Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu"

Transkript

1 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvara den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in gånger mer på ett är än den totala, globala energianvändningen Det räcker med 1 % av Sveriges area med en solpanel med 30% verkningsgrad för att klara hela Sveriges energibehov under ett år Ett villatak tar emot 5 gånger med solinstrålning på ett är än en normalfamiljs totala energianvändning Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post: En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet Illustration: Gordon Linder Mål % förnybar energi 10 % förnybar energi i transportsektorn 20% effektivare energianvändning 40% minskning av utsläppen av klimatgaser (-20 miljoner ton i förhållande till 1990) Användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska avvecklas till år TWh vindkraft till år 2020 BEHOVSPYRAMIDEN VISSA KOMMUNER OCH ENERGIBOLAG LIGGER LÅNGT FRAM! Skillnad på kwh och kw Resurser och tillgångar finns Utmaningen är att klara effektbehovet 1

2 SVENSKA SOLENERGIFÖRENINGEN VAD SKA JAG VÄLJA? Forskare tillverkare - användare ISES 2003 ESTIF-ISESISES Strategidokument Nytt kansli JAK Ny medlemstidning Energimagasinet HÅLLBAR UTVECKLING DET ÄR INTE LÄTT ATT VÄLJA Illustration: Gordon Linder Källa God energirådgivning på 90-talet, FSE ENERGIPRISUTVECKLING FLEXIBILITET OBEROENDE - SÅRBARHET Källa: Weishaupt Svenska AB Källa: Värmeboken 2

3 BESLUTSUNDERLAG PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR PASSIV SOLVÄRME Pris investeringsvilja Driftkostnad bränsle Prisutveckling tillgänglighet Drift- och underhållskostnader Förnybar energiteknik Inomhusklimat Miljöhänsyn Mode trend Bekvämlighet Livslängd Källa: Solar Installation, James & James GER BÄTTRE INOMHUSKLIMAT KOSTNADSEFFEKTIV STOR POTENTIAL Källa: Solar Installation, James & James TEMPERATUR OCH LJUS Källa: Solar Installation, James & James LUFTBUREN SOLVÄRME LUFTSOLFÅNGARE FÖR FRITIDSHUS Vädrar ut unken luft Bidrar med värmetillskott Minskar fukt- och mögelproblem Källa: Solar Installation, James & James 3

4 LUFTBUREN SOLVÄRME - FLERBOSTADSHUS SOLVÄRME GÅRDSTENSBOSTÄDER - ANGERED Källa: Solar Installation, James & James Foto: Christer Nordström och Jan-Olof Dalenbäck SOLAR CHIMNEYS SOLKYLA SOLVÄRME v/s SOLEL SOLVÄRME och SOLEL i KOMBINATION SOLVÄRME Effekt ca 700 Wtp/m2 Värmeproduktion ca 500 kwh/m2.år Systemkostnad ca kr/m2 Investeringsstöd ca kr/m2 Livslängd ca år Garantitid ca 5-15 år Fast energipris ca Kr/kWh SOLEL Effekt ca 150 Wep/m2 Elproduktion ca 130 kwh/m2 Systemkostnad ca kr/m2 Investeringsstöd 60% (55%) Livslängd ca år Garantitid (prest.) år Fast energipris ca kr/kwh Villa Åkarp - Malmö 4

5 SOLCELLSBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET Energimyndigheten -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER Nätanslutna system MAX kr / objekt och kr /kw Stödnivå 55-60% (beroende på företagets storlek) GÄLLER TILL OCH MED 2011 I MÅN AV MEDEL Nätanslutna Självförs. SOLEL SVERIGE Solcellsmoduler [MWe] Källa: Ångström SOLEL EU-15 SOLEL VÄRLDEN EU-15 - Installed [MWpe] IEA-PVPS 2500 World - Installed [MWpe] IEA-PVPS Rest of EU-15 Germany Rest of World USA EU-15 Japan SJÄLVFÖRSÖRJANDE SOLELSSYSTEM SOLCELLER - SOLPANELER Byggnadsintegrerad teknik Nätansluts i allt större utsträckning Fortfarande dyrt Foto: NAPS Sweden AB Stor potential Lågeffekta behov utanför ledningsnätet 5

6 FRAMTID VILLAMARKNAD MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - ARKITEKTUR Fräscha upp byggnaden Skapa uppmärksamhet Unikt! Foto: EkoSol Plusenergihus Småskalig elproduktion Källa: Direct System Petter Sjöström MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - FUNKTION MÖJLGIHETER PÅ BYGGNADER - PRODUKTION Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: Direct System Petter Sjöström LADDSTATION FÖR ELMOPEDER OCH ANDRA FORDON ANNUITETSKALKYL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 4% realränta. Solelssystemet kostar kr/m² och ger 150 kwh / m² och år. Kalkylen avser en anläggning på 5 m². FORMEL (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solvärmeproduktion EXEMPEL FÖRE BIDRAG (40.000:- x ) 750 kwh + 0 öre/kwh = 3,92 kronor/kwh EXEMPEL EFTER BIDRAG (16.000:- x ) 750 kwh + 0 öre/kwh = 1,57 kronor/kwh Källa: Falkenberg Energi 6

7 SYSTEMUPPBYGGNAD VATTENBUREN SOLVÄRME OLIKA SYSTEMPRINCIPER Självcirkulerande Dränerande Trycksatta MÅLGRUPPSSELEKTERING VATTENBUREN SOLVÄRME SMÅHUS - DIREKTVERKANDE EL -VATTENBUREN EL - OLJEUPPVÄRMDA - VEDPANNOR BASSÄNGUPPVÄRMNING -OFFENTLIGA BAD -EGNA HEM SOLVÄRME KONKURRENSKRAFTIGARE ÄN NÅGONSIN! BRA TEKNIK ÖVER 50% VERKNINGSGRAD LÅGA PRISER LEGAT STILL I 10 ÅR LÅG RÄNTA GYNNAR KAPITALBINDANDE TEKNIK GENERÖST BIDRAG FRÅN STATEN ÖKAD KONKURRENSKRAFT MOT ALTERNATIVEN TEKNIKEN FUNGERAR!!! FLERBOSTADSHUS -ALLMÄNNYTTAN -PRIVATA ÖVRIGA MÅLGRUPPER -KYRKA OCH SAMFÄLLIGHET -IDROTTSANLÄGGNINGAR -STAT OCH LANDSTING -CAMPING SOLVÄRME SVERIGE ANDELEN VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE ÖKAR MARKANT Anl >100 m² Anl m² Villa <15 m² Glasade solfångare [MWth] Källa: SP o. Svensk solenergi Källa: SP & SSE 7

8 SVENSK TILLVERKNING - IMPORTERAT FÖRDELNING EUROPA 2008 European Market - Glazed collectors [MWth] Source: ESIF; ESTIF Glasade solfångare - Tillverkning Importerat Egentillverkat Others NL+UK+SE+DK Germany Austria PT+ES+FR*+IT Greece Källa: SP & SEAS Dividerat med 0,7 = m² Källa: Jan-Olof Dalenbäck, CTH FÖRDELNING VÄRLDEN 2007 NY TEKNIK TRENDER Others China "EU-25" IL+TR USA+AU+JP Global market - Glazed collectors [MWth] Source: ESIF; IEA SHC Lazer Plate ny typ av absorbator Reflekterande och koncentrerande teknik Lågtemperatursolfångare Källa: BoRö Pannan AB Källa: Uponor Källa: Texsun Dividerat med 0,7 = m² Källa: S unstrip AB Källa: MaReCo HYBRIDTEKNIK - EL OCH VÄRME NY TEKNIK REFLEKTERANDE SOLFÅNGARE MaReCo-solfångare 500 m² Torsåker Källa: MaReCo MaReCo-solfångare 1650 m² Fränsta Källa: Vattenfall Utveckling AB 8

9 NY TEKNIK SOLCELLSDRIVEN SOLFÅNGARE SOLVÄRMEBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN Källa: Euronom SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET BOVERKET -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER SOLFÅNGARNA MÅSTE VARA SOLAR KEY-MÄRKTA PRESTANDARELATERAT 2,50 /kwh x MODULAREA MAX kr FÖR SMÅHUS (upp till två lgh) OBJEKTSGRÄNS övriga kr GÄLLER TILL OCH MED 2010 I MÅN AV MEDEL KRÄVS DRIFT- OCH SKÖTESLANV. PÅ SVENKSA STORSKALIG SOLVÄRME FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING FJÄRRVÄRMESYSTEM MED DYGNSLAGER Kunskapen finns Sverige är ett föregångsland Svår konkurrenssituation i producerande led FJÄRRVÄRMESYSTEM DIREKT MOT KULVERT STANDARDISERAT DRIVPAKET FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING Foto: Armatec 9

10 SOLFJÄRRVÄRME MED SÄSONGSLAGER CENTRALVÄRME MED INDIVIDUELLA SYSTEM KOMPLETTA ENERGIBODAR TAKINTEGRERAD SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS Förhållandevis hög täckningsgrad > 33% Foto: Jochen Dahm Sänker andelen köpt energi Låg merkostnad Bra lönsamhet Källa: ZW Energiteknik TEKNIK FÖR NYPRODUKITON OCH OMBYGGNAD FINNS IDAG W/m2,K VÄRMEOMVANDLARE - TAKTÄCKNINGSMATERIAL U-värde Utak 0,13 Uv ägg 0,18 Ugolv 0,15 Uf önster 0,8 Uy tterdörr 1,3 Boverkets Byggnads Regler (BBR) kwh köpt energi per m² Nya BBR (el-värme), 3 zoner, (1 jan 2010) kwh köpt el per m² Begränsad el-effekt, W/m², (4,5-5,5 kw/130m²) x faktor 2 för v.p. Passivhus kwh/m² Takintegrerad Platsbyggd 4-6 m² per lgh Foto: T omas Åhlén 10

11 DIMENSIONERINGSKRITERIER FÖR FLERBOSTADSHUS INGÅNGSDATA - FÖRSTUDIE Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst EN DEL AV HUSTAKET STANDARDISERADE TAKKASETTER Foto: AllboHus/HeatOn Foto: Jan-Olof Dalenbäck Taktäckningsmaterial och värmeomvandlare En naturlig byggnadskomponent STANDARDISERAD SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS KONVENTIONELL VVS TEKNIK Foto: Jan-Olof Dalenbäck Enkel montering Tydliga gränssnitt (montering och garantier) 11

12 FRAMTIDA SÄSONGSLAGERTEKNIK ANNAN TÄNKBAR TEKNIK SPÄNNANDE DESIGN NY OCH SPÄNNANDE DESIGN EKSTA BOSTADS AB Solvärme sedan 1980 Cirka 7500 m² solfångare % sol 60-65% biobränsle Halverad värmekostnad KONKRETA EXEMPEL SOL OCH PELLETS EKONOMI Solfångarna tillför 60 MWh / år Solvärmen kostar 60 öre/kwh (vid annuitet ) Solvärmen utgör <1% av byggkostnaden Foto: Jochen Dahm Solvärmeprojektet Onsala Antal lägenheter (2600 m² uppv. Area) Ackumulatortank 36 st 18 m³ Solfångararea 220 m² Merinvestering solfångare 838 kr / m² Rör, drivpaket mm. 213 kr / m² Kostnad ackumulatortank kr Totalkostnad värmesystem kr 12

13 VARFÖR DENNA STORA FRAMGÅNG FÖR EKSTA? SOLVÄRME FÖR BASSÄNGUPPVÄRMNING Långsiktighet Kontinuitet Kunskap internt, externt Ekonomi vilja - mål Ideologi strategi Samverkan Enkel teknik Inga driftkostnader Mycket bra lönsamhet Förlänger badsäsongen FÖRSÄLJNING LÅGTEMPERERADE SOLFÅNGARE BASSÄNGUPPVÄRMNING - DIREKTA SYSTEM 25 Poolsolfångare - Sverige [MWth] Källa: SP o. Svensk solenergi Driftsäker teknik Snabb återbetalning Befintlig utrustning används Bassängvattnet cirkulerar direkt Källa: Solar Installations, James&James KOMBINERAD BASSÄNGTÄCKNING OCH SOLFÅNGARE BASSÄNGUPPVÄRMNING - INDIREKTA SYSTEM Källa: Solar Installations, James&James Kräver värmebehov vintertid Högre investeringskostnad 13

14 EKONOMI I VERKLIGHETEN VESSIGEBROBADET PLANA SOLFÅNGARE Installerad 1985 fortfarande i drift!! Investeringskostnad kr 125 m² solfångare, statsbidrag kr, nettoinvestering kr Lönsamhetsberäkning annuitet Vid beräkning av ett årligt tillskott på kwh / år (400 kwh/m² ochår) 20 års kalkyltid 5% realränta ger en kapitalkostnad på 31 öre / kwh + drift Kostnad ca 35 öre / kwh!! Pay-offtid oljepris kr/m³ idag 10000kr/m³ besparing 13m³/år vid oljepris 1382kr/m³ 11 år vid oljepris 10000kr/m³ = 1,5 år Miljö Vid 13 m³ oljereduktion minskar de årliga utsläppen med 80 kg svaveldioxid, 65 kg kväveoxider och 30 ton koldioxid Källa: Viessmann Bra verkningsgrad - bra pris Kostnadseffektiv Dominant marknadsandel Går att integrera i olika taktäckningsmaterial Säker konstruktion lång livslängd Finns som byggsats och halvfabrikat Källa: Effecta-Pannan SJÄLVBYGGERI VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE Lika bra verkningsgrad och prestanda Samma livslängd Nästa halverad kostnad färdigt system Kräver egen insats Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ Kräver mindre area Importerad teknik Källa: Euronom VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE - TORR ÖVERFÖRING FUNKTION HEAT-PIPE Mini lutning Medium - vatten Kan arbeta upp till 230 C Starttempemperatur ca 30 C Källa: Viessmann Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ vridbara Benämns ofta som Heat-Pipe 14

15 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE VÅT ÖVERFÖRING U-TYPE VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE VÅT ÖVERFÖRING CIRKULRÄR ABROSRBATOR Källa: Effecta Källa: Viessmann Källa: Euronom SVERIGES STÖRSTA VAKUUMRÖRSANLÄGGNING VERKNINGSGRAD OCH PRESTANDA KVLAITETSSÄKRA - KÖP ENDAST PROVAD TEKNIK! SP-LISTORNA GER VÄRDEFULL INFORMATION Tillverkare/ Leverantör Solfångare Certifikat (år) Typ Modularea (Ref. area) m² Årsutbyte Per modul (per m² ref.area) kwh vid 50 C Certifiering (P-märkt eller Solar Keymark) Materialprovning Datablad/E NED Aquasol Aquasol (2003) P 2,23 (2,06) 731 (355) Ja Aquasol Big (2003) P 4,43-13,25 (4,10-12,35) (408) Ja Effecta AB TeknoTerm ST/ Effecta ST (2003) P 2,72 (2,51) 986 (393) Ja Inledande tester Dokumentation Hållbarhet (vind, regn, snö, uv-strålning) Värmeutbyte Materialprovning P-märkning Utomhusexponering Accelererande ålderstest Värmeutbyte Demontering, besiktning Avtal, fortlöpande kontroll Ackrediterade testinstitut ExoSol OPC 10 V-R- 1, Solar Euronom AB 011-7S411 R - U (1,14) (580) Keymark (2008) ExoSol OPC 15 V-R- 2, Solar 011-7S411 R - U (1,72) (599) Keymark (2008) Intelli-heat Sol & 2, /58x1800 V-H - - Energiteknik SE (1,71) (580) (2005) 15

16 PRISEXEMPEL PRISEXEMPEL KOMPLETT SYSTEM 10 m² SEK (komplett, färdigt inkl. moms) Typ av solfångare pris/m² årsutbyte/m ² r SEK, inkl. Moms Färdigt system 10 kvm solfångare kwh (SP-tester) Referensarea Samtliga komponenter (solfångare, rörledninga r, drivpaket och värmelager) Plan, fabriksbyggd : kwh/m²/år Vakuumrörsolfångare : kwh/m²/år Självbyggeri : kwh/m²/år Lågpris/import : kwh/m²/år Varierar beroende på produkt- och systemval, eget arbete och praktiska förutsättningar MÄTDATA HOVMANTORP OLIKA MONTERINGSALTERNATIV Tappvarmvatten system Källa: Hasse Spjut Infällt Infällt i tak Installerat kvm solfångare Utanpå tegeltak Fristående - stativ Viessmann samt Ola Bengtsson 280 liter beredarvolym TÄNK PÅ PLACERINGEN VÄDERSTRECK OCH ORIENTERING ESTETISKT TILLTANDE NÄRA VÄRMELAGRET GÖR GIVARE OCH KOPPLINGAR TILLGÄNGLIGA ISOLERA RÖR OCH GIVARE VÄL ATT FÖREDRA FRÅN SYDVÄST TILL SYDOST MELLAN 25 OCH 65 SKILLNADEN MELLAN BÄSTA OCH SÄMSTA LÄGE ÄR <10% UNDVIK RAKT VÄST- ELLER ÖSTLÄGE BORTFALLET BLIR MELLAN 25 OCH 32% FÖR PLANA SOLFÅNGARE, MINDRE FÖR VAKUUMRÖR ALL FORM AV SKUGGA Foto: Marie Andrén Foto: GasokolEST IF 16

17 DET GÅR ATT KOMBINERA FUNKTION OCH ESTETIK ALTERNATIV PLACERING Foto: Euronom AB Foto: Ola Bengtsson Foto: Ola Bengtsson Foto: Ola Bengtsson Källa: SOLENT EK FotoLennart Wing SOLVÄRME FÖR VILLA FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVER ÅRET Solinstrålning i Göteborg [kwh/m²] J F M A M J J A S O N D Globalinstrålning kwh/m² och år 50% verkningsgrad => kwh/m² och år Källa: SOLENT EK SOLINSTRÅLNING SVERIGE DIMENSIONERING kw/kwh Varmvattenbehov Jan Globalinstrålning mot en horisontell yta Juni Dec TAPPVARMVATTENSYSTEM KOMBISYSTEM 4 5 m² plana solfångare m² plana solfångare lagervolym lagervolym 50% av varmvattenbehovet % av årsvärmebehovet Globalinstrålning 30 lutande, sydvänd 17

18 DIMENSIONERING FÖR VILLA SOLVÄRMESYSTEM FÖR SMÅHUS 9 7 8, ,5 7 6,5 6 PANNA AVSTÄNGD Sol Värmebehov VVförbr. 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Sol Värmebehov VVförbr. Panna 1 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 1,5 1 0,5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Illustrationer: Svenska solenergiföreningen TAPPVARMVATTENSYSTEM KOMBISYSTEM 4 5 m² plana solfångare m² plana solfångare lagervolym lagervolym 50% av varmvattenbehovet % av årsvärmebehovet Tappvarmvattensystem 4 5 m² plana solfångare beredarvolym 50% täckningsgrad av v.v. Kombisystem m² plana solfångare liter ackumulatortank 15 30% täckningsgrad av årsv. TAPPVARMVATTENSYSTEM VILLA ACKUMULATORTANKEN GER FLEXIBILITET MINDRE SÅRBARHET ÖKAT OBEROENDE Standardiserat Anpassat för utbytesmarknad Låg merkostnad enkel installation Lågt pris komplett kr Källa: Effecta Pannan AB Stark konkurrenskraft (ca 35 öre/kwh) Källa: Armatec AB HJÄRTAT I FRAMTIDENS VÄRMESYSTEM SOLVÄRMESYSTEMET KOMPONENTER - FUNKTION Solfångare Rörledningar (CU mm) Drivpaket Ackumulatortank Välisolerad, min 20 cm Volym: liter Ackumulatortank Källa: Effecta Pannan AB Källa Effecta-Pannan 18

19 SOLVÄRME TILL BEFINTLIG ACKUMULATORTANK SYSTEMUPPBYGGNAD Enkelt och billigt Ansluts med extern växlare Tar lite utrymme Tänk på dimensioneringen liter per m² solfångare Var vaksam vid stora volymer > 1500 l. Illustration: Typoform DRIVPAKET VILLASYSTEM DRIVPAKET VILLASYSTEM Källa ACASO AB Källa Solar Intsalltion, James & James ANNAT SOM UNDERLÄTTAR SAMVERKAN SOL OCH BIOBRÄNSLE Källa Unarflex Maxitherm Måste vara temperaturtålig (~200 C) STORA prisvariationer ( kr/m) Förluster W/m solkrets (2 x Cu rör 18 mm vid flöde 0,5 l./min per m² solfångare) Integrerat vid nyproduktion Minimal merkostnad Låg driftkostnad Ökad bekvämlighet 19

20 SOL VED - ACKUMULERING SOL ACKUMULERING - PELLETS Låga driftskostnader Miljövänlig teknik Flexibelt system Inhemska bränslen Källa Effecta-Pannan Ökar bekvämligheten Höjer årsverkningsgraden Minskar miljöpåverkan Inhemska bränslen, förnybar energiteknik Källa: Effecta Pannan AB STANDARDISERADE SYSTEM SOL - PELLETS MODERN HELAUTOMATISERAD PELLETSTEKNIK MED SOL!! Kombinationssystem Ett samtal en leverans Optimering sol bio el Bra alternativ till olja/ved Enkel installation, säker drift Källa: Scand Pellet AB Källa: Ariterm SOL ACKUMULERING - KÖKSPANNA SOL ACKUMULERING VATTENMANTLAD LOKALEDSTAD Ökar bekvämligheten Elda där du är Höjer komforten Extremt låga bränslepriser Källa: Effecta Pannan och EuroFire Ökar bekvämligheten Snygg design - möbel Minskar sårbarhet Hög verkningsgrad Kan ge extremt låga värmekostnader Källa: Effecta Pannan och STEM 20

21 SOL ACKUMULERING - PELLETSKAMIN ACKUMULATORTANK SOM FJÄRRVÄRMEVÄXLARE Bekväm uppvärmning Flexibelt system Minskar miljöpåverkan Hög mysfaktor Små utrymmeskrav Källa: Effecta Pannan och STEM Källa: Armatec AB SOL OCH VÄRMEPUMP TÄNKBARA KOMBINATIONER MED VÄRMEPUMP Teknik Ekonomi Funktion Källa Viessmann AB Minskar drifttiden för v.p. Kan återladda borrhål och marklager Lågtempererade solf. Återladdar direkt Ingen växling VAD SKA MAN TÄNKA PÅ Inventera förutsättningarna? Placeringsmöjlighet för solfångarna Behövs bygglov? Utrymme för ackumulatortank/beredare Rördragning mellan solfångare och värmelager Anslutningsmöjlighet till befintligt system Kostnadsnivåer och tänkbar lönsamhet Hur kommer jag vidare? Bygga själv eller nyckelfärdig anläggning? Kontakta leverantörer och/eller lokala installatörer Begär in systemförslag och offerter Jämför anbuden med varandra Besök referenser Kontrollera gärna mot tredje part, t ex kommunens energirådgivare Att tänka på Undersök garantivillkor och att det följer med drift- och sköteslanvisningar på svenska!! LATHUND Dimensionering Vilket sommarbehov råder, finns något extra ordinärt behov? (värme till källare, uppvärmning av utomhusbassäng eller liknande etc). Varmvattenanvändning är dimensionerande, normalt gäller 1-2 m² solfångare per person, alt. 4-6 m²/lgh, 3-3,5 m² solf./100 m² boarea. Solfångarna orkar normalt värma liter per m² beroende på prestanda och systemval. Var aktsam vid dimensionering mot större ackumulatorvolymer ( 1500 liter), särskilt vikigt att säkerställa att ackumulatortanken är välisolerad! Systemval Alltid mest fördelaktigt vid nyproduktion eller då man ändå ska byta värmesystem, merkostnaden för solvärmen kan då hållas nere. Solvärmen kräver alltid ett värmelager. Systemkombinationer med bränslepannor är mest fördelaktiga då solfångarna kan ersätta låglasteldning som alltid sker med störst förluster. Det finns idag standardiserade system för såväl varmvattenberedning som kombinationssystem med pellets. Gör alltid en kritisk lönsamhetsberäkning, speciellt viktigt när solvärmen ska kombineras med kapitalbindande teknik såsom värmepumpar. Välj provad och verifierad teknik, antingen av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) eller motsvarande ackrediterat provningsinstitut. 21

22 DIMENSIONERINGSEXEMPEL DIMENSIONERINGSKRITERIER FÖR CAMPING Dimensionering utomhusbassäng Oavsett vilken typ av solfångare som används bör solfångararean motsvara % av bassängarean. Ställs högre temperaturkrav i bassängen än C är glasade solfångare lämpligare än lågtempererade poolsolfångare. Dimensioneringsunderlag restauranger Kontrollera beläggningen i antalet persondygn (pd) för anläggningar med övernattning och mathantering. 1 pd drar mellan 0,5 till 1,5 kwh medan bara matservering drar 0,5 1 kwh per matgäst. Beräkna energianvändningen per månad. Dimensionering campinganläggningar Det är svårt att ge generella dimensioneringsråd, olika typer av campingar har olika beläggningsmönster. I allmänhet kan man säga att ett persondygn använder 0,5 till 1,5 kwh/dygn. Ett grovt mått på lämplig solfångararea är; Antalet tomter x 3,1 pers/tomt x 0,15 m² solfångare/pers = antalet m² solfångare. Dimensionering fjärrvärme Ta reda på värmelasten en solig sommardag i kw (kwh/h). Ta bort pannans minlast (för en panna som kan regleras on/off är detta värde 0) och dividera resten med 0,5. Svaret ger den solfångarearea som kan användas utan värmelager. Ex (150 kw/h 0 (oljepanna)) / 0,5 = 300 m² solfångare. Finns det ett värmelager i systemet blir det lite mer komplicerat men om utgångspunken fortfarande är en oljepanna (lättreglerad panna) kan värmebehovet i juli (kwh) delas med 100 och resultatet blir en uppskattad solvärmearea. Ex kwh /100 = m² solfångare. För en bra funktion behövs till denna area ett värmelager på liter per m² solfångare. Dimensionering Det är svårt att ge generella dimensioneringsråd, olika typer av campingar har olika beläggningsmönster. I allmänhet kan man säga att ett persondygn använder 0,5 till 1,5 kwh/dygn. Ett grovt mått på lämplig solfångararea är; Antalet tomter x 3,1 pers/tomt x 0,15 m² solfångare/pers = antalet m² solfångare. UPPHANDLING Tänk på vid upphandling av mindre system (<50 m²) att offerten är komplett att studera garantitider och att komplett dokumentation medföljer att det ingår någon form av funktionsuppföljning jämför prestanda och pris korrekt, tex kostnaden / årlig kwh Vid upphandling av större anläggningar (>50 m²) Gör alltid en förstudie för att kunna värdera förutsättningarna Välj konsult, leverantör och entreprenör med omsorg!! Välj mellan generalentreprenad (utgår ifrån någon form av projekteringshandlingar) eller totalentreprenad (ansvarsfrågan ligger hos entreprenören som i allmänhet utgår ifrån en rambeskrivning) Installera en värmemängdsmätare för att kunna säkerställa att anläggningens funktion ÅTTA GODA RÅD TILL EN VILLAÄGARE 1.Inventera dina förutsättningar. Finns det bra placeringsalternativ för solfångarna, finns det utrymme för ackumulatortanken, kan delar av nuvarande värmeutrustning användas och hur blir solvärmens konkurrenskraft gentemot nuvarande uppvärmningskostnad? 2.Informera dig. Hämta hem erforderlig information om olika fabrikat och sätt dig in i systemalternativ och investeringskostnader. 3.Behövs bygglov? Ta kontakt med kommunens stadsarkitektkontor eller liknande och förvissa dig om eventuella bygglovskrav och kostnader för att upprätta dessa. 4.Kontakta leverantörer och installatörer. För att få fram ett systemalternativ och kostnad för detta måste entreprenörer tillfrågas. 5.Utvärdera inkomna förslag. System- och kostnadsjämförelse, garantivillkor, lönsamhet etc. 6.Besök referenser. 7.Den bästa kunskapskällan är anläggningar i drift. Besök och ta lärdom samt förvissa dig om att produkt och installation har varit till belåtenhet. 7.Beställ. Se till att få med drift- och skötselanvisningar med leveransen och att det ingår tid för genomgång och kontroll av funktionen. 8.Betala. Gör slutbetalning när anläggningen är drifttagen och allt är till belåtenhet. Undersök bidragsmöjligheten via länsstyrelsen eller EKONOMI & LÖNSAMHETSBERÄKNING LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR SOLENERGI Illustration: Gordon Linder Kapital Bränsle Verkningsgrad Drift & Underhåll Service Solvärme Poolanläggningar öre/kwh utan bidrag Mindre varmvattensystem öre/kwh efter bidrag Större varmvattensystem öre/kwh efter bidrag Combisystem öre/kwh efter bidrag SolEl Solel system (På tegeltak) kr/kwh efter bidrag Solel Integrerade (BIPV) kr/kwh efter bidrag Solel större system (MW) kr/kwh utan bidrag Som fast pris i år, därefter 1-5 öre 22

23 FORMEL ANNUITETSKALKYL (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solvärmeproduktion EXEMPEL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 5% realränta. Solfångarna är av så kallad plan modell och ger 450 kwh/m och år (50.000:- x ) + 2 öre/kwh = 0,91 kronor/kwh kwh EXEMPEL 1 LÖNSAMHETSKALKYLER Varmvattensystem totalpris :-, nettokostnad efter bidrag och avdrag för varmvattenberedare :-, beräknad besparing kwh EXEMPEL 2 (10.000:- x ) + 2 öre/kwh = 34 öre per kwh kwh 10 m solfångare anslutna till ackumulatortank med solvärmeslinga. Stor andel av arbetet görs själv, beräknad nettokostnad före bidrag :- (32.500:- x ) + 2 öre/kwh = 60 öre per kwh kwh UNDERLAG LÖNSAMHETSKALKYLER SÖK DIN SOLVÄRMELEVERANTÖR EXEMPEL 3 Komplett solvärmeanläggning (10 m²) inklusive ackumulatortank på 500 liter. Beräknad investeringskostnad :- (- bidrag 7.500:-) ( x 0,0802) + 2 öre/kwh = 113 öre per kwh kwh EXEMPEL 4 Komplett solvärmeanläggning med 8 m² vakuumrör inklusive ackumulatortank på 500 liter, investeringskostnad :- (- bidrag 7.500:-) ( :- x ) + 2 öre/kwh = 101 öre per kwh kwh MYNDIGHETER - ALLMÄNNA ÖVRIGA SOLVÄRMELEVERANTÖRER INTERNETADRESSER BIOBRÄNSLE VÄRMEPUMPAR VINDKRAFT SOLENERGI TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! 23

24 LITTERATUR Pris 380:- inkl. moms Pris 180:- inkl. moms Pris 180:- inkl. moms Pris 425:- inkl. moms 24

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Kombisystem för värme och varmvatten

Kombisystem för värme och varmvatten Examensarbete 10 poäng C-nivå Kombisystem för värme och varmvatten Reg.kod:Oru-TE-EXE082-En-104/01 Per Igel Energisystemingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Tord Larsson Combined

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered Solvärme på Utö Johan Jakobsson Johanna Stålered Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-015 BSC SE-100 44 STOCKHOLM Bachelor of Science

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer