Energideklaration en investering du hämtar hem!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energideklaration en investering du hämtar hem!"

Transkript

1 Energideklaration en investering du hämtar hem!

2 ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: foto: lipkin. daniel hertzell, christer engström, nina ramsby/folio. cecilia larsson. jonas andréasson idé, form och produktion: etc

3 Det finns pengar att spara på energi energideklarationer är ett verktyg och hjälpmedel för byggnadsägare att spara: energi pengar miljö Energideklarationerna kommer att ge Sverige en bra bild av vårt byggnadsbestånd genom det register Boverket förvaltar där olika typer av statistik kan tas fram. enyckeln är ett statistiksystem för flerbostadshus och lokalbyggnader som Energimyndigheten har tagit fram i samarbete med fastighetsägare. Data som läggs in i enyckeln kan föras över till energideklarationen.

4 Verktyg för dig som är byggnadsägare! Hur mycket energi använder huset? Går det att sänka driftskostnader och samtidigt behålla ett bra inomhusklimat? Vilka åtgärder krävs? Den nya energideklarationen ska hjälpa dig som byggnadsägare att se vilka energiåtgärder som är lönsamma. Den ger också möjlighet att sänka energikostnaderna och samtidigt skapa en bättre inomhusmiljö. Därför ska eventuell ventilationskontroll (OVK) och radonmätning finnas redovisat. Ett referensvärde ges för att kunna jämföra din byggnad med andra liknande byggnader. Fakta: Här i broschyren finns kort beskrivet hur en energideklaration ska utföras, vad du som byggnadsägare behöver tänka på, hur du kan förbereda dig och hur man hittar energislukare. För att underlätta för dig som byggnadsägare och förvaltare blir det snart möjligt att göra delar av energideklarationen samtidigt som du via enyckeln rapporterar dina uppgifter till den officiella energistatistiken. Detta möjliggörs via ett samarbete mellan Energimyndigheten och Boverket. Lagen om energideklarationer trädde i kraft hösten 2006 (SFS 2006:985). Den innebär att senast vid årsskiftet 2008/2009 ska hyres och bostadsrättshus, lokaler (byggnader upplåtna med nyttjanderätt) och specialbyggnader över m2 ha energideklarerats. För nybyggda hus och hus som säljs är det krav på energideklaration från 1 januari Från årsskiftet 2008/2009 ska således även villor energideklareras men bara vid försäljning. Energideklarationen görs av en energiexpert i ett ackrediterat kontrollorgan. Innan du kontaktar en energiexpert behöver du ta fram det underlag som krävs, bland annat uppgifter om hur energin används i dag och vilka åtgärder som har genomförts.

5 Vilka underlag behövs och hur hittar du en energiexpert? Underlag till energiexperten Plocka fram de handlingar som ger ett bra underlag till energideklarationen. Det kan vara ritningar, tidigare besiktningar och energifakturor några år tillbaka i tiden. Ett annat tips är att mäta hur stor husets uppvärmda yta är, vilket gör det lättare att ta fram ett relevant jämförelsematerial med andra byggnader. Det görs enkelt genom en metod där man utgår från husets ritningar. Om byggnaden omfattas av krav på funktionskontroll av ventilationssystemet, använd senaste OVK-protokollet. Resultat från en eventuell radonmätning ska också med i underlaget. Så hittar du din energiexpert Ta kontakt med ett ackrediterat kontrollorgan, det vill säga ett företag som bland sina anställda har minst en certifierad energiexpert. Ackrediterade kontrollorgan får du tag på via SWEDAC (www.swedac.se) som har en lista på vilka företag som är aktuella under rubriken Energideklaration för byggnader.

6 Energiexperten arbetar och beräknar Energiexperten bedömer hur stor insats som behövs för att utföra energideklarationen i dialog med byggnadsägaren. Om det saknas uppgifter kommer energiexperten att göra en genomgång och eventuellt se till att byggnaden besiktigas först. För byggnadsägaren ska energiexperten visa energiminskning, vad åtgärderna kostar, dess livslängd och framtida kostnader för underhåll för att kunna ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder. Ett kalkylverktyg för kostnadseffektiva åtgärder hittar du på Boverkets hemsida: under rubriken Energieffektiva åtgärder. kan förbättras med bibehållen god inomhusmiljö. När energiexperten fyllt i alla uppgifter i det elektroniska dokumentet ges byggnaden flera jämförelsetal som gör det möjligt att jämföra byggnadens energianvändning med flera referensvärden för den typ av byggnad som energideklareras. Uppgifter som ingår i energideklarationen Energiexperter gör de undersökningar som behövs och fyller i energideklarationen. Experten får lösenord till Boverkets register och överför deklarationen elektroniskt till Boverket. Energideklarationen ska bland annat visa: rekommendationer om åtgärder som är kostnadseffektiva och minskar energianvändningen vilken energianvändning byggnaden har om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts om radonmätning har utförts om byggnadens energiprestanda enyckeln I praktiken innebär användningen av enyckeln att byggnadsägaren fyller i sina uppgifter där. När en expert får i uppdrag att energideklarera en byggnad, hämtar hon/han underlagsuppgifterna från enyckeln till energideklarationen. Överföringen kan ske automatiskt, då myndigheterna använder ett gemensamt språk för överföring av data. Därefter återstår för experten att kontrollera uppgifter, fylla i avsnittet om åtgärdsförslag, signera blanketten och överföra energideklarationen elektroniskt till Boverket. Boverket arbetar under hösten 2007 med denna importfunktion.

7 Fakta: Byggnadens klimatskal I samband med att byggnaden ska renoveras kan åtgärder utföras som minskar energianvändningen. När fasaden renoveras kan du exempelvis se över isoleringen i ytterväggarna. En av de mest lönsamma åtgärderna är att tilläggsisolera vindsbjälklaget. Vid all tilläggsisolering är det dock viktigt att ventilationen fungerar för att undvika exempelvis fuktskador. Med energieffektivare fönster kan kostnaderna för energin hållas nere. Det finns olika metoder för att energieffektivisera fönster. Läs mer i Boverkets faktablad Energieffektiva åtgärder. När energiexperten är klar Energiexperten lämnar energideklarationen till byggnadsägaren. Ägaren behöver inte följa råden från energiexperten men sannolikt kommer byggnadens driftskostnader att sjunka om råden följs. Dessutom ökar troligen byggnaden i värde. som en beständig skylt i exempelvis plast eller aluminium. Ägare till byggnader som inte sätter upp informationen Husets energianvändning riskerar vite. Informera hyresgästerna Du som byggnadsägare är skyldig att informera om energideklarationer till hyresgäster och andra som använder huset. (Detta gäller inte villaägare) Sista sidan i energideklarationen Husets energianvändning ska sättas upp i husets entré eller reception, det kan göras som en pappersutskrift eller 7

8 Kostnaden är intjänad på ett år sveriges första energideklaration enligt den nya lagen om energideklarering, gjordes på Ortopeden vid Malmö Universitetssjukhus av energiexperten Jonas Ternström, Energy Concept in Sweden AB, ECiS. En stor del av hans arbete handlar om att bygga förtroenden. Det viktigaste för oss som energiexperter är att se till att byggnadsägarna får ett förtroende för oss. Får vi inte byggnadsägaren att förstå potentialen för energibesparingar i deras egna byggnader, då blir detta tyvärr en pappersprodukt. Vad menar du med en pappersprodukt? Jo, man kan ju som byggnadsägare vara krass och bara lämna uppgifter som räcker för att fylla i Boverkets formulär för energideklaration. Ligger man sedan inom ett normalintervall kan byggnadsägaren hävda att det inte finns några möjligheter till energibesparing i huset och att det därmed inte behövs någon besiktning. Men den byggnadsägare som inte förstår vitsen med energideklarering begår ett misstag, anser Jonas Ternström: Vår målsättning som energiexperter måste vara att vårt arbete inte ska bli en kostnad för ägaren utan en besparing. Jag bedömer att procent av alla byggnader kommer att kunna göra minst en besparing som inom ett år motsvarar kostnaderna för den egna investeringen. I de dåliga fallen kanske det tar två år innan kostnaderna är betalda, men deklarationen är ändå en bra investering för framtiden. Hur lång tid tar en energideklaration? Tidsåtgången beror bland annat på hur teknikintensiv byggnaden är och hur många installationer det finns i huset och hur lätt det är att komma åt dem. Det beror också på hur mycket material i form av exempelvis ritningar och statistik som byggnadens ägare kan förse besiktningsmannen med.

9 9

10 Fakta: Uppvärmning och ventilation Den energi som går till uppvärmning av byggnaden och varmvattnen svarar för den största delen av energianvändningen. Det är ofta lönsamt att utföra åtgärder som minskar användningen, exempelvis att effektivisera och byta uppvärmingssystem. Från direktel, oljepanna eller elpanna till fjärrvärme, pellets eller värmepump. För att minska uppvärmningskostnaden kan du kontrollera att systemet är rätt inställt. Förutsättningarna från när huset byggdes kan ha ändrats och inställningarna kan behövas ställas om. De nyare ventilationssystemen är effektiva och tar till vara på utventilerad värme. De äldre fläktarna använder betydligt mer el. 10 Hur kan byggnadsägaren påverka kostnaden? Genom att ta fram så mycket underlag som möjligt, olika typer av ritningar, uppgifter om eventuella styroch övervakningssystem, internlaster (värme från belysning, maskiner etc.), energistatistik och så vidare. Väggarnas konstruktion är också bra att för oss att veta, det ger exaktare värden på transmissionsförlusterna. Ju mer information om huset och energianvändningen, desto bättre. Jag kan förstå att man behöver energideklarera i gamla hus, men hur är det i relativt nya byggnader? Alla byggnader behöver den här genomgången, det spelar ingen roll om det är nybyggt. Allt beror på hur man har förvaltat byggnaden och vad som har hänt i huset. I kommersiella lokaler byter man ofta hyresgäster och verksamhet. Då glömmer man lätt att optimera energianvändningen efter de nya hyresgästernas verksamhet. Något annat som är viktigt för dig i arbetet som energiexpert? Att ha ett helikopterperspektiv, det är då man hittar de bästa lösningarna och ser var det finns störst potential till besparing. Vår huvuduppgift är att få nöjda kunder som tjänar på att vi är där. Och då är också vi nöjda. l

11 Tänk på: att göra återkommande injusteringar av uppvärmningssystemet, särskilt efter det att förändringar gjorts som kan påverka energianvändningen (exempelvis tilläggsisolering). att mäta inomhustemperaturen under höst eller vinter i ett par lägenheter för att se om det finns en bra balans i uppvärmningssystemet. att om inomhustemperaturen minskas med en grad, minskar värmekostnaden med cirka 5 procent. att se över tätlisterna kring fönster och dörrar. att det vid byte av uppvärmningssystem finns möjlighet att välja förnybart energislag, då det är en bra investering för miljön och ger lägre energikostnader. att med till exempel vattenburet värmesystem får du en flexibel anläggning och kan byta energislag när bränslepriserna ändras. att utnyttja tillfället till energieffektivisering om åtgärder av ventilationssystem behövs. Exempelvis vid radon- eller fuktproblem. att många äldre frånluftsfläktar använder betydligt mer el än modernare fläktar. Med en varvtalsreglad fläkt kan driften anpassas efter bland annat utomhustemperaturen. 11

12 Ett nytt verktyg i jakten på slöseri 12 när bostadsrättsföreningen Toppsockret i Hökarängen i södra Stockholm har årsmöte handlar det allt mer om energifrågor. Det har lett till att de som bor i det hästskoformade huset med 143 lägenheter med en boyta på kvadratmeter och ytterligare kvadratmeter uppvärmd golvyta, lever mycket energieffektivt. Detta trots att husen byggdes i mitten av 1960-talet då få tänkte på energisparande. Nu har Toppsockret fått ett nytt verktyg i jakten på lägre energikostnader och därmed mindre miljöpåverkan energideklarationen. Jag gillar energideklarationen skarpt. Istället för en anonym räkningsökning visar deklarationen svart på vitt var det slösas och vad det kostar, säger föreningens ordförande Thomas Bäcklin. När Bostadsrättsföreningen Toppsockret lät göra den inspektion som ska ligga till grund för energideklarationen, ledde det fram till ett antal åtgärder. Vi beslutade att sätta in tätningslister i fastighetens fönster, att byta armaturer på utomhusbelysningen och att utreda möjligheterna att installera en avloppsvärmeväxlare när det är dags för stamrenoveringar inom några år, berättar Thomas Bäcklin. Några saker förvånade honom när han såg resultatet av inspektionen. Det var lite förvånande att tvättstugorna drog så mycket el i förhållande till den totala förbrukningen. Och det bredbandsnät vi har i huset drar betydligt mer el än vad vi trodde. han ser utgifterna för energideklarationen som en investering, inte en kostnad. Energideklarationen kostar oss drygt kronor, då ingår ett antal extra utredningar utöver det som krävs i deklarationen. Bara vår fjärrvärme kostar runt 1,2 miljoner kronor per år och då innebär deklarationen att man kan utföra en enda bra åtgärd eller justering, så hämtar man in hela utgiften på en vinter. Energideklarationen ska dessutom innehålla många andra åtgärder som ska löna sig på kort sikt. Just bostadsrättsföreningar är förmodligen de som kommer att ha störst nytta av energideklarationen, tror Bäcklin. I styrelserna sitter ofta lekmän, som sällan har de kunskaper som krävs för att kunna ta riktiga beslut i energi-

13 frågor. Energideklarationen kommer att bli ett bra verktyg och beslutsunderlag för dem. En sak som gör Thomas Bäcklin extra glad är att i just denna fråga går faktiskt miljö och ekonomi hand i hand. Han tror dessutom att energideklarationen kan vara bra för svenskt näringsliv. Det är unikt, det känns faktiskt som om lagstiftarna ligger före marknaden den här gången. Energideklarationen kommer på allvar att starta en marknad för energieffektivisering. en kontinuerlig styrning av värmesystemet utifrån väderprognoser (som levereras via mobilnätet) och en tilläggsisolerad vind har hittills sparat mycket energi för medlemmarna i Toppsockret. Samma sak med snålspolande vattenkranar och en ny energisnål belysning på allmänna utrymmen. Men viktigast är nog en aktiv styrelse som hela tiden arbetar med information och tips, bland annat via föreningens informationsblad. Bostadsrättsföreningen är dessutom andelsägare i en vindkraftförening, vars vindkraftverk levererar hälften av den gemensamma el som föreningen förbrukar. Enligt Thomas Bäcklin råder det enighet i föreningen om att fortsätta arbetet med att spara energi. Vi har under åren fått det allt lätttare att få med alla medlemmar. Den reaktion jag möter i dag är att medlemmarna är stolta och glada över att vi ligger i framkant när det gäller energibesparingar. l 13

14 Tänk på: att temperaturen på varmvattnet bör ligga på 60 grader i beredaren och minst 50 grader vid tappstället. Lägre temperatur ökar risken för bakterier, som till exempel legionella. Högre temperatur ger onödiga värmeförluster. att snålspolande kranar och munstycken i lägenheterna kan minska varmvattenförbrukningen med upp till 15 procent. att en stor del av energin i tvättstugan går åt för att torka tvätten. Ett stort torkskåp med avfuktare använder ungefär lika mycket el som en torktumlare. Värmepumpstorktumlare och kondenstumlare är mycket energisnålare, men dyrare att köpa. att se över om det finns för mycket belysning i vissa utrymmen, som vindar och cykelförråd. Glödlamporna bör bytas ut mot lågenergilampor som drar 80 procent mindre energi samtidigt som de räcker tio gånger längre. att elvärmekablar i stuprör som står på ett helt år, använder cirka kwh el om de är 50 meter långa och har en effekt på 10 W per meter. att utrusta motorvärmare med timer eller ett styrsystem som anpassar inkopplingstiden till utomhustemperaturen. 14

15 15

16 Boverket Boverket ansvarar för register och information för energideklaration. Vi hanterar byggregler och informerar om energideklarationen som styrmedel för att minska byggnaders energianvändning, utan att det försämrar husets egenskaper. Det finns också bidrag att söka för effektiviserande åtgärder. Läs mer på: Energimyndigheten Hos oss får du råd och tips på hur du kan minska energianvändningen i din fastighet och använda verktyget enyckeln för att jämföra din byggnads energianvändning med andra. Vi har även information om olika uppvärmningsformer och hur du gör för att byta uppvärmningssystem. Vi testar energikrävande produkter och resultaten hittar du på vår webbplats. Vill du ha kontakt med din kommunala energirådgivare hittar du dem där också. Läs mer på: Konsumentverket Hos oss kan du få hjälp att jämföra elpriser, göra en energikalkyl för småhus och ta del av energispartips. Läs mer på: Naturvårdsverket Vi arbetar bland annat med att sprida kunskap om klimatfrågans konsekvenser och lösningar. Läs mer på: 16

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alvhem 2:61, Ale Alfs Väg 8, Alvhem Reza Tehrani Täby 2014-05-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Stanstorp 1:301, Staffanstorp Villandsvägen 17 2015-08-12 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5 Byggnadens adress: 2014-09-16 Utetemperatur: ILLERVÄGEN 9 98137 KIRUNA 6 C Expert: Joel Dahl

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Röksvampen 14, Huddinge Champinjonvägen 31, Huddinge 2015-05-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Önnered 28:14, Göteborg Spektrumsgatan 26 2015-06-01 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge 2015-03-02 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Taltrasten 4, Lund Papegojevägen 37, Lund Reza Tehrani Täby 2014-02-04 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer