Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WWW.SVENSKSOLENERGI.SE. Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft."

Transkript

1 Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post: VISSA KOMMUNER OCH ENERGIBOLAG LIGGER LÅNGT FRAM! SVENSKA SOLENERGIFÖRENINGEN Forskare tillverkare - användare ISES 23 ESTIF-ISESISES Strategidokument Nytt kansli JAK Ny medlemstidning Energimagasinet 1

2 SOLVÄRMEBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN ENERGIPRISUTVECKLING SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET BOVERKET -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER PRESTANDARELATERAT 2,5 /kwh x m² MAX 7.5 kr FÖR SMÅHUS (upp till två lgh) OBJEKTSGRÄNS 3 kr GÄLLER TILL OCH MED 213 I MÅN AV MEDEL Källa: Värmeboken FLEXIBILITET OBEROENDE - SÅRBARHET LUFTBUREN SOLVÄRME - FLERBOSTADSHUS Illustration: typoform Källa: Weishaupt Svenska AB Källa: Solar Installation, James & James 2

3 SOLVÄRME GÅRDSTENSBOSTÄDER - ANGERED SOLEL SVERIGE 3 Solcellsmoduler [MWe] Källa: Ångström 2 Nätanslutna Självförs Foto: Christer Nordström och Jan-Olof Dalenbäck SOLEL EU-15 SOLEL VÄRLDEN 2 5 EU-15 - Installed [MWpe] IEA-PVPS 25 World - Installed [MWpe] IEA-PVPS Rest of EU-15 Germany 2 15 Rest of World USA EU-15 Japan

4 SOLCELLER FRAMTID VILLAMARKNAD Byggnadsintegrerad teknik Nätansluts i allt större utsträckning Foto: EkoSol Fortfarande dyrt Stor potential SOLCELLER SOLVÄRME KONKURRENSKRAFTIGARE ÄN NÅGONSIN! BRA TEKNIK ÖVER 5% VERKNINGSGRAD LÅGA PRISER LEGAT STILL I 1 ÅR LÅG RÄNTA GYNNAR KAPITALBINDANDE TEKNIK GENERÖST BIDRAG FRÅN STATEN ÖKAD KONKURRENSKRAFT MOT ALTERNATIVEN TEKNIKEN FUNGERAR!!! Foto: Lars Andrén 4

5 SOLVÄRME SVERIGE - 27 FÖRDELNING VÄRLDEN Anl >1 m² Anl 15-1 m² Villa <15 m² Glasade solfångare [MWth] Källa: SP o. Svensk solenergi Others China "EU-25" IL+TR USA+AU+JP Global market - Glazed collectors [MWth] Source: ESIF; IEA SHC Källa: SP & SSE Dividerat med,7 = m² FÖRDELNING EUROPA 27 NY TEKNIK TRENDER European Market - Glazed collectors [MWth] Source: ESIF; ESTIF Lazer Plate ny typ av absorbator Reflekterande och koncentrerande teknik Others NL+UK+SE+DK Lågtemperatursolfångare 2 Germany Austria Källa: Uponor 1 5 PT+ES+FR*+IT Greece Källa: BoRö Pannan AB 1 5 Källa: Texsun Dividerat med,7 = m² Källa: Jan-Olof Dalenbäck, CTH Källa: S unstrip AB Källa: MaReCo 5

6 KOMPLETTA ENERGIBODAR STORSKALIG SOLVÄRME FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING Andrén Foto Lars Kunskapen finns Genomförande goda exempel har gjorts Svårt konkurrenssituation i producerande led Källa: ZW Energiteknik FJÄRRVÄRMESYSTEM DIREKT MOT KULVERT CENTRALVÄRME MED INDIVIDUELLA SYSTEM 6

7 TAKINTEGRERAD SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS LÅGENERGIHUS PASSIVHUS GER SOLVÄRMEN EN NY FRAMTID Foto: Lars Andrén Förhållandevis hög täckningsgrad > 33% 2 W/m,K Utak U-värde,13 Uvägg,18 Ugolv,15 Uf önster Uytterdörr 1,3 1,3 Foto: Jochen Dahm Sänker andelen köpt energi Låg merkostnad Boverkets Byggnads Regler (BBR) kwh/m² - Passivhus 35-5 kwh/m² TÄCKNINGSGRAD SOLVÄRME 4-5% AV ÅRSVÄRMEBEHOVET!! Bra lönsamhet DIMENSIONERINGSKRITERIER FÖR FLERBOSTADSHUS Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst INGÅNGSDATA - FÖRSTUDIE Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst 7

8 STANDARDISERADE TAKKASETTER KONVENTIONELL VVS TEKNIK Foto: Jan-Olof Dalenbäck Taktäckningsmaterial och värmeomvandlare En naturlig byggnadskomponent Enkel montering Illustration: typoform FRAMTIDA TEKNIK EKONOMI Solfångarna tillför 6 MWh / år Solvärmen kostar 6 öre/kwh (vid annuitet.82) Solvärmen utgör 2% av byggkostn. Foto: Jochen Dahm Solvärmeprojektet Onsala Antal lägenheter (26 m² uppv. Area) 36 st Ackumulatortank 18 m³ Solfångararea 22 m² Merinvestering solfångare 838 kr / m² Rör, drivpaket mm. 213 kr / m² Kostnad ackumulatortank Totalkostnad värmesystem 12. kr 395. kr Illustration: typoform 8

9 VARFÖR DENNA FRAMGÅNG FÖR EKSTA? SOLVÄRME FÖR BASSÄNGUPPVÄRMNING Foto: Lars Andrén Långsiktighet Kontinuitet Kunskap Ekonomi vilja - mål Ideologi - strategi Kunskap - samverkan Foto: Lars Andrén Enkel teknik Inga driftkostnader Mycket bra lönsamhet Förlänger badsäsongen PLANA SOLFÅNGARE VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE Källa: Viessmann Bra verkningsgrad - bra pris Kostnadseffektiv Dominant marknadsandel Går att integrera i olika taktäckningsmaterial Säker konstruktion lång livslängd Finns som byggsats och halvfabrikat Källa: Effecta-Pannan Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ Kräver mindre area Importerad teknik Källa: Euronom 9

10 KVLAITETSSÄKRA - KÖP ENDAST PROVAD TEKNIK! SP-LISTORNA GER VÄRDEFULL INFORMATION Tillverkare/ Leverantör Solfångare Certifikat (år) Typ Modularea (Ref. area) m² Årsutbyte Per modul (per m² ref.area) kwh vid 5 C Certifiering (P-märkt eller Solar Keymark) Materialprovning Datablad/E NED Aquasol Aquasol (23) P 2,23 (2,6) 731 (355) Ja Aquasol Big (23) P 4,43-13,25 (4,1-12,35) (48) Ja Effecta AB TeknoTerm ST/ Effecta ST (23) P 2,72 (2,51) 986 (393) Ja Inledande tester Dokumentation Hållbarhet (vind, regn, snö, uv-strålning) Värmeutbyte Materialprovning P-märkning Utomhusexponering Accelererande ålderstest Värmeutbyte Demontering, besiktning Avtal, fortlöpande kontroll Ackrediterade testinstitut ExoSol OPC 1 V-R- 1, Solar Euronom AB 11-7S411 R U (1,14) (58) - Keymark (28) ExoSol OPC 15 V-R- 2,13 13 Solar 11-7S411 R - U (1,72) (599) Keymark (28) Intelli-heat Sol & 2, /58x18 V-H - - Energiteknik SE (1,71) (58) (25) PRISEXEMPEL PRISEXEMPEL KOMPLETT SYSTEM 1 M² SEK (inkl.moms) Typ av solfångare pris/m² årsutbyte/m ² r SEK, inkl. Moms kwh (SP-tester) Referensarea Plan, fabriksbyggd : kwh/m²/år Vakuumsolfångare : kwh/m²/år Självbyggeri : kwh/m²/år Lågpris/import 1. 2.: kwh/m²/år Färdigt system Samtliga komponenter (solfångare, rörledningar, drivpaket och värmelager) Varierar beroende på produkt- och systemval, eget arbete och praktiska förutsättningar 1

11 VÄDERSTRECK OCH ORIENTERING DET GÅR ATT KOMBINERA FUNKTION OCH ESTETIK ATT FÖREDRA FRÅN SYDVÄST TILL SYDOST MELLAN 25 OCH 65 SKILLNADEN MELLAN BÄSTA OCH SÄMSTA LÄGE ÄR <1% Foto: Lars Andrén UNDVIK RAKT VÄST- ELLER ÖSTLÄGE BORTFALLET BLIR MELLAN 25 OCH 32% ALL FORM AV SKUGGA Källa: SOLENTEK ALTERNATIV PLACERING FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVER ÅRET Foto: Euronom AB Foto: Ola Bengtsson Solinstrålning i Göteborg 2 Foto: Ola Bengtsson Foto: Ola Bengtsson [kwh/m²] J F M A M J J A S O N D FotoLennart Wing Foto: Lars Andrén Globalinstrålning 1 25 kwh/m² och år 5% verkningsgrad => kwh/m² och år 11

12 DIMENSIONERING FÖR VILLA TAPPVARMVATTENSYSTEM VILLA Jan Feb Mar Apr Maj Jun TAPPVARMVATTENSYSTEM Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sol Värmebehov VVförbr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec KOMBISYSTEM 4 5 m² plana solfångare 1 12 m² plana solfångare 2 3 lagervolym 5 75 lagervolym 5% av varmvattenbehovet 1 3 % av årsvärmebehovet 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 PANNA AVSTÄNGD Sol Värmebehov VVförbr. Panna Källa: Effecta Pannan AB Standardiserat Anpassat för utbytesmarknad Låg merkostnad enkel installation Total materialkostnad kr DRIVPAKET VILLASYSTEM ANNAT SOM UNDERLÄTTAR Källa Unarflex Maxitherm Måste vara temperaturtålig (~2 C) STORA prisvariationer (2 4 kr/m) Källa ACASO AB Förluster 1-15 W/m solkrets (2 x Cu rör 18 mm vid flöde,5 l./min per m² solfångare) 12

13 STANDARDISERADE SYSTEM SOL - PELLETS SOL ACKUMULERING - PELLETSKAMIN Kombinationssystem Ett samtal en leverans Optimering sol bio el Bra alternativ till olja/ved Enkel installation, säker drift Källa: Scand Pellet AB Källa: Ariterm Bekväm uppvärmning Flexibelt system Minskar miljöpåverkan Hög mysfaktor Små utrymmeskrav Källa: Effecta Pannan och STEM INKOPPLING MOT FJÄRRVÄRME SOL OCH VÄRMEPUMP Teknik Ekonomi Funktion Källa Viessmann AB 13

14 TÄNKBARA KOMBINATIONER MED VÄRMEPUMP VAD SKA MAN TÄNKA PÅ Minskar drifttiden för v.p. Kan återladda borrhål och marklager Lågtempererade solf. Återladdar direkt Ingen växling Inventera förutsättningarna? Placeringsmöjlighet för solfångarna Behövs bygglov? Utrymme för ackumulatortank/beredare Rördragning mellan solfångare och värmelager Anslutningsmöjlighet till befintligt system Kostnadsnivåer och tänkbar lönsamhet Foto: Lars Andrén Hur kommer jag vidare? Bygga själv eller nyckelfärdig anläggning? Kontakta leverantörer och/eller lokala installatörer Begär in systemförslag och offerter Jämför anbuden med varandra Besök referenser Kontrollera gärna mot tredje part, t ex kommunens energirådgivare Att tänka på Undersök garantivillkor och att det följer med drift- och sköteslanvisningar på svenska!! LATHUND Dimensionering Vilket sommarbehov råder, finns något extra ordinärt behov? (värme till källare, uppvärmning av utomhusbassäng eller liknande etc). Varmvattenanvändning är dimensionerande, normalt gäller 1-2 m² solfångare per person, alt. 4-6 m²/lgh, 3-3,5 m² solf./1 m² boarea. Solfångarna orkar normalt värma 5-1 liter per m² beroende på prestanda och systemval. Var aktsam vid dimensionering mot större ackumulatorvolymer ( 1 liter), särskilt vikigt att säkerställa att ackumulatortanken är välisolerad! Systemval Alltid mest fördelaktigt vid nyproduktion eller då man ändå ska byta värmesystem, merkostnaden för solvärmen kan då hållas nere. Solvärmen kräver alltid ett värmelager. Systemkombinationer med bränslepannor är mest fördelaktiga då solfångarna kan ersätta låglasteldning som alltid sker med störst förluster. Det finns idag standardiserade system för såväl varmvattenberedning som kombinationssystem med pellets. Gör alltid en kritisk lönsamhetsberäkning, speciellt viktigt när solvärmen ska kombineras med kapitalbindande teknik såsom värmepumpar. Välj provad och verifierad teknik, antingen av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (SP) eller motsvarande ackrediterat provningsinstitut. UPPHANDLING Tänk på vid upphandling av mindre system (<2 m²) att offerten är komplett att studera garantitider och att komplett dokumentation medföljer att det ingår någon form av funktionsuppföljning jämför prestanda och pris korrekt, tex kostnaden / årlig kwh Vid upphandling av större anläggningar (>2 m²) Gör alltid en förstudie för att kunna värdera förutsättningarna Väl konsult, leverantör och entreprenör med omsorg!! Välj mellan generalentreprenad (utgår ifrån någon form av projekteringshandlingar) eller totalentreprenad (ansvarsfrågan ligger hos entreprenören som i allmänhet utgår ifrån en rambeskrivning) Installera en värmemängdsmätare för att kunna säkerställa att anläggningens funktion Undersök bidragsmöjligheten via länsstyrelsen eller 14

15 EKONOMI & LÖNSAMHETSBERÄKNING ANNUITETSKALKYL FORMEL Annuitetsfaktorn baseras på 2 års kalkyltid och 5% realränta. Solfångarna är av så kallad plan modell och ger 45 kwh/m och år (investeringskostnad x annuitetsfaktor) solvärmeproduktion + driftkostnad = kronor/kwh Illustration: Gordon Linder Kapital Bränsle Verkningsgrad Drift & Underhåll Service EXEMPEL (5.:- x.82) + 2 öre/kwh =,91 kronor/kwh 4.5 kwh LÖNSAMHETSKALKYLER UNDERLAG LÖNSAMHETSKALKYLER EXEMPEL 1 Varmvattensystem totalpris 25.:-, nettokostnad efter bidrag och avdrag för varmvattenberedare 1.:-, beräknad besparing 2.5 kwh EXEMPEL 2 (1.:- x.82) + 2 öre/kwh = 34 öre per kwh 2.5 kwh 1 m solfångare anslutna till ackumulatortank med solvärmeslinga. Stor andel av arbetet görs själv, beräknad nettokostnad före bidrag 4.:- (32.5:- x.82) + 2 öre/kwh = 6 öre per kwh 4.5 kwh EXEMPEL 3 Komplett solvärmeanläggning (1 m²) inklusive ackumulatortank på 5 liter. Beräknad investeringskostnad 7.:- (- bidrag 7.5:-) (62.5 x,82) + 2 öre/kwh = 113 öre per kwh 4.5 kwh EXEMPEL 4 Komplett solvärmeanläggning med 8 m² vakuumrör inklusive ackumulatortank på 5 liter, investeringskostnad 75.:- (- bidrag 7.5:-) (67.5 :- x.82) + 2 öre/kwh = 11 öre per kwh 5.2 kwh 15

16 SÖK DIN SOLVÄRMELEVERANTÖR MYNDIGHETER - ALLMÄNNA ÖVRIGA SOLVÄRMELEVERANTÖRER INTERNETADRESSER BIOBRÄNSLE VÄRMEPUMPAR VINDKRAFT SOLENERGI TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! LITTERATUR Pris 36:- + moms Pris 18:- + moms Pris 18:- + moms Pris 4:- + moms Andrén Foto: Lars 16