Teknisk Und informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Und informerar"

Transkript

1 Teknisk Und informerar Årgång 13 Nr FMV26-6:1 Sydafrikansk pansarvärnsrobot på kinesiskt fordon. Ukrainsktillverkade satellitstyrda styrenheten BAU-01K ökar precisionen på ostyrda bomber.

2 Ledare Ledare Materielutvecklingen styrs ofta genom behov av särskilt anpassad materiel. Ett exempel på detta är det ryska intresset för Arktis, som ställer särskilda krav på den materiel som ska användas. Även om materielutvecklingen styrs av nya behov finns en stor mängd äldre materiel som kan livstidsförlängas och därmed reducera kostnader, särskilt för länder med mindre ekonomi för sitt försvar. I de två följande styckena beskrivs dessa två sätt att ta sig an materielutveckling. Under hösten genomfördes en expedition, Arktika 2012, med syfte att samla in mineralprover från Mendeleevryggen, som sträcker sig från östra Sibirien till Nordpolen. Insamlingen gjordes på till meters djup och krävde insats med den atomdrivna specialubåten Kalitka, även kallad Losjarik. Ubåten kölsträcktes 1988 men sjösattes först 2003 och har varit omgärdad av mycket stor sekretess. Den är en vidareutveckling av X-RAY och UNIFORM-klasserna och uppges tack vare den unika konstruktionen, med ett antal sammanfogade titansfärer, ge en förmåga att dyka mycket djupt, enligt vissa källor upp till meter, där den med hjälp av manipulatorer kan utföra bottenarbeten och lägga ut eller samla in föremål. Kalitka understöddes under insatsen av den dieseldrivna isbrytaren Kapitan Dranitsyn och moderubåten Orenburg av DELTA III STRETCH-klass. Expeditionen samlade under 20 dagar in 500 kg mineralprover och genomfördes för att kunna tillföra argument vid förhandlingar om utsträckningen av den ryska kontinentalsockeln. Den stora mängd rysk, eller för den delen sovjetisk materiel som producerats genom åren och som är spridd till många länder kräver modifieringar för att fortsatt vara användbar i moderna försvarsmakter. Den ukrainska försvarsindustrin omfattar ett antal mindre företag som har specialiserat sig på modifiering av äldre sovjetisk materiel. För FMV personal finns Teknisk Und Informerar och rapporter på Insidan Aktuellt - Vår omvärld. För FM personal finns Teknisk Und Informerar och rapporter på Teknisk Und Webb FM IP-nät: Ett exempel på ett moderniserat system är det sovjetryska luftvärnssystemet S-125 (NATO: SA-3) som har tillförts ett nytt ledningsfordon, en moderniserad eldledningsradar och uppgraderade lavetter. Modifieringen, som har medfört en utökad räckvidd trots att befintliga robotar används, har genomförts av det ukrainska företaget Aerotechnica. Ett annat exempel är det ukrainska företaget AD- ROS som marknadsför styrenheter för modifiering av ostyrda bomber till precisionsvapen. Styrenheten, som är satellit- och tröghetsnavigeringsbaserad, uppges ge en precision motsvarande laserstyrda vapen och kan appliceras på ett stort antal typer av ostyrda bomber av sovjetiskt ursprung. P-O Bengtsson C Teknisk Und Innehåll Flyg Nytt telekrigssystem från ukrainska Radionix 3 Uppgraderingar till MANPADS 3 Ukrainsk uppgradering av SA-3 4 Ny brasiliansk jaktrobot 5 JSOW C-1 byter mål 6 Ryska bomber kan få ökad precision 6 Led Ny sensor 7 Mark Brasilianskt pansarvärnsrobotsystem 8 Sydafrikanskt pansarvärnsrobotsystem 9 Sjö Gateway Buoys 10 Igenkänning Lösningar och nya uppgifter 11 Sid 2 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

3 Flyg Nytt telekrigssystem från ukrainska Radionix Det ukrainska företaget Radionix har tagit fram ett nytt telekrigssystem kallat Omut eller Omut-KM, där KM troligen syftar på att systemet är kapselburet och moderniserat. Systemet består av två kapslar med den speciella egenskapen att vapenlavetter kan monteras under kapslarna och på så vis upptas ej en vapenbalk. De två kapslarna är monterade åt var sitt håll på vardera vinge där ena ändan av kapseln tar emot radarsignal och den andra sänder störsignal. Detta gör att systemet kan verka mot radaremittrar i både framifrån- och bakifrånsektorn. Enligt tillverkaren genererar systemet 20 samtidiga störsignaler och använder styrbara störlober för effektiv verkan. Störaren uppges arbeta inom X- till Ka-bandet, men det är oklart exakt vilket frekvensområde som avses. Systemet är uppbyggt på digitala komponenter inklusive ett ryskt digitalt radiofrekvent minne (DRFM) och kan anpassa uteffekten. Det senare bland annat för att inte vara sårbar mot signalsökande robotar. Systemet är under utprovning och förväntas vara operativt inom kort. Radionix aviserar att de i ett senare steg även kommer att inkludera fällbara störsändare. Störkapsel Omut-KM förevisad av ukrainska Radionix på Aviasvit Uppgraderingar till MANPADS erbjuds av ukrainska Arsenal Foto:FMV Ukrainska Arsenal erbjuder ett antal uppgraderingar till burna luftvärnsrobotsystem, så kallade. MAN- PADS. Det är främst de sovjetiska typerna av MANPADS som uppgraderingarna avser och bilden nedan visar en uppgraderad Igla-1 med den nya beteckningen Igla-1M. Uppgraderingarna omfattar främst att ersätta IR-målsökarna och ett antal olika målsökare med förbättrade störskyddsegenskaper har tagits fram. I övrigt är roboten ej modifierad och räckvidden för systemet är oförändrad men träffsannolikheten kan ha ökat. Uppgradering till MANPADS förevisad av ukrainska Arsenal på Aviasvit Foto:FMV Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 3

4 Flyg Ukrainsk uppgradering av SA-3, betecknad Pechora-2D Det ukrainska företaget Aerotechnica har genomfört en rad olika moderniseringsprogram för gamla sovjetiska luftförsvarssystem, däribland spaningsradarer, ledningssystem och luftvärnsrobotsystem. Ett exempel på det senare är uppgraderingen av den sovjetiska/ryska S-125, mer känd under dess NATO-beteckning SA-3. Varje eldenhet av SA-3 består av en eldledningsradar, med NATObeteckning LOW BLOW, upp till fyra lavetter med fyra kommandostyrda robotar på varje samt ledningsfordon. Eldenheter får vanligtvis målinformation av luftspaningssystem på en högre nivå via ledningsfordonet varpå eldledningsradarn följer målet och styr robot mot detta mål. Uppgraderingen omfattar nytt ledningsfordon, moderniserad eldledningsradar (LOW BLOW) samt nya delkomponenter i robotlavetterna. Systemet, som efter uppgradering kallas Pechora-2D, är tänkt att använda befintliga robotar och trots detta har en förbättrad förmåga i form av bland annat. bättre räckvidd erhållits. Ledningsfordonet har utrustats med moderna operatörsplatser som dels har den övergripande luftlägesbilden och dels information från eldledningsradarn. Vid eventuellt beslut om insats fördelas mål till operatören av eldledningsradarn varpå en eller två robotar avfyras och styrs mot ett mål. Eldledningsradarn har utrustats med dels nya servon för styrning av antennerna, dels nya sändarenheter med ny modulation hos radarn och kommandosignalen till robotarna samt dels ny modernare TVkamera för stöttning av målföljningsfunktionen. En IR-kamera erbjuds dessutom som option. Lavetterna är transportabla men vid gruppering monteras dessa fast på marken. Lavetterna är däremot nu utrustade med satellitmottagare och digital- Pechora-2D Träffavstånd Höjdtäckning Max målfart Antal samtidiga mål 1 Antal robotar/mål 2 Detektionsavstånd för eldledningsradarn mot stort flygplansmål på, - höjd 7 km - höjd 150 m - höjd 100 m Träffsannolikhet för singelskott mot mål på - avstånd <25 km - avstånd km 3,5-35 km m 800 m/s (kommande) 300 m/s (gående) 100 km 50 km 28 km 0,71-0,97 0,51-0,95 Eldledningsradar UNV-2D (LOW BLOW) till vänster och robotlavett 5P73-2D till höger hos Pechora-2D. Sid 4 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

5 Flyg Ny brasiliansk jaktrobot för export till Asien och eventuellt Afrika Export Det brasilianska företaget Mectron marknadsför en ny jaktrobot benämnd MAA-1B. Roboten är en efterföljare till roboten MAA-1 som redan är operativ i brasilianska flygvapnet. Förutom att vara beställd av Brasilien uppges även flera länder i Sydamerika och Asien vara intresserade av roboten. Roboten marknadsförs även i Afrika i hopp om att hitta en köpare. Målsökare Roboten är utrustad med en tvåfärgs IR-målsökare med multipla element med förmåga till IR och UV detektion. Målsökaren uppges ha god förmåga att diskriminera facklor. Detektorn är kardanupphängd med utvridning på ±70. Målsökaren kan slavas till hjälmsikte och flygplansradar. Motor MAA-1B har en tvåstegs krutraketmotor med en accelerationsfas boost och en sustainerfas för att hålla robotens maxhastighet under ytterligare några sekunder. A B Styrning Roboten saknar dragkraftsvektorisering (TVC) och har heller inga styrytor på de bakre vingarna. Styrning görs genom roder placerade i robotens framdel. A. Roder för aktiv rollstabilisering B. Styrroder med rektangulär del samt deltaformad del C. Fast monterade vingar, notera att vingen på bilden är felmonterad och ska ha noll grader i anfallsvinkel. Liknande styrsystem återfinns i andra robotar exempelvis ryska R-73 (AA-11), franska Magic R 550 samt Israeliska Python 4. Dock saknar dessa robotar de roder som återfinns i punkt A. Roboten har en manöverförmåga på maximalt 70G. C Modell av den brasilianska jaktroboten MAA-1B förevisad på AAD i Sydafrika Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 5

6 Flyg JSOW C-1 byter mål efter överlämning av datalänk Det amerikanska företaget Raytheon fortsätter utveckling av JSOW C-1 (Joint Stand-Off Weapon). JSOW kan beskrivas som en glidflygande bombkapsel där ett antal olika stridsdelar finns att tillgå såsom substridsdelar, splitterstridsdel och penetrationsstridsdel. Bombkapseln är GPS-styrd med bildalstrande IR-målsökare för slutfasen. JSOW har varit operativ sedan 1998 och har använts i flera operationer där ett exempel är Operation Iraqi Freedom där fler än 300 stycken fällts. Nya versioner av bomben har utvecklats löpande sedan den blev operativ och nu pågår slutförandet av tester för den senaste versionen benämnd JSOW C-1. Med utvecklingen av JSOW C-1 ges bomben förmåga att bekämpa fartyg i rörelse och tillförs en tvåvägs datalänk. I slutet på augusti uppgavs att JSOW C-1 vid test släppts mot ett förprogrammerat mål för att sedan dirigeras om mot ett manövrerande fartyg efter att datalänken överlämnats till ett annat flygplan. De två flygplan som var involverade i testerna var av typen F/A-18F Super Hornet. Precis innan träff indikerade JSOW via Länk 16 att det skulle bli en lyckad träff. JSOW rapporterats ha träffat målet. JSOW C-1 beräknas bli operativ Bombkapseln JSOW förevisas med vingarna utfällda. Ryska bomber kan få ökad precision med Ukrainsk styrenhet BAU-01K Det ukrainska företaget ADROS marknadsför styrenheten BAU-01K för att öka precisionen hos ostyrda bomber. Styrenheten monteras i nosen på en befintlig bomb i storleksklass 100, 250 eller 500 kg. BAU-01K styr med hjälp av satellitnavigering och tröghetsnavigering och väger mindre än 15 kg. Precisionen uppges vara likvärdig med den ryska laserstyrda bomben KAB-500L. BAU-01K är, enligt ADRON, kompatibel med de flesta ostyrda bomber med sovjetiskt ursprung. De första ballistiska fällningstesterna genomfördes i mars från en An-24. Testet omfattade fällning av tio bomber utrustade med BAU-01K. Det är oklart om bomben bara kan laddas med måldata på marken eller om den kommer vara programmerbar på flygplanet under pågående uppdrag. Satellitstyrda styrenheten BAU-01K förevisad på Aviasvit Sid 6 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

7 Led Ny sensor för omvärldsbild kring fordon Allt fler militära fordon har kameror integrerade runt om för att ge en omvärldsbild kring fordonet. Ofta ses en lösning med fyra kameror för att täcka upp alla vinklar runt fordonet, 360. Antares är en sensorlösning från Thales som endast använder en vidvinkelkamera. Sensorn går också under beteckningen Antares supra-hemispherical Local Situational Awareness System. Kameran baseras på en CMOS-sensor med en upplösning på fem megapixel och Fish-eye optik. Fisheyelinser leder normalt till en distorderad bild. I denna kamera korrigeras bilden med hjälp av mjukvara så av den bild som presenteras på displayerna i fordonet ser normal ut. Antares placerad på ett lämpligt ställe på fordonet (så att inget skymmer) täcker ett vinkelområde på runt om och över fordonet. Vinkelområdet kan tyckas stort, men det räcker sannolikt inte för att få en bild av området närmast fordonet. Föraren kan förmodligen inte använda denna sensor för att köra fordonet. Kameran har en bildhastighet på 25 bilder per sekund. Det finns ett par olika moder för att visa video på displayerna, antingen på en display eller dela upp det på flera displayer. Bilderna som visas är monokroma (svartvita) för att få bästa kontrast och upplösning. Det går dock att byta kameran mot en färgkamera. Med den monokroma kameran som nu sitter i Antares ska det gå att känna igen en prickskytt på avstånd upp till 150 meter och ett pansrat fordon på avstånd upp till 500 meter. Det ska gå att känna igen minor/ied på avstånd på upp till 20 meter, om de har en diameter på minst 30 mm. Kamerans känslighet gör att den fungerar ner till belysningsnivåer på 40 till 10 mlux, d.v.s. fullmåne eller molnigt. Antares ger en omvärldsbild runt ett fordon med endast en sensor. Sensor Sensortyp: Lågljus CMOS Våglängdsområde: 0,4 1,1 μm Detektorstorlek: 5 Megapixel Känslighet: Night level 2 (fullmåne, molnigt) Synfält: Video Bildtakt: 25 bilder/s Analog utsignal: CCIR Digital utsignal: Gigabit Ethernet Dimensioner Diameter: 200 mm Höjd: 400 mm Vikt: 12 kg Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 7

8 Mark Brasilianskt pansarvärnsrobotsystem Det brasilianska företaget Mectron har utvecklat ett nytt bärbart pansarvärnsrobotsystem kallat MSS 1.2. Den maximala räckvidden för roboten är drygt tre kilometer och de ska kunna slå igenom mer än 800 mm stålpansar (RHA). Det finns ingen information om att stridsdelen skulle ha en förpenetrator, vilket tyder på att penetration av reaktivt pansar är tveksam. Roboten styrs med ett laserledstrålesystem, vilket bör betyda att det är svårstört. Roboten inklusive tub väger 23 kg och lavetten 24 kg. Det gör att det krävs minst två personer för att bära systemet en längre sträcka, en för varje tub med robot och en som bär lavetten. Siktet som sitter på lavetten är ett dagsljussikte. I broschyren anges att siktet är kompatibelt med termiska kamerasystem. Systemet ska också gå att integrera på fordon. Robotsystemet är operativt i den brasilianska armén och i marininfanteriet. Operativa prestanda för MSS 1.2 Grupperingstid, system: 10 s Elevation: ±10 Azimut: 360 Eldhastighet: 3 robotar/min Flygtid: 13 s (ut till 2500 m) Armeringsavstånd: 27 till 38 m Effektiv räckvidd: 200 till 3200 m Träffsannolikhet, mål: rörligt 80 % ( m) 90 % ( m) En ny brasiliansk pansarvärnsrobot, betecknad MSS1.2, som är laserledstrålestyrd. Siktet är delvis skymt på fotot, men syns på postern på väggen. Sid 8 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

9 Mark Syafrikanskt pansarvärnsrobotsystem på kinesiskt fordon Sydafrikanska och kinesiska företag har samarbetat kring ett pansarskyttefordon med pansarvärnssystem. Det nya systemet består av en lavett med den sydafrikanska pansarvärnsroboten Ingwe från Denel Dynamics och den kinesiska pansarterrängbilen CS/ VN4A från Poly Technologies Inc. Integrationsarbetet av robotsystemet på fordonet utfördes av sydafrikanska IADSA. CS/VN4A är ett pansrat, treaxlat hjulfordon. Tillverkarna uppger att fordonet har utvecklats speciellt med tanke på länder i tredje världen. Total stridsvikt för fordonet är 21 ton och det ska gå att integrera laster på upp till 5 ton, t.ex. vapenstation eller pansarvärnsrobotsystem som i detta fall. Pansarvärnsroboten Ingwe är laserledstrålestyrd och har en räckvidd på ungefär fem kilometer. Den har en tandemstridsdel som ska kunna slå igenom 1000 mm pansar försett med explosivt reaktivt pansar. Lavetten som används på detta fordon har plats för fyra robotar, två robotar på varje sida om det centralt placerade siktet. Det finns ingen information tillgänglig om siktet, siktet på bilden kan vara en attrapp. Siktet måste innehålla laserledstrålesystemet och det ser ut som att man dessutom tänker sig IR-kamera, TVkamera och laseravståndsmätare. Operativa prestanda för MSS 1.2 Grupperingstid, system: 10 s Elevation: ±10 Azimut: 360 Eldhastighet: 3 robotar/min Flygtid: 13 s (ut till 2500 m) Armeringsavstånd: 27 till 38 m Effektiv räckvidd: 200 till 3200 m Träffsannolikhet, mål: rörligt 80 % ( m) 90 % ( m) Den sydafrikanska pansarvärnsroboten Ingwe har integrerats på ett kinesiskt fordon (CS/VN4A). Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 9

10 Sjö Gateways Buoys För ubåtar som behöver kommunicera med omvärlden finns normalt sett två olika principer för kommunikation. Den första är att nyttja radiokommunikation med hjälp av master som hissas medan ubåten befinner sig på periskopdjup alternativt genom att släppa upp en släpad boj. Oavsett metod måste ubåten normalt inta ett djup som inte är optimalt ur ett spaningsperspektiv varvid såväl hissade master som släpade bojar har tillräckligt stor radarmålyta för att kunna detekteras av motståndaren. Den andra principen är akustisk kommunikation, men bara till fartyg som befinner sig i närheten av den egna ubåten. Atlas Elektronik UK har tillsammans med L3 Communications ELAC och Hagenuk Marinekommunikation tagit fram en boj som kombinerar dessa båda system, som både innebär en mindre radarmålyta på antennen och medger att ubåten befinner sig på optimalt djup. Bojen som kallas Submarine Launched Gateway Buoy får plats i signaltuben på en ubåt. När den skjutits ut stiger den till ytan enbart av egen flytkraft. Väl på ytan blåses en ballong upp innehållande Iridium- och GPS-antenner. Samtidigt fälls ett trådanslutet akustiskt modem ner på förinställt djup. Ubåten kommunicerar sedan akustiskt med bojen som i sin tur kommunicerar med omvärlden via satellit. När bojens batterier är slut, alternativt på kommando sjunker sedan bojen till botten. För övningsändamål erbjuds även återanvändningsbara bojar. Ett alternativt användningsområde är som nödboj i samband med att ubåten sjunker. I så fall kan bojen förprogrammeras med meddelande som sänds tillsammans med GPS-position, även om den akustiska länken inte fungerar. Gateway Buoys. Längd: 1052 mm Diameter: 100 mm Vikt: 8,1 kg Användningstid: 200 tvåvägs meddelanden under 8 timmar Dataformat: Fritext, 127 tecken per meddelande Max sjötillstånd: 3 Sid 10 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

11 Igenkänning Lösningar till igenkänningsuppgift 5/2012 Tyvärr inkom inga rätta lösningar. Lösningar och vinnare Bild 1. ET52C. Bild 2. MPT-1. Bild 3. UMGT-1ME. Nya uppgifter Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 4. Sänd ditt svar med e-post till senast Namn på den först dragna rätta lösningen publiceras i kommande nummer och erhåller pris. Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 11

12 Sändlista Regeringskansliet fortsättning Försvarsmakten UD, Sr (2 ex avsett för Utrikesminister Carl Bildt och Ss) FMTS (2 ex) UD-UrH (1 ex avsett för Amb Pär Ahlberger) HvSS (2 ex) Fö (2 ex varav 1 ex SUND) SWEDEC (6 ex varav 1 ex AMTEK) SkyddC (3 ex varav 1 ex MUSAB) Försvarsmakten FMundSäkC (30 ex) HKV (15 ex) FöMedC (2 ex) LEDS (12 ex varav PLANEK, INRI Fi, INRI Fp och INRI Lua 3 ex vardera) Myndigheter central nivå Försvarsdepartementet INS (25 ex varav INSS 10 ex ATS, MTS och FTS 5 ex var) FHS (30 ex varav 1 ex biblioteket) 5 ex vardera) FRA (6 ex, varav 1 ex Ostbo) PROD (10 ex) KBV (2 ex) MUST (25 ex) FOI (22 ex varav 2 ex biblioteket Grindsjön) LG (5 ex) I 19 (5 ex) Övriga organisationer K 3 (20 ex varav 10 ex 32. Undbat., 2 ex Flyg E, 5 ex SOG) Centralförbundet Folk och Försvar (2 ex) P 4, P 7 (7 ex vardera) A 9 (5 ex) Myndigheter som hör till övriga departement Lv 6 (5 ex varav 1 ex byggn 116 skolhus) RPS, SIUN (2 ex) Ing 2 (5 ex) ISP (2 ex) LedR (17 ex. varav 3 ex FMTKSE, LedR Telekrigbat och FORTV (7 ex. 1 ex Rolf Dalenius, 1 ex Anders Persson) FHQ/ROL 2 ex) Krigsarkivet (1 ex) TrängR (5 ex) Lantmäteriet Geo SE (1 ex) 1.ubflj (5 ex) 3.sjöstridsflj (5 ex) Inom FMV 4.sjöstridsfl (5 ex varav 1 ex RDDIV) GD (1 ex) Amf 1 (5 ex) SML (5 ex) MarinB (2 ex) AK Mark (7 ex) F7 (5 ex) AK Sjö (7 ex) F 17, F 21 (11 ex vardera) AK Led (7 ex) Hkpflj (6 ex) AK Flyg&Rymd (5 ex) FMLOG (13 ex) AK Gem (5 ex) FMTM (2 ex) Ak Log (5 ex) MHS K, MHS H (5 ex vardera varav 1 till biblioteket) Teknisk Und (2 ex) MSS (20 ex) Bibliotek (1 ex) SSS (20 ex) Information (1 ex) LSS (20 ex) Arkiv (Digitalt) FMV - Försvarets Materielverk SML Teknisk Und, Stockholm Telefon Teknisk Und Informerar är ett informationsblad som beskriver materiel inom i första hand mark-, flyg och marinstridskrafterna. Informationsbladet utkommer ca 6 nummer per år. Ansvarig utgivare Per-Olof Bengtsson Redaktör Maria Avellina Sid 12 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Komplettering till särskilda förmåner vid grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten (1 bilaga)

Komplettering till särskilda förmåner vid grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten (1 bilaga) 2017-02-20 FM2016-10631:6 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB, Martin Kjell,

Läs mer

Handbok. Sekretessbedömning. Del B

Handbok. Sekretessbedömning. Del B Handbok Sekretessbedömning Del B 2011 HKV beteckning Sändlista sida 3 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Beslut. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Daniel Kuehn, FM :2

Beslut. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Daniel Kuehn, FM :2 2018-10-25 FM2018-19123:1 Sida 1 (5) Sändlista s 4 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Daniel Kuehn, daniel.kuehn@mil.se

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 6 13FMV54-6:1

Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 6 13FMV54-6:1 Teknisk Und informerar 2013-12-18 Årgång 14 Nr 6 13FMV54-6:1 Ledare Dubai Air Show är en vartannat år återkommande flygutställning och har nu flyttat till den helt nybyggda flygplatsen Al Maktoum International

Läs mer

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket 2015-10-27 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning HKV PROD GEN, kk Olle Mobergh, +46

Läs mer

BESLUT. Vår föregående

BESLUT. Vår föregående FM2016-14202:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare PROD UTB, förvaltare Patrik Laestadius patriklaestadius@mil.se Vårt föregående

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Säkerhetskrav på IT-system som är avsedda för behandling av personuppgifter

Säkerhetskrav på IT-system som är avsedda för behandling av personuppgifter 2013-06-26 10 750:59802 Sida 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Zenobia Rosander och Stefan Styrenius,

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn

med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Kommittémotion SD Motion till riksdagen 2018/19:59 av Roger Richtoff m.fl. (SD) med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Jaktrobot RB27 och RB28 Falcon

Jaktrobot RB27 och RB28 Falcon Sida 1(5) RB27/RB28 RB27 Operativ tidsperiod /===============================/==================/ ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- --------

Läs mer

2010 UNDERBILAGA 2.1 PERSONALTABELLER FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING

2010 UNDERBILAGA 2.1 PERSONALTABELLER FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING 2010 UNDERBILAGA 2.1 PERSONALTABELLER FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2010 UNDERBILAGA

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 15 Nr 1 14FMV78-1:1

Teknisk Und informerar Årgång 15 Nr 1 14FMV78-1:1 Teknisk Und informerar 2014-03-07 Årgång 15 Nr 1 14FMV78-1:1 Ledare Den pågående ryska utbyggnaden av infrastruktur i Arktis fortgår troligen enligt plan. Isbrytare, räddningsfartyg och räddningscentraler

Läs mer

Inbjudan till FMLOPE kurs, Handledare utbildningsmetodik 2019

Inbjudan till FMLOPE kurs, Handledare utbildningsmetodik 2019 2019-02-27 FM2017-19451:3 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Thomas Lamke,

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Thomas Lamke, Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Thomas Lamke, thomas.lamke@mil.se Inbjudan till konferens:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2016:424 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Tabellunderbilaga. Underbilaga : Sida 1 (9) Personal- Summa

Tabellunderbilaga. Underbilaga : Sida 1 (9) Personal- Summa Tabellunderbilaga Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalkostnader Yrkesofficerare Civilanställda Reservofficerare Personal- Summa (årsarbetare) (årsarbetare)

Läs mer

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J35 Draken. Versioner

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J35 Draken. Versioner Ängelholms Flygmuseum Flygplan J35 Draken Versioner J 35A 90 flygplan av denna version byggdes och levererades under 1959 1961. Från och med det 66:e flygplanet gjordes baksektionen längre för att få utrymme

Läs mer

Arboga Robotmuseum RB27/RB28

Arboga Robotmuseum RB27/RB28 Sida 1(5) Operativ tidsperiod RB27/RB28 RB27 /----------------------/----------/ -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Robot RB27 och RB28 tillhör den amerikanska

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj 2018-09-27 FM2017-17850:2 Sida 1 (7) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD RIKSHV, Mats Jonsson

Läs mer

Beslutsavsikt översyn avseende användning och tilldelning av totalförsvarsnycklar

Beslutsavsikt översyn avseende användning och tilldelning av totalförsvarsnycklar 2018-06-28 FM2018-2944:11 Sida 1 (5) Sändlista sida 3 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd och beredskapsplanering Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Datum HKV beteckning Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Mats Lönnegren, LedR

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 2008-02-22 23 386: 63353 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Underbilaga 3.1 Personaltabeller Tabellunderbilaga Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten Publicerad den 21 december 2018 Utfärdad den 20 december 2018 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2017:1304 Utkom från trycket den 28 december 2017 utfärdad den 13 december 2017. Regeringen

Läs mer

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER Försvarsmakten Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 - Personaltabeller Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter Yrkesofficerare

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Ett hållbart försvar för framtida säkerhet (12 bilagor, varav 7 hemliga)

Ett hållbart försvar för framtida säkerhet (12 bilagor, varav 7 hemliga) Regeringen (Försvarsdepartementet) och sändlista Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LEDS STRA

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2004:1369 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 21 december 2004. Regeringen

Läs mer

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor)

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor) 2016-01-21 FM2014-11068:17 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB Maria Axelsson, maria.axelsson@mil.se

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017 2015-12-16 FM2015-24235:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1

Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1 Teknisk Und informerar 2013-11-01 Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1 Ledare I detta nummer presenterar vi en italiensk hjulgående haubits i kaliber 155 mm. Utvecklingen av eldrörsartilleri går just nu i riktning

Läs mer

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Anvisningar för ifyllnad av formulär för ansökan om tillstånd för verksamhet med UAS kategori 1B

Anvisningar för ifyllnad av formulär för ansökan om tillstånd för verksamhet med UAS kategori 1B Anvisningar för ifyllnad av formulär för ansökan om tillstånd för verksamhet med UAS kategori 1B Förklaring till fält i formuläret återfinns i slutet av anvisningarna. Förklaringar till fält i formuläret

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista @_ IHI FÖRSVARSMAKTEN 2011-09-09 17100:63719 Sida l (l O) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt föregående datum Vårt tjänsteställe, handläggare Johannes Heligvist Informationsstaben

Läs mer

Digital Runway Incursion Warning System DRIWS

Digital Runway Incursion Warning System DRIWS Digital Runway Incursion Warning System DRIWS DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) Krav på stoppljus vid tillfartsvägar till RWY Grund för digital utveckling Nyttja moderna smart phones och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Kallelse. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Kallelse. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2015-12-17 FM2015-24914:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mats Sander,

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Halifax projekt HR871

Halifax projekt HR871 Vecka 27 2019 Halifax projekt HR871 Vecka 27 gick fort förbi i vindar och vågornas tecken. Väderprognosen visade växlande förhållanden inför starten av projektet, men kom att bjuda på tilltagande vindar

Läs mer

Information studien YSF 2030

Information studien YSF 2030 Information studien YSF 2030 SOFF 180410 Mikael Magnusson Ytfartygsutveckling Agenda Framtida marinen Studien Teknikseminarium Visby Mod UAV, USV, UUV När man börjande i flottan nästan Ett omväxlande jobb

Läs mer

Historisk utveckling av styrsystem för Saab 29 till JA37

Historisk utveckling av styrsystem för Saab 29 till JA37 Nedanstående text och bilder är ett utdrag ur originaldokumentet: Utveckling av världens bästa styrsystem https://saabaircraftindustry.com/sv/vagar-till-nyformaga/utvecklingskompetens/formageutveckling-av-styrsystem/

Läs mer

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd 2018-11-09 FM2018-20080:1 Sida 1 (5) Sändlista sida 5 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Slutlig order för Veterandagen 29 maj 2012

Slutlig order för Veterandagen 29 maj 2012 KOMMENDANTSTABEN Datum 2012-05-11 Beteckning 09 811: 40914 Sida 1 (13) Sändlista sida 10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår

Läs mer

Flygplan JAS 39 Gripen

Flygplan JAS 39 Gripen Ängelholms Flygmuseum Flygplan JAS 39 Gripen Historia Saab 39 Gripen, i svenska flygvapnet betecknat JAS 39 Gripen, är ett fjärde generationens stridsflygplan som tillverkas av Saab AB. Gripen är ett av

Läs mer

Global Positioning System GPS i funktion

Global Positioning System GPS i funktion Global Positioning System GPS i funktion Martin Åhlenius ECOP mas00001@student.mdh.se Andreas Axelsen ECOP aan00006@student.mdh.se 15 oktober 2003 i Sammanfattning Denna rapport försöker förklara funktionen

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN INSTALLATION AV DRIVACKEN / DEKALERING START

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Teknisk Und informerar

Teknisk Und informerar Teknisk Und informerar Årgång 13 Nr 4 2012-09-25 12FMV26-4:1 Attackhelikopter Mi-28NE Foto: FMV Minröjningpansarvagn BMR-3MS. Foto: FMV Ledare Ledare Under 2012 har de ryska markstridskrafterna tillförts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2005:823 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 17 november 2005. Regeringen

Läs mer

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN IHOPSÄTTNING INSTALLATION AV DRIVACKEN /

Läs mer

Anvisningar för ifyllnad av formulär för ansökan om tillstånd för verksamhet med UAS kategori 1A

Anvisningar för ifyllnad av formulär för ansökan om tillstånd för verksamhet med UAS kategori 1A Anvisningar för ifyllnad av formulär för ansökan om tillstånd för verksamhet med UAS kategori 1A Förklaring till fält i formuläret återfinns i slutet av anvisningarna. Förklaringar till fält i formuläret

Läs mer

Teknisk Und årsrapport

Teknisk Und årsrapport Teknisk Und årsrapport Materielunderrättelser 2012 Omslagsbild: Övre vänstra: Övre högra: MiG-29M2 Minröjningspansarvagn BMR-3MS Nedre vänstra: Flash Black Nedre högra: (55Zh6M)Nebo-M RLM-M Foto: FMV och

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 13 Nr FMV26-3:1

Teknisk Und informerar Årgång 13 Nr FMV26-3:1 Teknisk Und informerar Årgång 13 Nr 3 2012-06-15 12FMV26-3:1 Modell av ISAAC PERAL Foto: FMV Su-27UBM2 från Kazakstans flygvapen förevisades på KADEX 2012 Foto: FMV Ledare Flyg En militär satsning och

Läs mer

Agenda: Beställd produktion Utmaningar inom produktionsplaneringen Planerad produktion. Johan Andersson C SPL Led Produktionsplanering

Agenda: Beställd produktion Utmaningar inom produktionsplaneringen Planerad produktion. Johan Andersson C SPL Led Produktionsplanering Agenda: Beställd produktion Utmaningar inom produktionsplaneringen produktion Johan Andersson C SPL Led Produktionsplanering Beställd produktion Mil i-atc 3.x Ra 1513 Ra 460 TMM Taktiskt Modulärt Marksensorsystem

Läs mer

Webbholken från www.masen.com

Webbholken från www.masen.com Webbholken från www.masen.com Tack för att ni har valt en webbholk från Måsen, vi ger er vind under vingarna. Då holken innehåller elektronisk utrustning som är känslig för väta och extrema temperaturer,

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Basler Ace - Kompakta USB 3.0 kameror

Basler Ace - Kompakta USB 3.0 kameror Bildanalys och vision Kameror Areakameror USB 3.0 Basler Ace - Kompakta USB 3.0 kameror VGA till 14 Mpixel Bildhastighet upp till 750 fps Stort utbud av sensorer: CCD, CMOS och NIR USB3 Vision kompatibel

Läs mer

Teknisk Und informerar

Teknisk Und informerar Teknisk Und informerar 2013-05-10 Årgång 13 Nr 2 13FMV54-1:2 Ledare Dags att ta bort X:et ur SA-X-23, leverans av S-300VM till Venezuela Som första kund har under våren 2013 Venezuela erhållit leveranser

Läs mer

Minnen från anskaffningen av RB 71 (Skyflash) Rolf Nordström Sida 1(6)

Minnen från anskaffningen av RB 71 (Skyflash) Rolf Nordström Sida 1(6) 2015-07-30 Sida 1(6) Bakgrund och förutsättningar. Efter det att Flygvapnet, FV i början av 1970-talet tagit beslut on avveckling av R68-systemet så blev vi inom FMV-Robot som arbetat med systemet övertaliga

Läs mer

CIBES PaRallel º

CIBES PaRallel º ALLEL PaRallel Det här informationsdatabladet ska endast användas för referens. Alla dimensioner som visas från väggen kommer att påverkas av alla slags hinder och är föremål för en mätning av trappan.

Läs mer

living connect, Elektronisk Radiatortermostat

living connect, Elektronisk Radiatortermostat Användningsområde alla de andra elektroniska radiatortermostaterna i samma rum. living connect har en öppet fönsterfunktion som stänger ventilen om temperaturen i rummet sjunker tillräckligt snabbt. living

Läs mer

Utveckling av siktlinjesindikatorer till JA37 och JAS39

Utveckling av siktlinjesindikatorer till JA37 och JAS39 Flygtekniska föreningens tidskrift Nr 3/2012 Utveckling av siktlinjesindikatorer till JA37 och JAS39 Göte Svedenkrans, som i år tilldelades Thulinmedaljen i silver, höll ett föredrag om utvecklingen av

Läs mer

Svar på uppgift 1 enligt Regeringsbeslut 20 angående en samlad veteransoldatpolitik

Svar på uppgift 1 enligt Regeringsbeslut 20 angående en samlad veteransoldatpolitik Sida 1 (13) Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Fö/MFI, Johan Appelberg 2010-06-10 Fö2010/1074/MFI Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande.

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande. U/ l [4J 002 Regeringsbeslut 5 REGERINGEN Försvarsdepartementet 2010-04-14 Fö2010/409/S1 Fö2010/434/S1 F örsvarets materielverk 115 88 Stockholm Övning med utländskt flygförband 510/6029 Regeringens beslut

Läs mer

Regler för sumo under Robot-SM

Regler för sumo under Robot-SM Regler för sumo under Robot-SM Uppdateringar: 2015-02-11 - Uppdaterade regler för Lego-sumo (2.9, 4), samt specning av vilka klasser som startmodul är obligatoriskt för (2.6). 2014-02-18 - Ny bild för

Läs mer

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet MoU-samarbete Ansvarsfördelning Varför Vad Vilka Hur Ansvarsfördelning inom Regeringen Internationellt försvarsmaterielsamarbete: Försvarsminister Peter Hultqvist

Läs mer

Kamratförening - Förband - Region

Kamratförening - Förband - Region Kamratförening - Förband - Region Kamratförening Värdförband Region den 27 augusti 2018 19:19:54 A7 Kamratförening A 9 3/Öst AF 2 Kamratförening HKPFLJ 3/Öst Damklubben Bojen FÖMEDC 2/Väst Damklubben Tärnan

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU 2015-12-16 FM2015-24160:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

INBJUDAN. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

INBJUDAN. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Sändlista sidan 5 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Kn David Engström, vxl 0960-15000, Chef

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:555 Utkom från trycket den 26 juni 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Grunden

Läs mer

Teknisk presentation av VDL Mode 4 för allmänflyg

Teknisk presentation av VDL Mode 4 för allmänflyg Teknisk presentation av VDL Mode 4 för allmänflyg EGOA Enhanced General Aviation Operation by ADS-B Disposition Tjänster ADS-B FIS-B Datalänk VDL Mode 4 Utrustning Transponder/Com-radio Cockpitdisplay

Läs mer

Flygplan JAS 39 Gripen

Flygplan JAS 39 Gripen Ängelholms Flygmuseum Flygplan JAS 39 Gripen Versioner JAS 39A JAS 39A var första versionen som togs i drift 1996 av Flygvapnet. Totalt tillverkades 104 stycken flygplansindivider. 31 av dessa planeras

Läs mer

FM antagningsordning för SOU, ROU och AROU

FM antagningsordning för SOU, ROU och AROU 2017-06-12 Sida 1 (14) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Olle Odh, olle.odh@mil.se FM antagningsordning

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

BiDisp2 PRODUKTIONSSYSTEM. Robust och flexibel display för industriella tillämpningar

BiDisp2 PRODUKTIONSSYSTEM. Robust och flexibel display för industriella tillämpningar PRODUKTIONSSYSTEM BiDisp2 Robust och flexibel display för industriella tillämpningar Visualisering av nyckeltal Läsbar på upp till 80 m Underhållsfri med lång livslängd Enkel anslutning till Ethernet alt.

Läs mer