Ordförande har ordet. Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet. Innehåll:"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2016

2 NIF verksamhetsberättelse Ordförande har ordet Foto: Lulefotograferna Undertecknad har sedan ett antal år tillbaka haft den stora förmånen att sitta som ordförande i den gemensamma styrelsen för Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Foto: Joel Marklund Brottning utsågs till Årets Idrott 2016 av NSD och Norrbottens Idrottsförbund tog Gällivarefostrade Sofia Mattsson OS-brons i Rio de Janeiro. På läktaren följde norrbottniska fans den spännande matchen. Omslagsfoto: Joel Marklund Innehåll: Sid 3 Sid 4-23 Sid Ordförande har ordet Verksamhetsberättelse Årsredovisning När vi nu blickar tillbaka på det år som gått kan vi konstatera att det som vanligt varit både en intensiv och rolig resa. Idrotten har startat en förändringsresa som ställer krav på att vi tänker till och utvecklar idrottsrörelsen i en riktning som passar morgondagens människor. Vi vill skapa träningsoch tävlingsmiljöer där många vill engagera sig länge. Vi vill stärka mångfalden och arbeta mer inkluderande med nya målgrupper. Idrotten ska vara ett smörgåsbord som passar alla. Några kommer att bli elitidrottare, andra vill fortsätta med en lägre ambitionsnivå, men det viktigaste är att man kan och vill idrotta i förening hela livet. På Riksidrottsmötet, som genomfördes i Helsingborg 2015, fattade Svensk idrott gemensamt beslut om fyra strategiska områden som vi ser är avgörande att jobba med för att idrotten ska stå stark även i framtiden. Under året har vi idogt arbetat med att vara ett stöd till idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot de nya målen. Vi har levandegjort, inspirerat, informerat och presenterat den fakta och forskning som ligger bakom beslutet. RF-stämman 2015 fattade också beslut om att sträva efter livslång idrott i förening och ett av de största folkhälsohoten är idag stillasittandet. Vi tycker inte att idrotten lyfts fram tillräckligt i folkhälsodebatten och vi ser att föreningsidrotten kan göra mer. Behovet av nytänkande lyser igenom på många plan. Till RF-stämman 2017 ska en strategisk plan innehållande analys och förändringsförslag gällande organisationsformer och ekonomiska system läggas fram. Det pågår också ett idéarbete kring medlemskapet. Hur kommer framtidens medlemskap att se ut inom svenska idrott? Att värdegrunden och det ideella engagemanget är starkt visar den kraftsamling som våra idrottsföreningar har gjort då de tagit emot många nyanlända. Den integrationssamordnare vi tillsatte har visat sig vara en viktig medspelare i länets integrationsarbete. Under året har vi nått ut till de flesta av Norrbottens kommuner där föreningar fått stöd till olika aktiviteter. Det är inget tillfälligt projekt utan en del av vår strategi framåt med utgångspunkt i att idrotten ska vara öppen för alla. Vi som arbetar på distriktsnivå märker också att idrottsrörelsen blir inbjudna i nya sammanhang tack vare att inte minst många flyktingar vittnar om vilken viktig roll idrotten har för att komma in i det svenska samhället. Under året har många spännande aktiviteter och evenemang genomförts. SM-veckan i Piteå januari kom att bli en formidabel succé. Vi medverkade i både styrgrupp och projektgrupp. Utbildningar genomfördes liksom seminarium i olika ämnen. I samverkan med RF anordnades också en mycket uppskattad politikerträff. Norrbottens Idrottsforum med sex olika utbildningar och mötesplatser lockade drygt 150 deltagare från föreningar och Specialidrottsdistriktsförbund. Norrbottens Idrottsgala genomfördes för femte året i rad. Galan inleddes med ett mycket uppskattat Uppsnack med inspirerande föreläsningar om ledarskap och mångfald. Goda föreningsexempel visades upp när det gällde integration och motionsaktiviteter för unga och äldre. Men trots att galan blivit bättre och populärare för varje år har vi haft svårt att hitta en långsiktig och trygg finansiering. Styrelsen har därför beslutat att inte genomföra galan nästkommande år. Ett orosmoln hänger också över vårt fina Barentssamarbete med idrottsutbyte för ungdomar mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland drog RF in sitt ekonomiska stöd till Barenssamarbetet och ekonomin är sedan dess en stor utmaning, särskilt eftersom samarbetet bygger på att alla länder bidrar till gemensamma kostnader. Vi fortsätter arbetet med att finna ett hållbart stöd för framtiden. Barents Wintergames genomfördes 1-3 april i Murmansk och vi var på plats med både tjänstepersoner och aktiva deltagare är det Sveriges tur att arrangera. För att stärka idrotten bedriver Norrbottens Idrottsförbund olika projekt. Idrotten spelar en viktig roll i samhället och genom att söka projektmedel kan vi utöka våra samhällsinsatser. Under året har bland annat projekten Jämställd sportregion Norr, PRODIS - 100% ren hårdträning samt Sportis Norr bedrivits. I idrottsföreningarna möts människor med olika bakgrund på ett naturligt sätt som är svårt att hitta motsvarighet till någon annanstans. Det är därför viktigt att vi synliggör de insatser som ledare, funktionärer, föräldrar och andra gör för föreningsidrotten. Vi behöver helt enkelt hjälpas åt i opinionsarbetet och bli vassare på att berätta om hur idrottsrörelsen i allra högsta grad är med och bygger ett starkare Sverige. Slutligen vill jag tacka styrelsen och särskilt personalen med distriktsidrottschefen Katarina Halvardsson för väl genomförda insatser för den norrbottniska idrotten under det gångna året. Leif Nordström Ordförande Norrbottens Idrottsförbund

3 4 NIF verksamhetsberättelse Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stödjer föreningar och förbund i den idrottsliga och administrativa vardagen. Målet är en sund, stark och väl fungerande idrott där individen tillåts att växa i en trygg miljö. Vår utmaning är att skapa förutsättningar för föreningar och förbund att blomstra. Vi för fram och bevakar idrottens intressen i den allmänna samhällsdebatten och till myndigheter och politiker. Vi är Riksidrottsförbundets regionala organisation med uppdrag att stödja, företräda och leda den norrbottniska idrotten. Idrotten i Norrbotten Norrbottens Idrottsförbunds medlemmar är Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) med sina respektive föreningar. 60 av de 71 idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet har verksamhet i Norrbotten. Flera av SDF:en har verksamhetsområden som sträcker sig över flera län. I Norrbotten finns 677 föreningar med 897 sektioner samt 13 registrerade Korpföreningar. Vi är en del av Svensk idrott Norrbottens Idrottsförbund är en del av en samlad idrottsrörelse, som verkar för samma vision och värdegrund. Idrotten Vill är idrottens gemensamma idéprogram och den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Idrottens verksamhetsidé Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Idrottens värdegrund Idrottsrörelsen har satt upp viktiga ledstjärnor: Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Idrottens vision Svensk idrott världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Indelning av idrotten Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar år. Vuxenidrott är för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdoms- och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda resultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. Idrotten är öppen för alla Alla ska ha lika möjlighet att idrotta oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. Idrotten följer internationella konventioner Idrotten följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Foto: Nils Jakobsson Foto: Carl Sandin

4 6 NIF verksamhetsberättelse Utvecklingsresa med sikte på präglades för den samlade idrottsrörelsens del i hög grad av det strategiska arbete som inleddes med beslut på Riksidrottsmötet Två år senare, 2015, beslutade RF- och SISU-stämmorna gemensamt om ett antal strategiska områden och övergripande mål med sikte på 2025: Livslångt idrottande Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. En av de tydligaste förändringarna i färdriktningen mot 2025 är att idrottsrörelsen ska fokusera på ett livslångt idrottande i förening för alla, oavsett bakgrund, ålder, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska kunna se idrottsföreningen som ett bra alternativ för träning och tävling samtidigt som Svensk idrott utvecklar en framgångsrik elitidrott. En verklig förändring i riktning mot målen 2025 kräver att Specialförbund (SF) och föreningar styr om sin verksamhet och arbetar med sin kultur och sina värderingar. Centralt har Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna under 2016 fungerat som stöd till SF:en i deras interna strategiska arbeten i linje med den övergripande strategin. Det handlar om allt ifrån analyser av barn- och ungdomsidrotten till helhetsstrategier med inriktning på struktur, styrsystem, tävlingsregler och kultur. På distriktsnivå har Norrbottens Idrottsförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna samma stödjande roll i förhållande till föreningarna och specialidrottsdistriktsförbunden. Den strategiska förflyttning som Svensk idrott är inne i kräver omfattande informations-, bildnings-, utbildningsinsatser. Vi behöver prioritera tid och resurser för att hjälpa länets idrott framåt i den riktning som Riksidrottsmötet beslutat om. När Svensk idrott samlades till Riksidrottsforum i Falun i november diskuterades några olika utvecklingsresor och strategiska vägval. Begreppet utvecklingsresor syftar på att det är en långsiktig strävan mot målen Utvecklingsresorna som diskuterades var: En ny syn på träning och tävling i förening Inkluderade idrott för alla En jämställd idrott Ett modernt medlemskap som engagerar Ett stärkt ledarskap för att förändra kultur och värderingar Förutsättningar för dessa resor är att Svensk idrott också fokuserar på kommunikation, utbildning och bildning samt politiskt påverkansarbete för fler idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och digitalisering. Det är också viktigt att samverka inom idrottsrörelsen och med andra aktörer, såväl privata som offentliga. Riksidrottsforum gav starkt stöd till både utvecklingsresor och vägval och gjorde dessutom ett stort antal medskick i det fortsatta arbetet. I december skickade Riksidrottsförbundet ut en remiss till SF och distriktsidrottsförbunden för synpunkter på den strategiska planen som RF/SISU-styrelsen ska lägga fram till Riksidrottsmötet i maj Parallellt inledde Riksidrottsförbundet också ett idéarbete om medlemskapet inom Svensk idrott. Det är ett långsiktigt arbete. Intervjuer, fokusgrupper och rundabordssamtal har gett tankar och information om hur idrottsrörelsen och andra ideella organisationer resonerar kring medlemskap i framtiden. Närmare 600 ordförande/klubbchefer i idrottsföreningar runt om i landet har svarat på en enkät om det ideella föreningsengagemanget. Några nedslag i vår verksamhet Idrotten bidrar till folkhälsan i Sverige Norrbottens Idrottsförbund har arbetat fram en folkhälsoplan som harmonierar med Sveriges elva nationella folkhälsomål. Med planen vill vi visa hur idrotten bidrar till människors fysiska och psykiska välbefinnande, men vi ringar också in ett antal utmaningar. Idrottsrörelsen bidrar starkt till en god folkhälsa. Verksamheten har i sin struktur och uppbyggnad en hälsofrämjande karaktär som erbjuder fysisk aktivitet och rörelseglädje, men också delaktighet, gemenskap, sociala nätverk, integration och demokratisk fostran. Tillsammans med Norrbottens Läns Landstings folkhälsoenhet har vi påbörjar utvecklingen av konceptet Bra-mat-säkra din förening, som syftar till att vi ska göra hälsosamma kostval i samband med idrottsaktiviteter och idrottsarrangemang. Under året har Kommissionen för jämlik hälsa, på uppdrag av regeringen, gjort en utredning om förutsättningarna för hälsa ur olika perspektiv. Norrbottens Idrottsförbund har medverkat i konferenser och även lämnat in ett remissvar till kommissionen där vi utrycker att idrottens roll som en aktör som skapar välmående behöver tydliggöras. FaR Fysisk aktivitet på recept Under 10 år har vi haft förtroendet från Norrbottens Läns Landsting att vara en samarbetspartner i FaR-arbetet i Norrbotten. FaR innebär att legitimerad personal inom hälso- och sjukvården förskriver motion på recept. Vår roll är att se till att arbetet fungerar ute i friskvården genom att knyta kontakter med aktörer som vill samverka. Vi utbildar ledare som kan ta emot dessa patienter och sammanställer aktivitetshäften i varje kommun i Norrbotten, så att personalen i hälso- och sjukvården lättare kan hänvisa sina patienter till friskvården. Flera nya aktörer har tillkommit under året och vi har anordnat en FaR-ledarutbildning i Luleå med 12 nya ledare. Vi har varit ute och informerat om FaR, bland annat på F21s företagshälsovård. från doping. Norrbottens Idrottsförbund ansvarar för antidopinginformation, utbildning och rådgivning till SDF och föreningar. Vi samordnar distriktets fem dopingkontrollfunktionärer, som bistår Riksidrottsförbundet med lokal kompetens vid genomförandet av dopingkontroller. 140 dopingprov togs Riksidrottsförbundet har tagit fram Ren vinnare, en webbaserad utbildning där man får lära sig det allra viktigaste inom antidoping. Utbildningen består av sju moduler som totalt tar knappt 30 minuter att genomföra. Den passar idrottsutövare och alla som på något sätt stöttar den aktiva, exempelvis ledare och föräldrar. Var och en har ett ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att sprida kännedom om utbildningen och inspirera till att den används bidrar vi till att minska risken för doping. Sedan tidigare finns också Vaccinera klubben mot doping, ett material riktat till föreningar, som ger stöd att skapa handlingsplaner i dopingfrågan direkt anpassad till den egna verksamheten. Doping är inte bara ett idrottsproblem utan även ett samhällsproblem. Norrbottens Idrottsförbund ingår i det nationella nätverket PRODIS, 100% ren hårdträning. Nätverket arbetar för att minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat ute på träningsanläggningarna. Vår roll som samordnare i Norrbotten är att på olika sätt stötta och driva detta viktiga arbete framåt. Under året har vi genomfört antidopingutbildningar i Piteå och Kiruna för personal på träningsanläggningar, kommuntjänstepersoner och polisen. Efterfrågan på dopingföreläsningar har över lag varit stor och vi har föreläst på gymnasieskolor, träningsanläggningar och för allmänheten. Tillsammans med Luleå kommun har vi gjort uppföljningar på gym för att säkerställa att de jobbar efter arbetsmetoden 100% ren hårdträning. I Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Arjeplog, Kiruna och Gällivare finns lokala antidopingnätverk där vi medverkat tillsammans med träningsanläggningar, polis, kommunen, tullen med flera. Antidopingarbete vi vill ha en ren idrott Det övergripande målet för Svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri Foto: Johanna Lundberg Foto: Johanna Lundberg

5 8 NIF verksamhetsberättelse Rådgivning i föreningskunskap och ekonomifrågor Projekt Jämställd Sportregion Norr SM-veckan i Piteå blev en succé Under året har Norrbottens Idrottsförbund bistått förbund och föreningar i frågor som rör föreningskunskap och ekonomi. Det finns ett stort behov av rådgivning inom det ekonomiska området, allt från vilka regler som gäller för bokföring, hur lagkassor hanteras, skattefrågor och hur man avslutar räkenskaperna och upprättar ett korrekt bokslut. Det finns även behov av rådgivning som handlar om allmänna grundläggande föreningskunskapsfrågor. Vilket ansvar har styrelsen, hur uppdaterar man stadgarna, vad är valberedningens uppgift? Om det finns anställd personal i föreningen är det vanligt att styrelsen inte har kunskap om att de har ett arbetsgivaransvar och vad som följer med det. Vår roll är att stödja föreningarna i dessa frågor och även göra dem uppmärksam på att lagkrav och andra regler kan påverka verksamheten. Samverkan och stöd till våra Specialidrottsdistriktsförbund SDF-konferens 2016 års SDF-konferens genomfördes den 16 oktober i Luleå i samband med Norrbottens Idrottsforum. Gruppdiskussioner varvades med föreläsningar och reflektioner. Susanne Linnér från Linnéuniversitet presenterade resultatet av sin forskning Vägen till landslaget där hon har undersökt vilka parametrar i en idrottares liv som påverkar möjligheten att nå landslaget, exempelvis föräldrarnas ekonomiska status och utbildningsnivå. Deltagarna fick också en redogörelse av hur integrationsarbetet i Norrbotten fortlöper och vi pratade om hur vi ska bedriva en hållbar barn- och ungdomsidrott i framtiden, kopplat till strategi SDF-bidrag Specialidrottsdistriktsförbund med verksamhet i Norrbotten har möjlighet att ta del av Norrbottens Idrottsförbunds SDF-bidrag. Kriterierna för utbetalning av bidraget fastställdes 2015 och reglerar bland annat bidragets storlek till respektive SDF har ca kr betalats ut. Granskning av SDF:ens verksamhet Norrbottens Idrottsförbund granskar årligen specialidrottsdistriktsförbundens verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive årsbokslut. Granskningen sker löpande under året eftersom förbunden har olika räkenskapsår. Så snart granskningen är genomförd sker utbetalningen av SDF-bidraget, som förbunden sedan använder för att utveckla sin idrott i länet. Under 2016 har 30 förbund granskats. Deltagare på SDF-konferensen. Foto: Annemari Johansson Årsstämma med jämställdhet och integration Lördag den 23 april genomfördes årsstämman för verksamhetsåren Leif Nordström fick fortsatt förtroende att leda styrelsen. Nya ledamöter är Gustav Uusihannu, Per Åström och Michel Ntoto. Dagen avslutades med en workshop om jämställdhet och integration. Barn- och ungdomsansvarig ny tjänst Norrbottens Idrottsförbund har tillsatt en ny tjänst som ska ha spetskunskap inom barn- och ungdomsidrott. Liknande tjänster har införts på alla distriktsidrottsförbund i hela landet. Dessa personer ska vara väl insatta och ligga i framkant och ha koll på de senaste forskningsrönen. Uppgiften blir till en början att inspirera föreningarna att följa med på en spännande utvecklingsresa och berätta om varför idrotten behöver göra förändringar. På sikt ska tjänsten också kunna vara ett bollplank och stöd i ärenden där idrottens värdegrund inte efterlevs. Projekt ska stärka idrotten För att stärka och positionera idrotten genom egen projektverksamhet har Norrbottens Idrottsförbund en projektansvarig som internt och externt ska utveckla, samla och stödja i projektrelaterade frågor. Vi har till exempel arbetat för att hitta finansiering till ett ungdomsledarutbyte i samband med Barents Games 2017 och ett projekt där idrotten ska vara ett medel för inkludering av ungdomar som befinner sig i ett socialt utanförskap. Under hösten 2015 beviljades projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet har pågått under hela 2016 och är ett redskap för att hjälpa Specialidrottsdistriktsförbunden i Norrbotten att utveckla styrelsens och valberedningarnas arbete med jämställdhetsfrågan. Bland annat genom kartläggning, internt processarbete, kompetens- och uppmärksamhetsarbete. Internutbildningar för personal och styrelse i Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har genomförts. Sparbanken Nord satsar på Idrotten Norrbottens Idrottsförbund och Sparbanken Nord har tecknat ett samarbetsavtal värt 1,5 miljoner kronor. Avtalet löper över tre år, , och ger Norrbottens Idrottsförbund årligen ett extra tillskott på kr. Idrotten får därmed ökade möjligheter att verka för att nyanlända med utländsk härkomst involveras i samhället och idrotten. Pengarna ska också användas till att öka kompetensen hos länets barn- och ungdomsledare. Evenemangsstrategi för regional utveckling Personal från Norrbottens Idrottsförbund deltog tillsammans med Linda Björk från Visit Luleå och Jörgen Hult från Piteå kommun i konferensen Mötesplats idrott och destination som Riksidrottsförbundet anordnade i Helsingborg för SF, DF, destinationsbolag och landets kommuner. Under träffen diskuterades vikten av evenemangsstrategier på olika nivåer, både internationellt/nationellt men även regionalt/lokalt. Med en regional evenemangsstrategi kan man bygga upp regionens attraktivitet och skapa en intressant region för arrangörer och besökare. För idrottsrörelsen innebär det ökade möjligheter att locka större idrottsevenemang till regionen. En tydlig strategi synliggör de samhällsekonomiska vinster som evenemang skapar, vilket borde underlätta för beslutsfattare och näringsliv att stötta evenemang i större utsträckning. Vi har inlett en dialog med Norrbottens Läns Landsting om hur arbetet med att ta fram en regional evenemangsstrategi skulle kunna se ut. Den sjunde upplagan av SM-veckan vinter avgjordes den januari SM-veckan arrangerades av Riksidrottsförbundet, Sveriges Television och Piteå Kommun. Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har från starten ingått i RFs projekt- och styrgrupp samt i Piteå Kommuns lokala projektgrupp. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna genomförde vi flera seminarier för allmänheten med temat mångfald och vi stöttade arrangörsföreningarna i utvecklings- och utbildningsfrågor. Läs mer om det i SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse. Arrangörsmässigt blev SM-veckan en succé och Piteå Kommun räknar med att evenemanget bidragit med stora turistekonomiska värden till kommunen. Foto: Carl Sandin

6 10 NIF verksamhetsberättelse Idrotten med i Luleå Pridefestival Norrbottens Idrottsförbund och vårt projekt Jämställd Sportregion Norr deltog i Luleå Pridefestival, som är ett bra tillfälle för idrotten att visa att vi tar ställning för mångfald, jämställdhet, allas lika värde och allas rätt att vara med. Vi fanns tillgängliga för samtal och diskussioner i ett informationstält som vi delade med Luleå Atletklubb, Luleå Rollerderby, IFK Luleå samt Luleå Hockey och samordnade idrottsligt deltagande i Pride-tåget. Sportoteket en bra idé som vi vill sprida Sportoteket är ett utlåningskoncept för sportutrustning som har utvecklats under flera år och som drivs av Luleå Kommun. Tanken med Sportoteket är att alla ska kunna låna utrustning gratis. Det gör det möjligt för fler att vara med och att prova på idrotter utan att behöva köpa dyr utrustning. Eftersom utrustningen återanvänds är det bra för miljön. Ursprungligen kommer idén från Norrbottens Idrottsförbunds avslutade projekt Alla Platsar. Under 2016 har Norrbottens Idrottsförbund funnits med i Sportotekets styrgrupp. Under året har konceptet spridits till fler orter och Luleå har fått ta emot studiebesök från hela landet. Idén med utlåning av sportutrustning är bra och vi vill verka för att den ska spridas. Riksidrottsförbundet har tagit fram ett liknande koncept under namnet Fritidsbanken. Sportis Norr spontanidrottsprojekt Projektet Sportis Norr har bedrivit organiserad spontanidrott för olika målgrupper och ålderskategorier, framförallt i Luleå. Spontanidrottssatsningen har bestått både av löpande verksamhet och punktinsatser under lov eller andra tillfällen under året. Deltagarna har fått testa både individuella idrotter och lagidrotter i olika miljöer. Spontanidrott ska helst vara gratis för att ge barn i ekonomiskt utsatta familjer en möjlighet att vara med. Utmaningen är att få föreningarna att inkludera spontanidrott i sin ordinarie verksamhet och att den ska anses lika självklar som tävlingsverksamhet. Politikerträff i samband med SM-veckan I samband med SM-veckan i Piteå passade Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna på att tillsammans med Riksidrottsförbundet bjuda in politiker i Norrbotten till dialog. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson presenterade en nulägesbeskrivning av hur Svensk idrott arbetar med integration och folkhälsa, vilka utmaningar vi står inför och vilka möjligheter vi ser. Vi gav vår bild av hur idrotten bidrar till att göra Norrbotten och Sverige starkare och diskuterade kring samverkansmöjligheter. Opinionsbildning ska lyfta fram idrotten Norrbottens Idrottsförbund arbetar för att finnas med i samhällsdebatten med syfte att göra omvärlden medveten om hur viktigt idrottsrörelsen är för Norrbotten och Sverige. Vi arbetar intensivt med att sprida ordet om vår värdegrund, med målet att alla inom idrottsrörelsen ska leva och leda efter den. Vi finns på sociala medier, skriver debattartiklar, deltar i paneler, finns med i olika typer av samverkansgrupper och nätverk och tipsar regelbundet media om intressanta uppslag till artiklar. Idrottsdialog med kommuntjänstepersoner En gång per år bjuder vi in kommuntjänstepersoner till träff för att prata om aktuella idrottsfrågor. Träffen anordnades samtidigt som SM-veckan i Piteå. SM-generalen Per Lendin berättade om Piteå Kommuns satsning på SM-veckan och tänket kring hur turistekonomiska intäkter ska göra att satsade pengar betalar sig flera gånger om. Resten av dagen ägnades åt barn- och ungdomsidrott och integration. Träffen avslutades med filmen Trevligt folk en film om både integration och idrott. Idrottens dag populärt prova-på! Idrottens dag i Luleå blev en succé. Hundratals höstlovslediga barn kom för att testa åtta olika idrotter. Det bjöds på hopp, skott, slag och idel glada miner. Läs mer i reportaget på sidan 16. Uppsnack med integrationstema kryddade Norrbottens Idrottsgala Över 200 personer deltog i Uppsnack, inspirations- och utbildningsdagen för idrottsledare som ska göra norrbottnisk idrott vassare, öppnare och mer bejakande till att olikheter berikar. Uppsnack arrangerades den 14 maj i Luleå, samma dag som Norrbottens Idrottsgalan. Dragplåstret var inspiratören Milad Mohammadi, som genom att kombinera kompetens, starka känslor och vass kommunikation är en av nordens största talare inom mångfald och ledarskap. Knut Henriksson från Malmbergets AIF stod för ett lokalt exempel på hur man kan jobba med att integrera nyanlända i verksamheten. Riksidrottsförbundets Aila Ibanez Mengüz pratade om barn- och ungdomsidrott och strategi Norrbottens Idrottsforum uppskattad mötesplats Helgen oktober arrangerades Norrbottens Idrottsforum i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Det är ett årligen återkommande evenemang där vi samlar många olika utbildningar och mötesplatser under ett och samma tak. De 153 deltagarna fördelade sig på en konferens för tränare på länets idrottsgymnasier, en konferens för Specialidrottsdistriktsförbund med verksamhet i Norrbotten samt utbildningarna Plattformen - grundläggande barnledarutbildning, Grundtränarutbildning nivå 1, Åldersanpassad fysisk träning och Offensivare styrelsearbete. På sidan 15 kan du läsa ett reportage om idrottsgymnasietränarkonferensen. Milad Mohammadi pratade mångfald under Uppsnack. Foto: Camilla Niemi Barentssamarbete och Barents Games viktigt i norr Barents Sports är ett unikt samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland som främst riktar sig till ungdomar i åldern Ett utökat utbyte mellan idrottare, tränare och ledare ska leda till ökad kompetens och bättre förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter. Med Barents Sports vill vi engagera så många ungdomar som möjligt, över landsgränserna. Vi vill främja fysisk aktivitet för alla och bidra till att bryta ned politiska, kulturella och sociala hinder mellan länderna. Det känns extra angeläget just nu när främlingsfientlighet breder ut sig och det världspolitiska läget känns instabilt. Varje år engagerar projektet upp till unga vuxna. Personer med funktionsnedsättningar finns med som en naturlig del. Barents Games istället för Barentskamper Norrbottens Idrottsförbund fungerar som en sammanhållande länk kring Barentssamarbetet för våra Specialidrottsdistriktsförbund. Separata Barentskamper för de enskilda idrotterna blir mer och mer sällsynta. Istället samordnas kamperna till Barents Games där 15 sommaridrotter och 15 vinteridrotter står på programmet arrangerades Barents Winter Games i ryska Murmansk. Den 1-3 april tävlade deltagare i 14 idrottsgrenar, med svensk representation i 10 av dem. Barents Sports Committé Barents Sports Committé består av representanter från Norrbottens Idrottsförbund och dess motsvarighet i övriga länder. Gruppen har träffats fyra gånger under året, i Uleåborg, Luleå och Kirkenes för att planera för kommande Barents Games och diskutera hur samarbetet ska utvecklas. Barents Sports Conferense Vart fjärde år arrangeras Barents Sports Conference där länderna möts för fortbildning och för att dra upp riktlinjerna för framtidens Barentssamarbete. Senast arrangerades konferensen med 110 deltagare i norska Kirkenes i oktober idrottsledare från Sverige deltog, med representation från åtta olika idrotter utöver Norrbottens Idrottsförbund. Finansieringen ett orosmoment Idrottsutbytet mellan de fyra länderna i Barentsområdet startade redan på 1950-talet. På senare år har samarbetet utvecklats och är nu inne i ett viktigt och expansivt skede drog RF in sitt ekonomiska stöd till Barenssamarbetet och ekonomin är sedan dess ett stort orosmoment, särskilt eftersom samarbetet bygger på att alla länder bidrar till gemensamma kostnader. Vi fortsätter arbetet med att finna ett hållbart stöd som gör det möjligt att även i framtiden ha ett utbyte mellan barn, ungdomar och ledare i Barentsregionen med idrotten som verktyg. Idag får vi stöd av Länsstyrelsen till resor till Barents Games och övriga aktiviteter.

7 12 NIF verksamhetsberättelse Integration och inkludering högprioriterat område Idrottsrörelsen har fått extra medel för att erbjuda nyanlända och asylsökande aktiviteter och en introduktion till föreningslivet. Hösten 2015 tillsatte Norrbottens Idrottsförbund en integrationssamordnare vars arbete under 2016 har handlat mycket om att sondera terrängen och att prova vilka insatser som fungerar bra för att nå målgruppen. Med början hösten 2015, när antalet flyktingar till Sverige var som störst, visade ett stort antal föreningar intresse att möta och skapa meningsfull väntan för personer på flykt och asylsökande. De öppnade upp sin verksamhet, arrangerade insamlingar av kläder och skapade nya aktiviteter för vuxna och barn. Under 2016 minskade migrationen till Sverige och föreningarnas verksamhet har allt mer övergått till att skapa långsiktiga aktiviteter och ge asylsökande och nyanlända möjlighet att delta och engagera sig i föreningen. Verksamhetsstöd och verksamhet i föreningar Integrationssamordnaren och våra idrottskonsulenter har stöttat föreningar så att de kan genomföra inkluderande och integrerande verksamheter. Arbetet innefattar allt från rådgivning till ekonomiskt stöd till aktiviteter. En tendens är att föreningarna i hög grad erbjudit olika typer av nybörjarverksamhet för äldre ungdomar än vad man normalt gör. Nybörjarverksamheten har i många fall fungerat som slussar in i ordinarie verksamheter. Unitedföreningar Under året har flera Unitedföreningar bildats. I föreningarna har nyanlända bedrivit idrott tillsammans, ofta fotboll med även en del andra idrotter. Det finns numera Unitedföreningar i Boden, Älvsbyn, Luleå och Haparanda. I Harads och Råneå är de sektioner i redan befintliga föreningar. Norrbottens Fotbollförbund stöttade verksamheten genom att starta en motionsserie utanför det ordinarie seriesystemet. Norrbottens Idrottsförbund har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna förmedlat kunskap om Svensk idrotts värdegrunder och hur en ideell förening fungerar. Vi har också medverkat till att nyanlända klubbrepresentanter deltagit i våra utbildningar, till exempel Uppsnack och Norrbottens Idrottsforum. I de bästa av världar är det tänkt att Unitedföreningarna ska fungera som slussar in i övriga idrottsföreningar på orten. Utbildning med inkluderingsfokus Vi har nyttjat större ledarsamlingar och arrangemang för att höja kompetensen på integrationsområdet. Till exempel var temat integration under vårens utbildningsdag Uppsnack och Norrbottens Idrottsgala. I fem kommuner anordnade vi gemensamma föreläsningar för föreningar med syfte att inspirera och öka kunskapen kring hur de bättre kan inkludera fler i sin verksamhet. Med hjälp av finansiering från Bodens Kommun har vi tagit fram ett utbildnings- och skattningsverktyg att använda i möten med föreningar. Verktyget planeras att användas i samband med utbildningsinsatser i Boden under våren Vi har rekryterat två utbildare som själva kom till Sverige för bara några år sedan. De är medlemmar i Boden United och har kunskap i flera språk. De har genomgått flera internutbildningar och kommer under 2017 hjälpa oss att utbilda asylsökande/nyanlända i föreningskunskap och hur man kan få sin första kontakt med föreningslivet. Specialidrottsförbund (SF) och Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) För att åstadkomma en långsiktig och bestående förändring är det viktigt att inkludera våra SDF i integrations- och inkluderingsarbetet. SF och SDF äger den egna idrotten, organiserar tävlingar och har stort inflytande i vilka normer, kulturer och värderingar som genomsyrar verksamheten. Främst har vi haft dialog och samverkan med Norrbottens Fotbollförbund och Norrbottens Brottningsförbund, två idrotter som har varit dominerande bland de som fått integrationsstöd från oss. Diskussioner har även förts med Innebandyförbundet på SF-nivå för hur vi gemensamt ska kunna stötta innebandyföreningarna i integrationsarbetet. I samband med SDF-konferensen har vi haft föreläsningar och gruppdiskussioner för att utveckla respektive organisationers arbete med integrations- och inkluderingsfrågor. Samverkan med övriga civilsamhället Under året har vi haft en bred samverkan med flera andra aktörer från civilsamhället. Vi har genom den gemensamma nämnaren inkludering/integration hittat flera kopplingar och nya sätt att sträva efter gemensamma mål. Gruppen Inkludering Norrbotten (IN) är ett nätverk av organisationer som träffas regelbundet. Här finns Röda korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Norrbottens Bildningsförbund, Sunderbyns Folkhögskola och flera andra studieförbund m.fl. Syftet med IN är att sprida goda exempel mellan varandra, informera om respektive verksamheter samt att hitta parters för samverkan i olika projekt och satsningar. Samverkan har bland annat lett till gemensamma aktiviteter på asylboenden, gemensamma projektansökningar, gemensamma föreläsningar bland annat konferenserna Sverige tillsammans samt Trygghetskonferensen. Samverkan med offentlig sektor och näringsliv Under 2016 har vi utökat vårt kontaktnät med den offentliga sektorn och näringslivet. Ett fortsatt deltagande i länsstyrelsens Regional arbetsgrupp för integration (RAI) har gett oss möjlighet att synliggöra idrottens satsning och samtidigt hämta in kunskap om nya regleringar kopplat till invandringen. Gruppen hålls samman av Länsstyrelsen och består bland annat av deltagare från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, kommunerna och andra organisationer från civilsamhället. Vi är också med i en arbetsgrupp för Länsstyrelsens projekt Integration och tillväxt. Foto: Nils Jakobsson Under året har vi haft dialoger och samverkan med flera kommuner i länet inom ramen för integrationsuppdraget. I Luleå Kommun har vi varit med i forumet Delaktighet och hälsa, en tvärkommunal mötesgrupp för de olika delar av kommunen som berörs av integrationsfrågor. I Piteå ingår vi i kommunens koncept Ett Piteå för alla, där vi regelbundet träffat kommunen och idrottsföreningar och diskuterat integrationsfrågan. I andra kommuner som Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Kalix har vi tillsammans med kommunerna fört dialog om hur vi gemensamt ska stötta föreningarna. I flera fall har vi tillsammans gått in och stöttat olika föreningsdrivna aktiviteter. Under sommaren deltog vi i politikerveckan i Almedalen. Tillsammans med Student Consulting och LTU höll vi ett föredrag om hur nyanlända kan integreras och inkluderas i det svenska samhället genom att delta i idrotten. Kulturaktiviteter på sommarskolor i Luleå Under sommaren 2016 har vi, med teater och bild som pedagogiskt verktyg, arbetat med att skapa förståelse för människors olikheter och bakgrund bland barn som deltagit i olika idrottsskolor, till exempel ridläger, fotbollsskola, kanotskola och tennisskola. Feriearbetande ungdomar från gymnasieskolan i Luleå kommun har hållit i kulturaktiviteterna i föreningarna. Ungdomarna har arbetat hos oss under tre veckor. Första veckan fick de utbildning i teater av en dramapedagog på Teater Mila samt ledarskapsutbildning av vår projektledare. De resterande två veckorna har ungdomarna besökt de olika idrottsskolorna och jobbat med barnen.

8 14 NIF verksamhetsberättelse Idrottslyftet förverkligar idéer om en utvecklad verksamhet Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet, som föreningarna kan söka stöd från. Syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att Svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening. Under året har vi lagt kraft på att utveckla och anpassa nya Idrottslyftsriktlinjer som ska gälla från Utvärdering av Idrottslyftets effekter har legat till grund för den nya inriktningen har vi fördelat kr i Idrottslyftsmedel till idrottsföreningar i Norrbotten. Länets idrottsgymnasier träffades När länets idrottsgymnasier samlades till konferens tog Tora Granberg från gymnastikgymnasiet i Älvsbyn chansen att prata sig samman med tränarkollegor från andra idrotter. reportaget Aldrig tidigare har tränare på länets idrottsgymnasier bjudits in till en gemensam träff. Så fort gruppen kliver in i rummet på Clarion Hotel Sense i Luleå märks det att det finns en vilja och ett intresse att ta del av varandras kunskap och erfarenhet. Diskussionerna drar igång direkt och spontant. - Det var jättetrevligt att få surra med övriga tränare. Vi har väckt många tankar och fått en annan inblick i varandras vardag. Det känns som att vi skulle kunna ha fått mer tid till erfarenhetsutbyte, säger Tora Granberg om konferensen som genomfördes under en dag i samband med Norrbottens Idrottsforum. Gruppen fick också lyssna till Emma Lindbloms föreläsning om kost. Hon arbetar som idrottsnutritionist på Riksidrottsförbundet och hjälper dagligen elitidrottare att hitta rätt balans i energi- och näringsintag. - Föreläsningen var jätteintressant. Jag tar med mig att jag behöver tänka än mer individanpassat när det gäller matintaget. Våra idrottare vet i stora drag hur de ska äta men kosten behöver planeras bättre, till exempel mellanmålet, säger Tora. - Tränar man mycket behöver man både äta bättre och mer och det finns risk för att vissa kanske äter för lite. Foto: Fotograf? Petter Arvidson?? Idrottsgymnasietränare träffades under Norrbottens Idrottsforum. Foto: Annemari Johansson

9 16 NIF verksamhetsberättelse reportaget Idrottens dag populärt prova-på! Idrottens dag i Luleå blev en succé. Hundratals höstlovslediga barn kom för att testa åtta olika idrotter. Det bjöds på hopp, skott, slag och idel glada miner. Var man än tittar i tennishallen ute på Arcus sjuder det av liv. Ett gäng spelar rundpingis och några övar golfsvingen. Till basketkorgen är kön lång nyheten att man kan vinna ett pris om man sätter skottet har spridit sig. Alla som går därifrån är vinnare och skiner som solen. I närheten kan man träffa kändisar från Luleå Hockeys dam- och herrlag och samtidigt öva på att skotta in mål. I boxningsringen jabbas det friskt och många tar chansen att prova något de inte testat förut. Detsamma gäller parkour, en aktivitet med hög coolhetsfaktor som ställer krav på kroppskontroll och påhittighet när man ska ta sig över olika hinder. Uppiggande musik blandas med ljudet från innebandyklubbans sving och lyckade fotbollsskott. Överallt är det rörelse och barn som förflyttar sig till nästa spännande aktivitet. Olivia Uvemo, 9 år och Ida Sundberg, 10 år från Sunderbyn har kommit till Idrottens dag för att de ville prova olika sporter. - Det har varit jätteroligt. Vi har provat basket, boxning och fotboll. Parkouruppvisningen var jättehäftig, säger tjejerna innan de ilar iväg till fiket där alla bjuds på varmkorv så att de ska orka med många äventyr under dagen. På tennisbanan hittar vi tre kompisar som också ger parkouruppvisningen högsta betyg. Efter att ha provat det mesta som erbjuds tycker Hjalmar Johansson, 8 år, klasskompisen Olof Lindfors och grannen Frans Gåhlin, 5 år att tennisen är roligast. - Idrottens dag är bäst. Det här är bland det roligaste vi har gjort på läslovet, säger trion glatt mellan bollstuds, servrar och returer. På plats i tennishallen fanns också 18 barn från Bensbyskolans fritids tillsammans med fritidspedagogerna Frida Dahlberg och Lena Windstam. - Vi ville ge barnen möjlighet att prova på olika idrotter och hitta lusten i rörelse. Det har varit supertrevlig och en mycket inspirerande miljö där barnen har fått välja aktiviteter utifrån sina egna villkor, säger Frida och Lena. Just det kravlösa, kostnadsfria och enkla har varit ett medvetet drag från arrangörerna. Alla ska kunna vara med. Norrbottens Idrottsförbund och Luleå Tennisklubb har i samverkan med Luleå Boxningsklubb, Bergnäsets AIK, Luleå Basketcentrum, Luleå Golfklubb, Lulegymnasterna, IBK Luleå och Luleå Hockey velat erbjuda aktiviteter under mottot kom som du är, kom när du vill, stanna så länge du vill och prova det du vill. Ett koncept som verkar ha gått hem. Anna Lodén från Luleå Basketcentrum är mycket nöjd med dagen och tycker att Idrottens Dag är ett bra initiativ. - Basketen är visserligen stor i Luleå men vi vill att fler tjejer och killar ska börja spela. Spelare från BC Luleå fanns med som inspiratörer och ledare och det märktes att barnen uppskattade det, säger hon. I ledarrollen fanns också Elin Johansson, spelare i Luleå Hockeys damlag. Hon har fått skriva många autografer under dagen och är glad att ungefär lika många tjejer som killar kom för att testa hockey. - Sporten enar, alla har roligt och alla får vara med, säger Elin och sammanfattar med de orden vad Idrottens dag egentligen handlar om. Många ville ha en autograf av Luleå Hockeys dam- och herrlag. Foto: Annemari Johansson Foto: Annemari Johansson

10 18 NIF verksamhetsberättelse Boden United utsågs till Årets förening. Foto: Luleåfotograferna Norrbottens Idrottsgala och Uppsnack Lördagen den 14 maj arrangerade vi Norrbottens Idrottsgala för femte gången. Idrottsledare, aktiva, fans och representanter från näringsliv och samhälle fanns på plats i Luleå Energi Arena för Vinnarna uppmärksammades för insatser gjorda under Folkets Röst Wilma Marklund, ridsport Årets kvinnliga idrottare Charlotte Kalla, längdskidor Årets manliga idrottare Joel Lassinantti, ishockey Årets prestation Piteå IF, fotboll Årets lag Piteå IF, fotboll Årets eldsjäl Joakim Lakso, styrkelyft Årets ledare Jens Tillman, basket Årets barn- och ungdomsledare Lena Revholm, parasimning Årets nykomling Ronja Aronsson, fotboll Årets förening Boden United, fotboll, basket, volleyboll, badminton m.m. Årets kommunala utvecklingsinsats Jokkmokks Kommun att hylla den norrbottniska idrotten. Med galan vill vi lyfta fram det fantastiska idrottslän som Norrbotten är, både vad gäller elit- och ungdomsidrott. Tema på årets gala var integration. Under hösten tog Norrbottens Idrottsförbund beslut att inte genomföra galan under 2017 på grund av svårigheter att hitta en långsiktig och stabil finansiering av evenemanget. Charlotte Kalla utsågs till Årets kvinnliga idrottare. Foto: Carl Sandin Stipendier Norrbottens Idrottsförbund förvaltar/administrerar ett flertal stipendier. Under 2016 har vi delat ut: MAX AB:s Idrottsstipendium Wilma Marklund, Piteå Ridklubb Landstingets Idrottsledarstipendium Andreas Pettersson, fotboll, Bergnäsets AIK och IFK Luleå Landstingets Idrottsstipendium Gustav Lundbäck, skidor alpint, Luleå Alpina Sparbanken Nords Mångfaldsstipendium Peter Henriksson, IFK Råneå Årets Idrott (utses av NSD tillsammans med oss) Brottning Alla platsar-stipendiet Stipendiet ska ge barn och unga möjlighet att vara med i idrotten, oavsett ekonomiska förutsättningar. Under 2016 har stipendiet bidragit till träningskläder, träningsavgifter, resor till träning och deltagande i tävlingar och läger. Totalt har stipendiet delat ut kr och gjort skillnad för 15 barn och unga, sju killar och åtta tjejer från åtta olika föreningar. Alla Platsar-stipendiet finansieras främst via ekonomiska bidrag från Rädda Barnen, Luleå domkyrkoförsamling, Råneå församling och Nederluleå församling. För att ta del av stipendiet ska hen vara 6-18 år och vara folkbokförd eller placerad i Luleå Kommun. Peter Henriksson fick ta emot Sparbanken Nords mångfaldsstipendium av bankens vd Gunnar Eikeland. Foto: Lulefotograferna Utmärkelser Norrbottens Idrottsförbunds utmärkelser kan tilldelas specialidrottsdistriktsförbund, föreningar och idrottsledare inom distriktet. Ett aktivt idrottsledarskap som varit till gagn för norrbottnisk och svensk idrott ligger till grund för utmärkelsen. Förslagsrätt har DF-styrelse, SDF-styrelse och föreningsstyrelse. Förtjänstmedalj i silver Fale Fredriksson, Kiruna Handikappidrottsförening Liselotte Sundström, Kiruna Handikappidrottsförening Katarina Halvardsson, Norrbottens Idrottsförbund Carina Winsa, Norrbottens Idrottsförbund Stora Ledarmärket 557 Jan-Ola Lundin, Älvsby IF Orientering 558 Mats Lundin, Älvsby IF Orientering 559 Göran Östman, Älvsbyns Motorsällskap 560 Per-Arne Morin, Norrbottens Ishockeyförbund 561 Karl-Erik Lindbäck, Älvsby IF Orientering Standar Eiie Mikaelsson, Norrbottens Idrottsförbund

11 20 NIF verksamhetsberättelse RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Under 2016 hade NIF kr att fördela i anläggningsstöd i Norrbotten. De kr som fördelats har växlats upp till nya anläggningar i Norrbotten för kr. Ansökningar ur RFs stöd till anläggningar och idrottsmiljöer behandlas av en grupp bestående av representanter ur NIFs styrelse, distriktsidrottschefen och ansvariga Idrottslyftshandläggare. För erfarenhetsutbyte finns en regionsgrupp med representanter från Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtland Härjedalens Idrottsförbund. Katarina Halvardsson och Michael Fleuron har deltagit i referensgrupper för utformningen av det nya anläggningsstödet som ska gälla från Vi har också fört diskussioner internt kring behovet av spontanidrottsytor och hur vi ska kunna nyttja vårt anläggningsstöd på bästa sätt för att få till stånd sådana ytor i våra kommuner. Det kan till exempel ske genom att vi får vara med och påverka vid byggnation av nya bostadsområden. Projekt som har fått anläggningsstöd under 2016: Förening Kommun Objekt Bidrag Total kostnad Bodens Golfklubb Boden Golfsimulator Svensby Sportklubb Piteå Multianläggning Pålänge GIF Kalix Ridanläggning Avans Sportklubb Luleå Bergvärme i klubbhus Luleå Kajakklubb Luleå Bryggor till kanotstadion Älvsby IF OK Älvsbyn Luftvärmepump Nyborgs Sportklubb Kalix Konstgräsplan Sävast Allmänna IF Boden Konstgräs Örtavallen Luleå Atletklubb Luleå Fast utrustning Ersnäs Idrottsförening Luleå Renovering bevattning Luleå Disc Golf Förening Luleå Frisbeegolfbana Gällivare Skytteförening Gällivare Luftvärmepump Vittjärvs Idrottsklubb Boden Renovering klubbhus Rosviks Idrottsklubb Piteå Omklädning, gym mm OK Renen Luleå Lärkartor OK Vargen Kalix Nyproduktion kartor Summa Bidrag Total byggkostnad Statligt lokalt aktivitetsstöd 2015 betalades det ut kronor i statligt lokalt aktivitetsstöd till totalt 341 föreningar i Norrbotten. Antalet gruppaktiviteter var st med deltagartillfällen. Anledningen till att vi har valt att redovisa 2015 års siffror i 2016 års verksamhetsberättelse är att LOK-stödet för andra halvåret 2016 redovisas in först i mitten på februari Statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun Kommun Antal föreningar Gruppaktiviteter Deltagartillfällen Summa kronor Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Summa Topplista idrotter Gruppaktiviteter Deltagartillfällen Fotboll Ridsport Ishockey Basket Innebandy Handboll Skidor Gymnastik Friidrott Akademisk idrott Topplista föreningar Gruppaktiviteter Deltagartillfällen Luleå Ridklubb Sunderby Sportklubb Malmbergets AIF Piteå Ridklubb Föreningen Studentidrott Luleå Piteå Idrottsförening Storfors AIK Kiruna Fotbollsförening Luleå Hockeyförening Ridklubben Dundret

12 22 NIF verksamhetsberättelse Styrelse och personal Styrelse Efter valen vid årsstämman 2016 fick styrelsen följande sammansättning: Leif Nordström Ordförande Carina Winsa Vice ordförande Eiie Mikaelsson Ledamot Gustav Uusihannu Ledamot Maria Edholm Ledamot Ulrika Åström Ledamot Pär Åström Ledamot Michel Ntoto Ingela Lekfalk Ledamot Ledamot (avgått under mandatperioden 2016) Katarina Halvardsson Distriktsidrottschef, föredragande Elisabeth Johansson Personalrepresentant Verkställande utskott Leif Nordström Carina Winsa Katarina Halvardsson (distriktsidrottschef) Helena Wikström (ekonom) Valberedning Siv Tjärner Vigert Ribom Josephine Ekstrand Sammankallande Revisorer Auktoriserad, KPMG Auktoriserad suppleant, KPMG Bengt Augustsson Lekmannarevisor Birgit Öhlund Lekmannarevisor, suppleant Personal & organisation Norrbottens Idrottsförbund har 2016 haft sju anställda. För en tjänst utgick anställningsstöd och en av tjänsterna är projektfinansierad. Katarina Halvardsson Distriktsidrottschef (Anställd av SISU Idrottsutbildarna Riks) Erik Fridesjö Vaktmästeriservice Michael Fleuron Idrottskonsulent Jonas Näslund Idrottskonsulent, tjänstledig t o m 1/ Anders Vikberg Ekonomi Sara Lindfors Idrottskonsulent Helena Blomkvist Idrottskonsulent Daniel Nilsson Idrottskonsulent Åsa Christensen Idrottskonsulent Samordnat kansli SISU Idrottsutbildarna samverkar med Norrbottens Idrottsförbund genom en samordnad kansliorganisation. Katarina Halvardsson är chef för båda organisationerna och det gemensamma kansliet. Detta innebär att personal kan nyttjas flexibelt, allt för att ge idrotten i Norrbotten så god service som möjligt. Kansliet finns på Kronanområdet i Luleå. I Gällivare finns ett kontor, bemannat av en person och sedan november 2015 finns ett kontor i Piteå bemannat av en person. Representation/deltagande i nätverk PRODIS Prevention av dopning i Sverige Medverkar i styrgruppen för ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. I styrgruppen ingår NIF, Stockholm förebygger alkohol och droger STAD, Länsstyrelsen i Kronoberg, Kalmar Kommun, Malmö Stad, Dopingjouren, Rikskriminalpolisen, Folkhälsoinstitutet mfl. Länsstyrelsens regionala landsbygdsråd: NIF finns representerad i den av Länsstyrelsen ledda gruppen. Folkhälsa: Arbetsgrupp med Norrbottens Läns Landsting kring FaR - fysisk aktivitet på recept. Arbetsgrupp med Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen, Norrbottens Kommuner och SEÖN. Civila Samhället, Luleå: NIF, Länsstyrelsen, IOGT/NTO, Rädda Barnen, Röda Korset, Föräldraföreningen mot narkotika, Svenska Kyrkan. Sverige Tillsammans: En nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Länsstyrelserna har under våren 2016 på regeringens uppdrag arrangerat sjutton regionala konferenser över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Syftet med konferenserna har varit att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Här var NIF och SISU Idrottsutbildarna representerade i de olika seminarierna, samt föredragande i ett seminarium i samverkan med Rädda Barnen och Luleå Stift. Leader Polaris LLU SM-veckan i Piteå styr- och projektgrupp Sportotekets styr- och projektgrupp Luleå Kommun Nätverket för den sociala ekonomin - SEÖN: NIF, Coompanion, Svenska Kyrkan, sociala företag, studieförbund, ideella organisationer m fl i Norrbotten och Västerbotten. Katarina Halvardsson är ledamot i styrelsen. Folksams Idrottskommitté: Arbetsgrupp, för att planera försäkringsinformation till idrotten och Ledarcampen för unga ledare. Barents Sports Committee: Ett samarbete mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Idrottsutbyte för ungdomar år som engagerar upp till ungdomar varje år. NIF har även varit representerad i diverse dialogmöten med kommuner, Länsstyrelsen, Landstinget och det civila samhället kring frågor som t ex integration, jämställdhet, folkhälsa och tillväxt. Boden i Rörelse: Arbetsgrupp for att planera och genomföra friskvårdsdagen Boden i Rörelse. Styrelsens medlemmar har dessutom representerat vid ett antal föreningsjubileum, RF/SISU Riks ordförandekonferens och Riksidrottsforum i Falun m fl. Norrbottens Idrottsförbunds styrelse. Foto: Lulefotograferna

13 24 NIF verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen för Norrbottens Idrottsförbund lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning Innehåll Norrbottens Idrottsförbund Org.nr Förvaltningsberättelse...25 Resultaträkning...26 Balansräkning...27 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...27 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Rapport från lekmannarevisorerna...30 Revisionsberättelse...31 Verksamhetens art och inriktning Förbundet ska som Riksidrottsförbundets (RF) distriktsorganisation och samlade organ för idrotten i Norrbottens län arbeta med gemensamma angelägenheter för den norrbottniska idrotten utifrån RF:s anvisningar. Under verksamhetsåret har verksamheten genomförts i enlighet med årsmötets fastställda måldokument och verksamhetsplan för året Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Förbundet har hållit ordinarie årsstämma den 23 april Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden. Genomförd verksamhet redovisas i verksamhetsberättelse för Norrbottens Idrottsförbund mycket väl följt sin verksamhetsplan och genomfört planerad verksamhet. Medlemmar Förbundets medlemmar är 677 idrottsföreningar fördelade i 897 (905) sektionsföreningar samt 13 (13) registrerade korpföreningar inom 60(57) olika Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Resultat och ställning (tkr) Offentliga bidrag varav offentliga bidrag till projekt Årets resultat Balansomslutning Nettoomsättning Soliditet % 45% 49% 67% Likviditet % 183% 196% 300% Eget Kapital Antal anställda Framtida utveckling Vid årsmötet 2016 beslutades om Norrbottens Idrottsförbunds verksamhetsinriktning för Verksamhetsinriktningen beskriver organisationens uppdrag, ledstjärnor och långsiktiga mål. Den innehåller också en ekonomisk plan som utgör grunden för de årliga verksamhetsplanerna och budgeterna. Vår utmaning är att skapa förutsättningar för föreningar och förbund att blomstra. Vi för fram och bevakar idrottens intressen i den allmänna samhällsdebatten och till myndigheter och politiker. Kunskapen om vad föreningsidrotten står för och vad den ger är idag inte given. Allt oftare blandas ideella idrottsföreningar ihop med företag. Förståelse för föreningslivet och dess betydelse för samhället är en förutsättning för att lagar och förordningar stiftas och tolkas med hänsyn till föreningens villkor och idrottens särart. För att föreningsidrotten än bättre ska kunna svara upp mot individens och samhällets högt ställda förväntningar på en modern idrottsorganisation behöver idrottsverksamheten och dess organisering utvecklas och svensk idrott tydliggöra vad den står för. Idrottsrörelsen är organiserad i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Idrottsrörelsen präglas av framtidstro och det finns en tydlig ambition till utveckling, tillväxt och ständig förbättring. Målet är att idrottsrörelsen ska växa genom att bland annat erbjuda ett större och mer flexibelt utbud än tidigare - idrott för så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Lika viktigt som att utveckla själva idrottsverksamheten är att vitalisera föreningens inre liv, både den sociala samvaron och den interna demokratin. Idéprogrammet Idrotten vill är idrottsrörelsens gemensamma utgångspunkt för verksamheten. Utifrån denna fattar specialidrottsförbunden och föreningarna specifika beslut om inriktning och form. Idéprogrammet ska vara en levande verklighet i den idrottsliga vardagen och samtidigt ett levande dokument, som står i samklang med den idrottsliga och samhälleliga utvecklingen. All idrottslig verksamhet kräver anläggningar, utrymmen och ytor för utövande och aktiviteter. Behoven varierar beroende på ålder och ambitionsnivå: barn, ungdom och vuxna samt en bredd- eller elitinriktning. Närhet, lättillgängligt och anpassning är nyckelbegreppen. Detta arbete ska ske kontinuerligt.

14 26 NIF verksamhetsberättelse beslutade regeringen om ett tillägg till riktlinjerna för statens stöd till idrotten. Medlen ska användas för att ge goda förutsättningar för nyanlända att engagera sig i idrottsverksamhet. Detta ger idrottsrörelsen möjlighet att t ex erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet. En ökad inkludering leder till att både svensk idrott och samhället utvecklas till det bättre. Vi vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Förslag till disposition beträffande förbundets resultat Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Årets resultat före förändring av ändamålsbestämda medel Summa överskott Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Reservering av ändamålsbestämde medel 0 Utnyttjade av ändamålsbestämda medel 0 Att balansera i ny räkning Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Resultaträkning Belopp i kr NOT Rörelsens intäkter Nettoomsättning Offentliga bidrag Gåvor Hyresintäkter Balanserat resultat projekt Balansräkning Belopp i kr NOT TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar 0 50 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Handkassa Medel på bankkonto Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Rörelsens kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

15 28 NIF verksamhetsberättelse Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Belopp i kr om inget annat anges Not 1 Nettoomsättning Deltagarintäkter Övriga verksamhetsintäkter Not 2 Offentliga bidrag Statliga bidrag inkl. idrottslyft Statliga bidrag Barents Statliga bidrag projekt Landstingsbidrag Landstingsbidrag projekt Bidrag arbetskraft Not 3 Balanserat resultat projekt Projekt Jämställdhet Projekt RF Integration Projekt Egenmakt och Ledarskap Projekt Prodis Projekt Unga ledare Projekt Alla Platsar Projekt Sportis Projekt Nya sportis äldre Sportstipendium Belopp i kr om inget annat anges Not 6 Ränteintäkter Ränteintäkter Not 7 Räntekostnader Räntekostnader Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Bidrag arbetskraft Övriga poster Not 9 Eget kapital Balanserat Ändamåls- Årets Totalt eget kapital bestämt resultat kapital Vid årets början Avsättning till ändamålsbestämda Uttag av ändamålsbestämda Årets resultat Vid årets slut Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 4 Förbundskostnader Inköp av varor och material SDF-Bidrag Inköp tjänster Årsmöteskostnader Not 5 Personalkostnader Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Antal anställda 5,8 6,8 varav män 4 3 Lön och andra ersättningar Övriga ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) Redovisning av styrelsens könsfördelning Män 50% 50% Kvinnor 50% 50%

16 30 NIF verksamhetsberättelse

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2017 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Januari 2017 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet

Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet Dagens agenda Strategiarbetet 2025 Idrottslyftet 2017 SF-dialog Dagens agenda Strategiarbetet

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsinriktning 2018 2019 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 INNEHÅLL INLEDNING & UPPDRAG... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 IDROTTSRÖRELSEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING... 5 DEN MODERNA

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018 Innehåll 03 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU Idrottsutbildarna 04 Idrottsrörelsens mål 2025 06 RF:s, DF:s och SISU:s uppdrag 08 Utvecklingsresor mot

Läs mer

Idrottsföreningar i kommunen 2016

Idrottsföreningar i kommunen 2016 Idrottsföreningar i kommunen 2016 Kommuner Totalt antal aktiva IF LOKrapporterande Samarbetsföreningar Lindesberg 68 37 34 Ljusnarsberg 17 3 6 Nora 30 (32) 17 (17) 14 (16) Hällefors 24 12 10 (Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Det som är bra för skolidrott är bra för svensk idrott

Det som är bra för skolidrott är bra för svensk idrott Det som är bra för skolidrott är bra för svensk idrott I många år har Skolidrottsförbundet på olika sätt jobbat för att fler barn och unga ska få möjlighet att röra sig, komma med i en gemenskap och helt

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Arbetsbok Innehåll Studieplan...Sid 3 Sätt framtiden på dagordningen...sid 4 Samhällstrender som påverkar idrottsrörelsen...sid

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Välkommen till Utvecklingsträff

Välkommen till Utvecklingsträff Välkommen till Utvecklingsträff Syfte och mål Syfte Få höra vad som är på gång inom Svensk Cricket, var med och påverka och få chans att utveckla er förening för framtiden Mål Att skapa en gemensam utgångspunkt

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Anvisningarna utgår

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer

13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning 2018 2019 med ekonomiska planer Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att anta förslaget till gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan (RF)

Läs mer

Innehållsförteckning. 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska

Innehållsförteckning. 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska Verksamhetsinriktning 2018-2019 Innehållsförteckning 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU Idrottsutbildarna 7) RF:s och SISU:s uppdrag 8) Utvecklingsresor mot 2025 9) - En ny

Läs mer

Idrottslyftet. Ansvarsfördelning mellan SF och DF

Idrottslyftet. Ansvarsfördelning mellan SF och DF Idrottslyftet Ansvarsfördelning mellan SF och DF Fem utgångspunkter i Nya programmet 1. Koppling till strategiarbetet. 2. Föreningsidrottens egenvärde. 3. RF och SF ledande roll. 4. Stödorganisationer

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM IDROTTSPOLITISKT PROGRAM Idrottspolitiskt program för Nora kommun antaget av fullmäktige den 14 oktober 2015, 120 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande mandatperiod Nora kommun

Läs mer

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån Omslagsbild Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för VIF och SISU Värmland 7) RF:s och SISU:s uppdrag VIF:s och SISU

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2016-2017 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Foto sid 1: Stefan Carlsson Foto sid 3, 4: Bildbyrån Verksamhetsinriktning 2016-2017 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 GI

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2018-2019 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Februari 2018 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Sundbyberg är en stad i förändring och det är viktigt att idrottslivet tillsammans med staden utvecklas i takt med det övriga samhället. Det idrottspolitiska

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2011- Senast reviderat 2008-03-31 Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2018-2019 Strategisk plan i två perioder 2017 2021 Revidering Strategisk plan RIM 2021 Figur 1. Den strategiska planen delas upp i två perioder, 2018-2021 och 2022-2025. Mellan 2018 och

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet

Svenska Brottningsförbundet Svenska Brottningsförbundet Innehållsförteckning Riksidrottsförbundets strategidokument, antagna maj 2015 SBF:s utvecklingsplan SBF - centralt Utveckling Marknad och kommunikation Tävling Elit Riksidrottsförbundets

Läs mer

Skolidrottsförbundet en rörelse i tiden

Skolidrottsförbundet en rörelse i tiden Skolidrottsförbundet en rörelse i tiden I maj 2015 antog Riksidrottsmötet en ny strategi för framtidens idrott. Kortfattat innebär den nya strategin att Svensk Idrott nu ska bli bredare med målet att erbjuda

Läs mer

Strategisk plan för idrottsrörelsen

Strategisk plan för idrottsrörelsen 2018 2021 Strategisk plan för idrottsrörelsen 1 2 Idrottsrörelsen förändras Den svenska idrottsrörelsen enades 2015 om gemensamma mål och sedan dess har många föreningar och förbund tagit spännande kliv.

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2017 NIF verksamhetsberättelse 2017 3 Ordförande har ordet Foto: Lulefotograferna Undertecknad har sedan ett antal år tillbaka haft den stora förmånen att sitta

Läs mer

Capoeirastrategi 2025

Capoeirastrategi 2025 Capoeirastrategi 2025 Ett långsiktigt arbete mot Världens Bästa Capoeira Bakgrund Ett långsiktigt arbete mot Världens Bästa Idrott Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Idrottslyftsinformation Tisdagen den 5 december 2017 i Ronneby

Idrottslyftsinformation Tisdagen den 5 december 2017 i Ronneby Idrottslyftsinformation 2018 Tisdagen den 5 december 2017 i Ronneby Bakgrund Idrottslyftet Den största satsning som någonsin gjorts på barn- och ungdomsidrott i Sverige 500 miljoner kronor årligen 2004

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum

VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum Fokus ska ligga på att utforma verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande för varje enskild individ.

Läs mer

Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2

Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2 Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2 Svensk idrott är inne i en stor förändringsresa Samhällsutveckling Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll:

Ordförande har ordet. Innehåll: Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015 NIF verksamhetsberättelse 2015 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan årsmötet den 21 april 2012 haft den stora förmånen att sitta som ordförande i

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Strategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet

Strategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet Strategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet Genom fysiska och mentala utmaningar, möjlighet till sociala sammanhang samt att lära sig acceptera risker och ta ansvar är klättring en unik möjlighet

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Civilsamhället som möjliggörare. Lena Kandelin, Katarina Halvardsson & Linda Olofsson

Civilsamhället som möjliggörare. Lena Kandelin, Katarina Halvardsson & Linda Olofsson Civilsamhället som möjliggörare Lena Kandelin, Katarina Halvardsson & Linda Olofsson Det Civila Samhället som Möjliggörare Linda Olofsson, Svenska Kyrkan Katarina Halvardsson, SISU/Norrbottens Idrottsförbund

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Projektstöd SF

Projektstöd SF Projektstöd SF 2020-2021 1. Projektstöd SF 2020 2021 Den 27 maj erhöll SF besked om vilka sökbara projektstöd och områden som fanns möjlighet att söka stöd för 2020 och 2021 med sista ansökningsdatum 15

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

STRATEGI sammanfattning. därför Svensk Basket vill bli bättre och samla sig. HUR SBBF:s styrelse och kansli har under hösten

STRATEGI sammanfattning. därför Svensk Basket vill bli bättre och samla sig. HUR SBBF:s styrelse och kansli har under hösten Strategi 2025. sammanfattning STRATEGI 2025. därför Svensk Basket vill bli bättre och samla sig kring en ny strategi. Den tidigare strategin fastställdes 2014 och stäcker sig till 2020. Riksidrottsförbundet

Läs mer

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun Idrottspolitiskt program Nyköping kommun 2018-2022 Innehållsförteckning sid 1. Inledning 1 2. Målgrupp och målsättningar 2 3. Fokusområden och ansvarfördelning 3 4. Uppföljning och revidering 10 Inledning

Läs mer

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2018-2024 Reviderad våren 2018 och fastställd av Kommunstyrelsen 2018-08-22. studieförbund gymnastik teater orientering

Läs mer

Svensk orientering VERKSAMHETSINRIKTNING MOT 2025

Svensk orientering VERKSAMHETSINRIKTNING MOT 2025 Svensk orientering VERKSAMHETSINRIKTNING MOT 2025 Vision VÄRLDENS BÄSTA FÖR ALLA HELA LIVET Mål FLERA OCH MERA VÄRLDENS BÄSTA LANDSLAG VERKSAMHETSIDÉ - DÄRFÖR FINNS VI Svensk orientering erbjuder världens

Läs mer

SDF-konferens. 14 juni 2018 Dokumentation

SDF-konferens. 14 juni 2018 Dokumentation SDF-konferens 14 juni 2018 Dokumentation Föreläsning - Trygga idrottsmiljöer Malin Andersson, Riksidrottsförbundet, inledde SDF-konferensen med en föreläsning kring hur man kan skapa trygga idrottsmiljöer.

Läs mer

Idrottslyftsinformation Tisdagen den 11 december 2018 i Ronneby

Idrottslyftsinformation Tisdagen den 11 december 2018 i Ronneby Idrottslyftsinformation 2019 Tisdagen den 11 december 2018 i Ronneby Bakgrund Idrottslyftet Den största satsning som någonsin gjorts på barn- och ungdomsidrott i Sverige 2004 startade satsningen (som då

Läs mer

Sammanställning från dialogmöte Haninge blickar framåt. Workshop mellan föreningsliv och politiker -18 september

Sammanställning från dialogmöte Haninge blickar framåt. Workshop mellan föreningsliv och politiker -18 september 2018-09-27 Sammanställning från dialogmöte Haninge blickar framåt. Workshop mellan föreningsliv och politiker -18 september Närvarande: Politisk styrgrupp för framtagande av nytt idrottspolitiskprogram.

Läs mer

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL 2019 2023 Strategi för uppländsk fotboll 2019 2023 Vision : Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsområden: Fotbollsutveckling Föreningsutveckling Förbundsutveckling

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna 2 Verksamhetsinriktning 2018-2019 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning till att styra, leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Från RS horisont. En samlad elitsatsning Stöd till SF Regional och lokal organisation Idrotts-AB SM-veckan Riksidrottsgymnasier

Från RS horisont. En samlad elitsatsning Stöd till SF Regional och lokal organisation Idrotts-AB SM-veckan Riksidrottsgymnasier Från RS horisont RF:s organisation RF:s uppgifter RS Verksamhetsinriktning 2010-2011 Svensk idrott världens bästa Svensk idrott en kommunikationsplattform Anslutningsfrågan Från RS horisont En samlad elitsatsning

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Föreningslyftet Fotboll

Föreningslyftet Fotboll Föreningslyftet 2019 Fotboll 190207 Idrottslyftet 2019 Paket 1: Spelarlyftet 5.000 kr (1-2 ungdomslag 12-19 år) 7.500 kr (3-6 ungdomslag 12-19 år) 10.000 kr (7 eller fler ungdomslag 12-19 år) Paket 2A:

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Västernorrlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västernorrland 2016-2017 Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Idrottsubildarna, 2016 Alla bilder kommer

Läs mer

Strategi 2025 En stark parasport

Strategi 2025 En stark parasport Diskussionsunderlag för: Strategi 2025 En stark parasport Alla pratar om parasport! Allt fler specialidrottsförbund har börjat jobba med parasport, och många föreningar har paraidrottare även om föreningarna

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

(Det moderna) Förbundet/föreningen engagerar

(Det moderna) Förbundet/föreningen engagerar (Det moderna) Förbundet/föreningen engagerar (Den moderna) föreningen engagerar Engagemanget för och i svensk idrott är starkt men förändras. Det blir vanligare med engagemang av tillfällig karaktär. Utveckla

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Det Civila Samhället som Möjliggörare

Det Civila Samhället som Möjliggörare Det Civila Samhället som Möjliggörare Linda Olofsson, Svenska Kyrkan Daniel Nilsson & Petra Mörtsjö, SISU/Norrbottens Idrottsförbund Lena Kandelin, Rädda Barnen Utredning för ett stärkt Civilsamhälle Palett

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2018 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer