Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1"

Transkript

1 Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1

2 Ledare I detta nummer presenterar vi en italiensk hjulgående haubits i kaliber 155 mm. Utvecklingen av eldrörsartilleri går just nu i riktning mot hjulgående fordon. En orsak till utvecklingen är givetvis kostnaden då det i många fall blir billigare med hjulgående fordon, men också taktiken har betydelse. De utökade skottvidderna, km mot tidigare km, gör att det inte längre finns samma behov av att artilleriet ska kunna följa de anfallande förbanden i terrängen. Istället kan artilleriförbanden röra sig snabbt längs vägarna och nå mål inom ett betydligt större område än tidigare samtidigt som de understödjer de anfallande förbanden. Också i Ryssland har de börjat intressera sig för en sådan lösning. En annan trend är att granater förses med flera styrtekniker samtidigt, såväl GPS som semiaktiv laser. Förklaringen är att det inte alltid är möjligt att få målkoordinaterna med den exakthet som de GPS-styrda granaterna klarar. Genom att granaterna också förses med semiaktiv slutfasstyrning är det möjligt att använda dem till att även bekämpa fasta mål med mindre noggrant inmätta koordinater samt rörliga mål. En tredje utveckling, som dock inte är så långt kommen att det går att tala om en trend, är att tillverka modulära granater. I detta nummer av Teknisk Und Informerar kan du läsa om ett sådant projekt vid BAE. Trots alla resurser som läggs på att ta fram precisionsstyrda smarta granater så finns det fortfarande ett behov av traditionella dumma dito. Kostnadsfrågan pekar åt olika håll beroende på vem man frågar. Smarta granater är betydligt dyrare per styck, men i gengäld når man den önskade effekten med ett betydligt lägre antal. Under hösten genomfördes mässan Russian Arms Expo (RAE) i Nizjnij Tagil. Mässans ambition är att bli en av de stora internationella mässorna inom markområdet, främst med inriktning mot fordonsområdet. Företaget Uralvagonzavod (UVZ) visade vid denna mässa en mängd nya fordon. En tydlig trend är att de ryska företagen söker sig ut på den internationella marknaden. En annan trend är mängden ickeryska företag som syntes på mässan. Ett flertal europeiska försvarsindustrier har startat samarbetsprojekt med ryska företag för att på så sätt slå sig in på den ryska marknaden. På mässan RAE 2013 visades för första gången stridsvagnsunderstödsfordonet BMPT-72, Terminator 2. Vagnen riktar sig till kunder som redan har stridsvagnen T-72 i sin fordonspark. Terminator 2 marknadsförs tillsammans med den relativt nya stridsvagnen T-90SM och är främst tänkt för export. Innehåll GPS-styrd 81 mm sprängvinggranat mm hjulgående haubits 4 Modulär 155 mm artilleriammunition 5 Terminator 2 6 T-72 för strid i urban miljö 7 Wolf 7 Uralvagonzavod in i hjulfordonsbranschen Skyddssystemet Arena-E i ny skepnad 9 Svensk båt i ryska kläder 10 Lösningar och nya uppgifter 11 Sändlista 12 För FMV personal finns Teknisk Und Informerar och rapporter på Insidan: Aktuellt /Vår omvärld /Teknisk Und Informerar. För FM personal finns Teknisk Und Informerar och rapporter på Teknisk Und Webb FM IP-nät: Omslagsbild: BMPT-72 Terminator 2. 8 Sid 2 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

3 GPS-styrd 81 mm sprängvinggranat från BAE Precisionsstyrning BAE har, i samarbete med General Dynamics, utvecklat en 81 mm GPS-styrd sprängvinggranat som betecknas RCGM Roll Controlled Guided Mortar. Det finns även en version med kaliber 120 mm. Konstruktion Styr och tänddelen består av tre delar varav den ena, tändröret, som är av den tidigare existerande modellen M734A1, har delats i två med de båda andra delarna mellan sig. Längst fram finns tändrörets zondel. Den följs av styrenheten med GPS-mottagaren och sedan kommer kontrollenheten med styrfenorna. Slutligen följer tändrörets aktiveringsdel som monteras på själva granaten. De bakre fenorna är förlängda och har en större diameter än granatens kaliber. Förlängningarna hålls invikta intill dess att granaten avfyras och fälls ut direkt efter att den har lämnat eldröret. Funktion Målets koordinater programmeras in i RCGM med hjälp av en bärbar kalibrerare med GPS-mottagare. Tändröret ställs in för luft-, anslags- eller fördröjd brisad. Direkt efter att granaten har avfyrats kommer GPS-mottagaren att aktiveras och börja samla in GPS-data i tre dimensioner. Den inbyggda autopiloten beräknar fortlöpande de korrigeringar som behövs och skickar signaler till styrfenorna. När målet nås kommer granaten att detonera på inställt vis. Precision är cirka 5 meter och systemet har visat sig kunna korrigera för vindavdrifter upp till cirka 60 meter i sida och 70 meter i längd med vindar om 15 meter per sekund vid ett skjutavstånd om 4000 meter. Från tillverkarens sida medges att det är en dyr teknik för en så liten kaliber men genom den höga precisionen kan målet bekämpas med färre granater och en besparing göras. Risken för tredjepartsskador minskar också. Intresse för granaterna finns i USA och Storbritannien. 81 mm GPS-styrd sprängvinggranat från BAE. Tändröret har delats i två delar och mellan dem har GPS-mottagaren samt kontrollenheten med styrfenorna monterats. Foto: FMV 1 2 Under färden roterar granaten samtidigt som styrfenorna får kontrollenheten att rotera i motsatt riktning. 3 Vid bankorrigering bromsas kontrollenheten och styrfenorna riktas in för att styra granaten. Efter genomförd bankorrigering återgår styrfenorna till utgångsläget och rotationen återupptas. Tändröret M734. Nedre delen, aktiveringsdelen, monteras direkt på granaten. Mellan den och den övre delen monteras GPS-mottagaren och kontrollenheten. Foto: U.S. Army Principskiss som visar hur styrningen går till. Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 3

4 155 mm hjulgående haubits från OTO Melara På OTO Melara i Italien utvecklas just nu en lättviktig 155 mm hjulgående haubits bestående av ett torn med ett eldrör om 39 kaliberlängder som placeras på ett Centauro 8x8 chassi från Iveco. För närvarande används ett par olika beteckningar på projektet, dels Centauro 155/39 LW (light weight) och dels ULWSPWH (Ultra Light Weight Self-Propelled Wheeled Howitzer). Konstruktion Eldröret har en krutgasejektor samt en mynningsbroms av håltyp. Rekylsystemet är färdigutvecklat och för närvarande arbetar man med laddningssystemet som ska bli helautomatiskt och även ställa in tändrören. Tornet, som är obemannat, kan även monteras på andra fordon. Det uppges att det inte ska vara något problem med rekylen då den är låg, bland annat för att mynningsbromsen sägs vara mycket effektiv. Prestanda Pjäsen kan skjuta med simultana nedslag (MRSI = Multiple Rounds - Simultaneous Impact), upp till fyra granater. Kaliber 155 mm Eldrörslängd 39 kal Eldhastighet 8 skott/min Ammunitionsmängd 15 granater plus extra i chassiet Höjdriktning -5º / +75º Sidriktning +/- 15º Tid till eldberedd 3 min Tid till marschfärdig 1 min Ammunition All 155 mm NATO-ammunition kan användas till pjäsen. En ny familj av Vulcano-ammunition är under framtagande vid OTO Melara. De nya granaterna kommer att förses med såväl tröghets- som GPS-navigering och i slutfasen används laserstyrning. En skottvidd om 60 km uppges kunna erhållas, bl.a. genom att granaterna är underkalibrerade och glidflyger från bantoppen. Precisionen blir cirka fem meter. Det påstås att om den ammunitionen används i eldrör med 52 kaliberlängder så kan skottvidder om upp till 100 km erhållas. Utöver de 15 granaterna som finns i tornet för omedelbar användning finns ytterligare ett antal i chassiet. Påfyllning av ammunition från ett automatiserat underhållsfordon ska kunna ske på mindre än tio minuter. Sekundärbeväpning och observation Systemet HITROLE Light som också tillverkas vid OTO Melara och som manövreras med datorstöd inifrån fordonet. Systemet kan förses med en 7,62 mm eller 12,7 mm kulspruta, en kamera för övervakning dagtid, en infraröd kamera för mörker samt en laseravståndsmätare. Ledning Pjäsen kan integreras i alla stridsledningssystem och den utrustning som finns ombord (GPS, dator) möjliggör såväl ett enskilt uppträdande som att kunna skjuta inom ramen för en artilleribrigad. Dimensioner Målsättningen är vikten ska bli under 30 ton i syfte att kunna transporteras med flyg. Bemanningen blir två eller tre personer. Skydd Fordonet har ett inbyggt NBC-skydd samt fyra rökkastare på vardera sidan om tornet. 155 mm hjulgående haubits OTO Melara Centauro 155/39. Foto: OTO Melara Sid 4 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

5 Rörlighet Hastighet 110 km/h Aktionssträcka 800 km Vadningsförmåga 1,5 m Gravtagningsförmåga 1,2 m Stigförmåga 31º Sidlutningsförmåga 17º Användare Pjäsen har tagits fram för Italiens medeltunga brigad. Projektet finansieras av den italienska armén men ännu har inga beställningar lagts. Även andra intressenter uppges finnas. HITROLE Light Foto: OTO Melara Modulär 155 mm artilleriammunition från BAE Gemensamt hölje BAE har utvecklat en serie 155 mm artillerigranater som bygger på ett gemensamt stålhölje med en bottenplatta av en aluminiumlegering. Konceptet genomgick de första testerna under 2011 och utvecklingen pågår fortfarande. För närvarande studeras en ny version av spränggranaten. Det gemensamma höljet betecknas Common Carrier Shell Body (CCSB) och det finns ett flertal laddningsalternativ som är också är gemensamma för de olika projektiltyperna. Kostnadseffektiv lösning Projektet handlar om att spara såväl tid som kostnader för utvecklingen och syftet är att få fram en billig granat. Projektilerna kommer inte att förses med någon form av styrning utan det handlar helt och hållet om att skjuta yttäckande med traditionell spridning. Granaterna beräknas vara operativa i den brittiska armén Tillgängliga projektiltyper Projektiltyp Beteckning Spränggranat HOW HE L15 Spränggranat HOW HE L21 Övningsgranat HOW Inert L17 Lysgranat HOW Illum L27 Rökgranat HOW Smk L28 Skottvidder för samtliga granattyper Eldrör Skottvidd 39 kaliberlängder m 52 kaliberlängder m 155 mm lysgranat L27. Foto: FMV 155 mm rökgranat L28. Foto: FMV Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 5

6 Terminator 2 Stridsvagnsunderstödsfordonet BMPT Terminator 2 visades för första gång upp på RAE 2013 av företaget Uralvagonzavod. Fordonet är tänkt att med sin omfattande flexibla beväpning följa och understödja stridsvagnsförband. Fordonets huvudsakliga uppgift är att agera närskydd, att bekämpa pansarvärnsförband samt tillföra förmåga för strid i urban miljö där fordonets höga elevation och dumpingsvinklar kan vara en fördel. Fordonet är baserat på ett T-72 chassi och enligt företaget UVZ är det tänkt att Terminator 2 skall bli ett kostnadseffektivt alternativ för länder som redan har T-72 att genom en uppgradering införa stridsvagnsunderstödsförmåga utan att behöva köpa helt nya fordon. Till skillnad från den tidigare varianten av BMPT där chassiet var baserat på ett kraftigt modifierat T-72 chassi uppges Terminator 2 vara enklare att implementera på ett befintligt chassi med endast mindre förändringar. I jämförelse med BMPT Terminator 1 har vikten hos Terminator 2 minskat med ca 4 ton. Detta kommer sannolikt innebära att vagnens framkomlighet ökar. Besättningens antal har också minskat från fem till tre man och det har medfört att granatsprutorna i chassiet har tagits bort. Beväpningen i det överlagrade tornet består av fyra laserledstrålestyrda ATAKA pansarvärnsrobotar som uppges vara effektiva mot stridsfordon, helikoptrar och marktrupp upptill 6000m, två parallellkopplade 30 x 165 mm automatkanoner av typen 2A42 samt en 7.62 mm PKTM kulspruta. I jämförelse med det gamla tornet har det nya en lägre profil samt är försett med reaktiva skydd och gallerskydd. PV-robotarna är dessutom försedda med en ballistisk skyddsplåt vilken uppges skydda mot finkalibrig eld och splitter. Även chassiet har uppgraderats på ett antal punkter bland annat förbättrat skydd i form av reaktivt pansar front samt galler bak. Vid en eventuell uppgradering går det att välja mellan originalmotorn på 850 hk eller T-90S motorn B92S2 vilken ger 1000 hk. Fordonet har även försetts med en hjälpkraftenhet (APU) för att förbättra förmåga till att operera i tyst mod. Fordonet har hunter killer förmåga vilket innebär att vagnschefen kan leta mål som sedan lämnas över till skytten för bekämpning. Torn med överlagrad vapenstation på Terminator-2. Foto: FMV Terminator 2 Foto: FMV Sid 6 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

7 T-72 för strid i urban miljö Företaget Uralvagonzavod har utvecklat ny tilläggsutrustning för strid i urban miljö och monterat denna på stridsvagnen T-72. Vagnen har försetts med extra tilläggsskydd samt ett schaktblad i fronten. Schaktbladet är tänkt att i denna variant främst användas för att flytta på vägspärrar och annat som kan tänkas blockera framfarten i urban terräng. Bladet kan också användas som ett ordinärt schaktblad. Enligt tillverkaren tar det ca två timmar att montera bladet. Vagnen har också försetts med en ballistiskt skydd för vagnschefen då denne står uppe i luckan och manövrerar den yttre kulsprutan. Huven är försedd med skyddsglas på sidorna och i bakkant för att medge skyddad observation. Hur tillverkaren har tänkt är oklart då skyddskupolen är helt öppen fram och enbart skyddar skytten i sida samt bakifrån. Risken finns att skyddet i värsta fall kommer att fungera som kulfång. Vagnen är också försedd med tilläggsskydd i form av explosivt reaktivt pansar placerade i chassifront och sida samt i tornfronten. Tornet och chassibaksidan är försedda med gallerskydd. Vagnen uppges också vara försedd med ett system för att störa radioutlösta IED:er. T-72 med tilläggsutrustning för strid i urban miljö. Foto: FMV Wolf Företaget Military Industrial Company (VPK) har utvecklat en ny variant av fordonet Wolf. Fordonet är en efterföljare till Tigr vilken sedan tidigare har levererats till det ryska försvaret. Både Tigr och Wolf kan ses som en rysk motsvarighet till den sydafrikanska RG-32 som har levererats till svenska försvaret. Fordonet är modulärt uppbyggt och kommer att kunna bära olika typer av rollmoduler. En variant kommer sannolikt vara baserad på ett 6x6 chassi. Tigr uppges för närvarande vara på utprovning hos ryska myndigheter och testerna beräknas vara klara under året. Fordonet är baserat på civila komponenter och har oberoende hydropneumatisk fjädring med en varierbar markfrigång på mm. Motorn är Euro-4 klassad (YaMZ-5347) och utvecklar hk beroende på trimning. Fordonet kan förses med ballistiska tilläggskydd och invändig anti spall liner. Lastförmåga utan tilläggsskydd är 4500 kg. I grunden uppges fordonet ha en minskyddsnivå motsvarande Stanag nivå 1 (motsvarar lättare splittermina) och möjlighet till uppgradering till nivå 2 (motsvarar 6 kg TNT). Fordonet rymmer 2+8 personer beroende på modell. Data Wolf Vikt 10 ton Längd mm Bredd mm Höjd mm Max hastighet 120 km/h Aktionsradie 1000 km Vändradie 7 m Ballistiskt skydd Stanag nivå 2+ Fordonet Wolf med funktionsmodul bak. Notera CBRN filtrets placering ovanpå förarutrymmets tak. Foto: FMV Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 7

8 Uralvagonzavod ger sig in i hjulfordonsbranchen Uralvagonzavod (UVZ) och det franska företaget Renault Trucks Defense utvecklar tillsammans ett tungt 8x8 fordon med 57mm automatkanon. Kanonen tillverkas av företaget Bure vestnik som numer är ett bolag inom UVZ-koncernen. Samarbetet uppges ha pågått sedan februari Konceptet går under namnet ATOM och tanken är att marknadsföra konceptet såväl internationellt som nationell. Det är första gången UVZ ger sig in i hjulfordonsbranschen och kan ses som ett försök att bredda företagets traditionella bandgående produktflora. Fordonet kommer att vara ett relativt tungt fordon där pansarskyttevarianten kommer att ha en stridsvikt på ca 32 ton. I konceptet ingår även andra roller som exempelvis trupptransport, eldunderstöd-, lednings & stör-, indirekt eld samt reparation & bärgningsvarianter. I marknadsföringen används NATO-STANAG nivåer för skyddsnivåer. Beväpningsalternativen sträcker sig från 12,7 mm kulspruta upp till 120 mm automatkanon. Det torn som visades på RAE 2013 är ett obemannat torn med en 57 mm automatkanon. Pjäsen har en eldhastighet på skott per minut och en maximal skottvidd på 6000 m. Tornet är överlagrat och bygger inte någonting nedåt i personalutrymmet vilket gör att hela det underliggande utrymmet kan nyttjas för transport av trupp. Ammunitionsmängden i tornet uppges vara granater. Fordonet har tre mans besättning samt rymmer ytterligare åtta soldater inklusive utrustning. Det uppvisade fordonet var försedd med ramp samt uppges vara amfibiskt. ATOM kommer att ha en maxhastighet på 100 km/h samt en aktionssträcka på 750 km. Fordonet ATOM är ett samarbete mellan Uralvagonzavod och det franska företaget Renault Trucks Defense. Foto: FMV Sid 8 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

9 Skyddssystemet Arena-E i ny skepnad En ny integration av det aktiva skyddssystemet Arena-E har visats på en T-72. Arena-E är utvecklat för att ge stridsfordon och stridsvagnar skydd mot burna PVvapen, robotar och spränggranater. Fördelen med ett aktivt skyddssystem är att hög skyddsnivå kan uppnås till låg vikt. Den tekniska komplexiteten hos denna typ av system är dock hög. Arena-E består av radarsensorer vilka känner av ett eventuellt inkommande hot och bekämpar detsamma med hjälp av ett motmedel i form av en laddning vilken flyger upp och skjuter iväg en splittersvärm mot hotet. Tanken är att splittren skall träffa inkommande hot och förstöra detta. Den nya integrationen av systemet har en helt ny design i jämförelse med tidigare integrationer. Tidigare var radarenheten placerad i en stor låda ovanför tornet och motmedelskassetterna var placerade i en ring runt tornkransen. I den nya integrationen är sensorerna fördelade i fyra kvadranter på tornet för att ge bästa möjlig täckning. Antalet motmedelsmoduler har reducerats till två per sida vilket medför att systemets flerträffsförmåga har minskat. Enligt tillverkaren skall systemet erbjuda skydd 360º men med tanke på hur motmedelsmodulerna är placerade är detta tveksamt. Motmedlen är tänkta att träffa inkommande hot ca 50 meter från fordonet. Systemet uppges klara av att bekämpa hot inom hastighetsintervallet m/s. T-72 med Arena -E. Foto: FMV Installation av Arena-E. Sändare till vänster och mottagare till höger. Motmedlen är placerade ovanför. Foto: FMV Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 9

10 Svensk båt i ryska kläder sjösattes en båt, projekt RAPTOR vid det ryska Pellavarvet åt ryska marinen. Varvet har de senaste två åren främst tillverkat bogserbåtar åt den ryska flottan, men denna gång var det istället en enhet för trupptransport som sjösattes. RAPTOR baserar sig utseendemässigt på stridsbåt 90, och enligt flera ryska källor är det omväxlande ett ryskt egendesignat koncept eller en enhet byggd på svensk licens. Pellavarvet säger i sin pressrelease inget om enhetens härkomst och Dockstavarvet säger sig inte ha sålt någon tillverkningslicens till Ryssland. Båten ser till det yttre ut att vara fullt funktionsduglig, men kommer detta till trots inte att överlämnas till Ryska marinen förrän enheten genomgått prov och försök i varvets regi. Slutligt överlämnande skall enligt Pellavarvet ske först september Ryska FSB har sedan tidigare köpt 11 enheter av den civila varianten av stridsbåt 90 (IC16MkII), vars huvuduppgift är kustnära patrullering och inte landstigning eller förmåga att bära tunga vapen. Genom FSB s uppgiftsbredd, går det inte att säga om dessa enheter använts för transport av specialstyrkor eller patrullering av ryska kustbevakningen (som ingår i FSB). Då Ryssland sedan tidigare haft erfarenhet av IC16MkII, och RAPTOR kommer att gå i prov&försök under 12 månader, kan man anta att de som eventuellt kan komma att köpas av ryska marinen, kommer att ha de förändringar som idag återfinns i stridsbåt 90, om än i modernare form. Data Projekt RAPTOR Längd 17 m Bredd 4 m Djupgående 0,9 m Besättning 2 Max personlast 22 Max fart Ca 50 knop Max effekt 2000 hk Projekt RAPTOR Foto: Pellavarv Sid 10 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

11 Lösningar och vinnare Lösningar till igenkänningsuppgift 4/2013 Vinnare: Fredrik M. Nilsson, F 21. Grattis! Bild 1. Exocet MM 40 Block 3 Bild 2. JSM - Joint Strike Missile Bild 3. SSM - 700K Haesong (C-Star) Nya uppgifter Bild 1. Bild 2. Sänd ditt svar med e-post till senast Namn på den först dragna rätta lösningen publiceras i kommande nummer och erhåller pris. Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 11

12 Sändlista Regeringskansliet HvSS (2 ex) UD, Sr (2 ex avsett för Utrikesminister Carl Bildt och Ss) SWEDEC (6 ex varav 1 ex AMTEK) UD-UrH (1 ex avsett för Amb Pär Ahlberger) SkyddC (2 ex) Fö (2 ex varav 1 ex SUND) FMundSäkC (30 ex) FöMedC (2 ex) Försvarsmakten HKV (15 ex) Myndigheter central nivå Försvarsdepartementet LEDS (12 ex varav PLANEK, INRI Fi, INRI Fp och FHS (30 ex varav 1 ex biblioteket) INRI Lua 3 ex vardera) FRA (6 ex, varav 1 ex Ostbo) INS (25 ex varav INSS 10 ex ATS, MTS och FTS 5 ex var) KBV (2 ex) PROD (10 ex) FOI (24 ex varav 2 ex biblioteket Lkng, 2 ex Grindsjön) MUST (25 ex) FXM (2 ex varav 1 ex till Marknad och 1 ex till Strategi) LG (5 ex) I 19 (5 ex) Övriga organisationer K 3 (20 ex varav 10 ex 32. Undbat., 2 ex Flyg E, 5 ex SOG) Centralförbundet Folk och Försvar (2 ex) P 4, P 7 (7 ex vardera) A 9 (5 ex) Myndigheter som hör till övriga departement Lv 6 (5 ex varav 1 ex byggn 116 skolhus) RPS (2 ex) Ing 2 (5 ex) SIUN (2 ex) LedR (17 ex. varav 3 ex FMTKSE, LedR Telekrigbat och ISP (2 ex varav GD 1 ex) FHQ/ROL 2 ex) FORTV (7 ex. 1 ex Rolf Dalenius, 1 ex Anders Persson) TrängR (5 ex) Krigsarkivet (1 ex) 1.ubflj (5 ex) Lantmäteriet Geo SE (1 ex) 3.sjöstridsflj (5 ex) 4.sjöstridsflj (5 ex varav 1 ex RDDIV) Inom FMV Amf 1 (5 ex) GD (1 ex) MarinB (2 ex) SML (1 ex) F 7 (5 ex) AK Mark (1 ex) F 17, F 21 (11 ex vardera) AK Sjö (1 ex) Hkpflj (7 ex varav 1 ex S2 Malmen) AK Led (1 ex) FMLOG (10 ex) AK Flyg & Rymd (1 ex) FMTM (2 ex) AK Gem (1 ex) MHS K, MHS H (5 ex vardera varav 1 till biblioteket) Ak Log (1 ex) MSS (20 ex) Gripen (1 ex) SSS (20 ex) FSV (10 ex) LSS (20 ex) Bibliotek (1 ex), Information (1 ex) FMTS (20 ex varav 2 till GTA/Sensor) Arkiv (Digitalt) FMV - Försvarets Materielverk SML Teknisk Und, Stockholm Teknisk Und Informerar är ett informationsblad som beskriver materiel inom i första hand mark-, flyg och marinstridskrafterna. Informationsbladet utkommer ca 6 nummer per år. Ansvarig utgivare Per-Olof Bengtsson Redaktion: Sid 12 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr