Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1"

Transkript

1 Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 5 13FMV54-5:1

2 Ledare I detta nummer presenterar vi en italiensk hjulgående haubits i kaliber 155 mm. Utvecklingen av eldrörsartilleri går just nu i riktning mot hjulgående fordon. En orsak till utvecklingen är givetvis kostnaden då det i många fall blir billigare med hjulgående fordon, men också taktiken har betydelse. De utökade skottvidderna, km mot tidigare km, gör att det inte längre finns samma behov av att artilleriet ska kunna följa de anfallande förbanden i terrängen. Istället kan artilleriförbanden röra sig snabbt längs vägarna och nå mål inom ett betydligt större område än tidigare samtidigt som de understödjer de anfallande förbanden. Också i Ryssland har de börjat intressera sig för en sådan lösning. En annan trend är att granater förses med flera styrtekniker samtidigt, såväl GPS som semiaktiv laser. Förklaringen är att det inte alltid är möjligt att få målkoordinaterna med den exakthet som de GPS-styrda granaterna klarar. Genom att granaterna också förses med semiaktiv slutfasstyrning är det möjligt att använda dem till att även bekämpa fasta mål med mindre noggrant inmätta koordinater samt rörliga mål. En tredje utveckling, som dock inte är så långt kommen att det går att tala om en trend, är att tillverka modulära granater. I detta nummer av Teknisk Und Informerar kan du läsa om ett sådant projekt vid BAE. Trots alla resurser som läggs på att ta fram precisionsstyrda smarta granater så finns det fortfarande ett behov av traditionella dumma dito. Kostnadsfrågan pekar åt olika håll beroende på vem man frågar. Smarta granater är betydligt dyrare per styck, men i gengäld når man den önskade effekten med ett betydligt lägre antal. Under hösten genomfördes mässan Russian Arms Expo (RAE) i Nizjnij Tagil. Mässans ambition är att bli en av de stora internationella mässorna inom markområdet, främst med inriktning mot fordonsområdet. Företaget Uralvagonzavod (UVZ) visade vid denna mässa en mängd nya fordon. En tydlig trend är att de ryska företagen söker sig ut på den internationella marknaden. En annan trend är mängden ickeryska företag som syntes på mässan. Ett flertal europeiska försvarsindustrier har startat samarbetsprojekt med ryska företag för att på så sätt slå sig in på den ryska marknaden. På mässan RAE 2013 visades för första gången stridsvagnsunderstödsfordonet BMPT-72, Terminator 2. Vagnen riktar sig till kunder som redan har stridsvagnen T-72 i sin fordonspark. Terminator 2 marknadsförs tillsammans med den relativt nya stridsvagnen T-90SM och är främst tänkt för export. Innehåll GPS-styrd 81 mm sprängvinggranat mm hjulgående haubits 4 Modulär 155 mm artilleriammunition 5 Terminator 2 6 T-72 för strid i urban miljö 7 Wolf 7 Uralvagonzavod in i hjulfordonsbranschen Skyddssystemet Arena-E i ny skepnad 9 Svensk båt i ryska kläder 10 Lösningar och nya uppgifter 11 Sändlista 12 För FMV personal finns Teknisk Und Informerar och rapporter på Insidan: Aktuellt /Vår omvärld /Teknisk Und Informerar. För FM personal finns Teknisk Und Informerar och rapporter på Teknisk Und Webb FM IP-nät: Omslagsbild: BMPT-72 Terminator 2. 8 Sid 2 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

3 GPS-styrd 81 mm sprängvinggranat från BAE Precisionsstyrning BAE har, i samarbete med General Dynamics, utvecklat en 81 mm GPS-styrd sprängvinggranat som betecknas RCGM Roll Controlled Guided Mortar. Det finns även en version med kaliber 120 mm. Konstruktion Styr och tänddelen består av tre delar varav den ena, tändröret, som är av den tidigare existerande modellen M734A1, har delats i två med de båda andra delarna mellan sig. Längst fram finns tändrörets zondel. Den följs av styrenheten med GPS-mottagaren och sedan kommer kontrollenheten med styrfenorna. Slutligen följer tändrörets aktiveringsdel som monteras på själva granaten. De bakre fenorna är förlängda och har en större diameter än granatens kaliber. Förlängningarna hålls invikta intill dess att granaten avfyras och fälls ut direkt efter att den har lämnat eldröret. Funktion Målets koordinater programmeras in i RCGM med hjälp av en bärbar kalibrerare med GPS-mottagare. Tändröret ställs in för luft-, anslags- eller fördröjd brisad. Direkt efter att granaten har avfyrats kommer GPS-mottagaren att aktiveras och börja samla in GPS-data i tre dimensioner. Den inbyggda autopiloten beräknar fortlöpande de korrigeringar som behövs och skickar signaler till styrfenorna. När målet nås kommer granaten att detonera på inställt vis. Precision är cirka 5 meter och systemet har visat sig kunna korrigera för vindavdrifter upp till cirka 60 meter i sida och 70 meter i längd med vindar om 15 meter per sekund vid ett skjutavstånd om 4000 meter. Från tillverkarens sida medges att det är en dyr teknik för en så liten kaliber men genom den höga precisionen kan målet bekämpas med färre granater och en besparing göras. Risken för tredjepartsskador minskar också. Intresse för granaterna finns i USA och Storbritannien. 81 mm GPS-styrd sprängvinggranat från BAE. Tändröret har delats i två delar och mellan dem har GPS-mottagaren samt kontrollenheten med styrfenorna monterats. Foto: FMV 1 2 Under färden roterar granaten samtidigt som styrfenorna får kontrollenheten att rotera i motsatt riktning. 3 Vid bankorrigering bromsas kontrollenheten och styrfenorna riktas in för att styra granaten. Efter genomförd bankorrigering återgår styrfenorna till utgångsläget och rotationen återupptas. Tändröret M734. Nedre delen, aktiveringsdelen, monteras direkt på granaten. Mellan den och den övre delen monteras GPS-mottagaren och kontrollenheten. Foto: U.S. Army Principskiss som visar hur styrningen går till. Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 3

4 155 mm hjulgående haubits från OTO Melara På OTO Melara i Italien utvecklas just nu en lättviktig 155 mm hjulgående haubits bestående av ett torn med ett eldrör om 39 kaliberlängder som placeras på ett Centauro 8x8 chassi från Iveco. För närvarande används ett par olika beteckningar på projektet, dels Centauro 155/39 LW (light weight) och dels ULWSPWH (Ultra Light Weight Self-Propelled Wheeled Howitzer). Konstruktion Eldröret har en krutgasejektor samt en mynningsbroms av håltyp. Rekylsystemet är färdigutvecklat och för närvarande arbetar man med laddningssystemet som ska bli helautomatiskt och även ställa in tändrören. Tornet, som är obemannat, kan även monteras på andra fordon. Det uppges att det inte ska vara något problem med rekylen då den är låg, bland annat för att mynningsbromsen sägs vara mycket effektiv. Prestanda Pjäsen kan skjuta med simultana nedslag (MRSI = Multiple Rounds - Simultaneous Impact), upp till fyra granater. Kaliber 155 mm Eldrörslängd 39 kal Eldhastighet 8 skott/min Ammunitionsmängd 15 granater plus extra i chassiet Höjdriktning -5º / +75º Sidriktning +/- 15º Tid till eldberedd 3 min Tid till marschfärdig 1 min Ammunition All 155 mm NATO-ammunition kan användas till pjäsen. En ny familj av Vulcano-ammunition är under framtagande vid OTO Melara. De nya granaterna kommer att förses med såväl tröghets- som GPS-navigering och i slutfasen används laserstyrning. En skottvidd om 60 km uppges kunna erhållas, bl.a. genom att granaterna är underkalibrerade och glidflyger från bantoppen. Precisionen blir cirka fem meter. Det påstås att om den ammunitionen används i eldrör med 52 kaliberlängder så kan skottvidder om upp till 100 km erhållas. Utöver de 15 granaterna som finns i tornet för omedelbar användning finns ytterligare ett antal i chassiet. Påfyllning av ammunition från ett automatiserat underhållsfordon ska kunna ske på mindre än tio minuter. Sekundärbeväpning och observation Systemet HITROLE Light som också tillverkas vid OTO Melara och som manövreras med datorstöd inifrån fordonet. Systemet kan förses med en 7,62 mm eller 12,7 mm kulspruta, en kamera för övervakning dagtid, en infraröd kamera för mörker samt en laseravståndsmätare. Ledning Pjäsen kan integreras i alla stridsledningssystem och den utrustning som finns ombord (GPS, dator) möjliggör såväl ett enskilt uppträdande som att kunna skjuta inom ramen för en artilleribrigad. Dimensioner Målsättningen är vikten ska bli under 30 ton i syfte att kunna transporteras med flyg. Bemanningen blir två eller tre personer. Skydd Fordonet har ett inbyggt NBC-skydd samt fyra rökkastare på vardera sidan om tornet. 155 mm hjulgående haubits OTO Melara Centauro 155/39. Foto: OTO Melara Sid 4 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

5 Rörlighet Hastighet 110 km/h Aktionssträcka 800 km Vadningsförmåga 1,5 m Gravtagningsförmåga 1,2 m Stigförmåga 31º Sidlutningsförmåga 17º Användare Pjäsen har tagits fram för Italiens medeltunga brigad. Projektet finansieras av den italienska armén men ännu har inga beställningar lagts. Även andra intressenter uppges finnas. HITROLE Light Foto: OTO Melara Modulär 155 mm artilleriammunition från BAE Gemensamt hölje BAE har utvecklat en serie 155 mm artillerigranater som bygger på ett gemensamt stålhölje med en bottenplatta av en aluminiumlegering. Konceptet genomgick de första testerna under 2011 och utvecklingen pågår fortfarande. För närvarande studeras en ny version av spränggranaten. Det gemensamma höljet betecknas Common Carrier Shell Body (CCSB) och det finns ett flertal laddningsalternativ som är också är gemensamma för de olika projektiltyperna. Kostnadseffektiv lösning Projektet handlar om att spara såväl tid som kostnader för utvecklingen och syftet är att få fram en billig granat. Projektilerna kommer inte att förses med någon form av styrning utan det handlar helt och hållet om att skjuta yttäckande med traditionell spridning. Granaterna beräknas vara operativa i den brittiska armén Tillgängliga projektiltyper Projektiltyp Beteckning Spränggranat HOW HE L15 Spränggranat HOW HE L21 Övningsgranat HOW Inert L17 Lysgranat HOW Illum L27 Rökgranat HOW Smk L28 Skottvidder för samtliga granattyper Eldrör Skottvidd 39 kaliberlängder m 52 kaliberlängder m 155 mm lysgranat L27. Foto: FMV 155 mm rökgranat L28. Foto: FMV Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 5

6 Terminator 2 Stridsvagnsunderstödsfordonet BMPT Terminator 2 visades för första gång upp på RAE 2013 av företaget Uralvagonzavod. Fordonet är tänkt att med sin omfattande flexibla beväpning följa och understödja stridsvagnsförband. Fordonets huvudsakliga uppgift är att agera närskydd, att bekämpa pansarvärnsförband samt tillföra förmåga för strid i urban miljö där fordonets höga elevation och dumpingsvinklar kan vara en fördel. Fordonet är baserat på ett T-72 chassi och enligt företaget UVZ är det tänkt att Terminator 2 skall bli ett kostnadseffektivt alternativ för länder som redan har T-72 att genom en uppgradering införa stridsvagnsunderstödsförmåga utan att behöva köpa helt nya fordon. Till skillnad från den tidigare varianten av BMPT där chassiet var baserat på ett kraftigt modifierat T-72 chassi uppges Terminator 2 vara enklare att implementera på ett befintligt chassi med endast mindre förändringar. I jämförelse med BMPT Terminator 1 har vikten hos Terminator 2 minskat med ca 4 ton. Detta kommer sannolikt innebära att vagnens framkomlighet ökar. Besättningens antal har också minskat från fem till tre man och det har medfört att granatsprutorna i chassiet har tagits bort. Beväpningen i det överlagrade tornet består av fyra laserledstrålestyrda ATAKA pansarvärnsrobotar som uppges vara effektiva mot stridsfordon, helikoptrar och marktrupp upptill 6000m, två parallellkopplade 30 x 165 mm automatkanoner av typen 2A42 samt en 7.62 mm PKTM kulspruta. I jämförelse med det gamla tornet har det nya en lägre profil samt är försett med reaktiva skydd och gallerskydd. PV-robotarna är dessutom försedda med en ballistisk skyddsplåt vilken uppges skydda mot finkalibrig eld och splitter. Även chassiet har uppgraderats på ett antal punkter bland annat förbättrat skydd i form av reaktivt pansar front samt galler bak. Vid en eventuell uppgradering går det att välja mellan originalmotorn på 850 hk eller T-90S motorn B92S2 vilken ger 1000 hk. Fordonet har även försetts med en hjälpkraftenhet (APU) för att förbättra förmåga till att operera i tyst mod. Fordonet har hunter killer förmåga vilket innebär att vagnschefen kan leta mål som sedan lämnas över till skytten för bekämpning. Torn med överlagrad vapenstation på Terminator-2. Foto: FMV Terminator 2 Foto: FMV Sid 6 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

7 T-72 för strid i urban miljö Företaget Uralvagonzavod har utvecklat ny tilläggsutrustning för strid i urban miljö och monterat denna på stridsvagnen T-72. Vagnen har försetts med extra tilläggsskydd samt ett schaktblad i fronten. Schaktbladet är tänkt att i denna variant främst användas för att flytta på vägspärrar och annat som kan tänkas blockera framfarten i urban terräng. Bladet kan också användas som ett ordinärt schaktblad. Enligt tillverkaren tar det ca två timmar att montera bladet. Vagnen har också försetts med en ballistiskt skydd för vagnschefen då denne står uppe i luckan och manövrerar den yttre kulsprutan. Huven är försedd med skyddsglas på sidorna och i bakkant för att medge skyddad observation. Hur tillverkaren har tänkt är oklart då skyddskupolen är helt öppen fram och enbart skyddar skytten i sida samt bakifrån. Risken finns att skyddet i värsta fall kommer att fungera som kulfång. Vagnen är också försedd med tilläggsskydd i form av explosivt reaktivt pansar placerade i chassifront och sida samt i tornfronten. Tornet och chassibaksidan är försedda med gallerskydd. Vagnen uppges också vara försedd med ett system för att störa radioutlösta IED:er. T-72 med tilläggsutrustning för strid i urban miljö. Foto: FMV Wolf Företaget Military Industrial Company (VPK) har utvecklat en ny variant av fordonet Wolf. Fordonet är en efterföljare till Tigr vilken sedan tidigare har levererats till det ryska försvaret. Både Tigr och Wolf kan ses som en rysk motsvarighet till den sydafrikanska RG-32 som har levererats till svenska försvaret. Fordonet är modulärt uppbyggt och kommer att kunna bära olika typer av rollmoduler. En variant kommer sannolikt vara baserad på ett 6x6 chassi. Tigr uppges för närvarande vara på utprovning hos ryska myndigheter och testerna beräknas vara klara under året. Fordonet är baserat på civila komponenter och har oberoende hydropneumatisk fjädring med en varierbar markfrigång på mm. Motorn är Euro-4 klassad (YaMZ-5347) och utvecklar hk beroende på trimning. Fordonet kan förses med ballistiska tilläggskydd och invändig anti spall liner. Lastförmåga utan tilläggsskydd är 4500 kg. I grunden uppges fordonet ha en minskyddsnivå motsvarande Stanag nivå 1 (motsvarar lättare splittermina) och möjlighet till uppgradering till nivå 2 (motsvarar 6 kg TNT). Fordonet rymmer 2+8 personer beroende på modell. Data Wolf Vikt 10 ton Längd mm Bredd mm Höjd mm Max hastighet 120 km/h Aktionsradie 1000 km Vändradie 7 m Ballistiskt skydd Stanag nivå 2+ Fordonet Wolf med funktionsmodul bak. Notera CBRN filtrets placering ovanpå förarutrymmets tak. Foto: FMV Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 7

8 Uralvagonzavod ger sig in i hjulfordonsbranchen Uralvagonzavod (UVZ) och det franska företaget Renault Trucks Defense utvecklar tillsammans ett tungt 8x8 fordon med 57mm automatkanon. Kanonen tillverkas av företaget Bure vestnik som numer är ett bolag inom UVZ-koncernen. Samarbetet uppges ha pågått sedan februari Konceptet går under namnet ATOM och tanken är att marknadsföra konceptet såväl internationellt som nationell. Det är första gången UVZ ger sig in i hjulfordonsbranschen och kan ses som ett försök att bredda företagets traditionella bandgående produktflora. Fordonet kommer att vara ett relativt tungt fordon där pansarskyttevarianten kommer att ha en stridsvikt på ca 32 ton. I konceptet ingår även andra roller som exempelvis trupptransport, eldunderstöd-, lednings & stör-, indirekt eld samt reparation & bärgningsvarianter. I marknadsföringen används NATO-STANAG nivåer för skyddsnivåer. Beväpningsalternativen sträcker sig från 12,7 mm kulspruta upp till 120 mm automatkanon. Det torn som visades på RAE 2013 är ett obemannat torn med en 57 mm automatkanon. Pjäsen har en eldhastighet på skott per minut och en maximal skottvidd på 6000 m. Tornet är överlagrat och bygger inte någonting nedåt i personalutrymmet vilket gör att hela det underliggande utrymmet kan nyttjas för transport av trupp. Ammunitionsmängden i tornet uppges vara granater. Fordonet har tre mans besättning samt rymmer ytterligare åtta soldater inklusive utrustning. Det uppvisade fordonet var försedd med ramp samt uppges vara amfibiskt. ATOM kommer att ha en maxhastighet på 100 km/h samt en aktionssträcka på 750 km. Fordonet ATOM är ett samarbete mellan Uralvagonzavod och det franska företaget Renault Trucks Defense. Foto: FMV Sid 8 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

9 Skyddssystemet Arena-E i ny skepnad En ny integration av det aktiva skyddssystemet Arena-E har visats på en T-72. Arena-E är utvecklat för att ge stridsfordon och stridsvagnar skydd mot burna PVvapen, robotar och spränggranater. Fördelen med ett aktivt skyddssystem är att hög skyddsnivå kan uppnås till låg vikt. Den tekniska komplexiteten hos denna typ av system är dock hög. Arena-E består av radarsensorer vilka känner av ett eventuellt inkommande hot och bekämpar detsamma med hjälp av ett motmedel i form av en laddning vilken flyger upp och skjuter iväg en splittersvärm mot hotet. Tanken är att splittren skall träffa inkommande hot och förstöra detta. Den nya integrationen av systemet har en helt ny design i jämförelse med tidigare integrationer. Tidigare var radarenheten placerad i en stor låda ovanför tornet och motmedelskassetterna var placerade i en ring runt tornkransen. I den nya integrationen är sensorerna fördelade i fyra kvadranter på tornet för att ge bästa möjlig täckning. Antalet motmedelsmoduler har reducerats till två per sida vilket medför att systemets flerträffsförmåga har minskat. Enligt tillverkaren skall systemet erbjuda skydd 360º men med tanke på hur motmedelsmodulerna är placerade är detta tveksamt. Motmedlen är tänkta att träffa inkommande hot ca 50 meter från fordonet. Systemet uppges klara av att bekämpa hot inom hastighetsintervallet m/s. T-72 med Arena -E. Foto: FMV Installation av Arena-E. Sändare till vänster och mottagare till höger. Motmedlen är placerade ovanför. Foto: FMV Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 9

10 Svensk båt i ryska kläder sjösattes en båt, projekt RAPTOR vid det ryska Pellavarvet åt ryska marinen. Varvet har de senaste två åren främst tillverkat bogserbåtar åt den ryska flottan, men denna gång var det istället en enhet för trupptransport som sjösattes. RAPTOR baserar sig utseendemässigt på stridsbåt 90, och enligt flera ryska källor är det omväxlande ett ryskt egendesignat koncept eller en enhet byggd på svensk licens. Pellavarvet säger i sin pressrelease inget om enhetens härkomst och Dockstavarvet säger sig inte ha sålt någon tillverkningslicens till Ryssland. Båten ser till det yttre ut att vara fullt funktionsduglig, men kommer detta till trots inte att överlämnas till Ryska marinen förrän enheten genomgått prov och försök i varvets regi. Slutligt överlämnande skall enligt Pellavarvet ske först september Ryska FSB har sedan tidigare köpt 11 enheter av den civila varianten av stridsbåt 90 (IC16MkII), vars huvuduppgift är kustnära patrullering och inte landstigning eller förmåga att bära tunga vapen. Genom FSB s uppgiftsbredd, går det inte att säga om dessa enheter använts för transport av specialstyrkor eller patrullering av ryska kustbevakningen (som ingår i FSB). Då Ryssland sedan tidigare haft erfarenhet av IC16MkII, och RAPTOR kommer att gå i prov&försök under 12 månader, kan man anta att de som eventuellt kan komma att köpas av ryska marinen, kommer att ha de förändringar som idag återfinns i stridsbåt 90, om än i modernare form. Data Projekt RAPTOR Längd 17 m Bredd 4 m Djupgående 0,9 m Besättning 2 Max personlast 22 Max fart Ca 50 knop Max effekt 2000 hk Projekt RAPTOR Foto: Pellavarv Sid 10 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

11 Lösningar och vinnare Lösningar till igenkänningsuppgift 4/2013 Vinnare: Fredrik M. Nilsson, F 21. Grattis! Bild 1. Exocet MM 40 Block 3 Bild 2. JSM - Joint Strike Missile Bild 3. SSM - 700K Haesong (C-Star) Nya uppgifter Bild 1. Bild 2. Sänd ditt svar med e-post till senast Namn på den först dragna rätta lösningen publiceras i kommande nummer och erhåller pris. Teknisk Und informerar Nr Försvarets Materielverk Sid 11

12 Sändlista Regeringskansliet HvSS (2 ex) UD, Sr (2 ex avsett för Utrikesminister Carl Bildt och Ss) SWEDEC (6 ex varav 1 ex AMTEK) UD-UrH (1 ex avsett för Amb Pär Ahlberger) SkyddC (2 ex) Fö (2 ex varav 1 ex SUND) FMundSäkC (30 ex) FöMedC (2 ex) Försvarsmakten HKV (15 ex) Myndigheter central nivå Försvarsdepartementet LEDS (12 ex varav PLANEK, INRI Fi, INRI Fp och FHS (30 ex varav 1 ex biblioteket) INRI Lua 3 ex vardera) FRA (6 ex, varav 1 ex Ostbo) INS (25 ex varav INSS 10 ex ATS, MTS och FTS 5 ex var) KBV (2 ex) PROD (10 ex) FOI (24 ex varav 2 ex biblioteket Lkng, 2 ex Grindsjön) MUST (25 ex) FXM (2 ex varav 1 ex till Marknad och 1 ex till Strategi) LG (5 ex) I 19 (5 ex) Övriga organisationer K 3 (20 ex varav 10 ex 32. Undbat., 2 ex Flyg E, 5 ex SOG) Centralförbundet Folk och Försvar (2 ex) P 4, P 7 (7 ex vardera) A 9 (5 ex) Myndigheter som hör till övriga departement Lv 6 (5 ex varav 1 ex byggn 116 skolhus) RPS (2 ex) Ing 2 (5 ex) SIUN (2 ex) LedR (17 ex. varav 3 ex FMTKSE, LedR Telekrigbat och ISP (2 ex varav GD 1 ex) FHQ/ROL 2 ex) FORTV (7 ex. 1 ex Rolf Dalenius, 1 ex Anders Persson) TrängR (5 ex) Krigsarkivet (1 ex) 1.ubflj (5 ex) Lantmäteriet Geo SE (1 ex) 3.sjöstridsflj (5 ex) 4.sjöstridsflj (5 ex varav 1 ex RDDIV) Inom FMV Amf 1 (5 ex) GD (1 ex) MarinB (2 ex) SML (1 ex) F 7 (5 ex) AK Mark (1 ex) F 17, F 21 (11 ex vardera) AK Sjö (1 ex) Hkpflj (7 ex varav 1 ex S2 Malmen) AK Led (1 ex) FMLOG (10 ex) AK Flyg & Rymd (1 ex) FMTM (2 ex) AK Gem (1 ex) MHS K, MHS H (5 ex vardera varav 1 till biblioteket) Ak Log (1 ex) MSS (20 ex) Gripen (1 ex) SSS (20 ex) FSV (10 ex) LSS (20 ex) Bibliotek (1 ex), Information (1 ex) FMTS (20 ex varav 2 till GTA/Sensor) Arkiv (Digitalt) FMV - Försvarets Materielverk SML Teknisk Und, Stockholm Teknisk Und Informerar är ett informationsblad som beskriver materiel inom i första hand mark-, flyg och marinstridskrafterna. Informationsbladet utkommer ca 6 nummer per år. Ansvarig utgivare Per-Olof Bengtsson Redaktion: Sid 12 Försvarets Materielverk Teknisk Und informerar Nr

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Beslut. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Daniel Kuehn, FM :2

Beslut. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Daniel Kuehn, FM :2 2018-10-25 FM2018-19123:1 Sida 1 (5) Sändlista s 4 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Daniel Kuehn, daniel.kuehn@mil.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket 2015-10-27 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning HKV PROD GEN, kk Olle Mobergh, +46

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

BESLUT. Vår föregående

BESLUT. Vår föregående FM2016-14202:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare PROD UTB, förvaltare Patrik Laestadius patriklaestadius@mil.se Vårt föregående

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Thomas Lamke,

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Thomas Lamke, Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Thomas Lamke, thomas.lamke@mil.se Inbjudan till konferens:

Läs mer

2010 UNDERBILAGA 2.1 PERSONALTABELLER FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING

2010 UNDERBILAGA 2.1 PERSONALTABELLER FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING 2010 UNDERBILAGA 2.1 PERSONALTABELLER FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2010 UNDERBILAGA

Läs mer

Komplettering till särskilda förmåner vid grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten (1 bilaga)

Komplettering till särskilda förmåner vid grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten (1 bilaga) 2017-02-20 FM2016-10631:6 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB, Martin Kjell,

Läs mer

Handbok. Sekretessbedömning. Del B

Handbok. Sekretessbedömning. Del B Handbok Sekretessbedömning Del B 2011 HKV beteckning Sändlista sida 3 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 15 Nr 1 14FMV78-1:1

Teknisk Und informerar Årgång 15 Nr 1 14FMV78-1:1 Teknisk Und informerar 2014-03-07 Årgång 15 Nr 1 14FMV78-1:1 Ledare Den pågående ryska utbyggnaden av infrastruktur i Arktis fortgår troligen enligt plan. Isbrytare, räddningsfartyg och räddningscentraler

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Arméns Markstridsdagar den 4 februari 2016

Arméns Markstridsdagar den 4 februari 2016 Arméns Markstridsdagar den 4 februari 2016 Somme 15 september 1916 Mk I Mother WW2 Vietnam Yum Kippur Irak/Afghanistan 1916 1939-1945 1967-1982 2001-2016 Leopard 2 T-72/T-90 M1 Abrams Challenger 2 Merkava

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2016:424 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Tabellunderbilaga. Underbilaga : Sida 1 (9) Personal- Summa

Tabellunderbilaga. Underbilaga : Sida 1 (9) Personal- Summa Tabellunderbilaga Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalkostnader Yrkesofficerare Civilanställda Reservofficerare Personal- Summa (årsarbetare) (årsarbetare)

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Datum HKV beteckning Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Mats Lönnegren, LedR

Läs mer

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER Försvarsmakten Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 - Personaltabeller Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter Yrkesofficerare

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 6 13FMV54-6:1

Teknisk Und informerar Årgång 14 Nr 6 13FMV54-6:1 Teknisk Und informerar 2013-12-18 Årgång 14 Nr 6 13FMV54-6:1 Ledare Dubai Air Show är en vartannat år återkommande flygutställning och har nu flyttat till den helt nybyggda flygplatsen Al Maktoum International

Läs mer

Säkerhetskrav på IT-system som är avsedda för behandling av personuppgifter

Säkerhetskrav på IT-system som är avsedda för behandling av personuppgifter 2013-06-26 10 750:59802 Sida 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Zenobia Rosander och Stefan Styrenius,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2017:1304 Utkom från trycket den 28 december 2017 utfärdad den 13 december 2017. Regeringen

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 2008-02-22 23 386: 63353 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Underbilaga 3.1 Personaltabeller Tabellunderbilaga Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter

Läs mer

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj 2018-09-27 FM2017-17850:2 Sida 1 (7) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD RIKSHV, Mats Jonsson

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Ett hållbart försvar för framtida säkerhet (12 bilagor, varav 7 hemliga)

Ett hållbart försvar för framtida säkerhet (12 bilagor, varav 7 hemliga) Regeringen (Försvarsdepartementet) och sändlista Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LEDS STRA

Läs mer

Beslutsavsikt översyn avseende användning och tilldelning av totalförsvarsnycklar

Beslutsavsikt översyn avseende användning och tilldelning av totalförsvarsnycklar 2018-06-28 FM2018-2944:11 Sida 1 (5) Sändlista sida 3 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd och beredskapsplanering Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten Publicerad den 21 december 2018 Utfärdad den 20 december 2018 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Inbjudan till FMLOPE kurs, Handledare utbildningsmetodik 2019

Inbjudan till FMLOPE kurs, Handledare utbildningsmetodik 2019 2019-02-27 FM2017-19451:3 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 16 Nr 2 15FMV2771-2:1

Teknisk Und informerar Årgång 16 Nr 2 15FMV2771-2:1 Teknisk Und informerar 2015-06-08 Årgång 16 Nr 2 15FMV2771-2:1 Tema: Segerparaden 2015 Ledare Segerparaden i Moskva den 9 maj. Paraden inleddes enligt plan klockan 10 på lördagsmorgonen. Nära nog alla

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Text och foto: Daniel Karlsson

Text och foto: Daniel Karlsson 24 HKP 15 EN RAC Det ställs allt större krav på försvarsmaktens flexibilitet och möjlighet att agera internationellt. Detta kräver en ny generation materiel. Nu introduceras HKP 15 en modern multirollshelikopter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2004:1369 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 21 december 2004. Regeringen

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

XM982 Excalibur. Användbar i krig och konflikter? Uppsats i Krigsvetenskap Vårterminen 2009 Författare: Robin Boqvist Handledare: Anders Nyström

XM982 Excalibur. Användbar i krig och konflikter? Uppsats i Krigsvetenskap Vårterminen 2009 Författare: Robin Boqvist Handledare: Anders Nyström Försvarshögskolan 2009-04-24 Artilleriets stridsskola Självständigt arbete (PYO 360) XM982 Excalibur Användbar i krig och konflikter? Uppsats i Krigsvetenskap Vårterminen 2009 Författare: Robin Boqvist

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Information studien YSF 2030

Information studien YSF 2030 Information studien YSF 2030 SOFF 180410 Mikael Magnusson Ytfartygsutveckling Agenda Framtida marinen Studien Teknikseminarium Visby Mod UAV, USV, UUV När man börjande i flottan nästan Ett omväxlande jobb

Läs mer

Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS

Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS 2009-05-19 1 Övlt Carl Berglund HKV ATS G5 Org Huvudman och Krigsförbandsansvarig för Mekaniserade Förband (Manöverförband) 2 AGENDA Övergång till Organisation

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor)

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor) 2016-01-21 FM2014-11068:17 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB Maria Axelsson, maria.axelsson@mil.se

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Jaktrobot RB27 och RB28 Falcon

Jaktrobot RB27 och RB28 Falcon Sida 1(5) RB27/RB28 RB27 Operativ tidsperiod /===============================/==================/ ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- --------

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Teknisk Und informerar

Teknisk Und informerar Teknisk Und informerar Årgång 13 Nr 6 2012-12-10 12FMV26-6:1 Sydafrikansk pansarvärnsrobot på kinesiskt fordon. Ukrainsktillverkade satellitstyrda styrenheten BAU-01K ökar precisionen på ostyrda bomber.

Läs mer

INBJUDAN. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

INBJUDAN. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Sändlista sidan 5 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Kn David Engström, vxl 0960-15000, Chef

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar FXM 215x215_D.indd 1 2012-10-02 13:08 Vårt uppdrag är att främja svensk försvarsexport men bara om den är av försvarspolitiskt

Läs mer

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd 2018-11-09 FM2018-20080:1 Sida 1 (5) Sändlista sida 5 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Signalskydd Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Kontroll av strategiska produkter/krigsmateriel 1

Kontroll av strategiska produkter/krigsmateriel 1 Kontroll av strategiska produkter/krigsmateriel 1 Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2012:7) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer

Vindkraft och Försvarets sensorer m.m.

Vindkraft och Försvarets sensorer m.m. Vindkraft och Försvarets sensorer m.m. Per Nordlöf FM frekvenshandläggning per.nordlof@mil.se Frekvenskontoret: smo@mil.se Peter Modigh - Försvarets Bildbyrå Lasse Sjögren - Försvarets Bildbyrå Försvarets

Läs mer

Teknisk Und informerar

Teknisk Und informerar Teknisk Und informerar Årgång 12 Nr 5 2011-12-01 11FMV3349-5:1 Hawk AJTS är baserad på BAE Systems Hawk 100-serie Foto: BAE Systems Stridsvagn T-90SM Foto: FMV Ledare Ledare Året börjar närma sig sitt

Läs mer

med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn

med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Kommittémotion SD Motion till riksdagen 2018/19:59 av Roger Richtoff m.fl. (SD) med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017 2015-12-16 FM2015-24235:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Kallelse. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Kallelse. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2015-12-17 FM2015-24914:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mats Sander,

Läs mer

Arboga Robotmuseum RB27/RB28

Arboga Robotmuseum RB27/RB28 Sida 1(5) Operativ tidsperiod RB27/RB28 RB27 /----------------------/----------/ -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Robot RB27 och RB28 tillhör den amerikanska

Läs mer

Trumhuggar PTH Serien. www.pezzolato.it. Det bästa fliset av alla typer av trä PTH 1000/820 PTH 1200/820 GREENLINE

Trumhuggar PTH Serien. www.pezzolato.it. Det bästa fliset av alla typer av trä PTH 1000/820 PTH 1200/820 GREENLINE PTH 1000/820 M 9, Envie (CN) 77 - Fax +39 0175 278421 - info@pezzolato.it Trumhuggar PTH Serien www.pezzolato.it Det bästa fliset av alla typer av trä GREENLINE PTH 1000/820 PTH 1200/820 PTH 1200/820 G

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Teknisk Und årsrapport

Teknisk Und årsrapport Teknisk Und årsrapport Materielunderrättelser 2012 Omslagsbild: Övre vänstra: Övre högra: MiG-29M2 Minröjningspansarvagn BMR-3MS Nedre vänstra: Flash Black Nedre högra: (55Zh6M)Nebo-M RLM-M Foto: FMV och

Läs mer

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet MoU-samarbete Ansvarsfördelning Varför Vad Vilka Hur Ansvarsfördelning inom Regeringen Internationellt försvarsmaterielsamarbete: Försvarsminister Peter Hultqvist

Läs mer

Micro:bit och servomotorer

Micro:bit och servomotorer Micro:bit och servomotorer Servomotorer som beskrivs här är så kallade micro servos och har beteckningarna: FS90 FS90R En servomotor har tre kablar. En brun som kopplas till GND, en röd som är för strömförsörjning

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

Produkt: Nimbus 250 NOVA. Metod: Handuppläggning i glasfiber. Material: Divinycell Sandwich i däck och skrov

Produkt: Nimbus 250 NOVA. Metod: Handuppläggning i glasfiber. Material: Divinycell Sandwich i däck och skrov det ideala konceptet för marina applikationer NIMBUS Nimbus 250 NOVA Handuppläggning i glasfiber Divinycell Sandwich i däck och skrov Nimbus Boats AB Box 5152 426 05 Västra Frölunda Anders Lindström -

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den 28 maj 2014. TSFS 2014:32 Utkom från trycket den 11 juni 2014 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 XXX/X:X Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp Författare Program John Carlström Handledare Jesper Bennhult och Stefan Silfverskiöld Beteckning Artilleri i internationella

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E Massor av nyheter! KABE Husvagn 2012 Raden av nyheter till modellåret 2012 skulle kunna göras nästan hur lång som helst. Utvecklingsavdelningen i Tenhult har verkligen inte legat på latsidan, det sista

Läs mer

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC 44 DAGENS BÅTAR Vector 23 MC Vector 23 FC Snabbast i skärgården Samma skrov helt olika sjöegenskaper. I närmare 50 knop testade vi två olika fartvidunder från Vector och fick två helt olika resultat. text:

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 15 Nr 3 14FMV78-3:1

Teknisk Und informerar Årgång 15 Nr 3 14FMV78-3:1 Teknisk Und informerar 2014-07-10 Årgång 15 Nr 3 14FMV78-3:1 Ledare I detta nummer av Teknisk Und Informerar har vi bland annat en artikel om flygmaterielutställningen ILA Berlin Air Show 2014 (Internationale

Läs mer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Telemetrie Elektronik GmbH är tysklands ledande leverantör av komponenter och kompletta mätsystem för alla former av trådlös överföring av

Läs mer

Granaten i Dalkarlsberg. Per Lundbäck, Polisområde Örebro län

Granaten i Dalkarlsberg. Per Lundbäck, Polisområde Örebro län Granaten i Dalkarlsberg Per Lundbäck, Polisområde Örebro län 1 Polisens målsättning med insatsen Målsättningen med polisens arbete är att granaten oskadliggörs permanent utan allvarligare personskador

Läs mer

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Agenda: Beställd produktion Utmaningar inom produktionsplaneringen Planerad produktion. Johan Andersson C SPL Led Produktionsplanering

Agenda: Beställd produktion Utmaningar inom produktionsplaneringen Planerad produktion. Johan Andersson C SPL Led Produktionsplanering Agenda: Beställd produktion Utmaningar inom produktionsplaneringen produktion Johan Andersson C SPL Led Produktionsplanering Beställd produktion Mil i-atc 3.x Ra 1513 Ra 460 TMM Taktiskt Modulärt Marksensorsystem

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Kraft Newtons andra lag: kraften F = massan m * accellerationen a "Begreppet kraft är en abstraktion inom fysiken för att förklara och beskriva orsaken till

Läs mer

Beräknat Budget Beräknat 2019

Beräknat Budget Beräknat 2019 FÖRSVARSMAKTEN -02-28 Försvarsmaktens öppna redovisning avseende samhällsinvesteringar FM-10870:28 Sid 1 (5) Förslag till investeringsplan anslag 1:1 ap.3-2029 Vidmakthållande av befintliga investeringar

Läs mer

Svenska marinens försvarsförmåga Då och Nu

Svenska marinens försvarsförmåga Då och Nu Svenska marinens försvarsförmåga Då och Nu I Varvet Runt Nr 1 från 1962 kunde vi läsa om Riktlinjer för krigsmaktens framtida utformning och i artikeln fokuserar man på det marina försvaret. Även om det

Läs mer

Interiör/föreslagen inredning m m av SRA-4. Chaff Dlapenser. Baggage Oopr

Interiör/föreslagen inredning m m av SRA-4. Chaff Dlapenser. Baggage Oopr v kt, ZA oe -- Interiör/föreslagen inredning m m av SRA-4. Chaff Dlapenser Baggage Oopr Gulfstreams prototyp av militärversionen av G-IV, SRA-4 O'4un: (ot~~ \ 1t',01" "edun: aesi\\trln9smedlolll\ln. 1I

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

BvS10 MkIIB från Hägglunds vinnaren i konkurrensupphandlingen del 2 av Rickard O. Lindström

BvS10 MkIIB från Hägglunds vinnaren i konkurrensupphandlingen del 2 av Rickard O. Lindström BvS10 MkIIB från Hägglunds vinnaren i konkurrensupphandlingen del 2 av Rickard O. Lindström 6 Fortsättningen på artikeln om Nya pansrade bandvagnar i Pansar nr 1 2012. Bakgrunden är att FMV hade fått uppgiften

Läs mer

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning specifikationer Skrovets längd (ISO 666) Längd vattenlinje (design) Längd (inkl. bogspröt) Skrovets bredd (ISO 666) Maxdjup Båtens vikt (tom) Kölanordning Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar

Läs mer

Teknisk Und informerar Årgång 16 Nr 1 15FMV2771-1:1

Teknisk Und informerar Årgång 16 Nr 1 15FMV2771-1:1 Teknisk Und informerar 2015-04-01 Årgång 16 Nr 1 15FMV2771-1:1 Teknisk Und informerar nr 1-2015 Innehåll Bandgranatkastare lepzmrs Wiesel 2 3-5 Vidareutveckling av BrahMos 6 SPICE 250 7 Dykfarkost SWUV

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Slutlig order för Veterandagen 29 maj 2012

Slutlig order för Veterandagen 29 maj 2012 KOMMENDANTSTABEN Datum 2012-05-11 Beteckning 09 811: 40914 Sida 1 (13) Sändlista sida 10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2005:823 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 17 november 2005. Regeringen

Läs mer

Regler för sumo under Robot-SM

Regler för sumo under Robot-SM Regler för sumo under Robot-SM Uppdateringar: 2015-02-11 - Uppdaterade regler för Lego-sumo (2.9, 4), samt specning av vilka klasser som startmodul är obligatoriskt för (2.6). 2014-02-18 - Ny bild för

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

Epbv Instruktionsbok. Termisk maskering FÖRSVARETS MATERIELVERK

Epbv Instruktionsbok. Termisk maskering FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARETS MATERIELVERK Epbv 3022 Instruktionsbok Termisk maskering Förrådsbeteckning: M7786-020517 Förrådsbenämning: IBOK TM EPBV 3022 Fastställd jämlikt: VO Mark 35 126:41381/05 Utgåva: 1 Distribution

Läs mer

Peltor Intercom. Robust och driftsäker teknik Ger total rörelsefrihet Flexibel integrering Säker, trådlös kommunikation

Peltor Intercom. Robust och driftsäker teknik Ger total rörelsefrihet Flexibel integrering Säker, trådlös kommunikation Peltor Intercom Peltor är ett intercom system som ger full rörelsefrihet på båten och i land. Det består av ett antal trådlösa headset med tillhörande central station och bärbara stationer. Två olika system

Läs mer