Monteringsanvisning Natur V vikparti 5 dörrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning Natur V vikparti 5 dörrar"

Transkript

1 Monteringsanvisning Natur V vikparti 5 dörrar Detta behövs för monteringen Art.nr Rev.nr Vattenpass (långt) Skruvdragare/Borrmaskin, 5, 10 och 14mm borr Bits torx T5 Skiftnyckel Skruvmejsel Tumstock Kniv Såg Gummiklubba Stämjärn Insexnyckel 6mm Kilar (trä el. plast)

2 Innehållsförteckning Natur V A1 Dörr 5 dörrar 5 A B1 C1 C D1 D D3 D4 D5 D1 D13 D14 D15 D16 D1 D D3 D4 D5 D31 D41 D4 D43 D44 D45 D46 D47 L-list (endast aluminiumklädda partier) Karmsida Tröskelprofil Bärprofil Blåslist centrum PVC list O-list P-list Spanjolettstänger (utan låskista) Gångjärnshalva 45mm Gångjärnstapp 45mm Gångjärnsskruv 4.0x30mm Tätkloss Gångjärnshalva 80mm Gångjärnstapp 80mm Handtag med lås Slutbleck Täcklock spanjolett Skruv 4.0x5mm Stödklack Handtag Hängrulle Mutter M8 till hängrulle L-stång 150mm Draghandtag Tapp för draghandtag Dekormutter Låsbricka 31,5m 1 1 7,m 0m 0m 4m 3 par

3 Innehållsförteckning Natur V D48 Bricka 13xmm 5 dörrar 8 D49 D50 D61 D6 D63 D71 D81 D101 1 Bult M8 3mm Skarvmutter Karmskruvsverktyg Skruv 4,8 x 38 Skruv 4.8 x 60 Låshus med skott Låshus utan skott Karmskruv m. täckbricka Dörrstopp (inkl 4 skruv) Ett visst överskott av monteringsdetaljer kan förekomma beroende på partiets storlek. Natur V trävikpartier Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera ert Natur V vikdörrsparti. Detta för att skaffa er en helhetsbild av monteringsarbetet. Vi rekommenderar att ni är två personer som hjälps åt när ett Natur V vikdörrsparti ska monteras. Natur V Vikdörrspartier monteras för att öppnas utåt. Kontrollera med hjälp av innehållsförteckningen att alla delar finns med i leveransen. Denna monteringsanvisning är indelad i 4 delar. - Montering av karm - Montering av spanjolett på dörrar - Montering av dörrar i karmen. - Montering av tätningar. Följ denna indelning vid montering av partiet. Har ni mer än ett vikdörrsparti med Natur V, se till att montera ett parti i taget för att undvika sammanblandning av dörrar. Karmyttermått: 5 dörrar 3075 x 1990 mm 3575 x 1990 mm Hålmått: Det måste alltid finnas ställplats i hålet där ett Natur V parti monteras. Vi rekommenderar att hålet är 0mm bredare och 10mm högre än partiets karmyttermått. Vid montering kilas partiet fast mellan karm och stomme med plast- eller träkilar. På detta sätt finns möjlighet att justera partiet i efterhand. 3

4 A) Montering av karm 1. Lägg tröskelprofilen C1 på plats mitt i öppningen. Dela upp ställplatsen jämt på båda sidor. Vi rekommenderar minst ca 10mm ställplats i varje sida. Viktigt! Väg in tröskelprofilen med ett vattenpass så den är i våg. Lägg vid behov in mellanlägg. ( Skruva ej fast den ännu ) 10mm C1 10mm. Lyft karmsidor B1 och bärprofil C på plats. Kontrollera att bärprofilen är i våg och placerad mitt över tröskelprofilen. Förborra bärprofilen med 5mm borr ca c/c 600 mm och skruva fast bärprofilen C i bärlinan provisoriskt. Använd skruv D6. Genom att föra en av karmsidorna i sidled i öppningen kan man nu kontrollera att höjden i öppningen är lika längs hela partiets längd. Bärlina Utsida B1 C 4

5 3. Kontrollera med ett vattenpass åter att bärprofilen C är i våg. Fäst bärprofilen permanent i konstruktionen. Borra genom bärprofilen med 5mm borr ca c/c 600 mm. Använd skruv D Väg in karmsidorna B1 i djup- och sidled. Se till att de ligger an mot bärprofilen uppåt. Skruva fast med medföljande karmskruv D101. Kontrollera att tröskelprofilen C1 fortfarande är i våg och linjerar med karmsidorna B1. Se till att tröskelprofilen C1 ligger an mot karmsidorna uppåt. Borra med 5mm borr ca c/c 600 mm och skruva fast med skruv D63. Tänk på att inte placera en skruv vid något av tröskelprofilens dräneringshål. Fäst här 5. Kryssmät karmen och förvissa er om att båda diagonalerna är lika långa. Om ej, gå tillbaka till punkt 3 & 4 och kontrollmät. 5

6 B) Förbered dörrarna för höger respektive vänsterhängning genom montering av spanjoletter och gångjärn. OBS! Läs instruktionerna noggrant och arbeta lugnt och metodiskt då detta är det enskilt viktigaste momentet. Börja med att bestämma om partiet ska vara höger eller vänsterhängt. Detta avgörs genom att se på partiet utifrån. Ska ditt parti vara högerhängt? Fortsätt här. För vänsterhängt fortsätt till sidan 11. Högerhängt parti 5 dörrar Vad är upp och ned på aluminiumbeklädda luckor? Pilen på luckans glas visar vad som är upp på luckan. Det är viktigt att luckorna monteras på rätt håll. H1(A) H H1(C) H H1(C) Märk upp dörrarna med exempelvis maskeringstejp och skriv H1(A eller C) och H Dörrar märkta H1 1. Borra ett 14mm hål på höger insida av dörr H1(A+C). Se skiss för mått och placering. Bilder på denna sida visar partiet inifrån VIKTIGT! Placera låshus och handtag enligt nedan: H1 8 mm till centrum 14mm hål 955 mm till centrum hål 8 Definition av dörrar H1: H1 (A) Avslutningsdörr mot karmsida. Monteras med låshus med skott D71 och handtag med lås D1, fäst med skruv D13 H1 (C) Mellandörr Monteras med låshus utan skott D81 och handtag D31, fäst med skruv D4 6 OBS! Bild visar insida

7 H1(A) Borra 5mm djupt med 10mm borr så att handtaget passar. Borra ej mer än 5 mm så att skruven kan fästa. 10 mm borr 1 mm 1 mm 14 mm borr H1 (C) H H1 (C) H H1 (A) Hängningssida Placering av handtag OBS! Bild visas inifrån. Lägg i spanjolettlåskistan och ett par spanjolettstänger D5, och kontrollera med ett löst handtag, ex D31 att kistan ligger rätt. Dörren ska vara låst (spanjolettstängerna sticker ut) med handtag i nedfällt läge och öppen (spanjolettstängerna infällda i dörren) med handtaget riktat in över glaset. Avfasningen på ändan av spanjolettstängerna ska vara riktad utåt, se bild. Utsida H1 H1(A) H1(C) Bild visas utifrån 3. Montera tätkloss D14 med skruv D13 i alla luckans 4 hörn. 7

8 4. Montera gångjärnen och D15 med gångjärnskruv D13 enligt bilder nedan. OBS! Det är viktigt att gångjärnen kommer på rätt höjd och att man förborrar med mm borr för att undvika att träet spricker. Använd bifogade mallar för rätt placering av gångjärn, se nedan. Tredje mittgångjärnet monteras i ett senare skede. Utsida 115 mm 33 mm Gångjärn riktade inåt H1(C) Gångjärn riktade utåt 33 mm Bild visas utifrån 80 mm Den större gångjärnshalvan (D15), 80mm hög, ska sitta överst på dörren. Nedre och mittgångjärn ska vara 45mm (). Exempel på hur gångjärnen placeras mot mallarna Utsida 33 mm H1(A) Gångjärn riktade utåt 80 mm 8 Bild visas utifrån

9 Dörrar märkta H 1. Montera nedre och övre gångjärnen på båda sidor. OBS! Det är viktigt att gångjärnet kommer på rätt höjd och att man förborrar med mm borr för att undvika att träet spricker. Tredje mittgångjärnet monteras i ett senare skede. Utsida Bild visas utifrån 115 mm 33 mm Gångjärn riktat utåt H H Gångjärn riktat inåt 33 mm Bild visas utifrån 80 mm Den större gångjärnshalvan (D15), 80mm hög, ska sitta överst på dörren. Nedre och mittgångjärn ska vara 45mm ().. Montera tätkloss D14 med skruv D13 i alla luckans 4 hörn. 9

10 Beslagsplacering högerhängt parti, innan monteringen av beslagen påbörjas, läs del C, sid 16 Beslagen visas från det håll pilen pekar. Bilderna nedan hänvisar till respektive skarv. 3 & 5 & 4 1 OBS! 3 gångjärn monteras i varje dörr. Mittengångjärnet monteras i ett senare skede. V För in muttern D4 i slitsen på hängrullen D41 för att kunna spänna bulten D49. D15 D41 D47 V D46 D1 D16 D50 D15 D48 Gångjärn D15 D48 D15 D48 D43 D48 D45 D44 D49 D41 D46 10 Toppstyrning Bottenstyrning, Gångjärn m draghandtag

11 Skall ditt parti vara vänsterhängt? Läs här! Märk endast upp och färdigställ det antal dörrar som ingår i ert parti. Vänsterhängt parti 5 dörrar Vad är upp och ned på aluminiumbeklädda luckor? Pilen på luckans glas visar vad som är upp på luckan. Det är viktigt att luckorna monteras på rätt håll. V1(C) V V1(C) V V1(A) Märk upp dörrarna med exempelvis maskeringstejp och skriv V1(A eller C) och V. Dörrar märkta V1: 1. Borra ett 14mm hål på vänster insida av dörr V1(A+C). Se skiss för mått och placering. Bilder på denna sida visar partiet inifrån. VIKTIGT! Placera låshus och handtag enligt nedan: Definition av dörrar V1: 8 8 mm till centrum 14mm hål V1 (A) Avslutningsdörr mot karmsida. Monteras med låshus med skott D71 och handtag med lås D1, fäst med skruv D mm till centrum hål V1 V1 (C) Mellandörr Monteras med låshus utan skott D81 och handtag D31, fäst med skruv D4 OBS! Bild visar insida 11

12 V1(A) Borra 5mm djupt med 10mm borr så att handtaget passar. Borra ej mer än 5 mm så att skruven kan fästa. 10 mm borr 1 mm 1 mm 14 mm borr V1(A) V V1(C) V V1(C) Placering av handtag OBS! Bild visas inifrån Hängningssida. Lägg i spanjolettlåskistan och ett par spanjolettstänger D5, och kontrollera med ett löst handtag, ex D31 att kistan ligger rätt. Dörren ska vara låst (spanjolettstängerna sticker ut) med handtag i nedfällt läge och öppen (spanjolettstängerna infällda i dörren) med handtaget riktat in över glaset. Avfasningen på ändan av spanjolettstängerna ska vara riktad utåt, se bild. V1 V1 Insida Bild visas utifrån Utsida 3. Montera tätkloss D14 med skruv D13 i alla luckans 4 hörn. 1

13 4. Montera gångjärnen och D15 med gångjärnskruv D13 enligt bilder nedan. OBS! Det är viktigt att gångjärnen kommer på rätt höjd och att man förborrar med mm borr för att undvika att träet spricker. Använd bifogade mallar för rätt placering av gångjärn, se nedan. Tredje mittgångjärnet monteras i ett senare skede. Utsida 33 mm 115 mm Gångjärn riktade utåt V1(C) Gångjärn riktade inåt 80 mm Bild visas utifrån 33 mm Exempel på hur gångjärnen placeras mot mallarna Den större gångjärnshalvan (D15), 80mm hög, ska sitta överst på dörren. Nedre och mittgångjärn ska vara 45mm (). Utsida 33 mm Gångjärn riktade utåt V1(A) 80 mm Bild visas utifrån 13

14 Dörrar märkta V 1. Montera nedre och övre gångjärnen på båda sidor. OBS! Det är viktigt att gångjärnet kommer på rätt höjd och att man förborrar med mm borr för att undvika att träet spricker. Tredje mittgångjärnet monteras i ett senare skede. Utsida 33 mm 115 mm Gångjärn riktade inåt V Gångjärn riktade utåt 80 mm Bild visas utifrån 33 mm Den större gångjärnshalvan (D15), 80mm hög, ska sitta överst på dörren. Nedre och mittgångjärn ska vara 45mm ().. Montera tätkloss D14 med skruv D13 i alla luckans 4 hörn. 14

15 Beslagsplacering vänsterhängt parti, innan monteringen av beslagen påbörjas, läs del C, sid 16 Beslagen visas från det håll pilen pekar. Bilderna nedan hänvisar till respektive skarv. 3 & 5 & 4 1 OBS! 3 gångjärn monteras i varje dörr. Mittengångjärnet monteras i ett senare skede. V För in muttern D4 i slitsen på hängrullen D41 för att kunna spänna bulten D49 D15 D41 D47 V D46 D1 D16 D50 D15 D48 Gångjärn D15 D48 D15 D48 D43 D48 D45 D44 Toppstyrning D49 D41 Bottenstyrning, D46 Gångjärn m draghandtag 15

16 C) Montera dörrarna i karmen OBS! Det är viktigt att alltid förborra med ett litet borr i dörrarna innan gångjärn eller handtag skruvas fast, för att undvika att träet spricker. 1. Montera ihop beslagen enligt beslagsplacering för högerhängt, sidan 11 alternativt vänsterhängt parti, sidan 15.. Använd en regel som är lika hög som avståndet mark till ovankant tröskel, lägg denna ca en halv meter utanför partiet. Denna är till för att ställa dörrarna på medan beslagen monteras. 3. Montera undre gångjärnet på karmsidan. Ska sitta 38mm upp från underkant karmsida till underkant gångjärn. Använd bifogad mall. 38mm 4. Sätt i gångjärnstappen D1 i undre gångjärnet och lyft på luckan. Montera översta gångjärnet D15 i karmen. Luckans övre gångjärn sitter redan på plats och fungerar som mall för var gångjärnet D15 ska sitta i karmen. 5. Montera partiets luckor med start på lucka 1 med beslag som visas enligt beslagsplacering. Bottenstyrning sätts på plats i tröskelprofilen C1 genom att vinkla hjulet lätt utåt, trä det in i skenan och räta upp. 16 Det kan ibland underlätta att ta av en förmonterad gångjärnshalva igen vid montering av dörrarna. Återmontering sker då enkelt med hjälp av tidigare hål för skruv.

17 6. Montera mittengångjärnen på följande mått: Börja med att montera den undre halvan på angivet mått, 1050mm. Se bild. Vik sedan över gångjärnet och fäst övre halvan i luckan. Glöm inte att förborra med mm borr! 7. Montera därefter handtag på dörrar H1 och V1. På dörr H1(A) och V1(A) ska sitta handtag D1, fäst med gångjärnskruv D13 På dörr H1(C) och V1(C) ska sitta handtag D31, fäst med skruv D4 Förborra med mm borr. 8. Kontrollera att spelet mellan lucka och karm är jämn över och under partiet. Spelet skall vara ca 5mm. Vid behov justera första luckan genom att luta karmsidan något med hjälp av karmskruven. Justering kan även behövas på Bult D49 mot hjulvaggan för att partiet ska hänga rakt mm 45 mm 9. Spänn skarvmuttern D50 så låsbrickan D47 pressas upp mot hängrullen D41. Detta förhindrar att bulten gängar ur hängrullen när partiet används. 10. Montera slutblecket. Börja med att mäta ut centrum på karmsidan. Borra ett 14mm hål i karmsidan Montera slutblecket D med st skruv D13. Förborra med mm borr. Justera karmsidan med karmskruven tills luckan sluter rätt och tätt. Centrum Centrum 17

18 11. Kontrollera att partiet löper lätt och rätt. Justera vid behov. 1. Montera täcklock D3 över låskistor på dörrar H1(A) samt V1(A) med skruv D4. Förborra med mm borr 13. Montera stödklacken D5 i botteprofilen. Montera stödklacken under alla luckor med spanjolett. Linjera med det stansade hålet i tröskelprofilen C1, och tryck fast stödklacken. Spanjoletten ska gå igenom stödklacken när handtaget är i låst läge. C1 D) Montering av tätningar 1. Täta karmens samtliga hörn med silikon.. Montera blåslist D1 centrum genom att trycka den på plats i spåret enligt bild i karmens bärprofil och tröskelprofil. 3. Montera PVC list D på dörrens kant. Monteras i spåret mellan gångjärnen. PVC listen fot måste skäras bort med kniv där den löper över en låskista på dörrar H1(C) och V1(C) PVC list 18

19 4. Montera O-list D3 i inre spåret på dörrens kant. Klipp bort foten på O-listen över gångjärnen för att få listen att gå längs hela dörrens höjd. O-list 5. Montera P-list D4 enligt bild på karmens anslagssida. 6. Montera L-list A i spåret i aluminiumbeklädnaden runt om luckan ( Gäller endast partier med aluminiumbeklädnad ) Listen monteras i sidorna och upptill på luckan. L-list Dörrstopp För att kunna ställa upp gångdörren medföljer en hållare som monteras på gångdörrens utsida. Tänk på att alltid förborra med mm borr innan dörrstoppen skruvas fast. Monteras i gångdörren Monteras på motsatt dörr eller på övrig plats Exempel på hur dörrstopp kan monteras. 19

20 Felsökning Luckorna hänger inte rätt efter montering: 1. Kontrollera punkt 1-5 på sidorna 4 & 5 igen. Är allt rakt? Kontrollmät måttet från tröskelprofil till bärprofil och försäkra dig om att det är lika över hela partiets längd. ( punkt ). Kontrollera första luckan som är fäst i karmen. Är avståndet mellan luckans underkant till tröskelprofilens överkant lika längs luckans bredd? Är avståndet mellan luckans överkant till bärprofilens underkant lika längs luckans bredd? Om luckan hänger: Justera på karmskruvarna som håller karmsidan och ställ karmsidan med lite baklut tills luckan hänger rakt. Nu kan resten av partiet justeras på bultarna som sitter fast i de övre hängrullarna. Justera tills det är ca 5mm spel mellan lucka och karm både uppe och nere på samtliga luckor. Glas Utsätts glas för snabba temperaturväxlingar skapas termiska spänningar i glaset. Glaset kan då absorbera så mycket värme att det kan spricka. Mörka persienner eller andra mörka ytor som är placerade nära glasets insida kan absorbera mycket värme. Speciellt utsatt blir glaset om någon del ligger i skugga medan en annan värms upp direkt av solen. Det finns då risk för termiska sprickor. Dessa sprickor omfattas ej av garantin. Garantier: Natur V Alu: 10 år Produktgaranti från inköpsdatum 10 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten. Natur V Trä: 5 år Produktgaranti från inköpsdatum 10 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten. Garantierna gäller endast om partiet monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen. Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel. Isolerglasgarantin gäller mot kondens i glaskassetten på grund av att luft kommit in mellan glasen. Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin. Tack för att Du valde uterumspartier från Skånska Byggvaror Box 38, 50 4 Helsingborg Tel , Fax

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: Kilar (boardremsor)

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: Kilar (boardremsor) Isomax + Rev.nr: 160223 2,5 mm 4 mm T20 Kilar (boardremsor) 5 mm Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. B: Rälsprofilerna är packade parvis. Kontrollera

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Rev.nr 140619 Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Samt penna, 2st 1,5m träribbor och kilar av torrt, hårt virke

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Monteringsanvisning Korall & Marin dusch

Monteringsanvisning Korall & Marin dusch Monteringsanvisning Korall & Marin dusch Rev.nr 131208 3 mm PH2 Spår Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Skånska Byggvaror AB garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

Halle Design MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post

Halle Design MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringanvisningen

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +10-10 mm (per parti) Tolerans höjd: +7-7 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se. 9060031 20140217 lfo sli

Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se. 9060031 20140217 lfo sli Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Stuga Lage

Montering & Bruksanvisning Stuga Lage Montering & Bruksanvisning Stuga Lage Detta behövs för monteringen: Rev.nr: 130218 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege 56-0110

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Fyrdelade glidskjutpartier

Fyrdelade glidskjutpartier Montering: Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren. Kom ihåg att våra produkter inte är

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*)

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Vikpartier med isolerglas 0-0 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 161025 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer inte partiet att fungera optimalt

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 160208 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Rev.nr 150720 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Gotland Dusch

MONTERINGSANVISNING Gotland Dusch Monteringsanvisning-Gotland 0100-.0 RSK 78088 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Gotland 1 av 0100-.0

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Monteringsanvisning. Kanalplasttak

Monteringsanvisning. Kanalplasttak Monteringsanvisning Kanalplasttak Innan du börjar: Läs noga igenom hela monteringsanvisningen Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador Träreglar som plasten vilar på ska vara vitmålade Lagra

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

KOMPLEMENT TILL Monteringsanvisning Norgate Garageport

KOMPLEMENT TILL Monteringsanvisning Norgate Garageport Rev.nr: 170201 KOMPLEMENT TILL Monteringsanvisning Norgate Garageport Innehållsförteckning Norgate garageportar: A1 Skruv B 80 st + 15st A2 Självborrande skruv 8 st A3 Mutter 30 st A4 Skenbult D 30 st

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Montageanvisning skjutpartier GLASA INGLASNING

Montageanvisning skjutpartier GLASA INGLASNING Montageanvisning skjutpartier GLASA INGLASNING Måttband Krysskruvmejsel Borrmaskin Du behöver följande: Vattenpass Märkpenna Borr 4 och 6 mm Börja med att lägga vattenpasset på det stället där du skall

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

Halle Design/Primo MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post

Halle Design/Primo MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringanvisningen

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Garage Holger

Montering & Bruksanvisning Garage Holger Montering & Bruksanvisning Garage Holger Rev.nr: 140702 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege FRD44-3857 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HÄFLA MASKINSKYDD

MONTERINGSANVISNING HÄFLA MASKINSKYDD MONTERINGSANVISNING Verktyg som behövs: st insexnyckel,5 mm st ledade hylsnycklar 3 mm st vattenpass st borrmaskin med 8 mm borr Innehållsförteckning: sid. Montering standardsektioner 3-5 Montering detaljer

Läs mer

MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING

MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING Du behöver följande verktyg: Måttband Krysskruvmejsel Vattenpass Märkpenna 8 mm Led/fast nyckel Borrmaskin Borr 4,2 + 5,5 + 13 mm 1 Innehåll: Börja med att kontrollera

Läs mer

Monteringsanvisning. Pvc-fönster

Monteringsanvisning. Pvc-fönster Monteringsanvisning Pvc-fönster Grattis till ett bra val av fönsterleverantör och tack för förtroendet. Vi hoppas att du kommer att vara nöjd med dina nya fönster i många år! PVC fönster är helt underhållsfria

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak Ar nr: 61-2425 Rev.nr 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock 61-2425

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Montagevägledning SWG 120

Montagevägledning SWG 120 Montagevägledning SWG 120 Maj 2012 1 Kontrollera att höjden och bredden för väggen överensstämmer med ritningen. 2 Kontrollera att väggarna, golvet och taket är i våg. 01 02 Justering om golvet ej är plant.

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2017-02 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Bohus Dusch

MONTERINGSANVISNING Bohus Dusch Monteringsanvisning-Bohus 1 av 8 20120312-2.2 RSK 7380845-7380748, 7380884, 7380885 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Bohus

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Kopplad fönsterdörr Utåtgående 1+1 glas

Kopplad fönsterdörr Utåtgående 1+1 glas Kopplad fönsterdörr VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Sidohängd fönsterdörr med kopplade bågar. Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade. Tätningslist

Läs mer

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0 Monteringsanvisning Bure stuga 25m 2 med loft v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas OBJEKT alu Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad. Sidohängt med inåtgående kopplade bågar. Kan

Läs mer

Halle Fasad MONTERINGSANVISNING FASADPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post Fasad lfo dla

Halle Fasad MONTERINGSANVISNING FASADPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post Fasad lfo dla MONTERINGSANVISNING FASADPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Planera arbetet Gå igenom positionslistan som medföljer leveransen och kontrollera nummer och anteckningar

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 med loft.

Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 med loft. Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 med loft. 1. Ta fram 2st 45x220mm reglar och lägg dem förskjutna bredvid varandra enligt (bild 1). Längden ska bli totalt 6000mm eftersom längden på stugan är totalt

Läs mer

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr.

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. OBS! Kontrollera att mått och hängning på dörren, är enligt er order. Besikta den nya dörren/porten innan ni tar bort den gamla! Montering av dörr/port med defekt

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Inåtgående fönster och dörrar i PVC

Inåtgående fönster och dörrar i PVC Inåtgående fönster och dörrar i PVC Infästning av karm Det är samma princip att montera inåtgående fönsterdörr som inåtgående fönster, nedan står dock endast fönster. Vid montering av karm är det av största

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2 Monteringsanvisning Nyby Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

Aluminiumbeklädnad till limträstomme

Aluminiumbeklädnad till limträstomme Aluminiumbeklädnad till limträstomme Detta är en generell anvisning. Bilder och text förklarar inte exakt tillvägagångssätt vid alla varianter av trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt.

1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt. 1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt. 2. Karmens breddmått är 15 mm mindre än dörrhålet, och höjdmåttet är 30 mm mindre än dörrhålet. Det ger

Läs mer

Monteringsanvisning Takskjutport GPE400

Monteringsanvisning Takskjutport GPE400 Monteringsanvisning Takskjutport GPE400 Monteringsanvisning GPE400 Takskjutport GPE400 Fjädrarna är placerade åt sidan. Överhöjder som krävs är: SM- Sidomonterad SM: Manuell 120 mm Automatisk 160 mm Paketet

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Denna guide är tänkt att användas tillsammans med ER produktkatalog där de flesta profiler och tillbehör

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

MONTERINGSANVISING EDGE MODULFÖRVARING

MONTERINGSANVISING EDGE MODULFÖRVARING MONTERINGSANVISING EDGE MODULFÖRVARING 1. BÖRJA MED ATT BESTÄMMA VAR PUSH-TO-OPEN FUNKTIONEN SKA VARA Varje modul är försedd med sk. push-to-open. Detta betyder att du trycker på dörren för att den ska

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar sida 1 Tack för att du köpt DOBROPLAST pvc-fönster! Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150202 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING WALK IN DE LUXE DUSCHDÖRR. DUSCHBYGGARNA AB TEL

MONTERINGSANVISNING WALK IN DE LUXE DUSCHDÖRR. DUSCHBYGGARNA AB TEL MONTERINGSANVISNING DUSCHDÖRR WALK IN DE LUXE Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas. Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borrning under installationen. Borrade hål

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1 Monteringsanvisning Bruks Stuga 10m 2 v1.1 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Jutis Funkishus 15m 2

Jutis Funkishus 15m 2 Monteringsanvisning Jutis Funkishus 15m 2 v1.3 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer