Installation av HDS-instrument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av HDS-instrument"

Transkript

1 Installationsmanual

2 Dok A Installation av HDS-instrument Läs nedanstående instruktioner noggrant innan installationen påbörjas. Installationsverktyg (ingår ej i leveransen) Om du har för avsikt att dra givarkabeln genom akterspegeln behöver du antingen ett borr på 25 eller ett på 16 mm, beroende på vilken kontakt som sitter i änden på givarkabeln. Vid akterspegelsmontering krävs alltid tillgång till ett marint tätningsmedel av hög kvalitet, för användning både över och under vattenlinjen. Även nedanstående installationer kräver tillgång till dessa verktyg och förbrukningsmateriel. Installation av hel akterspegelsbygel: Verktyg: två skiftnycklar eller hylsnycklar, borrmaskin, borr på 3 mm, skruvmejsel. Förbrukningsmateriel: ingen Installation av tvådelad akterspegelsbygel: Verktyg: två skiftnycklar eller hylsnycklar, borrmaskin, borr på 3 mm, skruvmejsel. Förbrukningsmateriel: fyra rostfria träskruvar, nr 12 x 25 mm. Installation av trollingmotorfästet TMB-S: Verktyg: två skiftnycklar eller hylsnycklar, skruvmejsel. Förbrukningsmateriel: buntband Installation av akterspegelsgivare inombords: Förbrukningsmateriel: rengöringsalkohol, sandpapper nr 60 och 120, marint epoxilim. Installation av inombordsgivare: Förbrukningsmateriel: rengöringsalkohol, sandpapper nr 60 och 120, marint epoxilim. 1

3 Installation av akterspegelsgivare Givarens placering och installation är de enskilt absolut viktigaste momenten vid installation av ekolod. 1. Välj var givaren skall placeras. En akterspegelsgivare måste alltid vara i kontakt med vattnet för att fungera och monteras på en plats där vattenflödet inte störs av turbulens. Bra placering Felaktig placering Felaktig placering Bra placering På aluminiumbåtar med stabiliseringskanter på skrovet kan det vid hög fart lätt uppstå omfattande turbulens. På sådana båtar kan givaren ofta placeras mellan två sådana kanter, närmast motorn, med bra resultat. Om givaren placeras på en plats med turbulens i vattnet kan de luftbubblor som uppstår i turbulensen ge upphov till störningar i ekolodsbilden, i form av slumpmässigt förekommande streck eller punkter. Det kan i sådana fall också hända att ekolodet tappar bottenekot vid planande gång. Montera inte givaren närmare motorn än ungefär 30 cm. På detta sätt undviks störningar pga kavitation kring propellern. Försäkra dig om att givaren inte monteras så att den kan skadas vid när båten tas upp på trailer. 2

4 2. Linjering av kuggbrickor på givarfästet Linjering av kuggbrickor på fästet i ett stycke Det hela fästet levereras med två st kuggbrickor i plast. Kuggbrickorna används för att passa in givaren mot skrovet. Kuggbrickorna är märkta med bokstäverna A till E. Kuggbricka Fäste 1. Tryck in kuggbrickorna i fästet, med bokstaven A riktad mot den instansade punkten på fästets utsida, på det sätt som visas i bilden här till höger. Passa in punkten mot bokstaven A. 2. Tryck in givaren i fästet och sätt tillfälligt ledbulten på plats, på det sätt som visas i bilden här till höger. Akterspegel 3. Håll givaren mot akterspegeln. Titta på givaren från sidan. Försök justera givaren så att dess underkant blir parallell mot marken. Om den gör det är läge A rätt läge. Ta loss givaren och kuggbrickorna från fästet om det inte går att justera givaren så att dess yta blir parallell mot marken. Sätt tillbaka kuggbrickorna i fästet, denna gång med bokstaven B linjerad mot den instansade punkten i fästet. Sätt tillbaka givaren i fästet och håll det an mot akterspegeln. Kontrollera huruvida givaren hamnar parallellt mot marken. Upprepa denna procedur tills du får givaren parallell mot marken. 3

5 Inpassning av kuggbrickor med tvådelat fäste Det tvådelade fästet levereras med fyra svarta kuggbrickor i plast. Kuggbrickorna används för att passa in givaren mot skrovet. Kuggbrickorna är märkta med bokstäverna A till F. Kuggbricka 1. Placera två av kuggbrickorna på vardera sidan av fästet, med bokstaven A linjerad mot märket på fästet på respektive arm. Fäste Styr märke 2. Placera nu de andra två kuggbrickorna på givaren, med bokstaven A rakt upp på givararmen. 3. Tryck in givaren i fästet och sätt tillfälligt ledbulten på plats. 4. Håll givaren mot akterspegeln. Titta på givaren från sidan. Försök justera givaren så att dess underkant blir parallell mot marken. Om den gör det är läge A rätt läge. Akterspegel Ta loss givaren och kuggbrickorna från fästet om det inte går att justera givaren så att dess yta blir parallell mot marken. Sätt tillbaka kuggbrickorna i fästet, denna gång med bokstaven B linjerad mot den instansade punkten i fästet. Sätt tillbaka givaren i fästet och håll det an mot akterspegeln. Kontrollera huruvida givaren hamnar parallellt mot marken. Upprepa denna procedur tills du får givaren parallell mot marken. 4

6 3. Hopmontering av givarfästet När man väl fastställt rätt läge på kuggbrickorna skall givaren och fästet monteras ihop löst, på det sätt som visas i nedanstående bild. Montering av helt fäste: Låsmutter Metallbricka Gummibricka Metallbricka Kuggbrickor Bult Dra inte fast givarfästet innan du passat in enheten på mot akterspegeln. Montering av tvådelat fäste: Bult Kuggbrickor Stor planbricka Liten planbricka Låsmutter Tjock gummibricka Dra inte fast givarfästet innan du passat in enheten på mot akterspegeln. 5

7 4. Inpassning och montering av givaren på akterspegeln Justera fartgivaren så att den hamnar parallellt med båtens botten. Givarfästet monterat för lågt Givarfästet monterat för högt Akterspegel Akterspegel Akterspegel Skrovets undersida Skrovets undersida Det finns två extrema lägen du skall undvika när givaren skall monteras på akterspegeln. Det första är att fästets underkant inte får sticka ner under skrovkanten (se bilden till vänster). Det andra är att givarens undersida inte får hamna högre upp än skrovets undersida (se bilden till höger). Givarens centerlinje skall passas in mot skrovet utsida och vara parallell med marken. Givarens yta Skrovets undersida Dra inte låsmuttern på givarfästet för hårt. Om muttern dras för hårt kanske givaren inte viker upp om den skulle gå i något föremål i vattnet. Enfrekvensgivare med fäste i ett stycke monteras med kabeln över bulten och genom fästet, på det sätt som visas här. 6

8 1. Håll givaren och fästet mot akterspegeln. Passa in givaren och fästet mot skrovet och märk upp läget ordentligt. 2. Borra monteringshålen för givarfästet. Borra med borr med lämplig diameter för de skruvar som skall användas. Dra fast givaren och fästet på akterspegeln med de medlevererade skruvarna. Tänk på att fylla alla skruvhål som borras i skrovet med marint tätningsmedel. Vid montering av akterspegelsgivare på båt med V-skrov skall givarens centerlinje passas in mot skrovet på det sätt som visas i denna bild. Vattenlinje Klamma givarkabeln nära givaren. Kabeln kommer då att sitta säkert på plats. Ett eventuellt hål för givarkabeln i akterspegeln skall placeras väl över vattenlinjen. Täta hålet med lämpligt marint tätningsmedel. 7

9 Ett eventuellt hål för givarkabeln i akterspegeln skall placeras väl över vattenlinjen. Hålen skall fyllas med marint tätningsmedel av lämpligt slag innan skruvarna dras i. Dra fram givarkabeln till instrumentenheten. Se till att du får tillräckligt med slack i kabeln vid givaren. Undvik att dra givarkabeln tillsammans med andra kablar. Du kan behöva borra ett lite större hål i akterspegeln för att få igenom kontakten i änden på givarkabeln. 5. Provkör systemet för att kontrollera funktionen Det händer ibland att givarens läge efter en tids användning behöver justeras något uppåt eller nedåt. Tack vare att skruvhålen i fästet är avlånga kan skruvarna lossas något och givaren skjutas uppåt eller neråt. Fel vinkel på givaren Del av fiskbåge Givarens yta parallell med bottnen. Hel fiskbåge Om du har delar av fiskbågar i bilden, så som visas i ovanstående två bilder, kan detta bero på att givaren har fel vinkel. Kontrollera givaren och försäkra dig om att dess aktiva yta är parallell mot bottnen, på det sätt som visas i exemplet här nedan. Om det ofta händer att lodet tappar bottenekot kan detta bero på att givaren inte är i kontakt med vattnet hela tiden. Flytta ner givaren lite längre ner i vattnet och kontrollera om funktionen inte blir bättre. Om givaren kommer i kontakt med något föremål, t ex under gång, kan den komma att vikas upp. Om detta händer för ofta kan du prova att montera den lite högre upp på akterspegeln. 8

10 Montering av trollingmotorfästet TMB-S Fästet TMB-S är konstruerat för givare som skall monteras i hela fästen. Trollingmotorfästet TMB-S (best.nr ) är ett extratillbehör och kan beställas från Sportmanship Marin. Fästet TMB-S används för montering av givare som kräver helt fäste på trollingmotor. Om du ofta fiskar i vatten med många undervattensföremål, t ex sten, stubbar och träd, kan du också fundera på att välja en inombordsgivare för installation på trollingmotor. Sådana givare kan inte slås upp av föremål i vattnet. Bult Låsbricka Plastfäste Planbricka Låsmutter Montera TMB-S-fästet på givaren med hjälp av slangklämman, fjäderbrickan och plastfästet, på det sätt som visas i bilden. Slangklämma Dra upp givarkabeln längs riggen på trollingmotorn. Klamma kabeln med buntband (ingår ej). Trä igenom slangklämman genom plastfästet på det sätt som visas här ovan. Lägg den sedan runt trollingmotorn på det sätt som visas i bilden här till höger. Montera givaren så att dess yta vetter rakt ner i vattnet när motorn är nerfälld i vattnet. Dra åt slangklämman ordentligt runt trollingmotorn. Se till att du har tillräckligt med slack i kabeln för att kunna vrida och tilta motorn utan problem. 9

11 Akterspegelsgivare monterad inombords Rådgör med båttillverkaren innan du påbörjar installationen på en båt med s k sandwichskrov med flytmaterial. Vid inombordsinstallation skall givaren limmas fast på skrovets insida med epoxi. VARNING! Avlägsna inte något material från innerskrovet. Oförsiktig slipning eller sågning kan påverka skrovets hållfasthet. Kontakta båttillverkaren eller dennes representant för att få råd och information gällande skrovets konstruktion. Givare Epoxi Givaren limmad mot skrovet med epoxi. Skrov I ovanstående bild visas en akterspegelsgivare limmad med epoxi på en plan, massiv skrovsektion nära akterspegeln. Den inringade bilden är en närbild på givaren fastlimmad mot skrovet. På V-skrov bör givaren placeras på en plats där vinkeln är 10 grader eller mindre. ANM: Även om man kan limma fast en akterspegelsgivare på skrovets insida rekommenderar vi att du i stället använder en renodlad inomskrovsgivare för den typen av installation. Använd sunt förnuft vid montering av ekolodsgivare på skrovets insida. När givaren väl är fastlimmad kan den vara mycket svår att flytta. 10

12 En ekolodsgivare kan inte skicka ut och ta emot signaler genom skrov av metall eller trä. Metall- och träskrov kräver därför antingen akterspegelsgivare eller genomskrovsgivare. Många båtar har en plan kölklack som lämpar sig för montering av inombordsgivare. Om du skall montera en akterspegelsgivare som inombordsgivare måste du se till att givarens framkant riktas mot båtens för. Tänk också på att den temperatur en sådan givare med temperatursensor visar är skrovtemperaturen, inte vattentemperaturen. Kontrollera att monteringsplatsen är ren, torr och fri från olja och fett innan du limmar fast givaren. Skrovytan skall vara så slät att givarens hela aktiva yta kommer i kontakt med skrovet. Kontrollera också att kabeln är så lång att den räcker fram till instrumentet. 3. Limma fast givaren mot skrovet med epoxi. Förut 1. Slipa givarens och skrovets yta. 2. Stryk epoxi på givarens och skrovets yta. Epoxi Skrov Slipa både skrovets insida, där givaren skall limmas fast, och givarens yta. Börja gärna med ett grövre sandpapper, t ex nr 60, och avsluta med ett finare, t ex nr 160. Slipa skrovets insida så att det känns slätt vid beröring. Den slipade ytan skall ha en diameter som är ungefär 1,5 gånger så stor som givarens diameter. Torka ren de slipade ytorna på skrovet och givaren med en trasa fuktad med alkohol. Stryk på ett ca 1,5 mm tjockt lager epoxi på givarens yta och den slipade skrovytan." Kontrollera att det inte finns några luftbubblor i tätningsmedlet.. Tryck ner givaren i epoxin och vrid den i olika riktningar, så att eventuella luftbubblor pressas bort från området under givaren. Sluta vrida och trycka när du känner att givaren går emot skrovet. Lägg ett stadigt tryck på givaren, så att den ligger still medan epoxin härdar. Givaren får inte röra sig under härdningsperioden. Låt epoxin härda färdigt innan du flyttar båten. När installationen är klar skall givarens yta vara parallell mot skrovet, med så lite epoxi som möjligt emellan. Dra fram givarkabeln till instrumentenheten så snart epoxin härdat. 11

13 Installation av inombordsgivare I följande instruktioner förklaras hur inombordsgivaren monteras inombords eller på trollingmotorn. Läs nedanstående instruktioner noggrant innan installationen påbörjas. Var ytterst noggrann vid montering av inombordsgivare. När givaren väl är fastlimmad kan den vara mycket svår att flytta. ANM: Givarens placering och installation är de enskilt absolut viktigaste momenten vid installation av ekolod. Installation av inombordsgivare Rådgör med båttillverkaren innan du påbörjar installationen på en båt med s k sandwichskrov med flytmaterial. VARNING! Avlägsna inte något material från innerskrovet. Oförsiktig slipning eller sågning kan påverka skrovets hållfasthet. Kontakta båttillverkaren eller dennes representant för att få råd och information gällande skrovets konstruktion. En ekolodsgivare kan inte skicka ut och ta emot signaler genom skrov av metall eller trä. Metall- och träskrov kräver därför antingen akterspegelsgivare eller genomskrovsgivare. Många båtar har en plan kölklack som lämpar sig för montering av inombordsgivare. Givare Givaren limmad mot skrovet med epoxi. Epoxi Skrov I ovanstående bild visas en inombordsgivare limmad med epoxi på en plan, massiv skrovsektion nära akterspegeln. Givaren bör installeras så nära akterspegeln och så nära centerlinjen som möjligt. Kontrollera att monteringsplatsen är ren, torr och fri från olja och fett innan du limmar fast givaren. Skrovytan skall vara så slät att givarens hela aktiva yta kommer i kontakt med skrovet. Tänk också på att kontrollera att kabeln är tillräckligt lång, så att den kan dras ända fram till instrumentet. 12

14 På V-skrov bör givaren placeras på en plats där vinkeln är 10 grader eller mindre. Epoxi 1. Slipa givarens och skrovets yta. 2. Stryk epoxi på givarens och skrovets yta. 3. Limma fast givare mot skrovet med epoxi. Skrov Dra fram givarkabeln till instrumentenheten så snart epoxin härdat. Slipa både skrovets insida, där givaren skall limmas fast, och givarens yta. Du kanske vill börja med ett grövre sandpapper, t ex nr 60, och avsluta med ett finare, t ex nr 160. Slipa skrovets insida så att det känns slätt vid beröring. Den slipade ytan skall ha en diameter som är ungefär 1,5 gånger så stor som givarens diameter. Torka ren de slipade ytorna på skrovet och givaren med en trasa fuktad med alkohol. Stryk på ett ca 1,5 mm tjockt lager epoxi på givarens yta och den slipade skrovytan. Kontrollera att det inte finns några luftbubblor i epoxin. Tryck ner givaren i epoxin och vrid den i olika riktningar, så att eventuella luftbubblor pressas bort från området under givaren. Sluta vrida och trycka när du känner att givaren går emot skrovet. Lägg ett stadigt tryck på givaren, så att den ligger still medan epoxin härdar. Givaren får inte röra sig under härdningsperioden. Låt epoxin härda färdigt innan du flyttar båten. När installationen är klar skall givarens yta vara parallell mot skrovet, med så lite epoxi som möjligt emellan. 13

15 Installation av inombordsgivare på trollingmotor Givarens ovansida är krökt för att passa till trollingmotorns profil. Du behöver slangklämma som är så stor att den går att lägga runt trollingmotorn. Slangklämman ingår inte i leveransen. Kontrollera att du har tillräckligt med slack i kabeln, så att du kan vrida och tilta motorn utan problem, innan du drar fast givaren. 1. Trä slangklämman genom fästet på givaren enligt nedanstående bild. 2. Lägg klamman runt trollongmotorn enligt nedanstående bild. Dra fast slangklämman ordentligt på trollingmotorn. Givaren skall monteras för om skäddan på motorn. Montera givaren så att dess yta vetter rakt ner i vattnet motorn är nerfälld i vattnet. Slang klämma Buntband Buntband Slang klämma Givare Dra upp givarkabeln längs riggen på trollingmotorn. Klamma kabeln med buntband (ingår ej). 14

16 Underhåll av givaren Gör regelbundet ren givarens aktiva yta. Olja och andra ämnen på givarens aktiva yta kan påverka dess funktion negativt. Regelbunden rengöring säkerställer lång och problemfri livslängd. 15

17 Montering av instrumentet: Montering på bygel eller infällt Instrumentet levereras med en bygel för montering på instrumentpanel. Det ingår även en mall och fyra skruvar för infälld montering. Bestäm var instrumentet skall monteras. Skruvar för montering av bygeln ingår inte i leveransen. Bygelmontering ANM: Läs följande instruktioner noggrant och dubbelkolla kablarnas längd innan du påbörjar installationen. Bygeln levereras med hål för träskruv eller genomgående skruv. Kontrollera att det finns tillräckligt med plats bakom instrumentet de nödvändiga kablarna och vinkling av instrumentet. Bygelarmarna skall vara något lutande mot instrumentets framsida. 1. Använd bygeln som mall och märk upp monteringshålen, inklusive kabelhålet. 2. Borra ett hål på 25,4 mm för kablarna (givarkabel, strömförsörjnings-/datakabel, ethernetkabel och nätverkskabel. Kablaran skall dras genom det stora centrumhålet i bygeln. 16

18 3. Dra fast bygeln på monteringsytan med självgängande eller genomgående skruvar. 4. Dra fram kabeln genom hålet mitt på bygelns nedre del. Lämna tillräckligt med överskottskabeln för att kunna vinkla instrumentet. 17

19 Monteringsbygel Monteringsrattar Monteringsbygel Monteringsrattar 4. Dra fast instrumentet i bygeln med hjälp av monteringsrattarna. Kabelkontakter Uttag Uttag 5. Dra fram kabelkontakterna till respektive uttag på enhetens baksida. Kablar och uttag är märkta. Anslut kontakterna i respektive uttag. Starta enheten och kontrollera att kontakter sitter ordentligt i respektive uttag. 18

20 Infälld installation Instrumentet levereras med fyra skruvar och mall för infälld montering. Kontrollera att det finns tillräckligt med plats för kablarna bakom panelen innan du tar upp monteringshålet i panelen. Börja sedan med att tejpa fast mallen på monteringsytan. Borra de fyra styrhålen med ett borr på 3 mm. På den mall som levererats med instrumentet finns uppgifter om olika mått, även om storleken på den hålsåg som behövs för att såga upp de hörnhål som visas här nedan. Såga bara längs den prickade linjen på mallen. De fyra hörnhålen markeras av dessa skuggade fält. Såga upp de fyra hörnhålen, skuggade områden i ovanstående mall, med en hålsåg. Detta förfarande ger jämnare och rundare hörn för infälld montering. 19

21 Såga upp hålet i monteringsytan (skuggade områden) längs dessa punktlinjer. Såga upp längs punktlinjerna mellan hålen med en sticksåg. Såga längs den inre punktlinjen, inte den yttre heldragna linjen. I denna bild visas hur enheten monteras på monteringsytan. 1) Placera enheten i det hål som tagits upp i monteringsytan. 2) Skruva fast enheten på monteringsytan med hjälp av de medlevererade skruvarna. Monteringsyta Ram 3) Det kan finnas tejp runt instrumentets framsida. Om så är fallet skall den skyddande plastfilmen tas bort innan ramen sätts på plats. 4) Montera ramen på instrumentet. Om enheten skulle kunna exponeras för vatten skall ett marint tätningsmedel appliceras mellan instrumentet och monteringsytan. 20

22 Kompatibilitet Kombiinstrument, ekolod och GPS Ekolod Strömförsörjning/data ENET (Ethernet) Nätverk GPS-navigator Strömförsörjning/data ENET (Ethernet) Nätverk 21

23 Kopplingsschema för strömförsörjnings-/datakabel Den gula ledaren är en signallina för aktivering av tillbehör. Strömförsörjnings-/ datakabel Strömförsörjningskabel (3 ledare) Datakabel (5 ledare) Röd (+) ledare med säkringshållare och säkring Svart (-) Gul TX (+) Blå TX (-) Orange RX (+) Grön RX (-) Skärm (jord) - + Batteri Ledarna i datakabeln används för uppkoppling av NMEA 0183 och RS-422. RS-232 och RS-422 används också på modellerna HDS-8 och HDS-10. Se även de detaljerade ritningarna på nästa sida. I ovanstående bild visas hur strömförsörjnings-/datakabeln ansluts till energikällan. 22

24 Kopplingsschema för system med flera enheter och tillbehör Ethernet-kablar NEP-1 LBS-1 Säkring och säkringshållare. Den röda ledaren i varje strömförsörjningskabel skall säkrast mellan respektive instrument och batteriet. - + De fyra gula ledarna (signalledare för aktivering av tillbehör) från de olika strömförsörjningskablarna skall kopplas ihop. I ovanstående bild visas två HDS-enheter och en LBS-1 anslutna via en NEP-1. Strömförsörjningskabeln från varje enhet innehåller en gul ledare. Denna gula ledare är avsedd för aktivering av vissa tillbehör. Koppla ihop de gula ledarna. När du använder någon av de gula ledarna för att koppla in enheter som kan fjärrstartas kan detta göras från en och samma plats, inklusive ekolodsoptimeringar och expansionsportar. 23

25 Kopplingsschema datakabel: HDS-8 och HDS-10 NMEA0183-kablage (datakabel) Modellerna HDS-8 och HDS-10 har försetts med en kommunikationsport (RS-422) för kommunikation enligt protokollet NMEA 0183 version 2.0. Porten Com1 (en seriekommunikationsport) kan användas för sändning och mottagning av NMEAdata. Två RS-232-portar (Com 1 och Com 2) kan väljas i programmet. Dessa portar används för inkommande och utgående NMEA-data. De fem ledarna i datakabeln kombineras med s+trömförsörjningsledare till en gemensam kabel för strömförsörjning och kommunikation. Com 1 (RS-422) använder den gula och den blå ledaren för utgående data, den orangefärgade och den gröna för inkommande data och skärmen som signaljord. Strömförsörjnings-/ datakabel Datakabel Gul TX (+) Mottagning (+) Com 1 till enhet (RS-422) Blå TX (-) Orange RX (+) Grön RX (-) Mottagning (-) Sändning (+) Sändning (-) Till enhet Skärm (jord) Jord 24

26 Kopplingsschema datakabel: HDS-8 och HDS-10 NMEA0183-kablage (datakabel) Com 1 (RS-232) använder den gula ledaren för utgående signal, den oreangefärgade för inkommande signal och skärmen för signaljord. Com 2 (RS-232) använder den blå ledaren för utgående signal, den gröna för inkommande signal och skärmen för signaljord. Strömförsörjnings-/ datakabel Datakabel Gul TX Mottagning Com 1 till enhet (RS-232) Orange RX Skärm (jord) Sändning Jord Till enhet Blå TX Mottagning Com 2 till enhet (RS-232) Grön RX Skärm (jord) Sändning Jord Till enhet 25

27 Kopplingsschema datakabel: HDS-5 och HDS-7 NMEA0183-kablage (datakabel) Modellerna HDS-5 och HDS-7 har försetts med en kommunikationsport (RS-422) för kommunikation enligt protokollet NMEA 0183 version 2.0. Porten Com1 (en seriekommunikationsport) kan användas för sändning och mottagning av NMEAdata. De fem ledarna i datakabeln kombineras med strömförsörjingsledare till en gemensam kabel för strömförsörjning och kommunikation. Com 1 (RS-422) använder den gula och den blå ledaren för utgående data, den orangefärgade och den gröna för inkommande data och skärmen som signaljord. Strömförsörjnings-/ datakabel Datakabel Gul TX (+) Mottagning (+) Com 1 till enhet (RS-422) Blå TX (-) Orange RX (+) Grön RX (-) Mottagning (-) Sändning (+) Sändning (-) Till enhet Skärm (jord) Jord 26

28 27

29 Besök vår webbsida: 28 Upphovsrätten 2008 Alla rättigheter förbehålls. Lowrance Electronics, Inc.

30 Sportmanshipmarin AB Box Billdal

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten.

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten. Ekolod Art. nr 31-4650 Svensk monteringsanvisning PIRANHA 1 & 2 1. Tänk på detta innan montering Två delar måste monteras på båten: Givaren och huvudenheten. Huvudheten visar information på display och

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

NX Tri Ducer. Installationsmanual Svensk

NX Tri Ducer. Installationsmanual Svensk NX Tri Ducer Installationsmanual NX TRI-Ducer 1 NX TRI-Ducer Edition: April 2007 2 NX TRI-Ducer Monteringsinstruktion för Tri-transducer 1 Generellt... 3 1.1 Användning... 3 1.2 Verktyg och materiel...

Läs mer

HBA. Monteringsanvisning LEGION Ljusramp. Längder: 610 mm. Professionella produkter - för säkerhets skull!

HBA. Monteringsanvisning LEGION Ljusramp. Längder: 610 mm.   Professionella produkter - för säkerhets skull! HBA Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION Ljusramp Längder: 61 mm 211-7 HBA Fordonsteknik AB Fågelviksvägen 18-2 15 53 Norsborg vxl 8-889 order 8-519291 info@hba.nu

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan SVENSKA www.simrad-yachting.com www.lowrance.com 1 Förord Varning: Det är ditt fulla ansvar att installera och använda instrumentet

Läs mer

Lod TH 52 - Givare - Svensk English

Lod TH 52 - Givare - Svensk English Lod TH 52 - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 2 LOD TH52 INNEHÅLL: 1 Användning...4 1.1 Verktyg och materiel... 4 2 Placering av givaren...5 2.1 Akustiskt

Läs mer

HBA. Monteringsanvisning LEGION Ljusramp. Längder: 762 mm, 914 mm, 1092 mm, 1245mm, 1372 mm, 1524mm.

HBA. Monteringsanvisning LEGION Ljusramp. Längder: 762 mm, 914 mm, 1092 mm, 1245mm, 1372 mm, 1524mm. HBA Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION Ljusramp Längder: 762 mm, 914 mm, 1092 mm, 1245mm, 1372 mm, 1524mm 2012-06 HBA Fordonsteknik AB Fågelviksvägen 18-20 145 53

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Hydraulstyrning. Gör det själv Sid 1 av 7. Text och foto: Lars H Lindén

Hydraulstyrning. Gör det själv Sid 1 av 7. Text och foto: Lars H Lindén Sid 1 av 7 Hydraulstyrning Text och foto: Lars H Lindén Har man en gång kört en motorbåt med hydraulstyrning finns inget annat. Det kostar en hel del och tar lite tid att montera, men det är värt varenda

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Rutgerson 50mm Självslående focksystem manual - Svenska

Rutgerson 50mm Självslående focksystem manual - Svenska Rutgerson 50mm Självslående focksystem manual - Svenska Följer du noggrant följande anvisningar, kommer ditt seglande med hjälp av vår självslående fock att bli problemfritt. Skenan har en given idealplacering

Läs mer

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk NX Trådlöst Vindgivarset Installationmanual NX Vindgivarset 1 NX Vindgivarset Edition: April 2007 2 NX Vindgivarset Innehåll 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Part specifikation... 4 3 INSTALLATION...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S VERKTYG Borrmaskin Borr Hålsåg Bits Ø 2.5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 3.5 mm (9/64 ) Ø 4 mm (5/32 ) Ø 5 mm (3/16 ) Tätningsmassa SIKA Ø 19 mm (3/4 ) Ø 76

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2)

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Obs! Varning! Tänk på att vissa gevär behöver en kraft på drygt 100kg när man pressar ihop/demonterar fjädern. Man måste ha stor respekt för fjädrar som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 202 och senare Modellnr 20-5030 Modellnr 20-5045 Form No. 3386-97 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Rutgerson 32mm Självslående focksystem manual - Svenska

Rutgerson 32mm Självslående focksystem manual - Svenska Rutgerson 32mm Självslående focksystem manual - Svenska Följer du noggrant följande anvisningar, kommer ditt seglande med hjälp av vår självslående fock att bli problemfritt. Skenan har en given idealplacering

Läs mer

echo installationsinstruktioner

echo installationsinstruktioner När du planerar monteringen ska du välja en monteringsplats som du kan se när du manövrerar fartyget, som ger enkel åtkomst till knapparna på echoenheten och som har lämpligt avstånd från en kompass (sidan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S VERKTYG Borrmaskin Borr Hålsåg Bits Ø 2.5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 3.5 mm (9/64 ) Ø 4 mm (5/32 ) Ø 5 mm (3/16 ) Tätningsmassa SIKA Ø 19 mm (3/4 ) Ø 76

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA DISPLAY

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA DISPLAY Ver. 1.1 Art.Nr 81003 INSTRUKTION FÖR ATT BYTA DISPLAY Detta är en instruktionsanvisning för att byta Displayen. Läs igenom instruktionen, titta på bilderna och planera ditt arbete innan du börjar. Vid

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Vindgivare Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Vindgivare Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Vindgivare Installationsanvisning svensk WIND Svenska 12-1 Svenska WIND Denna manual är skriven för: Vindgivare Utgåva: November 2002 12-2 WIND Svenska NX2 Givare Installationsmanual

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner.

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Byte av akterspegel. Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Vår båt var så mjuk i aktern att motorn svajade.

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Denna guide är tänkt att användas tillsammans med ER produktkatalog där de flesta profiler och tillbehör

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Comfort sänglyftsystem

Comfort sänglyftsystem Instruktioner för användare av Comfort sänglyftsystem ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! Monteringsanvisning 0.0 Leveransen omfattar Leveransen av Comfort

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Elektrisk motor (OZ Marine Single) monterad i en Späckhuggare F

Elektrisk motor (OZ Marine Single) monterad i en Späckhuggare F Elektrisk motor (OZ Marine Single) monterad i en Späckhuggare F I båten satt tidigare en tvåtakts bensinmotor, Vire 7, med rak axel och en Gori foldingpropeller. Bortmontering av gamla motorn inkl axel

Läs mer

TriomiX Blodvagga. Bruksanvisning

TriomiX Blodvagga. Bruksanvisning TriomiX Blodvagga Bruksanvisning 1 2 Innehållsförteckning Bakgrund 4 Rengöring 5 Innehåll i förpackningen 6 Montering 7 Funktionsbeskrivning 9 Uppladdning 9 Starta och stanna vaggan 10 Val av hastighet

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

SKJUTDÖRR PALLADIUM DE LUXE

SKJUTDÖRR PALLADIUM DE LUXE MONTERINGSANVISNING 07 EN 14428:2008+A1 SKJUTDÖRR PALLADIUM DE LUXE Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas. Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borrning under installationen.

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Montage av ACSS duschpaneler

Montage av ACSS duschpaneler Montage av ACSS duschpaneler Avser ny infästning som börjat levereras 2015 Modeller: ACSS Duschpanel 120, 121, 200, 201, 220, 221, 300, 320, 321 1 Förberedelser Anslutning av vatten ovanifrån: Dra 15 mm

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Ett förslag på montering- och användar instruktioner för er modul

Ett förslag på montering- och användar instruktioner för er modul Ett förslag på montering- och användar instruktioner för er modul Denna fil skickas till alla våra kunder via epost, vill ni istället ha det utrskrivet och skickat till er så återkom bara till oss via

Läs mer

Byggbeskrivning UC-Pole Byggbeskrivning för Unit Counter Pole

Byggbeskrivning UC-Pole Byggbeskrivning för Unit Counter Pole Byggbeskrivning för Unit Counter Pole CDT 2009-09-01 2009-08-04 EXCEPTO1155A 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Översikt... 3 Kontrollera material... 3 Byggbeskrivning... 3 Förbered materialet...

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

FF-17 Förförstärkarlåda, sida 1.

FF-17 Förförstärkarlåda, sida 1. FF-17 Förförstärkarlåda, sida 1. Varför rekommenderas 3 mm oljehärdad board ( masonit )? (I texten nedan bara kallad board.) Det är ett isolerande material, så man riskerar inga elektriska överslag och

Läs mer

Solarfångare SUN+ system

Solarfångare SUN+ system 20120601 BRUKSANVISNING och beskrivning av Solarfångare SUN+ system Observera! Läs igenom hela manualen före arbetet startar. Se till att följande detaljer, förutom själva panelen, finns med i SUN+ system

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

SKJUTDÖRR Palladium 4-delad med skjutdörrar

SKJUTDÖRR Palladium 4-delad med skjutdörrar MONTERINGSANVISNING 07 EN 14428:2008+A1 SKJUTDÖRR Palladium 4-delad med skjutdörrar Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas. Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borrning

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c Multi Dragstång Monteringsanvisning/Reservdelslista 00-0- 8-5090c Beskrivning VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, framdelar och bakre fästen som monteras samman med bultförband. Delarna

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Elektrisk motorvärmare, 230V, 4 cyl turbo

Elektrisk motorvärmare, 230V, 4 cyl turbo Installation instructions, accessories Anvisningsnr 31260696 Version 1.2 Art. nr. 31260693 Elektrisk motorvärmare, 230V, 4 cyl turbo IMG-279201 Volvo Car Corporation Elektrisk motorvärmare, 230V, 4 cyl

Läs mer

Förbereda maskinen 1. Parkera maskinen på en plan yta. Montera satsen. Lampsats eller lampkopplingssats T4240-klippare. Montera baklamporna

Förbereda maskinen 1. Parkera maskinen på en plan yta. Montera satsen. Lampsats eller lampkopplingssats T4240-klippare. Montera baklamporna Lampsats eller lampkopplingssats T4240-klippare Modellnr 02844 Modellnr 02845 Form No. 3415-721 Rev A Monteringsanvisningar Förbereda maskinen 1. Parkera maskinen på en plan yta. Figur 1 g196985 2. Koppla

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Instruktion för svart 32mm slang, kallas även dukt. Läs hela anvisningen innan du börjar gräva. Installationen utförs i delmoment.

Instruktion för svart 32mm slang, kallas även dukt. Läs hela anvisningen innan du börjar gräva. Installationen utförs i delmoment. Instruktion för svart 32mm slang, kallas även dukt. Läs hela anvisningen innan du börjar gräva. Installationen utförs i delmoment. Först och främst ska du bestämma var i huset du vill komma in med fibern.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Byggsats. Elektromekanik/Mekatronik L08-1 ELMILJÖ MODERN

Byggsats. Elektromekanik/Mekatronik L08-1 ELMILJÖ MODERN Byggsats Elektromekanik/Mekatronik L08-1 MODERN ELMILJÖ För att få en överblick av hur den här byggsatsen skall göras och till vad den skall användas, finns på www.modernelmiljo.se en film som kort beskriver

Läs mer

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Art.nr: 000510SE Rev.006, 1(7) Innehållsförteckning 1. Planera... 3 2. Demontering av handtag och mothåll... 3 3. Montera täckpluggar.... 3 4. Borra

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr Modellnr 132-4165 Form No. 3395-942 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den här produkten innehåller en eller flera

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI Denna monteringsanvisning beskriver enbart uppackning, upphängning och montering av kåpor. Information om igångkörning samt drift- och skötsel finns på Jevens hem:

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 4...1 5...1 6...1 2 DNX5220BT/ DNX5220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340191 / 1340193) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340191 / 1340193). Värmevakten

Läs mer

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE)

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE) GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...1 3...1 4...1 5...2 6...1 7 endast DNX8220BT...1 8 endast DNX8220BT...1 9...1

Läs mer

MEDIUM & PREMIUM. Montageinstruktion. Lämpliga tillbehör vid montering. 1. Kontroll och rengöring av hisskorg

MEDIUM & PREMIUM. Montageinstruktion. Lämpliga tillbehör vid montering. 1. Kontroll och rengöring av hisskorg MEDIUM & PREMIUM Montage av ny hissinredning i: - Ny blackbox - Befintlig hisskorg Montageinstruktion Lämpliga tillbehör vid montering Läs igenom montageinstruktionen och produktionsunderlagen innan du

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü genomskrovsgivare

Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü genomskrovsgivare Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Monteringsanvisning. Saildrive 330. Nyköpings Marinkonvertering AB, rev. 061001

Monteringsanvisning. Saildrive 330. Nyköpings Marinkonvertering AB, rev. 061001 Monteringsanvisning Saildrive 330 Nyköpings Marinkonvertering AB, rev. 061001 Läs igenom innan du börjar montera: Viktigt: Innan installationen påbörjas; Läs igenom hela monteringsanvisningen samt Instruktionsboken.

Läs mer