PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009"

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster Mike Luff Volmar Mårtensson 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Fredrik Hansson hälsade alla välkomna till dagens möte. Dagordningen godkändes med tillägg. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll är godkänt och utlagt på 4 RAPPORTER 4.1 Ekonomirapport ( Id: 29 ) Ekonomirapporten gicks igenom, Fredrik Hansson har redogjort för Stig Klemetz angående kostandsfördelningen på vissa konton, sektionen kommer att hålla årets budget. Ny budget för 2010 är inskickad till kansliet den 23 oktober. 4.2 Utbildningskonferens 25-26/ ( Id: 30 ) Sektionen tog del av rapport från Fredrik Hansson och övriga utbildare inom förbundet angående maskinbesiktnings, tränarlicens m.fl.

2 2 (6) 4.3 UEM final Albacete 1 november ( Id: 31 ) Förbundskapten Håkan Olsson har skickat rapport från tävlingen. Även vår UEM delegat Tony Jacobsson har inkommit med en rapport. 21 nationsflaggor fanns på flaggstängerna runt banan och bevisade ytterligare en gång att tävlingen anses som mycket viktig och många satsar verkligen för att komma till EM finalen. 125 klassen hade fullt startfält, det var lite vikande siffror i SS 600 och man såg tydligt att det varit svårt att få ihop ett startfält i SST 1000 där det var väldigt många spanska wildcards. Varje stor RR nation i europa har 4 platser att tillgå. Tyvärr verkade det som några nationer inte nyttjat sina platser till fullo, ex Tyskland, England och Frankrike, vi hoppas för framtiden att de återkommer med full styrka. Våra förares placeringar blev följande: Superstock 1000: Niclas Cajback 13 plats, Richard Magnusson 16 plats, Christer Andersson 19 plats. 125GP: Eric Lindroth 20 plats, Alexander Kristiansson DNF 4.4 Pro Superbike final 26/ ( Id: 32 ) Sektionen tog del av rapport från Kristian Stenström, diskussion angående säkerheten med tanke på den allvarliga olyckan som inträffade. Volmar Mårtensson rapporterade om arbetet som nu pågår med de förbättringar som skall ske och sektionen bordlägger frågan till senare möte. Rikard Sthillert och Kristian Stenström rapporterade även från ett kortare möte med Bob Huzell, Per Bäckström och Sten Gunnarsson från STCC där diskussion om kommande säsong 2010 hölls, några av ämnena var permanent tävlingsledare, enhetsdäck samt de förarmöten som hålls, att de blir mer enhetliga. STCC önskar ha någon form av resurspool om utvald tävlingsledare exempelvis skulle bli sjuk så man har möjlighet att byta. Nytt möte mellan STCC och SVEMO kommer att hållas den 9/ på SVEMO kansli. Från sektionen deltager Fredrik Hansson och Rikard Sthillert. 4.5 Utbildareutbildning 17-18/ ( Id: 33 ) Fredrik Hansson rapporterade från utbildareutbildningen som hölls på Quality Hotel Arlandastad. Kursledare var Lennart Nilsson från Bosön samt Tomas Avelin från UK. Utbildningen innefattade grupparbeten samt spel mellan parter i diverse utbildningshändelser. Fredrik anser att erfarenhetsutbytet mellan de olika disciplinerna är mycket värt då det ger en stor inblick i övrig verksamhet.

3 3 (6) 4.6 Val av förarrepresentant ( Id: 34 ) Fredrik Hansson har haft kontakt med tilltänkta representanter, besked kommer inför säsongsstart NM möte i Stockholm 3-4/10 ( Id: 35 ) Inkommen rapport från Fredrik Hansson för mötet med delegaterna från norden. Definitiv kommentar och protokoll bordlägges till senare tillfälle. Reglementet skall dock presenteras senast den 15 december. 4.8 Elitsatsningsmedel från RF ( Id: 36 ) Sektionen har i skrivande stund ej fått svar av styrelsen. 4.9 Juridikkurs och fortbildning 21-22/11 ( Id: 37 ) Sektionen tog del av rapport från Fredrik Hansson angående antal anmälda samt diskussion rörande kursinnehåll. Totalt antal deltagande under helgen blir 34 personer. Juridikkursen kommer hållas av Tomas Avelin från UK samt Christer Pallin från RF SM och NM prisbankett 14/11 ( Id: 38 ) SM/NM banketten gick av stapeln i Karlskoga den 14 november. Under dagen hölls ett informationsmöte där Mike Luff / SO samt sektionen informerade om kommande säsong Under kvällen hölls prisutdelning för samtliga klasser samt även utdelning för årets prestationer Möte om enhetsbränsle ( Id: 39 ) Per Träff rapporterade från mötet som hölls på SVEMO kansli den 11/ Att konstatera är att Aspen hållit avtalet fullt ut under säsongen 2009 samt att allt organiserats mycket bra Arrangörsmöte, Tävlingskalender, Tävlingsanmälan 2010 ( Id: 40 ) Fredrik Hansson rapporterade från arrangörsmötet som hölls i Jönköping den 7/ Diskussion om tävlingskalendern 2010 hölls och en del justeringar gjordes. Det samtalades även om att fortsätta ha ett gemensamt anmälningssystem. I dagsläget arbetas det på att ha anmälningssystem på och arbetet beräknas bli färdigt den 28/ MC-ID card systemet och transponderfrågan diskuterades. SVEMO SM-profil gick man även igenom och samtliga klubbar är positiva till ett enhetligt utseende på detta. Ljudkraven diskuterades då detta är ett väldigt angeläget problem för sporten Däckoffert för Junior Cup 2010 ( Id: 41 ) Sektionen har skickat ut en offert för däckleverantör till Junior Cup / 250. Svar önskas inkomma senast den 30 november. Hittills har sektionen mottagit en skriftlig offert och samtal har hållts med Bridgestone.

4 4 (6) 4.14 Elitpoäng Bergman ( Id: 42 ) Sektionen har skickat en skrivelse till bröderna Bergman med ett förtydligande om erhållna elitpoäng FIM ( Id: 43 ) Sektionen tog del av nya regelförändringar rörande MC-ID Card, transponder samt startnummer ( Id: 44 ) Sektionen vill tydliggöra att Hans Brånalt fått uppdraget att sköta MC-IDcard systemet samt försäljning av transpondrar (Dock ej ensamrätt). Tony Jacobsson har på samma sätt fått uppdraget att samordna samtliga klassers startnummer Kurs i presentationsteknik ( Id: 45 ) Per Träff rapporterade från utbildningen vilket gav en del nya inblickar i ämnet. 5 ÄRENDEN 5.1 Mike Luff angående ett tydligare SVEMO ( Id: 38 ) Sektionen har svarat på inkommen skrivelse rörande 250GP. Frågan har överklagats direkt till SVEMO s styrelse. Vidare tar sektionen med sig de önskemål som framförts angående bättre tydlighet. 5.2 Lindroth Racing, Red Bull Rookie Cup ( Id: 39 ) Sektionen mottog skrivelse från Lindroth Racing rörande ansökningarna till Red Bull Rookie Cup där sektionens beslut kritiserades om att ej ha rekommenderat Eric Lindroth när frågan ställdes från arrangören. Sektionen förtydligade i sitt svar att varken SVEMO centralt eller Roadracing sektionen fått någon fråga om rekommendationer till denna serie. 5.3 Inbjudan från MK, miljökonferens mars 2010 ( Id: 40 ) Beslut: Rikard Sthillert skall delta från sektionen. 5.4 Ansökan om uppklassning ( Id: 41 ) Samuel Wikberger Björn Ljungqvist Båda förare har klassats upp från Rookie till Elitlicens. 5.5 Anna Karlsson 125 Junior ( Id: 42 ) Sektionen mottog skrivelse rörande dispensansökan att få fortsätta delta i klassen efter fyllda 20 år. Beslut: Sektionen beslutar att ge Anna Karlsson dispens trots högre ålder än 20 år under säsongen 2010.

5 5 (6) 5.6 Formel Renault Anderstorp 2010 ( Id: 43 ) Fredrik Hansson fick i uppdrag att kontakta Jimmy Lindberg i frågan. 5.7 Verksamhetsberättelse ( Id: 44 ) Sektionen mottog skrivelse från Lena Bleckman som skall lämnas in till kansliet senast den 15 januari Per Träff och Fredrik Hansson antog sig uppgiften. 5.8 Byte av resebyrå centralt ( Id: 45 ) SVEMO har i dagarna bytt reseleverantör från HRG till Scan World. 5.9 Topp & Talang ( Id: 46 ) Inbjudan från sportchef Annika Pettersson angående träffarna den 4-6 respektive december då deltagare från grupperna silver samt guld träffas första helgen och andra träffen gäller bronsgruppen. Det kommer bli ledarskapsutbildning med Lars Sjödin samt föreläsning med Martin Lidberg under kvällen. I T&T har vi följande förare: Filip Backlund, Robert Gull, Hampus Johansson, Ronja Luff samt Alexander Kristiansson. Från Sektionen deltar Fredrik Hansson den 4-6 december, förbundskapten Håkan Olsson närvarar vid båda träffarna. Lördagens ledarskapsutbildning kommer Rikard Sthillert närvara på Nya regler ( Id: 47 ) Regler till NM publiceras senast 15 december på Mentorskap banbesiktningsman ( Id: 48 ) Beslut: Efter samtal med Volmar Mårtensson väljer sektionen att tillfråga Peter Kjellgren att under en till två säsonger delta som lärling för att få full förståelse kring arbetet med banbesiktningar Incidentrapport ( Id: 49 ) Banbesiktaren anger hur incidentrapport skall insändas, skall även skissa på förslag som redovisas för sektionen. 9 ÖVRIGA FRÅGOR 10 NÄSTA MÖTE Nästa möte blir 9/ klockan på SVEMO kansli.

6 6 (6) 11 AVSLUTNING Ordförande Fredrik Hansson tackade alla för sitt deltagande och avslutade mötet.

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 2012-07-25 (10.50-19.40) Karlskoga Motorstadion Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm fredagen

Läs mer

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Klubbstyrelsen Johannisberg 24-01-2007 Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist Icke närvarande:

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Närvarande: Amanda Skurzynska, Anders Berg och Christian Woxell. Teddy Kotlinski tillkom 19:00. Frånvarande: Ali Chehade och Jörgen

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer