Kvarter 3, Sundsstrand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarter 3, Sundsstrand"

Transkript

1 Kvarter 3, Sundsstrand

2 Inbjudan till markanvisning för kvarter 3, Sundsstrand, Uddevalla kommun. Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att bebygga det tredje och sista kvarteret inom det nya bostadsområdet Sundsstrand som är avsett för en mer samlad exploatering. Området är beläget i slutet av Östra Sundskogsvägen, om omnämns i denna förfrågan som kvarter 3. Välkomna till denna markanvisning! Vad skulle ni byggherrar med erfarenhet av liknande bostadsprojekt vilja erbjuda Uddevalla inom detta unika och nyetablerade bostadsområde? Hur vill ni lyfta fram dess exklusiva kvaliteter som ett läge mitt emellan Uddevalla centrum, Ljungskile och Torp köpcentrum, men kanske framförallt dess närhet till Byfjordens södra strand och den fantastiska omgivande naturen? Här finns alla möjligheter till ett framgångsrikt byggande! Missa inte chansen att lämna in er intresseanmälan/anbud till Uddevalla kommun enligt anvisningar i detta anbudsmaterial senast Handlingar och underlag som det hänvisas till i detta anbudsmaterial finns även tillgängliga på kommunens hemsida Välkomna!

3 Sundsstrand I sluttningen ner mot fjorden har man en fantastisk utsikt över inloppet till Uddevalla stad. Sundsstrand erbjuder ett boende med närhet till naturen och vattnet. Inom dryga milen har du det mesta när det gäller kommersiell service och det strategiska läget gör att du snabbt når E6 mot Oslo/Göteborg. Det har även tagits beslut om att bygga en förskola inom området. Markområde som anvisas Detaljplanen för området antogs 2010, och stora delar av byggnation inom den västra delen närmar sig slutförande. Färdigutbyggd kommer den västra delen innefatta närmare 90 enbostadshus och sju flerbostadshus. I den östra delen planeras och byggs nu infrastrukturen för ytterligare ett 70-tal villor och det område för mer samlad bebyggelse, kvarter 3, som nu ska markanvisas. Byggnation på kvarter 3 ska överensstämma med gällande detaljplan. Planens bestämmelser anger i grova drag att en fjärdedel av ca kvm får bebyggas med hus för bostadsändamål i två våningar. Det är först vid avstyckningen som kvarter 3 får sin exakta areal och en unik fastighetbeteckning. Fram till dess är kvarteret en del av Forshälla-sund 1:8.

4 Förutsättningar Om intresse finns att besöka platsen rekommenderas kontakt med Uddevalla kommun för en tidsbokning. Kontakta kommunens växel eller skicka e-post till eller Kvarter 3 är beläget inom ett arbetsområdet och får inte beträdas. Tillfart till kvarteret kommer ske via Östra Sundskogsvägen vars byggnation pågår. Var vänlig och respektera entreprenörens avspärrningar. Efter att inlämnade anbud utvärderats så väljs den byggherre som får arbeta vidare med sin idé för ny bebyggelse på detta det tredje och sista kvarteret för mer samlad exploatering i Sundsstrand. Avtalet ger en tidsbegränsad ensamrätt att exploatera angivet området och innebär också ett klargörande vad gäller åtagande och ansvar, samt fördelning av kostnader i samband med en byggnation. Tanken är att detta avtal sedan ska efterföljas av en överlåtelsehandling. Om en överenskommelse om överlåtelse inte träffas under avtalstiden, så har kommunen rätt att skriva avtal med annan byggherre. Kommunen har även rätt att återta avtalet utan ersättning om byggherren uppenbarligen inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på annat sätt som avsågs vid avtalsskrivandet. Byggherren får inte överlåta avtalet till någon annan utan kommunens skriftliga godkännande. Bebyggelseutformning Bebyggelsen som avses uppföras ska vara i enlighet med gällande detaljplan. Dessutom har kommunen önskemålen att Sundsstrand ska kunna erbjuda varierade former av upplåtelser. Det vill säga att vi gärna ser förslag på flerbostadshus, där framförallt hyresrätter förespråkas. att ni kommer att verka för ett långsiktigt hållbart och attraktivt bostadsområde genom att visa på ekonomisk stabilitet inom företaget och en uppskattad boendekostnad. ni visar på nytänkande med tydlig miljöambition som innefattar kvalitets- och miljötänkande både på lång och kort sikt. områdets naturliga förutsättningar och kvalitéer tillvaratas, samtidigt som byggrätten utnyttas på ett optimalt sätt. ni har referenser som visar tidigare genomförda projekt, och som tydlig åskådliggör er profil och kvalitet, men också ert intresse och engagemang för att skapa attraktiva boendemiljöer.

5 Utvärdering Avsikten med intresseanvisning är att intresserade byggherrar lämnar in en anmälan om angivet kvarter. Inlämnade intresseanmälningar kommer att utvärderas av representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Processen för framtagande av byggherrar följer kommunens antagna markanvisningspolicy. Markavisningspolicyn återfinns på kommunens hemsida. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt. Tomtpris Tomtpris är marknadsvärde, vilket kommer att baseras på värdering gjord av auktoriserad värderingsman. Riktvärde för området är 800kr/kvm BTA för hyresrätter och 1000kr/kvm BTA för bostadsrätter. Kommunala avgifter Utöver köpeskillingen för marken förutsätts respektive byggherre betala alla anläggnings- och anslutningsavgifter enligt gällande taxor. I samband med bygglovet kommer även en planavgift tas ut. Preliminär tidsplan Startdatum för markanvisningen Sista dag för inlämnande av bidrag Beräknad tid för beslut om vinnare av markanvisning Undertecknat markanvisningsavtal Projektering av bebyggelse klar Beviljat bygglov Markarbetena påbörjas

6 Intresseanmälan Intresseanmälan ska vara Uddevalla kommun tillhanda senast Handlingarna i intresseanmälan ska märkas med Markanvisningstävling för Kvarter 3, Sundsstrand samt anbudsgivarens firmanamn. Intresseanmälan ska inlämnas i digital och skickas till eller skicka usb-minne eller dylikt till: Uddevalla kommun Planeringsavdelningen Uddevalla alternativt inlämnas i kundtjänst Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, Uddevalla. Förslaget ska omfatta följande: Byggherrens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer Byggherrens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress Skisser och illustrationer över utformning av byggnader, fasader, perspektiv, utemiljö med parkeringar, planteringar, träd etc. Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat som kan underlätta förståelsen för förslaget. Uppgift om upplåtelseform Beskrivning av föreslagen bebyggelse med uppgift om antal lägenheter och lägenhetsfördelning samt uppskattad boendekostnad. Vid upplåtelseform hyresrätt ska förvaltning redovisas. Referensobjekt (genomförda eller planerade) Företagets ekonomiska status och affärsidé. Översiktlig tidplan

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark Ljungs-Kärr 1:214 Inbjudan till markanvisning för Ljungs-Kärr 1:214 Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att exploatera

Läs mer

Småkvarter, Sundsstrand

Småkvarter, Sundsstrand Småkvarter, Sundsstrand Inbjudan till markanvisning för fyra småkvarter i Sundsstrand. Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att bebygga ett antal småkvarter inom det nya bostadsområdet

Läs mer

Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning Inbjudan till markanvisning Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att exploatera mark för bostäder vid Skidgatan i stadsdelen Fasseröd och bjuder därför in till markanvisning.

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING Bollebygds kommun bjuder in till markanvisning för 7 småhustomter i populära Tyftet, som ligger i naturskön miljö i norra delen av Bollebygds tätort. Vi söker byggaktörer som

Läs mer

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306.

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Henån är kommunens största samhälle och erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan Junkaremålens strand III

Inbjudan till intresseanmälan Junkaremålens strand III Inbjudan till intresseanmälan Junkaremålens strand III Byggnation på del av fastigheten Junkaremålen 2:1 i Tranås kommun Tranås kommun - 573 82 Tranås - vxl: 0140-68100 - tranaskommun@tranas.se - www.tranas.se

Läs mer

Markanvisning. för byggnation av bostäder i Habo tätort. Intresseanmälan till

Markanvisning. för byggnation av bostäder i Habo tätort. Intresseanmälan till Diarienummer KS 14/141 Intresseanmälan till Markanvisning för byggnation av bostäder i Habo tätort Frist för anmälan 2018-10-19 habokommun.se/kommunens-planarbete/markanvisning Inbjudan till intresseanmälan

Läs mer

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler 1 (5) Datum 2015-03-20 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler VÄSTERÅS STAD 2 (5) 1. Inbjudan Västerås stad bjuder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I NORRTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering Förslag 2017-05-02 Eva Källander Mark- och exploateringschef Norrtälje kommun växer Norrtälje

Läs mer

Markanvisning Stora Torget i Sunne centrum

Markanvisning Stora Torget i Sunne centrum ) Datum 2017-01-04 1 (5) Markanvisning Stora Torget i Sunne centrum Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro

Läs mer

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal antagen av kommunfullmäktige 2017-04-19, 55 Gäller från 2017-05-01 Den långsiktiga utvecklingen av Svedala kommun

Läs mer

Markanvisningstävling. Kv. Diamanten

Markanvisningstävling. Kv. Diamanten Markanvisningstävling Kv. Diamanten Allmänt om kv. Diamanten Kvarteret Diamanten ligger centralt beläget i Falköping, söder om korsningen mellan Ållebergsvägen och Petter Ryttings väg. Avståndet till Stora

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning - byggnation inom del av Tor 4

Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning - byggnation inom del av Tor 4 1 Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning - byggnation inom del av Tor 4 Period för anmälan: 2017-12-11-2018-01-19 2 Området till vänster, källa: Google maps.se Inbjudan till intresseanmälan för

Läs mer

Markanvisningstävling. Älvdansen

Markanvisningstävling. Älvdansen Markanvisningstävling Älvdansen 2 (10) Inbjudan Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Älvdansen. Marknadens aktörer är välkomna att skicka in anbud och intresseanmälan

Läs mer

Markanvisning Nilsson-tomten i Sunne centrum

Markanvisning Nilsson-tomten i Sunne centrum ) 1 (5) Markanvisning Nilsson-tomten i Sunne centrum Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Plan och projekt växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1.Plan och projekt

Läs mer

Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning 2014-04-11 SID 1/7 Inbjudan till markanvisning Åby ängar etapp 1, kvarter 2 och 8 Vallentuna IP Vallentuna centrum Vallentunasjön Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING. Askeslätt etapp 2A norra, kvarteret Honungsblomstret.

INBJUDAN TILL MARKANVISNING. Askeslätt etapp 2A norra, kvarteret Honungsblomstret. INBJUDAN TILL MARKANVISNING Askeslätt etapp 2A norra, kvarteret Honungsblomstret. Samhällsbyggnadsnämnden 2018 Innehåll Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Tekniska förutsättningar... 5 Ambition...

Läs mer

Markanvisning Magasinsgatan i Sunne centrum

Markanvisning Magasinsgatan i Sunne centrum ) 1 (5) Markanvisning Magasinsgatan i Sunne centrum Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1.Miljö,plan och

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar 1/5 Beslutad när: 2018-01-29 13 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-02-06 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2016:373-003 Markanvisningspolicy

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning Riktlinjer för markanvisning Antagen av kommunfullmäktige 2019-05-23, 81 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Markanvisning i olika skeden... 3 Allmänna villkor för markanvisning i tidiga skeden...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING Förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markanvisningar och hur byggherrar som vill delta i markanvisningar ska göra i sin kontakt med Eslövs kommun. Avser endast försäljning

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun

Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun markanvisning i Oxelösunds (framtagen enligt SFS 2014:899) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Mark- och exploateringsstrateg KS.2015.134

Läs mer

Markanvisningstävling för Kirurgen 6

Markanvisningstävling för Kirurgen 6 MARKANVISNING 1(10) Datum 2017-12-21 Markanvisningstävling för Kirurgen 6 1. Inbjudan till markanvisningstävling... 2 2. Markanvisningsområdet... 3 3. Markanvisningsavtalets förutsättningar... 8 4. Anbudets

Läs mer

MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN

MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN På Flintebro-området i den västra delen av Skurup vill vi se en förtätning med nya bostäder. En detaljplan är antagen som möjliggör

Läs mer

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisningsoch exploateringsavtal Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum 2019-03-25 Gäller fr o m 2019-05-01 Ärendenr RS 2018/720 Version

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar Riktlinjer för kommunala markanvisningar Framtagen av: Antagen av kommunfullmäktige: 2017-04-12 54 Innehåll... 3 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar... 3 Syfte... 3 Handläggningsrutiner och

Läs mer

Markanvisningstävling för del av Vanneberga 2:80

Markanvisningstävling för del av Vanneberga 2:80 MARKANVISNING 1(8) Datum 2018-09-12 Markanvisningstävling för del av Vanneberga 2:80 1. Inbjudan till markanvisningstävling... 2 2. Markanvisningsområdet... 2 3. Köpeavtalets förutsättningar... 6 4. Anbudets

Läs mer

Markanvisningstävling för

Markanvisningstävling för Markanvisningstävling för INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN FÖR MARKANVISNING för byggnation av hyresbostäder på kommunal mark Inbjudan till markanvisning Inbjudan till markanvisning för byggnation av bostäder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÖVERLÅTELSE AV KOMMUNALÄGD MARK OCH EXPLOATERINGSAVTAL I SKURUPS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ÖVERLÅTELSE AV KOMMUNALÄGD MARK OCH EXPLOATERINGSAVTAL I SKURUPS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ÖVERLÅTELSE AV KOMMUNALÄGD MARK OCH EXPLOATERINGSAVTAL I SKURUPS KOMMUN Revidering fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-17 185 Ansvarig Exploateringsingenjör Styrdokument Gäller fr.o.m.

Läs mer

Markanvisningspolicy för Sunne kommun KS2016/357/06 Antagen av kommunfullmäktige , 113

Markanvisningspolicy för Sunne kommun KS2016/357/06 Antagen av kommunfullmäktige , 113 Datum Sida 2016-08-16 1 (5) Markanvisningspolicy för Sunne kommun KS2016/357/06 Antagen av kommunfullmäktige 2016-08-29, 113 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02 - 03, 2 www.upplands - bro.se Bakgrund Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Riktlinjer för Markanvisning... 4 2.1 Vad är en

Läs mer

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen Plan- och markkontoret Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2016-10-04 En växande stad Borlänge tillhör det nya Dalarna. Här finns traditionen kvar, men fokus ligger

Läs mer

Inbjudan. Förutsättningar

Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom kvarteret Sigridstorp, Eskilsminne. Vi ställer oss

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning MARKANVISNINGSTÄVLING kvarteret Kilen, Kävlinge Inbjudan till markanvisning Kävlinge kommun inbjuder till intresseanmälan/anbud för markanvisning för uppförande av bostäder inom kvarteret Kilen i Kävlinge,

Läs mer

Markanvisningspolicy Samrådshandling

Markanvisningspolicy Samrådshandling Markanvisningspolicy Samrådshandling 2016-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Utgångspunkter för markanvisningar... 2 2. MARKANVISNINGSPOLICY... 2 2.1 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

Markanvisning Pålsjö, Senderödsvägen Helsingborgs stad, enheten för mark- och exploatering

Markanvisning Pålsjö, Senderödsvägen Helsingborgs stad, enheten för mark- och exploatering Markanvisning Pålsjö, Senderödsvägen 2017 Helsingborgs stad, enheten för mark- och exploatering Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov DNR E2013-513-01611 Anna Savås 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING Tomt för förskola Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Innehåll Inbjudan... 3 Tävlingsprocessen... 3 Om Åkerkullan 8... 4 Förutsättningar... 5 Underlag... 6 Redovisning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNAL MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR KOMMUNAL MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Antaget av kommunfullmäktige 2017-11-27, 124 att gälla fr.o.m. 2017-12-01 Ansvarig: Teknisk chef Revidering: vid behov RIKTLINJER FÖR KOMMUNAL MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Enligt lag

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

1. Definition av begreppet markanvisning Initiativ till markanvisning Metod för markanvisning Direktanvisning 4

1. Definition av begreppet markanvisning Initiativ till markanvisning Metod för markanvisning Direktanvisning 4 1 Innehåll sida Bakgrund och syfte 1. Definition av begreppet markanvisning 4 2. Initiativ till markanvisning 4 3. Metod för markanvisning 4 4. Direktanvisning 4 5. Anbudsförfarande 4 6. Markanvisningstävling

Läs mer

Riktlinje för markanvisningar

Riktlinje för markanvisningar Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 9 Sid 2(9) Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 9 www.gavle.se Sid

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder vid kv Månstenen i Solberga.

Markanvisningstävling för bostäder vid kv Månstenen i Solberga. MARKANVISNINGSTÄVLING E2010-513-00077 Per-Bruno Wisth / Annika Norberg 08-508 263 10, 08-508 27126 perbruno.wisth@expl.stockholm.se annika.norberg@expl.stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder vid

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blomkronan 2 och del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad till Blomkronan AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blomkronan 2 och del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad till Blomkronan AB DNR E2011-513-01714 Karl Gylje Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-12-15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blomkronan

Läs mer

för markanvisningar och exploateringar

för markanvisningar och exploateringar Riktlinjer för markanvisningar och exploateringar i Vara kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2018-02-26 9 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringar i Vara kommun XXXX-XX-XX Sidan 1 Markanvisningar

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sidan 2 av 5 Lidköping vid Vänern, Stan växer och vi behöver fler bostäder. Ge oss ert förslag! Sidan 3 av 5 BESKRIVNING AV OMRÅDET

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2017-04-13 Sam 228/2017 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tallhagen 2:13 m fl, Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tallhagen 2:13 m fl, Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 0-0- KS 0/0 0 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tallhagen : m fl, Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet Förslag till

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Spiggen 4 m fl, vid Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Spiggen 4 m fl, vid Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 0-0- KS 0/0 0 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Spiggen m fl, vid Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet Förslag till

Läs mer

INBJUDAN till anbudstävling för exploateringsområdet Västertorpskogen i Rimbo

INBJUDAN till anbudstävling för exploateringsområdet Västertorpskogen i Rimbo 2018-05-31 INBJUDAN till anbudstävling för exploateringsområdet Västertorpskogen i Rimbo Bild 1. Ortofoto över området. Norrtälje kommun bjuder in till lämnade av anbud för uppförande av bostäder med en

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning Riktlinjer för markanvisning Ronneby kommun Antagen av KF 2016-06-16 265 Bakgrund Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta riktlinjer för dem. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning Säters kommun. Antagen av KF , 107 SÄTERS KOMMUN

Riktlinjer för markanvisning Säters kommun. Antagen av KF , 107 SÄTERS KOMMUN Riktlinjer för markanvisning Säters kommun Antagen av KF 2017-09-21, 107 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Innehåll... 1 Bakgrund... 1 Definition markansvisning... 1 Markupplåtelse

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN DETTA ÄR ETT UTKAST TILL MARKANVISNINGSAVTAL. FÖRÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE DÅ DET FAKTISKA AVTALET TAS FRAM MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. 1 Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), nedan kallad

Läs mer

Markanvisningspolicy. Antagen av tekniska nämnden

Markanvisningspolicy. Antagen av tekniska nämnden 2012-11-01 Markanvisningspolicy Antagen av tekniska nämnden 2012-10-09 Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn 036-10 50 00 (vxl) Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping www.jonkoping.se 2

Läs mer

Intresseanmälan Markanvisning på Norrlandet

Intresseanmälan Markanvisning på Norrlandet SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Intresseanmälan Markanvisning på Norrlandet Gävles nya kustnära boende! Gävles nya kustnära boende! Inledning Läget Gävle kommun inbjuder till intresseanmälan för nytt småhusområde

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Malén Wasting Ytterstad Telefon: 08-508 263 52 malen.wasting@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-02-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1:1

Läs mer

Intresseanmälan markanvisning Lingenäs bostadsområde Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text.

Intresseanmälan markanvisning Lingenäs bostadsområde Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text. www.kristianstad.se/markanvisning Intresseanmälan markanvisning Lingenäs bostadsområde Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text. 1 Innehåll Markanvisning Lingenäs bostadsområde...

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar (Enligt SFS 2014:899)

Riktlinjer för markanvisningar (Enligt SFS 2014:899) Innehåll 1 Bakgrund och syfte 3 1.1 Handläggningsrutiner 3 1.1.1 Ansvarsfördelning för markanvisning 3 1.1.2 Ansökan om markanvisning 3 2 Allmänna villkor vid markanvisning 4 3 Markanvisning för bostäder

Läs mer

Fastighetskontoret. Markanvisning för byggemenskap vid Södra Viktoriagatan. Bakgrund

Fastighetskontoret. Markanvisning för byggemenskap vid Södra Viktoriagatan. Bakgrund Fastighetskontoret Markanvisning för byggemenskap vid Södra Viktoriagatan Bakgrund Området Södra Viktoriagatan ligger i Vasastaden, i en mycket central del av Göteborg. Det är en blandad stadsdel med nära

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB Monica Almquist Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen

Läs mer

Markanvisningsprogram. Lövudden. Härnösand

Markanvisningsprogram. Lövudden. Härnösand Markanvisningsprogram Lövudden Härnösand Lövudden På Lövudden, Strandängsvägen, i Härnösand finns ett bostadsområde i en attraktiv miljö, nära hav, stad och natur till salu. Härnösands kommun bjuder in

Läs mer

2013-08-20. Inbjudan till markanvisning Studentbostäder vid Solskensvägen i Tullinge

2013-08-20. Inbjudan till markanvisning Studentbostäder vid Solskensvägen i Tullinge 2013-08-20 att skapa en varierad stadsdel i samklang med den omgivande naturen. Anbudsgivare med den bästa projektidén får markanvisning och möjlighet att köpa alternativt disponera den blivande tomten

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus 2015-03-26 Sid 2(9) Sid 3(9) Innehållsförteckning Inbjudan... 5 Anbudsförutsättningar... 6 Underlag... 6 Utveckling

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Tjänsteutlåtande 0 Österå Samhällsbyggnadsförvaltningen Linnéa Faming Datum 2015-05-20 Dnr KS 2015/0223-253 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Beslutsförslag

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp Inbjudan till markanvisningstävling 1(6) 2014-05-27 (Rev. 2014-07-07) Evolution KS 2014/366 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp del av Kv. Lejonet

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder vid Kista Gård i Kista.

Markanvisningstävling för bostäder vid Kista Gård i Kista. Lars Svensson Avdelningen för projektutveckling 08-508 287 36 lars.svensson@expl.stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder vid Kista Gård i Kista. Exploateringskontoret bjuder härmed in till att

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING VALSJÖSKOGENS FÖRSKOLA

MARKANVISNINGSTÄVLING VALSJÖSKOGENS FÖRSKOLA MARKANVISNINGSTÄVLING VALSJÖSKOGENS FÖRSKOLA Inbjudan till markanvisningstävling gällande fastigheten Tråsättra 1:879 Innehåll Inbjudan... 3 Bakgrund... 3 Kommunens ambitioner... 4 Tävlingsområde... 5

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Kvarter 5, Fixfabriksområdet

Inbjudan Markanvisningstävling Kvarter 5, Fixfabriksområdet Markanvisning Fixfabriken kvarter 5 Fastighetskontoret Illustration: Okidoki Arkitekter Inbjudan Markanvisningstävling Kvarter 5, Fixfabriksområdet Den 19 september 2019 öppnar markanvisningstävlingen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN INBJUDER TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR JOHNSONS MINNE, SÄDGÅSEN 1. Tävlingsprogram för Johnsons minne, Eslövs kommun.

ESLÖVS KOMMUN INBJUDER TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR JOHNSONS MINNE, SÄDGÅSEN 1. Tävlingsprogram för Johnsons minne, Eslövs kommun. ESLÖVS KOMMUN INBJUDER TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR JOHNSONS MINNE, SÄDGÅSEN 1 Tävlingsprogram för Johnsons minne, Eslövs kommun. 1(10) Inbjudan till markanvisningstävling för byggrätter på Sädgåsen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt Dnr Sida 1 (7) 2015-12-15 Handläggare Margaretha Larsson Almqvist 08-508 270 52 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING

MARKANVISNINGSTÄVLING Öppet till 2019 05 09 Inbjudan till Handelsträdgården, blivande del av kv. Relingen och Riggen (parhus) 2 Innehåll Handelsträdgården, blivande del av kv. Relingen och Riggen (parhus) INBJUDAN TILL SIDA

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Markanvisning av fastigheterna Fallskärmen 3 och 7 i Örebro kommun

Markanvisning av fastigheterna Fallskärmen 3 och 7 i Örebro kommun Markanvisning av fastigheterna Fallskärmen 3 och 7 i Örebro kommun Örebro kommun inbjuder till markanvisning av fastigheterna Fallskärmen 3 och 7 till er som är intresserade att vara med och utveckla fastigheterna

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:373-003 Mark- och exploateringsenheten 1/2 Handläggare Fredrik Granlund 0152-292 95 Kommunfullmäktige för kommunala markanvisningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Sida 1/10 Beslutad av: Kommunfullmäktige, 2018-03-06 Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadskontoret, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt: Kungsbacka

Läs mer

Riktlinjer för. exploateringsavtal Riktlinjer. markanvisning och exploateringsavtal KS 133. Kommunstyrelsen. Tillsvidare.

Riktlinjer för. exploateringsavtal Riktlinjer. markanvisning och exploateringsavtal KS 133. Kommunstyrelsen. Tillsvidare. Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Mark- och exploateringschef Dokumentnamn Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtalet innehåller förslag på köpeskilling samt vad som händer om projektet förändras eller ej genomförs.

Avtalet innehåller förslag på köpeskilling samt vad som händer om projektet förändras eller ej genomförs. TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-10 Kommunstyrelsen Stefan Sköldén Mark-exploateringsingenjör Telefon 08 555 010 74 stefan.skolden@nykvarn.se kv. Kaffebryggaren KS/2017:458 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 (6) Datum Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset Västerås MARKANVISNING. Stomnätet, Västra Skälby

1 (6) Datum Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset Västerås   MARKANVISNING. Stomnätet, Västra Skälby 1 (6) Datum 2016 05 20 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se MARKANVISNING Stomnätet, Västra Skälby VÄSTERÅS STAD 2 (6) Inbjudan Västerås stad bjuder in till markanvisning

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal i Burlövs kommun,

Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal i Burlövs kommun, 1/6 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2018:2 DIARIENUMMER KS/2017:593-251 Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal i Burlövs kommun, 2018 2022 Antagna av kommunfullmäktige 2018-03-19, 24 Träder

Läs mer

Riktlinje Markanvisning

Riktlinje Markanvisning Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/206 Fastställd: KF 2018-11-26 Reviderad: - FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinje Markanvisning 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

Inbjudan till markanvisning. med jämförelseförfarande beträffande utökning av kv. Bromsen vid Vattentornsparken

Inbjudan till markanvisning. med jämförelseförfarande beträffande utökning av kv. Bromsen vid Vattentornsparken Inbjudan till markanvisning med jämförelseförfarande beträffande utökning av kv. Bromsen vid Vattentornsparken Information om fastigheten Bromsen 9 ÖVERSIKTSKARTA Fastigheten Bromsen 9 ligger i direkt

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRSÄLJNING AV MARK

ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRSÄLJNING AV MARK 2018-10-25 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRSÄLJNING AV MARK Tanken 1, Valla centrum, Frösön Bakgrund Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. Storsjö Strand, etapp 1 är under uppförande och snart färdigställt,

Läs mer

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2014-05-22 Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling liksom tillhörande delar

Läs mer