sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning"

Transkript

1 sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

2 Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten och öka företagets intäkter? Ja, det är möjligt. Visst kan kollektivavtalens regler vara styrande för lönesättningen, men de allra flesta avtal ger företagen möjlighet att själva sätta lönerna, helt eller delvis. Inget företag är det andra likt. Därför finns inte ett enkelt svar på hur lönesättningen ska gå till för att ge bästa resultat för företag och medarbetare. Men det kan inspirera att se hur andra företag har gjort. Därför har vi i den här skriften samlat råd, tips och idéer om hur du och ditt företag kan jobba med en lönesättning som ger resultat. Låt dig inspireras!

3 Mycket att vinna på bra lönesättning De flesta företag har mycket att vinna på en lönesättning som motiverar medarbetarna att arbeta på ett sätt som är bra för företaget. Det behöver inte handla om att tillverka eller sälja mer, utan om att arbeta smartare och med större kunskap om vad som ger goda arbetsresultat och en bra ekonomi. Det är den som leder företaget som måste ta taktpinnen och fundera på vad som skapar en god utveckling i företaget. Lönesättningen kan sedan bidra till att förstärka beteenden som leder till framgång. Lönekostnaden är en stor andel av utgifterna för de allra flesta företag men rätt genomförd kan lönesättningen bidra till att få fart på intäkterna, sänka andra kostnader och öka lönsamheten. Lön är ett styrmedel för att nå företagets mål För att det ska bli bra krävs att lönesättningen hänger ihop med såväl företagets position på marknaden som enskilda prestationer. Krister Nyman, produktionschef på Stora Enso Packaging Lönesättning är ett viktigt sätt att stimulera, attrahera och behålla medarbetare på. Jonas Wiström, VD för ÅF Sedan vi införde systemet med individuell lönesättning har kunderna blivit mer nöjda, lönsamheten har ökat och vi har kunnat öka våra medarbetares löner. Jens Hoffman, driver byggföretaget Dipart Entreprenad Lön är en stor kostnad som måste förvaltas väl Lönen är ett starkt och bra styrmedel, däremot kräver det att cheferna är engagerade och lägger ned tid och kraft för att varje medarbetare ska ha så rätt lön som möjligt. Hans Dahlgren, ansvarig för lönepolicy och personalfrågor på Sigma Exallon Alla som arbetar med löner idag vet att det inte längre fungerar med lika lön för alla. Det är många som blir tagna på sängen och letar efter ett nytt sätt att avlöna de anställda. Katarina Ferm, ekonomi- och personalchef på Fagerhult Retail Lön skapar motivation och nöjda medarbetare Personalen är den viktigaste tillgången vi har. Klart att man vill ge bra betalt om man kan. Ola Esbjörnsson, VD Intentius Det är självklart att ett lönesystem som premierar kompetensutveckling och ambition gör att medarbetarna blir mer benägna att utveckla sig. Andreas Krona, VD på Callo Sintermetall Anställda vill ha målstyrning och de vill veta hur de kan påverka sin lön. Det är positivt att koppla lön till prestation Eva Hjelm, HR-chef, Proffice Sverige

4 Ta ansvar för lönesättningen Den som leder och driver ett företag har självklart det yttersta ansvaret för hur lönesättningen på det egna företaget ska gå till. Men både i och utanför företaget finns idéer och åsikter som har delvis andra utgångspunkter. Att förstå de olika aktörernas perspektiv kan vara till hjälp i arbetet med den egna lönesättningen. Medarbetaren vill ha en positiv löneutveckling För medarbetaren ska lönen vara en rimlig ersättning för det arbete som görs. Därutöver ska lönen fungera som en morot i den egna utvecklingen. Medarbetaren vill ha en dialog med sin chef om ersättningen och en bra vägledning i hur den ska kunna öka. Det ska synas i lönekuvertet om man som medarbetare lär sig mer och gör ett bättre jobb. Arbetsmarknadens parter vill sätta principerna I Sverige omfattas majoriteten av alla anställda av någon form av kollektivavtal. Det innebär att ramarna för lönesättningen, både vad gäller nivå och fördelning, ofta sätts utanför företaget, av de förhandlande parterna, fack och arbetsgivarförbund. Här uppstår ofta en dragkamp om hur mycket av lönesättningen som ska regleras av parterna och vad som ska kunna bestämmas lokalt. Att hitta lösningar som gör att konflikter kan undvikas är centralt i dessa överenskommelser. Chefen vill ha tydliga mål och enkla verktyg På lite större företag finns flera lönesättande chefer. Cheferna arbetar nära tillsammans med sina medarbetare och har behov av att kunna använda lönen som ett verktyg för att leda medarbetarens prestationer mot de mål som gäller i företaget. En konkurrensfråga för ägare och företagsledning Lönekostnaderna är en stor utgift för de flesta företag och kan vara avgörande för möjligheten att konkurrera och ge en rimlig avkastning på verksamheten. Samtidigt är lön en viktig konkurrensfaktor för att motivera, utveckla, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Ta kommandot över lönesättningen! π du har koll π du känner dina medarbetare π du vet vart ni ska Det behöver inte vara så krångligt. På de följande sidorna guidar vi dig genom en enkel modell med ett antal frågor. Om du själv eller med några nära medarbetare tar dig igenom dem har du tagit ett stort kliv mot en aktiv lönesättning, anpassad för ditt företag och dina medarbetare. Politikerna efterlyser samhällsansvar Lönenivån för de anställda i Sverige påverkar i hög grad samhällsekonomin. Politikerna vill därför ha en utveckling av lönerna som är i balans med ekonomin i övrigt. Framför allt handlar det om att politikerna och de politiska institutionerna vill värna en lönesättning som gynnar Sveriges konkurrenskraft och inte driver på inflationen.

5 Att sätta lön är bland det svåraste som finns eftersom det handlar om värderingar. Som VD måste jag kunna bemöta frågor om rättvisa. Susanne Rönngren, VD Commodia

6 Nio steg för en väl fungerande lönesättning Mål med vår lönesättning 1 Vilka är målen för ert företag? En del företag har arbetat mycket med sin vision och sin affärsidé, för andra är det något som sitter i väggarna. Oavsett vilket är det sannolikt ganska lätt att formulera vilka som är företagets viktigaste mål på lång respektive kort sikt. Pröva själv att svara på frågorna nedan till vänster. Var ska vi vara om ett år, tre år och fem år? 2 Hur ser kompetens- och personalbehov ut? Företagets mål påverkar självklart framtida behov av personal och kompetens. Beroende på om det handlar om ett kommande nyrekryteringsbehov eller det främst gäller att utveckla kompetens och erfarenhet bland befintliga medarbetare, kommer lönesättningen se olika ut. Hur vill vi att företaget ska uppfattas av omvärlden, av kunder och av anställda? Vilken omsättning ska vi ha om ett år, om tre år och om fem år? Fundera över vilket personal- och kompetensbehov ni kommer att ha framöver. Många går i pension inom de närmsta åren Vi har behov av att krympa personalstyrkan Alltfler medarbetare kommer att ha kundkontakt En tillväxt i företaget som innebär en stor nyrekrytering de närmsta åren Vi har behov av fler medarbetare som snabbt kan ta sig an nya arbetsuppgifter

7 3 Vad bör belönas? Ställ er frågan vad det är för framgångsfaktorer som ska leda företaget mot uppsatta mål och resultat. En del av dessa framgångsfaktorer handlar helt säkert om vad företagets medarbetare kan bidra med. Då är det ju just det som också bör belönas. Till vänster har vi räknat upp några möjliga framgångsfaktorer och till höger finns exempel på kompetenser och beteenden som kan bidra till att förstärka olika framgångsfaktorer. Pröva att få till passande par och lägg till sådant som gäller för ert företag. På vilka faktorer vilar ert företags framgångar och vad borde därmed belönas? Individuella löner ger möjlighet att premiera anställda som gör ett särskilt gott arbete och på så vis bevara och höja kompetensen. Tydliga kriterier är dock en viktig del av lönesystemet och det är viktigt att inte ha bråttom när man utformar dessa. Annika Norman, Chefsjuksköterska Stockholms Sjukhem Idérikedom Leveransförmåga Kostnadseffektivitet Säljfokus Företagskultur Snabb service Omtanke Noggrannhet Generalistkunskaper Yrkeskunnande Flexibilitet Bemötande Har ni funderat igenom svaret på dessa frågor har ni kommit långt i arbetet med att utforma en lönepolicy. Men hur ska det gå i praktiken? Börja med att stanna upp och tänk igenom hur lönesättningen fungerar idag. Kort om rörliga löner och förmåner π Fungerar som komplement till fast lön π Är en morot för medarbetare att prestera bättre π Ger företaget möjlighet att anpassa lönekostnaden beroende på resultat π Kan vara individuellt, gruppvis eller gälla för alla medarbetare Exempel på rörliga löner: π Provisionsbaserad lön, ofta för säljorganisationer π Bonus, en extra utbetalning som baserar sig på den enskildes prestation enligt fastställda kriterier eller på företagets gemensamma resultat π Vinstdelning, ett system där anställda får del av årets vinst oavsett individuell prestation π Det är också möjligt att byta delar av lönen mot en annan typ av ersättning, ofta kallad förmån. Som exempelvis extra pensionsavsättning, friskvård, hälso- och sjukvård, hem-pc, tjänstebil m.m.

8 Nio steg för en väl fungerande lönesättning Hur fungerar det idag? 4 Hur aktiva lönesättare är ni på ert företag? Rannsaka er noga. Ta gärna detta enkla test till er hjälp. Hur många poäng får du och ditt företag? Ju högre poäng desto längre har ni kommit i arbetet med aktiv lönesättning. Finns det mer ni kan göra för att förbättra lönesättningen? Vad är viktigast för ert företag att utveckla och hur mycket tid får det ta? Nedan redovisas ett antal påståenden om hur lönesättningen kan gå till. Fundera på hur det fungerar på ert företag genom att bedöma det ni gör på en femgradig skala. 1 = Stämmer inte alls 2 = Stämmer dåligt 3 = Stämmer ibland 4 = Stämmer delvis 5 = Stämmer på pricken Om du känner att något av påståendena inte är relevant för ert företag så är det bara att hoppa över det. På vårt företag har vi regelbundna möten med medarbetarna där vi stämmer av hur det går och hur de ska lyckas nå sina mål På vårt företag finns det tydliga kopplingar mellan det som belönas och verksamhetens mål På vårt företag fungerar lönesättningen som morot för att utvecklas och prestera bättre Vi har en genomtänkt fördelning mellan fast och rörlig lön På vårt företag har vi tydliga kriterier för vad som belönas Medarbetarna är medvetna om vilka kriterier som belönas Medarbetarna är delaktiga i utformningen av belöningskriterierna Vi informerar medarbetarna regelbundet om företagets resultat Medarbetarna har god kunskap om hur lönesättningen i företaget går till Medarbetarna är nöjda med hur lönesättningen på företaget går till Företaget har en genomtänkt lönespridning bland medarbetare

9 5 6 Vad säger kollektivavtalet? Merparten av Sveriges löntagare omfattas av kollektivavtal och ibland är det lätt att stirra sig blind på vad dessa avtal begränsar istället för att leta efter möjligheterna. Vilket eller vilka kollektivavtal gäller för er och finns det lokala överenskommelser som gäller för just ert företag? Vilket utrymme ger ert kollektivavtal för individuella överenskommelser om lönenivån? Ta gärna kontakt med din egen arbetsgivarorganisation för att be om hjälp att tolka avtalet och få råd om både möjligheter och begränsningar. Du hittar en länk till alla medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv på www. svensktnaringsliv.se Hur ser vår lönemarknad ut? Lönemarknaden styrs av tillgång och efterfrågan, precis som andra marknader. Men beroende på vad ni har för kompetensbehov förändras lönemarknaden och dess villkor. Behöver ni rekrytera en receptionist räcker det kanske med att söka lokalt på orten. Gäller det att hitta en duktig tekniker kanske ni måste söka kompetensen utanför Sveriges gränser. Det finns flera sätt att ta reda på hur lönemarknaden ser ut. Om det gäller den lokala marknaden är det kanske allra enklaste att höra sig för bland andra arbetsgivare på orten. Gäller det lönerna för en specifik bransch eller yrkeskategori finns flera olika kunskapskällor att leta i: Lönestatistik finns på och Men tänk på att statistik bara kan ge dig en grov uppfattning om lönelägen låt inte statistiken styra lönesättningen. Kort om kollektivavtal π Centrala avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer, men kan också slutas för enskilda företag π Bestämmer villkoren för lön, pension och andra anställningsvillkor, kan reglera lönenivån men ibland bara hur lönesättningen ska gå till π För den privata sektorn finns omkring 560 olika kollektivavtal π Det företag som är med i en arbetsgivarorganisation är skyldig att följa reglerna i avtalet som ett minimum, för företag som saknar kollektivavtal finns inga regler Bidrar ert sätt att arbeta med lön till företagets mål? Är ni nöjda som det är eller finns det saker att förbättra? Gå vidare till nästa steg så får ni fler tips. En säljare som har en prestationsbaserad lönedel blir lite hungrigare och vassare. Det är viktigt att alla medarbetare är kostnadsmedvetna. Det påverkar resultatet och det påverkar i sin tur den individuella lönedelen. Per-Ola Danielsson, VD på Kinnarps Interior

10 7 Nio steg för en väl fungerande lönesättning Så här gör vi Bestäm er för en lönestruktur Att bestämma sig för en lönestruktur underlättar på flera sätt det fortsatta vardagsarbetet med en aktiv lönesättning. En bit på väg kommer ni genom att ägna följande frågor en stunds eftertanke: Hur mycket ska företagets medarbetare få kosta? Det finns givetvis inget generellt svar på den frågan. Det handlar om en sammanvägning av ekonomiska förutsättningar, löneläget på marknaden, tvingande kollektivavtal och egna ambitioner. Men varje företag tjänar på att försöka undvika den slentrianmässiga uppräkningen inför kommande budgetår. Bättre då att aktivt värdera den totala personalkostnaden i förhållande till intäkter och omsättning, kanske är det en fråga för ägare och styrelse. Ska alla medarbetare få kosta lika mycket? Säkert har ni på ert företag flera olika kategorier av medarbetare. Försök att identifiera ett antal olika kategorier kopplat till den roll och den arbetsuppgift man har. Vad går arbetet ut på och vilka krav ställs egentligen på den som har jobbet? Bidrar alla med lika mycket? Kanske inte. Försök att bortse från individen och rangordna de olika rollerna utifrån olika grader av svårighet, ansvar och betydelse för företagets resultat och bestäm en lönenivå/löneintervall för varje kategori. Hur stora blir skillnaderna? Är det en lämplig lönespriding eller borde den vara större/mindre? Hur ska ersättningen vara sammansatt? Det är också viktigt att fastställa vad som ska vara fast respektive rörligt, individuellt och gruppvis. Ska alla medarbetare vara del av en rörlig lönedel eller ska det endast gälla för medarbetare med en viss typ av roll i företaget eller de som presterar enligt vissa kriterier? Kriterier som fungerar π Vårdföretaget: Omtanke, respekt, ansvarstagande, samarbetsförmåga, patientnöjdhet mäts genom poängsystem och nöjd-kund-enkät och belönas varje månad π Industriföretaget: Yrkeskunnande, social förmåga, initiativ- och innovationsförmåga, ordning och reda, intresse för yrket mäts enligt en bedömningsblankett där kriterier poängsätts och belönas årligen π Byggföretaget: Kundnöjdhet, kvalité och noggrannhet, yrkeskunnande, ekonomiskt resultat i projektet mäts enligt nöjd-kund-enkät och belönas varje månad eller vid ett projekts slut π Säljföretaget: Sålda produkter/tjänster, ansvar, samarbetsförmåga mäts genom ett poängsystem och belönas varje månad π Tjänsteföretaget: Kompetensnivå, ansvar, initiativ, utveckling av tjänster, värvning av nya kunder, resultat och beläggning mäts enligt ett poängsystem baserat på mål och resultat och belönas årligen

11 8 Fastställ lönekriterier Enkla, tydliga och väl kända kriterier för lönesättningen är a och o för att få en företagsnära och individuell lönesättning att fungera i praktiken. Kanske har ni redan bestämt vad det är för typ av kompetens och beteende som bör belönas på ert företag, givet viktiga framgångsfaktorer (steg 3). Nästa steg är att bryta ner detta i enkla, mätbara och relevanta kriterier för att värdera prestationer hos enskilda medarbetare. Det kan vara sådant som direkt bidrar till ökade intäkter eller minskade kostnader för företaget. Men det kan också vara sådant som bidrar till företagets utveckling och kultur och slutligen kriterier som direkt belönar en speciell kompetens eller beteende. Flertalet kriterier bör kunna vara desamma för samtliga medarbetare. Slutligen; tänk på att de kriterier ni väljer ska vara påverkbara för den enskilde medarbetaren. I rutan till vänster kan ni ta del av kriterier som tillämpas i företag som kommit en 9 Prata med dina medarbetare En aktiv lönesättning kräver aktiv kommunikation. Se till att ni verkligen pratar om lön i ert företag. En nära dialog mellan företagsledning och medarbetare vid utformningen av er lönesättning borgar för att den kommer att fungera bättre. Företagsledningen har ett stort ansvar för att förklara hur företagets mål och resultat hänger samman med lönesättningen. Att regelbundet kommunicera hur det går i företaget bidrar till att öka förståelsen för vad och hur mycket som belönas. Den lönesättande chefen gör klokt i att regelbundet ge bra och ärlig återkoppling på den enskilda medarbetarens prestation. All erfarenhet talar för att tydliga och väl kända spelregler kring lönesättningen ger medarbetare som är mer nöjda och upplever lönen som rättvis. bit på väg med aktiv och prestationsbaserad lönesättning. Diskutera detta tillsammans med chefer och medarbetare på företaget och fastställ därefter vilka kriterier för individuell lönesättning som ska gälla hos er. Tänk på att detta kan göras både som ett sätt att bestämma nivå på grundlönen och för att bestämma vad som kan ge extra rörlig ersättning. Våra lönekriterier Är de relevanta? Påverkbara? Mätbara? Begripliga? Bra då är det kanske dags att börja pröva sig fram. Kommunikationen är något vi satsar mycket på. Vi har kvartalsrapporter, veckobrev och gemensamma arrangemang som stärker gemenskapen och ansvarskänslan hos personalen. Några enskilda lönesamtal behöver vi inte. Killarna har bra koll. Vi redovisar alltid omsättning och vinst vid våra kvartalsmöten. Vi har inga hemligheter för personalen. Jens Hoffmann, driver byggföretaget Dipart Entreprenad

12 Sätt igång! Lönesättning en ständigt pågående process När ni nu har gått igenom de nio stegen för en väl fungerande lönesättning har ert företag förhoppningsvis kommit fram till ett genomtänkt synsätt för lönesättningen som passar just för er. Kanske har ni också tagit ett antal konkreta beslut kring belöningskriterier och lönestruktur och kommunicerat detta med chefer och medarbetare. För att det sen ska fungera i praktiken krävs att företaget kontinuerligt arbetar med lönesättningen utifrån företagets förutsättningar. Det handlar om konkreta mål och resultat både ur ett företagsperspektiv och för den enskilde medarbetaren. Värdera löneutrymmet i ditt företag Genomför individuella målsamtal Kommunicera tydligt de kriterier som ska belönas Följ upp och utvärdera individuella medarbetares prestationer Kommunicera och diskutera med lokala fackliga företrädare Kommunicera regelbundet företagets resultat Genomför individuella lönesamtal Samla de lönesättande cheferna för genomgång och diskussion Ge feedback på medarbetarnas individuella prestationer Tydlighet och kommunikation är A och O!

13 Åtgärdsplanering 2010 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2011 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Liten löneordlista Kärt barn har många namn och det gäller även lönetermer. Om man inte har dessa klart för sig kan det lätt bli missförstånd i samband med lönediskussioner. Här följer förklaringar till några av de vanligaste begreppen. π Lönepolicy Tydliga principer för lönesättningen som dessutom ska spegla företagets vision, strategi och mål. Den ska vara långsiktig, konsekvent och tydlig. π Lönestruktur Uppbyggnaden av ett lönesystem. Lönestruktur är lönerna och dess inbördes förhållande till varandra. π Lönebildning En samhällsekonomisk term för den samlade lönesättningen. π Lönesättning Ett samlingsbegrepp för hur lönen sätts på ett enskilt företag. π Sifferlöst avtal Kollektivavtal som inte innehåller siffersatta bestämmelser om hur mycket lönen ska öka. Däremot kan det finnas regler för hur lönesättningen ska gå till. π Lönerevision Processen att granska, se över och justera lönerna i företaget. π Individuell lön Istället för att själva tjänsten lönesätts så lönesätts individen med hänsyn till arbetsuppgifter, prestation, kompetens och hur arbetet utförs. Vad kostar lönen? Kontantlön + Semesterlön + Rörlig lönedel + Pensionspremier + Sjukförsäkringspremier + Kostnader för förmåner + Arbetsgivaravgifter = Lönekostnad Läs mer på foretagarguiden.tillvaxtverket.se

14 Förändringens vindar Förutsättningarna för lönesättningen och lönebildning ändras i takt med att arbetsmarknad och näringsliv förändras. Nedan beskrivs kort några trender som det kan vara värt att hålla ögonen på. π Utvecklingen i Sverige går mot att individuella avtal eller avtal på företagsnivå blir det vanligaste sättet att bestämma lönerna. Det tror både fackliga organisationer, arbetsgivare och forskare. Internationaliseringen, tjänstesektorns framväxt och ökade krav på unik kompetens fortsätter att förändra arbetsmarknaden i riktning mot ökad individualisering. π Företag blir alltmer olika och därmed också förutsättningarna för lönesättningen. Överenskommelser som baserar sig på genomsnittsföretaget riskerar bli verklighetsfrämmande för många företag. π Medarbetare vill kunna påverka sin lön. Den trenden är särskilt tydlig bland de yngre medarbetarna. För de flesta unga är det en självklarhet att lönen sätts individuellt i samtal mellan medarbetaren och hans eller hennes närmaste chef. Lön är för många en tydlig motivationsfaktor och ju tydligare ett företag kan koppla lönen till den individuella prestationen desto bättre. π Den individuella prestationen värderas högre. I dagens och morgondagens kunskapsdrivna arbetsliv är belöningen av den individuella prestationen en allt viktigare drivkraft för att utveckla yrkeskunnandet och därmed produktiviteten. π Det förefaller som konjunktursvängningar kommer allt tätare, då ökar kraven på att snabbt kunna anpassa företagets inriktning, storlek och arbetssätt. När konkurrenskraften plötsligt försvagas gäller det att snabbt anpassa kostnaderna neråt men ändå kunna behålla sina alltmer unika medarbetare. När konjunkturen vänder måste man kunna erbjuda villkor som kan konkurrera på marknaden.

15 Här kan du hitta mer information På Svenskt Näringslivs webbsida Här kan du läsa om lönesättning, avtalsfrågor och hämta statistik. Här finns också uppgifter om hur du kan komma i kontakt med ditt förbund eller med Svenskt Näringsliv på din ort. Ekonomifakta Här får du snabb fakta om jobb, företagande och tillväxt i Sverige. Prenumerera på Svenskt Näringslivs nyhetsbrev Nytt om lön Ett nyhetsbrev där du får ta del av tips och erfarenheter från företagare. Nytt om lön tar också upp aktuella frågor kring lönebildningen i Sverige. Gå in på nyhetsbrev och välj nyhetsbrevet Nytt om lön. Denna skrift kan du ladda ned som pdf på Där kan du även beställa fler exemplar.

16 Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten och öka företagets intäkter? Ja, det är det. Visst kan kollektiv avtalens regler vara styrande för löne sättningen, men de allra flesta avtal ger företagen möjlighet att själva sätta lönerna, helt eller delvis. Därför har vi i den här skriften samlat råd, tips och idéer om hur du och ditt företag kan jobba med en lönesättning som ger resultat. Låt dig inspireras! PRODUKTION: Diplomat pr & form etc. illustration: maria raymondsdotter

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

BRA LÖNEBILDNING. Lönepolicy

BRA LÖNEBILDNING. Lönepolicy BRA LÖNEBILDNING Lönepolicy EN LÖNEPOLICYS HUVUDPUNKTER Affärsidé Övergripande mål Grundläggande värderingar Framgångsfaktorer och strategier Vad ska lönen stimulera? Principer för lönesättning Löneprocessen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom byggbranschen DAGS ATT SÄTTA LÖN Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren och

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:3-024 LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2000-04-27 40 1 Lönepolicy Mål Lönen är ett av arbetsgivarens viktigaste styrmedel. Det är därför viktigt

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Hofors kommun fastställd av, KS 2008-03-03, 34 Lönepolicyn gäller från och med faställningsdatum Revideras 2016-08-31 2 (9) Hofors kommuns lönepolicy

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna 2011 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet UFV-PA 2014/639 Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet Fastställd av Personaldirektören 2014-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Utgångspunkter 3 3. Lönepolitiska mål 3 4. Lönepolitiskt

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Individuell lönesättning

Individuell lönesättning Individuell lönesättning EN PROCESS SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förord De centrala kollektivavtalen om lön har utvecklats från att de centrala parterna styrde lönebildningen till att ge möjligheter till de

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Lönesamtal. transportgruppen.se

Lönesamtal. transportgruppen.se Lönesamtal transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Lönesamtal INLEDNING LÖNESÄTTNING ÄR EN DEL I CHEFSKAPET UTVECKLINGS- OCH LÖNESAMTAL BRA LÖNESAMTAL Lönesamtal

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

Ledaravtalets tillämpning i praktiken

Ledaravtalets tillämpning i praktiken Ledaravtalets tillämpning i praktiken 1 Innehållsförteckning LEDARAVTALET Ledaravtalet sid 3 Löneprocessen och lönekriterier sid 4 De lokala parternas samverkan sid 6 Dialogen chef - medarbetare sid 7

Läs mer

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen Lönesättande samtal SLU september 2013 Personalavdelningen Dan Åkhagen, personalspecialist, ank. 2258 Helen Nordhall, personalspecialist, ank. 2283 Cecilia Mårtas, personalspecialist, ank. 2293 Aktuella

Läs mer

Lön och belöning i praktiken KRISTIANSTAD

Lön och belöning i praktiken KRISTIANSTAD Lön och belöning i praktiken 2011-09-22 KRISTIANSTAD Tre av fyra vill att lönen bestäms med chefen Vilket av följande beskriver bäst hur din lön bestäm s? Lönen bestäm s Hur skulle du helst vilja att din

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition 2013 Anna Danielsson Håkan Regnér Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition Tolkningar av studien: Besluts- och

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal

Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal Allmänna utgångspunkter Bransch äldreomsorg innefattar cirka 155 företag med 23 000 årsanställda skötare, undersköterskor, sjuksköterskor

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2016 2017 Giltighetstid: 2016-04-01 2017-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 3.1 Parternas inledande

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte 1(4) HANDLINGSPLAN LÖNER Mål och syfte Lönepolitiken som är en del av den gemensamma personalpolitiken skall formas inom de ekonomiska ramarna, den skall vara långsiktig, konsekvent och omfatta all personal

Läs mer