Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson"

Transkript

1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora a, samhälls- och vårdvetenskap Datum och tid: Plats: Tisdagen den 10 februari, kl ca Konferensrum U2-158, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson vakant Ingela Rådestad Eva Sundgrenn Cecilia Erixon Tina Lempeä Ellinor Rifall Tomas Ljungberg Thure Morin Gunnel Eriksson Johan Grundberg Margareta Burell Mats Fagerberg Ulla Pettersson Hans Berggren Kjell-Åke Brorsson Christer Ericsson Ove Karlsson Vestman Pia Lindberg Jan Löwstedt Elvy Westlund Dekanus Prodekanus Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Extern ledamot Extern ledamot Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare OFR-S OFR-S ST-ATF Sektionschef, UFO Ordförande, Lärarförslagsnämnden HSV Universitetslektorr i historia, Akademi HST Prof. i pedagogik, Akademi UKK Avdelningschef, Akademi HST Prof. i företagsekonomi, Akademi HST Akademichef, HST Förhinder anmäls till Gunnel Eriksson, telefon , 1 (3)

2 Fakultetsnämnden för humaniora FÖRSLAG TILL DAGORDNING samhälls- och vårdvetenskap Nr 1:2009 Ärende Beslut Bilaga 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson Beslutas 3 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Se förslag 4. Anmälningar - Föregående mötesprotokoll Anmäls Dekanusbeslut Anmäls Meddelanden Anmäls 5, sänds senare 6. Rapporter från utskott och arbetsgrupper - Biblioteksrådet - Forskningsutskottet - Lärarförslagsnämnden 6 - Utbildningsutskottet 7. Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredras av studeranderepresentanter) 8. Information om förändringar i nämnden (föredras av Tola Jonsson) 9. Inställande av nybörjarprogram höstterminen 2009, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) 10. Nytt programtillfälle höstterminen 2009, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) 11. Information om samverkansprojekt med ÖRU: Utvärderingsakademin (föredras av Ove Karlsson Vestman) 12. Information om samverkansprojekt med ÖRU: Swedgrad (föredras av Jan Löwstedt) 13. Revidering av utbildningsplan - allmän del, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) Rapport från genomförda dekanusdialoger 14, sänds senare 2 (3)

3 Fakultetsnämnden för humaniora FÖRSLAG TILL DAGORDNING samhälls- och vårdvetenskap Nr 1: Information om verksamhetsplanering och budget (föredras av Hans Berggren och Johan Grundberg) 16. Information om Högskoleverkets granskning av utbildningar i historia (föredras av Christer Ericsson och Pia Lindberg) Utveckling inom akademi HST (föredras av Elvy Westlund) 18. Inrättande av anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring, CF-P /09 (föredras av Johan Grundberg) 19. Inrättande av anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell förändring och förnyelse, CF-P /09 (föredras av Johan Grundberg) 18.1, , Övriga frågor 21. Mötets avslutande 3 (3)

4 PROTOKOLL Nr 8:2008 Bilaga 4.1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Datum och tid: Torsdagen den 11 december, kl Plats: Konferensrum B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Anmält förhinder Tola Jonsson Dekanus Peter Dobers Prodekanus Mats Börjesson Lärarrepresentant Anders W Johansson Lärarrepresentant Ingela Rådestad Lärarrepresentant Eva Sundgren Lärarrepresentant Anmält förhinder Tina Lempeä Studeranderepresentant Ellinor Rifall Studeranderepresentant Anmält förhinder Cecilia Erixon Studeranderepresentant Tomas Ljungberg Extern ledamot Thure Morin Extern ledamot Tjänstemän: Fackliga företrädare: Gunnel Eriksson Malin Gunnarsson Mats Fagerberg Ulla Pettersson Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare SACO ST Övriga: Närvarande 139 Kjell-Åke Brorsson Ordförande, lärarförslagsnämnden HSV Närvarande 138 Maria Mårtensson Utvecklare i arbetslivsvetenskap, HST Sign: 1 (6)

5 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga Mötets öppnande Ordföranden Peter Dobers förklarade mötet öppnat. 129 Val av justeringsperson Beslut Nämnden beslutar att uppdra åt Anders W Johansson att jämt ordförande justera protokollet. 130 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Beslut Nämnden beslutar att fastställa dagordningen efter att frågan om a) utvärdering av omorganisationen vid högskolan, samt b) uppdraget till IDT angående högskolegemensamt kursutvärderingssystem, anmälts som övrig fråga. 131 Anmälningar - Föregående mötesprotokoll - Delegationsbeslut Beslut Föregående mötes protokoll samt delegationsbeslut från perioden anmäldes av Peter Dobers och lades till handlingarna, efter att protokollets 120 b) justerats till datum vad gällde forskningsutskottets sammanträde. Underlag Protokoll från nämndsammanträdet samt förteckning av delegationsbeslut , bilagor 1 och 2 till kallelsen. 132 Meddelanden Ärendets behandling Dekanus meddelandelista anmäldes av Peter Dobers. Underlag I ärendet fanns dekanus meddelandelista, bilaga 3 till kallelsen. 133 Rapporter från utskott och arbetsgrupper - Biblioteksrådet - Forskningsutskottet - Utbildningsutskottet Ärendets behandling a) Eva Sundgren rapporterade från biblioteksrådets möte b) Mats Börjesson rapporterade från forskningsutskottets möte c) Eva Sundgren rapporterade från utbildningsutskottets möte Sign: 2 (6)

6 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga Meddelanden från studentkåren och doktorandrådet Beslut Nämnden uppdrog åt forsknings- respektive utbildningsutskottet att se över vilka kriterier man vill att högskolans utbildningar ska utvärderas utifrån. Ärendets behandling Ellinor Rifall rapporterade från studentkårens verksamhet. Nämnden diskuterade särskilt frågan om kursutvärderingar och efterfrågade konkretiserat underlag från studentkåren, för att ytterligare kunna diskutera frågan i nämndens utskott. Underlag I ärendet fanns studentkårens rapport, bilaga 4 till kallelsen. 135 Information om Högskoleverkets uppföljning av sjukgymnastprogrammet Ärendets behandling Gunnel Eriksson informerade om utfallet av Högskoleverkets uppföljning av sjukgymnastprogrammet. Underlag I ärendet fanns Högskoleverkets beslut (reg.nr ), bilaga 5 till kallelsen. 136 Meriteringsprogram (CF-P /08) Beslut - att utlysa forskningsmedel på 1-5 månader på heltid för fem kvinnor (totalt 25 mån) med doktorsexamen, tillsvidareanställda vid Mälardalens högskola om minst 50 %, och som avser att meritera sig till docent, - att uppdra åt dekanus att fastställa Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, efter korrigeringar i enlighet med vid nämndsammanträdet framförda synpunkter, - att uppdra åt forskningsutskottet bereda förslag till beslut om beviljande av meriteringsmånader, - att uppdra åt dekanus att fatta beslut om beviljande av meriteringsmånader, - att de från budgeten för 2007 kvarvarande så kallade strategiska medlen om sek används som delfinansiering av föreslagna meriteringsmånader. Ärendets behandling Malin Gunnarsson föredrog ärendet. Relativ ärendets underlag korrigerades i första attsatsen dels antalet meriteringsmånader och dels ett förtydligande att medlen vänder sig till tillsvidareanställda. Andra attsatsen korrigerades så att dekanus uppdras fastställa texten för utlysning/anvisningar för ansökan i enlighet med nämndes synpunkter, vilka berörde anställningsform, intyg om tjänstledighet, förtydliganden kring vetenskaplig meritering samt ytterligare kriterier för bedömning. Sign: 3 (6)

7 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 Underlag I ärendet fanns förslaget till beslut, bilaga 6 till kallelsen. Delges Akademichefer, forskningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer PER och UFO. 137 Information om samverkansprojekt med ÖRU: Hållbar utveckling Ärendets behandling Nämnden beslutade bordlägga ärendet p.g.a. tidsbrist. Underlag I ärendet fanns rapporten Rapport angående samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet på temat Hållbar utveckling, bilaga 7 till kallelsen. 138 Information om samverkansprojekt med ÖRU: Arbetslivsvetenskap Ärendets behandling Maria Mårtensson informerade om samverkansprojektet med Örebro universitet vad gäller arbetslivsvetenskap. Underlag I ärendet fanns rapporten Utvärdering av samverkansprojekt mellan ÖU och MDH Om masterutbildning i arbetslivsvetenskap, bilaga 8 till kallelsen. 139 Rapport från lärarförslagsnämnden Ärendets behandling Kjell-Åke Brorsson rapporterade från lärarförslagsnämnden. Underlag I ärendet fanns Status för ärenden i Lfn HSV , bilaga 9 till kallelsen. 140 Övriga frågor a) Utvärdering av omorganisationen vid högskolan Beslut Nämnden vill få möjlighet att ge synpunkter på utvärderingsenkäten innan den skickas ut, och beslutar därför föreslå rektor att enkäten skickas ut på remiss till nämnderna. Delges Rektor, ordförande N/T nämnden, ordförande UVEN. Sign: 4 (6)

8 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 b) Uppdraget till IDT angående högskolegemensamt kursutvärderingssystem Beslut Nämnden vill att resultatet av uppdraget till IDT (Budget 2009, MDH /08) angående utformning av högskolegemensamt kursutvärderingssystem går ut på remiss till nämnderna, mot bakgrund av att nämnderna för diskussioner kring kvalitetskriterier vad gäller uppföljning av högskolans utbildningar. Delges Rektor, ordförande N/T nämnden, ordförande UVEN, akademichef IDT. 141 Avslutande Ordförande förklarar mötet, som pågått mellan kl och för avslutat. Sign: 5 (6)

9 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 Vid protokollet: Malin Gunnarsson Justeras: Peter Dobers Anders W Johansson 6 (6)

10 DELEGATIONSBESLUT Förteckning 1 Bilaga 4.2 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap Datum Beslutsärende Beslut Beslutande Inställande av kurs vt Rättelse avseende beslut om programutbud för läsåret 2009/ Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader, CF-P /08 Beslut att för vårterminen 2009 ställa in kursen Kursnamn Anm. kod Akademi Trendspaning IDT Beslut att uppdra till berörda akademier att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställda kurser och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Beslut - att rätta upp nämndbeslutet av den 29 maj 2008 genom att korrigera studieorterna för specialistsjuksköterskeprogrammen enligt nedan: - inriktningen mot anestesisjukvård ska ges i Eskilstuna ht -09, - inriktningen mot distriktssköterska ska ges i Västerås ht -09 samt - inriktningen mot intensivvård ska ges i Eskilstuna ht -09. Ärendets behandling och underlag Gunnel Eriksson föredrog ärendet. Förslaget till beslut kommer från akademi HVV och handlar om rättelse av skrivfel. Beslut - att fastställa Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, efter korrigeringar i enlighet med vid nämndsammanträdet framförda synpunkter. Ärendets behandling och underlag Malin Gunnarsson föredrog ärendet. I ärendet fanns reviderat förslag till Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, enligt bilaga 1. Gustafsson Jonsson Säfström Jonsson Jonsson 1 Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll. sidan 1 (1)

11 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Bilaga 5 Mdh 2009/28 Dekanus rapporterar Föredragande: Tola Jonsson Tidpunkt Kategori Meddelande Remiss Högskolan har fått SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning på remiss från Utbildningsdepartementet. Sista svarsdataum Rektors beslut Rektor beslutar att uppdra till fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och den utbildningsvetenskapliga nämnden att göra en översyn av samtliga utbildningsplaner för att tillgodose de synpunkter högskoleverket framfört i tillsynsbeslut av den 22 december 2008 (dnr och ). I arbetet skall samtliga akademier engageras. Fakultetsnämnderna skall till rektor återkomma med en slutredovisning av uppdraget senast den 1 juni Redovisningen skall besvara de frågor som anges i ärendet. En delrapport skall ges senast den 20 april 2009, som skall innehålla resultatet av nämnder nas översyn och nämnderas slutsatser av översynen Examensrätt Platsbesök med anledning av högskolans ansökan till Högskoleverket om rätt att utfärda masterexamen inom hälsoområdet.

12 Status för ärenden i Lfn HSV Ref nr och benämning Sakkunniga (SK) Status Övrigt Bilaga 6 HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sex sökande Beslut om SK HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sju sökande Beslut om SK HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sex sökande Beslut om SK HSV universitetslektorer i sjukgymnastik Margareta Möller, Örebro universitet och Kaisa Mannerkorpi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Beslut om SK Handlingar till sakkunniga v 34. Utlåtanden finns Fyra sökande HSV ansökan om befordran till professor i historia Mats Greiff, Malmö högskola, Jonny Hjelm, Umeå universitet och Bill Sund, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 34. Utlåtande från Sund och Hjelm finns. Sökande är Christer Ericsson Beslut om SK 2008-

13 HSV ansökan om befordran till lektor i engelska enl. HF 4 kap. 13 andra stycket (särskild pedagogisk skicklighet) Sökande är Helena Darnell-Berggren Bilaga 6 HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Britt-Inger Svanberg, Högskolan i Kalmar Beslut om SK Handlingar till sakkunnig v 17 Utlåtande finns Sökande är Henrik Eriksson HSV lektorer i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning Bino Catasús, Stockholms universitet och Lars Hassel, Åbo akademi, Handelshögskolan Beslut om SK Handlingar till sakkunniga v 34. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns. Fyra sökande HSV professor i socialt arbete med inriktning mot äldre Per Gunnar Edebalk, Lunds universitet, Gerdt Sundström, Jönköpings högskola, Hälsohögskolan och Kari Waerness, Universitetet i Bergen Handlingar till sakkunniga v 42. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtande från Sundström finns Två sökande Beslut om SK HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Jenny Westerström, Lunds universitet Sökande är Ingemar Haag HSV ansökan om befordran till professor i sociologi med inriktning mot socialgerontologi Christine Roman, Örebro universitet, Klas Borell, Mittuniversitetet och Kari Waerness, Universitet i Bergen, Norge Handlingar till sakkunniga v 48. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sökande är Sandra Torres Beslut om SK HSV ansökan om befordran till lektor i företagsekonomi Sökande är Cecilia Thilenius-Lindh

14 Ärenden som skall prövas enligt Pedagogisk karriärstege Bilaga 6 HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Kerstin Rexling, Högskolan Dalarna och Thomas Olsson, Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet Utlåtanden finns Sökande är Elisabeth C Andersson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Inger Pettersson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Susanne E Eriksson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Tobias Eltebrandt

15 Ärende 9 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträde 1: Dnr Inställande av nybörjarprogram höstterminen 2009 (Dnr /09) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 23 januari 2003 med en begäran om att för höstterminen 2009 ställa in Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg, 180 hp. Detta mot bakgrund av den pågående processen med översyn av socionomutbildningen i syfte att få egen examensrätt. Översynen inkluderar planer på att social omsorg ska finnas som en särskild inriktning inom socialt arbete. Därtill har akademin konstaterat en tendens till sjunkande sökandetal på detta program. Förslag till beslut Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap beslutar att för höstterminen 2009 ställa in Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg, 180 hp. Ärendets beredning Begäran från akademin HVV behandlades av fakultetsnämndens utbildningsutskott vid utskottets möte den 27 januari Utskottet tillstyrkte akademins begäran. Förslaget till beslut har därefter utarbetats av handläggaren Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Akademi HVV:s ansökan om inställande (i bilaga 9.1). Delges Akademichefer, utbildningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer INF, STC och UFO. 1

16 Bilaga /PA Till HSV nämnden vid Mälardalens högskola Härmed ansöks om att planerat intag av studenter till Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg läsåret 2009/2010 inte genomförs. I den kommande annonseringen skall information framgå att detta program inte skall ges kommande läsår. Motivering till att inte göra intag av studenter är att: det för närvarande planeras en översyn av socionomutbildningen där målet är att söka egen examensrätt. I den nuvarande socionomutbildning som ges av Örebro Universitet i samarbete med MDH ingår inte social omsorg. I den utbildning som planeras ser vi att social omsorg kan ingå som en särskild inriktning. I denna arbetsprocess anser vi att ett planerat stopp av studentintag är viktigt. vi har också under senaste åren sett en tendens till sjunkande sökandetal på detta program! I tjänsten Per Andersson Utbildningsledare HVV

17 Ärende 10 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträde 1: Dnr Nytt programtillfälle höstterminen 2009 (Dnr /09) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 26 januari 2003 med en begäran om att få lägga till ett programtillfälle för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård i utbudet för höstterminen Anledningen är att landstingen i Södermanland och Västmanland framfört behov av att utbildningen ges samt önskemål om att utbildningen ges på halvfart för att öka förutsättningarna för yrkesverksamma att söka. Utbildningen förslås gå på halvfart och alternera terminsvis mellan Eskilstuna och Västerås. Förslag till beslut Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap beslutar att lägga till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp (ZOJ24) i utbudet för höstterminen 2009 enligt förslag samt att uppmana akademin att tillsammans med informationssektionen se till att det av informationsmaterial tydligt framgår att utbildningens terminer växelvis går i Eskilstuna respektive Västerås. Ärendets beredning Begäran från akademi HVV behandlades av fakultetsnämndens utbildningsutskott vid utskottets möte den 27 januari Utskottet tillstyrkte akademins begäran. Förslaget till beslut har därefter utarbetats av handläggaren Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Förslag om tillägg till programutbud för 2009/2010 (i bilaga 10.1) Delges Akademichefer, utbildningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer INF, STC och UFO. 1

18 Önskemål från Akademi HVV om tillägg till programutbud för 2009/2010 Bilaga 10.1 Markera med X för ansökan om programtillfälle aktuellt läsår m ändringar önskas. s. ev. rna i kolumn W och e mn X. Markera med X om Skriv in ändringar kommentar i kolum Värdakademi Programkategori/N /Nivå Examen Programnamn, ink kl. ev. inriktning Omfattning i hp Programkod i LAD DOK Inriktningskod i LADOK Studiestart Ort (värdort) råk (sv / en) Undervisningsspr nkl. Särskild behörighe het (inom parentes anges det som utg gör behörigheten in undantag) x x HVV ANPB Specialistsjuksköter- HVV ANPB Specialistsjuksköter Specialistsjuk- 60 ZOJ24 X HT09 Eskilstuna sv Svensk legitimation som Antal Studietakt är Utbildningen kommer att ges Förslag skeexamen / sköterskeutbildning sjuksköterska, högskolepoäng halvfart med start hösten Graduate Diploma med inriktning mot sjuksköterskeexamen enligt utöver Studietakt ändras till halvfart in Specialist psykiatrisk vård/ 1993 års studieordning eller behörighetsgiv vilket innebär att utbildningen Nursing Specialist Nurse motsvarande äldre examen ande genomförs läsåren 2009/2010 Education with focus on Psychiatric Care samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 utbildning/resp högskoleprov. hp grundnivå varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 12 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Urval temot föregående Förändringar gent läsårs utbud. Anmärkning och 2010/2011: Undervisning bedrivs på båda orter. Hösten 2010 är huvudort för utbildningen Västerås. g alternativt r tillfället/revidering Status ("Förslag" beslutsdatum, när fastställts.)

19 Bilaga 11 Till Kristina Törnquist, Örebro universitet REDOVISNING AV UTVÄRDERINGSAKADEMIN Nedan redovisas en bedömning av uppnådda resultat inom den gemensamma UtvärderingsAkademin vid Mälardalens högskola och Örebro universitet. För självvärderingen svarar professorerna Ove Karlsson Vestman, MdH och Lars Oscarsson, ÖU. Bakgrund Enligt beslut (Öu Nr 71/2007) har rektorerna vid Mälardalens högskola och Örebro universitet bedömt att de två lärosätena har potential att gemensamt utveckla och stärka samverkan kring utvärderingsforskning. Förväntat resultat av samarbetet mellan MDH och Öu Profilområde fem är att genom att etablera ett forsknings- och utbildningsprogram och en akademi för utvärderingsforskning, utveckla samarbetsmöjligheterna med andra externa forsknings- och utbildningsmiljöer, och att med detta som bas öka konkurrenskraften när det gäller studenter, externa forskningsmedel, uppdragsforskning och utbildning. För en presentation av Utvärderingsakademin se: aspx Näraliggande och långsiktiga mål I ansökan om medel angavs följande fyra huvudmål för UtvärderingsAkademin (citerat ur ansökan): Den näraliggande målbilden (1-2 år) för UtvärderingsAkademin är följande: 1. Att utveckla utbildningsmoduler på avancerad och forskarutbildningsnivå som dels kan leda fram till en magisterexamen, dels ingå som en del i ett masterprogram (och i en forskarutbildning). Båda modulerna ska kunna ges i distansvariant, varav delmoment på engelska. 2. Att etablera en gemensam (högre) seminarieserie på utvärderingstemat. Serien planeras inkludera ett antal internationella work shops som kan anknytas till pågående forskningsprojekt och kurser inom utvärdering. Förutom ett kontinuerligt utbildningsprogram på avancerad och forskarutbildningsnivå och en seminarieserie kring utvärdering, är den mer långsiktiga målbilden (2-5 år) för den gemensamma utvärderingsakademin: 3. Att skapa en för våra två lärosäten gemensam forskningsmiljö kring utvärderingsforskning. Kärnan i akademin skall utgöras av ett långsiktigt forskningsprogram. 4. Att inom utvärderingsforskning vid MdH och Öu ha etablerat ett gemensamt nationellt och internationellt forskarnätverk genom: o gemensamma seminarier o internationella workshops/ mini -konferenser inom området o diskussioner av forskningsplaner och ansökningar. 1

20 Bilaga 11 RESULTAT Organisering av UtvärderingsAkademin 1. Vetenskaplig ledning Under 2007 och 2008 har professor Ove Karlsson Vestman vid MDH fungerat som vetenskaplig ledare för verksamheten vid UtvärderingsAkademin. En gemensam ledningsgrupp mellan lärosätena träffas 2-3 ggr per termin. Under 2009 planerades att vetenskaplig ledning för UtvärderingsAkademin skulle övergå till Örebro universitet. Eftersom Lars Oscarsson kommer att kvarstå som dekanus under hela 2009 så fortsätter Ove Karlsson Vestman som vetenskaplig ledare även under Projektarbetare MDH Under 2007 och 2008 skulle lektor Kari Jess vid MDH samt lektor Christian Kullberg vid ÖU vardera dela en heltid för projektarbete med att utveckla ett masterprogram, samt hemsida, information etc. Under 2008 har båda arbetat med dessa uppgifter på ca 30 % och vid båda lärosätena har assistenter rekryterats på resterande tid upp till de avsedda halvtidstjänsterna. Vid MDH har lektor Osman Aytar och vid ÖU har adjunkt Lia Ahonen medverkat i utarbetandet och starten av masterutbildning i utvärdering. Under 2009 övertar ÖU driftsansvaret för masterutbildningen. Christian Kullberg ökar då sin tjänstgörningsgrad och även Lia Ahonen kommer att medverka med administrativa uppgifter under Samtidigt kommer både Kari Jess och Osman Aytar att minska sina insatser under Totalt beräknas de olika projektarbetarnas insatser att rymmas inom ramen för de två halvtidstjänster som avsatts för projektmedarbetare. Genomförda insatser , samt planering för Under har följande insatser genomförts med utgångspunkt från målen (se ovan) Att utveckla utbildningsmoduler på avancerad och forskarutbildningsnivå som dels kan leda fram till en magisterexamen, dels ingå som en del i ett masterprogram (och i en forskarutbildning). Båda modulerna ska kunna ges i distansvariant, varav delmoment på engelska. 3. Magister- och masterprogram i utvärdering med distansstudier Genomförda insatser inom målområdet är att ett masterprogram på distans har utvecklats under hösten 2007 och våren Programmet utannonserades våren 2008 och startade med 25 deltagare Ht Delmoment kan ges på engelska, även om detta inte har varit aktuellt i det program som nu genomförs. Att etablera en gemensam (högre) seminarieserie på utvärderingstemat. Serien planeras inkludera ett antal internationella work shops som kan anknytas till pågående forskningsprojekt och kurser inom utvärdering. 4. Seminarier och workshops I ansökan planerades ett antal seminarier inom utvärderingsakademin kring texter som deltagarna presenterar. I ansökan planerades också ett antal högre seminarier 2008 med inbjudna gästföreläsare samt en internationell work shop per termin. Arrangemanget kan även ta formen av symposium eller mindre konferens med syfte att invitera internationell expertis som kan berika forskargruppernas verksamhet. Seminarierna dokumenteras för publicering av rapporter och artiklar. Under 2008 har ett antal seminarier och workshops genomförts med deltagarna i UtvärderingsAkademin och med externa medverkande, samt från september även med forskarstuderande i den forskarskola som startades ht 08. Sammanlagt har fyra interna seminarier med Utvärderingsakademins medarbetare genomförts: 9/1 Örebro, 21/4 Eskilstuna, 3/9 Örebro och 25/9 Örebro. Dessutom har internationell workshops genomförts i Eskilstuna 22/1och 20/3, båda med deltagare från University of Illinois (prof. Jennifer Greene) samt från London Metropolitan University (prof. Keith Pringle). Slutligen har ett högre 2

21 Bilaga 11 seminarium för doktorander genomförts den 14/10 i Örebro. Ett internationellt symposium har genomförts kring UtvärderingsAkademins forskningsprogram (se punkt 6). Att skapa en för våra två lärosäten gemensam forskningsmiljö kring utvärderingsforskning. Kärnan i akademin skall utgöras av ett långsiktigt forskningsprogram. 5. Forskarutbildning med inriktning mot utvärdering Ett viktigt steg i utvecklingen av en stark forskningsmiljö är att etablera en forskarutbildning med inriktning mot utvärderingsforskning. Under 2008 har en miljö skapats med 4 doktorander och 3 licentiander. Samtliga påbörjade sina forskarstudier hösten 2008 och målet är att presentera avhandlingar under Doktoranderna finansieras dels genom fakultetsanslag vid ÖU, dels genom externa medel. Licentianderna har inrättats med stöd från Eskilstuna kommun som finansierar dessa med 2.4 miljoner. UtvärderingsAkademin är medfinansiär med ytterligare kr i kombination med externa projektmedel från Myndigheten för skolutveckling. 6. Forskningsprogram och symposium Ett långsiktigt forskningsprogram är under utarbetande som bas för forskarutbildningen. Arbetet med forskningsprogrammet har påbörjats kring sju forskningsområden: (1) Verksamhetsstyrningens nya former, (2) Utvärderingens institutionella och politiska villkor, (3) Utvärderingens modeller ur olika intressentperspektiv, (4) Programteori vid utvärdering, (5) Utvärderingens värdegrund och kriterier, (6) Utvärdering som profession, (7) Evidensbaserad utvärderingspraktik. För att inventera och kommentera idéer kring forskningsprogrammet har ett symposium genomförts 16-18/6, 2008 i Sundbyholm med inbjudna forskare. Resultatet från symposiet finns dokumenterat i en rapport. Forskningen kring de sju områdena (och angränsande problemområden) förväntas ge ökad kunskap om utvärderingars framväxt och institutionalisering, samt förutsättningar och motiv bakom utvärderingar. Programmet ska också utgöra grunden för projektansökningar om externa medel. Att inom utvärderingsforskning vid MdH och Öu ha etablerat ett gemensamt nationellt och internationellt forskarnätverk genom: diskussioner av forskningsplaner och ansökningar, gemensamma seminarier och internationella workshops/ mini konferenser inom utvärderingsområdet. 7. Nationellt och internationellt forskarnätverk Ett nationellt nätverk kring utvärderingsverkstäder har bildats tillsammans med företrädare för MDH och ÖU samt Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Borås högskola samt FoU Väst i Göteborg. Var och en av dessa miljöer arbetar med utvärderingsverkstäder (se punkt 9) och representeras av minst en lektor i nätverket. Hittills har fyra träffar genomförts inom närverket för planering av forskning om utvärderingsverkstäder. 8. Internationell konferens och presentation av paper I november 2008 deltog fyra av UtvärderingsAkademins medarbetare vid den årliga konferens som ordnas av American Evaluation Association. Deltagarna presenterade utvärderingsverkstäder samt det utvecklade forskningsprogrammet i en workshop med fyra papers som antagits vid konferensen. För att kvalitetssäkra forskningsprogrammet kommer en granskning att genomföras av en grupp internationella forskare. Kontakt och avtal om medverkande i granskningsgruppen togs vid konferensen (se punkt 11). 9. Utvärderingsverkstäder Utvärderingsverkstäder har skapats för att möta behovet av kvalificerad handledning vid utvärdering där utvärderaren (ofta inom kommun och landsting) själva ansvarar för utvärderingsuppdraget. I verkstaden träffar utvärderaren en forskare samt en grupp utvärderare. Syftet är att ge deltagarna stöd att färdigställa ett konkret utvärderingsuppdrag. Antalet deltagare kan mellan 5-8 projekt med 1-2 deltagare från varje projekt. Under en period på år träffas deltagarna 7-8 heldagar under ledning av forskaren som fungerar som processledare och även ger individuell handledning vid ett par tillfällen. Även övriga 3

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010 KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Utbildningsvetenskapliga nämnden 2010-11-10 Nr 7:2010 Gemensamt möte med nämnderna

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

2009-04-15. Onsdagen den. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson

2009-04-15. Onsdagen den. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-04-15 Nr 3:2009 Dnr. MDH 2009/300 Malin Gunnarsson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm

PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm UTBILNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm 2008-10-08 Datum och tid: 2008-10-08, kl. 09.15 12.00 Plats: Mälardalens högskola i Eskilstuna, konferensrum E208 Ledamöter: Närvarande

Läs mer

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S.

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S. PROTOKOLL Nr 7:2009 Fakultetsnämnden för Sammanträdesdatum 2009-11-18 Dnr. MDH 2009/1003 Omfattning: Datum och tid: Plats: 126-143 Onsdagen den 18 november, kl. 09.200 13.55 Konferensrum R1-205 och lärosal

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-10-05 Nr 6:2010 Dnr. MDH HSV 2010/986 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-11-10 Nr 7:2010 Dnr. MDH HSV 2010/987 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014 Kallelse Nr 2:2014 möte 2, den 18 mars 2014 Omfattning 1-8 Datum och tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.15-15.00. Plats: Ledamöter: L307 (IPR), Eskilstuna Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Stella Annani 08-563 08569 Stella.Annani@hsv.se

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Omfning 41-52 Datum och tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.15 11.00 Plats: Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Inger Orre Ledamot

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-10-31 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 7 november 2012 Kl.13.15 B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Marie Öhman Ordförande AnnaCarin

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum 2009-09-15 Närvarande: Ledamöter: Agneta Ney, ordförande Mårten Eriksson Marja-Leena

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Datum och tid: Onsdagen den 26 september kl 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2008 1 (7) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-09-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Omfattning: Datum och tid: Plats: 58-63 Torsdag 23 augusti kl. 9.15-11.00 R3-131, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Adjungerade: Tjänstemän: Närvarande 62

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014 Kallelse Extramöte Nr 2:2014 extramöte 2, den 22 oktober 2014 Omfattning 1-7 Datum och tid: Onsdagen den 22 oktober 2014 kl 9.15-11.15. Plats: Ledamöter: Tjänstemän: T1-022 (konferensrum, UFO) Anne Söderlund

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant KALLELSE Nr 1:2014 2014-01-29 MDH 1.1-24/14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-22 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014, kl. 09:15 ca

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2008-08-28 Nr 5:2008 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för elektro- och systemteknik Skolchef: Björn Ottersten Inskickad den: 2008-12-17 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2006-01-17 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-04-10 Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor, fr o m 16 Bengtsson, Beatrice studeranderepr,

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2013-06-19 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

KU-nämndens sammanträde

KU-nämndens sammanträde 1 (6) KU-nämndens sammanträde 2016-06-15 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Magnus Bärtås, professor, från 9 Bella Rune,

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Lärarutbildningskasnliet Bilaga 26:2 FÖRSLAG TILL PROGRAMUTBUD, BEHÖRIGHETER, URVAL OCH PLANERINGSTAL FÖR UTBILDNINGSÅRET 2009/2010.

Lärarutbildningskasnliet Bilaga 26:2 FÖRSLAG TILL PROGRAMUTBUD, BEHÖRIGHETER, URVAL OCH PLANERINGSTAL FÖR UTBILDNINGSÅRET 2009/2010. Lärarutbildningskasnliet 080429 Bilaga 26:2 FÖRSLAG TILL PROGRAMUTBUD, BEHÖRIGHETER, URVAL OCH PLANERINGSTAL FÖR UTBILDNINGSÅRET 2009/2010. Utgångspunkter Nedan ges förslag till programutbud för läsåret

Läs mer

PROTOKOLL PER CAPSULAM

PROTOKOLL PER CAPSULAM KONSTFACK KU-nämnden PROTOKOLL PER CAPSULAM Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer