LARS ANDRÉN - DRIVKRAFT. DrivKraft Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LARS ANDRÉN - DRIVKRAFT. DrivKraft Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft."

Transkript

1 Varmt välkomna till en föreläsning om förnybar energi och energieffektivt byggande!! LARS ANDRÉN - DRIVKRAFT 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen Det räcker med 1 % av Sveriges area med en solpanel med 30% verkningsgrad för att klara hela Sveriges energibehov under ett år Ett villatak tar emot 5 gånger mer solinstrålning på ett år än en normalhushålls totala energianvändning DrivKraft Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post: DET ÄR INTE LÄTT ATT VÄLJA KLIMATHOT HÅLLBAR UTVECKLING Illustration: Gordon Linder Källa God energirådgivning på 90-talet, FSE

2 ENERGIPRISUTVECKLING En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet Illustration: Gordon Linder Mål % förnybar energi 10 % förnybar energi i transportsektorn 20% effektivare energianvändning 40% minskning av utsläppen av klimatgaser (-20 miljoner ton i förhållande till 1990) Användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska avvecklas till år TWh vindkraft till år 2020 Källa: Värmeboken Fastighetssektorn står för 36% av Sveriges energianvändning!! KOMMANDE EU-REGLER EPBD-DIREKTIVET REGERINGENS DEFINITION AV NNE-HUS Energy Performance of Building Directive Nearly no zero buildning nära noll energihus NNE-hus Gäller alla offentliga byggnader från 2019 Gäller samtliga byggnader från 2021 Ett flertal länder har redan beslutat (A, DK, F, NL, D samt GB) Miljonprogrammet utgör 25% av fastighetsbeståndet Sveriges fastighetsbestånd 2050 består till 70% av redan befintliga byggnader!! I klimatzon 1 (nordligaste delen av Sverige) får inte energianvändningen (när elektricitet används för uppvärmning) överstiga 95 kwh/m²/år och tillåten installerad eleffekt maximeras till 5,5 kw med en tilläggsfaktor på 0,035 för areor över 130 m 2 A temp och 0,4 W/m², K i värmegenomgångskoefficient, vilket gäller oavsett klimatzon. I klimatzon 2 är motsvarande krav 75 kwh/m²/år, 5,0 kw installerad maxeffekt med en tilläggsfaktor på 0,3. För klimatzon 3 gäller 55 kwh/m²/år och 4,5 kw installerad el-effekt med ett effekttillägg på 0,03 (klimatzon 2) och 0,025 (klimatzon 1) för areor över 130 m 2 A temp.

3 HISTORISK FÖRFLYTTNING AV KAPITAL BEHOVSPYRAMIDEN Skillnad på kwh och kw Resurser och tillgångar finns Problem med effektbehovet FÖRUTSÄTTNINGAR FINNS KYOTOPYRAMIDEN Illustration: Falkenberg Energi

4 ANDEL VÄRMEFÖRLUSTER I ETT TYPHUS VAR ENERGISMART DET LÖNAR SIG! Ventilation 15 % Tak 15 % Fönster 35 % Ytterväggar och dörrar 20 % Golv och källare 15 % DEN ICKE ANVÄNDA KWH KAN MAN INTE HÖJA PRISET PÅ ELLER BESKATTA OCH DEN SPARAR MILJÖN!!! TEKNIK ATT BYGGA ENERGIEFFEKTIVT FINNS SOLVÄRME och SOLEL i KOMBINATION UTVECKLINGEN GÅR MOT PLUSENERGIHUS Foto: Lars Andrén Boverkets Byggnads Regler (BBR 19, 20011) gäller från 1 januari 2012 I klimatzon 1 (nordligaste delen av Sverige) får inte energianvändningen (när elektricitet används för uppvärmning) överstiga 95 kwh/m²/år och tillåten installerad eleffekt maximeras till 5,5 kw med en tilläggsfaktor på 0,035 för areor över 130 m 2 A temp och 0,4 W/m², K i värmegenomgångskoefficient, vilket gäller oavsett klimatzon. Villa Åkarp Malmö Levererade 1600 kwh tillbaks till nätet år 2010!!

5 MODULBYGGANDE SOLEL OCH SOLEL EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER Anpassningsbar Fungerar som klimatskal Mix mellan solel och solvärme Källa: S*Solar, Robert Sunquist: Källa: S*Solar, Robert Sunquist: HISTORIK LINDÅSPROJEKTET 2001 HUS UTAN VÄRMESYSTEM Isolering yttervägg 43 cm Isolering yttertak 50 cm Isolering betongplatta 25 cm Fönster med kryptonfyllning Ytterdörr (U-värde 0,10 W/m²K) (U-värde 0,08 W/m²K) (U-värde 0,09 W/m²K) (U-värde 0,83 W/m²K) (U-värde 0,80 W/m²K) Hushållsel kwh/år Varmvatten kwh/år ( kwh/år från sol) Driftel kwh/år Köpt energi kwh/år (efter mätningar kwh/år) FRAM TUGGELITE LINDÅS BEGREPPET HUS UTAN VÄRMESYSTEM Ambitionen är att byggnaden konstrueras för att minimera värmebehovet och att effektbehovet för uppvärmning hamnar kring W/m² uppvärmd area. Med så låga effektbehov finns det varken tekniska eller ekonomiska motiv att förse byggnaden med ett traditionellt distributionssystem för uppvärmning. Det lilla värmetillskott som behövs tillförs via ett separat värmebatteri i ventilationssystem och kan i dess ringa omfattning distribueras via tilluften.

6 DET HAR FUNNITS MÅNGA PIONJÄRER EKSTA Särö 1989 < 90 kwh/m²/boa värme/vv Byggkostnad: kr/m² Hyreskostnad: kr/m² Värme : 21,2 kwh/m² Varmvatten: 13,8 kwh/m² El-användn.: 15,5 kwh/m² Totalt: 50,2 kwh/m² HERTINGS GÅRD - FALKENBERG Tidigt 1980-tal!! 130 m 2 uppvärmd boarea Traditionellt enplanshus Extra välisolerat Ventilationsvärmeväxlare 3 x 300 W elradiatorer Vedkamin Luftburet värmesystem 72 kwh/m 2 /år Passivhus med förvärmd tilluft Foto: Lars Andrén EKONOMIN SOLAVSKÄRMNINGEN ÄR VIKTIG Prästgårdsängens förskola Total energianvändning 50 kwh/m² Byggkostnad* kr/m² 6,5% högre än konventionellt byggande 220 m² solceller ( kwh/år), LED-belysning, bra fönster, välisolerad, fler ventilationsaggregat, slussar vid entréer, kontroll av täthet, energieffektiv utrustning. * exkl. mark- och entreprenadkostnad, inkl. kommunala avgifter

7 ONE TONNE LIFE TAPPVARMVATTENSYSTEM PASSIVHUS Foto: Lars Andrén Källa: Effecta Pannan AB Standardiserad teknik 4-6 m² solfångare / lägenhet beredarvolym Låg merkostnad enkel installation Lågt pris komplett kr Låg driftkostnad (35 öre/kwh) CENTRALVÄRME MED INDIVIDUELLA SYSTEM EXEMPEL MED FJÄRRVÄRME - FJÄRÅS Illustration: typoform

8 ORIGOSKÅP VENTILATION & TILLSKOTTSVÄRME Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling uppvärmningssystem i traditionell mening finns inte elektriskt eftervärmningsbatteri för tillförsel av extra värme vid behov (900W) stoppavfrostning vid behov by-pass -spjäll för reduktion av verkningsgrad vid behov finfilter av klass F7 på tilluftssidan eleffektiv ventilation: 76 W vid flöde på 42 l/s (0,5 oms/h) SFP=1,8 W/l/s VALLDA HEBERG ETT STEG TILL!! TÄNK PÅ ATT ISOLERA KULVERTEN NOGA Förluster: 8-15 W per m

9 NYA KRAV PÅ LÅGEFFFEKT UTRUSTNING GÄLLER ÄVEN VÄRMEPUMPAR Bekväm uppvärmning Flexibelt system Minskar miljöpåverkan Hög mysfaktor Små utrymmeskrav Källa: Effecta Pannan och STEM Standardiserad Låg effekt Integrerad med sol Källa Viessmann AB NYA INNOVATIONER UTVECKLAR ACKUMULERINGEN MÖJLIGT VID OMBYGGNAD Källa: Fueltech ASB BROGÅRDEN ALINGSÅS

10 BROGÅRDEN - ALINGSÅSHEM BROGÅRDEN - ALINGSÅSHEM ENERGIANVÄNDNING FÖRE RENOVERING EFTER RENOVERING kwh/m² & år kwh/m² & år Uppvärmning Varmvatten Hushållsel Allmän fastighetsel Total energianvändning ÅTGÄRDER Tilläggsisolering (ytterväggar från u-värde 0,4 till 0,11) (tak från u-värde 0,3 till 0,10) Nya fönster (från u-värde 2,0 till 0,85) Åtgärder grund (från u-värde 0,5 till 0,26) Ny fasad Köldbryggror balkong Lufttäthet (12,4 l/s gentemot utomhus) FTX-ventilation Roterande värmeväxlare MÖJLIGT VID OMBYGGNAD UTREDNINGAR FINNS Milparena - Miljonprogramsarena Innovativa åtgärdsförslag för renovering av byggnadsskal och installationer Brogården i Alingsås - Katjas gata 119 i Backa 12 - Kalendervägen i Kortedala 13 Maratonvägen i Halmstad 14 - Solhusen i Gårdsten Kristina Mjörnell, Thorbjörn Gustavsson, Kristina Fyhr, Pernilla Gervind och Angela Sasic Orrholmen Karlstad - Byggt på 1960-talet kwh/m² A temp - Efter renovering 110 kwh/m² A temp SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2011:39

11 EFFEKTIVISERING ETT MÅSTE OM VI SKA LYCKAS ATT MÄTA ÄR ATT VETA VAD KAN VI GÖRA DIREKT VATTENVANOR VÄDRINGSVANOR ENERGIVANOR ELVANOR Jämföra med andra Jämföra över tiden (historik och trender) Hitta åtgärder Blicka framåt för att bygga upp prognoser för energianvändningen Följa upp och utvärdera införda åtgärder Ta in fakta via energirådgivare installatörer - leverantörer

12 GÖR EN ÅTGÄRDSPLAN - LÖNSAM ENERGIBESPARING BIOBRÄNSLETS UTVECKLING kwh/år kwh/år Från 22 till 20 C sparar kwh/år 1 C => 5% besparing kwh/år Illustrationer: Gordon Linder VÄRMEFÖRSÖRJNING SVERIGE UNIK KLIMATOMSTÄLLNING Bränslemix TWh Bränslemix ,5 TWh Övrigt 5% Spillvärme 3% Avfall 5% Kol 3% Värmepumpar 9 % Övrigt bränsle Naturgas Hetvatten 2 % 3 % Olja 4 % 5 % Torv 6 % Kol 6 % Källa: Svensk Fjärrvärme Olja 84% Elenergi 1 % Spillvärme 10 % Avfall 12 % Trädbränsle 36 % Totalt för uppvärmning 102 TWh Varav fjärrvärme tillför 52,5 TWh Källa: Svensk Fjärrvärme Tallbeckolja RT-flis 1 % 4 % Källa: Svensk Fjärrvärme

13 INKOPPLING MOT FJÄRRVÄRME SOLVÄRMEBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN ROTAVDRAG SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET BOVERKET -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER SOLFÅNGARNA MÅSTE VARA SOLAR KEY-MÄRKTA PRESTANDARELATERAT 2,50 /kwh x MODULAREA MAX kr FÖR SMÅHUS (upp till två lgh) OBJEKTSGRÄNS övriga kr GÄLLER TILL OCH MED 2011 I MÅN AV MEDEL KRÄVS DRIFT- OCH SKÖTSELANV. PÅ SVENKSA SOLVÄRME FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING TAKINTEGRERAD SOLVÄRME FÖR MEDELSTORA PROJEKT Källa: Solar Installation, James & James, typoform Foto :Armatec Förhållandevis hög täckningsgrad > 33% Sänker andelen köpt energi Foto: Jochen Dahm Låg merkostnad Bra lönsamhet

14 LEVERERAS SOM ETT BYGGNADSELEMENT Foto: Lars Andrén NY OCH SPÄNNANDE DESIGN Foto: Jochen Dahm Foto: Jan-Olof Dalenbäck KONVENTIONELL VVS TEKNIK EKONOMI Solfångarna tillför 60 MWh / år Solvärmen kostar 60 öre/kwh (vid annuitet ) Solvärmen utgör 2% av byggkostn. Källa: Solar Installation, James & James, typoform Foto: Jochen Dahm Solvärmeprojektet Onsala Antal lägenheter (2600 m² uppv. Area) 36 st Ackumulatortank 18 m³ Solfångararea 220 m² Merinvestering solfångare 838 kr / m² Rör, drivpaket mm. 213 kr / m² Kostnad ackumulatortank kr Totalkostnad värmesystem kr

15 SOLINSTRÅLNING SVERIGE GENOMSNITTLIG SOLINSTRÅLNING VÄRLDEN Globalinstrålning mot en horisontell yta Globalinstrålning 30 lutande, sydvänd Källa: Norsk VVS & Energitekniks förening FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVER ÅRET DIMENSIONERING FÖR VILLA 6,0 4,5 3,0 Sol Värmebehov VVförbr. PANNA AVSTÄNGD Globalinstrålning kwh/m² och år 50% verkningsgrad => kwh/m² och år 1,5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TAPPVARMVATTENSYSTEM KOMBISYSTEM 4 5 m² solfångare m² solfångare lagervolym lagervolym 50% av varmvattnet % av årsvärmebehovet

16 PLANA SOLFÅNGARE VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE Källa: Viessmann Bra verkningsgrad - bra pris Kostnadseffektiv Dominant marknadsandel Går att integrera i olika taktäckningsmaterial Säker konstruktion lång livslängd Finns som byggsats och halvfabrikat Källa: Effecta-Pannan Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ Kräver mindre area Importerad teknik Källa: Euronom FUNKTION HEAT-PIPE Mini lutning Medium - vatten Kan arbeta upp till 230 C Starttempemperatur ca 30 C VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE VÅT ÖVERFÖRING U-TYPE Rör - solkrrets Värmeledningsprofil Fusion glassrör Yttre glassrör Vakuum Absorbatoryta Tilopp och retur Källa: Effecta

17 SVERIGES STÖRSTA VAKUUMRÖRSANLÄGGNING VERKNINGSGRAD OCH PRESTANDA KVLAITETSSÄKRA - KÖP ENDAST PROVAD TEKNIK! SP-LISTORNA GER VÄRDEFULL INFORMATION Tillverkare/ Leverantör Solfångare Certifikat (år) Typ Modularea (Ref. area) m² Årsutbyte Per modul (per m² ref.area) kwh vid 50 C Certifiering (P-märkt eller Solar Keymark) Materialprovning Datablad/ ENED Aquasol Aquasol (2003) P 2,23 (2,06) 731 (355) Ja Inledande tester Dokumentation Hållbarhet (vind, regn, snö, uv-strålning) Värmeutbyte Materialprovning P-märkning Ackrediterade Utomhusexponering testinstitut Accelererande ålderstest Värmeutbyte Demontering, besiktning Avtal, fortlöpande kontroll Effecta AB Euronom AB Sol & Energiteknik SE Aquasol Big (2003) TeknoTerm ST/ Effecta ST (2003) ExoSol OPC S411 R (2008) ExoSol OPC S411 R (2008) Intelli-heat 18/58x1800 (2005) P P V-R- U V-R- U V-H 4,43-13,25 (4,10-12,35) 2,72 (2,51) 1,46 (1,14) 2,13 (1,72) 2,78 (1,71) (408) 986 (393) 661 (580) 1030 (599) 992 (580) Ja Ja Solar Keymark Solar Keymark

18 PRISEXEMPEL PRISEXEMPEL KOMPLETT SYSTEM 10 m² SEK (komplett, färdigt inkl. moms) Typ av solfångare pris/m² årsutbyte/m ² r SEK, inkl. Moms kwh (SP-tester) Referensarea Plan, fabriksbyggd : kwh/m²/år Vakuumrörsolfångare : kwh/m²/år Självbyggeri : kwh/m²/år Lågpris/import : kwh/m²/år Färdigt system 10 kvm solfångare Samtliga komponenter (solfångare, rörledningar, drivpaket och värmelager) Varierar beroende på produkt- och systemval, eget arbete och praktiska förutsättningar. Medelpris vid bidragsansökningar ligger mellan kr/m² solfångare inkl. ackumulatortank SOLVÄRME FÖR VILLA STANDARDISERADE SOL-PELLETS SYSTEM Foto: Lars Andrén Kombinationspanna Ett samtal en leverans Optimering sol bio el Bra alternativ till olja Källa: SOLENTEK Källa: Scand Pellet AB Källa: Ariterm

19 MODERN HELAUTOMATISERAD PELLETSTEKNIK MED SOL!! SOL VED - ACKUMULERING Låga driftskostnader Miljövänlig teknik Flexibelt system Inhemska bränslen Källa Effecta-Pannan SOL ACKUMULERING - KÖKSPANNA SOL ACKUMULERING VATTENMANTLAD LOKALEDSTAD Ökar bekvämligheten Elda där du är Höjer komforten Extremt låga bränslepriser Källa: Effecta Pannan och EuroFire Ökar bekvämligheten Snygg design - möbel Minskar sårbarhet Hög verkningsgrad Kan ge extremt låga värmekostnader Källa: Effecta Pannan och STEM

20 SOL ACKUMULERING - PELLETSKAMIN SOLVÄRME v/s SOLEL SOLVÄRME- SOLFÅNGARE SOLEL - SOLPANELER Bekväm uppvärmning Flexibelt system Minskar miljöpåverkan Hög mysfaktor Små utrymmeskrav Källa: Effecta Pannan och STEM Effekt Wtp/m² Verkningsgrad % Värmeproduktion kwh/m²&år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd Nej men ROT-avdrag Livslängd år Garantitid 3-15 år Kostnad före bidrag öre/kwh Effekt Wep/m² Verkningsgrad % Elproduktion kwh/m²&år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd Ja till och med 2016 Livslängd år Garantitid (prest.) år Kostnad före bidrag öre/kwh SOLVÄRME v/s SOLEL SOLCELLSBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET Energimyndigheten -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER Nätanslutna system MAX kr / objekt och kr/ kw ( kr/kw för hybrid) Stödnivå max 45% Källa: SSE GÄLLER TILL OCH MED 2016 I MÅN AV MEDEL

21 SOLEL SVERIGE Ca 0,01 TWh/år SOLEL EU-15 Källa: SSE Källa: SSE SOLEL VÄRLDEN SJÄLVFÖRSÖRJANDE SOLELSSYSTEM Foto: NAPS Sweden AB Källa: SSE Lågeffekta behov utanför ledningsnätet

22 FRAMTID VILLAMARKNAD SÅ HÄR GÖR DU 1. Anmälan till nätägaren 2. Begär in offerter 3. Ansök om investeringsstöd Foto: Fueltech - Energibo 4. Handla upp - Behörig elektriker (Godkänd av nätägaren) Foto: EkoSol Plusenergihus Småskalig elproduktion 5. Färdiganmälan (nätägaren) 6. Anläggningen måste besiktigas före drifttagning SOLCELLER - SOLPANELER MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - ARKITEKTUR Fräscha upp byggnaden Skapa uppmärksamhet Unikt! Byggnadsintegrerad teknik Nätansluts i allt större utsträckning Fortfarande dyrt Stor potential Källa: Direct System Petter Sjöström

23 MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - FUNKTION MÖJLGIHETER PÅ BYGGNADER - PRODUKTION Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: Direct System Petter Sjöström SOLCELLER - SOLPANELER ETT SOLELSYSTEM Paneler - strängar Växelriktare Cell Källa: Direct System Petter Sjöström Modul/Laminat Paneler - strängar Källa: Direct System Petter Sjöström

24 VÄXELRIKTARE UTOMHUS OCH INOMHUS FÖRUNDERSÖKNING - FÖRSTUDIE Utomhus Inomhus att föredra Källa: Direct System Petter Sjöström Solinstrålning Skuggning, närliggande och horisont Vindförhållanden Inkopplingspunkt Ansökningförfarande Nätanslutning Bygglov Specialkrav Källa: Direct System Petter Sjöström DESIGN -PROJEKTERING Andelar i solcellsanläggning exemplet Sala Heby Energi Konfigurering Antal moduler Antal växelriktare Typ av monteringssystem Inkopplingspunkt/avtal Tillgänglighet Vägar, marker Byggnaden Takets beskaffning etc. Övervakning Väder Produktion Övriga parametrar Källa: Direct System Petter Sjöström Färdigställd: 2009 Effekt: 47 KW Area: 375 m 2 Föreningen äger och driver anläggningen ca 160 medlemmar 2 MSEK (insats = SEK) Föreningen ger ingen utdelning under fem år avkastningen investeras i en utbyggnad av anläggningen Föreningen har ett avtalsreglerat samarbete med SHE: Köp av el Skötsel drift, ekonomi, administration Arrende av mark Inkoppling till elnätet Källa: Sala-Heby Energi

25 SÅ HÄR FUNGERAR DET FÖRSTUDIE - SIMULREING Föreningen äger och driver anläggningen ca 160 medlemmar 2 MSEK (insats = SEK) Föreningen ger ingen utdelning under fem år avkastningen investeras i en utbyggnad av anläggningen Föreningen har ett avtalsreglerat samarbete med SHE: Köp av el Skötsel drift, ekonomi, administration Arrende av mark Inkoppling till elnätet Bidrag har sökts och erhållits Källa: Sala Heby Energi AB Källa: Direct System Petter Sjöström PROJEKTERING - MONTERINGSSYTEM INSTALLATION PAPPTAK - POLYKRISTALLINA Source: Intersol Källa: Direct System Petter Sjöström

26 MONTAGE TEGELTAK MONOKRISTALLINA SVARTA TEDLAR MONTAGE AV SOLPANELER PÅ BEFIINTLIGA HUS I DANMARK Källa: Direct System Petter Sjöström VISUALISERING Gör ditt system synligt! KUNSKAPSÖVERFÖRING! Lär andra, visa vad ni gjort! Bjurslätt Stadsteatern Stockholm Källa: Direct System Petter Sjöström

27 DATAINSAMLING - UPPFÖLJNING SOLEL PÅ OFFENTLIGA BYGGNADER Källa: Direct System Petter Sjöström MEDICUS EKSTA Bostads AB FRONTIUS DATALOGGER LADDSTATION FÖR ELMOPEDER OCH ANDRA FORDON ANNUITETSKALKYL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 5% realränta. Solelssystemet kostar kr/m² och ger 140 kwh / m² och år. Kalkylen avser en anläggning på 50 m². FORMEL (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solelsproduktion EXEMPEL FÖRE BIDRAG ( :- x ) + 0 öre/kwh = 172 öre/kwh kwh EXEMPEL EFTER BIDRAG (45%) (82.500:- x ) + 0 öre/kwh = 95 öre/kwh kwh Justera med 4-5% förlust i växelriktare och en viss prestandaförsämring (ca 1%/år) under kalkyltiden. Källa: Falkenberg Energi

28 NY TEKNIK NYA MÖJLIGHETER EKONOMISKA VILLKOR FÖR VINDKRAFT Fördelar med vindkraft Outsinlig källa Vinden är gratis Konkurrenskraftig Kan installeras snabbt och enkelt Nackdelar med vindkraft Vinden blåser inte alltid Arealkrävande Kapitalbindande CERTIFKATHANDEL Just nu varierande öre /kwh AVRÄKNINGSPRIS RÄTNTABILITET Foto: Vestas Ca öre/ kwh (spotpris + certifikat) Beror bl. a. på vindläge (kan skilja 30-35%), elpris och certifikat nätanslutningsavgift samt anläggningskostnader SMÅSKALIG VINDKRAFT EKONOMIN BYGGLOV Fällas inom tomtgräns, masthöjd max 20 m, rotordiamater max 3 meter, effekt cirka 2 kw Pris Energiproduktion kr kr Cirka kwh på ett år

29 EKONOMI & LÖNSAMHETSBERÄKNING EKONOMIN LCC-Livscykelkostnad Beskriver en investerings totala kostnad under dess livslängd (inköpskostnad + driftkostnader + underhåll + destruktion + restvärde) Illustration: Gordon Linder Kapital Bränsle Verkningsgrad Drift & Underhåll Service LCC 40 års teknisk drifttid 50% är driftkostnad 25% utgör reparation och underhåll 15% är finansieringskostnader 10% är byggkostnad ANNUITETSKALKYL LÖNSAMHETSKALKYLER FORMEL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 5% realränta. Solfångarna är av så kallad plan modell och ger 450 kwh/m och år EXEMPEL 1 Varmvattensystem totalpris :-, nettokostnad efter bidrag och avdrag för varmvattenberedare :-, beräknad besparing kwh (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solvärmeproduktion EXEMPEL SOLVÄRMEANLÄGGNING (50.000:- x ) + 2 öre/kwh = 0,91 kronor/kwh kwh EXEMPEL 2 (10.000:- x ) + 2 öre/kwh = 34 öre per kwh kwh 10 m solfångare anslutna till ackumulatortank med solvärmeslinga. Stor andel av arbetet görs själv, beräknad nettokostnad före bidrag :- (32.500:- x ) + 2 öre/kwh = 60 öre per kwh kwh

30 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! LITTERATUR Pris 400:- inkl. moms Nya böcker Pris 180:- inkl. moms Pris 180:- inkl. moms Pris 425:- inkl. moms Foto: Lars Andrén MYNDIGHETER - ALLMÄNNA ÖVRIGA SOLVÄRMELEVERANTÖRER INTERNETADRESSER BIOBRÄNSLE VÄRMEPUMPAR VINDKRAFT SOLENERGI

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!!

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in 15 000 20 0000 gånger mer på ett år

Läs mer

Totalt strålar det in 15 000 20 0000 gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen

Totalt strålar det in 15 000 20 0000 gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in 15 000 20 0000 gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen Det räcker

Läs mer

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu

Läs mer

Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu

Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvara den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in 15 000 20 0000 gånger mer på ett är än den totala, globala energianvändningen Det räcker med

Läs mer

WWW.SVENSKSOLENERGI.SE. Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.

WWW.SVENSKSOLENERGI.SE. Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft. Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 346-5858 Mobil: 7-535858 Fax: 346-165 E-post: info@drivkraft.nu VISSA KOMMUNER OCH ENERGIBOLAG LIGGER LÅNGT FRAM! SVENSKA SOLENERGIFÖRENINGEN Forskare tillverkare

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Illustration: Gordon Linder

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Illustration: Gordon Linder Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett år än

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker Solklart solvärme! Solen levererar Den solinstrålning som når oss kan vi enkelt omvandla till nyttig energi i form av både elektricitet och värme. Den blir till värme i solfångare och el i solceller. Redan

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Solvärme FAKTA Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Innehåll Solinstrålning i norra Sverige... 3 Solfångarnas och anläggningens funktion... 3 Olika solfångare, dimensionering,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Medvind för vindkraft

Medvind för vindkraft ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi ER 2014:29 Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Ska du bygga nytt hus? Då har du chansen att göra rätt från början!

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer