Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!!"

Transkript

1 Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen Det räcker med 1 % av Sveriges area med en solpanel med 30% verkningsgrad för att klara hela Sveriges energibehov under ett år Ett villatak tar emot 5 gånger mer solinstrålning på ett år än en normalhushålls totala energianvändning Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post: HISTORISK FÖRFLYTTNING AV KAPITAL

2 En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet BEHOVSPYRAMIDEN Illustration: Gordon Linder Mål % förnybar energi 10 % förnybar energi i transportsektorn 20% effektivare energianvändning 40% minskning av utsläppen av klimatgaser (-20 miljoner ton i förhållande till 1990) Användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska avvecklas till år TWh vindkraft till år 2020 Skillnad på kwh och kw Resurser och tillgångar finns Utmaningen är att klara effektbehovet VISSA KOMMUNER OCH ENERGIBOLAG LIGGER LÅNGT FRAM! SVENSKA SOLENERGIFÖRENINGEN Forskare tillverkare - användare ISES 2003 ESTIF-ISES Strategidokument Nytt kansli JAK Ny medlemstidning Energimagasinet

3 VAD SKA JAG VÄLJA? HÅLLBAR UTVECKLING Illustration: Gordon Linder DET ÄR INTE LÄTT ATT VÄLJA ENERGIPRISUTVECKLING Källa: Värmeboken Källa God energirådgivning på 90-talet, FSE KONSUMENTPRISER - FALKENBERG

4 FLEXIBILITET OBEROENDE - SÅRBARHET BESLUTSUNDERLAG PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Källa: Weishaupt Svenska AB Pris investeringsvilja Driftkostnad bränsle Prisutveckling tillgänglighet Drift- och underhållskostnader Förnybar energiteknik Inomhusklimat Miljöhänsyn Mode trend Bekvämlighet Livslängd PASSIV SOLVÄRME GER BÄTTRE INOMHUSKLIMAT Källa: Solar Installation, James & James TEMPERATUR OCH LJUS Källa: Solar Installation, James & James

5 KOSTNADSEFFEKTIV STOR POTENTIAL LUFTBUREN SOLVÄRME Källa: Solar Installation, James & James Källa: Solar Installation, James & James LUFTSOLFÅNGARE FÖR FRITIDSHUS LUFTBUREN SOLVÄRME - FLERBOSTADSHUS Vädrar ut unken luft Bidrar med värmetillskott Minskar fukt- och mögelproblem Illustration: typoform Källa: Solar Installation, James & James

6 SOLVÄRME GÅRDSTENSBOSTÄDER - ANGERED HERTINGS GÅRD - FALKENBERG Foto: Christer Nordström och Jan-Olof Dalenbäck Ombyggnadsprojekt med aktiva solfångare på tak och förvärmd tilluft genom inglasade balkonger Passivhus med förvärmd tilluft Foto: Lars Andrén SOLAR CHIMNEYS SOLKYLA Foto: Lars Andrén Illustration: Climatewell

7 SOLVÄRME v/s SOLEL SOLVÄRME v/s SOLEL SOLVÄRME- SOLFÅNGARE Effekt Wtp/m² Verkningsgrad % Värmeproduktion kwh/m²&år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd ca kr/m² Livslängd år Garantitid 3-15 år Fats Energipris öre/kwh Villaägare kan söka ROT-avdrag SOLEL - SOLPANELER Effekt Wep/m² Verkningsgrad 2 15 % Elproduktion kwh/m²&år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd 60% (55%) Livslängd år Garantitid år Kostnad före bidrag öre/kwh Fast energipris öre/kwh (netto efter bidrag) Källa: SSE SOLVÄRME och SOLEL i KOMBINATION MODULBYGGANDE SOLEL OCH SOLEL Villa Åkarp Malmö Plusenergihus Levererade 1600 kwh el till nätet 2010 Anpassningsbar Fungerar som klimatskal Mix mellan solel och solvärme Källa: S*Solar, Robert Sunquist:

8 EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER FRAMTID VILLAMARKNAD Foto: Fueltech - Energibo Källa: S*Solar, Robert Sunquist: Foto: EkoSol Plusenergihus Småskalig elproduktion ONE TONNE LIFE SOLCELLSBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN Källa: SOLENTEK SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET Energimyndigheten -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER Nätanslutna system MAX kr / objekt och kr/ kw hybrid) ( kr/kw för Stödnivå max 45% GÄLLER TILL OCH MED 2012 I MÅN AV MEDEL

9 SOLEL SVERIGE Ca 0,01 TWh/år SOLEL EU-15 Källa: SSE Källa: SSE SOLEL VÄRLDEN SJÄLVFÖRSÖRJANDE SOLELSSYSTEM Foto: NAPS Sweden AB Källa: SSE Lågeffekta behov utanför ledningsnätet

10 SOLCELLER - SOLPANELER MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - ARKITEKTUR Fräscha upp byggnaden Skapa uppmärksamhet Unikt! Byggnadsintegrerad teknik Nätansluts med allt bättre villkor Allt mer konkurrenskraftig Stor potential Källa: Direct System Petter Sjöström MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - FUNKTION GODA EXEMPEL- FUNKTION Källa: Direct System/Petter Sjöström Källa: Soluppgång i Väst/Lisa Ossman Foto: Emma Burridge Källa: Direct System Petter Sjöström

11 MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - PRODUKTION SÅ HÄR GÖR DU 1. Anmälan till nätägaren 2. Begär in offerter 3. Ansök om investeringsstöd 4. Handla upp - Behörig elektriker (godkänd av nätägaren) 5. Färdiganmälan (nätägaren) 6. Anläggningen måste besiktigas före drifttagning Källa: Direct System Petter Sjöström Andelar i solcellsanläggning exemplet Sala Heby Energi LADDSTATION FÖR ELMOPEDER OCH ANDRA FORDON Färdigställd: 2009 Effekt: 47 KW Area: 375 m 2 Föreningen äger och driver anläggningen ca 160 medlemmar 2 MSEK (insats = SEK) Föreningen ger ingen utdelning under fem år avkastningen investeras i en utbyggnad av anläggningen Föreningen har ett avtalsreglerat samarbete med SHE: Köp av el Skötsel drift, ekonomi, administration Arrende av mark Inkoppling till elnätet Källa: Sala-Heby Energi Källa: Falkenberg Energi

12 ANNUITETSKALKYL SYSTEMUPPBYGGNAD VATTENBUREN SOLVÄRME Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 5% realränta. Solelssystemet kostar kr/m² och ger 140 kwh / m² och år. Kalkylen avser en anläggning på 50 m². FORMEL (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solelsproduktion EXEMPEL FÖRE BIDRAG ( :- x ) + 0 öre/kwh = 1,72 kronor/kwh kwh EXEMPEL EFTER BIDRAG (45%) (82500:- x ) + 0 öre/kwh ~ 0,95 kronor/kwh kwh OLIKA SYSTEMPRINCIPER MÅLGRUPPSSELEKTERING VATTENBUREN SOLVÄRME SMÅHUS - DIREKTVERKANDE EL - VATTENBUREN EL - OLJEUPPVÄRMDA - VEDPANNOR BASSÄNGUPPVÄRMNING - OFFENTLIGA BAD - EGNA HEM Illustration: typoform Självcirkulerande Dränerande Trycksatta FLERBOSTADSHUS - ALLMÄNNYTTAN - PRIVATA ÖVRIGA MÅLGRUPPER -KYRKA OCH SAMFÄLLIGHET - IDROTTSANLÄGGNINGAR -STAT OCH LANDSTING -CAMPING

13 SOLVÄRME KONKURRENSKRAFTIGARE ÄN NÅGONSIN! SOLVÄRME SVERIGE BRA TEKNIK ÖVER 50% VERKNINGSGRAD LÅGA PRISER LEGAT STILL I 10 ÅR LÅG RÄNTA GYNNAR KAPITALBINDANDE TEKNIK GENERÖST BIDRAG FRÅN STATEN ÖKAD KONKURRENSKRAFT MOT ALTERNATIVEN TEKNIKEN FUNGERAR!!! Foto: Lars Andrén Ca 0,12 TWh/år Källa: SP & SSE FÖRDELNING EUROPA 2009 FÖRDELNING VÄRLDEN 2009 Dividerat med 0,7 = m² Källa: Jan-Olof Dalenbäck, CTH Dividerat med 0,7 = m²

14 NY TEKNIK TRENDER Lazer Plate ny typ av absorbator Reflekterande och koncentrerande teknik Lågtemperatursolfångare HYBRIDTEKNIK - EL OCH VÄRME Källa: Absolicon AB Källa: Uponor Källa: BoRö Pannan AB Källa: Texsun Källa: MaReCo Illustration: typoform Källa: S unstrip AB Källa: MaReCo Illustration: typoform SOLKRAFTVERK MED STERLINGTEKNIK NY TEKNIK REFLEKTERANDE SOLFÅNGARE Källa: MaReCo Mäter 12x 12 m. Totalt 90 m² spegelarea. Anläggningen ger 25 kw maxeffekt och genererar kwh / år. Speglarna värmer en kollektor med vätgas till 700 grader som sedan kyls i ett vätskeburet kylsystem. Den expanderande och kontraherande gasen driver kolvar som i sin tur överför kraften till en generator. Källa: Vattenfall Utveckling AB Absolicon Spanien MaReCo-solfångare 500 m² Torsåker Foto:Mark Kretz, Energi&Miljö Källa: Absolcin, Joakim Byström

15 NY TEKNIK SOLCELLSDRIVEN SOLFÅNGARE SOLVÄRMEBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN ROTAVDRAG SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET BOVERKET -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER SOLFÅNGARNA MÅSTE VARA SOLAR KEY-MÄRKTA PRESTANDARELATERAT 2,50 /kwh x MODULAREA MAX kr FÖR SMÅHUS (upp till två lgh) OBJEKTSGRÄNS övriga kr GÄLLER TILL OCH MED 2011 I MÅN AV MEDEL KRÄVS DRIFT- OCH SKÖTSELANV. PÅ SVENKSA Källa: Euronom STORSKALIG SOLVÄRME FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING FJÄRRVÄRMESYSTEM MED DYGNSLAGER Illustration: typoform Foto: Lars Andrén Kunskapen finns Sverige är ett föregångsland Svår konkurrenssituation i producerande led

16 FJÄRRVÄRMESYSTEM DIREKT MOT KULVERT STANDARDISERAT DRIVPAKET FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING Illustration: typoform Foto: Armatec SOLFJÄRRVÄRME MED SÄSONGSLAGER CENTRALVÄRME MED INDIVIDUELLA SYSTEM Illustration: typoform Illustration: typoform

17 EXEMPEL MED FJÄRRVÄRME TÄNK PÅ ATT ISOLERA KULVERTEN NOGA Förluster: 8-15 W per m KOMPLETTA ENERGIBODAR TAKINTEGRERAD SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS Källa: ZW Energiteknik Illustration: typoform Förhållandevis hög täckningsgrad > 33% Sänker andelen köpt energi Låg merkostnad Bra lönsamhet Foto: Jochen Dahm

18 TEKNIK FÖR NYPRODUKITON OCH OMBYGGNAD FINNS IDAG VÄRMEOMVANDLARE - TAKTÄCKNINGSMATERIAL Foto: Lars Andrén Foto: Lars Andrén Boverkets Byggnads Regler (BBR) kwh köpt energi per m² Nya BBR (el-värme), 3 zoner, (1 jan 2010) kwh köpt el per m² Begränsad el-effekt, W/m², (4,5-5,5 kw/130m²) x faktor 2 för v.p. Passivhus kwh/m² Takintegrerad Platsbyggd 4-6 m² per lgh Foto: Tomas Åhlén DIMENSIONERINGSKRITERIER FÖR FLERBOSTADSHUS INGÅNGSDATA - FÖRSTUDIE Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst

19 EN DEL AV HUSTAKET STANDARDISERADE TAKKASETTER Illustration: typoform Foto: Jan-Olof Dalenbäck Taktäckningsmaterial och värmeomvandlare En naturlig byggnadskomponent Foto: AllboHus/HeatOn STANDARDISERAD SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS KONVENTIONELL VVS TEKNIK Foto: Jan-Olof Dalenbäck Enkel montering Tydliga gränssnitt (montering och garantier) Illustration: typoform

20 FRAMTIDA SÄSONGSLAGERTEKNIK ANNAN TÄNKBAR TEKNIK SPÄNNANDE DESIGN Foto: Lars Andrén Illustration: typoform Foto: Lars Andrén NY OCH SPÄNNANDE DESIGN EKSTA BOSTADS AB Foto: Lars Andrén Solvärme sedan 1980 Cirka 7500 m² solfångare % sol 60-65% biobränsle Halverad värmekostnad

21 KONKRETA EXEMPEL SOL OCH PELLETS EKONOMI Foto: Jochen Dahm Solvärmeprojektet Onsala Antal lägenheter (2600 m² uppv. Area) 36 st Ackumulatortank 18 m³ Solfångararea 220 m² Merinvestering solfångare 838 kr* / m² Rör, drivpaket mm. 213 kr* / m² Kostnad ackumulatortank kr* Totalkostnad värmesystem kr* Solfångarna tillför 60 MWh / år Solvärmen kostar 60 öre*/kwh (vid annuitet ) Solvärmen utgör <1% av byggkostnaden * 1992 års penningvärde VARFÖR DENNA STORA FRAMGÅNG FÖR EKSTA? SOLVÄRME FÖR BASSÄNGUPPVÄRMNING Foto: Lars Andrén Långsiktighet Kontinuitet Kunskap internt, externt Ekonomi vilja - mål Ideologi strategi Samverkan Foto: Lars Andrén Enkel teknik Inga driftkostnader Mycket bra lönsamhet Förlänger badsäsongen

22 FÖRSÄLJNING LÅGTEMPERERADE SOLFÅNGARE BASSÄNGUPPVÄRMNING - DIREKTA SYSTEM Driftsäker teknik Snabb återbetalning Befintlig utrustning används Bassängvattnet cirkulerar direkt Källa: Solar Installations, James&James KOMBINERAD BASSÄNGTÄCKNING OCH SOLFÅNGARE BASSÄNGUPPVÄRMNING - INDIREKTA SYSTEM Källa: Solar Installations, James&James Illustration: typoform Kräver värmebehov vintertid Högre investeringskostnad

23 EKONOMI I VERKLIGHETEN VESSIGEBROBADET Installerad 1985 fortfarande i drift!! Investeringskostnad kr 125 m² solfångare, statsbidrag kr, nettoinvestering kr Lönsamhetsberäkning annuitet Vid beräkning av ett årligt tillskott på kwh / år (400 kwh/m² och år) 20 års kalkyltid 5% realränta ger en kapitalkostnad på 31 öre / kwh + drift Kostnad ca 35 öre / kwh!! Pay-off tid oljepris kr/m³ idag 10000kr/m³ besparing 13m³/år vid oljepris 1382kr/m³ 11 år vid oljepris 10000kr/m³ = 1,5 år Miljö Vid 13 m³ oljereduktion minskar de årliga utsläppen med 80 kg svaveldioxid, 65 kg kväveoxider och 30 ton koldioxid Källa: Viessmann PLANA SOLFÅNGARE Bra verkningsgrad - bra pris Kostnadseffektiv Dominant marknadsandel Går att integrera i olika taktäckningsmaterial Säker konstruktion lång livslängd Finns som byggsats och halvfabrikat Källa: Effecta-Pannan SJÄLVBYGGERI VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE Foto: Lars Andrén Lika bra verkningsgrad och prestanda Samma livslängd Nästa halverad kostnad färdigt system Kräver egen insats Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ Kräver mindre area Importerad teknik Källa: Euronom

24 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE - TORR ÖVERFÖRING FUNKTION HEAT-PIPE Mini lutning Medium - vatten Kan arbeta upp till 230 C Starttempemperatur ca 30 C Källa: Viessmann Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ vridbara Benämns ofta som Heat-Pipe VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE VÅT ÖVERFÖRING U-TYPE Rör - solkrrets Värmeledningsprofil VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE VÅT ÖVERFÖRING CIRKULÄR ABSORBATOR Fusion glassrör Yttre glassrör Vakuum Absorbatoryta Tilopp och retur Källa: Effecta Källa: Euronom

25 SVERIGES STÖRSTA VAKUUMRÖRSANLÄGGNING VERKNINGSGRAD OCH PRESTANDA KVALITETSSÄKRA - KÖP ENDAST PROVAD TEKNIK! SP-LISTORNA GER VÄRDEFULL INFORMATION Solar Key mark Internationell provningsstandard Ackrediterade testinstitut Tillverkare/ Leverantör Aquasol Effecta AB Solfångare Certifikat (år) Aquasol (2003) Aquasol Big (2003) TeknoTerm ST/ Effecta ST (2003) Typ P P P Modularea (Ref. area) m² 2,23 (2,06) 4,43-13,25 (4,10-12,35) 2,72 (2,51) Årsutbyte Per modul (per m² ref.area) kwh vid 50 C 731 (355) (408) 986 (393) Certifiering (P-märkt eller Solar Keymark) Materialprovning Ja Ja Ja Datablad/ ENED Dokumentation Hållbarhet (vind, regn, snö, uv-strålning) Värmeutbyte Materialprovning Utomhusexponering Accelererande ålderstest Värmeutbyte Demontering, besiktning Avtal, fortlöpande kontroll Euronom AB Sol & Energiteknik SE ExoSol OPC S411 R (2008) ExoSol OPC S411 R (2008) Intelli-heat 18/58x1800 (2005) V-R- U V-R- U V-H 1,46 (1,14) 2,13 (1,72) 2,78 (1,71) 661 (580) 1030 (599) 992 (580) Solar Keymark Solar Keymark

26 PRISEXEMPEL PRISEXEMPEL KOMPLETT SYSTEM 10 m² SEK (komplett, färdigt inkl. moms) Färdigt system 10 kvm solfångare Typ av solfångare pris/m² årsutbyte/m² SEK, inkl. Moms kwh (SP-tester) Referensarea Plan, fabriksbyggd : kwh/m²/år Vakuumrörsolfångare : kwh/m²/år Självbyggeri : kwh/m²/år Lågpris/import : kwh/m²/år Samtliga komponenter (solfångare, rörledningar, drivpaket och värmelager) Varierar beroende på produkt- och systemval, eget arbete och praktiska förutsättningar. Medelpris vid bidragsansökningar ligger mellan kr/m² solfångare inkl. ackumulatortank MÄTDATA HOVMANTORP OLIKA MONTERINGSALTERNATIV Tappvarmvatten system Installerat 1986 Källa: Hasse Spjut Infällt 5 kvm solfångare Infällt i tak Utanpå tegeltak Fristående - stativ 280 liter beredarvolym Foto: Lars Andrén Viessmann samt Ola Bengtsson

27 TÄNK PÅ PLACERINGEN ESTETISKT TILLTANDE NÄRA VÄRMELAGRET GÖR GIVARE OCH KOPPLINGAR TILLGÄNGLIGA ISOLERA RÖR OCH GIVARE VÄL ATT FÖREDRA VÄDERSTRECK OCH ORIENTERING FRÅN SYDVÄST TILL SYDOST MELLAN 25 OCH 65 SKILLNADEN MELLAN BÄSTA OCH SÄMSTA LÄGE ÄR <10% UNDVIK RAKT VÄST- ELLER ÖSTLÄGE BORTFALLET BLIR MELLAN 25 OCH 32% FÖR PLANA SOLFÅNGARE, MINDRE FÖR VAKUUMRÖR ALL FORM AV SKUGGA Foto: Marie Andrén Foto: GasokolESTIF Appar SMA SolarChecker (gratis) Grid Cam (gratis) Sun Scout (dyr men intressant) DET GÅR ATT KOMBINERA FUNKTION OCH ESTETIK ALTERNATIV PLACERING Foto: Euronom AB Foto: Ola Bengtsson Foto: Lars Andrén Foto: Ola Bengtsson Foto: Ola Bengtsson Källa: SOLENTEK FotoLennart Wing Foto: Lars Andrén

28 SOLVÄRME FÖR VILLA FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVER ÅRET Foto: Lars Andrén Källa: SOLENTEK Globalinstrålning kwh/m² och år 50% verkningsgrad => kwh/m² och år SOLINSTRÅLNING SVERIGE GENOMSNITTLIG SOLINSTRÅLNING VÄRLDEN Globalinstrålning mot en horisontell yta Globalinstrålning 30 lutande, sydvänd Källa: Norsk VVS & Energitekniks förening

29 DIMENSIONERING DIMENSIONERING FÖR VILLA kw/kwh 6,0 Jan Juni Dec Varmvattenbehov TAPPVARMVATTENSYSTEM KOMBISYSTEM 4 5 m² plana solfångare m² plana solfångare lagervolym lagervolym 50% av varmvattenbehovet % av årsvärmebehovet 4,5 3,0 1,5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sol Värmebehov VVförbr. PANNA AVSTÄNGD TAPPVARMVATTENSYSTEM KOMBISYSTEM 4 5 m² plana solfångare m² plana solfångare lagervolym lagervolym 50% av varmvattenbehovet % av årsvärmebehovet SOLVÄRMESYSTEM FÖR SMÅHUS TAPPVARMVATTENSYSTEM VILLA Illustrationer: Svenska solenergiföreningen Tappvarmvattensystem Kombisystem 4 5 m² plana solfångare m² plana solfångare beredarvolym liter ackumulatortank 50% täckningsgrad av v.v % täckningsgrad av årsv. Källa: Effecta Pannan AB Standardiserat Anpassat för utbytesmarknad Låg merkostnad enkel installation Lågt pris komplett kr Stark konkurrenskraft (ca 35 öre/kwh)

30 ACKUMULATORTANKEN GER FLEXIBILITET MINDRE SÅRBARHET ÖKAT OBEROENDE NYA INNOVATIONER UTVECKLAR ACKUMULERINGEN Källa: Armatec AB Källa: Fueltech ASB HJÄRTAT I FRAMTIDENS VÄRMESYSTEM VÄRMEFÖRLUSTER ACKUMULATORTANKEN Källa: Effecta Pannan AB Ackumulatortank Välisolerad, min 20 cm Volym: liter U-värde 0.33W/m²/ C Illustration: Lennart Molin

31 SOLVÄRMESYSTEMET KOMPONENTER - FUNKTION SOLVÄRME TILL BEFINTLIG ACKUMULATORTANK Solfångare Rörledningar (CU mm) Drivpaket Ackumulatortank Enkelt och billigt Ansluts med extern växlare Tar lite utrymme Tänk på dimensioneringen liter per m² solfångare Var vaksam vid stora volymer > 1500 l. Källa Effecta-Pannan SYSTEMUPPBYGGNAD DET ÄR MYCKET ATT TÄNKA PÅ Illustration: Typoform Illustration: Lennart Molin

32 DRIVPAKET VILLASYSTEM DRIVPAKET VILLASYSTEM Källa ACASO AB Källa Solar Intsalltion, James & James STANDARDISERADE DRIVPAKET ANNAT SOM UNDERLÄTTAR Källa Unarflex Maxitherm Måste vara temperaturtålig (~200 C) STORA prisvariationer ( kr/m) Förluster vid konventionell isolering10-15 W/m solkrets (2 x Cu rör 18 mm vid flöde 0,5 l./min per m² solfångare) Illustration: Lennart Molin

33 EXEMPEL PÅ TAKGENOMFÖRINGAR SAMVERKAN SOL OCH BIOBRÄNSLE Källa Effekta Pannan VILPE Integrerat vid nyproduktion Minimal merkostnad Låg driftkostnad Foto: Lars Andrén Ökad bekvämlighet SOL VED - ACKUMULERING SOL ACKUMULERING - PELLETS Ökar bekvämligheten Låga driftskostnader Miljövänlig teknik Flexibelt system Inhemska bränslen Källa Effecta-Pannan Höjer årsverkningsgraden Minskar miljöpåverkan Inhemska bränslen, förnybar energiteknik Källa: Effecta Pannan AB

34 STANDARDISERADE SYSTEM SOL - PELLETS MODERN HELAUTOMATISERAD PELLETSTEKNIK MED SOL!! Kombinationssystem Ett samtal en leverans Optimering sol bio el Bra alternativ till olja/ved Enkel installation, säker drift Källa: Scand Pellet AB Källa: Ariterm SOL ACKUMULERING - KÖKSPANNA SOL ACKUMULERING VATTENMANTLAD LOKALEDSTAD Ökar bekvämligheten Elda där du är Höjer komforten Extremt låga bränslepriser Källa: Effecta Pannan och EuroFire Ökar bekvämligheten Snygg design - möbel Minskar sårbarhet Hög verkningsgrad Kan ge extremt låga värmekostnader Källa: Effecta Pannan och STEM

35 SOL ACKUMULERING - PELLETSKAMIN ACKUMULATORTANK SOM FJÄRRVÄRMEVÄXLARE Bekväm uppvärmning Flexibelt system Minskar miljöpåverkan Hög mysfaktor Små utrymmeskrav Källa: Effecta Pannan och STEM Källa: Armatec AB SOL OCH VÄRMEPUMP TÄNKBARA KOMBINATIONER MED VÄRMEPUMP Teknik Ekonomi Funktion Källa Viessmann AB Minskar drifttiden för v.p. Kan återladda borrhål och marklager Lågtempererade solf. Återladdar direkt Ingen växling

36 VAD SKA MAN TÄNKA PÅ Inventera förutsättningarna? Placeringsmöjlighet för solfångarna Behövs bygglov? Utrymme för ackumulatortank/beredare Rördragning mellan solfångare och värmelager Anslutningsmöjlighet till befintligt system Kostnadsnivåer och tänkbar lönsamhet Foto: Lars Andrén Hur kommer jag vidare? Bygga själv eller nyckelfärdig anläggning? Kontakta leverantörer och/eller lokala installatörer Begär in systemförslag och offerter Jämför anbuden med varandra Besök referenser Kontrollera gärna mot tredje part, t ex kommunens energirådgivare Att tänka på Undersök garantivillkor och att det följer med drift- och sköteslanvisningar på svenska!! LATHUND Dimensionering Vilket sommarbehov råder, finns något extra ordinärt behov? (värme till källare, uppvärmning av utomhusbassäng eller liknande etc). Varmvattenanvändning är dimensionerande, normalt gäller 1-2 m² solfångare per person, alt. 4-6 m²/lgh, 3-3,5 m² solf./100 m² boarea. Solfångarna orkar normalt värma liter per m² beroende på prestanda och systemval. Var aktsam vid dimensionering mot större ackumulatorvolymer (>1500 liter), särskilt vikigt att säkerställa att ackumulatortanken är välisolerad! Systemval Alltid mest fördelaktigt vid nyproduktion eller då man ändå ska byta värmesystem, merkostnaden för solvärmen kan då hållas nere. Solvärmen kräver alltid ett värmelager. Systemkombinationer med bränslepannor är mest fördelaktiga då solfångarna kan ersätta låglasteldning som alltid sker med störst förluster. Det finns idag standardiserade system för såväl varmvattenberedning som kombinationssystem med pellets. Gör alltid en kritisk lönsamhetsberäkning, speciellt viktigt när solvärmen ska kombineras med kapitalbindande teknik såsom värmepumpar. Välj provad och verifierad teknik, antingen av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) eller motsvarande ackrediterat provningsinstitut. DIMENSIONERINGSEXEMPEL DIMENSIONERINGSKRITERIER FÖR CAMPING Dimensionering utomhusbassäng Oavsett vilken typ av solfångare som används bör solfångararean motsvara % av bassängarean. Ställs högre temperaturkrav i bassängen än C är glasade solfångare lämpligare än lågtempererade poolsolfångare. Dimensioneringsunderlag restauranger Kontrollera beläggningen i antalet persondygn (pd) för anläggningar med övernattning och mathantering. 1 pd drar mellan 0,5 till 1,5 kwh medan bara matservering drar 0,5 1 kwh per matgäst. Beräkna energianvändningen per månad. Dimensionering campinganläggningar Det är svårt att ge generella dimensioneringsråd, olika typer av campingar har olika beläggningsmönster. I allmänhet kan man säga att ett persondygn använder 0,5 till 1,5 kwh/dygn. Ett grovt mått på lämplig solfångararea är; Antalet tomter x 3,1 pers/tomt x 0,15 m² solfångare/pers = antalet m² solfångare. Dimensionering fjärrvärme Ta reda på värmelasten en solig sommardag i kw (kwh/h). Ta bort pannans minlast (för en panna som kan regleras on/off är detta värde 0) och dividera resten med 0,5. Svaret ger den solfångarearea som kan användas utan värmelager. Ex (150 kw/h 0 (oljepanna)) / 0,5 = 300 m² solfångare. Finns det ett värmelager i systemet blir det lite mer komplicerat men om utgångspunken fortfarande är en oljepanna (lättreglerad panna) kan värmebehovet i juli (kwh) delas med 100 och resultatet blir en uppskattad solvärmearea. Ex kwh /100 = m² solfångare. För en bra funktion behövs till denna area ett värmelager på liter per m² solfångare. Dimensionering Det är svårt att ge generella dimensioneringsråd, olika typer av campingar har olika beläggningsmönster. I allmänhet kan man säga att ett persondygn använder 0,5 till 1,5 kwh/dygn. Ett grovt mått på lämplig solfångararea är; Antalet tomter x 3,1 pers/tomt x 0,15 m² solfångare/pers = antalet m² solfångare.

37 UPPHANDLING Tänk på vid upphandling av mindre system (<50 m²) att offerten är komplett att studera garantitider och att komplett dokumentation medföljer att det ingår någon form av funktionsuppföljning jämför prestanda och pris korrekt, tex kostnaden / årlig kwh Vid upphandling av större anläggningar (>50 m²) Gör alltid en förstudie för att kunna värdera förutsättningarna Välj konsult, leverantör och entreprenör med omsorg!! Välj mellan generalentreprenad (utgår ifrån någon form av projekteringshandlingar) eller totalentreprenad (ansvarsfrågan ligger hos entreprenören som i allmänhet utgår ifrån en rambeskrivning) Installera en värmemängdsmätare för att kunna säkerställa att anläggningens funktion Undersök bidragsmöjligheten via länsstyrelsen eller ÅTTA GODA RÅD TILL EN VILLAÄGARE 1.Inventera dina förutsättningar. Finns det bra placeringsalternativ för solfångarna, finns det utrymme för ackumulatortanken, kan delar av nuvarande värmeutrustning användas och hur blir solvärmens konkurrenskraft gentemot nuvarande uppvärmningskostnad?! 2.Informera dig. Hämta hem erforderlig information om olika fabrikat och sätt dig in i systemalternativ och investeringskostnader. 3.Behövs bygglov? Ta kontakt med kommunens stadsarkitektkontor eller liknande och förvissa dig om eventuella bygglovskrav och kostnader för att upprätta dessa. 4.Kontakta leverantörer och installatörer. För att få fram ett systemalternativ och kostnad för detta måste entreprenörer tillfrågas. 5.Utvärdera inkomna förslag. System- och kostnadsjämförelse, garantivillkor, lönsamhet etc. 6.Besök referenser. 7.Den bästa kunskapskällan är anläggningar i drift. Besök och ta lärdom samt förvissa dig om att produkt och installation har varit till belåtenhet. 7.Beställ. Se till att få med drift- och skötselanvisningar med leveransen och att det ingår tid för genomgång och kontroll av funktionen. 8.Betala. Gör slutbetalning när anläggningen är drifttagen och allt är till belåtenhet. EKONOMI & LÖNSAMHETSBERÄKNING LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR SOLENERGI Solvärme Poolanläggningar öre/kwh utan bidrag Mindre varmvattensystem öre/kwh efter bidrag Större varmvattensystem öre/kwh efter bidrag Combisystem öre/kwh efter bidrag Som fast pris i år, därefter 1-5 öre/kwh Illustration: Gordon Linder Kapital Bränsle Verkningsgrad Drift & Underhåll Service SolEl Solel system (På tegeltak) öre/kwh efter bidrag Solel Integrerade (BIPV) öre/kwh efter bidrag Solel större system (MW) öre/kwh utan bidrag Som fast pris i år, därefter 1-5 öre/kwh

38 FORMEL ANNUITETSKALKYL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 5% realränta. Solfångarna är av så kallad plan modell och ger 450 kwh/m och år EXEMPEL 1 LÖNSAMHETSKALKYLER Varmvattensystem totalpris :-, nettokostnad efter bidrag och avdrag för varmvattenberedare :-, beräknad besparing kwh (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solvärmeproduktion EXEMPEL (50.000:- x ) + 2 öre/kwh = 0,91 kronor/kwh kwh EXEMPEL 2 (10.000:- x ) + 2 öre/kwh = 34 öre per kwh kwh 10 m solfångare anslutna till ackumulatortank med solvärmeslinga. Stor andel av arbetet görs själv, beräknad nettokostnad före bidrag :- (32.500:- x ) + 2 öre/kwh = 60 öre per kwh kwh UNDERLAG LÖNSAMHETSKALKYLER SÖK DIN SOL-LEVERANTÖR EXEMPEL 3 Komplett solvärmeanläggning (10 m²) inklusive ackumulatortank på 500 liter. Beräknad investeringskostnad :- (- bidrag 7.500:-) ( x 0,0802) + 2 öre/kwh = 113 öre per kwh kwh EXEMPEL 4 Komplett solvärmeanläggning med 8 m² vakuumrör inklusive ackumulatortank på 500 liter, investeringskostnad :- (- bidrag 7.500:-) ( :- x ) + 2 öre/kwh = 101 öre per kwh kwh

39 MYNDIGHETER - ALLMÄNNA ÖVRIGA SOLVÄRMELEVERANTÖRER INTERNETADRESSER BIOBRÄNSLE VÄRMEPUMPAR VINDKRAFT SOLENERGI TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Foto: Lars Andrén BÖCKER AV LARS ANDRÉN KÖP DIREKT AV FÖRFATTAREN Pris 380:- inkl. moms Nya böcker Pris 180:- inkl. moms Pris 180:- inkl. moms Pris 200:- inkl. moms Pris 400:- inkl. moms Pris 425:- inkl. moms

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Kombisystem för värme och varmvatten

Kombisystem för värme och varmvatten Examensarbete 10 poäng C-nivå Kombisystem för värme och varmvatten Reg.kod:Oru-TE-EXE082-En-104/01 Per Igel Energisystemingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Tord Larsson Combined

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered Solvärme på Utö Johan Jakobsson Johanna Stålered Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-015 BSC SE-100 44 STOCKHOLM Bachelor of Science

Läs mer