här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats."

Transkript

1 TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation av kompletta Halle Uterum. 4 Specifikation av Halle Stomme, färdigkapad 1. Inledning Halle säljer 3 typer som innehåller limträstommar: Halle Uterum Halle Stomme, färdigkapad Halle Stomme här ingår bärande limträ som är färdigkapat och allt material som behövs för att få en färdig ytteryta av uterummet, dvs inklusive tak och väggar. Välj mellan typerna Fritid, Mertid och Alltid i olika Pulpet och Sadeltaksvarianter. här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. 2 Jämförelse av innehåll i Halle Uterum relativt Halle Stommar, färdigkapade (Halle okapad Stomme består endast av bärande limträdelar som skall kapas på plats) Stommespec Del Halle Uterum Halle Stomme, färdigkapad Limträdimensioner Dimensionerad Dimension vald av kund för upp till snözon 2,5 Halle Stomskruv Ingår Ingår Snedkapning av pelare vid Ingår Ingår inte Hörnpartier Halle Thermo HalleIsoluxtak Ingår Ingår inte Halle Väggsystem Ingår Ingår inte Typ Fritid Halle Design Energi Typ Mertid Halle Design Isoler Typ Alltid Halle Thermo Tätning mellan HalleIsolux tak Ingår Ingår inte och front(pulpet), sida(sadeltak) Tätning mellan HalleIsolux tak Ingår Ingår inte och längsgående avslutande balk 1

2 Del Halle Uterum Halle Stomme, färdigkapad Nockbeslag (vid sadeltak) Ingår Ingår inte inkl Höjdtätning Regnavvattningssystem Ingår Ingår inte Mellanreglar vid stora avstånd Ingår Ingår inte Stötning av överhäng Ingår Ingår Gaveldelar Panel vid pulpettak Ingår Ingår inte Formatskuret fönster vid sadeltak Stomdelars överhäng anpassas Ingår Ingår till acceptabla längder HalleIsolux skivor och profiler Ingår Ingår inte anpassas till ovanstående Taktassars längder anpassas till Ingår Ingår acceptabla längder HalleIsolux skivor Ingår Ingår inte anpassas till ovanstående Bärande undersida vid fönster Ingår Ingår inte Panel under ev. fönster Ingår inte Ingår inte Nedkapning Breddningsbalk Ingår Ingår Till samma bredd som pelare 3 Specifikation av kompletta Halle Uterum. Limträ allmänt Limträ är tillverkat av gran som i lamellform har limmats ihop till stora dimensioner. Dessa komponenter har sedan sågats ned till mindre dimensioner och renhyvlats. Alla dimensioner med bredd under 90 mm är sågade och hyvlade, detta gör att mindre avvikelser kan finnas. Limträ är av kvalitet L40, dvs ett konstruktionsmaterial vars första uppgift är att vara en bärande konstruktionsdel och i andra hand ett ytmaterial. Limträ levereras med obehandlad träyta och skall vad gäller ytbehandling, behandlas och målas på samma sätt som vanligt trä. Genom att materialet består av ihoplimmade lameller får man ett material med stor hållfasthet och styvhet samt ett material som är rakt och inte vrider sig alls på samma sätt som normalt virke. Observera att kompletta Halle uterum innehåller material för att få en färdig utsida, medan man på uterummets insida skall komplettera med eventuell tätning, isolering och inre ytmaterial. Allmänt btr Konstruktionslösningar Halle stommar består av ett antal pelare som är av dimension 115x115, väggpelare har normalt dimension 57x115 där 115 måttet är mot väggpartiet/in mot huset. Hållfasthetsmässigt är detta överdimensionerat men vi har valt dessa dimensioner för att få ett snyggt montage av väggpartier, dvs partiets profiler ryms inom stommens dimensioner och man behöver inte bygga på med virke för att få plats med aluminiumprofilerna. 2

3 De balkar (sidobalkar och frontbalkar har alltid bredd 56 mm) som ligger mellan pelarnas toppar, skruvas fast med stomskruvar. På insida av dessa balkar fäster man en breddningsbalk för att den sammanlagda bredden skall rymma partiets takprofiler. Våra kompletta Halle Uterum är gjorda för snözon 2,5 och lägre. Om kunden väljer ett Halle Thermo alternativ med plåt eller betongtak så skall dimension väljas av kunden. Vid sadeltak är takvinkeln 25 grader, och vid pulpettak 5,7 grader Ett vanligt problem när man bygger sitt uterum är att uterummets totalhöjd måste göras så liten som möjligt för att få en bra lutning på taket. På grund av detta har vi valt att takbalkar hängs in mellan sido/frontbalkar och nock/väggbalk, genom detta får man den absolut lägsta totalhöjden. Lösningen innebär också att man i efterhand monterar taktassar på sido/ frontbalkens utsida, taktassar utförs oftast i dimension 42x180. I dessa stommar ingår Halle Stomskruv med c:a 2,5 st skruv per anslutningspunkt av limträelement. Stomskruven drar ihop trädelarna och inga synliga fästbeslag behövs. Limträet har kapats i rätt längder och vinklar, man kan dock behöva efterjustera genom att putsa av sågytor innan ytbehandling. Vid HalleTermopartier och sneda hörn görs en snedkapning längs hela pelarna, denna yta kommer till största delen att täckas av HalleThermo partiet men de yttersta 10 mm blir synlig och den bör putsas av innan slutlig ytbehandling. Anslutningar mot Grund Grund ingår inte i materialsatsen, vidare ingår inte heller infästningsmaterial eller eventuella tätningar mot grunden. En viktig detalj är att pelarnas ändar mot grund/syll skall förhindras att suga upp fukt, tex papp eller plast sätts under pelaren. Andra lösningar kan väljas. Viktigt är att vatten mot utsidan leds bort varför en lutning från uterummet måste finnas. Beroende på hur ditt hus ser ut kan det vara bra med ett droppbeslag mellan golvprofiler och grund, ett sådant beslag ingår dock inte. Anslutningar mot befintligt Hus Mot det befintliga huset ingår inte tätning eller fästmaterial som behövs mellan pelare och balkar in mot huset. Vidare ingår inte heller plåtbeslag mellan hus och uterum. Exempel på tätningar som kan användas är fogskum eller drevningsremsa (en mineralullsremsa mot utsida och en inplastad mineralullsremsa in mot uterummet). På utsidan kan man dessutom lämpligen montera en trälist för täckning. Exempel på infästningar är typ fransk träskruv vid träfasad, skruv och olika typer av expandrar(fråga din bygghandlare/byggare) vid tegel, lättbetong eller betong. Plåtbeslagning beror helt på befintliga husets material och hur anslutningen sker Anslutningar stomme Design alt. Thermo väggpartier Vid Designpartier så monteras Golv/tak/sidoprofiler direkt mot stommen med skruv som ingår. Mot golv kan man eventuellt behöva expanderhylsor om det inte är träunderlag, sådana expanderhylsor ingår inte. Om man så finner lämpligt läggs en silikonsträng mellan stomme och profil för att få tätt från utsidan. Vid Thermopartier så har man alltid en hel ram som placeras in i öppningen i stommen, måttten är gjorda så att man har i snitt 5 mm runt om som en spalt. Material för tätning av denna spalt ingår inte, se ovan för hur en sådan tätning kan göras. En yttre obehandlad trälist, inkl infästning, för täckning av spaltens utsida ingår dock. Vidare ingår 60 mm rostfri skruv för att fästa Thermopartiet mot limträet, dock kan man behöva annan typ av infästning mot grunden beroende på grundens material och utförande. 3

4 Överkant vid sneda hörn Intäckning av del i hörn Frontbalk/sidobalk i sneda partiers överkant ingår inte. Breddningsbalkar För att få tillräcklig bred att fästa takprofiler levereras en breddningsbalk att fästa på insidan, denna kapas ned så att totalbredden blir lika som anslutande pelare Anslutningar stomme HalleIsolux tak I samtliga färdigkapade uterum ingår 16 mms tak vid Design Energi och Design Isoler samt 32 mms tak vid Thermo. Vid pulpettak i framkant och vid sadeltak mot sidorna ansluter det lutande taket mot en balks överkant för att täta denna springa ingår en expanderande tätningsremsa. Denna tätningsremsa placeras på balkens ovansida. Vid pulpettak i sidorna och vid sadeltak mot frontsidan tätas spalten mellan balk - tak med en expanderande tätningsremsa. Denna tätningsremsa ingår i leveransen. Beslagning i sadeltaksnock Vid sadeltak har man en nock där det krävs att man monterar ett nockbeslag, ett sådan ingår i vår leverans (vitlackat). Vidare ingår också ett tätband för tätning av springan mellan nockplåt och takskivan. Ett beslag finns med som man får anpassa på plats för att få ett avslut av nockplåten. Regnavvattning I våra kompletta uterumsleveranser ingår regnavvattningssystem. Det är ett system avsett att monteras fast på stommens yttre avslutande takregel. Det som ingår är vitlackade delar, komplett hängränna med avslut, rännkrokar, böjar, stuprör, förlängningsdelar och med ett regnvattenutkast per sida. Även skruv för infästning i stommen ingår. Bärande funktion för tak Beroende på takskivans tjocklek så kan man använda olika spännvidder mellan reglarna, i vår leverans ingår, i de fall då så krävs, reglar i vitlackad aluminium. För att stötta takets överhäng, i sida vid pulpettak och i front vid sadeltak, ingår stöddelar 42 x 90 som placeras mellan gavelbalk och stomme. Isoleringsvärden tak Halle Isolux 16 har U-värde 1,95 medan 32 mm har U-värde 1,2. Takskivorna läggs upp på taklister av aluminium försedda med gummitätningar innebär att takskivorna är avisolerade från taklisterna. Som täckning används samma system vilket gör att ingen annan metallisk värmeledningskontakt finns än skruvarna som håller taket på plats. Om tanken är att använda uterummet hela året bör man göra en isolering av taklisterna ovanifrån (dvs isolering under beslaget) i anslutningar mot det befintliga huset. Sådan isolering ingår inte på grund av att olika utseenden av befintligt hus kräver sin typ av lösning. HalleDesign Halle Design är ett mjukt rundat aluminiumsystem med integrerat handtag i vertikala profilen i dörrarna. Systemet är inte avsett för helårsbruk varför aluminiumprofilerna är genomgående. Systemet kan fås i en variant med enkelglas av lågemissionstyp samt i en variant med isolerglas, D4-6 med inre glaset som superenergiglas. 4

5 I typ Fritid ingår Halle Design lågemission, ger ett U-värde på 3,5 för glaset, men den främsta effekten är att lågemissionsglaset ger en uppvärmning av glasytan som gör att problem med kondens i det närmast helt upphör (jämfört med standardglas). För typ Mertid har vi valt Halle Design med isolerglas som ger en isoleringseffekt som gör att man kan ha en ekonomisk grundvärme i uterummet och sedan snabbt kan värma upp när man skall utnyttja uterummet för tex fester och andra tillställningar. För vidare detaljer se vårt tekniska info om HalleDesign. HalleThermo Halle Thermo är det system som ingår i typ Alltid, och är ett köldbryggebrutet system, vilket innebär att de yttre och inre aluminiumytorna är isolerade från varandra med en isolerande plastdistans något som förhindrar genomgående köldbryggor. Vidare så bygger systemet på att man runt varje parti har en hel ram, vilket gör att man får en täthet som aldrig går att uppnå när man har lösa golv/tak/sidoprofiler. HalleThermo består av 2 system, ett skjutbart och ett fast. Det fasta består av en karm runt om som är c:a 50 mm bred medan det skjutbara också består av en ram med ungefär samma dimension men sedan bygger de skjutbara dörrarna ytterligare varför horisontella fönsterlinjer i de olika systemen inte kan linjera vid ett fast och ett skjutbart bredvid varandra. För vidare detaljer se vårt tekniska info om HalleThermo. Ram till Halle Thermo skjutbart monteras på plats. Frontdel vid sadeltak För att täcka in de sneda delarna över frontbalken ingår 2 st formatskurna fönsterpartier. Utförs med samma glasalternativ som resterande väggpartier. Sned gaveldel vid pulpettak I gavlarna över sidobalkar kan en panel sättas upp mellan sidobalk och snedbalk, denna panel med infästning ingår i leveransen. Takstorlekar Vid kompletta uterum är takskivorna kapade till rätta längder och bredder för att passa till stommen. Vid Pulpettak tillverkas så att samma överhäng gäller på båda sidor, vid Sadeltak är hela utfallet i fronten. Taktassar anpassas i längd så de passar till Halle Isolux skivorna. Alternativ för väggpartier Som standard ingår att de valda typerna är dörrar runt om. Som standard ingår ingen låsning vid Design, annat än de 2 medsända låsknopparna per parti och vid Thermo är standard med låsbara handtag på insidan. Som tillval kan man välja Snäpphandtag och/eller Hakregellås vid både Design och Thermo. Vid Design har man snäpphandtag på ena sidan och hakregellås på andra sidan av partiet, alt hakregellås i båda sidor. För både Design och Thermo alternativen kan man också vid typen Sneda hörn göra tillval med vädringsrutor. Även fönster istället för dörrar kan göras. Kostnader för tillval inkluderas inte i kompletta uterumspriser. Om kunden väljer fönsterpartier ingår inte panel under fönstret. 5

6 4 Specifikation av färdigkapade Halle Stommar. Limträ allmänt Limträ är tillverkat av gran som i lamellform har limmats ihop till stora dimensioner. Dessa komponenter har sedan sågats ned till mindre dimensioner och renhyvlats. Alla dimensioner med bredd under 90 mm är sågade och hyvlade, detta gör att mindre avvikelser kan finnas. Limträ är av kvalitet L40, dvs ett konstruktionsmaterial vars första uppgift är att vara en bärande konstruktionsdel och i andra hand ett ytmaterial. Limträ levereras med obehandlad träyta och skall vad gäller ytbehandling, behandlas och målas på samma sätt som vanligt trä. Genom att materialet består av ihoplimmade lameller får man ett material med stor hållfasthet och styvhet samt ett material som är rakt och inte vrider sig alls på samma sätt som normalt virke. Observera att färdigkapade Halle stommar innehåller material för att få en färdig bärande stomme, medan man separat skall komplettera med eventuell tätning, isolering, paneler, ytmaterial etc. Allmänt btr Konstruktionslösningar Halle stommar består av ett antal pelare som är av dimension 115x115, väggpelare har normalt dimension 57x115 där 115 måttet är mot väggpartiet/in mot huset. Hållfasthetsmässigt är detta överdimensionerat men vi har valt dessa dimensioner för att få ett snyggt montage av väggpartier, dvs partiets profiler ryms inom stommens dimensioner och man behöver inte bygga på med virke för att få plats med aluminiumprofilerna. De balkar (sidobalkar och frontbalkar har alltid bredd 56 mm) som ligger mellan pelarnas toppar, skruvas fast med stomskruvar. På insida av dessa balkar fäster man en breddningsbalk för att den sammanlagda bredden skall rymma partiets takprofiler. Våra kapade Halle stommar inte är dimensionerade utan valda efter kundens önskade dimensioner. Ett vanligt problem när man bygger sitt uterum är att uterummets totalhöjd måste göras så liten som möjligt för att få en bra lutning på taket. På grund av detta har vi valt att takbalkar hängs in mellan sido/frontbalkar och nock/väggbalk, genom detta får man den absolut lägsta totalhöjden. Lösningen innebär också att man i efterhand monterar taktassar på sido/ frontbalkens utsida, tassar utförs i dimension 42x180. Vid färdigkapade stommar ingår Halle Stomskruv med c:a 2,5 st skruv per anslutningspunkt av limträelement. Stomskruven drar ihop trädelarna och inga synliga fästbeslag behövs. Limträet har kapats i rätt längder och vinklar, man kan dock behöva efterjustera genom att putsa av sågytor innan ytbehandling. Vid HalleTermopartier och sneda hörn görs en snedkapning längs hela pelarna, denna yta kommer till största delen att täckas av HalleThermo partiet men de yttersta 10 mm blir synlig och den bör putsas av innan slutlig ytbehandling. Snedkapning av pelare vid Thermopartier i sneda hörn ingår inte. Anslutningar mot Grund Infästningsmaterial och eventuella tätningar mot grunden ingår inte. Viktigt är att vatten mot utsidan leds bort varför en lutning från uterummet måste finnas. En viktig detalj är att pelarnas ändar mot grund/syll skall förhindras att suga upp fukt, tex papp eller plast sätts under pelaren. Andra lösningar kan väljas. Beroende på hur ditt hus ser ut kan det vara bra med ett droppbeslag mellan golvprofiler och grund, ett sådant beslag ingår dock inte. 6

7 Anslutningar mot befintligt Hus Mot det befintliga huset ingår inte tätning eller fästmaterial som behövs mellan pelare och balkar in mot huset. Vidare ingår inte heller plåtbeslag mellan hus och uterum. Exempel på tätningar som kan användas är fogskum eller drevningsremsa (en mineralullsremsa mot utsida och en inplastad mineralullsremsa in mot uterummet). På utsidan kan man dessutom lämpligen montera en trälist för täckning. Exempel på infästningar är typ fransk träskruv vid träfasad, skruv och olika typer av expandrar(fråga din bygghandlare/byggare) vid tegel, lättbetong eller betong. Plåtbeslagning beror helt på befintliga husets material och hur anslutningen sker. Anslutningar stomme och väggpartier Vid HalleDesign ingår träskruv för montage, för att fästa mot golv kan andra fästmaterial krävas, dessa ingår inte. Vid Thermopartier ingår 60 mm rostfri skruv för att fästa Thermopartiet mot limträet, dock kan man behöva annan typ av infästning mot grunden beroende på grundens material och utförande Överkant vid sneda hörn Intäckning av del i hörn Frontbalk/sidobalk i sneda partiers överkant ingår inte. Taktassars längd Taktassar skruvas fast mot sidobalk (vid sadeltak) och mot frontbalk (vid pulpettak). Detta för att få en låg totalhöjd. Dessa taktassar bör vara minst 125 och max 300 mm, vid andra längder skall Halle Isoluxskivan anpassas i längd. Denna kapning av Halle Isolux ingår inte i kostnaden för färdigkapad stomme. Breddningsbalkar För att få tillräcklig bred att fästa takprofiler levereras en breddningsbalk att fästa på insidan, denna kapas ned så att totalbredden blir lika som anslutande pelare. Anslutningar stomme HalleIsolux tak Vid pulpettak i framkant och vid sadeltak mot sidorna ansluter det lutande taket mot en balks överkant tätmaterial för denna springa ingår inte, beställs separat. Vid pulpettak i sidorna och vid sadeltak mot frontsidan tätas spalten mellan balk - tak med ett tätmaterial. Denna gummilist beställs separat om den önskas. Eventuell tätning mellan längsgående takbalkar och HalleIsolux skivor ingår inte. Beslagning i sadeltaksnock Vid sadeltak har man en nock där det krävs att man monterar ett nockbeslag, beställning av ett sådant görs separat. Regnavvattning System för regnavvattnings beställs separat. 7

8 Bärande funktion för tak Beroende på takskivans tjocklek så kan man använda olika spännvidder mellan reglarna, i vår leverans ingår inte dessa reglar, beställs sparat. För att stötta takets överhäng, i sida vid pulpettak och i front vid sadeltak, ingår stöddelar 42 x 90 som placeras mellan gavelbalk och stomme. Överhäng i sida bör ligga mellan 125 och 250 mm, stommen kapas för detta. Kapning av Halle Isolux i yttersidor ingår inte i kostnaden för färdigkapad stomme utan beställs separat. Tak Halle Isolux tak beställs separat. För alternativ se vår broschyr. Vid Pulpettak tillverkas så att samma överhäng gäller på båda sidor, vid Sadeltak är hela utfallet i fronten. Väggalternativ Halle levererar ett flertal olika alternativ, se broschyr för information. Väggsystem beställs separat. Färdigkapad stomme säljs enbart tillsammans med tak- och väggpartier från Halle. Frontdel vid sadeltak och gaveldel vid pulpettak Eventuell panel eller formatskurna partier för gavlar till pulpettak eller till sadeltaksfronter beställs separat. Taklutningar Vid pulpettak är taklutningen som standard 5,7 grader om inget annat anges i form av önskad taklutning eller önskemål om maxhöjd. Vid sadeltak skall kunden välja taklutningen. Fönsterpartier Om fönsterpartier är valda ingår inte en balk under fönstret, eventuell panel under fönstret skall beställas separat. Halleplast AB Kundtjänst E-post 8

9

10

11

12

13

14

15

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150219 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A1 Nockbalk

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Alltid. Halle Alltid. Halle Alltid Med system Halle Thermo, härdat 2-glasfönster och argongasfyllning

Alltid. Halle Alltid. Halle Alltid Med system Halle Thermo, härdat 2-glasfönster och argongasfyllning Alltid Med system Halle Thermo, härdat 2-glasfönster och argongasfyllning Produkter ur vår kategori väljer du som hellre skyller på dåliga kläder än anklagar vädret. Hela året är härligt, både inne och

Läs mer

Dream 15m2. Halle Isolux 16mm c/c 1070mm regel. Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel

Dream 15m2. Halle Isolux 16mm c/c 1070mm regel. Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel Dream 15m2 Dream 15m2 Halle Isolux 1mm c/c 70mm regel Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel Förberedelser 1. Skissa och mät ut en Grundplan Grundplan Upprätta alltid en grundplan där alla pelare och partier

Läs mer

VPP. Uterum & fasadpartier. Förverkliga dina ljusa idéer! Marknadens bredaste sortiment

VPP. Uterum & fasadpartier. Förverkliga dina ljusa idéer! Marknadens bredaste sortiment Uterum & fasadpartier Marknadens bredaste sortiment Förverkliga dina ljusa idéer! Innehåll Ideér och inspiration 4-5 VPP Limträstommar 6-7 VPP Kanalplasttak 8 Glaspartiguide 10 VPP Nordic 11 VPP Basic

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Uterumssystem och kanalplasttak

Uterumssystem och kanalplasttak Uterumssystem och kanalplasttak Aluwhite Ett klassiskt rumssystem som aldrig blir omodernt tack vare sina rena och tidlösa former. Vitlackerade partier med klassiskt kantiga profiler som passar de flesta

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas.

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas. Forserum 131024 Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas Version 6 Montering av Pergola glastak OBS! bilderna som visas i monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Uterumssystem Aluwhite Isoler

Uterumssystem Aluwhite Isoler Uterumssystem Aluwhite Isoler Aluwhite Isoler. Ett klassiskt rumssystem som aldrig blir omodernt tack vare sina rena och tidlösa former. Vitlackerade partier med klassiskt kantiga profiler som passar de

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Rev.nr 150720 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Montering Aluminiumstomme / Isolertak

Montering Aluminiumstomme / Isolertak Tomtaholmsvägen Östra Karup 9 Båstad SVERIGE Tel 043-00 Fax 043- www.willabgarden.se. info@willabgarden.se 05-04-/ts Montering Aluminiumstomme / Isolertak Skärmtaksstomme Stomme för inglasning 9 9 5 3

Läs mer

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning.

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning. Art nr 79991 100401 Monteringsanvisning för Glaspartier Original ORIGINAL Skjutbara fönsterpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv

Läs mer

Dörrar Produktblad 2013

Dörrar Produktblad 2013 Dörrar Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra Götalands

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Halle Design. teknisk information. 1. Halle Design. 2. Allmänt. 3. Skjutbara partier. Innehållsförteckning:

Halle Design. teknisk information. 1. Halle Design. 2. Allmänt. 3. Skjutbara partier. Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 1 Halle Design Halle Primo 11 Burspråk 2 Allmänt 12 Glasval 3 Skjutbara partier 13 Lås/Handtag 4 Fasta partier 14 Byggbredd / Skenor 5 Fasta hörn 15 Underhåll 6 Kombinerade partier

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak Ar nr: 61-2425 Rev.nr 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock 61-2425

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150202 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

Uterumssystem och kanalplasttak

Uterumssystem och kanalplasttak Uterumssystem och kanalplasttak Aluwhite. Ett klassiskt rumssystem som aldrig blir omodernt tack vare sina rena och tidlösa former. Vitlackerade partier med klassiskt kantiga profiler som passar de flesta

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Garageportar. i trä. ...se även våra bastudörrar. förrådsdörrar. Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott

Garageportar. i trä. ...se även våra bastudörrar. förrådsdörrar. Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott Garageportar...se även våra bastudörrar i trä förrådsdörrar Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott Garag är vackrast i trä eportar Trä är vackert med sitt levande material, där kvistar och ådringar

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE

LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION friliggande carport/garage 1 Innehåll 2 Om företaget 3 Leveransdeklaration 3 Transport 3 Ritningar 3 Energianvändning 3 Grundläggning

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING

MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING Du behöver följande verktyg: Måttband Krysskruvmejsel Vattenpass Märkpenna 8 mm Led/fast nyckel Borrmaskin Borr 4,2 + 5,5 + 13 mm 1 Innehåll: Börja med att kontrollera

Läs mer

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler Santex Vinterträdgård Design Njut av utekänslan inomhus året runt och höj värdet på såväl ditt hus som livskvalité. Santex Design är en ny exklusiv serie vinterträdgårdar. Rummen bjuder på unika konstruktionslösningar,

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Prislista Zabra uterum och pooltäckning

Prislista Zabra uterum och pooltäckning Prislista Zabra uterum och pooltäckning Fönsterpartier, floatglas Version 1.1, 9/6-2008 Fönsterpartier, floatglas Priser för konsument. Måttanpassade skjutpartier med 5 mm enkelglas. Måttanpassade Ta breddmåttet

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79962 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Sadeltak Måttsättning takbjälkar se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR SKJUTPARTI MONARK OCH VIKPARTI PRINCE I TRÄ

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR SKJUTPARTI MONARK OCH VIKPARTI PRINCE I TRÄ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR SKJUTPARTI MONARK OCH VIKPARTI PRINCE I TRÄ INNAN MONTERING Vid montering av skjut/vikpartier är det av yttersta vikt att partiet är 100 % i lod och våg. Kontrollera

Läs mer

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader.

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader. Innehållsförteckning: 1. Allmänt 6. Upplag / Infästningar 2. Material 7. Ljustransmission 3. Värmeisolering / Kondens 8. Bågmontage 4. Temperaturrörelse 9. Montage 5. Lastupptagning 10. Brand 5.1 Snö 11.

Läs mer

SANTEX S-LINE FASTA OCH MALLSKURNA PARTIER / BRUTET HÖRN Monterings- & Skötselmanual

SANTEX S-LINE FASTA OCH MALLSKURNA PARTIER / BRUTET HÖRN Monterings- & Skötselmanual SANTEX S-LINE FASTA OCH MALLSKURNA PARTIER / BRUTET HÖRN Monterings- & Skötselmanual 1(16) Denna monterings- och skötselmanual är ett viktigt verktyg för dig som montör och för dig som är användare. Spara

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Uterum. och takplattor

Uterum. och takplattor Uterum och takplattor Vilken inspiration! Helt fantastiskt! Alla dessa underbara kunder, med många uppfriskande idéer som de gärna delar med sig av. Det senaste året har vi fått ta del av fotografier från

Läs mer

MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD

MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD Kundnr: 6182824 PER SJÖKVIST Ordernr: 3136523 BJURERUD 423 Leverans v: 19 Säljare: Peter Grahn 655 93 KARLSTAD 2016-03-29 Tomtaholmsvägen, Östra Karup 269 21 Båstad,

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2) JABO TRIVAS 25 m² (Svenska 2014-10-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 195, limträbalk 56 x 270, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbrädor 22 x 170, dubbla 22 x 145 och nockbräda

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

ENKELDÖRRAR PARDÖRRAR ALTANDÖRRAR FÖNSTERDÖRRAR VRIDFÖNSTER SIDOHÄNGDA FÖNSTER FASTA FÖNSTER KULTUR FÖNSTER PVC FÖNSTER.

ENKELDÖRRAR PARDÖRRAR ALTANDÖRRAR FÖNSTERDÖRRAR VRIDFÖNSTER SIDOHÄNGDA FÖNSTER FASTA FÖNSTER KULTUR FÖNSTER PVC FÖNSTER. ENKELDÖRRAR PARDÖRRAR ALTANDÖRRAR FÖNSTERDÖRRAR VRIDFÖNSTER SIDOHÄNGDA FÖNSTER FASTA FÖNSTER KULTUR FÖNSTER PVC FÖNSTER Nu har vi även PVC FÖNSTER Det prisvärda alternativet! KVALITET FUNKTION SERVICE

Läs mer

www.areco.se Produktsortiment 2010 Bringing steel to life 2010 Areco. All rights reserved.

www.areco.se Produktsortiment 2010 Bringing steel to life 2010 Areco. All rights reserved. Produktsortiment 2010 Bringing steel to life 2010 Areco. All rights reserved. Innehåll takpannor sida 5 Takprofiler sida 6 Bandtäckningsplåt sida 7 väggprofiler sida 9 sandwichpaneler sida 10 takavvattningssystem

Läs mer

Måttanpassade pooltak

Måttanpassade pooltak Måttanpassade pooltak Med perfekt passning till alla pooler PRODUKTKATALOG specialisten - kvalitet i minsta detalj Kanalplast (PC 10 mm) UV behandlad på båda sidor. Z-Line Z-Line Handtag med spärr och

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Garage Holger

Montering & Bruksanvisning Garage Holger Montering & Bruksanvisning Garage Holger Rev.nr: 140702 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege FRD44-3857 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1134 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1134 sida 1(2) JABO VEGBY 15 m² (Svenska 2013-10-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 145 och 43 x 145, dubbla vindskivor. Taklutning ca 16 o. YTTERVÄGG Timmerprofil 43 x 145, kapade

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Takplast och ljusinsläpp

Takplast och ljusinsläpp Inspiration och produktfakta Uterumssäsongen 2012/13 Takplast och ljusinsläpp Halle Eco/Pro: Sveriges mest miljövänliga takplastskivor! Obs! Bilden är endast en symbolillustration för att visa på s styrka.

Läs mer

Elit Complete Alu. Fönsterfakta 1 (8)

Elit Complete Alu. Fönsterfakta 1 (8) Elit Complete Alu Fönsterfakta Familj H-fönster AFH (vändbart 180 ), sidhängda fönster AFS, AFS2, AFS3, fast karm AFK, altandörr ADF/ADK, ADF2/ADK2. Material Trä av lamellimmad och fingerskarvad svensk

Läs mer

Gäller fr o m 2009-09-01 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM SE 2009:1

Gäller fr o m 2009-09-01 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM SE 2009:1 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM Gäller fr o m 20090901 SE 2009:1 Premodul skorstenssystem Invändig Rostfri, Schaktfri och Vinklad Invändig diameter 150 mm, rostfritt rör, 30 alternativt 60 mm isolering.

Läs mer

Uterum. och takplattor

Uterum. och takplattor Uterum och takplattor Vilken inspiration! Helt fantastiskt! Alla dessa underbara kunder, med många uppfriskande idéer som de gärna delar med sig av. Det senaste året har vi fått ta del av fotografier från

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

L E V E R A N S D E K L A R A T I O N L D 1 5-0 1-01 PC L A D H U S F R Å N A R V E S U N D

L E V E R A N S D E K L A R A T I O N L D 1 5-0 1-01 PC L A D H U S F R Å N A R V E S U N D L E V E R A N S D E K L A R A T I O N L D 1 5-0 1-01 PC L A D H U S F R Å N A R V E S U N D Avser mindre hus; 20-60 kvm. Levereras i byggsats med färdigkapad stomme, PreCut (PC). Bodsjö 25 Bye 25 Dalåsen

Läs mer

TILLBEHÖR. Tillbehör som gör dina fönster och altandörrar kompletta. Skräddarsydda persienner, plisségardiner, lamellgardiner, myggnät och handtag.

TILLBEHÖR. Tillbehör som gör dina fönster och altandörrar kompletta. Skräddarsydda persienner, plisségardiner, lamellgardiner, myggnät och handtag. TILLBEHÖR Tillbehör som gör dina fönster och altandörrar kompletta. Skräddarsydda persienner, plisségardiner, lamellgardiner, myggnät och handtag. Vi älskar fönster Sedan decennier är vi specialiserade

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning.

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning. Art nr 79991 080401 Monteringsanvisning för Glaspartier Original ORIGINAL Skjutbara fönsterpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv

Läs mer

Montering, injustering och skötsel

Montering, injustering och skötsel Montering, injustering och skötsel Våra kökskåpor är utvecklade för att ge bästa komfort i alla typer av storkök. Men vi har inte nöjt oss med enbart funktion. Snygg design, flexibel utformning och smidig

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

www.areco.se Produktsortiment 2011 Bringing steel to life 2011 Areco. All rights reserved.

www.areco.se Produktsortiment 2011 Bringing steel to life 2011 Areco. All rights reserved. www.areco.se Produktsortiment 2011 Bringing steel to life 2011 Areco. All rights reserved. Innehåll takpannor Sida 5 Takprofiler Sida 6 BandtäckningsplåT Sida 7 väggprofiler Sida 9 sandwichpaneler Sida

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr.

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. OBS! Kontrollera att mått och hängning på dörren, är enligt er order. Besikta den nya dörren/porten innan ni tar bort den gamla! Montering av dörr/port med defekt

Läs mer

Så får du extra stor glädje av ditt radgarage.

Så får du extra stor glädje av ditt radgarage. Så får du extra stor glädje av ditt radgarage. 1 Med Dieden väljer du funktion och trygghet. Infartsbredden. Diedens portar tillverkas måttanpassade, med flexibel lösning för karmens infästning. Resultatet

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Elit Complete Trä. Fönsterfakta 1 (9)

Elit Complete Trä. Fönsterfakta 1 (9) Elit Complete Trä Fönsterfakta Familj H-fönster EFH (vändbart 180 ), sidhängda fönster EFS, EFS2, EFS3, överkantshängda fönster EFÖ, fast karm EFK, enkeldörr EDF/EDK, pardörr EDF2/EDK2. Material Trä av

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1146 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1146 sida 1(2) LEVA 25 m² (Svenska 2014-07-01) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont, takåsar 56x225, dubbla vindskivor. Taklutning ca 18. Isolering 120mm, innertakspanel 14x120. YTTERVÄGG Timmerprofiler 43x145,

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

www.areco.se Produktsortiment 2012 Bringing steel to life 2012 Areco. All rights reserved.

www.areco.se Produktsortiment 2012 Bringing steel to life 2012 Areco. All rights reserved. Produktsortiment 2012 Bringing steel to life 2012 Areco. All rights reserved. Innehåll takpannor sida 5 Takprofiler sida 6 Bandtäckningsplåt sida 7 väggprofiler sida 9 sandwichpaneler sida 10 takavvattningssystem

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer

PRINCESS. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

PRINCESS. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 PRINCESS Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Princess skjutdörrsparti. Skjutdörr Princess är vår ordinarie instegsmodell. En vinterisolerad Skjutdörr,

Läs mer

MONTERING LIMTRÄSTOMME SADEL KAPAD Kundnr: MATS BILLENUIS Ordernr:

MONTERING LIMTRÄSTOMME SADEL KAPAD Kundnr: MATS BILLENUIS Ordernr: MONTERING LIMTRÄSTOMME SADEL KAPAD Kundnr: 6210682 MATS BILLENUIS Ordernr: 1092526 SLÅNBÄRSSTIGEN 2 Leverans v: 51 Säljare: Emelie Olsson 590 19 MANTORP 2016-11-21 Tomtaholmsvägen, Östra Karup 269 21 Båstad,

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Monteringsanvisning April 2007 Torterolo & Re säkerhetsdörrar

Monteringsanvisning April 2007 Torterolo & Re säkerhetsdörrar Monteringsanvisning April 2007 Torterolo & Re säkerhetsdörrar Officiell monteringsanvisning av Torterolo & Re säkerhetsdörrar, TR100, TR200, TR400, TR410, TR601 och TR611. Instruktionen är i huvudsak anpassad

Läs mer

Byggsystem i aluminium

Byggsystem i aluminium SVENSKA Byggsystem i aluminium Fasader, glastak, dörrar, fönster och lamellsystem 1 Fasader P50L/P50LE fasadsystem P50L/P50LE Fasadsystem stommens bredd 50 mm, även tillgänglig i modell P60L som är 60

Läs mer