C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting"

Transkript

1 REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting

2 Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul. Om du följer instruktionerna noga så kommer du att få ett mycket bra slutresultat. Läs igenom hela manualen innan du börjar. Kontrollera också med innehållslistan längst bak så du inte saknar något. Lycka till! Måste ha: Skruvmejsel med torxgrepp Hobbykniv Cyanoacrylat-lim (snabblim) Trälim (vitlim, PVA-lim) Latexfog/lim, gärna transparent Skiftnyckel/tång (för kurvmodul) Bra att ha: M-Play räls- och gavelmallar Syl eller grov spik Vinkelhake Tejp Strykjärn

3 Börja med att skära loss modulen från sin skyddsram, 4 ställen. Skär från båda sidorna, och använd ev. en linjal eller annat rakt föremål att skära efter. Kontrollera att hela skyddsramen är lös innan du tar bort den. Avlägsna alla delar som ej ska användas, men släng ej då de kan komma till nytta senare. page 3

4 När du ska montera ihop modulen, skruva ej djupare än att skruvskallen ligger i nivå med modulens yta. Bygger du en kurvmodul, gå till sidan 6. page 4

5 För att säkerställa god passform med andra moduler vid spår- och landskapsområde överroterar gavlarna med ca 0,5 vid vikning (så även sidorna). Kontrollera och justera vid behov genom att pressa vinkelhaken mot sidornas/gavlarnas utsida för att få en skarp kant i själva vikningen. Vid slutligt användande mot andra moduler ger kvarstående överrotation effekten att modulerna spänns mot varann då materialet flexar med vid tryck. Räls och landskap får en optimal passform. Bygger du en kurvmodul, fortsätt till sidan 6 Vitlim Rekommenderas: Applicera en sträng vitlim i V-skärningens botten innan ihopvikning, samt mellan modul och vinkelbeslag, och i skarvarna mellan modulens alla sidor/gavlar efter ihopvikning. Gör gärna rent vinkelbeslagen med t-sprit eller liknande innan applicering. Skruva fast vinklarna i de fyra hörnen. Om ett skruvhål inte blivit genomfräst, tag en syl, spik eller annat vasst föremål och gör hål från insidan. Använd samma verktyg från utsidan för att få ett hål i passande skruvstorlek (5mm). Bygger du en rak modul, gå till sidan 9. page 5

6 För att säkerställa god passform med andra moduler vid spår- och landskapsområde överroterar gavlarna med ca 0,5 vid vikning (så även sidorna). Kontrollera och justera vid behov genom att pressa vinkelhaken mot sidornas/gavlarnas utsida för att få en skarp kant i själva vikningen. Vid slutligt användande mot andra moduler ger kvarstående överrotation effekten att modulerna spänns mot varann då materialet flexar med vid tryck. Räls och landskap får en optimal passform. Rekommenderas: Applicera en sträng vitlim i V-skärningens botten innan ihopvikning, samt mellan modul och vinkelbeslag, och i skarvarna mellan modulens alla sidor/ gavlar efter ihopvikning. Gör gärna rent vinkelbeslagen med t-sprit eller liknande innan applicering. Vitlim Skruva fast gångjärnen i de fyra hörnen. Om ett skruvhål inte blivit genomfräst, tag en syl, spik eller annat vasst föremål och gör hål från insidan. Använd samma verktyg från utsidan för att få ett hål i passande skruvstorlek (5mm). På en kurvmodul får du justera två hörnen med hjälp av en kniv. Justeringen är olika stor beroende på vilken kurvmodul du har. page 6

7 Skruva fast beslagen i modulen. page 7

8 Skruva även fast beslagen i de andra två hörnen. Applicera gärna lite snabblim i alla gångjärns centrumdel för att låsa det i sitt läge. page 8

9 Tryck ut (ev. skär ut) de delar där du ska montera metallhylsor. Alla hål kommer ev. inte att användas, bereoende på spårläge och typ av modul. Vrid försiktigt in hylsan i hålet så passformen blir optimal. Limma fast delarna där du inte ska ha några hylsor. page 9

10 Var noga med att hylsan sitter i nivå med modulgavelns yttersida. page 10

11 När alla hylsor är monterade, vänd på modulen och centrera hylsan i hålet. Kontrollera återigen placeringen i nivå med gavelns yttersida, och droppa sedan snabblim i skåran mellan modul och hylsa. Se till att limmet når hela vägen ner till motsvarande sida. Täck arbetsbordet med plast eller plast-tejp om lim skulle sippra ut. page 11

12 Limma därefter fast brickorna över metallhylsorna med snabblim. Var noga med att centrera brickorna över hylsan. Om du bygger en normalprofil-modul skall du INTE limma fast en bricka över hålet under rälsläget. page 12

13 Gratulerar! Den första delen av din modul är nu färdig! Bygger du en lågprofil-modul, fortsätt till sidan 21. page 13

14 Sidorna gäller endast dig som skall bygga en normalprofil-modul. Skär ut ett hål i modulen. En mall finns att ladda ner från hemsidan. Mallen är också bifogad i slutet av detta dokument. page 14

15 Sätt i och limma fyra hylsor och fyra brickor på respektive T -detalj på samma sätt som tidigare. Se till att hålet i modulen ligger i linje med det nedre hålet. Limma fast T t på baksidan av modulgaveln med vitlim. page 15

16 Anpassa och limma fast stagen för banvallsunderlaget med vitlim. 104mm yttermått ger stag för senare landskapsbygge. page 16

17 Innan du limmar fast banvallsunderlaget, lägg ut banvall/bank, rälsfundament, samt räls för att säkerställa att du hamnar rätt med rälsens överkant (RÖK). Här är gavelmallen bra att ha. Hamnar rälsen lägre än RÖK är det bra att underbygga med lämpligt material under banvallsunderlaget. Hamnar rälsen över RÖK går det att åtgärda detta senare med hjälp av banvall/bank från M-Play (se sid 25). Anpassa och limma därefter med vitlim fast banvallsunderlaget i stagen. Om du bygger en kurvmodul, se nästa sida. page 17

18 För dig som bygger kurvmodul - rätt form skär du ut enligt bild. Tejpa lätt fast rälsmallen att mäta ifrån, och gavelmallens pennhål att rita med. Det i bilden rosa materialet ska bort, det vita kan vid behov vara kvar. page 18

19 Förslag på gavelkonturer finns att ladda ner från vår hemsida. Skär ut önskad gavelkontur. Många hål = spårläge! Montera och limma därefter hylsor och brickor på sedvanligt sätt. De 6 hålen som placeras mot T-detaljen behöver ingen bricka. Vill du ha en hög gavel, använd en hel detalj på respektive gavel (tillbehör). Vill du ha en jättehög gavel kan du specialbeställa. page 19

20 Vitlimma gaveln mot T -detaljen samt mot modulen. Många hål = spårläge = utskuret hål. Ta först lim på T-detaljen, sedan rikligt med vitlim på undersidan av den förhöjda gaveln. Limma ihop och säkerställ korrekt vinkel. Säkerställ också att avståndet mellan övre och undre radens hylsor är 70 mm med hjälp av gavelmallen. page 20

21 Nu har du byggt en modul som har rätt vinklar, hög noggrannhet, och som är tålig mot skillnader i temperatur och luftfuktighet. Detta är bra egenskaper när man ska börja med rälsläggningen. Nu har du verkligen nytta av gavelmallen. Även om illustrationerna visar en högre modul, är det samma tillvägagångssätt för en lågprofil-modul. page 21

22 För kurvor, använd rälsmallen för att rita ut rälsens centrum: 1. Lägg ut rälsmallen. 2. Rita ut konturen på modulen. 3. Avlägsna mallen och rita en centumlinje mellan konturlinjerna. Rita ut rälscentrum mellan modulens båda gavlar, samt på gaveln med hjälp av gavelmallens trekantiga hål. Rita även ett streck på rälsfundamentet (MDF) för att markera mitten. Säkerställ också att rälsen hamnar rätt i förhållande till RÖK. När rälsfundamentet (MDF) ligger horisontalt limmar du fast detta med vitlim (tunnare på den vita ytan och rikligare på den bruna kärnan). Lägg en tyngd på så limmet torkar under tryck. page 22

23 Mät ut och skär till banvall med tillhörande bank. Genom att sträcka i banvallen kan du enkelt få den att följa en kurva. Tejpa med beprövad tejp (tillbehör) eller limma med latexfog (gärna transparent) på markerade områden. Detta för att bibehålla de ljudabsorberande egenskaper M- Play banvall/bank har. Följ den utritade centrumlinjen och tryck ner banvallen mot limmet/tejpen för god vidhäftning. page 23

24 Skär även ut för rälsfundamentet, så att banvallen når ända fram till gavelkanten. page 24

25 Lägg ut rälsen och se till att den ligger an mot banvallen, och att den räcker hela vägen från gavel till gavel. De yttersta slipersen skall ligga precis innanför gavelkanten. Om banvallen får rälsen att träffa gaveln över RÖK, kan man enkelt använda strykjärnet på 2 prickar och värma ner banvallen och snabbt därefter kyla ner den under ett lätt tryck med ett plant objekt t.ex. en bok. Detta gör man EFTER att man applicerat banvallen. Är skillnaden större (över 1mm) kan man förstryka ban-banken (den undre delen) innan fastsättning. Oftast räcker det att värma ner materialet 20 cm från gaveln och inåt mot mitten på rälsen. page 25

26 Sätt dit gavelmallar på båda gavlarna. Lägg rälsmallen mellan rälerna. Nu ska rälsens överkant ledigt lika dikt an mot gavelmallen. Inga spänningar. Tänk också på att gavelmallen hänger i tre bultar. Pröva att lyfta lite i mallen då det finns tolerans i bulthålen. Ligger slipersen an mot rälsfundamentet är det dags för limning! Om du vill löda fast elkablarna för strömmatning på undersidan av rälerna, är det dags att göra det nu (se sid. 29). page 26

27 Applicera gärna en liten droppe snabblim mellan räl och sliper på några slipers närmast gaveln för extra hållfasthet. Kapa därefter rälerna några 1/10-dels mm innanför gaveln med hjälp av en multimaskin eller avbitartång. Tag gärna hjälp av en kunnig person om du känner dig osäker. Latexfog Snabblim Dags att lägga räls! Skyddstejpa mot limspill enligt bild. Montera gavelmallarna. Kontrollera så du får förböjd räls och rälsmall på plats innan limbestrykning. Bestryk alla slipers med latexfog förutom de fem yttersta slipersen närmast gaveln. Applicera relativt ymnigt med blixtlim på rälsfundamenten. Trä in rälsen i gavelmallarna (ev. vinkla undan mallen). Skjut in rälsmallen i gavelmallen och tryck sedan ner mallen mellan rälerna. Se så att allt ser bra ut. Tryck till rälsen mot underlaget och lägg ett antal tyngder över rälsen så allt får torka under tryck. Du kan också dela upp det och limma med latex först och snabblim sen. page 27

28 Gratulerar igen! Nu är det svåraste avklarat! Nu ska du bara placera två strömkablar, en strömkabel till respektive räl. Har du delat rälsen på längden så har du 4 räler, således behövs det totalt 4 kablar. Skär upp ett spår på var sida rälsen i banvall och banvallsunderlaget enligt bild. page 28

29 Lämna ett par cm kabel vid rälsen och ca 20 cm kabel under modulen för att kunna koppla. Om du inte kan löda och koppla el rekommenderar vi att du tar kontakt med någon som kan hjälpa dig med detta. page 29

30 Det sista steget, nämligen att montera dit modulsidorna, rekommenderar vi att du gör efter att du läst igenom manualen om att göra landskap. Det är lättare än vad du tror! Ladda ner manualen från vår hemsida. Övrig info om MMM-standarden gällande hålbilder, radier, m.m. hittar du här:

31 Normalprofil kit Lågprofil modul Banvalls kit Rälsläggningskit 1 m (2 x 2 m) 2 Kantskydd 2 x 1 m M10 1

32 Mall för utskärning av hål för MMM normalgavel. CM

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Montering av Lustväxthus 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset.

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen.

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. PRIMASTAR AB 2015-03-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Oval Pool - 1, 22 m hög Concord med Popular Sandfilter Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. Vi rekommenderar att du först gör

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

KÖK INSTALLATIONSGUIDE

KÖK INSTALLATIONSGUIDE KÖK INSTALLATIONSGUIDE Steg-för-steg-guide för installation av ditt nya kök Den här broschyren är en guide för hur du förbereder och installerar ditt nya kök på egen hand. Den innehåller tips och idéer,

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Guide till växthusbygge

Guide till växthusbygge Guide till växthusbygge Denna lilla guide har vi gjort för att kunna dela med oss våra idéer, lösningar och misstag till alla andra som har funderingar på att skaffa ett växthus. När vi köpte vårt växthus

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Nybörjarkurs. OBS! Nybörjarfadderns val att lära ut barebow eller recurve, i handledningen återfinns båda möjligheterna. Nybörjarkursen består av:

Nybörjarkurs. OBS! Nybörjarfadderns val att lära ut barebow eller recurve, i handledningen återfinns båda möjligheterna. Nybörjarkursen består av: Nybörjarkurs Följande information innan start av nybörjarkurs ska ha gått ut till nybörjarna: - Inte ha bylsiga kläder, främst på överkroppen. - Ha hårsnodd för dem med långt hår. - Ha bra inomhus gympa

Läs mer

3. REGLER OCH ETIKETT

3. REGLER OCH ETIKETT 3. REGLER OCH ETIKETT Här sammanfattas vad som är viktigast att tänka på för hur vi ska bete oss mot varandra samt några av de grundläggande reglerna. Även om datorerna räknar ut och skriver poängen åt

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

Instrumentbygge är det värt det?

Instrumentbygge är det värt det? Instrumentbygge är det värt det? Författare Johan Karlsson Nvi06a Niklas Sved Nvi06a Handledare Pia Malmbo Medbedömare Johan Näslund 1 Sammanfattning I vårt projektarbete har vi tagit reda på om det är

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. KAPITEL 1: KAPITEL 2: KAPITEL 3: KAPITEL 4: KAPITEL 5: GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA 1 GRAFIK, AKVARELL,

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer