Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! Illustration: Gordon Linder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Illustration: Gordon Linder"

Transkript

1 Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen Det räcker med 1 % av Sveriges area med en solpanel med 30% verkningsgrad för att klara hela Sveriges energibehov under ett år Ett villatak tar emot 5 gånger mer solinstrålning på ett år än ett normalhushålls totala energianvändning Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post: SVENSKA SOLENERGIFÖRENINGEN HÅLLBAR UTVECKLING Forskare tillverkare användare Strategidokument - opinionsbildning Nytt kansli halvtidsanställd kanslist Medlemstidning Energimagasinet S Illustration: Gordon Linder 1

2 ENERGIPRISUTVECKLING POTENTIAL SOLENERGI TILL ÅR TWh SOLVÄRME ( m 2 ) 4 TWh SOLEL ( m 2 ) POTENTIAL % SOLEL AV ELANVÄNDNINGEN = TWh 10% SOLVÄRME AV VÄRMEBEHOVET = > 10 TWh DET FINNS 300 km 2 SÖDERVÄND TAKAREA I SVERIGE SOM SKULLE KUNNA GENERERA 40 TWh SOLEL ELLER 100 TWh SOLVÄRME Källa: Värmeboken KONSUMENTPRISER - FALKENBERG HISTORISK FÖRFLYTTNING AV KAPITAL ENORM TILLVÄXTPOTENTIAL Illustration: Svensk Solenergi 2

3 VI ÄR ALLT DUKTIGARE PÅ FÖRNYBAR ENERGI ENERGIFÖRSÖRJNING Förnybar energi [TWh] Biodrivmedel Våg & Ström-el Sol-el Vind-el Bio-el Vatten-el Solvärme En tabell över en tänkbar tillväxt av förnybar energi i Sverige TWh Vatten Bio-el Biodrivmedel Bio övrigt Biototal tillförd Vind Våg & Strömkraft Solel Solvärme Bio övrigt Användning varav el Elimport + icke förnybar el Energiimport + icke-förnybar energi Illustration: Förnhybarhetsrådet KYOTOPYRAMIDEN HERTINGS GÅRD - FALKENBERG Passivhus med förvärmd tilluft Byggkostnad: kr/m² Hyreskostnad: kr/m² Värme : 21,2 kwh/m² Varmvatten: 13,8 kwh/m² El-användn.: 15,5 kwh/m² Totalt: 50,2 kwh/m² Foto: Lars Andrén 3

4 PLUSENERGIHUS MED NETTODEBITERAD SOLEL SOLVÄRME v/s SOLEL Villa Åkarp Malmö Plusenergihus Levererade 1600 kwh el till nätet 2010 SOLVÄRME- SOLFÅNGARE Effekt Wtp/m² Verkningsgrad % Värmeproduktion kwh/m² & år Systemkostnad kr/m² Livslängd år Garantitid 3-15 år Fats Energipris öre/kwh Villaägare kan söka ROT-avdrag Schablon 30%) SOLEL - SOLPANELER Effekt Wep/m² Verkningsgrad % Elproduktion kwh/m² & år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd % Livslängd år Garantitid år Kostnad före bidrag öre/kwh Fast energipris öre/kwh (netto efter bidrag) Villaägare kan söka ROT-avdrag SOLEL SVERIGE FÖRDELNING EUROPA 2009 Källa: SSE 4

5 SOLVÄRMEBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN ROTAVDRAG SCHABLON 30% SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS FAKTURAVÄRDET ENS BOSTADSENHET BOVERKET ET -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER SOLFÅNGARNA MÅSTE VARA SOLAR KEY-MÄRKTA PRESTANDARELATERAT 2,50 /kwh x MODULAREA MAX kr FÖR SMÅHUS (upp till två lgh) OBJEKTSGRÄNS övriga kr GÄLLER TILL OCH MED 2011 I MÅN AV MEDEL KRÄVS DRIFT- OCH SKÖTSELANV. PÅ SVENKSA FLEXIBILITET OBEROENDE - SÅRBARHET Källa: Weishaupt Svenska AB PLANA SOLFÅNGARE VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE Källa: Viessmann Bra verkningsgrad - bra pris Kostnadseffektiv Dominant marknadsandel Går att integrera i olika taktäckningsmaterial Säker konstruktion lång livslängd Finns som byggsats och halvfabrikat Källa: Effecta-Pannan Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ Kräver mindre area Importerad teknik Källa: Euronom 5

6 KVALITETSSÄKRA - KÖP ENDAST PROVAD TEKNIK! TAPPVARMVATTENSYSTEM TENS EM VILLA LA Solar Key mark Internationell provningsstandard Ackrediterade testinstitut Dokumentation Hållbarhet (vind, regn, snö, uv-strålning) Värmeutbyte Materialprovning Utomhusexponering Accelererande ålderstest Värmeutbyte Demontering, besiktning Avtal, fortlöpande kontroll Källa: Effecta Pannan AB Standardiserat at Anpassat för utbytesmarknad Låg merkostnad enkel installation Lågt pris komplett kr Stark konkurrenskraft (ca 35 öre/kwh) MODERNA KOMBINATIONSLÖSNINGAR MED VÄRMEPUMPAR ÄR I ANTÅGANDE LÖNSAMHETSKALKYLER EXEMPEL 1 Varmvattensystem totalpris :-, nettokostnad efter ROT-avdrag och avdrag för varmvattenberedare :-, beräknad besparing kwh EXEMPEL 2 (19.750:- x ) + 2 öre/kwh = 65 öre per kwh kwh 10 m 2 solfångare anslutna till ackumulatortank med solvärmeslinga. Stor andel av arbetet görs själv, beräknad nettokostnad före ROT :- Källa Free e Energy AB (34.000:- x ) + 2 öre/kwh = 62 öre per kwh kwh 6

7 VALLDA HEBERG ETT STEG TILL!! NYTT SYSTEMTÄNK Illustration: Markgren Arkitektur AB och/eller Mats Abrahamssons Arkitektkontor AB EKONOMI Foto: Jochen Dahm Solvärmeprojektet Onsala Antal lägenheter (2600 m² uppv. Area) 36 st Ackumulatortank 18 m³ Solfångararea 220 m² Merinvestering solfångare 838 kr* / m² Rör, drivpaket mm. 213 kr* / m² Kostnad ackumulatortank kr* Totalkostnad värmesystem kr* Solfångarna tillför 60 MWh / år Solvärmen kostar 60 öre*/kwh (vid annuitet ) Solvärmen utgör <1% av byggkostnaden * 1992 års penningvärde [kwh/m²] FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVER ÅRET Solinstrålning i Göteborg J F M A M J J A S O N D Globalinstrålning kwh/m² och år % verkningsgrad => kwh/m² och år 7

8 BEHOVSPYRAMIDEN SOLINSTRÅLNING SVERIGE Skillnad på kwh och kw Resurser och tillgångar finns Utmaningen är att klara effektbehovet Globalinstrålning mot en horisontell yta Globalinstrålning lning 30 lutande, sydvänd GENOMSNITTLIG SOLINSTRÅLNING VÄRLDEN VÄDERSTRECK OCH ORIENTERING ATT FÖREDRA FRÅN SYDVÄST TILL SYDOST MELLAN 25 OCH 65 SKILLNADEN MELLAN BÄSTA OCH SÄMSTA LÄGE ÄR <10% UNDVIK RAKT VÄST- ELLER ÖSTLÄGE BORTFALLET BLIR MELLAN 25 OCH 32% FÖR PLANA SOLFÅNGARE, MINDRE FÖR VAKUUMRÖR ALL FORM AV SKUGGA Källa: Norsk VVS & Energitekniks förening Appar SMA SolarChecker (gratis) Grid Cam (gratis) Sun Scout (dyr men intressant) 8

9 FÖRSTUDIE - SIMULREING SOLKARTOR Solkartor Som ett svar på det stadigt ökande intresset för solenergi bistår allt fler kommuner och energibolag med kartläggningar av solenergipotentialen. Med dessa interaktiva kartor kan du se hur mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig. Göteborg Lund Stockholm Repowermap- ett globalt initiativ som visar cirka * anläggningar förnybar energi. (* 2 okt 2013) Källa: Direct ENERGY Petter Sjöström LURIGT MED SKUGGA FÖRSMUTSNING Källa: Mattias Ahlstedt, Bjursås Källa: ROBERT SUNDQUIST, S*SOLAR 9

10 MARKNADSUTVECKLING SOLEL SVERIGE GLOBAL MARKNAD SOLENERGI Källa: Johan Lindhal, Uppsala Universitet ETT AXPLOCK AV LÄNDER INSTALLERAD EFFEKT 2013 DER HÄNDER MYCKET JUST NU KINA MW JAPAN MW USA MW TYSKLAND MW ITALIEN MW DANMARK 156 MW SVERIGE 19 MW NORGE 1 MW TOTALT 2013 ACKUMULERAT MW MW Solcellsanläggningar i Halmstad Objekt Klar Total kostn. Bidrag % Bidrag Kr Yta kwp Ber.Prod. kr/m² kr/kwp kr/kwh Sannarpsgymnasiet kr 55% kr , ,16/1,46 Stenstorpshallen kr 45% kr , ,71/0,94 Frösakullsskolan kr 0% 0 kr , ,52 Getingeskolan kr 45% kr , ,08/0,69 Vallås Högstadieskola kr 0% 0 kr , ,00 Planerade eller under produktion (** = ingår i nyproduktion) Mjellby Konstmuseum kr? 0 kr Eldsberga Idrottshall **??? 0 kr 108???? Gården Ön ? 0 kr Söndrumsskolan ** kr? 0 kr , ,91 Halmstad Arena? kr? 0 kr????? Källa: SSE Summor kr kr

11 MODULBYGGANDE SOLEL OCH SOLEL MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - PRODUKTION Foto: Lars Andrén Anpassningsbar Fungerar som klimatskal Mix mellan solel och solvärme Källa: S*Solar, Robert Sunquist: Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: l Robert Sundquist S*Solar MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - FUNKTION FASADMATERIAL Frodeparken, Uppsala Solcellsarea: 900 m 2 Installerad effekt: 100 kw t Elproduktion: kwh/år Källa: Direct Energy Petter Sjöström Bild: White arkitekter Källa: Foto Lars Andrén 11

12 EXEMPEL PÅ MODERNA APPLIKATIONER EXEMPEL PÅ MODERNA APPLIKATIONER Foto: Lars Andrén Källa: Charlotta Winkler, WSP EXEMPEL PÅ MODERNA APPLIKATIONER FRAMTID VILLAMARKNAD - NYPRODUKTION Foto: Fueltech - Energibo Källa: Charlotta Winkler, WSP Foto: EkoSol Plusenergihus Småskalig elproduktion 12

13 SJÄLVFÖRSÖRJANDE SOLELSSYSTEM HYBRIDTEKNIK - EL OCH VÄRME Källa: Absolicon o AB Källa: MaReCo Foto: NAPS Sweden AB Lågeffekta behov utanför ledningsnätet Illustration: typoform Illustration: Energiförbättringar - Göteborg SOLFÖLJANDE SOLCELLER SOLAR TRACKER SÅ HÄR GÖR DU Invigning 15 maj 2014 Märkeffekt kw p Totalt 58 m 2 (36 st paneler á 1,56 m 2 ) SunPower (20,4 % verkningsgrad) Årsproduktion kwh (+ 50% mot fast montage) Källa: Absolicon AB 1. Anmälan till nätägaren 2. Förhandla med elhandlare 3. Begär in offerter 4. Ansök om investeringsstöd 5. Undersöks villkor för bygglov Källa: MaReCo 6. Handla upp - Behörig elektriker (godkänd av nätägaren) 7. Färdiganmälan (nätägaren) 8. Anläggningen måste besiktigas före drifttagning Foto: Lars Andrén Illustration: Energiförbättringar - Göteborg 13

14 FÖRSTUDIE SOLCELLSANLÄGGNINGAR STEG 1 Ta reda på Villkor & föreskrifter från nätägaren (el-abonnemang, anslutningspunkt / servisledning) Avtal elhandelsföretag (tänk på LOU) Bygglovshantering (www.boverket.se) Vilka stödformer som finns och kan bli aktuella FÖRSTUDIE SOLCELLSANLÄGGNINGAR STEG 2 Tekniska förutsättningar Optimering av storlek vad blir mest lönsamt (30 kw 200 kw) vad är dimensioneringsgrundande? Placering och utformning (infallsvinkel, väderstrecksorientering areabehov etc.) Särskilda villkor (t ex montering på eternittak asbetsförordningen) Sekundära funktioner t ex fasadeller taktäckningsfunktion, solavskärmning balkongräcken etc. Skuggrisk Vindlast Snöras - viktbelastning Täthet vid infästning FÖRSTUDIE SOLCELLSANLÄGGNINGAR TÄNK PÅ ATT SÄKERHETSASPEKTER Elsäkerhet lagar och föreskrifter Godkända moduler enligt iecstandard CE märkta komponenter Behov av åskskydd Anläggningen måste besiktigas före idrifttagning! Driftuppföljning och förvaltning (ställ krav på på drift- och skötselanv. och glöm inte att utbilda personalen) Den använda elen kommer sannolikt alltid att vara mer värd än den levererade åtminstone på lång sikt Utnyttja dom stödformer som finns (i den mån det finns investeringsstöd, el-certifikat, el-handelsavtal, skattereduktion, ursprungsmärkning ) Det kan förekomma särskilda försäkringsvillkor Standardlösningar är alltid mest kostnadseffektiva 14

15 ANNAT ATT BEAKTA KRAVSPECIFIKATION MATERIALLEVERANTÖR Finns det något mål och syfte med investeringen viktigt att skapa personalengagemang Lönsamhetskrav Miljöprofilering Minskade merkostnader i samband med nyproduktion, renovering och ombyggnad Estetiska mervärden Garantivillkor Var noga med kravspecifikationer! Begär funktionskontroll i samband med garantibesiktningen CE märkta produkter och komponenter Kompletta och tydliga installations- och driftmanualer (PÅ SVENSKA) Tydliga och målgruppsanpassade paketerbjudanden Kvalitativa och säkerhetsklassade komponenter (även kablage, mätarskåp etcetera) Behjälplig för support, utbildning och service OLIKA STANDARDER IEC (betecknas också EN 61215) kristallina kiselsolceller IEC tunnfilmssolceller Dessutom SS-EN Solkraftverk Anslutning till elnätet anger krav för att systemet ska få anslutas till elnätet och SS Anslutning till lågspänningsinstallationer IEC = International Electrotechnical Commission SÄKERSTÄLL KVALITÉN MED TESTAD TEKNIK Märkning av produkter Komponenter i en anläggning och hela anläggningen ska vara CE-märkta. Märkningen visar att produktansvarig intygar att komponenter och anläggning uppfyller de krav som rör säkerhet och elektromagnetiska störningar. Certifiering av produkter Olika möjligheter för certifiering i Europa TÜV i Tyskland (vanligast i Europa) SPs egen produktcertifiering Certifiering av installatörer Etablerat system krav i EU sedan 2012/

16 LYDER UNDER STAKRSTRÖMSFÖRORDNINGEN Utdrag ut MIKRO-handboken (utgåva 1, december 2011) I starkströmsförordningen (SFS 2009:22) föreskrivs att Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet (enligt ellagen (1997:857) 12 kap. 1 första stycket) när det gäller frågor om elsäkerhet. Elsäkerhetsverket får därför, i den utsträckning som behövs för att förebygga person- eller sakskada på grund av el, meddela föreskrifter om utförande av elektriska anläggningar och anordningar, samt kontroll och provning av sådana anläggningar och anordningar. För anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet är det främst följande delar av starkströmsföreskrifterna som är av intresse: 1. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS 2008:1, 2010:1). 2. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar (ELSÄK-FS 2008:3, 2010:3). Elsäkerhetsverket har även gett ut en särskild föreskrift om elektromagnetisk kompatibilitet: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (ELSÄK-FS 2007:1). Energimarknadsinspektionen är en annan myndighet som ger ut föreskrifter på området. En utvidgad föreskrift gällande krav på spänningsgodhet i elnäten har givits ut under 2011: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2011:2 Källa: MIKRO-handboken/Svensk energi ELINSTALLATIONBESTÄMMELSER Man kan inte ha större produktionsanläggning i kw (Ampere) än solels- anläggningens huvudsäkring (servisledningssäkring). Då brukar nätägaren vakna och vill ha ersättning ev ny servis. OBS att ellagen inte är dimensionerande Alla elnät har en fasförskjutning vilket ellagen inte tar hänsyn till. 63 A max 39 kwp med cos 0,9 Inomgårds elnätets kablar och avsäkringar måste vara dimensionerade för att transportera elproduktionen ut till den egna belastningen och ut till försäljning. Strömmen varierar momentant går inte att dimensionera solels produktion i relation till huvudsäkring med 1 h medeleffekt Allt elarbete måste ske av behörig elinstallatör Som då regelmässigt blir ansvarig för dimensioneringen Alla arbeten är anmälningspliktiga till elnätsägaren Påbörja aldrig ett montage utan installationsmedgivande från Nätägaren KONCESSIONSREGLER (interna nät EI R2011:02) och 24 5 Ett internt nät som är beläget inom en byggnad, får byggas och användas utan nät koncession 24 Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är beläget på eller inom en byggnad och som får användas utan stöd av nätkoncession. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning Produktionsanläggningar a Ett internt när som förbinder två eller flera elektriska anläggningar för produktion, vilka gör en funktionell enhet, får byggas och användas utan nät koncession 30 På ett sådant internt nät som avses i 22a får överföring av el mellan anläggningarna äga rum även om de anläggningar som ingår i den funktionella enheten har olika innehavare. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning Bostadshus 6 6 Ett internt nät, på vilket el överförs tillanläggningar och byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus, får byggas och användas utan nätkoncession. VILLKOREN VARIERAR OCH KOMMER SANNOLIKT ATT FÖRÄNDRAS Möjligheter att sälja elöverskott Bixia (Nord Pool Spot per timme) E.ON (Spot -4 öre/kwh) Telge Energi (1,5 eller 2,5 kr/kwh) Falkenberg Energi (1 kr / kwh) BestEl Elhandelsbolag som köper från kunder DinEl (ca 1 kr/kwh) Sala-Heby Energi (1,50 kr/kwh) Vattenfall Elförsäljning (Spot -4 öre/kwh) m.fl. Elnätsägare som erbjuder annan ersättning för överskottsel Öresundskraft Fortum Utsikt 16

17 AXPLOCK AV ELHANDLARE SOM KÖPER ÖVERSKOTTSEL SOLCELLENS FUNKTION Ett axplock av elhandlare som köper överskottsel från t ex småskaliga solelsproducenter BestEl Bixia EON #såld%20el Falkenberg Energi Fortum Telge Energi Vattenfall DinEl Lunds Energi Nynäshamns Energi Skånska Energi Aktuell lista finns på: LURIGT MED SKUGGA SOLCELLER - SOLPANELER Cell Modul/Laminat Paneler - strängar Källa: Direct Energy Petter Sjöström Källa: Direct EnergyPetter Sjöström 17

18 MICROINVERTER MICROINVERTER - FÖRDELAR MINDRE FÖRLUSTER OMFORMAR DIREKT FRÅN PANELEN ENKLARE ATT BYGGA UT MINDRE KÄNSLIGT FÖR SKUGGA Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: INVOLAR Corporation Ltd EVT Energy Group Källa: INVOLAR Corporation Ltd IEVT Energy Group AB OLIKA TYPER AV SOLCELLER KRISTALLINA SOLCELLER TUNNFILMS SOLCELLER Källa: Direct Energy Petter Sjöström Monokristallint kisel Polykristallint kisel Tunnfilm 18

19 SVENSKA TILLVERKARE EFFEKT - UTBYTE SweModule AB Tel: Midsummer AB Tel: SNABBFAKTA MONTAGE TEGELTAK MONOKRISTALLINA SVARTA TEDLAR 1 kw t motsvarar cirka 7 m 2 aktiv solcellsarea kwh/m 2 och år kwh/kw (söder och lutning ) Vanligast ca 1 m x 1,6 m Kristallint kisel har drygt 90 % av marknaden Solelanläggningar är berättigat att få elcertifikat, just nu med ett värde av ca öre/kwh. Investeringsbidrag 35 % - ansök nu Undersök villkoren hos el-handlarna Källa: Direct System Petter Sjöström 19

20 MONTAGE AV POLYKRISTALLINA SOLPANELER PÅ BEFINTLIGT HUS I DANMARK FÖRENKLAD BILD AV ETT KOMPLETT SYSTEM Växelriktare Elmätare in/ut Egenförbrukning KOMPLETT SYSTEM FÄRDIGA HANDLINGAR Källa: Direct Energy Petter Sjöström Källa: Direct Energy Petter Sjöström 20

21 ATT TÄNKA PÅ ANSLUTNING Bättre med 3-fasanslutning än 1-fas anslutning hör med nätägaren KABLAGE Rätt dimension för att minska förluster men också för att förhindra överbelastning (undvika brandrisk). ÅSKLEDARE Krävs inte enligt gällande installationsregler. Vid direktträff skadas soceller och tillhörande utrustning. Åskskydd kan därför rekommenderas. ANMÄLAN OM NÄTANSLUTNING Anmälningsblanketten för anslutning av mikroproducerad el finns med i dokumentationen. INMATNINGS- OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER I de flesta fall utgår inga kostnader vid anslutningar upp till 43,5 kw anläggningsstorlek eller en säkringsnivå på max 63A. Ibland kan dock nätägaren kräva kostnadstäckning om nätet behöver förstärkas som en följd av anslutningen. El-nätföretagens och elproducenternas rättigheter och skyldigheter finns angivna i el-lagen (SFS ). Anslutningar över över 63 A och 43,5 kw har helt andra anslutningsvillkor. MER ATT TÄNKA PÅ FÖRE OCH I SAMBAND MED DRIFTTAGNING REGELVERK Starkströmsförordningen standard AMP Debiteringsmätaren måste kunna avläsa åt båda håll Mikro-handboken Standard AMP (2011) omarbetas just nu. FÄRDIGANMÄLAN Färdiganmälan görs av behörig elektriker. Upprättat avtal ska vara undertecknat. Protokoll över utförda funktionsprov av de elektriska skyddsfunktionerna ska bifogas. JORDUTTAG Om enskilt jorduttag ingår ska uppmätt jordstagsresistans redovisas (enligt EBR U303H:10). SERVICEAVTAL Drift-, service och förvaltning upphandlas bäst av anläggningsägaren. Bra om drift- och skötselmanual bifogas i en ägarpärm som överlämnas i samband med drifttagning. I större projekt tillämpas ibland 5-åriga serviceavtal enligt ABT 06 A. MONTAGE TEGELTAK MONTERINGSDETALJER TEGELTAK Källa: Direct ts System Ptt Petter Sjöström ö Källa: REXEL 21

22 EXEMPEL PÅ TAKMONTAGE INSTALLATION PAPPTAK - POLYKRISTALLINA Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: Direct System Petter Sjöström INSTALLATION HORISONTELLA YTOR MONTERING ETERNITTAK Källa: NPS SWEDEN AB Det finns föreskrifter kring arbete med asbets/eternittak, utgivna av Arbetsmiljöverket Företag med anställda AFS 2006:01 Asbest (vite kr) Privatperson (och ev. (??) även företagare utan anställda) Allmänna försiktighetsmått får ej damma mot omgivningen Frågor: Arbetsmiljöverket Göteborg (www.av.se) Källa: Knubix Gmbh 22

23 DATAINSAMLING - UPPFÖLJNING Källa: Direct System Petter Sjöström Andelar i solcellsanläggning llsanl gnin ng exemplet emplet Sala Heby Energi Färdigställd: 2009 Effekt: 47 KW Area: 375 m 2 Prisutveckling (+ moms) ,0 kw 48,0 kr / W ,5 kw 28,5 kr / W ,0 kw 22,2 kr / W ,0 kw 13,1 kr / W kw 11,5 kr / W Föreningen äger och driver anläggningen ca 160 medlemmar 2 MSEK (insats = 5000 SEK) Föreningen ger ingen utdelning under fem år avkastningen investeras i en utbyggnad av anläggningen FRONTIUS DATALOGGER Föreningen har ett avtalsreglerat samarbete med SHE: Köp av el Skötsel drift, ekonomi, administration Arrende av mark Inkoppling till elnätet Källa: Sala-Heby a-heby Energi SVERIGES HITTILLS STÖRSTA SOLCELLSPARK Simrishamn 442 kw kwh Drifttagen december 2012 EXEMPEL LANTBRUK Västerås ,1 MW Bildkälla: Solect Power AB Källa: NPS SWEDEN AB 23

24 UTMANINGEN INOM TRANPOSRTSEKTORN FRAMTID SMARTA NÄT FRAMTIDENS VILLASYSTEM STYR ANVÄNDNING EFTER TILLGÅNG Källa: SMA Solar Technology AG Källa: SMA Solar Technology AG 24

25 ELBILEN KAN VARA A FRÄCK!!! NY BATTERITEKNIK BANAR VÄGEN Picture: IBC Solar AG EKONOMIN 25

26 STYRMEDEL AKTUELLA FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR INVESTERINGSSTÖD Nätanslutning krävs, söks via Länsstyrelsen, 20-35%. Gäller i mån av medel, översökt, långa väntetider 55 miljoner kronor aviseras för 2015 och ytterligare 150 miljoner i vårbedgeten!! ROT-AVDRAG Skattereduktion för villaägare för upp till 50% av arbetskostnaden, vilket motsvarar cirka 15-20% av totalkostnaden. Schablon kan tillämpas (30% av totalkostnaden) Kan INTE kombineras med investeringsstödet EL-CERTIFIKAT (större än 15 kw) på all producerad solel Finansiell handel för att stimulera tillväxt av förnybar el. Gäller all producerad el, speciell mätning krävs och avtal med Svenska Kraftnät. Just nu ett värde på öre / kwh SKATTEREDUKTION FÖR EGENPRODUCERAD EL (utlevererad) Från 1 januari 2015, anslutningar upp till 100 A, max kwh, 60 öre / kwh ROT-avdrag ROT-avdrag ROT-avdraget ger villaägaren möjlighet att få en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden upp till kronor per år. Förutsättningen är att en hantverkare med F-skattsedel utför jobbet. För en solcellsanläggning på 3kW effekt blir skattereduktionen cirka kr. Beslut mars 2015: Skatteverket godtar en schablon på 30% av totaltkostnaden. Mer information se Skattervket.se URSPRUNGSMÄRKNING AV EL Brukaren ska kunna se varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den haft. Kan ge mervärde för solcellsel. Lagförslag ligger ute för remissyttranden. Vissa elhandlare ger 0,1-1,3 öre / kwh FÖRSÄLJNING AV EL Betalningsvilligheten varierar från spotpris (+ nätnytta 2-7 öre) upp till 1:50 / kwh. Tänk på avräkningstiden (månad/kvartal/halvår/helår) och avtaltidens längd! SOLCELLSBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN NETTODEBITERINGSUTREDNINGEN SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET Energimyndigheten -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER Nätanslutna system MAX kr / objekt och kr/kw + moms ( kr för så kallade hybridsolfångare) Stödnivå max 20-30% GÄLLER TILL OCH MED 2016 I MÅN AV MEDEL Ytterligare en fördelning på 55 miljoner kronor 1 januari 2015 och ytterligare 150 miljoner vårbudgeten

27 ELLAGEN ERSÄTTNING VID INAMATNING Om en el-användare med egen elproduktion vill mata in sitt överskott på elnätet krävs ett inmatningsabonnemang hos elnätsföretaget. Elproducenten (kunden) har då rätt till ersättning från elnätsföretaget där anläggningen är ansluten motsvarande värdet av de minskade el-förluster som minskningen av överförd elenergi som produktionen medför vid anslutningspunkten. 2 till 7 öre/kwh ELCERTIFIKATSYSTEM Fakta elcertifikatsystemet Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och Från år 2002 fram till år 2011 har den förnybara elproduktionen ökat med drygt 13 TWh, framför allt genom ny biokraft och vindkraft nya anläggningar har tagits i drift, varav merparten är vindkraft. Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, elleverantörer, el-intensiv industri och vissa el-användare. De energikällor som har rätt att tilldelas el-certifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Källa: Energimyndigheten NY ENKEL TEKNIKK FÖR ATT MÄTA ELCERTIFIKAT ELCERTIFIKAT KVOTPLIKT (> 15 KW) Är berättigad till elcertifikat för hela produktionen även det ni använder själva Elcertifikat är en finansiell handel för att stimulera tillväxten av förnybar elproduktion genererade kwh = ett elcertifikat priset varierar beroende på utbud och efterfrågan. Just nu mellan 13 till 15 öre kwh Att ansluta sig till elcertifikatsystemet är förknippat med kostnader. Certifikatsmätare ca 5000 kr Abonnemang hantering av mätvärden (Cesar) ca 95 kr/mån exkl moms Detta krävs Anläggnings-ID från nätägaren Ansökan för att få anläggningen godkänd för elcertifikat Energimyndigheten Ansökan om att öppna elcertifikatskonto Svenska Kraftnät Avtal om att sälja elcertifikat Bixia köper via ett underkonto 27

28 ENERGISKATT FÖR EL Enligt lagen om energi är el som förbrukas i Sverige skattepliktig Undantag från skatteplikten El som framställs i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el (Sol jmf med vind skatteverket 2011) Nettodebiterings utredning föreslår ändring El som framställs i anläggning med en generatoreffekt på mindre än 100 kw som inte yrkesmässigt levererar el. Nettodebiteringsutredningen föreslår ändring Definition yrkesmässig Är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i rörelsen inte överstiger kr LAGFÖRSLAG OM URSPRUNGSMÄRKNING AV EL Lagförslag Enligt lag ska all el ursprungsmärkas. Det är elhandlarens uppgift att visa för dig som kund varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan produktionen av el haft. Du ska kunna hitta information om detta på fakturor, i reklam och på din elhandlares hemsida. Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt lättare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen haft på miljön. - Ursprungsmärkning ger kunden möjlighet att göra ett medvetet val av elhandelsföretag baserat på vilket sätt elen har producerats. - Ursprungsmärkning är ett sätt att redovisa elens miljövärden. - Ursprungsmärkning ska vara enkelt och lättillgängligt. Källa: Energimarknadsinspektionen VAD AVGÖR MARKNADSUTVECKLINGEN? EKONOMIN Avgörande för marknadsutvecklingen Prisnivåer på kompletta solcellsanläggningar Prisutvecklingen på el i Sverige Den politiska viljan Investeringsstöd (måste vara långsiktiga) Tydliga regelverk för nettodebitering Den industriella utvecklingen Kunskapsnivå hos beställare, arkitekter, konsulter och installatörer LCC-Livscykelkostnad Beskriver en investerings totala kostnad under dess livslängd (inköpskostnad + driftkostnader + underhåll + destruktion + restvärde) LCC 40 års teknisk drifttid 50% är driftkostnad 25% utgör reparation och underhåll 15% är finansieringskostnader 10% är byggkostnad 28

29 EKONOMI - LÖNSAMHETSBERÄKNING KOSTNADSUTVECKLING SOLELSANLÄGGNINGAR NYCKELFÄRDIGA SYSTEM (priser + moms) C G S S (pr se oms) UTMÄRKANDE Kapitalbindande Ränteberoende Långa kalkyltider Inga bränslekostnader Försumbara driftkostnader Annuitetskalkyl Pay off kalkyl Illustration: Gordon Linder Källa: Johan Lindhal, Uppsala Universitet KOSTNADSUTVECKLING SOLCELLER OLIKA TEKNIKER FRÅN OLIKA LÄNDER UNGEFÄRLIG KOSTNADSFÖRDELNING SOLEL Färdigställd: 2009 Effekt: 47 KW Area: 375 m 2 Övrigt material, 25% Installati on, 30% Projekter ing, 5% Solceller, 40% 29

30 PRISEXEMPEL REXEL - KONSUMENTOFFERT Offert villaägare - komplett med installation Totalpris inkl. moms kr Area: 57,6 m 2 Effekt: 9,2 kw El-produktion: kwh / år ANNUITETSKALKYL Rexel-offert Annuitetsfaktorn baseras på 25 års kalkyltid och 5% realränta. Solelssystemet kostar kr/m² och ger 150 kwh / m² och år. Kalkylen avser en anläggning på 57,6 m². FORMEL (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solelsproduktion EXEMPEL FÖRE BIDRAG ( :- x ) + 0 öre/kwh = 126 öre/kwh kwh EXEMPEL EFTER BIDRAG (20% 30 %) ( :- x ) + 0 öre/kwh = 100 öre/kwh kwh 88 öre/kwh Justera med 2-5% förlust i växelriktare och en viss prestandaförsämring (< 1%/år) under kalkyltiden. ELPRISUTVECKLING RÖRLIG DEL AV ELPRISER VECKA 12, 2012 Källa: Solpanelen.nu 30

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Småskalig elproduktion i urban miljö

Småskalig elproduktion i urban miljö UPTEC STS13010 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Småskalig elproduktion i urban miljö Fallstudie av elproducerande system på ett handelscentrum Emil Andersson Abstract Small scale electricity production

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer