Totalt strålar det in gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalt strålar det in 15 000 20 0000 gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen"

Transkript

1 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen Det räcker med 1 % av Sveriges area med en solpanel med 30% verkningsgrad för att klara hela Sveriges energibehov under ett år Ett villatak tar emot 5 gånger mer solinstrålning på ett år än en normalhushålls totala energianvändning

2 Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post:

3

4 En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet Illustration: Gordon Linder Mål % förnybar energi 10 % förnybar energi i transportsektorn 20% effektivare energianvändning 40% minskning av utsläppen av klimatgaser (-20 miljoner ton i förhållande till 1990) Användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska avvecklas till år TWh vindkraft till år 2020

5 BEHOVSPYRAMIDEN Skillnad på kwh och kw Resurser och tillgångar finns Utmaningen är att klara effektbehovet

6 VISSA KOMMUNER OCH ENERGIBOLAG LIGGER LÅNGT FRAM!

7 SVENSKA SOLENERGIFÖRENINGEN Forskare tillverkare - användare ISES 2003 ESTIF-ISES Strategidokument Nytt kansli JAK Ny medlemstidning Energimagasinet

8 VAD SKA JAG VÄLJA?

9 HÅLLBAR UTVECKLING Illustration: Gordon Linder

10 DET ÄR INTE LÄTT ATT VÄLJA Källa God energirådgivning på 90-talet, FSE

11 ENERGIPRISUTVECKLING Källa: Värmeboken

12 FLEXIBILITET OBEROENDE - SÅRBARHET Källa: Weishaupt Svenska AB

13 BESLUTSUNDERLAG PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Pris investeringsvilja Driftkostnad bränsle Prisutveckling tillgänglighet Drift- och underhållskostnader Förnybar energiteknik Inomhusklimat Miljöhänsyn Mode trend Bekvämlighet Livslängd

14 PASSIV SOLVÄRME Källa: Solar Installation, James & James

15 GER BÄTTRE INOMHUSKLIMAT Källa: Solar Installation, James & James TEMPERATUR OCH LJUS

16 KOSTNADSEFFEKTIV STOR POTENTIAL Källa: Solar Installation, James & James

17 LUFTBUREN SOLVÄRME Källa: Solar Installation, James & James

18 LUFTSOLFÅNGARE FÖR FRITIDSHUS Vädrar ut unken luft Bidrar med värmetillskott Minskar fukt- och mögelproblem

19 LUFTBUREN SOLVÄRME - FLERBOSTADSHUS Illustration: typoform Källa: Solar Installation, James & James

20 SOLVÄRME GÅRDSTENSBOSTÄDER - ANGERED Foto: Christer Nordström och Jan-Olof Dalenbäck Ombyggnadsprojekt med aktiva solfångare på tak och förvärmd tilluft genom inglasade balkonger

21 HERTINGS GÅRD - FALKENBERG Passivhus med förvärmd tilluft Foto: Lars Andrén

22 SOLAR CHIMNEYS Foto: Lars Andrén

23 SOLKYLA Illustration: typoform

24 SOLVÄRME v/s SOLEL SOLVÄRME- SOLFÅNGARE Effekt Wtp/m² Värmeproduktion kwh/m²&år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd ca kr/m² Livslängd år Garantitid 3-15 år SOLEL - SOLPANELER Effekt Wep/m² Elproduktion kwh/m²&år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd 60% (55%) Livslängd år Garantitid (prest.) år Fast energipris Kr/kWh (netto efter bidrag) Fast energipris kr/kwh (netto efter bidrag)

25 SOLVÄRME och SOLEL i KOMBINATION Villa Åkarp - Malmö

26 FRAMTID VILLAMARKNAD Foto: Fueltech - Energibo Foto: EkoSol Plusenergihus Småskalig elproduktion

27 SOLCELLSBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET Energimyndigheten -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER Nätanslutna system MAX kr / objekt och kr /kw Stödnivå 55-60% (beroende på företagets storlek) GÄLLER TILL OCH MED 2011 I MÅN AV MEDEL

28 SOLEL SVERIGE 3 Solcellsmoduler [MWe] Källa: Ångström 2 Nätanslutna Självförs

29 SOLEL EU-15 EU-15 - Installed [MWpe] IEA-PVPS Rest of EU-15 Germany

30 SOLEL VÄRLDEN World - Installed [MWpe] IEA-PVPS Rest of World USA EU-15 Japan

31 SJÄLVFÖRSÖRJANDE SOLELSSYSTEM Foto: NAPS Sweden AB Lågeffekta behov utanför ledningsnätet

32 SOLCELLER - SOLPANELER Byggnadsintegrerad teknik Nätansluts i allt större utsträckning Fortfarande dyrt Stor potential

33 MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - ARKITEKTUR Fräscha upp byggnaden Skapa uppmärksamhet Unikt! Källa: Direct System Petter Sjöström

34 MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - FUNKTION Källa: Direct System Petter Sjöström

35 GODA EXEMPEL- FUNKTION Källa: Direct System/Petter Sjöström Källa: Soluppgång i Väst/Lisa Ossman Foto: Emma Burridge

36 MÖJLGIHETER PÅ BYGGNADER - PRODUKTION Källa: Direct System Petter Sjöström

37 Andelar i solcellsanläggning exemplet Sala Heby Energi Färdigställd: 2009 Effekt: 47 KW Area: 375 m 2 Källa: Sala-Heby Energi Föreningen äger och driver anläggningen ca 160 medlemmar 2 MSEK (insats = SEK) Föreningen ger ingen utdelning under fem år avkastningen investeras i en utbyggnad av anläggningen Föreningen har ett avtalsreglerat samarbete med SHE: Köp av el Skötsel drift, ekonomi, administration Arrende av mark Inkoppling till elnätet

38 LADDSTATION FÖR ELMOPEDER OCH ANDRA FORDON Källa: Falkenberg Energi

39 ANNUITETSKALKYL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 4% realränta. Solelssystemet kostar kr/m² och ger 150 kwh / m² och år. Kalkylen avser en anläggning på 5 m². FORMEL (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solelsproduktion EXEMPEL FÖRE BIDRAG (40.000:- x ) + 0 öre/kwh = 3,92 kronor/kwh 750 kwh EXEMPEL EFTER BIDRAG (16.000:- x ) + 0 öre/kwh = 1,57 kronor/kwh 750 kwh

40 SYSTEMUPPBYGGNAD VATTENBUREN SOLVÄRME

41 OLIKA SYSTEMPRINCIPER Illustration: typoform Självcirkulerande Dränerande Trycksatta

42 MÅLGRUPPSSELEKTERING VATTENBUREN SOLVÄRME SMÅHUS - DIREKTVERKANDE EL -VATTENBUREN EL - OLJEUPPVÄRMDA - VEDPANNOR BASSÄNGUPPVÄRMNING -OFFENTLIGA BAD -EGNA HEM FLERBOSTADSHUS -ALLMÄNNYTTAN -PRIVATA ÖVRIGA MÅLGRUPPER -KYRKA OCH SAMFÄLLIGHET -IDROTTSANLÄGGNINGAR -STAT OCH LANDSTING -CAMPING

43 SOLVÄRME KONKURRENSKRAFTIGARE ÄN NÅGONSIN! BRA TEKNIK ÖVER 50% VERKNINGSGRAD LÅGA PRISER LEGAT STILL I 10 ÅR LÅG RÄNTA GYNNAR KAPITALBINDANDE TEKNIK GENERÖST BIDRAG FRÅN STATEN ÖKAD KONKURRENSKRAFT MOT ALTERNATIVEN TEKNIKEN FUNGERAR!!! Foto: Lars Andrén

44 SOLVÄRME SVERIGE Anl >100 m² Anl m² Villa <15 m² Glasade solfångare [MWth] Källa: SP o. Svensk solenergi Källa: SP & SSE

45 ANDELEN VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE ÖKAR MARKANT

46 SVENSK TILLVERKNING - IMPORTERAT Glasade solfångare - Tillverkning Importerat Egentillverkat Källa: SP & SEAS

47 FÖRDELNING EUROPA 2008 European Market - Glazed collectors [MWth] Source: ESIF; ESTIF Others NL+UK+SE+DK Germany Austria PT+ES+FR*+IT Greece Dividerat med 0,7 = m² Källa: Jan-Olof Dalenbäck, CTH

48 FÖRDELNING VÄRLDEN 2007 Global market - Glazed collectors [MWth] Source: ESIF; IEA SHC Others China "EU-25" IL+TR USA+AU+JP Dividerat med 0,7 = m²

49 NY TEKNIK TRENDER Lazer Plate ny typ av absorbator Reflekterande och koncentrerande teknik Lågtemperatursolfångare Källa: Uponor Källa: BoRö Pannan AB Källa: Texsun Illustration: typoform Källa: S unstrip AB Källa: MaReCo

50 HYBRIDTEKNIK - EL OCH VÄRME Källa: MaReCo Illustration: typoform

51 SOLKRAFTVERK MED STERLINGTEKNIK Källa: MaReCo Mäter 12x 12 m. Totalt 90 m² spegelarea. Anläggningen ger 25 kw maxeffekt och genererar kwh / år. Speglarna värmer en kollektor med vätgas till 700 grader som sedan kyls i ett vätskeburet kylsystem. Den expanderande och kontraherande gasen driver kolvar som i sin tur överför kraften till en generator. Foto:Mark Kretz, Energi&Miljö

52 NY TEKNIK REFLEKTERANDE SOLFÅNGARE MaReCo-solfångare 500 m² Torsåker MaReCo-solfångare 1650 m² Fränsta Källa: Vattenfall Utveckling AB

53 NY TEKNIK SOLCELLSDRIVEN SOLFÅNGARE Källa: Euronom

54 SOLVÄRMEBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS BOSTADSENHET BOVERKET -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER SOLFÅNGARNA MÅSTE VARA SOLAR KEY-MÄRKTA PRESTANDARELATERAT 2,50 /kwh x MODULAREA MAX kr FÖR SMÅHUS (upp till två lgh) OBJEKTSGRÄNS övriga kr GÄLLER TILL OCH MED 2011 I MÅN AV MEDEL KRÄVS DRIFT- OCH SKÖTSELANV. PÅ SVENKSA

55 STORSKALIG SOLVÄRME FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING Foto: Lars Andrén Kunskapen finns Sverige är ett föregångsland Svår konkurrenssituation i producerande led

56 FJÄRRVÄRMESYSTEM MED DYGNSLAGER Illustration: typoform

57 FJÄRRVÄRMESYSTEM DIREKT MOT KULVERT Illustration: typoform

58 STANDARDISERAT DRIVPAKET FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING Foto: Armatec

59 SOLFJÄRRVÄRME MED SÄSONGSLAGER Illustration: typoform

60 CENTRALVÄRME MED INDIVIDUELLA SYSTEM Illustration: typoform

61 KOMPLETTA ENERGIBODAR Illustration: typoform Källa: ZW Energiteknik

62 TAKINTEGRERAD SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS Förhållandevis hög täckningsgrad > 33% Sänker andelen köpt energi Låg merkostnad Bra lönsamhet Foto: Jochen Dahm

63 TEKNIK FÖR NYPRODUKITON OCH OMBYGGNAD FINNS IDAG Foto: Lars Andrén W/m 2,K U-värde U tak 0,13 U v ägg 0,18 U golv 0,15 U f önster 0,8 U y tterdörr 1,3 Boverkets Byggnads Regler (BBR) kwh köpt energi per m² Nya BBR (el-värme), 3 zoner, (1 jan 2010) kwh köpt el per m² Begränsad el-effekt, W/m², (4,5-5,5 kw/130m²) x faktor 2 för v.p. Passivhus kwh/m²

64 VÄRMEOMVANDLARE - TAKTÄCKNINGSMATERIAL Foto: Lars Andrén Takintegrerad Platsbyggd 4-6 m² per lgh Foto: Tomas Åhlén

65 DIMENSIONERINGSKRITERIER FÖR FLERBOSTADSHUS Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst

66 INGÅNGSDATA - FÖRSTUDIE Källa: Solenergiboken, Svensk Byggtjänst

67 EN DEL AV HUSTAKET Illustration: typoform

68 STANDARDISERADE TAKKASETTER Foto: Jan-Olof Dalenbäck Taktäckningsmaterial och värmeomvandlare En naturlig byggnadskomponent Foto: AllboHus/HeatOn

69 STANDARDISERAD SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS Enkel montering Foto: Jan-Olof Dalenbäck Tydliga gränssnitt (montering och garantier)

70 KONVENTIONELL VVS TEKNIK Illustration: typoform

71 FRAMTIDA SÄSONGSLAGERTEKNIK Illustration: typoform

72 ANNAN TÄNKBAR TEKNIK SPÄNNANDE DESIGN Foto: Lars Andrén

73 Foto: Lars Andrén NY OCH SPÄNNANDE DESIGN

74 EKSTA BOSTADS AB Foto: Lars Andrén Solvärme sedan 1980 Cirka 7500 m² solfångare % sol 60-65% biobränsle Halverad värmekostnad

75 KONKRETA EXEMPEL SOL OCH PELLETS

76 Foto: Jochen Dahm Solvärmeprojektet Onsala Antal lägenheter (2600 m² uppv. Area) EKONOMI Solfångarna tillför 60 MWh / år Solvärmen kostar 60 öre/kwh (vid annuitet ) Solvärmen utgör <1% av byggkostnaden 36 st Ackumulatortank 18 m³ Solfångararea 220 m² Merinvestering solfångare 838 kr / m² Rör, drivpaket mm. 213 kr / m² Kostnad ackumulatortank Totalkostnad värmesystem kr kr

77 VARFÖR DENNA STORA FRAMGÅNG FÖR EKSTA? Foto: Lars Andrén Långsiktighet Kontinuitet Kunskap internt, externt Ekonomi vilja - mål Ideologi strategi Samverkan

78 SOLVÄRME FÖR BASSÄNGUPPVÄRMNING Foto: Lars Andrén Enkel teknik Inga driftkostnader Mycket bra lönsamhet Förlänger badsäsongen

79 FÖRSÄLJNING LÅGTEMPERERADE SOLFÅNGARE Poolsolfångare - Sverige [MWth] Källa: SP o. Svensk solenergi

80 BASSÄNGUPPVÄRMNING - DIREKTA SYSTEM Driftsäker teknik Snabb återbetalning Befintlig utrustning används Bassängvattnet cirkulerar direkt Källa: Solar Installations, James&James

81 KOMBINERAD BASSÄNGTÄCKNING OCH SOLFÅNGARE Illustration: typoform

82 BASSÄNGUPPVÄRMNING - INDIREKTA SYSTEM Kräver värmebehov vintertid Högre investeringskostnad Källa: Solar Installations, James&James

83 EKONOMI I VERKLIGHETEN VESSIGEBROBADET Installerad 1985 fortfarande i drift!! Investeringskostnad kr 125 m² solfångare, statsbidrag kr, nettoinvestering kr Lönsamhetsberäkning annuitet Vid beräkning av ett årligt tillskott på kwh / år (400 kwh/m² och år) 20 års kalkyltid 5% realränta ger en kapitalkostnad på 31 öre / kwh + drift Kostnad ca 35 öre / kwh!! Pay-off tid oljepris kr/m³ idag 10000kr/m³ besparing 13m³/år vid oljepris 1382kr/m³ 11 år vid oljepris 10000kr/m³ = 1,5 år Miljö Vid 13 m³ oljereduktion minskar de årliga utsläppen med 80 kg svaveldioxid, 65 kg kväveoxider och 30 ton koldioxid

84 PLANA SOLFÅNGARE Källa: Viessmann Bra verkningsgrad - bra pris Kostnadseffektiv Dominant marknadsandel Går att integrera i olika taktäckningsmaterial Säker konstruktion lång livslängd Finns som byggsats och halvfabrikat Källa: Effecta-Pannan

85 SJÄLVBYGGERI Foto: Lars Andrén Lika bra verkningsgrad och prestanda Samma livslängd Nästa halverad kostnad färdigt system Kräver egen insats

86 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ Kräver mindre area Importerad teknik Källa: Euronom

87 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE - TORR ÖVERFÖRING Källa: Viessmann Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ vridbara Benämns ofta som Heat-Pipe

88 FUNKTION HEAT-PIPE Mini lutning Medium - vatten Kan arbeta upp till 230 C Starttempemperatur ca 30 C

89 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE VÅT ÖVERFÖRING U-TYPE Källa: Effecta Källa: Viessmann

90 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE VÅT ÖVERFÖRING CIRKULÄR ABSORBATOR Källa: Euronom

91 SVERIGES STÖRSTA VAKUUMRÖRSANLÄGGNING

92 VERKNINGSGRAD OCH PRESTANDA

93 KVLAITETSSÄKRA - KÖP ENDAST PROVAD TEKNIK! Inledande tester Dokumentation Hållbarhet (vind, regn, snö, uv-strålning) Värmeutbyte Materialprovning P-märkning Utomhusexponering Accelererande ålderstest Värmeutbyte Demontering, besiktning Avtal, fortlöpande kontroll Ackrediterade testinstitut

94 SP-LISTORNA GER VÄRDEFULL INFORMATION Tillverkare/ Leverantör Solfångare Certifikat (år) Typ Modularea (Ref. area) m² Årsutbyte Per modul (per m² ref.area) kwh vid 50 C Certifiering (P-märkt eller Solar Keymark) Materialprovning Datablad/E NED Aquasol Aquasol (2003) P 2,23 (2,06) 731 (355) Ja Aquasol Big (2003) P 4,43-13,25 (4,10-12,35) (408) Ja Effecta AB TeknoTerm ST/ Effecta ST (2003) P 2,72 (2,51) 986 (393) Ja Euronom AB ExoSol OPC S411 R (2008) V-R- U 1,46 (1,14) 661 (580) - Solar Keymark ExoSol OPC S411 R (2008) V-R- U 2,13 (1,72) 1030 (599) - Solar Keymark Sol & Energiteknik SE Intelli-heat 18/58x1800 (2005) V-H 2,78 (1,71) 992 (580) - -

95 PRISEXEMPEL Typ av solfångare pris/m² årsutbyte/m ² r SEK, inkl. Moms kwh (SP-tester) Referensarea Plan, fabriksbyggd : kwh/m²/år Vakuumrörsolfångare : kwh/m²/år Självbyggeri : kwh/m²/år Lågpris/import : kwh/m²/år

96 PRISEXEMPEL KOMPLETT SYSTEM 10 m² SEK (komplett, färdigt inkl. moms) Färdigt system 10 kvm solfångare Samtliga komponenter (solfångare, rörledningar, drivpaket och värmelager) Varierar beroende på produkt- och systemval, eget arbete och praktiska förutsättningar. Medelpris vid bidragsansökningar ligger mellan kr/m² solfångare inkl. ackumulatortank

97 MÄTDATA HOVMANTORP Tappvarmvatten system Installerat kvm solfångare 280 liter beredarvolym Källa: Hasse Spjut

98 OLIKA MONTERINGSALTERNATIV Infällt Infällt i tak Utanpå tegeltak Fristående - stativ Foto: Lars Andrén Viessmann samt Ola Bengtsson

99 TÄNK PÅ PLACERINGEN ESTETISKT TILLTANDE NÄRA VÄRMELAGRET GÖR GIVARE OCH KOPPLINGAR TILLGÄNGLIGA ISOLERA RÖR OCH GIVARE VÄL Foto: Marie Andrén Foto: GasokolESTIF

100 VÄDERSTRECK OCH ORIENTERING ATT FÖREDRA FRÅN SYDVÄST TILL SYDOST MELLAN 25 OCH 65 SKILLNADEN MELLAN BÄSTA OCH SÄMSTA LÄGE ÄR <10% UNDVIK RAKT VÄST- ELLER ÖSTLÄGE BORTFALLET BLIR MELLAN 25 OCH 32% FÖR PLANA SOLFÅNGARE, MINDRE FÖR VAKUUMRÖR ALL FORM AV SKUGGA

101 DET GÅR ATT KOMBINERA FUNKTION OCH ESTETIK Foto: Lars Andrén Källa: SOLENTEK

102 ALTERNATIV PLACERING Foto: Euronom AB Foto: Ola Bengtsson Foto: Ola Bengtsson Foto: Ola Bengtsson FotoLennart Wing Foto: Lars Andrén

103 SOLVÄRME FÖR VILLA Foto: Lars Andrén Källa: SOLENTEK

104 [kwh/m²] FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVER ÅRET Solinstrålning i Göteborg J F M A M J J A S O N D Globalinstrålning kwh/m² och år 50% verkningsgrad => kwh/m² och år

105 SOLINSTRÅLNING SVERIGE Globalinstrålning mot en horisontell yta Globalinstrålning 30 lutande, sydvänd

106 DIMENSIONERING kw/kwh Varmvattenbehov Jan Juni Dec TAPPVARMVATTENSYSTEM KOMBISYSTEM 4 5 m² plana solfångare m² plana solfångare lagervolym lagervolym 50% av varmvattenbehovet % av årsvärmebehovet

107 DIMENSIONERING FÖR VILLA ,5 8 7,5 7 6,5 6 PANNA AVSTÄNGD Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TAPPVARMVATTENSYSTEM Sol Värmebehov VVförbr. 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec KOMBISYSTEM Sol Värmebehov VVförbr. Panna 4 5 m² plana solfångare m² plana solfångare lagervolym lagervolym 50% av varmvattenbehovet % av årsvärmebehovet

108 SOLVÄRMESYSTEM FÖR SMÅHUS Illustrationer: Svenska solenergiföreningen Tappvarmvattensystem 4 5 m² plana solfångare beredarvolym 50% täckningsgrad av v.v. Kombisystem m² plana solfångare liter ackumulatortank 15 30% täckningsgrad av årsv.

109 TAPPVARMVATTENSYSTEM VILLA Standardiserat Anpassat för utbytesmarknad Låg merkostnad enkel installation Lågt pris komplett kr Källa: Effecta Pannan AB Stark konkurrenskraft (ca 35 öre/kwh)

110 ACKUMULATORTANKEN GER FLEXIBILITET MINDRE SÅRBARHET ÖKAT OBEROENDE Källa: Armatec AB

111 NYA INNOVATIONER UTVECKLAR ACKUMULERINGEN Källa: Fueltech ASB

112 HJÄRTAT I FRAMTIDENS VÄRMESYSTEM Ackumulatortank Välisolerad, min 20 cm Volym: liter Källa: Effecta Pannan AB

113 SOLVÄRMESYSTEMET KOMPONENTER - FUNKTION Solfångare Rörledningar (CU mm) Drivpaket Ackumulatortank Källa Effecta-Pannan

114 SOLVÄRME TILL BEFINTLIG ACKUMULATORTANK Enkelt och billigt Ansluts med extern växlare Tar lite utrymme Tänk på dimensioneringen liter per m² solfångare Var vaksam vid stora volymer > 1500 l.

115 SYSTEMUPPBYGGNAD Illustration: Typoform

116 DRIVPAKET VILLASYSTEM Källa ACASO AB

117 DRIVPAKET VILLASYSTEM Källa Solar Intsalltion, James & James

118 ANNAT SOM UNDERLÄTTAR Källa Unarflex Maxitherm Måste vara temperaturtålig (~200 C) STORA prisvariationer ( kr/m) Förluster W/m solkrets (2 x Cu rör 18 mm vid flöde 0,5 l./min per m² solfångare)

119 SAMVERKAN SOL OCH BIOBRÄNSLE Foto: Lars Andrén Integrerat vid nyproduktion Minimal merkostnad Låg driftkostnad Ökad bekvämlighet

120 SOL VED - ACKUMULERING Låga driftskostnader Miljövänlig teknik Flexibelt system Inhemska bränslen Källa Effecta-Pannan

121 SOL ACKUMULERING - PELLETS Ökar bekvämligheten Höjer årsverkningsgraden Minskar miljöpåverkan Inhemska bränslen, förnybar energiteknik Källa: Effecta Pannan AB

122 STANDARDISERADE SYSTEM SOL - PELLETS Kombinationssystem Ett samtal en leverans Optimering sol bio el Bra alternativ till olja/ved Enkel installation, säker drift Källa: Scand Pellet AB Källa: Ariterm

123 MODERN HELAUTOMATISERAD PELLETSTEKNIK MED SOL!!

124 SOL ACKUMULERING - KÖKSPANNA Ökar bekvämligheten Elda där du är Höjer komforten Extremt låga bränslepriser Källa: Effecta Pannan och EuroFire

125 SOL ACKUMULERING VATTENMANTLAD LOKALEDSTAD Ökar bekvämligheten Snygg design - möbel Minskar sårbarhet Hög verkningsgrad Kan ge extremt låga värmekostnader Källa: Effecta Pannan och STEM

126 SOL ACKUMULERING - PELLETSKAMIN Bekväm uppvärmning Flexibelt system Minskar miljöpåverkan Hög mysfaktor Små utrymmeskrav Källa: Effecta Pannan och STEM

127 ACKUMULATORTANK SOM FJÄRRVÄRMEVÄXLARE Källa: Armatec AB

128 SOL OCH VÄRMEPUMP Teknik Ekonomi Funktion Källa Viessmann AB

129 TÄNKBARA KOMBINATIONER MED VÄRMEPUMP Minskar drifttiden för v.p. Kan återladda borrhål och marklager Lågtempererade solf. Återladdar direkt Ingen växling

130 VAD SKA MAN TÄNKA PÅ Inventera förutsättningarna? Placeringsmöjlighet för solfångarna Behövs bygglov? Utrymme för ackumulatortank/beredare Rördragning mellan solfångare och värmelager Anslutningsmöjlighet till befintligt system Kostnadsnivåer och tänkbar lönsamhet Foto: Lars Andrén Hur kommer jag vidare? Bygga själv eller nyckelfärdig anläggning? Kontakta leverantörer och/eller lokala installatörer Begär in systemförslag och offerter Jämför anbuden med varandra Besök referenser Kontrollera gärna mot tredje part, t ex kommunens energirådgivare Att tänka på Undersök garantivillkor och att det följer med drift- och sköteslanvisningar på svenska!!

131 LATHUND Dimensionering Vilket sommarbehov råder, finns något extra ordinärt behov? (värme till källare, uppvärmning av utomhusbassäng eller liknande etc). Varmvattenanvändning är dimensionerande, normalt gäller 1-2 m² solfångare per person, alt. 4-6 m²/lgh, 3-3,5 m² solf./100 m² boarea. Solfångarna orkar normalt värma liter per m² beroende på prestanda och systemval. Var aktsam vid dimensionering mot större ackumulatorvolymer ( 1500 liter), särskilt vikigt att säkerställa att ackumulatortanken är välisolerad! Systemval Alltid mest fördelaktigt vid nyproduktion eller då man ändå ska byta värmesystem, merkostnaden för solvärmen kan då hållas nere. Solvärmen kräver alltid ett värmelager. Systemkombinationer med bränslepannor är mest fördelaktiga då solfångarna kan ersätta låglasteldning som alltid sker med störst förluster. Det finns idag standardiserade system för såväl varmvattenberedning som kombinationssystem med pellets. Gör alltid en kritisk lönsamhetsberäkning, speciellt viktigt när solvärmen ska kombineras med kapitalbindande teknik såsom värmepumpar. Välj provad och verifierad teknik, antingen av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) eller motsvarande ackrediterat provningsinstitut.

132 DIMENSIONERINGSEXEMPEL Dimensionering utomhusbassäng Oavsett vilken typ av solfångare som används bör solfångararean motsvara % av bassängarean. Ställs högre temperaturkrav i bassängen än C är glasade solfångare lämpligare än lågtempererade poolsolfångare. Dimensioneringsunderlag restauranger Kontrollera beläggningen i antalet persondygn (pd) för anläggningar med övernattning och mathantering. 1 pd drar mellan 0,5 till 1,5 kwh medan bara matservering drar 0,5 1 kwh per matgäst. Beräkna energianvändningen per månad. Dimensionering campinganläggningar Det är svårt att ge generella dimensioneringsråd, olika typer av campingar har olika beläggningsmönster. I allmänhet kan man säga att ett persondygn använder 0,5 till 1,5 kwh/dygn. Ett grovt mått på lämplig solfångararea är; Antalet tomter x 3,1 pers/tomt x 0,15 m² solfångare/pers = antalet m² solfångare. Dimensionering fjärrvärme Ta reda på värmelasten en solig sommardag i kw (kwh/h). Ta bort pannans minlast (för en panna som kan regleras on/off är detta värde 0) och dividera resten med 0,5. Svaret ger den solfångarearea som kan användas utan värmelager. Ex (150 kw/h 0 (oljepanna)) / 0,5 = 300 m² solfångare. Finns det ett värmelager i systemet blir det lite mer komplicerat men om utgångspunken fortfarande är en oljepanna (lättreglerad panna) kan värmebehovet i juli (kwh) delas med 100 och resultatet blir en uppskattad solvärmearea. Ex kwh /100 = m² solfångare. För en bra funktion behövs till denna area ett värmelager på liter per m² solfångare.

133 DIMENSIONERINGSKRITERIER FÖR CAMPING Dimensionering Det är svårt att ge generella dimensioneringsråd, olika typer av campingar har olika beläggningsmönster. I allmänhet kan man säga att ett persondygn använder 0,5 till 1,5 kwh/dygn. Ett grovt mått på lämplig solfångararea är; Antalet tomter x 3,1 pers/tomt x 0,15 m² solfångare/pers = antalet m² solfångare.

134 UPPHANDLING Tänk på vid upphandling av mindre system (<50 m²) att offerten är komplett att studera garantitider och att komplett dokumentation medföljer att det ingår någon form av funktionsuppföljning jämför prestanda och pris korrekt, tex kostnaden / årlig kwh Vid upphandling av större anläggningar (>50 m²) Gör alltid en förstudie för att kunna värdera förutsättningarna Välj konsult, leverantör och entreprenör med omsorg!! Välj mellan generalentreprenad (utgår ifrån någon form av projekteringshandlingar) eller totalentreprenad (ansvarsfrågan ligger hos entreprenören som i allmänhet utgår ifrån en rambeskrivning) Installera en värmemängdsmätare för att kunna säkerställa att anläggningens funktion Undersök bidragsmöjligheten via länsstyrelsen eller

135 ÅTTA GODA RÅD TILL EN VILLAÄGARE 1. Inventera dina förutsättningar. Finns det bra placeringsalternativ för solfångarna, finns det utrymme för ackumulatortanken, kan delar av nuvarande värmeutrustning användas och hur blir solvärmens konkurrenskraft gentemot nuvarande uppvärmningskostnad? 2. Informera dig. Hämta hem erforderlig information om olika fabrikat och sätt dig in i systemalternativ och investeringskostnader. 3. Behövs bygglov? Ta kontakt med kommunens stadsarkitektkontor eller liknande och förvissa dig om eventuella bygglovskrav och kostnader för att upprätta dessa. 4. Kontakta leverantörer och installatörer. För att få fram ett systemalternativ och kostnad för detta måste entreprenörer tillfrågas. 5. Utvärdera inkomna förslag. System-och kostnadsjämförelse, garantivillkor, lönsamhet etc. 6. Besökreferenser. Den bästa kunskapskällan är anläggningar i drift. Besök och ta lärdom samt förvissa dig om att produkt och installation har varit till belåtenhet. 7. Beställ. Se till att få med drift-och skötselanvisningar med leveransen och att det ingår tid för genomgång och kontroll av funktionen. 8. Betala. Gör slutbetalning när anläggningen är drifttagen och allt är till belåtenhet.

136 EKONOMI & LÖNSAMHETSBERÄKNING Illustration: Gordon Linder Kapital Bränsle Verkningsgrad Drift & Underhåll Service

137 LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR SOLENERGI Solvärme Poolanläggningar öre/kwh utan bidrag Mindre varmvattensystem öre/kwh efter bidrag Större varmvattensystem öre/kwh efter bidrag Combisystem öre/kwh efter bidrag SolEl Solel system (På tegeltak) kr/kwh efter bidrag Solel Integrerade (BIPV) kr/kwh efter bidrag Solel större system (MW) kr/kwh utan bidrag Som fast pris i år, därefter 1-5 öre

138 ANNUITETSKALKYL FORMEL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 5% realränta. Solfångarna är av så kallad plan modell och ger 450 kwh/m och år (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solvärmeproduktion EXEMPEL (50.000:- x ) + 2 öre/kwh = 0,91 kronor/kwh kwh

139 LÖNSAMHETSKALKYLER EXEMPEL 1 Varmvattensystem totalpris :-, nettokostnad efter bidrag och avdrag för varmvattenberedare :-, beräknad besparing kwh EXEMPEL 2 (10.000:- x ) + 2 öre/kwh = 34 öre per kwh kwh 10 m solfångare anslutna till ackumulatortank med solvärmeslinga. Stor andel av arbetet görs själv, beräknad nettokostnad före bidrag :- (32.500:- x ) + 2 öre/kwh = 60 öre per kwh kwh

140 UNDERLAG LÖNSAMHETSKALKYLER EXEMPEL 3 Komplett solvärmeanläggning (10 m²) inklusive ackumulatortank på 500 liter. Beräknad investeringskostnad :- (- bidrag 7.500:-) ( x 0,0802) + 2 öre/kwh = 113 öre per kwh kwh EXEMPEL 4 Komplett solvärmeanläggning med 8 m² vakuumrör inklusive ackumulatortank på 500 liter, investeringskostnad :- (- bidrag 7.500:-) ( :- x ) + 2 öre/kwh = 101 öre per kwh kwh

141 SÖK DIN SOL-LEVERANTÖR

142 MYNDIGHETER -ALLMÄNNA ÖVRIGA SOLVÄRMELEVERANTÖRER INTERNETADRESSER BIOBRÄNSLE VÄRMEPUMPAR VINDKRAFT SOLENERGI

143 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Foto: Lars Andrén

144 LITTERATUR Pris 380:- inkl. moms Nya böcker Pris 180:- inkl. moms Pris 180:- inkl. moms Pris 425:- inkl. moms

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING

FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING FÖREDRAG OM ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM OCH HALVERA SIN VÄRMEKOSTNAD SOL BIOBRÄNSLE OCH ACKUMULERING Lars Andrén Box 297 311 23 Falkenberg Tel: 0346-58580 Mobil: 070-5358580 Fax: 0346-16050 E-post: info@drivkraft.nu

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Kombisystem för värme och varmvatten

Kombisystem för värme och varmvatten Examensarbete 10 poäng C-nivå Kombisystem för värme och varmvatten Reg.kod:Oru-TE-EXE082-En-104/01 Per Igel Energisystemingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Tord Larsson Combined

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered Solvärme på Utö Johan Jakobsson Johanna Stålered Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-015 BSC SE-100 44 STOCKHOLM Bachelor of Science

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer