Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus"

Transkript

1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora a, samhälls- och vårdvetenskap Datum och tid: Plats: Tisdagen den 15 december, kl Konferensrum B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per Tillgren Cecilia Erixon Maria Frisk Anna Hallgren Tomas Ljungberg Thure Morin Gunnel Eriksson Malin Gunnarsson Margareta Burell Mats Fagerberg Ulla Pettersson Kjell-Åke Brorsson Peter Gustafsson Ingemar Haag Sture Packalén Dekanus Tf Prodekanus Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Extern ledamot Extern ledamot Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare OFR-S SACO OFR-S Ordförande, Lärarförslagsnämnden HSV Akademichef, UKKK Forskningsledare, UKK Vice akademichef, UKK Förhinder anmäls till Gunnel Eriksson, telefon , e-post 1 (3)

2 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap FÖRSLAG TILL DAGORDNING MDH 2009/1007 Sammanträdesedatum: Nr 8:2009 Ärende Bilaga 1. (09.30) Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson Mats Börjesson föreslås utses till justeringsperson 3. Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter 4. Anmälningar Föregående mötesprotokoll Tidigare utsänt Delegationsbeslut Bilaga till ärende Rapporter från dekanus, utskott och arbetsgrupper Biblioteksrådet Dekanus Forskningsutskottet (10.00) Lärarförslagsnämnden Bilaga till ärende Utbildningsutskottet 6. (10.30) 7. (10.45) 8. (11.15) Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredragande: studeranderepresentanter) Konsekvenser av kårobligatoriets avskaffande, Dnr MDH /09 (Föredragande: Gunnel Eriksson) Fastställande av utbildningsplaner, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Bilaga till ärende 6 Bilaga till ärende 7 Bilaga till ärende 8 (sänds senare) 9. Inställande/nedläggning av Startår för högskolestudier, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) 10. Förslag till ledamöter till etiska kommittén, Dnr CF-P /09 (föredragande: Malin Gunnarsson) Bilaga till ärende 9 Bilaga till ärende 10 (sänds senare) 11. Diskussion om ny nämndorganisation Bilaga till ärende 11 2 (3)

3 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap FÖRSLAG TILL DAGORDNING MDH 2009/1007 Sammanträdesedatum: Nr 8: (13.15) 12. (14.15) 13. (14.30) Information om verksamheten vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK (Föredragande Peter Gustafsson, Ingemar Haag och Sture Packalén) Övriga frågor Mötets avslutande Bilaga till ärende 12 3 (3)

4 Delegationsbeslut Bilaga 4.2 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande GEM Inställande av kurstillfällen våren 2010 (MDH /09) Nämnderna beslutar att vårterminen 2010 ställa in kurser enligt bilaga, samt Jonsson Lindén Säfström att uppdra till akademierna att i samarbete med Studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilken alternativ kurs som MDH erbjuder plats på istället. Berörd akademi ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för, som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. GEM Inställande av kurstillfällen våren 2010 (MDH /09) Nämnderna beslutar att vårterminen 2010 ställa in kurser enligt bilaga, samt Jonsson Lindén Säfström att uppdra till akademierna att i samarbete med Studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilken alternativ kurs som MDH erbjuder plats på istället. Berörd akademi ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för,,som på övriga program, och säkerställa s studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

5 Status för ärenden i Lfn HSV Ref nr och benämning Sakkunniga (SK) Status Övrigt HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Jenny Westerström, Lunds universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 6. Utlåtande finns Sökande är Ingemar Haag Ärendet klart i lfn Bilaga av 4 HSV ansökan om befordran till professor i sociologi med inriktning mot socialgerontologi Christine Roman, Örebro universitet, Klas Borell, Mittuniversitetet och Kari Waerness, Universitet i Bergen, Norge Handlingar till sakkunniga v 48. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtande från Borell och Roman finns. Sökande är Sandra Torres Beslut om SK HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v. 17 Sökande är Birgitta Bergsten HSV universitetslektor i svenska Anna-Malin Karlsson, Södertörns högskola och Niclas Abrahamsson, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 7. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Åtta sökande Ärendet klart i lfn Beslut om sakkunniga HSV universitetslektor i socialt arbete HSV universitetslektor i socialt arbete HSV universitetslektor i socialt arbete Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Åtta sökande Ärendet behandlas den 12/11 Sex sökande Ärendet behandlas den 12/11 Fyra sökande Ärendet behandlas den 12/11

6 Beslut om sakkunniga Utlåtanden finns Bilaga av 4 HSV universitetslektor i socialt arbete Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Tre sökande Ärendet behandlas den 12/11 HSV ansökan om att antas som docent i engelska Christine Räisänen, Chalmers tekniska högskola Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 13 Utlåtande finns Sökande är Diane Pecorari Ärendet klart i lfn HSV ansökan om att antas som docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning Guy Ahonen, Hanken School of Economics, Helsingfors, Finland Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 20. Utlåtande finns Sökande är Lennart Bogg Ärendet klart i lfn HSV ansökan om att antas som docent i pedagogik Sangeeta Bagga- Gupta, Örebro universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 20 Påbörjar arbetet i september Sökande är Margaret Obondo HSV professor i företagsekonomi med inriktning industriell förnyelse Sven Åke G Hörte, Högskolan Halmstad och Staffan Laestadius, KTH Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Fem sökande HSV professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring Maria Holmlund- Rytkönen, Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Evert Gummesson, Stockholms universitet och Ulf Johansson, Lunds universitet Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Fyra sökande Beslut om sakkunniga HSV Sven Åke G Hörte, Handlingar till Sex sökande

7 universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot industriell förnyelse Högskolan Halmstad och Lars Bengtsson, Blekinge tekniska högskola sakkunniga v 24. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Bilaga av 4 Beslut om sakkunniga Utlåtande från Bengtsson finns universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring Evert Gummesson, Stockholms universitet och Ulf Johansson, Lunds universitet. Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Två sökande HSV universitetslektor i nationalekonomi Richard Friberg, HHS, Stockholm och Michael Lundholm, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 37. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Fyra sökande Beslut om sakkunniga HSV professor i socialt arbete Bengt Börjesson, Ersta-Sköndal, Stockholm, Gunvor Andersson, Lunds universitet och Björn Blom, Umeå universitet Handlingar till sakkunniga v 42. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sex sökande HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Lena Borell, Karolinska institutet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 24 Sökande är Maria Müllersdorf. Ärendet klart i lfn HSV professor i vårdvetenskap En sökande HSV universitetslektor i psykologi HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Olof Rydén, Lunds universitet och Agneta Herlitz, Karolinska institutet Beslut om sakkunniga Britt-Marie Ternestedt, Ersta Sköndal högskola Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 39. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtande Rydén finns. Handlingar till sakkunnig v 37 Sju sökande Sökande är Margareta Asp

8 HSV universitetslektor i vårdvetenskap Inga sökande Bilaga av 4 HSV ansökan om befordran till universitetslektor i psykologi Sökande är Agneta Brav Ärendet behandlas den 12/11 HSV universitetslektor i sjukgymnastik Sista ansökningsdag HSV universitetslektor i sjukgymnastik Sista ansökningsdag HSV ansökan om att antas som docent i svenska Sökande är Eva Sundgren HSV ansökan om att antas som docent i företagsekonomi med inriktning mot hållbar utveckling Sökande är Birgitta Schwartz Ärenden för prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten Margareta Sandström Kjellin Margareta Asp Dan Tedenljung

9 Bilaga 6 Rapport från Mälardalens studentkår Nationellt Sveriges förenade studentkårer, SFS har skickat ut ett förslag på omorganisation av SFS på internremiss till sina medlemskårer Där bland annat Mälardalens Studentkår har svarat. Den 6 november presenterade SFS sin sammanställning om vad medlems kårerna skrivit och förslag på hur SFS ska fungera i fortsättningen. I övrigt driver SFS 2009/2010 fokusfrågorna Ett fortsatt starkt studentinflytande och Heltid är heltid. TCO släppte sin rapport Ont om lärarledd tid för studenter som visar att bristen på lärarledd tid är ett växande problem. Där utbildningar inom teknik och naturvetenskap har flest lärarledda timmar och att minst är det inom humaniora. 44% av landets humaniora studenter träffar sina lärare mindre än sex timmar i veckan. TCO och SFS kräver minst 15 lärarledda timmar i veckan. Internt Förslag till omorganisationen av Mälardalens studentkår kommer att läggas fram inför kårfullmäktige i januari. Högskolestyrelsen beslutade den 7 december formerna för att ansöka om att bli erkänd studentkår. Ansökan ska skickas in senast den 22 januari och då även stadgar ska fastställas. En halvårs rapport över de studentärenden som inkommit under hösten 2009 kommer att skickas ut till akademierna i mitten på december. Den kommer även att ligga med som bilaga till rapport från studentkåren för fakultets och utbildningsvetenskapliga nämnderna i januari.

10 Fakultetsnämnden för humaniora, FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 8:2009 samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1007 Sammanträdesdatum: Bilaga 7 1 av 34 Ärende 7 MDH /09 7. Konsekvenser av kårobligatoriets avskaffande Fakultetsnämnden har tillsammans med de övriga två nämnderna erhållit den utredning som gjorts inom högskolan med anledning av det s.k. kårobligatoriets avskaffande. Nämnderna bereds därmed tillfälle att framföra synpunkter innan eventuella beslut sker av rektor. Av internremissen framgår att nämndernas synpunkter avseende studentinflytandet och andra åtgärder för att hålla en god kvalitet på utbildningen är av särskilt intresse. Fakultetsnämndernas eventuella synpunkter önskar man få snarast möjligt, dock senast den 29 januari Förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att notera informationen enligt bifogat underlag samt att till rektor framföra följande synpunkter: - xxxx Därtill lämnar fakultetsnämnden önskemål till rektors kansli om att under 2010 få kontinuerlig information om det fortsatta arbetet. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen efter hörande av dekanus Tola Jonsson. Underlag I ärendet finns underlag i form av internremissen, promemorian Konsekvenser av kårobligatoriet med tillhörande dokument, bilaga 7.1. Delges Rektor Fakultetsnämnd NT Utbildningsvetenskaplig nämnd Sektionschefer, Rektors kansli samt UFO 1

11 Bilaga 7 2 av 34

12 Bilaga 7 3 av 34

13 Bilaga 7 4 av 34

14 Bilaga 7 5 av 34

15 Bilaga 7 6 av 34

16 Bilaga 7 7 av 34

17 Bilaga 7 8 av 34

18 Bilaga 7 9 av 34

19 Bilaga 7 10 av 34

20 Bilaga 7 11 av 34

21 Bilaga 7 12 av 34

22 Bilaga 7 13 av 34

23 Bilaga 7 14 av 34

24 Bilaga 7 15 av 34

25 Bilaga 7 16 av 34

26 Bilaga 7 17 av 34

27 Bilaga 7 18 av 34

28 Bilaga 7 19 av 34

29 Bilaga 7 20 av 34

30 Bilaga 7 21 av 34

31 Bilaga 7 22 av 34

32 Bilaga 7 23 av 34

33 Bilaga 7 24 av 34

34 Bilaga 7 25 av 34

35 Bilaga 7 26 av 34

36 Bilaga 7 27 av 34

37 Bilaga 7 28 av 34

38 Bilaga 7 29 av 34

39 Bilaga 7 30 av 34

40 Bilaga 7 31 av 34

41 Bilaga 7 32 av 34

42 Bilaga 7 33 av 34

43 Bilaga 7 34 av 34

44 Fakultetsnämnden för humaniora, FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 8:2009 samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1007 Sammanträdesdatum: Ärende 8 MDH /09 8. Fastställande av utbildningsplaner Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik samt den utbildningsvetenskapliga nämnden har fastställt nya regler för utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå vilka gäller från och med 1 juli 2009 (Dnr MDH /09). Till reglerna finns även anvisningar knutna (Dnr MDH /09) vilka kompletterar reglerna och är tänkta att utgöra stöd i arbetet med utbildningsplaner. Utbildningsprogrammens värdakademier har med utgångspunkt i de nya reglerna och anvisningarna haft att ta fram förslag till nya utbildningsplaner för program som ges efter Förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplaner för program som ges efter i enlighet med bilaga 10.1, att uppmana berörda akademierna att senast den 12 januari 2010 inkomma med justerade förslag till utbildningsplaner för resterande program som ges efter (som ännu saknar fastställd utbildningsplan), samt att uppdra åt utbildnings- och forskningssektionen att utöver beslutsdatum komplettera fastställda utbildningsplaner med diarienummer samt justerad översättning av examensbenämning i enlighet med Högskoleverkets föreskrifter (gulmarkerade avsnitt). Ärendets beredning Ärendet har handlagts av Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen, efter beredning i nämndens utbildningsutskott samt Vid nämndsammanträdet (125 ) beslutade nämnden att, med vissa justeringar, fastställa majoriteten av förslagen till utbildningsplaner samt att remittera resterande förslag till respektive värdakademi för omarbetning av tablån 1

45 Fakultetsnämnden för humaniora, FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 8:2009 samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1007 Sammanträdesdatum: under rubriken Innehåll i enlighet med gällande regler och anvisningar. De underlag som därefter inkommit och som anses uppfylla kraven avseende tablån föreslås fastställas. Det fåtal som ännu inte anses uppfylla kraven får bearbetas ytterligare med ambitionen att kunna fastställa dessa vid nämndens februarimöte. Underlag I ärendet finns underlag i form av förslag till utbildningsplaner enligt bilaga 8.1. Delges Akademichefer Administrativa chefer Utbildningsledare Sektionschefer, INF, STC och UFO 2

46 Bilaga av 39 Utbildningsplaner vilka fakultetsnämnden HSV föreslås fastställa: AKADEMI KOD BENÄMNING INR Typ HST SEE24 Ekonomprogrammet OINR NYB HST SEV24 Ekonomprogrammet OINR NYB HST SEV24 Ekonomprogrammet REDO NYB HST GKS02 Internationella marknadsföringsprogrammet _ NYB HVV YSV01 Sjuksköterskeprogrammet _ NYB UKK HHV20 Kandidatprogram i språk och humaniora KOMM NYB För kännedom: Utbildningsplaner som kräver ytterligare bearbetning innan de föreslås fastställas: - GGS02, Magisterprogrammet i arbetslivsvetenskap - SSV21, Samhällsvetenskapliga programmet 1 - ZOG21, Magisterutbildning i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling - HHV 20 OINR, Kandidatprogram i språk humaniora allmän inriktning Utbildningsplan som utgår pga förslag till beslut om inställande av tillfälle 2010/2011: - BSV20, Startår för högskolestudier 1 Mot bakgrund av förslag till beslut avseende revidering av programmet (Dnr /09)

47 Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr: X.X-000/00 Bilaga 8.1 Programkod: SEE24 OINR 2 av 39 Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap 2009-xx-xx och gäller för utbildning som ges efter Mål Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom ekonomiområdet. Ekonomprogrammet syftar till att utbilda ekonomer som kan möta morgondagens arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Eftersom ekonomer sysselsätts inom en rad olika områden är målsättningen att programmet ska ge dels en god bas inom företagsekonomi och ekonomirelaterade ämnen som statistik, handelsrätt och nationalekonomi, dels en möjlighet till fördjupning inom främst företagsekonomi. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för vidare forskarstudier. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som fördjupade kunskaper inom något av områdena marknadsföring, ekonomistyrning eller management, - visa kunskap om det företagsekonomiska områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - visa kunskap om teori och metod inom något av områdena marknadsföring, ekonomistyrning eller management, - visa kunskap om ekonomins relation till sociala och ekologiska förutsättningar i ett långsiktigt perspektiv, - visa kunskap om etiska och sociala aspekter i relation till ekonomisk teori. Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant kunskap i en ekonomisk frågeställning, samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ekonomiska frågeställningar samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

48 Sida 2 av 6 Dnr: Bilaga av 39 - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper för att bidra till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, - visa förmåga att använda informationsteknologin för att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa sådan färdighet som krävs för att självständigt arbeta inom ekonomiområdet, - kunna förstå och ta ställning till handlingsalternativ ur ett hållbarhetsperspektiv, och - kunna tillämpa ett etiskt och ekologiskt medvetet förhållningssätt i sin yrkesutövning som ekonom. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att inom marknadsförings-, ekonomistyrnings- eller managementområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om ekonomivetenskapernas möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för deras användning, - visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, - visa insikt om ledarskapets betydelse och dess utövning, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur som används är till stor del engelskspråkig, men det varierar mellan olika kurser. Särskild behörighet Områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Undantag medges från kravet på Engelska B. Urval Till högst 5 platser (per inriktning och ort) tillämpas alternativt urval bland studenter som närmast föregående läsår gått Startår till högskolestudier vid Mälardalens högskola. Till resterande platser tillämpas betygsurval 60%, provurval 40%. Innehåll Ekonomprogrammet, allmän inriktning är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning inom företagsekonomi. Utbildningen innehåller företagsekonomi om minst 90 högskolepoäng, nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng, handelsrätt om minst 15 högskolepoäng och statistik om minst 15 högskolepoäng.

49 Sida 3 av 6 Dnr: Bilaga av 39 Utbildningen inleds med ett basblock på två år, som ger goda grundkunskaper inom ekonomiområdet i vid mening. Första året ingår grundläggande kurser i företagsekonomi och nationalekonomi. Kurserna skall ge studenten grundläggande kunskaper i företagsekonomiskt tänkande och spegla olika aspekter på detsamma. Det andra årets fortsättningskurser i företagsekonomi, skall ge studenten möjlighet att bredda och använda sina kunskaper inom någon de valda inriktningarna. Under studierna skall studenten också ges större möjligheter till tillämpning av kunskaper och färdigheter. Därutöver får studenten även grundläggande kunskaper i statistik och handelsrätt. Efter basblocket följer ett års fördjupade studier inom någon av de valda fördjupningsinriktningarna. Studenten skapar sin egen profil genom sitt val av kurser. Det går till exempel att välja fördjupningskurser inom marknadsföring, ekonomistyrning eller management. Studenten kan också välja kurser från högskolans totala utbud av kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. Fördjupningsstudierna skall träna studenternas förmåga att förstå och kunna analysera affärssituationer. Undervisningen är upplagd så att studenten praktiskt får använda de teoretiska inhämtade kunskaperna. Detta sker bland annat genom olika tillämpningsuppgifter i kontakt med näringsliv och offentlig sektor. Arbetet under studietiden är självständigt. I de flesta kurser ingår arbetsmoment där studenten samverkar i grupp med andra studenter. Vanligtvis läses en kurs i taget på helfart. Ett flertal olika examinationsformer förekommer, både skriftliga individuella tentamina och skriftliga och muntliga redovisningar av grupparbeten. Termin 1 Termin 2 Företagsekonomi Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp Nationalekonomi Mikroekonomi, 15 hp Makroekonomi, 15 hp Termin 3 Termin 4 Handelrätt Handelsrättslig översiktkurs, 15 hp Statistik Statistik, grundkurs, 15 hp Företagsekonomi* Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 30 hp, eller Företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning, 30 hp, eller Företagsekonomi med inriktning mot management, 30 hp *Valbara fördjupningsinriktningar

50 Sida 4 av 6 Dnr: Bilaga av 39 Termin 5 Termin 6 Valbara fördjupningskurser i företagsekonomi Ekonomistyrning Verksamhetsstyrning ur ett controllerperspektiv, 7,5 hp Verksamhetsstyrning, 7,5 hp Marknadsföring Internationellt företagande 1, 15 hp Nordic Perspectives on Marketing and Management, 15 hp Management Organisation och entreprenörskap, 15 hp Examensarbete Kandidatuppsats i företagsekonomi**, 15 hp och/eller* Valfritt Kursval inom högskolans kursutbud för kurser inom program Valbara fördjupningskurser i företagsekonomi Ekonomistyrning Redovisning och revision, 15 hp Marknadsföring Marknader och affärsrelationer/ Integrerad marknadskommunikation, 15 hp Management Organization, Innovation and Entrepreneurship, 15 hp Examensarbete Kandidatuppsats i företagsekonomi**, 15 hp och/eller* Valfritt Kursval inom högskolans kursutbud för kurser inom program * Studenten väljer valbara och/eller valfria kurser om sammanlagt 30 hp ** Kandidatuppsats i företagsekonomi läses antingen termin 5 eller 6 *** Observera inför valet av kurser att inte alla alternativ erbjuds med platsgaranti utan vissa söks i konkurrens Val inom programmet Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns främst under termin 4, 5 och 6. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske. Notera att kurser som du väljer kan komma att ges i Västerås istället för i Eskilstuna. Värdakademi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för Ekonomprogrammet, allmän inriktning, 180 hp. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Ekonomie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science in Business and Economics) - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi (Degree of Bachelor of Social Science with a Major in Business Administration) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla

51 Sida 5 av 6 Dnr: Bilaga av 39 examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Programvärderingar utförs årsvis på en så kallad programutvärderingsdag. Kurs- och programutvärderingarna redovisas och diskuteras av programansvariga, arbetsgrupper i de olika huvudområdena och i lärarlag som arbetar med programmet varefter förändringar kan bli aktuella. En sammanställning av utvärderingar och nyckeltal redovisas även på akademirådet, där förändringar av programmets innehåll kan initieras. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och Välfärd. Ekonomprogrammet anknyter i huvudsak till inriktningen Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning. Kurserna vilar på en vetenskaplig grund genom att forskningsutbildade lärare deltar i planeringen och utvecklingen samt undervisar i programmet kurser. Flera av kurserna på avancerad nivå är direkt forskningsförberedande. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. För att förbereda för det framtida yrket, innehåller programmet en rad moment med direkt koppling till arbetslivet. Momenten kan variera beroende på kurs, men gemensamt för dem är att de kunskaper och färdigheter studierna ger, används i situationer med koppling till arbetssituationer. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Mer information om utlandsstudier finns på högskolans webbplats. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, vilka är mycket viktiga egenskaper på dagens arbetsmarknad. Att som student välja uppdrag med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra mycket för den personliga och professionella utvecklingen. Interkulturell kompetens är viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annan plats i världen.

52 Sida 6 av 6 Dnr: Bilaga av 39 Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Studenterna blir upplysta om deras rättigheter som studenter vid Mälardalens högskola. I övrigt arbetar vi utifrån högskolans policy och handlingsplan som finns publicerad under rubriken Jämlikhet och Jämställdhet på högskolans webbplats. Övriga föreskrifter För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer