Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak"

Transkript

1 Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: Rev.nr: Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

2 Innehållsförteckning A Nockbalk / Sida 90x225 Uterum bredd 4 m 90x270 Uterum bredd 6 m B Bärlina 90x225 C Takbalk 56x180 D Stolpe 120x120 E Vinkelstolpe 120x Uterum m. brutna hörn F Limträregel 42x120 G Limfog 18x400 H Regel 45x45 I Regel 45x70 S Panel 18x95 T Nockstolpe 90x90 J Vinkelbeslag 60x80 K Ankarskruv 4.5x35 L Fransk skruv 8x120 M Bricka till fransk skruv N Plugg 10x50 O Träskruv 5.0x70 P Träskruv 5.0x90 Q Trallskruv 4.2x45 Antal och längder på limträdelarna är beroende av vilket uterum som valts. Vissa infästningsbeslag kan bli över eller behöva kompletteras beroende på hur stommen byggs.

3 För att underlätta monteringen och få ett gott slutresultat ber vi Dig notera följande innan Du börjar. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Kontrollera att alla beställda komponenter finns med och är oskadade. I våra stommar ingår de bärande delarna. Visst anpassnings- och utsmyckningsvirke tillkommer alltid. Stommarna levereras utan plåtbeslag/arbete. Vi rekommenderar att droppbleck monteras vid gavelskivor och eventuella fönsterbröstningar. Tänk även på att ha en god tätning in mot befintligt hus. Alla virkesdelar ska behandlas. Detta göres bäst och enklast före montering för att komma åt överallt. Behandling ska ske först med grundolja och därefter ytbehandling. OBS! Var extra noga vid allt ändträ. Monteras uterummet med en gjuten betongplatta som grund bör någon form av skydd, till exempel syllpapp, läggas mellan platta och trädelar för att förhindra fuktvandring från betongen upp i virket. Tips: För att Ert nya uterum ska passa in mot det befintliga huset och omgivningen är det väl investerad tid att titta noga på hur huset är byggt idag. Vilken panel har jag på huset? Vilken typ av plåtarbeten? Hur är lösningen vid takavslut? Etc, etc. Anpassa dessa detaljer på uterummet till huset så kommer slutresultatet att bli ännu bättre!

4 Att tänka på vid montering av uterumsstomme med sadeltak Planera ditt uterum så du får ett takutsprång både i sidled och framåt. Önskvärt är att ha ca cm. Kommer du att bygga en låda runt taket på ditt uterum, kan det bli något annorlunda. OBSERVERA! Se till att balkar och tak räcker till det önskade totala breddmåttet inklusive takutsprång. Tänk på att räkna c/c mått för takstolarna från den yttersta regeln in till takbalk nummer 2. Ingen profil för plasttaket fästs i balken som är placerad rakt över väggpartiet. Ett undantag finns från punkten ovan. Bygger du uterummet djupare än det antal takskivor som takbalkarna är anpassade för kommer en skarvprofil till taket att hamna på en av balkarna över väggpartiet. Fasa av ändarna på sidobalkar och nockbalk innan de monteras, det är besvärligt när de sitter på plats. Tänk på att försöka montera beslag såsom vinkelbeslag så osynligt som möjligt för bästa slutresultat. Man kan även med stämjärn göra försänkning i limträdelarna för montagebeslagen. När ni bygger ert uterum, titta på huset det skall stå mot. Välj ev panelbröstning, plåtning etc så det passar in mot huset. Tänk på att ordna med en ordentlig tätning mellan kanalplastens täckprofil och husväggen. Plåtningen bör gå över hela täckprofilen. Ev. kan även en sträng silikon läggas emellan för att vatten ej ska gå ner och skada träet. Ovansidan på trä som ska ligga mot plasttaket ska vitmålas. Detta för att undvika en ojämn värmefördelning i plattan, samtidigt som det inte kommer att se ut som ett mörkt rutnät av balkar ovanifrån. Snözoner: Stommarna är beräknade för olika snözoner, se skisser idenna anvisning. Beräkningarna förutsätter kanalplasttak. Beräkningarna tar inte hänsyn till snöfickor och vi förutsätter att taket rensas från snö.

5 Bestäm storlek på uterummet Med en limträstomme från Skånska Byggvaror har du stora möjligheter att själv påverka storlek och utseende på Ditt uterum. Vi har valt att inte låsa Dig vid några färdiga storlekar utan visar Dig istället principen för hur våra stommar byggs och hur Du själv beräknar måtten på Ditt drömuterum. Allt för att ge Dig maximal valfrihet. Vad är ställplats? I exemplen nedan pratar vi om att bygga med ställplats för partierna. Varför? Vi rekommenderar alltid att lägga till ca 10-15mm på partiets mått i bredd och höjd när hålet i stommen byggs. Detta för att ha lite marginaler i konstruktionen. En stolpe kan vid montering hamna något snett, trä är ett levande material och rör sig med åren något. Det kan även bli så att grunden sätter sig något. Finns då denna marginal är det enkelt att göra en efterjustering. Vid montering av partiet kilas detta in till rätt mått i våg och lod och skruvas fast. För att täcka springan som bildas mellan stolpar och partiets karm används mjukfog eller en täcklist. På detta sätt motsvarar monteringen av ett uterumsparti monteringen av en ytterdörr eller ett fönster i huset.

6 Beräkna storlek på Glaspartierna. Exemplet nedan visar hur du bestämmer storlek på partierna och vilka yttermått stolparna får. Tänk på att som vi redan tidigare sagt bygga med lite ställplats, det är lättare att i efterhand sadla på 10 mm än att göra hålet 10 mm större! Måtten i denna anvisning bygger på att 90x90 mm stolpar används. Väljer ni annat mått på stolparna måste alla mått justeras därefter. Exempel 1 Börja med att bestämma ungefärlig storlek på det färdiga uterummet. I vårt fall vill vi bygga ca 4,3 x 4 meter. Sedan bestäms vilken typ av partier som ska sitta i vårt uterum. I detta exempel väljs S30 Optimal. Steg 2 är att bestämma hur breda partierna i de brutna hörnen C ska vara. (om du vill ha några). I vårt fall väljer vi 84 cm bredd, vilket brukar vara lagom. För mått på andra partier se nästa sida. I tabellen visas hur mycket varje parti bygger i 45 graders vinkel. Nu kan vi bestämma storleken på parti A och B. Parti A : Total Bredd stolpe C (45) stolpe stolpe C (45) stolpe = A = 268 cm Vi väljer ett parti på 270 cm, vilket ger oss en total bredd på uterummet på: (ställplats) = 433 cm. Parti B Totalt djup regel stolpe C (45) stolpe = B 400-4, = cm Har väljer vi ett parti på 310 cm, vilket ger oss en totalt djup på uterummet på: (ställplats) = cm

7 Tabell för hur mycket ett fast parti bygger i 45 graders vinkel. Classic, Optimal & Excellent Partibredd Mått A 74 cm 50 cm 84 cm 57 cm 104 cm 71 cm Isolent Partibredd Mått A 74,6 cm 50 cm 84,6 cm 57 cm 104,6 cm 71 cm Mått på stolpe med vinkelstolpe Total bredd mm 120mm 50mm 50mm 120mm Natur Partibredd Mått A 67,5 cm 48 cm 77,5 cm 55 cm Totalt djup 12 A Isomax Partibredd Mått A 73,8 cm 50 cm 83,8 cm 57 cm 103,8 cm 71 cm 12 9 A Att bygga ett brutet hörn Räkna ut storleken på det brutna hörnet med hjälp av mallarna ovan. Monteringsordningen följer monteringen av uterumsstommen i denna anvisning. Material till anslutning från parti upp mot tak ingår ej. Vi rekommenderar att antingen fylla upp med en plywoodskiva eller panel.

8 I den här mallen kan du fylla i dina egna mått och själv räkna ut storleken på ditt uterum. Regel Parti Ställplats Stolpe A (tabell) Stolpe Totalt Djup Djup: cm Stolpe A (tabell) Stolpe Parti Ställplats Stolpe A (tabell) Stolpe Total bredd Bredd: cm

9 Måttskisser och snözoner: På denna sida visas måttskisser på våra olika uterum med sadeltakstomme. Skisserna visar på vilka mått stolparna placeras om våra mått följs. Då limträet levereras okapat finns stora möjligheter att anpassa stommen till egna mått. OBS! Ska våra gavelspetsfönster användas måste dessa mått följas. Taklutning: 22 0 Skisserna beskriver även vilken snözon uterummen är beräknade till. För högre snözoner, kontakta våra säljare. Sadeltak 4x4, m. brutna hörn Sadeltak 4x4, m. raka hörn Snözonsklass 3,5 Snözonsklass 3, Sadeltak 6x4, m. brutna hörn Sadeltak 6x4, m. raka hörn Snözonsklass 2,5 Snözonsklass 2,

10 Översiktsbild för Stomme med sadeltak T H A C I G B G S F D 1. Montera väggreglar Börja med att kapa till och montera limträregel 42 x 120 (F) som väggregel Limträregel 42 x 120 Ska uterummet monteras med brutna hörn, skruva ihop vinkelstolpar E med stolpe D

11 2. Res upp sidorna mot väggbalkarna. Mät ut och fäst stolparna D i sidobalkarna. Använd vinkelbeslag J. Res partierna med stolpar och sidobalkar och fäst dem i väggreglarna F. Säkra med stag under byggtiden. Tänk på att det är viktigt med en ordentlig infästning av sidobalkarna A in mot väggen. Individuella lösningar kan krävas beroende på hur infästning i bärande konstruktion är möjlig. Sidobalk A 90 x Parti ställplats Stolpe 120 x Montera frontbalk (B) Montera frontbalk (B) och stolpe (D). Använd vinkelbeslag J eller skråskruva. Avståndet mellan stolparna ska vara partiets bredd + ställplats. 90 x 225 Stolpe 120 x 120

12 4. Kontrollmät hålen för glaspartierna. Kontrollera att hålen för glaspartierna i stommen stämmer med de partier som ska sitta där. 5. Montera 45 x 45 reglar Montera 45 x 45 reglar på insidan av frontbalkarna. För extar bärighet, limma regeln med trälim och skruva fast med skruv 5,0x90 Regel 45 x Montera nockbalken (A). Montera vinkelbeslag i väggen och mittstolpen för nockbalken. Lyft upp och skruva fast nockbalken (A). Var noga med nockbalkens infästning i husväggen. Det är viktigt att nockbalken fästes i en bärande del av huset. Här kan krävas individuella lösningar beroende på hur väggen ser ut. Stolpe för nockbalk: 90 x 225 alt 90 x 270 VIKTIGT! Ska gavelspetsfönster från Skånska Byggvaror monteras ska nockstolpe (T) ha följande längd: Stolpe T 90 x 90 Sadeltak 4x4 Raka hörn T = 761 mm Sadeltak 4x4 Brutna hörn T = 754 mm Sadeltak 6x4 (båda) T = 1080 mm Taklutning: 22 O

13 6. Montera reglar på nockbalken (A) Skruva fast regel 45 x 45 på nockbalken enligt bild. 45 x 45 Montera reglar på sidorna av nockbalken enligt bild. Regeln ska linjera med nockstolpens utsida. Limma regeln och skuva fast med skruv 5.0 x 90. OBSERVERA: På 90 x 225 mm nockbalk monteras regel 45 x 45 mm. På 90 x 270 mm nockbalk monteras regel 45 x 70 mm. 90 x x x 45 alt 45 x x x 70

14 7. Montera takbalkar Kapa till Takbalkarna (C) efter önskad bredd på uterummet. För exakt kapning se nedan. c/c-mått på takstolarna ska vara 1070 mm med 10mm och 16 mm tak, samt 1240 mm med 32 mm och 50 mm tak. Ofta måste yttersta takskivan kapas i längsled för att passa till uterummets bredd. Takbalk 56 x 180 OBS! Ingen kanalplastprofil ska fästas i takbalken över frontbalken. C/C mått ska räknas till regeln hela vägen ut i takutsprånget. Skivorna kan behöva kapas för att få rätt mått i bredd / / / / 1240 Takbalk 56 x 180 Limträregel 42 x 120

15 7a. Kapning av takbalkar till rätt mått: Kapa takbalken enligt följande steg för att få perfekt passform. Håll upp takbalken mot nockbalk och sidobalk enligt bild. Slå in en spik eller fäst en träbit att lägga upp balken på. Rita på baksidan av konturen som ska sågas ut. Linjera hörn mot nockbalk Linjera takbalkens underkant mot hörnet av sidobalken. Rita av urtag Rita av urtag Såga ut balken efter de ritade linjerna

16 Lägg balken på plats. OBS! Använd denna som mall och prova att den passar på båda sidor av nockbalken och längs hela dess längd. Är uterummet helt rakt kan nu denna balk användas som mall för att såga till övriga takbalkar. Annars justera efterkommande takbalkar efter behov. Skruva fast med skruv 5.0x90.

17 8. Montera kilar Skruva fast reglar 45 x 45 mot nockstolpen. Linjera med ytterkant stolpe. Såga till kilar av 56 x 180 eller 42 x 120 mellan takbalk och frontbalk. Använd gavelspetsfönstret ( om sådant ska monteras ), för att bestämma kilens storlek. Kil mellan takstol och frontbalk Regel 45 x Montera ändreglar Montera limträreglar 42x120 (F) som ändreglar i takutsprånget framåt. Denna regel kommer att fungera som fästpunkt för främre takplastprofilen i aluminium. ändregel 42 x 120 Använd limträregel 42 x 120 för att såga ut en liten stödkil så ändregeln kommer på rätt höjd.

18 10. Montera vindskivor Såga till 2st vindskivor ur limfogen (G). (1st limfog ger 2st vindskivor) Skruva fast i ändreglarna med trallskruv. Vilken höjd över takstolarna vindskivan ska sitta är individuell på bestäms av tak och plåtlösning Vindskiva Bygghöjd för kanalplast med profiler: 10mm: ca 30mm 16mm: ca 35mm 32mm: ca 55mm 50mm: ca 75mm 11. Montera takfotsbräda Såga till en takfotsbräda ur limfog (G). Fäst i taktassarna med trallskruv. Takfotsbräda

19 12. Montera regel mellan gavelspetsfönster. ( Endast 6 m breda uterum ) Montera en limträregel 42 x 120 för att sitta mellan gavelspetsfönsterna. Använd gavelspetsfönsterna som mall för rätt placering. Limträregel 42 x Montera panel i takutsprång Montera panel (S) i takutsprånget på sidorna. Montera panel här.

20 14. Montera kortlingar Såga till kortlingar 45x70 (I) mm mellan takstolarna. Skråskruva med skruv 5.0x70. Avstånd mellan kortlingar varierar med vilket tak ni väljer. Kanalplasttaken kräver dock alla kortlingar för att på ett säkert sätt klara snölaster av tung blötsnö. Nedanstående är ungefärliga mått som behövs för de olika taken. 10 mm klp-tak c/c på kortlingar 1 m 16 mm klp-tak c/c på kortlingar 1.5 m 32 mm klp-tak c/c på kortlingar 1.5 m 50 mm klp-tak c/c på kortlingar 1.5 m c/c c/c Kortling 45 x 70 Vi önskar Er många sköna stunder i ert nya Uterum Box 22238, Helsingborg Tel , Fax

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden?

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden? Bygg i trä med Fixa & trixa Har du tänkt på hur mycket trä vi har runt omkring oss? Titta dig omkring så får du se. Ta sedan bort allting som är i trä. Då blir det inte speciellt mycket kvar, eller hur?

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

1Tilläggsisolering av fasad

1Tilläggsisolering av fasad Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Tilläggsisolering av fasad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0

ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0 version 1 ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0 TAKBERÄKNING OCH BESTÄLLNING www.pannasoft.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om PannaSoft...3 Användarvillkor...3 Användarnamn och lösenord...3 Inloggning...4

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Timra ett hus själv! Friggebod, timringskurs SSTF. Ur August Holmbergs byggnadslära

Timra ett hus själv! Friggebod, timringskurs SSTF. Ur August Holmbergs byggnadslära Timra ett hus själv! Ja, svårare än så är det faktiskt inte - här får du en introduktion av tillvägagångssätt samt tips på hur du kan gå vidare och söka såväl teoretisk som praktisk kunskap. Säga vad man

Läs mer

Det unika som standard

Det unika som standard Det unika som standard www.nassjohus.se 1 Tack vare Nässjöhus otroliga flexibilitet fick vi allt precis som vi ville ha det 2 NässjöHus det unika som standard Välkommen hem till Nässjöhus Hos oss på NässjöHus

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer