Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014"

Transkript

1 Solvärme FAKTA Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014

2 Innehåll Solinstrålning i norra Sverige... 3 Solfångarnas och anläggningens funktion... 3 Olika solfångare, dimensionering, ackumulatortank, kompletterande värmekälla mm... 4 Vanligaste solfångarna... 4 Dimensionering för villa... 4 Ackumulatortank ett måste om man ska installera solfångare... 5 Solvärme måste kombineras med annan värmekälla... 5 Märkning av solfångare... 6 Behöver man bygglov?... 6 Riktning/Orientering, vinkel, montering... 6 Ekonomiskt stöd till installation av solfångare... 7 ROT-avdrag... 7 Ekonomi... 8 Exempel ekonomisk kalkyl... 8 GUIDE Installera solvärme... 9 Appar till telefonen Exempel på solvärmeanläggningar i Norrbotten Villatak i Ale utanför Luleå Villatak i Brändön utanför Luleå Rånepoolen, Råneå Läs mer:... 10

3 Solinstrålning i norra Sverige Det är små skillnader mellan södra och norra Sverige i solinstrålningen, största skillnaden är att solens energi häruppe är mer koncentrerad till sommarmånaderna. Det är samma mängd per år som i södra Sverige. T ex har man mätt att en sol-tracker i Piteå har fler soltimmar än en sol-tracker i Freiburg, Tyskland. Vi har alltså samma förutsättningar! Solinstrålningen mot ett enfamiljshus i Norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Dagens solfångarsystem kan täcka 5-10 månaders varmvattenbehov och en del av uppvärmningsbehovet. Det finns ca 300 km2 södervänd byggbar tak-area i Sverige. Det finns ca hushåll i Sverige som fortfarande har direktverkande el, andelen är stor i Norrbotten. Orsaken kanske är närheten till billig el. Det byts ut ca hushåll per år i Sverige. Vid solljus från blå himmel = ca 1000 W/m2 Olika sätt att använda solens energi: Solvärme solfångare (vatten) Solel - solcellspanel Solvärme varmluftspanel (luft) Solvärme och solel solhybridpanel Solfångarnas och anläggningens funktion I en solfångare omvandlas solens strålar till värme. Värmen transporteras sedan vidare med hjälp av en cirkulerande vätska och används för uppvärmning av hus eller för att ge varmvatten. Om huset har ett vattenburet uppvärmningssystem så kan värmen från solfångarna användas till både varmvatten och husets uppvärmning. Det finns också system för enbart uppvärmning av varmvatten som kan vara lämpligt i hus med direktverkande elvärme, som saknar vattenburet uppvärmningssystem. Solvärme kan även användas till att värma poolanläggningar. Generellt räknar man med att en väldimensionerad solvärmeanläggning kan täcka cirka 50 % av årsbehovet av varmvatten. En solvärmeanläggning som även är kopplad till husets uppvärmningssystem kan täcka cirka % av det totala årsbehovet av varmvatten och uppvärmning. Vätskeburen solvärme består av en solfångare som innehåller vatten och någon form av frostskyddsmedel, eller en särskild solvärmeolja. Oljan har fördelen att den inte kokar så lätt (ca 200 C). Den vätskeburna kan styras till olika användningsområden som att värma tappvarmvatten, byggnader eller till exempel en pool. Om en ackumulatortank kopplas in kan energin lagras över dygnet. Luftburen solvärme har en konstruktion som har som uppgift att värma upp luft direkt. Den luftburna varianten har en mindre komplicerad konstruktion, vilket gör den billigare.

4 Olika solfångare, dimensionering, ackumulatortank, kompletterande värmekälla mm Vanligaste solfångarna Plana solfångare Vakuumrör Hybridsolfångare gör både el och värme i samma enhet Plana solfångare är täta och kan så småningom ersätta annat takmaterial, det kan inte ett vakuumrör. Plana solfångare är mer lönsamma än vakuumrör. Vakuumrör har dock bättre energiprestanda och bibehållen verkningsgrad. Dimensionering för villa Nedan följer några enkla dimensioneringsråd som kan ge en uppfattning om hur stor solfångararea som är aktuell. Men se det som tumregler och inte som definitiva beräknings- och dimensioneringsunderlag. För att få mer exakta uppgifter ta hjälp av en kunnig VVS-installatör eller konsult. En solvärmeanläggning dimensioneras för att erhålla ett högt areaspecifikt värmeutbyte, för ett dygn, en månad eller ett år. Värmebehovet under ett sommardygn eller en sommarmånad kan ofta användas som dimensioneringsunderlag. Om man har ett kombisystem i en normalvilla till både uppvärmning och varmvatten, så blir ytan cirka m². Om anläggningen endast ska tillgodose varmvattenbehovet så blir ytan ungefär hälften så stor, beräknat för en familj på 4 personer. Man brukar beräkna att man behöver ca 1 m2 solfångararea per person för varmvatten (exkl uppvärmning). Kombisystem m2 plana solfångare l lagervolym % av årsvärmebehovet Tappvarmvattensystem 4-6 m2 plana solfångare l lagervolym 50 % av varmvattenbehovet Det är viktigt att inte bygga för stora anläggningar. Har man otur kan det då bli övertemperatur i ackumulatortanken.

5 Ackumulatortank ett måste om man ska installera solfångare När man ska köpa en ackumulatortank för solvärme fråga följande: Hur isolerad är den? Hur stor är förlusten? Är tanken konstruerad för att upprätthålla temperaturskiktning? Har den dubbla solvämeslingor? Om man har en ackumulatortank som saknar solvärmeslinga sätt dit en plattvärmeväxlare. Solvärme måste kombineras med annan värmekälla Solvärme måste kombineras med någon annan värmekälla i ett året-runt-boende. På vintern ger solvärme inte tillräckligt mycket värme. Solvärme fungerar som ett komplement till andra system. I ett kombisystem utgår man ifrån en ackumulatortank till vilken man kopplar solfångare och en annan värmekälla t.ex. en ved- eller pelletspanna, elpanna eller värmepump (solfångaren sparar drifttid på värmepumpen). Att kombinera solvärme med ved- eller pelletspanna ger minskad arbetsbörda eftersom man i princip kan sluta elda på sommarhalvåret. Det är också en fördel eftersom en förbränningspanna har sämre verkningsgrad på sommaren, när solfångarna producerar som bäst. Man undviker då så kallad låglasteldning, alltså när man eldar väldigt lite och ineffektivt för enbart tappvarmvatten.

6 Märkning av solfångare Köp enbart solfångare som är märkta med Solar Key Mark. Solar Key Mark är en europeisk kvalitetsmärkning av solfångarprodukter. Keymark är den europeiska standardiseringsorganisationens (CENs) märke, som regleras av specifika regler för olika produkter. På Sp.se (Sveriges Tekniska forskningsinstitut) hittar du listor över provade solfångare och solceller. Behöver man bygglov? I Luleå krävs det inget bygglov för att montera solfångare på taket där de direkt följer takets lutning. Däremot måste man göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen och det är belagt med en kostnad för handläggningen. Ska man däremot montera solfångare på en fasad vilket innebär en fasadändring då krävs det bygglov. Det är också viktigt att kolla med grannar om man har närliggande hus omkring sig såklart. Riktning/Orientering, vinkel, montering Riktningen ska vara sydväst till sydost. I Norrbotten är det ganska bra med en brant lutning på solfångarna för att fånga lågt stående sol tidigt på våren och sent på hösten. Då blir det lite sämre effekt under sommaren när solen står som högst men under den tiden har man ändå oftast en överproduktion så det gör inget. Lutningen ska vara grader. Monteringen av solfångarna på taket måste vara omsorgsfullt gjord, infästningarna ska vara ordentligt fastsatta så de inte riskerar att släppa vid tunga snölaster eller kraftig vind. Det finns färdiga infästningar som passar till solfångarna som ska användas. Viktigt är också att det görs tätt så det inte börjar läcka in vatten. Kontrollera tätskiktet!

7 Ekonomiskt stöd till installation av solfångare Det finns idag inget särskilt stöd att söka för att installera solfångare. Det man kan göra är dock att söka ROT-avdrag för halva arbetskostnaden. ROT-avdrag ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. ROT-avdraget samordnas med systemet för avdrag för hushållsnära tjänster, RUT, och gemensamt kallas dessa husavdrag. ROTavdrag kan endast sökas om solcellerna läggs på bostadshus. ROT-avdraget gäller enbart arbetskostnad och som därför måste specificeras på fakturan och dras direkt av företag som har F- skattebevis. Exempel på energiåtgärder som kan omfattas av ROT-avdraget är borrning för bergvärme, grävning för jordvärme, byte av fönster och dörr, uppsättning av kakelugn, byte av kranar, byte av panna, montering och byte av ventilation och installation av värmepump, installation av solvärme eller solel mm. Upp till kr per år och person kan man dra av i samband med reparationer eller om- och tillbyggnad. Du kan läsa mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

8 Ekonomi En solvärmeinvestering är alltid långsiktig. De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig från andra typer av uppvärmningsalternativ på så sätt att bränslet är gratis och drivenergin i systemet försumbar. Det som avgör lönsamheten är kapitalkostnaden i förhållande till den alternativa värmekostnaden, alltså den energi som inte behöver köpas. Man betalar helt enkelt sin förbrukning i förväg, innebär nästan enbart en investeringskostnad och man har sedan en väldigt låg driftskostnad. Prisutveckling för solfångare står relativt stilla. Nedan ser du ungefärliga priser för olika solfångare. Plan, fabriksbyggd kr ( kwh/kvm) Vakuumrör kr ( kwh/kvm) Självbyggeri, kr, kwh/kvm) Lågpris, import kr ( kwh/kvm) Mellan 5000 och kr/m2 eller för ett komplett system mellan och kr. 10 m2 kostar ca vilket producerar ca 4500 kwh per år. Då har man en fast värmekostnad i 20 år! Kostnaden för solfångarsystemet brukar vara ca 1/3 för själva solfångare, 1/3 för ackumulatortanken och 1/3 arbetskostnad. Exempel ekonomisk kalkyl Familjen Karlsson består av 4 personer och gör av med ca kwh/år på varmvatten till en kostnad av kr (energipris 1,20 kr/kwh). En solfångaranläggning som är lagom stor för familjen Karlssons behov producerar ca kwh/år vilket motsvarar kr/år i sänkta varmvattenkostnader. Kostnad solvärmeanläggning: kr varav arbetskostnad kr ROT-avdrag (50 % av arbetskostnad): kr Investeringskostnad efter ROT-avdrag: kr. Ett komplett system med solfångare och varmvattenberedare kostar från till kr. Ett komplett system med solfångare och ackumulatortank (kombisystem) kostar från till kr beroende på typ och storlek. Arbetskostnaden är schablonmässigt 30 % av den totala kostnaden och ROT-avdraget är 50 % av arbetskostnaden. Lönsamheten beräknas här på två sätt: Pay-off tid: beräkning av avbetalningstiden för solvärmeanläggningen. Beräkning av besparingen under solvärmeanläggningens livstid. Pay-off-tid: Investeringskostnad/Besparing per år = Pay-off-tid Exempel: kr/3000 kr = 10,2 år Beräknad besparing efter 20 år: Årlig energibesparing (kr/år) x livslängd (år) investering (kr) = Besparing (kr) Exempel: kr x 20 år kr = kr I det här exemplet är alltså pay-off-tiden drygt 10 år för solvärmeanläggningen och under en 20-års period kan man spara kr på varmvattenkostnaden.

9 GUIDE Installera solvärme När det gäller solvärmeanläggningar för småhus/villor är det för det mesta en lokal VVS-installatör eller återförsäljare som säljer och monterar anläggningen. Det är viktigt att försäkra sig om att allt som krävs för en funktionsduglig anläggning är inkluderat. Fastställ garantitider och se till att det följer med installations-, drift och skötselmanualer samt datablad på alla ingående komponenter. Det ska alltid göras en funktionskontroll av anläggningen innan leverantören lämnar över till köparen. 1. Läs på om solenergi och solvärme, Energimyndigheten mfl har gett ut flera bra broschyrer mm. a. Undersök förutsättningarna för sol-energi på ditt hus/tomt: b. Har du lämpligt tak eller yta i sydväst till sydostlig riktning? c. Vilken lutning/vinkel är det på taket/ytan (i grader från markplanet, 0 grader är horisontell och 90 grader är vertikal placering)? graders lutning är den optimala här i Luleå. d. Ska solcellerna följa taket eller måste de ha en annan vinkel dvs lutas upp från taket på något sätt? e. Vilken slags yta är det, vilket ytmaterial och vilken stomme är det under ytan? f. Vilken area har ytan, hur många m2? g. Skuggas den tillgängliga ytan någon gång under dagen? 2. Kontrollera ert nuvarande uppvärmningsbehov och behov av varmvatten. a. Per år b. Under juni månad c. Under en junidag 3. Planera hur anläggningen ska se ut, beräkna hur stor yta du vill lägga solfångare på, vilka solfångare du ska ha, montering mm. Läs på om olika märken/leverantörer, verkningsgrad mm. Se hemsidor i slutet av dokumentet. Vill du inte göra detta själv kan du kontakta en solfångarleverantör och/eller installatör, se separat lista över leverantörer och installatörer, och skicka offertförfrågan/anbudsunderlag till några stycken och av dem få hjälp med både dimensionering, val av teknik och utformning av anläggning samt själva installationen. Skicka anbudsunderlaget till minst tre för att få bästa priset och olika alternativ att välja mellan etc. Använd då gärna det färdiga underlaget för anbudsförfrågan av solvärmesystem. 4. Välj ut den bästa offerten och börja planera för installationen tillsammans med firman ni valt. 5. När du vet hur anläggningen ska se ut och om solfångarna är tänkta att följa takets lutning ska du göra enbart en anmälan till Miljö- och bygglovsavdelningen på Luleå kommun. Följer de inte taket utan har en annan lutning eller förändrar byggnadens utseende måste du göra en riktig bygglovsansökan. 6. Genomför installationen med hjälp av den anlitade firman. 7. Efter avslutad installation ska anläggningen funktionstestas. 8. Som sista punkt - se till att få bra drift- och skötselmanualer av installatören.

10 Appar till telefonen Sma Solar Checker (gratis). Appen tar fram solinstrålningen på den aktuella platsen. Sun Scout (dyr). Visar hur solen star på himlen olika tider på dagen/året. Exempel på solvärmeanläggningar i Norrbotten Villatak i Ale utanför Luleå Har installerat LESol solfångare och är självförsörjande när det gäller varmvatten ca 7 månader om året. Villatak i Brändön utanför Luleå Har 3 solfångare om 3 m2 vardera = totalt 9 m2, plana solfångare, med en lutning på 45 grader. Solfångarna värmer upp huset samt ger tappvarmvatten från i slutet av mars till i slutet av september. Har en 500 l ackumulatortank. Rånepoolen, Råneå Värmer upp utomhuspoolerna med värme från 250 m2 solfångare. Läs mer: