SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning Remissyttrande över departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16)... 3 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, John Bauergymnasiet Lidköping, i Lidköpings kommun... 4 Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun... 5 Yttrande över ansökan från Vänergymnasiet AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Mariestads kommun... 6 Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från Lernia College AB Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från International Swedish School AB Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från Fria Academien i Skövde AB Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB Utbildningsnämndens sammanträde och utbildningsdag i oktober Besök på fristående gymnasieskolor Information... 14

2 Utbildningsnämnden Plats och tid Skövde stadshus, KS-salen, kl Deltagande ande Ersättare Ann-Katrin Jönsson (KD) ordf. Elisabet Eriksson (S) Karin Kjellgren (C) Philip Segell (M) Jan-Agne Hagström (FP) Linda Henricsson (S) Emelie Löfgren (S) Jasmin Vizlin (MP) Övriga deltagande Tjänstemän och fackliga förtroendemän Föredragande Janne Holmquist, utbildningschef, Berit Gustafsson, adm. chef Anneli Eliasson, sekreterare Irene Weidenmo, kvalitetsutvecklare Utses att justera Elisabet Eriksson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Anneli Eliasson Paragrafer Ann-Katrin Jönsson Justerande... Elisabet Eriksson ANSLAG Protokollet är justerat. Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utbildningsnämnden Utbildningskontoret, Skövde stadshus... Anneli Eliasson Anslagsdatum Överklagningstid till och med

3 Utbildningsnämnden UN 56 dnr 09/ Remissyttrande över departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16) Utbildningsnämnden har inga invändningar mot de förslag till ändringar i produktsäkerhetslagen som presenteras i departementspromemorian Ds 2009:16. Skövde kommun har utsetts att yttra sig över departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster, Ds 2009:16. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga nämnder. Produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas för närvarande i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Utredningen föreslår nu en utvidgning av lagen så att den också omfattar offentliga tjänster. Undantag föreslås för tjänster som innebär myndighetsutövning. I departementspromemorian framhålls som skäl för utvidgningen att säkerhetsproblem kan uppkomma bl a vid offentlig serviceverksamhet. Eftersom likheter med privat verksamhet föreligger så kan det från konkurrenssynpunkt vara naturligt att tillämpa samma regler. Enligt utredningen skulle en regeländring fylla vissa luckor i konsumentskyddet samt kunna bidrag till att göra myndigheter mera säkerhetsmedvetna. I förtydligande syfte föreslås också en regel om att det anses som tjänst när en näringsidkare eller myndighet tillhandahåller en lokal eller anläggning för tillfällig användning av konsumenter. Utredarens bedömning är att den föreslagna utvidgningen kommer att få en ganska begränsad räckvidd. Resultatet lär kunna bli att den ansvariga myndigheten skärper kraven på säkerhet i vissa hänseenden. Här kan det komma att fordras viss utbildning för att personalen skall tillgodose de typer av säkerhetskrav som ställs i produktsäkerhetslagen. Remiss från KS, dnr 09/0180 KS

4 Utbildningsnämnden UN 57 dnr 09/ Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, John Bauergymnasiet Lidköping, i Lidköpings kommun Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från Ultra Education AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun. Utbildningsnämnden hänvisar till yttrande från utbildningsnämnden i Lidköping som anser att en etablering kan komma att få vittgående konsekvenser för kommunens gymnasieverksamhet. Ultra Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola från läsåret 2010/2011. Skolan, John Bauergymnasiet i Lidköping, avser att bedriva följande utbildningar: Hälsa och idrottsprogrammet Entreprenörsprogrammet IT-mediaprogrammet Teknik och designprogrammet Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antal elever för alla tre årskurserna vara 336 stycken år Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden i Lidköping har beslutat att avstyrka ansökan. Remiss från KS, dnr 09/0160 KS, utbildningsnämnden i Lidköping

5 Utbildningsnämnden UN 58 dnr 09/ Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från Läckö Educational Production AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun. Utbildningsnämnden hänvisar till yttrande från utbildningsnämnden i Lidköping som anser att en etablering kan komma att få vittgående konsekvenser för kommunens gymnasieverksamhet. Denna paragraf justeras omedelbart. Läckö Educational Production AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola från läsåret 2010/2011. Skolan avser att bedriva följande utbildningar: Specialutformat Fordonsteknik, inriktningarna lastbil-maskin, personbil- MC, lack-karosseri, maskin-anläggning, transport Specialutformat Elteknik, inriktningarna automation, datorteknik, elektronik, elteknik Specialutformat Teknikprogram, inriktningarna teknik, IT/datorteknik, människa-virtuell design, samhällsbyggnad Specialutformat Naturvetenskapligt program, inriktningarna natur, matematik, datavetenskap, miljövetenskap Specialutformat Energiteknik, inriktningarna VVS- och kylteknik, fartygsteknik, drift och underhåll Specialutformat Hantverksprogram, inriktningarna mode och skrädderi/sömnad, design, inredning Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever för alla tre årskurserna vara 464 stycken år Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden i Lidköping har beslutat att avstyrka ansökan. Remiss från KS, dnr 09/0172 KS, utbildningsnämnden i Lidköping

6 Utbildningsnämnden UN 59 dnr 09/ Yttrande över ansökan från Vänergymnasiet AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Mariestads kommun Utbildningsnämnden uttalar att man inte har några invändningar emot att Vänergymnasiet i Mariestad får starta inriktningen maskin-lastbilsteknik inom Fordonsprogrammet. Den fristående gymnasieskolan Vänergymnasiet i Mariestad har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en utökning av befintlig verksamhet från höstterminen år Den sökta utbildningen är Fordonsprogrammet med inriktning maskin-lastbilsteknik. Vänergymnasiet har idag tillstånd att bedriva gymnasieskolans Fordonsprogram med 24 elever/årskurs inom inriktningen transport. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden i Mariestads kommun har beslutat att tillstyrka Vänergymnasiets ansökan. Remiss från KS, dnr 09/0163 KS, barn- och utbildningsnämnden i Mariestad

7 Utbildningsnämnden UN 60 dnr 09/ Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från Lernia College AB. Utbildningsnämnden avstyrker friskoleansökan från Lernia College AB med hänvisning till bilaga 09/ :1. Lernia College AB ansöker om att 2010 få starta en gymnasieskola i Skövde med totalt 60 platser per år. Skolan söker för utbildning inom följande; Program Inriktning Antal platser Elprogrammet El/automationsteknik 16 Energiprogrammet Energi/VVS-teknik 16 Industriprogrammet Produktionsteknik 12 Teknikprogrammet Ingenjörsteknik 16 Remiss från KS, dnr 09/0174 Bilaga 09/ :1 till Skövde kommuns remissyttrande över friskoleansökan från Lernia College AB Bilaga 09/ :2 Elevunderlag i Skövde kommun Bilaga 09/ :3 Gymnasieskolor i Skövde kommun (inkl fristående) Bilaga 09/ :4 Sökandestatistik för kommunens gymnasieutbildningar Bilaga 09/ :5 Andel elever från närliggande kommuner som går i Skövde kommuns gymnasieskolor Bilaga 09/ :6 Ansökningsstatistik inför läsåret 2009/2010 för friskolorna inom Skövde kommun samt inom Gymnasium Skaraborg Bilaga 09/ :7 Andel elever folkbokförda i Skövde kommun redovisade i fördelning mellan kommunala gymnasieskolor, landstingens gymnasieskolor samt fristående gymnasieskolor Bilaga 09/ :8 Antal gymnasieplatser i Skövde kommun samt inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg KS, barn/utbildningsnämnderna i Hjo, Tibro, Tidaholm, Skara, Lidköping, Mariestad, Falköping och Töreboda

8 Utbildningsnämnden UN 61 dnr 09/ Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från International Swedish School AB. Utbildningsnämnden avstyrker friskoleansökan från International Swedish School AB med hänvisning till bilaga 09/ :1. International Swedish School AB ansöker om att 2010 få starta en gymnasieskola i Skövde med totalt 64 platser per år. Skolan kommer att ha en internationell profil och söker för utbildning inom följande; Program Inriktning Antal platser Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi, Samhällsvetenskap, Språk 32 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap, Miljökunskap 32 Remiss från KS, dnr 09/0161 Bilaga 09/ :1 till Skövde kommuns remissyttrande över friskoleansökan från International Swedish School AB Bilaga 09/ :2 Elevunderlag i Skövde kommun Bilaga 09/ :3 Gymnasieskolor i Skövde kommun (inkl fristående) Bilaga 09/ :4 Sökandestatistik för kommunens gymnasieutbildningar Bilaga 09/ :5 Andel elever från närliggande kommuner som går i Skövde kommuns gymnasieskolor Bilaga 09/ :6 Ansökningsstatistik inför läsåret 2009/2010 för friskolorna inom Skövde kommun samt inom Gymnasium Skaraborg Bilaga 09/ :7 Andel elever folkbokförda i Skövde kommun redovisade i fördelning mellan kommunala gymnasieskolor, landstingens gymnasieskolor samt fristående gymnasieskolor Bilaga 09/ :8 Antal gymnasieplatser i Skövde kommun samt inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg KS, barn/utbildningsnämnderna i Hjo, Tibro, Tidaholm, Skara, Lidköping, Mariestad, Falköping och Töreboda

9 Utbildningsnämnden UN 62 dnr 09/ Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB. Utbildningsnämnden avstyrker friskoleansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB med hänvisning till bilaga 09/ :1. Pluskompetens Utbildning i Sverige AB ansöker om att 2010 få starta en gymnasieskola i Skövde med totalt 120 platser per år. Skolan söker för utbildning inom följande; Program Inriktning Antal platser Hantverksprogrammet Stylist 24 Byggprogrammet Bygg 24 Handels- och administrationsprogrammet Butiksledning 24 Samhällsvetenskapsprogrammet Samhäll 24 Omvårdnadsprogrammet, specialutformat Spa - Friskvård och Hälsa 24 Remiss från KS, dnr 09/0159 Bilaga 09/ :1 till Skövde kommuns remissyttrande över friskoleansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB Bilaga 09/ :2 Elevunderlag i Skövde kommun Bilaga 09/ :3 Gymnasieskolor i Skövde kommun (inkl fristående) Bilaga 09/ :4 Sökandestatistik för kommunens gymnasieutbildningar Bilaga 09/ :5 Andel elever från närliggande kommuner som går i Skövde kommuns gymnasieskolor Bilaga 09/ :6 Ansökningsstatistik inför läsåret 2009/2010 för friskolorna inom Skövde kommun samt inom Gymnasium Skaraborg Bilaga 09/ :7 Andel elever folkbokförda i Skövde kommun redovisade i fördelning mellan kommunala gymnasieskolor, landstingens gymnasieskolor samt fristående gymnasieskolor Bilaga 09/ :8 Antal gymnasieplatser i Skövde kommun samt inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg KS, barn/utbildningsnämnderna i Hjo, Tibro, Tidaholm, Skara, Lidköping, Mariestad, Falköping och Töreboda

10 Utbildningsnämnden UN 63 dnr 09/ Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från Fria Academien i Skövde AB. Utbildningsnämnden återremitterar ärendet och behandlar det på arbetsutskottets möte den 17 augusti. Utbildningsnämnden önskar kompletterande utredning i bilaga 09/ :1. Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 augusti deltar utbildningsnämnden som då kommer att fatta beslut i ärendet. Remiss från KS, dnr 09/0158 Bilaga 09/ :1 till Skövde kommuns remissyttrande över friskoleansökan från Fria Academien i Skövde Bilaga 09/ :2 Elevunderlag i Skövde kommun Bilaga 09/ :3 Gymnasieskolor i Skövde kommun (inkl fristående) Bilaga 09/ :4 Sökandestatistik för kommunens gymnasieutbildningar Bilaga 09/ :5 Andel elever från närliggande kommuner som går i Skövde kommuns gymnasieskolor Bilaga 09/ :6 Ansökningsstatistik inför läsåret 2009/2010 för friskolorna inom Skövde kommun samt inom Gymnasium Skaraborg Bilaga 09/ :7 Andel elever folkbokförda i Skövde kommun redovisade i fördelning mellan kommunala gymnasieskolor, landstingens gymnasieskolor samt fristående gymnasieskolor Bilaga 09/ :8 Antal gymnasieplatser i Skövde kommun samt inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg

11 Utbildningsnämnden UN 64 dnr 09/ Yttrande över remiss avseende friskoleansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB Utbildningsnämnden avstyrker friskoleansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB med hänvisning till bilaga 09/ :1. Ljud & Bildskolan LBS AB ansöker om att 2010 få utöka sin befintliga verksamhet (52 platser) med två program till totalt 84 utbildningsplatser. Skolan söker för utbildning inom följande; Program Inriktning Antal platser Medieprogrammet 16 Estetiska programmet Musikproduktion 16 Remiss från KS, dnr 09/0157 Bilaga 09/ :1 till Skövde kommuns remissyttrande över friskoleansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB Bilaga 09/ :2 Elevunderlag i Skövde kommun Bilaga 09/ :3 Gymnasieskolor i Skövde kommun (inkl fristående) Bilaga 09/ :4 Sökandestatistik för kommunens gymnasieutbildningar Bilaga 09/ :5 Andel elever från närliggande kommuner som går i Skövde kommuns gymnasieskolor Bilaga 09/ :6 Ansökningsstatistik inför läsåret 2009/2010 för friskolorna inom Skövde kommun samt inom Gymnasium Skaraborg Bilaga 09/ :7 Andel elever folkbokförda i Skövde kommun redovisade i fördelning mellan kommunala gymnasieskolor, landstingens gymnasieskolor samt fristående gymnasieskolor Bilaga 09/ :8 Antal gymnasieplatser i Skövde kommun samt inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg KS, barn/utbildningsnämnderna i Hjo, Tibro, Tidaholm, Skara, Lidköping, Mariestad, Falköping och Töreboda

12 Utbildningsnämnden UN 65 Utbildningsnämndens sammanträde och utbildningsdag i oktober Utbildningsnämndens sammanträde den 6 oktober flyttas till måndagen den 5 oktober, kl i KS-salen. Sammanträdet börjar med besök på en friskola. Utbildningsnämndens utbildningsdag flyttas till den 6 oktober kl UN, Fronter

13 Utbildningsnämnden UN 66 Besök på fristående gymnasieskolor Utbildningsnämnden planerar att besöka de fristående gymnasieskolorna i Skövde kommun. Tre skolor kommer att besökas under hösten med start vid nämndens sammanträde den 6 oktober. Resterande tre besöks vid sammanträdena under våren. Enligt skollagens 9 kapitel har kommunen rätt till insyn i de fristående skolornas verksamhet. Den fristående skolan är också skyldig att delta i kommunens uppföljning och utvärdering av skolväsendet i kommunen. UN

14 Utbildningsnämnden UN 67 Information Information om Gymnasium 2011 Onsdagen den 19 augusti kl , i Pingstkyrkan, erbjuds all personal i förvaltningen en information om Gymnasium Ulrika Foss Rudbeck IKTstrateg inom utbildningsförvaltningen presenterar sig och informerar om sitt arbete. Utbildningsnämnden inbjuds att delta Inför invigning av Arenan Alla förvaltningschefer har fått ett erbjudande om att få disponera Arenan för sin personal under vissa tider och till en viss summa.

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2009-10-05 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2009-10-05 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2009-10-05 1 Innehållsförteckning Stopp av intag till Industriprogrammet vid Gymnasiesärskolan... 3 Stopp av intaget till Hantverksprogrammets inriktning Mode och

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2010-06-01 1 Innehållsförteckning Friskoleansökan Folkuniversitetet i Skövde... 3 Friskoleansökan Hans Leuchovious AB... 4 Friskoleansökan Volvo Personvagnar AB...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2012-03-06 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011... 3 Ombudgetering av investeringsmedel... 4 Prislista för extern lokaluthyrning inom utbildningsförvaltningen...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2013-04-16 1 Innehållsförteckning Yttrande över remiss avseende ansökan från Fria Academien i Skövde AB (IT-gymnasiet Skövde) om en utökning av verksamheten på

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15 Utbildningsnämnden 2006-06-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän OBS Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Prognos för Utbildningsnämnden per den 31 oktober 2011... 3 sattestanter år 2012 inom utbildningsnämndens ansvarsområde... 4 Skövde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-01 96 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet Marinteknik, kl 17.30-20.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ghjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och bd Stadshuset, kl. 13: 15-16:45 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Roger Krona (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

ia's~ib~~:;~~k(~::::,.

ia's~ib~~:;~~k(~::::,. 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-17.00 Besliutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen C), ordförande Anna Johansson M) Rune Larsson M) 63-del av 65, 66 74) Benkt-Eric Lindh FP) Roger Krona

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1(10) Innehållsförteckning Motion om att utreda Cementas fortsatta verksamhet i Skövde... 3 Val av ombud till årsstämma West Sweden... 5 Handlingsplan Turism...

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-15:50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen ( c), ordförande Jaan Kello (m) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2009-09-01 1 Innehållsförteckning Yttrande över remiss om samråd kring ny avfallsplan för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda... 3 Remissyttrande

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-08-07 1(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-08-07 1(22) Utbildningsnämnden 2008-08-07 1(22) Nya friskoleansökningar inför läsåret 2009/2010... 3 Remissvar avseende ansökan från Yrkesakademin AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-11-11 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-11-11 1(15) Utbildningsnämnden 2008-11-11 1(15) Lokalutredning... 3 Gymnasieskolans organisation läsåret 2009/2010... 4 Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2009-2011... 5 Budget för utbildningsnämnden år 2009...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Plats och tid Lärande och arbetsmarknad, Eriksdalgatan 12, Skene, klockan 14.30-20.50. Paus klockan 16.05-16.35. Ajournering klockan 19.00-19.15, 19.35-19.45. Beslutande s

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (12) Utbildningsnämnden 2008-10-09 1(12) Godkännande av lokala delkurser inom särvux... 3 Kvartalsrapport 3:e kvartalet 2008... 4 Inköp av bärbara datorer... 5 Sammanträdestider för utbildningsnämnden och arbetsutskottet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071 Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 77 86 77 80 189 Barn- och fritidsprogramet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 7 7 7 Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 87 148 87 180 198 Byggprogrammet

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-05-06 53 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 08.30-11.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Tuula Ojala s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-05-13 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-05-13 1(15) Utbildningsnämnden 2008-05-13 1(15) Medieprogrammet IAA en individuellt anpassad gymnasie-utbildning för ungdomar med Autism eller Aspergers syndrom... 3 Avsiktsförklaring gällande regional samverkan inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Kansliets bedömning är att en etablering av Järfälla Tekniska Gymnasium får påtagligt negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen.

Kansliets bedömning är att en etablering av Järfälla Tekniska Gymnasium får påtagligt negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-05 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/66 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, Järfälla Tekniska

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 2010-05-11 Barn- och utbildningsnämnden 44 49 2010-04-28 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 39 2010-00036 604 45 Gymnasieprogram vid GKC läsåret 2010/11 Eleverna i årkurs

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde K AL L E L S E / F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (13) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde Plats Komvux, Nedre Åkargatan 67 A Tid Onsdag 16 juni 2010 kl 14.00 Gruppmöte

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003 Utbildnings- och arbetsmarknads 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19.00 Utbildnings- och arbetsmarknadschef

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2006-08-23 1. ( 13 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 14.40-16.25 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2012-01-31 1 Innehållsförteckning Bidragsbelopp per program till friskolor budgetår 2012... 3 Prislista interkommunal ersättning, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2011-04-12 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2011-04-12 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-04-12 1 Innehållsförteckning Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun... 3 Yttrande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-09 1 (28)

Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-09 1 (28) Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-09 1 (28) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.30 Beslutande Britt-Marie Hermansson (M), ordförande Jens Persson (S) Thomas Carlsson (C) Per Götell (FP) Petter Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 Innehållsförteckning Yttrande över remiss gällande Skövde kommuns alkoholpolicy vid representation... 3 Utbildningsnämndens delegationsordning... 4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-30 1 (7) Plats och tid Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum Ununge, plan 2 Estunavägen 12, Norrtälje kl 10.00-11.30 Beslutande Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2010-09-07 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2010-09-07 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2010-09-07 1 Innehållsförteckning Idrottsutbildningar inom ramen för GY11... 3 Delårsrapport januari - juni 2010... 4 Fördelningsmodell för förvaltningens budget...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-08-25 Plats och tid Beslutande Kullerbyttans förskola, Tibro Tisdagen den 25 augusti 2009, kl. 17.30 19.00 Ann Ohlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 137 20 10 0 10 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildning, Farsta gymnasium 50 Ingen

Läs mer

Reine Johansson. Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Reine Johansson. Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 73 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.00-17.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Anette Karlsson (M) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ...

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13: 15-15: 5 5 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan KelIo (M) 15-17 Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Ida

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 291 Barn- Och Fritidsprogrammet 25 21 19 85 Industriprogrammet 24 13 2 7 Naturvetenskapsprogrammet 16 7 8 Specialutf. Progr., Ledarskap

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2016-05-26 1(12) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30-15:20 Beslutande Olof Eriksson (S) ordförande Sofia Karlsson (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) Lisa Malm (MP) Klas Häggström

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-06-17 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2008-06-17 1(10) Utbildningsnämnden 2008-06-17 1(10) Prislista för lokaluthyrning inom utbildningsförvaltningen... 3 Krisledningsplan för utbildningsförvaltningen... 4 Gymnasium Skaraborg nytt samverkansavtal... 5 Datorbehov

Läs mer

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan Utbildningsnämndens 2011-11-29 1 (10) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), 94-100 Pontus Plantman (M) Rose-Marie

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-26 75 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.10. Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande, 70-73, 75-79 Tuula Ojala s ledamot Leif Andersson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Kvalificerad Yrkesutbildning, Per Håkanssons väg i Eslöv kl 18.30 21.05 ande Lena Emilsson (S) ordförande Marianne Svensson (S) ledamot Janet Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19) 2016-09-29 1(19) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) Linda

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Lediga plater i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid preliminärintagningen 2010.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl Utbildningsnämnden 2006-06-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl. 19.00 20.25 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Meritvärde Jenningsskolan, Robertsfors IP 9 Industriprogrammet 85 120 NV 25 Naturvetenskapsprogrammet 240 285 OP 18 Omvårdnadsprogrammet 150 169 SM-RS 16 Specialutformat

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-02-10 17 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-16.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 291 9-4-3 11:59:4 BF Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 64 64 115 76 167 BF-IV Barn- och fritidsprogrammet, PRIV Rudbeckianska

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS Utbildningsnämnden sammanträde 59. Uppföljning med prognos per den 30 september år 2011 60. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-05-13 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda Beslutande Övriga närvarande Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Ulrika

Läs mer