Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program"

Transkript

1 Bostadsmötet 2014 Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program Arrangörer: Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Institutet för fastighetsrättslig forskning IFF Rikshem och andra samarbetspartners inom statliga myndigheter och näringsliv INSTITUTET FÖR BOSTADS- OCH URBANFORSKNING 20 år

2 En agenda för framtiden Paneldebatt 2 okt. kl , sal meddelas på plats. Inbjudna debattörer: Ola Andersson, arkitekt, debattör och författare till bl.a. Hitta hem Barbro Engman, f.d. ordförande Hyresgästföreningen, Stockholm Irma Ortega, organisationen Jagvillhabostad.nu Erika P. Björkdahl, docent i civilrätt IFF/UU Erik Pelling (s), kommunalråd, Uppsala kommun Fredrik Ahlstedt (m), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun Moderator: Gunnar Myrberg, docent i statsvetenskap, IBF/UU

3 Program onsdag 1 oktober Registrering och kaffe, Uppsala Konsert & Kongress Konferensens öppnande Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommunfullmäktige Plenarföreläsning: Professor Bo Bengtsson Vad händer med bostadspolitiken? Kaffepaus Parallella sessioner Lunch Parallella sessioner Kaffepaus Parallella sessioner Fördrink i Skybar, plan Middag i Restaurangen Program torsdag 2 oktober Plenarföreläsning: Hyresgästföreningens tidigare ordförande Barbro Engman Bostadsfrågan genom tiderna Kaffepaus Parallella sessioner Lunch Paneldebatt En agenda för framtiden Politiker, forskare, praktiker och aktivister samtalar * Kaffe och avsked Konferensen hålls i Uppsala Konsert & Kongress UKK, Vaksala torg 1, Uppsala. Lokaler: Sal D, entréplan samt sal B och konferensrum K1, K2, K3 och K4, plan 3.

4 Sessioner Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Renoveringar och renovräkningar problem från fältet Samhälleliga förändringar och bostadsförsörjning Bostaden och välfärden Bostadspolitik i internationell jämförelse Förtätning av städerna vad händer med den byggda miljön? Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Kollektiva erfarenheter och organisering kring renovering Nya bostadspolitiska motiv och mål samma instrument då som nu? Hemlöshet på olika villkor? Paneldebatt Hyresrättens betydelse för bostadsmarknadens dynamik Social-housing i Sverige? Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Vem planerar staden idag? Blir hyresgästen rätts- och skyddslös om hyresregleringen avskaffas hur vet vi det? UTGÅR! Sammanslagning med session 18 Går det att bygga och samtidigt skydda miljön? NY RUBRIK! Etableringshinder på bostadsmarknaden Nytänkande i byggande och boende Vräkning av barn Parallella sessioner - torsdag 2 oktober kl Boende för unga och studenter Ungdomars kamp och organisering på bostadsmarknaden Ökat bostadsbyggande som enda intresse? Utvärdering av hyresregleringssystemet Att planera den socialt hållbara staden Ägande och ansvar i ägarlägenheter Segregation som resultat av politiska beslut

5 Huvudtalare Bo Bengtsson Vad händer med bostadspolitiken? Bostadsfrågan uppmärksammas alltmer i debatten, samtidigt som problemen på bostadsmarknaden blir allt tydligare. Radikala reformer av hyrespolitiken och kommunernas roll har föreslagits. En EU-anpassning av allmännyttan och förhandlingssystemet har redan genomförts. Samtidigt visar erfarenheten hur svårt det är att förändra bostadsmarknaden och bostadsbeståndet. I sitt anförande diskuterar Bo Bengtsson, IBF, vilken betydelse denna trögrörlighet kan ha för aktuella förändringar och förslag. Han presenterar också några scenarier för den fortsatta utvecklingen av den svenska bostadspolitiken. 1 oktober kl Sal D, entréplan Barbro Engman Bostadsfrågan genom tiderna Bostadspolitiken genom tiderna har givetvis skiftat i både omfattning och intensitet. I långa perioder har det varit en högt prioriterad politisk fråga och setts som en del i den generella välfärdspolitiken. Under andra perioder har den spelat en mera underordnad roll även om bostadsfrågan alltid haft en stor politisk sprängkraft. De politiska skiljelinjerna har varit tydliga och konfliktfyllda. De stora samhällsförändringar som skett i Sverige har sällan mötts av en bostadspolitik som klarat av att hantera stora omställningar vare sig det har handlat om urbaniseringen, strukturomvandlingar, förändringar i befolkningsstruktur eller människors krav på bostädernas utformning. 2 oktober kl Sal B, plan 3

6 Detaljschema för sessioner Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 1: Renoveringar och renovräkningar problem från fältet (tema 1) Ett aktuellt och omdiskuterat ämne är Miljonprogramsbeståndets behov av renovering. I IBF:s rapport om ämnet 2011 lanseras begreppet renovräkning (fr engelskans renoviction ) om den för individen oönskade utflyttning som en effekt av en kraftigt höjd hyra. Effekter genereras även på det större urbana planet och alla dessa behöver belysas. Sessionen består av korta presentationer i form av vittnesmål om problem från fältet och diskussion kring olika sociala, miljömässiga och juridiska problem förknippade med större renoveringsprojekt. Gunilla Meurling, Jordens Vänner Anneli Tidemar, diakon i Vaksala Församling Lisa Skiöld, Barnombudsman i Uppsala Susanna Skogsberg, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, Stockholm Alexander Tybring, hyresgäst i allmännyttan Kontakt: Sara Westin, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Session 2: Samhälleliga förändringar och bostadsförsörjning Från tak över huvudet till kapitalplacering (tema 2) Vid sessionen analyseras samhällets ekonomiska, sociala och politiska utveckling under tid. Syftet är att illustrera hur samhället har förändrats och belysa vilka skillnader och likheter - som föreligger med avseende på bostadsförsörjnings-problemen då och nu. Härutöver belyses vad som varit kännetecknande på bostads-marknaden under tid. Analysen tar sin utgångpunkt vid sekelskiftet 1900 och berör bland annat urbaniseringen, de nya krav på politiken som restes bland annat med avseende på utbudet av och kraven på bostäder. Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, UU Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Moderator: Tom Petersson, docent i ekonomisk historia, UU Kontakt: Lars Fälting Session 3: Bostaden och välfärden (tema 3) Bostaden och boende är en viktig del av välfärden. De senaste 25 årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäderna särskilt för de mindre bemedlade. Sessionen tar upp välfärdsutvecklingen i Sverige och människornas möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden.

7 Bostaden och boende är en viktig del av välfärden. De senaste 25 årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäderna särskilt för de mindre bemedlade. Sessionen tar upp välfärdsutvecklingen i Sverige och människornas möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden. Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, IBF/UU Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola Kontakt: Anders Lindbom Session 4: Bostadspolitik i internationell jämförelse (tema 4) I den nyligen utkomna boken Varför så olika? studerar forskare från fem nordiska länder skillnader och likheter mellan bostadspolitiken i dessa länder och konstaterar att skillnaderna är betydande. Seminariet presenterar bostadspolitiken i Norge, Finland och Tyskland, tre länder som ofta nämns i den svenska bostadspolitiska debatten, och diskuterar vilka lärdomar Sverige kan dra från deras bostadspolitiska system och lösningar. Hannu Ruonavaara, professor i sociologi, Åbo universitet Jardar Sörvoll, doktor i historia, NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig, SABO Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap IBF/UU Moderator: Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF/UU Kontakt: Bo Bengtsson Session 5: Förtätning av städerna vad händer med den byggda miljön? (tema 4) I flera växande städer i Sverige fokuserar planerarna på en förtätning av det urbana rummet. Förtätning har sina förespråkare men det finns också kritik. I sessionen diskuteras förtätning ur ett socialt perspektiv. Vad innebär förtätning för stadens sociala liv och platsernas identitet? Staden behöver också gröna områden av miljömässiga men också ur folkhälsosynpunkt. Vad har gröna områden och dess försvinnande för effekt i människornas hälsa? Terry Hartig, professor i miljöpsykologi, IBF/UU Mats Franzén, professor i sociologi, IBF/UU Fredrik Holm, Uppsalahem Kontakt: Terry Hartig

8 Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 6: Kollektiva erfarenheter och organisering kring renovering (tema 1) Kostnaden för renovering och upprustning av hyresfastigheter riskerar inte sällan att leda till höjda hyror. Hos hyresgästernas väcks en befogad oro och rädslan för att de inte längre ska ha möjlighet att bo kvar. I denna session diskuteras hyresgästernas erfarenheter av hur renoveringar initieras och på vilka sätt och med vilka medel kollektiv organisering har vuxit fram, med exempel från Stockholm (Husby), Göteborg (Pennygången), Malmö och Uppsala (Gränby). Sessionen består av presentationer från talarna och en diskussion om svårigheter och framgångar för deras kamp. Daniel Carlenfors, Nätverket Pennygångens framtid, Göteborg Johanna Ingemarsson, Malmö mot diskriminering Arne Johansson, Nätverket Järvas Framtid, Husby, Stockholm Åse Richard, Projektledare Våra hem, Gränby, Uppsala Moderator/kontakt: Carina Listerborn, professor i urbana studier, Malmö högskola och IBF/UU, Session 7: Nya bostadspolitiska motiv och mål samma instrument då som nu? (tema 2) Genom en utvärdering av bostadspolitiska mål och styrinstrument under tid illustreras om och på vilket sätt de förändrats. Har de grundläggande förutsättningarna för styrning blivit omoderna per se eller styrs valet av instrument i realiteten av cykler avseende synen på statliga regleringar och politiska värderingar? Likheter och skillnader analyseras i syfte att klargöra vilka slutsatser som kan dras för dagens problem på bostadsmarknaden, och i vilken mån gamla instrument är användbara även idag. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap, IBF/UU Sonny Modig, f.d. vd för MKB Fastighets AB Moderatorer: Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF/UU Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Erika P. Björkdahl Lars Fälting

9 Session 8: Hemlöshet på olika villkor? Paneldebatt (tema 3) I denna paneldebatt försöker deltagarna ta ett helhetsgrepp på hemlöshetsfrågan. Hur ser situationen och villkoren ut för olika kategorier av hemlösa? Hur skiljer sig resurser, synlighet och politiskt ansvar åt mellan olika grupper? Finns det lösningar och möjligheter som kan tillämpas bredare, för flera grupper, än vad som görs idag? Hans Swärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet Marie Nordfeldt, docent i kulturgeografi, Ersta högskola Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission Michael Anefur, f.d. Nationell Hemlöshetssamordnare Moderator: Erika Sigvardsdotter, doktor i kulturgeografi, Röda Korsets Högskola Kontakt: Kenny Jansson, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Session 9: Hyresrättens för bostadsmarknadens dynamik (tema 4) Flyttningar inom de olika upplåtelseformerna för bostäder ter sig olika. I sessionen diskuteras hur rörligheten på hyresrättsmarknaden ter sig i form av de så kallade flyttkedjorna. Vad är flyttkedjor? Är flyttkedjor lösningen för en låst bostadsmarknad? Hur flyttar människor i olika stadier i livscykeln? Frågorna debatteras av forskare och bostadsmarknadsaktörer. Lena Magnusson-Turner, professor i urban och socialgeografi, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Malin Söderman, Rikshem Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna Maria Pleiborn, demograf/seniorkonsult WSP group Kontakt: Malin Söderman, Rikshem Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF/UU Sesion 10: Social housing i Sverige? (tema 4) Social-housing boende till överkomligt pris är en etablerad boendeform i stora delar av Europa och i USA. Under sessionen redogörs för hur social-housing har utformats i ett flertal av länderna i Europa, både från praktisk och juridisk synpunkt. Är boendeformen så främmande att den inte passar in på den svenska bostadsmarknaden? Tomas Johansson, advokat, Mannheimer Swartling Magnus Hammar, ordförande Internationella hyresgästföreningen Moderator: Jonas Hagetoft, utredare Hyresgästföreningen Riksförbundet Kontakt: Erika P. Björkdahl

10 Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 11: Vem planerar staden idag? (tema 1) Beskrivning: Vad styr planeringen av staden? Vem ges spelrum? Vilka värden och perspektiv får plats när kommun och byggherrar planerar bostadsbyggande och markanvändning? Sessionen handlar om utrymmet för visioner i planeringen av staden; om gränslandet mellan visioner som verktyg för demokratisk samhällsutveckling och som marknadsföringsstrategi. Tre perspektiv möts: kommunen som släppt in konstnärer och medborgare i planeringen, arkitekten med stadens gestaltning som profession och forskaren som undersökt städers arbete med branding visioner som PR? Göran Langer, Sundbybergs stad, Stadsbyggnad och miljöförvaltningen Anders Tväråna, White arkitektfirma, Uppsala Karin Ågren, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Marianne Danielsson, doktor i statsvetenskap, IBF/UU Session 12: Blir hyresgästen rätts- och skyddslös om hyresregleringen avskaffas? Hur vet vi det? (tema 2) Sessionen belyser frågan om konsekvensen av en eventuell avskaffning av hyresregleringssystemet kan bli att den enskilde hyresgästen blir rätts- och skyddslös, samt om den frågan alls beaktas i dagens utredningar om hyresregleringens vara eller inte. Frågeställningen är tätt sammankopplad med den större frågan om statliga utredningar är så snäva att de ger en ofullständig belysning av sakområdet. Påverkar utformningen av statliga direktiv i realiteten innehåll och utfall i statliga utredningar? Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF/UU Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap, UU Kontakt: Erika P. Björkdahl Session 13: Att planera den socialt hållbara staden (tema 3) Sessionen Går det att bygga och samtidigt skydda miljön? (tema 3) utgår; har slagits samman med session nr. 18 Att planera den socialt hållbara staden (tema 3).

11 Session 14: Etableringshinder på bostadsmarknaden nytänkande i byggande och boende I denna session presenterar Boverket sina erfarenheter från det pågående arbete med att utreda etableringshinder på bostadsmarknaden. Forskare från IBF, Uppsala universitet ställer frågor. Peter Karpestam, Boverket Susanne Urban, docent i sociologi, IBF/UU Moderator: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi IBF/UU Kontakt: Susanne Urban Session 15: Vräkning av barn (tema 4) Beskrivning: Regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att inga barn ska vräkas. Fortfarande vräks barn. Socialtjänsten anses ha en betydelsefull roll för att förebygga och förhindra vräkningar av barn. Sessionen belyser problematiken kring vräkning av barn, socialtjänstens roll och möjligheter i dessa sammanhang samt de hyresrättsliga förutsättningarna för vräkningar som kan omfatta barn. Pia Kjellbom, adjunkt, Socialhögskolan Stockholms universitet Richard Hager, docent i civilrätt Moderator: Gustaf Lantz, Hyresgästföreningen Kontakt: Erika P. Björkdahl, UU/IFF

12 Parallella sessioner torsdag 2 oktober kl Session 16: Boende för unga och studenter Ungdomars kamp och organisering på bostadsmarknaden (tema 1) Idag kan vi konstatera att ungdomar organiserar sig för att påverka den etablerade strukturen i samhället. Syftet med denna session är att lyssna till och diskutera ungdomars krav på värdigt boende och den mångfald av visioner och organisationsformer som finns. De tolererar inte att vara MAMBOS unga vuxna som tvingas bo kvar i föräldrahemmet. Inte heller vill de vara inneboende som tvingas flytta från det ena uthyrningsrummet till det andra. Emma Dominguez, organisationen Megafonen, Stockholm Maria Sima, boföreningen KomBo, Stockholm Irma Ortega, organisationen Jagvillhabostad.Nu Elin Demont, Studentboet, Uppsala Kontakt: Eva Sandstedt, professor emeritus i sociologi Session 17: Ökat bostadsbyggande som enda intresse? Utvärdering av hyresregleringssystemet (tema 2) Hyresregleringssystemet har kritiserats löpande sedan det infördes i sin ursprungliga form Kritiken har då som nu kopplats starkt till att bristen på bostäder beror på onaturligt låga hyror som inte skapar incitament för byggherrar att investera i hyresrätter. Vilken slutsatsen blir av en utvärdering av hyresregleringssystemet beror på vilken utgångspunkt som tas. I syfte att försöka uppnå en nyanserad bild av hyresregleringssystemets vara eller inte vara analyseras det utifrån ett bredare perspektiv än ökat bostadsbyggande. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH Inga Britt Werner, professor i samhällsplanering, KTH Peter Strömgren, doktor i juridik, UU Panel: Lotta Jaensson, Riksbyggen Ola Andersson, arkitekt, författare och debattör, Andersson & Arfwedson arkitektbyrå Ingrid Birgersson, Boverket Moderator: Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Lars Fälting

13 Session 18: Att planera den socialt hållbara staden (tema 3) Hållbarhet i stadsbyggandet förstås numera som mer än miljövänliga bostäder. Ett överordnat mål för planeringen i Sverige idag är att de sociala frågorna ska ha samma betydelse som de ekonomiska och ekologiska. I fokus för sessionen står frågan om hur vi kan planera en socialt hållbar stad. Exempel ges bl.a. från Södertörnsmodellen, ett nyligen startat forskningsprojekt med syfte att utveckla en plattform för hållbar stadsutveckling där medborgare, akademi, kommunal förvaltning och näringsliv samverkar. Jon Loit, doktorand i kulturgeografi, IBF/UU Gustav Malm samhällsplanerare och forskningskoordinator, White arkitekter, Stockholm Mickey Reardon, Research Fellow, Nordregio (the presentation will be held in English) Moderator och kontakt: Jon Loit Session 19: Ägande och ansvar i ägarlägenheter (tema 4) Sedan 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenhetsfastigheter, framförallt i nyproducerade byggnader. Under seminariet ska uppmärksammas vad som utmärker sådana fastigheter när det gäller ägande och ansvarsfrågor, bland annat i relation till traditionella fastigheter och bostadsrätter. Förslaget från 2012 års ägarlägenhetsutredning angående omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter (SOU 2014:33) kommer också att presenteras och diskuteras. Margareta Brattström, professor i civilrätt, UU Anna-Karin Lundin, utredare 2012 ägarlägenhetsutredning Kontakt: Erika P. Björkdahl Session 20: Segregation som resultat av politiska beslut (tema 4) Sessionen består av presentationer om aktuell forskning inom segregationsfältet. Hur ser relationen mellan etnisk boendesegregation och social polarisering ut i de svenska städerna? Hur utvecklas den socio-ekonomiska segregationen och följer den etniska segregationen den klassmässiga? Är de geografiska tendenserna relaterade till förändringar i bostadspolitiken? Kommer segregationen att öka i framtiden? Roger Andersson, professor i kulturgeografi, IBF/UU Anneli Kährik, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF/UU Guy Baeten, professor i kulturgeografi, Lunds universitet och IBF/UU Carina Listerborn, professor i urbana studier, Malmö Högskola och IBF/UU Kontakt: Roger Andersson

14 Hyresgästföreningen bjuder konferensdeltagare på utställningen Renovera Radera Rasera Hem - En konstutställning om renoveringen av miljonprogrammet Omkring en halv miljon lägenheter i Sverige är i behov av upprustning. Konstgruppen Våra Hem, konstnärer, forskare och hantverkare från miljonprogramsområdet Gränby, vill vara del av diskussionen om hur detta ska gå till. Ekonomi och teknik är inte nog, i husen bor människor. - I flera stadsdelar i Uppsala, bland annat hos oss i Gränby, pågår renovräkning. Miljonprogrammet renoveras och de som inte har råd med den nya, högre hyran tvingas flytta. Konstutställningen Renovera Radera Rasera Hem gestaltar hur detta upplevs utifrån hyresgästers perspektiv, berättar Våra Hems projektledare Åse Richard. Projektledare: Åse Richard Våra Hem och Hyresgästföreningen i samarbete med lokala och nationella föreningar, statliga myndigheter och företag. Utställningen står kvar en kort tid efter konferenens slut.

15 Anteckningar

16 Kontakt Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Postadress: Box 514, UPPSALA Besöksadress: Trädgårdsgatan 18 Tel: E-post: Programansvariga: Irene Molina Sara Westin Allmän information: Christina Kjerrman-Meyer, administration Azul Tarazona, informatör Akademikonferens: Uppsala Konsert & Kongress: Layout: Azul Tarazona Tryck: Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala

rapport 2014:33 Etableringshinder på bostadsmarknaden

rapport 2014:33 Etableringshinder på bostadsmarknaden rapport 2014:33 REGERINGSUPPDRAG Etableringshinder på bostadsmarknaden Etableringshinder på bostadsmarknaden Boverket december 2014 Titel: Etableringshinder på bostadsmarknaden Utgivare: Boverket december

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling

Socialt hållbar stadsutveckling Regeringsuppdrag IJ2009/1746/IU Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Titel: Socialt hållbar stadsutveckling Utgivare: Boverket november

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 855 Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling Jessica Helander Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden En rapport från DO:s särskilda arbete under åren 2006 2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden DO:s rapportserie 2008:3 Förord En bostad är ett grundläggande

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer