Kvarter 3, Sundsstrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarter 3, Sundsstrand"

Transkript

1 Kvarter 3, Sundsstrand

2 Inbjudan till markanvisning för kvarter 3, Sundsstrand, Uddevalla kommun. Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att bebygga det tredje och sista kvarteret inom det nya bostadsområdet Sundsstrand som är avsett för en mer samlad exploatering. Området är beläget i slutet av Östra Sundskogsvägen, om omnämns i denna förfrågan som kvarter 3. Välkomna till denna markanvisning! Vad skulle ni byggherrar med erfarenhet av liknande bostadsprojekt vilja erbjuda Uddevalla inom detta unika och nyetablerade bostadsområde? Hur vill ni lyfta fram dess exklusiva kvaliteter som ett läge mitt emellan Uddevalla centrum, Ljungskile och Torp köpcentrum, men kanske framförallt dess närhet till Byfjordens södra strand och den fantastiska omgivande naturen? Här finns alla möjligheter till ett framgångsrikt byggande! Missa inte chansen att lämna in er intresseanmälan/anbud till Uddevalla kommun enligt anvisningar i detta anbudsmaterial senast Handlingar och underlag som det hänvisas till i detta anbudsmaterial finns även tillgängliga på kommunens hemsida Välkomna!

3 Sundsstrand I sluttningen ner mot fjorden har man en fantastisk utsikt över inloppet till Uddevalla stad. Sundsstrand erbjuder ett boende med närhet till naturen och vattnet. Inom dryga milen har du det mesta när det gäller kommersiell service och det strategiska läget gör att du snabbt når E6 mot Oslo/Göteborg. Det har även tagits beslut om att bygga en förskola inom området. Markområde som anvisas Detaljplanen för området antogs 2010, och stora delar av byggnation inom den västra delen närmar sig slutförande. Färdigutbyggd kommer den västra delen innefatta närmare 90 enbostadshus och sju flerbostadshus. I den östra delen planeras och byggs nu infrastrukturen för ytterligare ett 70-tal villor och det område för mer samlad bebyggelse, kvarter 3, som nu ska markanvisas. Byggnation på kvarter 3 ska överensstämma med gällande detaljplan. Planens bestämmelser anger i grova drag att en fjärdedel av ca kvm får bebyggas med hus för bostadsändamål i två våningar. Det är först vid avstyckningen som kvarter 3 får sin exakta areal och en unik fastighetbeteckning. Fram till dess är kvarteret en del av Forshälla-sund 1:8.

4 Förutsättningar Om intresse finns att besöka platsen rekommenderas kontakt med Uddevalla kommun för en tidsbokning. Kontakta kommunens växel eller skicka e-post till eller Kvarter 3 är beläget inom ett arbetsområdet och får inte beträdas. Tillfart till kvarteret kommer ske via Östra Sundskogsvägen vars byggnation pågår. Var vänlig och respektera entreprenörens avspärrningar. Efter att inlämnade anbud utvärderats så väljs den byggherre som får arbeta vidare med sin idé för ny bebyggelse på detta det tredje och sista kvarteret för mer samlad exploatering i Sundsstrand. Avtalet ger en tidsbegränsad ensamrätt att exploatera angivet området och innebär också ett klargörande vad gäller åtagande och ansvar, samt fördelning av kostnader i samband med en byggnation. Tanken är att detta avtal sedan ska efterföljas av en överlåtelsehandling. Om en överenskommelse om överlåtelse inte träffas under avtalstiden, så har kommunen rätt att skriva avtal med annan byggherre. Kommunen har även rätt att återta avtalet utan ersättning om byggherren uppenbarligen inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på annat sätt som avsågs vid avtalsskrivandet. Byggherren får inte överlåta avtalet till någon annan utan kommunens skriftliga godkännande. Bebyggelseutformning Bebyggelsen som avses uppföras ska vara i enlighet med gällande detaljplan. Dessutom har kommunen önskemålen att Sundsstrand ska kunna erbjuda varierade former av upplåtelser. Det vill säga att vi gärna ser förslag på flerbostadshus, där framförallt hyresrätter förespråkas. att ni kommer att verka för ett långsiktigt hållbart och attraktivt bostadsområde genom att visa på ekonomisk stabilitet inom företaget och en uppskattad boendekostnad. ni visar på nytänkande med tydlig miljöambition som innefattar kvalitets- och miljötänkande både på lång och kort sikt. områdets naturliga förutsättningar och kvalitéer tillvaratas, samtidigt som byggrätten utnyttas på ett optimalt sätt. ni har referenser som visar tidigare genomförda projekt, och som tydlig åskådliggör er profil och kvalitet, men också ert intresse och engagemang för att skapa attraktiva boendemiljöer.

5 Utvärdering Avsikten med intresseanvisning är att intresserade byggherrar lämnar in en anmälan om angivet kvarter. Inlämnade intresseanmälningar kommer att utvärderas av representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Processen för framtagande av byggherrar följer kommunens antagna markanvisningspolicy. Markavisningspolicyn återfinns på kommunens hemsida. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt. Tomtpris Tomtpris är marknadsvärde, vilket kommer att baseras på värdering gjord av auktoriserad värderingsman. Riktvärde för området är 800kr/kvm BTA för hyresrätter och 1000kr/kvm BTA för bostadsrätter. Kommunala avgifter Utöver köpeskillingen för marken förutsätts respektive byggherre betala alla anläggnings- och anslutningsavgifter enligt gällande taxor. I samband med bygglovet kommer även en planavgift tas ut. Preliminär tidsplan Startdatum för markanvisningen Sista dag för inlämnande av bidrag Beräknad tid för beslut om vinnare av markanvisning Undertecknat markanvisningsavtal Projektering av bebyggelse klar Beviljat bygglov Markarbetena påbörjas

6 Intresseanmälan Intresseanmälan ska vara Uddevalla kommun tillhanda senast Handlingarna i intresseanmälan ska märkas med Markanvisningstävling för Kvarter 3, Sundsstrand samt anbudsgivarens firmanamn. Intresseanmälan ska inlämnas i digital och skickas till eller skicka usb-minne eller dylikt till: Uddevalla kommun Planeringsavdelningen Uddevalla alternativt inlämnas i kundtjänst Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, Uddevalla. Förslaget ska omfatta följande: Byggherrens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer Byggherrens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress Skisser och illustrationer över utformning av byggnader, fasader, perspektiv, utemiljö med parkeringar, planteringar, träd etc. Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat som kan underlätta förståelsen för förslaget. Uppgift om upplåtelseform Beskrivning av föreslagen bebyggelse med uppgift om antal lägenheter och lägenhetsfördelning samt uppskattad boendekostnad. Vid upplåtelseform hyresrätt ska förvaltning redovisas. Referensobjekt (genomförda eller planerade) Företagets ekonomiska status och affärsidé. Översiktlig tidplan