Så får du ett energismart hus!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så får du ett energismart hus!"

Transkript

1 Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1

2 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: foto: lars forsstedt och mikael ljungström idé, text, form och produktion: etc 2

3 mikael stigsson bor i ett hus som är byggt Steg för steg har han sänkt energi behovet i villan, i dag är han till exempel självförsörjande på varm vatten och värme under sommar halvåret. Mikael sparar inte bara pengar. Han minskar sin klimatpåverkan och får en bättre inomhusmiljö på köpet. I denna broschyr kan du läsa hur Mikael gjorde sitt hus energismartare. Här får du också tips om hur du kan spara dina pengar och minska din klimatpåverkan. 3

4 Det känns bra att inte behöva elda för kråkorna bara för att få varmvatten. 4 det var 1994 som Mikael Stigsson köpte det vackra gamla gula huset i korsningen Snödroppsvägen-Falkagårdsvägen i Vinninga utanför Lidköping. Som de flesta gamla hus hade det ett energisystem som lämnade en del övrigt att önska. En äldre kombinerad olja/ved/elpanna stod och brann i uthuset med en allt lägre verkningsgrad, golven i huset var kalla och runt tvåglasfönstren var det riktigt kallt. Redan efter ett år gick pannan sönder. Det blev starten på en långsiktig och konsekvent energieffektivisering i huset. Jag köpte en ny kombinerad olje/ved/el-panna. Tanken var att jag skulle använda oljan som fanns kvar i tanken för att sedan börja elda med ved och ha el som reserv. Men min bror

5 började med pellets, vilket gjorde mig nyfiken, berättar Mikael Stigsson. Året därpå gjordes pannan om för pellets. På övervåningen i uthuset ryms ett lager som tar emot 3 4 ton pellets som levereras med en bulkbil som blåser in pellets i förrådet med en slang. Därifrån släpps pellets portionsvis ner i ett mindre magasin varifrån pannan matas automatiskt med en pelletsskruv. Däremot måste jag aska ur pannan var tredje vecka. Det beror på att jag har en lite äldre kombipanna. I nya pelletspannor töms askan i längre intervall. Nästa steg var att göra något åt de kalla golven. Mikael Stigsson tog hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare. När Mikael öppnade en liten bit av golvet kunde han se hur isoleringen av sågspån sjunkit ihop och att 5

6 CO 2 -fakta Att tilläggsisolera vindsbjälklaget med 20 cm till totalt 50 cm möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till 1300 kg/år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil som körs i 1100 mil. en luftspalt, kyld av kall utomhusluft, låg mellan sågspånet och golvet. Vi valde då att isolera med så kallad ekofiber. Det är i grunden sönderrivna tidningar som man sprutar in i tomrummet under golvet, berättar Mikael Stigsson. Det gav en rejäl höjning av både golvtemperatur och trivsel. Jag tror att pengarna, runt kronor, för tilläggsisoleringen nu är intjänade och alla mår bättre på ett varmt golv. Mikaels intresse för energifrågor växte allt mer. Han började gå på kurser i energieffektivisering och snart byttes glödlamporna i huset ut mot lågenergilampor. Jag började med att byta de lampor jag använde mest. På den tiden var ju lågenergilamporna så fula och klumpiga. I dag finns det lampor som passar överallt, så nu har jag konsekvent satt in lågenergilampor i hela huset, säger han startade en kurs där deltagarna fick bygga en solfångare. Mikael var nog en av gruppens flitigaste elever, för innan kursen var slut hade han byggt två solfångare som i dag täcker 12,5 kvadratmeter av taket på husets södersida. Samtidigt satte jag in en ackumulatortank i huset. Även om tanken tar plats så känns det bra att få varmvatten direkt, den gamla stod i uthuset och då fick man spola bort en hink vatten innan det blev varmt. Solfångare passar speciellt bra ihop med pannor som eldas med biobränsle Fakta: Bidrag och stöd Många vill sänka sin energianvändning till förmån för miljön, ekonomin och vårt framtida klimat. Hos länsstyrelsen kan du bland annat ansöka om stöd för installationer av solfångare och byta av uppvärmningssystem. Ansökningsblanketter och informationsmaterial hittar du på Boverkets webbplats Där kan du också läsa mer om de stöd och bidrag som finns för att öka en byggnads energieffektvitet. Titta noga på de tidsramar som gäller för ansökan så att du inte går miste om pengar för att du lämnar din ansökan för sent. 6

7 Fakta: Husets klimatskal och ventilation Ett bra klimatskal (väggar, tak, fönster och golv) är välisolerat, tätt och släpper ut lite värme. Mest värme försvinner ut genom fönstren. Därför är det där samt vid tilläggsisolering (vindsbjälklaget) av taket som investeringar lönar sig bäst. Att byta fönster är en åtgärd man genomför om fönstren är i dåligt skick och ändå ska bytas. Det spar både energi och pengar. Ett bra klimatskal kräver god ventilation för att inomhusluften ska vara bra. Värme i frånluften kan återvinnas i värmeväxlare eller värmepump. Genom att återvinna värmen ur frånluften kan energianvändningen för uppvärmning minska med procent när klimatskalet är mycket bra. Hus byggda på 1970 och 1980-talet har ofta frånluftventilation där en fläkt skapar undertryck i huset och luft strömmar in genom ventiler och otätheter. Dessa hus saknar ofta värmeåtervinning. Äldre hus, byggda före 1970, ventileras ofta med självdrag. Det innebär att luften tar sig in genom ventiler och otätheter i huset och går ut genom ventilationskanaler. och är kopplade till en ackumulatortank. De genererar tillräckligt med energi för att täcka omkring hälften av varmvattenbehovet för hushållet under hela året. Solfångarna kan bidra till husets uppvärmning från tidig vår till sen höst. Mikaels solfångare har varit i drift runt timmar per år och han har sin panna helt avstängd från mitten av maj till mitten av september. Det känns bra att inte behöva elda 7

8 Tänk på: att tilläggsisolera vindsbjälklaget är ofta mycket lönsamt. Det är en billig åtgärd som sparar mycket energi men det är viktigt att det görs på rätt sätt. att Energimyndigheten tillsammans med ett antal fönstertillverkare har infört ett frivilligt system med energimärkning baserat på mätning av fönstrens U-värde och andra kvalitetsprestanda. Märkningen är graderad A-G, där A är mest energieffektivt. att ett nytt energieffektivt fönster bara släpper ut en tredjedel av värmen jämfört med äldre tvåglasfönster, men tänk också på gamla fönsters estetiska värde. att ett alternativ till att byta sina fönster är att byta en av rutorna mot en ädelgasfylld isolerruta eller en ruta av lågemissionstyp, det vill säga en ruta som släpper in värme men minskar värmen från att tränga ut genom glaset. att tilläggsisolering av ytterväggar sällan lönar sig som enskild åtgärd. Därför bör du passa på att göra det i samband med att du ska renovera fasaden. Samma sak gäller för golvet. att om du lägger in golvvärme mot mark bör du ha minst 250 mm isolering. Kontrollera också fuktskyddet mot mark. att täta sitt hus är en billig och effektiv åtgärd men se alltid till att luftväxlingen är tillräcklig! att det vid felaktig installation kan uppstå buller från fläktarna i ett från- och tilluftsystem med värmeväxlare, ett så kallat FTXsystem. FTX-systemet är känsligt för nedsmutsning och kräver skötsel. Tillsyn och filterbyten måste genomföras regelbundet. att husets utseende kan påverkas av fönsterbyte. 8

9 Fakta: CO2-fakta Den genomsnittliga energieffektiviseringen från ett FTX-system möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till 3500 kg/år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil som körs i 2900 mil. Villor ska energideklareras vid försäljning Om du säljer ditt hus eller bygger ett nytt hus ska en energideklaration göras. Bestämmelsen gäller från den 1 januari 2009 för villor, kedjehus och parhus där ägaren själv verkar och bor. Om säljaren inte kan visa upp en energideklaration har köparen rätt att genomföra en energideklaration, på säljarens bekostnad, inom sex månader från tillträdesdatum. Om du bygger ett nytt hus ska det deklareras senast två år efter det som först inträffar: att byggnaden tagits i bruk eller efter att slutbevis från kommunen utfärdats. för kråkorna bara för att få varmvatten. Och varmvattnet räcker, jag har haft tre tonåringar här i huset och de lyckades inte göra slut på det, säger han. Även under årets kalla månader drar solfångarna sitt strå till energistacken. Under årets två första månader gick de 47 timmar. Jag lade speciellt märke till att de levererade energi till systemet en dag när det var fem grader kallt och blåste så att man knappt kunde gå ut, berättar han. Installationen av solfångare, ackumulatortank och de rördragningar som hörde till kostade runt kronor. Men Lidköpings kommun hade fått klimatinvesteringspengar av Naturvårdsverket, så Mikael fick ett bidrag på kronor. Solfångarna beräknas ge drygt kwh per år. För Mikael Stigssons del har de minskat årsförbrukningen av pellets från 6 ton till 4,5 ton. Han är också mycket nöjd med hur bra solfångarna fungerat. De fungerar klockrent. Jag har inte 9

10 CO2-fakta Att gå från fönster med U-värde 2,8 till 0,9 möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till kg/år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil som körs i mil. Fakta: Husets uppvärmning Varje hus har sina egna förutsättningar för uppvärmning. Vilket system finns i dag? Är värmen vattenburen? Hur ser ventilationen ut? Det är bara några av de faktorer som spelar in, och det är därför omöjligt att ge generella råd kring uppvärmningssystem. Men tänk på att vid byte av uppvärmningssystem välja förnybart energislag, då det är en bra investering för miljön och ger lägre energikostnader. Med vattenburet värmesystem får du en flexibel anläggning och kan byta energislag när bränslepriserna ändras. 10 haft något krångel eller behövt göra något underhåll, säger han. husets tvåglasfönster hade bytts bara några år innan Mikael Stigsson köpte det 1994, men det var ändå kalldrag på golvet vid fönstren och på insidan bildades kondens. Mikael tittade på möjligheten att byta ut fönstren mot treglasfönster eller att ersätta den innersta rutan med en tvåglaskassett. Men han slog det ur hågen. Det skulle ha blivit alldeles för dyrt. Dessutom ville jag behålla den gamla stilen på huset, säger han. Men när det var dags att måla fönstren hittade han en metod som var både energismart och ekonomiskt försvarbar. Då bytte han ut den innersta rutan mot ett belagt energiglas (LE-glas), ett tunt metallskikt som släpper in värme men inte släpper ut lika mycket. Beläggningarna kan minska värmeförlusterna i fönster med upp till 30 procent och är i många fall lika effektivt som att sätta in treglasfönster. Fönstermålningen drog visserligen ut lite på tiden, men efter tre år har nu husets samtliga 30 fönsterrutor fått energiglas. Kalldraget och kondensen runt fönstren försvann med en gång. Och jag fick det till ett drägligt pris. En ruta på 115 x 55 cm kostade runt 150 kronor. Det blev för hela huset. Även denna gång hade Lidköpings kommun sökt pengar från Naturvårds-

11 Tänk på: att luften i ett hus med frånluftsystem ska kunna cirkulera. Luft måste kunna passera under eller över en stängd dörr till ställen där luften lämnar huset. att det är temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften som styr ventilationen i ett hus med självdrag. Därför fungerar ventilationen dåligt när det är varmt ute. att en ny pelletspanna är effektivare och bekvämare jämfört med en olje/kombipanna som byggs om för pellets. att pelletseldning kräver ett förråd på cirka 6 7 kubikmeter för att få bästa ekonomi. att fjärrvärme ofta är ett energismart sätt att värma hus i tätorter. Men priset varierar kraftigt i landet. att hus värmda av el kan kompletteras med en luftluftvärmepump. Den kan stå för procent av en villas värmebehov. att med ett vattenburet system har du flera möjligheter att välja mellan olika värmesystem som värmepumpar, fjärrvärme, pellets, ved eller solvärme. att en solfångare kan svara för hela eller stora delar av behovet av varmvatten och värme under årets 4-6 varmaste månader. att ved är en förnybar energikälla som kan ge billig energi tillsammans med en ackumulatortank eller som komplement till elvärme. Men tänk också på att felaktig vedeldning är dåligt för både människor och miljö. 11

12 CO2-fakta Att gå från en dörr med U-värde 2,0 till 1,0 möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till 190 kg/år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil som körs i 160 mil. Det går inte att hålla på och elda med ändliga resurser som bara stiger i pris. 12 verket för energieffektiviseringar, så Mikael fick kronor i bidrag till fönsterbytet. När Mikael häromåret skulle byta panel på huset tänkte han först lägga in ett tjockt lager isolering. Men han ångrade sig. Då hade jag förstört husets charm och det ville jag inte. Nu nöjde jag mig med att täta ytterväggarna, även det gör en hel del nytta, säger han. när mikael slår sig ner framför en av husets två kakelugnar berättar han att en tilläggsisolering av vinden är nästa stora projekt. Det grämer mig lite att jag inte tilläggsisolerat vinden. Det ger bra effekt för små pengar, men tiden vill inte riktigt räcka till. Ventilationen i huset är inte så mycket att göra åt, enligt Mikael Stigsson. Det är självdrag. Jag har tittat på

13 Tänk på: att för varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaden med cirka 5 procent. att energiåtgången ofta blir större med golvvärme än med radiatorer. Golvvärme kräver också välisolerade fönster, för att undvika kallras. att byte av värmesystem kan förändra inomhusklimatet. En panna håller källaren torr, men byte till fjärrvärme eller värmepump kan ge fukt i källaren, skorstensstocken och på vinden. att energieffektiva vattenarmaturer kan spara upp till 30 procent av varmvattenförbrukningen. Snålspolande vattenarmaturer kan sänka förbrukningen med upp till 15 procent. att om möjligt sänka temperaturen i delar av huset eller viss tid av dygnet. Det är ofta ett enkelt sätt att spara energi. några former av värmeåtervinning, men det drar med sig mycket annat. Så jag nöjer mig med att försöka täta springorna i huset så gott det går och att elda i kakelugnen för att förstärka draget. Troligen kommer Mikael Stigsson att fortsätta energieffektivisera huset. För det betalar sig, i flera avseenden. Jag förbättrar både miljön och min egen ekonomi. Man måste försöka leva i ett kretslopp, det går inte att hålla på och elda med ändliga resurser som bara stiger i pris, säger han. Men sedan känner jag mig nöjd med mig själv, bara en sådan sak att jag lyckades bygga en solfångare gör mig glad. l CO2-fakta Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad i ett genomsnittligt småhus som använder totalt kwh el möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till 750 kg/år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil som körs i 600 mil. 13

14 Fråga din energioch klimatrådgivare 14 landets kommunala energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bidrag inom energiområdet och mycket annat. I den kommunala energi- och klimatrådgivarens uppdrag ligger numera också rådgivning inom transporter. Så kontakta din rådgivare om du vill veta hur du kan resa så energismart och miljövänligt som möjligt.

15 Testresultat energimyndighetens testlab testar uppvärmningsutrustning, hushållsapparater, hemelektronik, belysning och andra produkter till huset. Testerna lyfter fram energianvändningen, men även andra egenskaper som funktion, användarvänlighet och buller testas. Testlab genomför även tillsynsprovningar för att kontrollera tillverkarnas uppgifter på energimärkningen. Testresultaten finns på Energimyndighetens webbplats där du själv kan jämföra de testade produkterna. Energikalkyl Energimyndigheten har skapat en Energikalkyl på sin hemsida som visar vilka åtgärder som sparar mest pengar och energi hemma hos dig, samtidigt som du kan minska dina koldioxidutsläpp. Gå in på: energikalkylen.energimyndigheten.se 15

16 Energimyndigheten Hos oss får du råd om ett energismartare boende och hushåll. Vi testar energikrävande produkter och resultaten hittar du på vår webbplats. Vill du ha kontakt med din kommunala energi- och klimatrådgivare, så hittar du kontaktuppgifter till dem där. Läs mer på: Boverket Vi hanterar byggregler och informerar om energideklarationen som styrmedel för att minska byggnaders energianvändning, utan att det försämrar husets egenskaper. Hos oss finns bidrag att söka för energieffektiviserande åtgärder. Läs mer på: Naturvårdsverket Vi arbetar bland annat med att sprida kunskap om klimatfrågans konsekvenser och lösningar. Läs mer på: 16

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden...

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden... 1 Innehåll Vad är Energijakten?... 3 Tack!... 3 Ett bekvämare inomhusklimat... 4 Sol och ved i gammal gård... 6 Energisatsning för framtiden... 8 Värmen ur berget...10 Kamin på önskelistan...12 Det är

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer