Jag sparar kr per år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag sparar 5 000 kr per år."

Transkript

1 Jag sparar kr per år.

2 ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc

3 mikael stigsson bor i ett hus som är byggt Steg för steg har han sänkt energibehovet i villan, i dag är han till exempel självförsörjande på varmvatten och värme under sommarhalvåret. Mikael sparar inte bara pengar. Han minskar sin klimatpåverkan och får en bättre inomhusmiljö på köpet.

4 Det känns bra att inte behöva elda för kråkorna bara för att få varmvatten. 4 det var 1994 som Mikael Stigsson köpte det vackra gamla gula huset i korsningen Snödroppsvägen-Falkagårdsvägen i Vinninga utanför Lidköping. Som de flesta gamla hus hade det ett energisystem som lämnade en del att önska. En äldre kombinerad olja/ved/elpanna stod och brann i uthuset med en allt lägre verkningsgrad, golven i huset var kalla och runt tvåglasfönstren var det riktigt kallt. Redan efter ett år gick pannan sönder. Det blev starten på en långsiktig och konsekvent energieffektivisering i huset. Jag köpte en ny kombinerad olje/ved/el-panna. Tanken var att jag skulle använda oljan som fanns kvar i tanken för att sedan börja elda med ved och ha el som reserv. Men min bror började med pellets, vilket gjorde mig nyfiken, berättar Mikael Stigsson.

5 Året därpå gjordes pannan om för pellets. På övervåningen i uthuset ryms ett lager som tar emot 3 4 ton pellets som levereras med en bulkbil som blåser in pellets i förrådet med en slang. Därifrån släpps den portionsvis ner i ett mindre magasin varifrån pannan matas automatiskt med en pelletsskruv. Däremot måste jag tömma den på aska var tredje vecka. Det beror på att jag har en lite äldre kombipanna. I nya pelletspannor töms askan automatiskt. Nästa steg var att göra något åt de kalla golven. Mikael Stigsson tog hjälp av kommunens energirådgivare. När Mikael öppnade en liten bit av golvet kunde han se hur isoleringen av sågspån sjunkit ihop och att en luftspalt, kyld av kall utomhusluft, låg mellan sågspånet och golvet. Vi valde då att isolera med så kall-

6 lad ekofiber. Det är i grunden sönderrivna tidningar som man sprutar in i tomrummet under golvet, berättar Mikael Stigsson. Det gav en rejäl höjning av både golvtemperatur och trivsel. Jag tror att pengarna, runt kronor, för tilläggsisoleringen nu är intjänade och hela familjen mår bättre på ett varmt golv. Mikaels intresse för energifrågor växte allt mer. Han började gå på kurser i energieffektivisering och snart byttes glödlamporna i huset ut mot lågenergilampor. Jag började med att byta de lampor jag använde mest. På den tiden var ju lågenergilamporna så fula och klumpiga. I dag finns det lampor som passar överallt, så nu har jag konsekvent satt in lågenergilampor i hela huset, säger han startade en kurs där deltagarna fick bygga en solfångare. Mikael var nog en av gruppens flitigaste elever, för innan kursen var slut hade han byggt två solfångare som i dag täcker 12,5 kvadratmeter av taket på husets södersida.

7 Fakta: Husets klimatskal och ventilation Ett bra klimatskal (väggar, tak, fönster och golv) är välisolerat, tätt och släpper ut lite värme. Mest värme försvinner ut genom fönstren. Därför är det där som energiinvesteringar lönar sig bäst, samt vid tilläggsisolering (vindsbjälklaget) av taket. Att byta fönster är en åtgärd man genomför om fönstren är i dåligt skick och ändå ska bytas. Det spar både energi och pengar. Ett bra klimatskal kräver god ventilation för att inomhusluften ska vara bra. Värme i frånluften kan återvinnas i värmeväxlare eller värmepump. Genom att återvinna värmen ur frånluften kan energianvändningen minska med procent när klimatskalet är mycket bra. Hus byggda på 1970 och 1980-talet har ofta frånluftventilation där en fläkt skapar undertryck i huset och luft strömmar in genom ventiler och otätheter. Dessa hus saknar ofta värmeåtervinning. Äldre hus, byggda före 1970, ventileras ofta med självdrag. Det innebär att luften tar sig in genom ventiler och otätheter i huset och går ut genom ventilationskanaler. Samtidigt satte jag in en ackumulatortank i huset. Även om tanken tar plats så känns det bra att få varmvatten direkt, den gamla stod i uthuset och då fick man spola bort en hink vatten innan det blev varmt. Solfångare passar speciellt bra ihop med pannor som eldas med biobränsle och är kopplade till en ackumulatortank. De genererar tillräckligt med energi för att täcka omkring hälften av varmvattenbehovet för hushållet under hela året. Solfångarna kan bidra till husets uppvärmning från tidig vår till

8 Tänk på: att tilläggsisolera vindsbjälklaget är ofta mycket lönsamt. Det är en billig åtgärd som sparar mycket energi. att ett nytt energieffektivt fönster bara släpper ut en tredjedel av värmen jämfört med äldre tvåglasfönster. Kolla gärna upp de gamla fönstrens kulturhistoriska värde. att enklare åtgärder som exempelvis att tilläggsisolera eller förbättra fönster kan vara bättre att börja med istället för att byta uppvärmningssystem det första man gör. att med energieffektiva fönster behövs inte lika många radiatorer i huset. att ett alternativ till att byta sina fönster är att byta en av rutorna mot en ädelgasfylld isolerruta eller en ruta av lågemissionstyp, det vill säga en ruta som släpper in värme men hindrar värmen från att tränga ut genom glaset. att tilläggsisolering av ytterväggar sällan lönar sig som enskild åtgärd. Däremot kan du göra det i samband med att du ska renovera fasaden. Samma sak gäller för golvet. att om du lägger in golvvärme mot mark bör du ha ungefär 250 mm isolering. Kontrollera också fuktskyddet mot mark. att täta sitt hus är en billig och effektiv åtgärd. Se alltid till att luftväxlingen är tillräcklig! att det kan uppstå buller från fläktarna i ett från- och tilluftsystem, ett så kallat FTX-system. Dimensionering av FTX- systemet är känsligt för nedsmutsning och kräver omsorg. Ställ krav på installatören bland annat när det gäller ljudnivå. att luften i ett hus med frånluftsystem ska kunna cirkulera. Luft måste kunna passera under eller över en stängd dörr, till sådana ställen där luften lämnar huset. att det är temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften som styr ventilationen i ett hus med självdrag. Därför fungerar ventilationen dåligt när det är varmt ute. 8

9 sen höst. Mikaels solfångare har varit i drift runt timmar per år och han har sin panna helt avstängd från mitten av maj till mitten av september. Det känns bra att inte behöva elda för kråkorna bara för att få varmvatten. Och varmvattnet räcker, jag har haft tre tonåringar här i huset och de lyckades inte göra slut på det, säger han Även under årets kalla månader drar solfångarna sitt strå till energistacken. Under årets två första månader gick de 47 timmar. Jag lade speciellt märke till att de levererade energi till systemet en dag när det var fem grader kallt och blåste så att man knappt kunde gå ut, berättar han. Installationen av solfångare, ackumulatortank och de rördragningar som hörde till kostade runt kronor. Men Lidköpings kommun hade fått klimatinvesteringspengar av Naturvårdsverket, så Mikael fick ett bidrag på kronor. solfångarna beräknas ge drygt kwh per år. För Mikael Stigssons del har de minskat årsförbrukningen av pellets från 6 ton till 4,5 ton.han är också mycket nöjd med hur bra solfångarna fungerat. De fungerar klockrent. Jag har inte 9

10 Fakta: Husets uppvärmning Varje hus har sina egna förutsättningar för uppvärmning. Vilket system finns i dag? Är värmen vattenburen? Hur ser ventilationen ut? Det är bara några av de faktorer som spelar in, och det är därför omöjligt att ge generella råd kring uppvärmningssystem. Men tänk på att om du byter värmesystem så är en satsning på ett system som drivs av förnybara energislag med stor säkerhet en klok framtidsinvestering, både för plånboken och växthueffekten. 10 haft något krångel eller behövt göra något underhåll, säger han. husets tvåglasfönster hade bytts bara några år innan Mikael Stigsson köpte det 1994, men det var ändå kalldrag på golvet vid fönstren och på insidan bildades kondens. Mikael tittade på möjligheten att byta ut fönstren mot treglasfönster eller att ersätta den innersta rutan med en tvåglaskassett. Men han slog det ur hågen. Det skulle ha blivit alldeles för dyrt. Dessutom ville jag behålla den gamla stilen på huset, säger han. Men när det var dags att måla fönstren hittade han en metod som var både energismart och ekonomiskt försvarbar. Då bytte han ut den innersta rutan mot ett belagt energiglas (LE-glas), ett tunt metallskick som släpper in värme men inte släpper ut den. Beläggningarna kan minska värmeförlusterna i fönster med upp till 30 procent och är i många fall lika effektivt som att sätta in treglasfönster. Fönstermålningen drog visserligen ut lite på tiden, men efter tre år har nu husets samtliga 30 fönsterrutor fått energiglas. Kalldraget och kondensen runt fönstren försvann med en gång. Och jag fick det till ett drägligt pris. En ruta på 115 x 55 cm kostade runt 150 kronor. Det blev för hela huset. Även denna gång hade Lidköpings kommun sökt pengar från Naturvårdsverket för energieffektiviseringar, så

11 Tänk på: att en ny pelletspanna är effektivare och bekvämare jämfört med en oljepanna som byggs om för pellets. att pelletseldning kräver ett förråd på cirka 6 7 kubikmeter för att få bästa ekonomi. att fjärrvärme ofta är ett energismart sätt att värma hus i tätorter. Men priset varierar kraftigt i landet. att hus värmda av el kan kompletteras med en luft-luftvärmepump. Den kan stå för procent av en villas värmebehov. att en solfångare kan svara för hela eller stora delar av behovet av varmvatten och värme under årets 4-6 varmaste månader. att ved är en förnybar energikälla som kan ge billig energi tillsammans med en ackumulatortank eller som komplement till elvärme. Men tänk också på att felaktig vedeldning är dåligt för både människor och miljö. att för varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaden med cirka 5 procent. att energiåtgången ofta blir större med golvvärme än med radiatorer. Golvvärme kräver också välisolerade fönster, för att undvika kallras. att byte av värmesystem kan förändra inomhusklimatet. En panna håller källaren torr, men byte till fjärrvärme eller värmepump kan ge fukt i källaren, skorstensstocken och på vinden. att snålspolande vattenarmaturer kan minska varmvattenförbrukningen med upp till 15 procent. att om möjligt sänka temperaturen i delar av huset eller viss tid av dygnet. Det är ofta ett enkelt sätt att spara energi. 11

12 Det går inte att hålla på och elda med ändliga resurser som bara stiger i pris. 12 Mikael fick kronor i bidrag till fönsterbytet. när mikael slår sig ner framför en av husets två kakelugnar berättar han att en tilläggsisolering av vinden och tätning av husets väggar är nästa stora projekt. Det grämer mig lite att jag inte tilläggsisolerat vinden. Det ger bra effekt för små pengar, men tiden vill inte riktigt räcka till. Men i sommar hoppas jag att jag ska få tid över, säger han. Jag håller också på att byta panelen på huset. Jag hade tänkt isolera, men insåg att det krävs tjock isolering för att det ska göra någon nytta. Då förstörs husets charm och det vill jag inte. Men jag ska i alla fall täta ytterväggarna mot vinden, det bör göra en hel del nytta.

13 Ventilationen i huset är inte så mycket att göra åt, enligt Mikael Stigsson. Det är självdrag. Jag har tittat på några former av värmeåtervinning, men det drar med sig mycket annat. Så jag nöjer mig med att försöka täta springorna i huset så gott det går och att elda i kakelugnen för att förstärka draget. Troligen kommer Mikael Stigsson att försöka energieffektivisera huset fram till den dag han flyttar. För det betalar sig, i flera avseenden. Jag förbättrar både miljön och min egen ekonomi. Man måste försöka leva i ett kretslopp, det går inte att hålla på och elda med ändliga resurser som bara stiger i pris, säger han. Men sedan känner jag mig nöjd med mig själv, bara en sådan sak att jag lyckades bygga en solfångare gör mig glad. 13

14 Fakta: Användning av hushållsel Trots att våra vanligaste hushållsmaskiner som diskmaskin, tvättmaskin och kyl/frys har blivit mycket mer energisnåla ökar förbrukningen av hushållsel. Det beror delvis på ändrade vanor vi tvättar oftare, köper allt fler apparater och lampor till våra hem. I dag är det belysningen som drar mest hushållsel. En annan bidragande orsak är datarevolutionen, där varje familjemedlem i många hushåll har en egen dator. Antalet tv-apparater har också ökat i hemmen. Många apparater står dessutom standby när de inte används, en tv som står standby dygnet runt kan dra upp till 100 kwh i onödan under ett år. Transformatorer och laddare till våra prylar drar också ström. 14

15 Tänk på: att du sparar runt 500 kwh per år om de tio mest använda glödlamporna byts ut till lågenergilampor. Kom i håg att lågenergilampor innehåller kvicksilver. När de slutat fungera ska de lämnas till kommunens insamling för el-avfall som ofta finns på återvinningscentralerna. att stänga av helt, undvika standbylägen och att dra ur sladdar till transformatorer och laddare när de inte används. att släcka i de rum som ingen är i. att låta tvätten självtorka om det inte är bråttom. att välja de mest energisnåla hushållsapparaterna när du köper nytt. att ta hjälp av energimärkningen och fråga i butiken. 15

16 Energimyndigheten Hos oss får du råd om ett energismartare boende och hushåll. Vi testar energikrävande produkter och resultaten hittar du på vår webbplats. Vill du ha kontakt med din kommunala energirådgivare, så hittar du dem där också. Läs mer på: Boverket Vi hanterar byggregler och informerar om energideklarationen som styrmedel för att minska byggnaders energianvändning, utan att det försämrar husets egenskaper. Hos oss finns bidrag att söka för effektiviserande åtgärder. Läs mer på: Konsumentverket Hos oss kan du få hjälp att jämföra elpriser, göra en energikalkyl för småhus och ta del av energispartips. Läs mer på: Naturvårdsverket Vi arbetar bland annat med att sprida kunskap om klimatfrågans konsekvenser och lösningar. Läs mer på: 16

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer