2012 Ekonomisk kalkyl 2 MW verk november 2012 Tornhöjd 102 m Inköpspris nyckelfärdigt 30 milj. kr Avskrivningstid

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Vecka 3 14 jan - 20 jan år 2013, version: A

Vecka 3 14 jan - 20 jan år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 3 14 jan - 2 jan år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 dec feb apr jun aug okt dec feb 2 % 1 9 8 7 4

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 21-11-1 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer