Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner"

Transkript

1 Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar. Om du inte gör det kan det få till Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att observera vattnet runt båten när du navigerar. Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt som avviker från de här instruktionerna kan det leda till personskador eller skador på utrustningen. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar. MEDDELANDE Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i. Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad marinmontör. För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt måste du installera Garmin givaren i enlighet med följande instruktioner. Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen. Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmin produktsupport. Registrera enheten Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag. Gå till Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe. Kontakta Garmin produktsupport Gå till för lokal supportinformation. I USA ringer du eller I Storbritannien ringer du I Europa ringer du +44 (0) Läsa in den nya programvaran på ett minneskort Du måste kopiera programuppdateringen till ett minneskort. 1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn. 2 Gå in på 3 Välj Hämta bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort". 4 Läs och godkänn villkoren. 5 Välj Hämta. 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Uppdatera enhetsprogramvaran Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste programvaran på ett minneskort. 1 Slå på plottern. 2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen visas. OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts in. 3 Följ instruktionerna på skärmen. 4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs. Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är klar. 5 Ta bort minneskortet. OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen. Verktyg som behövs Borrmaskin 3 mm borrspets ( 1 / 8 tum) 9 mm borrspets ( 3 / 8 tum) 13 mm borrspets ( 1 / 2 tum) 25 mm centrumborr (1 tum) (glasfiberskrov) 29 mm centrumborr (1 1 / 8 tum) (glasfiberskrov) 32 mm centrumborr (1 1 / 4 tum) (glasfiberskrov) 32 mm hålsåg (1 1 / 4 tum) (metallskrov) Bandsåg eller bordsåg Polygrip eller skiftnyckel Maskeringstejp Marint tätningsmedel Epoxilim eller tätningsmedel för blottad kärna (skrov med glasfiberkärna) Om givaren Givaren sänder och tar emot ljudvågor genom vattnet och skickar ljudvågsinformation till din Garmin ekolodenhet. Monteringsplatsavvägningar På båtar med utombordare eller drev À ska givaren monteras framför och nära motorn eller motorerna. På båtar med inombordsmotor Á ska givaren monteras framför och långt ifrån motorns propeller och axel. På båtar med stegat skrov  ska givaren monteras framför det första steget. På långkölade båtar à ska givaren monteras i en lätt vinkel som pekar mot fören, inte parallellt med centrumlinjen. Juni 2015 Tryckt i Taiwan _0B

2 På båtar med fenköl Ä ska givaren monteras från 25 cm till 75 cm (från 10 till 30 tum) framför kölen, och högst 10 cm (4 tum) åt sidan från centrumlinjen. På båtar med deplacementskrov Å ska givaren monteras cirka 1 / 3 av vattenlinjens längd för båten från fören och från 150 till 300 mm (från 6 till 12 tum) vid sidan av centrumlinjen. Givaren ska monteras parallellt med båtens längslinje. Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag, vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet. Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa prestanda. Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid sjösättning, flyttning eller förvaring. På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för propellern. Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens prestanda och skada propellern. På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan dreven, om möjligt. Skära till fairingblockets vinkel Ett fairingblock gör att givaren hamnar parallellt med vattenlinjen för ökad ekolodsnoggrannhet. Du måste mäta skrovvinkeln på båtens skrov för att avgöra om ett fairingblock behövs för att montera givaren. Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5 bör du använda ett fairingblock för att montera givaren. Skrovvinkel Skrovvinkeln är den vinkel som bildas mellan en vågrät linje och ett båtskrov i en enskild punkt. Du kan mäta skrovvinkeln med en vinkelsökare, gradskiva eller digital mätare. Du kan också fråga båttillverkaren om skrovvinkeln för en viss punkt på båtens skrov. OBS! En båt kan ha flera olika skrovvinklar beroende på skrovets form. Mät skrovvinkeln bara på den plats där du tänker installera givaren. Skära fairingblocket Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar. 1 Använd träskruvar för att fästa fairingblocket på en träbit. Träbiten blir din skärlinjal när du skär fairingblocket. 2 Mät skrovvinkeln på monteringsplatsen. 3 Luta bordsågbladet À så att det stämmer överens med skrovvinkeln och fäst såganslaget. Båtskrov med glasfiberkärna Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare i ett skrov med kärna med fairingblock Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5 måste du använda ett fairingblock för att montera enheten. Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar i ett skrov med glasfiberkärna Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du borra hål för givarskaftet (Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar i ett skrov med glasfiberkärna) och du måste skära fairingblocket (Skära fairingblocket). Om du inte gör det kan det få till Kärnan måste skäras och tätas noga för att skydda mot vattenläckage. 1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och 2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de 3 Borra ett rikthål på 3 mm ( 1 / 8 tum) genom mallen och skrovet på platsen för skafthålet. 4 Placera fairingblocket på bordet så att skärlinjalen vilar mot anslaget Á och vinkeln matchar vinkeln på monteringsplatsen. 5 Justera såganslaget för att säkerställa att fairingblocket har en minsta tjocklek på 13 mm ( 1 / 2 tum). OBS! Den maximala skärvinkeln för fairingblocket är Skär fairingblocket. 7 Använd en rasp eller ett elverktyg till att forma fairingblocket efter skrovet så exakt som möjligt. 8 Använd den resterande delen av fairingblocket som stödblock inuti skrovet. 4 Placera maskeringstejp över rikthålet och det omgivande området på utsidan av skrovet för att undvika skador på glasfibern. 5 Använd en borrspets på 25 mm (1 tum) på platsen för skafthålet och borra från utsidan av skrovet genom det yttre lagret À, det inre lagret Á och kärnan Â. 6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre lagret runt hålet. 7 Täta den blottade inre kärnan med epoxilim à och låt epoxilimmet stelna ordentligt. 2

3 8 Håll borren med en borrspets på 9 mm ( 3 / 8 tum) lodrätt och borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom skrovet från utsidan av skrovet. 9 Sandpappra och rengör området runt hålen. Installera givaren med fairingblock OBS! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet 1 Om rotationsskyddade bultar À är monterade på givaren tar du bort dem. 2 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á. 8 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de 9 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa stödblocket mot givarskaftet med den medföljande skrovmuttern på 35 mm Å, gummibrickan på 24 mm och nylonbrickan på 26 mm Æ. Dra inte åt skrovmuttern för hårt. 10Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa stödblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de medföljande M8-muttrarna Ç och brickorna på 8 mm È. Dra inte åt M8-muttrarna för hårt. 11Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren. Genomskrovsgivare i ett skrov med kärna utan fairingblock Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5 kan du montera enheten utan ett fairingblock. Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar med hjälp av en mall Om du inte gör det kan det få till 3 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på fairingblocket Â. 4 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av fairingblocket som måste ha kontakt med skrovet. 5 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av stödblocket à som måste ha kontakt med det inre skrovet. 6 Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln Ä och givarskaftet genom monteringshålet. 7 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över givarskaftet och sätter fast det ordentligt mot det inre skrovet. Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen. Om du inte använder ett fairingblock eller en isoleringsplatta ska du följa dessa instruktioner för att montera givaren. 1 Beskär den medföljande givarmallen. 2 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och 3 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de 4 Håll centrumborren på 25 mm (1 tum) lodrätt och borra hålet för givarskaftet från utsidan av skrovet. 5 Håll borren med en borrspets på 9 mm ( 3 / 8 tum) lodrätt och borra hålen för de rotationsskyddade bultarna från utsidan av skrovet. 6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre lagret runt hålen. 3

4 Installera givaren utan fairingblock OBS! När du installerar en givare i ett skrov utan glasfiberkärna ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet 1 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á och på sidorna av givarplattan  som måste ha kontakt med skrovet. Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar i ett skrov utan kärna eller ett glasfiberskrov Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du borra hål för givarskaftet och du måste skära fairingblocket (Skära fairingblocket). Om du inte gör det kan det få till 2 Från utsidan av skrovet för du in givaren genom monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet. 3 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de 4 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern på 35 mm Ã, nylonbrickan på 26 mm Ä och gummibrickan på 24 mm Å på givarskaftet. Dra inte åt skrovmuttern för hårt. 5 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa de medföljande M8-muttrarna Æ och nylonbrickorna på 8 mm på de Dra inte åt M8-muttrarna för hårt. 6 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren. Båtskrov utan kärna/glasfiberskrov Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare i ett skrov utan kärna/ glasfiberskrov med fairingblock Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5 bör du använda ett fairingblock för att montera enheten. Följ dessa instruktioner när du använder ett fairingblock för att montera givaren på en båt som inte har ett skrov med glasfiberkärna. 1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och 2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de 3 Borra ett rikthål på 3 mm ( 1 / 8 tum) genom mallen och skrovet på platsen för skafthålet, från utsidan av skrovet. 4 Om båten har ett glasfiberskrov placerar du maskeringstejp över rikthålet och det omgivande området på utsidan av skrovet för att undvika skador på glasfibern. 5 Om du tejpat över rikthålet använder du en brytbladskniv för att skära ut hålet i tejpen. 6 Håll centrumborren på 25 mm (1 tum) lodrätt och borra hålet från utsidan av skrovet på platsen för skafthålet. 7 Sandpappra och rengör området runt hålet. 8 Håll borren med en borrspets på 9 mm ( 3 / 8 tum) lodrätt och borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom skrovet. 9 Sandpappra och rengör området runt hålen. Installera givaren med fairingblock OBS! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet 4

5 1 Om rotationsskyddade bultar À är monterade på givaren tar du bort dem. 2 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á. Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar med hjälp av en mall Om du inte gör det kan det få till 3 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på fairingblocket Â. 4 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av fairingblocket som måste ha kontakt med skrovet. 5 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av stödblocket à som måste ha kontakt med det inre skrovet. 6 Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln Ä och givarskaftet genom monteringshålet. 7 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över givarskaftet och sätter fast det ordentligt mot det inre skrovet. Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen. 8 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de 9 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa stödblocket mot givarskaftet med den medföljande skrovmuttern på 35 mm Å, gummibrickan på 24 mm och nylonbrickan på 26 mm Æ. Dra inte åt skrovmuttern för hårt. 10Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa stödblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de medföljande M8-muttrarna Ç och brickorna på 8 mm È. Dra inte åt M8-muttrarna för hårt. 11Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren. Genomskrovsgivare i ett skrov utan kärna/ glasfiberskrov utan fairingblock Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5 kan du montera enheten utan ett fairingblock. Om du inte använder ett fairingblock eller en isoleringsplatta ska du följa dessa instruktioner för att montera givaren. 1 Beskär den medföljande givarmallen. 2 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och 3 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de 4 Håll centrumborren på 25 mm (1 tum) lodrätt och borra hålet för givarskaftet från utsidan av skrovet. 5 Håll borren med en borrspets på 9 mm ( 3 / 8 tum) lodrätt och borra hålen för de rotationsskyddade bultarna från utsidan av skrovet. 6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre lagret runt hålen. Installera givaren utan fairingblock OBS! När du installerar en givare i ett skrov utan glasfiberkärna ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet 1 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á och på sidorna av givarplattan  som måste ha kontakt med skrovet. 5

6 2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de 3 Borra ett rikthål på 3 mm ( 1 / 8 tum) genom skrovet på platsen för skafthålet, från utsidan av skrovet. 4 Använd en hålsåg på 32 mm (1 1 / 4 tum) och skär ut hålet för skaftet från utsidan av skrovet. 5 Håll borren med en borrspets på 13 mm (1/2 tum) lodrätt och borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom skrovet från utsidan av skrovet. 6 Sandpappra och rengör området runt hålen. 2 Från utsidan av skrovet för du in givaren genom monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet. 3 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de 4 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern på 35 mm Ã, nylonbrickan på 26 mm Ä och gummibrickan på 24 mm Å på givarskaftet. Dra inte åt skrovmuttern för hårt. 5 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa de medföljande M8-muttrarna Æ och nylonbrickorna på 8 mm på de Dra inte åt M8-muttrarna för hårt. 6 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren. Installera givaren med fairingblock 1 Fäst bussningarna À vid de rotationsskyddade bultarna Á och givarskaftet Â. Metallskrov Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare i ett metallskrov med fairingblock Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5 bör du använda ett fairingblock för att montera enheten. Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar i ett metallskrov Följ dessa instruktioner när du använder ett fairingblock för att montera givaren på en båt med metallskrov. 1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och 2 Applicera marint tätningsmedel på bussningarna och basen på de rotationsskyddade bultarna och givarskaftet. 3 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på fairingblocket Ã. 4 Applicera marint tätningsmedel på sidan av fairingblocket som måste ha kontakt med skrovet. 6

7 5 Applicera marint tätningsmedel på sidan av stödblocket Ä som måste ha kontakt med skrovet. 6 Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln Å och givarhöljet genom monteringshålet. 7 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över givaren och sätter fast det ordentligt mot skrovet. 8 Smörj in givarskaftet och de rotationsskyddade bultarna med det medföljande 9 Från insidan av skrovet använder du polygripen för att fästa stödblocket mot givarskaftet med den medföljande skrovmuttern på 35 mm Æ, nylonbrickan på 26 mm och gummibrickan på 24 mm Ç. 10Från insidan av skrovet använder du en polygrip för att fästa stödblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de medföljande M8-muttrarna È och brickorna på 8 mm É. 11Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren. Genomskrovsgivare i ett metallskrov utan fairingblock Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5 kan du montera enheten utan ett fairingblock. 8 Ta bort mallen från monteringsplatsen. 9 Sandpappra och rengör området runt hålen. Installera givaren i ett metallskrov utan fairingblock OBS! När du installerar en givare i ett aluminium- eller stålskrov måste du använda den medföljande isoleringsplattan. 1 Fäst bussningarna À vid de rotationsskyddade bultarna Á. 2 Sätt fast isoleringsplattan  ordentligt mot givaren. Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar med hjälp av en mall Om du inte gör det kan det få till Om du inte använder ett fairingblock ska du följa dessa instruktioner för att montera givaren. 1 Beskär den medföljande givarmallen. 2 Kontrollera om monteringsplatsens yta är ojämn eller om det finns närliggande 3 Välj ett alternativ: Om monteringsytan inte har några ojämnheter eller hinder ser du till att mallen passar på monteringsplatsen på utsidan av skrovet och tejpar fast mallen på monteringsplatsen. Om monteringsytan är ojämn eller det finns närliggande hinder, eller om mallen inte passar på monteringsplatsen, väljer du en ny monteringsplats och upprepar steg 2 och 3. 4 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de 5 Borra ett rikthål på 3 mm ( 1 / 8 tum) genom skrovet på platsen för skafthålet, från utsidan av skrovet. 6 Använd en hålsåg på 32 mm (1 1 / 4 tum) och skär ut hålet för skaftet från utsidan av skrovet. 7 Håll borren med en borrspets på 12 mm ( 1 / 2 tum) lodrätt och borra hålen för de rotationsskyddade bultarna från utsidan av skrovet. 3 Applicera marint tätningsmedel vid basen på givarskaftet à och de rotationsskyddade bultarna samt på sidan av isoleringsplattan som måste ha kontakt med skrovet. OBS! Applicera tillräckligt med marint tätningsmedel på alla ytor för att säkerställa att plattan och skrovet fäster ihop ordentligt och att du får en hållbar yttre tätning. 4 Från utsidan av skrovet för du in givaren genom monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet. 5 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de 6 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern på 35 mm Ä, nylonbrickan på 26 mm Å och gummibrickan på 24 mm Æ på givarskaftet. 7 Från insidan av skrovet använder du en polygrip för att fästa de medföljande M8-muttrarna Ç och nylonbrickorna på 8 mm È på de 8 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren. Ansluta ett givarpar Innan du ansluter ett givarparpar måste du följa alla övriga installationsinstruktioner. Du kan ansluta ett givarpar till ekolodet. 1 Anslut kabeln från varje enskild givare till delningskabeländarna på den medföljande Y-kabeln. 2 Anslut den andra änden av Y-kabeln till ekolodet. Installationsschema Du kan använda det här schemat till att identifiera anslutningspunkterna från givare till nätverk, ström och ekolod med Y-kabeln. 7

8 Objekt À Á Â Ã Beskrivning Plotter Ekolod Strömkälla Y-kabel Underhåll Testa installationen MEDDELANDE Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du lämnar den i vattnet en längre tid. Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen. Bottenfärg För att förhindra korrosion på metallskrov och för att minska tillväxten av organismer som kan påverka fartygets prestanda och hållbarhet bör du lägga en vattenbaserad bottenfärg på båtens skrov var sjätte månad. OBS! Använd aldrig ketonbaserad bottenfärg på båten, eftersom ketoner angriper många plasttyper och kan skada eller förstöra givaren. Rengöra givaren Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens prestanda. 1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. 2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna. 3 Torka enheten torr. Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

echo installationsinstruktioner

echo installationsinstruktioner När du planerar monteringen ska du välja en monteringsplats som du kan se när du manövrerar fartyget, som ger enkel åtkomst till knapparna på echoenheten och som har lämpligt avstånd från en kompass (sidan

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Lod TH 52 - Givare - Svensk English

Lod TH 52 - Givare - Svensk English Lod TH 52 - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 2 LOD TH52 INNEHÅLL: 1 Användning...4 1.1 Verktyg och materiel... 4 2 Placering av givaren...5 2.1 Akustiskt

Läs mer

NX Tri Ducer. Installationsmanual Svensk

NX Tri Ducer. Installationsmanual Svensk NX Tri Ducer Installationsmanual NX TRI-Ducer 1 NX TRI-Ducer Edition: April 2007 2 NX TRI-Ducer Monteringsinstruktion för Tri-transducer 1 Generellt... 3 1.1 Användning... 3 1.2 Verktyg och materiel...

Läs mer

Installationsinstruktioner för 1,2 och 2,0 L Hydraulpump

Installationsinstruktioner för 1,2 och 2,0 L Hydraulpump Installationsinstruktioner för 1,2 och 2,0 L Hydraulpump För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin 1,2/2,0 L hydraulpump i enlighet med följande instruktioner.

Läs mer

Installationsinstruktioner för drivenhet klass B

Installationsinstruktioner för drivenhet klass B Installationsinstruktioner för drivenhet klass B För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera en Garmin klass B-drivenhet i enlighet med följande instruktioner.

Läs mer

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten.

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten. Ekolod Art. nr 31-4650 Svensk monteringsanvisning PIRANHA 1 & 2 1. Tänk på detta innan montering Två delar måste monteras på båten: Givaren och huvudenheten. Huvudheten visar information på display och

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Installation av HDS-instrument

Installation av HDS-instrument Installationsmanual Dok. 988-0176-06A Installation av HDS-instrument Läs nedanstående instruktioner noggrant innan installationen påbörjas. Installationsverktyg (ingår ej i leveransen) Om du har för avsikt

Läs mer

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin 2.1 L hydraulpump i enlighet med följande instruktioner. Dessa

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Approach S1. användarhandbok

Approach S1. användarhandbok Approach S1 användarhandbok 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra

Läs mer

dēzl 560 snabbstartshandbok

dēzl 560 snabbstartshandbok dēzl 560 snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

GPSMAP 400/500-serien Installationsinstruktioner

GPSMAP 400/500-serien Installationsinstruktioner GPSMAP 400/500-serien Installationsinstruktioner Plottern i GPSMAP 400/500-serien måste installeras på rätt sätt enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och verktyg som anges i varje avsnitt.

Läs mer

Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C

Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C Jämför innehållet i förpackningen med packlistan på kartongen. Om det saknas delar kontaktar du genast din Garmin-återförsäljare. Innan du påbörjar installationen: Läs och följ installationsanvisningarna

Läs mer

GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien installationsinstruktioner

GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien installationsinstruktioner GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok GTU 10 GPS-MOTTAGARE användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner.

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Byte av akterspegel. Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Vår båt var så mjuk i aktern att motorn svajade.

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Instruktionsbok och Montageanvisning

Instruktionsbok och Montageanvisning Instruktionsbok och Montageanvisning Tack för att du valt en MIDrail båtslip. Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och mycket nöje av din MIDrail. Läs igenom denna instruktion noga och följ

Läs mer

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer.

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. Säkerhet Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. lyftning, flyttning och vändning av kåpan montering av avlastningsfjädrar montering av vindhake säkerställ, att släpvagnen hålls stadigt på plats

Läs mer

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok nülink! 2300-serien snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. När

Läs mer

etrex 10 snabbstartshandbok

etrex 10 snabbstartshandbok etrex 10 snabbstartshandbok Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar. Första gången du

Läs mer

TruSwing. Användarhandbok

TruSwing. Användarhandbok TruSwing Användarhandbok December 2015 190-01877-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin.

Läs mer

nüvi 2200-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET Varning: Du bör alltid prata med en läkare innan du påbörjar eller modifierar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

nüvi 3700-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Approach S3 Användarhandbok Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner

GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Varning

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

echo 100 och echo 150 Användarhandbok

echo 100 och echo 150 Användarhandbok echo 100 och echo 150 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören.

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören. SHADOW RT Elmotor monterad i fören Instruktions manual www.jarviswalker.com.au Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2)

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Obs! Varning! Tänk på att vissa gevär behöver en kraft på drygt 100kg när man pressar ihop/demonterar fjädern. Man måste ha stor respekt för fjädrar som

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Spoiler, bagagelucka

Spoiler, bagagelucka Anvisningsnr Version Art. nr. 30763557 1.2 39838432, 39839011, 39820254, 39820251, 39813508, 39812259, 39887612, 39887610, 39887608, 39887606, 39887602, 39887600, 39887596, 39887604, 39887594, 39887588,

Läs mer

Monteringsanvisning för B-Lock Flex nyckeltub Ø50/70 mm

Monteringsanvisning för B-Lock Flex nyckeltub Ø50/70 mm 1 Monteringsanvisning för B-Lock Flex nyckeltub Ø50/70 mm B-Lock Flex nyckeltub i Ø70/50mm x D120/160mm visat med expansionsrör och täckbricka B-Lock Flex insats med nyckelring eller låda 2 Montering utan

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien snabbstartshandbok för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns

Läs mer

Montering av Hydradrive i en Albin25

Montering av Hydradrive i en Albin25 Montering av Hydradrive i en Albin25 Av: Börje Söderman 1 Bakgrund Efter att ha upplevt att vibrationerna från motor och drivlina i vår Albin25 blivit något av ett irritationsmoment, beslöts att göra någonting

Läs mer

GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner

GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner GPSMAP 4000/5000-plottern och GPS-antennen måste installeras på rätt sätt enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och verktyg som anges i

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Bohus Dusch

MONTERINGSANVISNING Bohus Dusch Monteringsanvisning-Bohus 1 av 8 20120312-2.2 RSK 7380845-7380748, 7380884, 7380885 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Bohus

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 Komma igång varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador!

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador! Bruksanvisning Djupmätare med ekolod Användning Djupmätaren med ekolod används för att mäta vattendjup från 0.8 m till 36 m. Vattnets djup eller föremål under vattnet kan bestämmas genom långtidsmätningar

Läs mer

Garmin Index Smart Scale. Användarhandbok

Garmin Index Smart Scale. Användarhandbok Garmin Index Smart Scale Användarhandbok September 2016 190-01959-39_0B Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479

129x68x165cm / 501/4x263/4x65 Swedish_68479 Lean-To 129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479 SW VIKTIGT Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar montera detta växthus. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

Läs mer

GHP Reactor SmartPump

GHP Reactor SmartPump GHP Reactor SmartPump Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

Logg - Givare - Svensk English

Logg - Givare - Svensk English Logg - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för NX2 Loggivare Utgåva: Mars 2007 2 Monteringsinstruktion Nexus/Star logg/temp-givare INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer