Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program"

Transkript

1 Bostadsmötet 2014 Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program Arrangörer: Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Institutet för fastighetsrättslig forskning IFF Rikshem och andra samarbetspartners inom statliga myndigheter och näringsliv INSTITUTET FÖR BOSTADS- OCH URBANFORSKNING 20 år

2 En agenda för framtiden Paneldebatt 2 okt. kl , sal meddelas på plats. Inbjudna debattörer: Ola Andersson, arkitekt, debattör och författare till bl.a. Hitta hem Barbro Engman, f.d. ordförande Hyresgästföreningen, Stockholm Irma Ortega, organisationen Jagvillhabostad.nu Erika P. Björkdahl, docent i civilrätt IFF/UU Erik Pelling (s), kommunalråd, Uppsala kommun Fredrik Ahlstedt (m), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun Moderator: Gunnar Myrberg, docent i statsvetenskap, IBF/UU

3 Program onsdag 1 oktober Registrering och kaffe, Uppsala Konsert & Kongress Konferensens öppnande Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommunfullmäktige Plenarföreläsning: Professor Bo Bengtsson Vad händer med bostadspolitiken? Kaffepaus Parallella sessioner Lunch Parallella sessioner Kaffepaus Parallella sessioner Fördrink i Skybar, plan Middag i Restaurangen Program torsdag 2 oktober Plenarföreläsning: Hyresgästföreningens tidigare ordförande Barbro Engman Bostadsfrågan genom tiderna Kaffepaus Parallella sessioner Lunch Paneldebatt En agenda för framtiden Politiker, forskare, praktiker och aktivister samtalar * Kaffe och avsked Konferensen hålls i Uppsala Konsert & Kongress UKK, Vaksala torg 1, Uppsala. Lokaler: Sal D, entréplan samt sal B och konferensrum K1, K2, K3 och K4, plan 3.

4 Sessioner Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Renoveringar och renovräkningar problem från fältet Samhälleliga förändringar och bostadsförsörjning Bostaden och välfärden Bostadspolitik i internationell jämförelse Förtätning av städerna vad händer med den byggda miljön? Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Kollektiva erfarenheter och organisering kring renovering Nya bostadspolitiska motiv och mål samma instrument då som nu? Hemlöshet på olika villkor? Paneldebatt Hyresrättens betydelse för bostadsmarknadens dynamik Social-housing i Sverige? Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Vem planerar staden idag? Blir hyresgästen rätts- och skyddslös om hyresregleringen avskaffas hur vet vi det? UTGÅR! Sammanslagning med session 18 Går det att bygga och samtidigt skydda miljön? NY RUBRIK! Etableringshinder på bostadsmarknaden Nytänkande i byggande och boende Vräkning av barn Parallella sessioner - torsdag 2 oktober kl Boende för unga och studenter Ungdomars kamp och organisering på bostadsmarknaden Ökat bostadsbyggande som enda intresse? Utvärdering av hyresregleringssystemet Att planera den socialt hållbara staden Ägande och ansvar i ägarlägenheter Segregation som resultat av politiska beslut

5 Huvudtalare Bo Bengtsson Vad händer med bostadspolitiken? Bostadsfrågan uppmärksammas alltmer i debatten, samtidigt som problemen på bostadsmarknaden blir allt tydligare. Radikala reformer av hyrespolitiken och kommunernas roll har föreslagits. En EU-anpassning av allmännyttan och förhandlingssystemet har redan genomförts. Samtidigt visar erfarenheten hur svårt det är att förändra bostadsmarknaden och bostadsbeståndet. I sitt anförande diskuterar Bo Bengtsson, IBF, vilken betydelse denna trögrörlighet kan ha för aktuella förändringar och förslag. Han presenterar också några scenarier för den fortsatta utvecklingen av den svenska bostadspolitiken. 1 oktober kl Sal D, entréplan Barbro Engman Bostadsfrågan genom tiderna Bostadspolitiken genom tiderna har givetvis skiftat i både omfattning och intensitet. I långa perioder har det varit en högt prioriterad politisk fråga och setts som en del i den generella välfärdspolitiken. Under andra perioder har den spelat en mera underordnad roll även om bostadsfrågan alltid haft en stor politisk sprängkraft. De politiska skiljelinjerna har varit tydliga och konfliktfyllda. De stora samhällsförändringar som skett i Sverige har sällan mötts av en bostadspolitik som klarat av att hantera stora omställningar vare sig det har handlat om urbaniseringen, strukturomvandlingar, förändringar i befolkningsstruktur eller människors krav på bostädernas utformning. 2 oktober kl Sal B, plan 3

6 Detaljschema för sessioner Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 1: Renoveringar och renovräkningar problem från fältet (tema 1) Ett aktuellt och omdiskuterat ämne är Miljonprogramsbeståndets behov av renovering. I IBF:s rapport om ämnet 2011 lanseras begreppet renovräkning (fr engelskans renoviction ) om den för individen oönskade utflyttning som en effekt av en kraftigt höjd hyra. Effekter genereras även på det större urbana planet och alla dessa behöver belysas. Sessionen består av korta presentationer i form av vittnesmål om problem från fältet och diskussion kring olika sociala, miljömässiga och juridiska problem förknippade med större renoveringsprojekt. Gunilla Meurling, Jordens Vänner Anneli Tidemar, diakon i Vaksala Församling Lisa Skiöld, Barnombudsman i Uppsala Susanna Skogsberg, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, Stockholm Alexander Tybring, hyresgäst i allmännyttan Kontakt: Sara Westin, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Session 2: Samhälleliga förändringar och bostadsförsörjning Från tak över huvudet till kapitalplacering (tema 2) Vid sessionen analyseras samhällets ekonomiska, sociala och politiska utveckling under tid. Syftet är att illustrera hur samhället har förändrats och belysa vilka skillnader och likheter - som föreligger med avseende på bostadsförsörjnings-problemen då och nu. Härutöver belyses vad som varit kännetecknande på bostads-marknaden under tid. Analysen tar sin utgångpunkt vid sekelskiftet 1900 och berör bland annat urbaniseringen, de nya krav på politiken som restes bland annat med avseende på utbudet av och kraven på bostäder. Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, UU Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Moderator: Tom Petersson, docent i ekonomisk historia, UU Kontakt: Lars Fälting Session 3: Bostaden och välfärden (tema 3) Bostaden och boende är en viktig del av välfärden. De senaste 25 årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäderna särskilt för de mindre bemedlade. Sessionen tar upp välfärdsutvecklingen i Sverige och människornas möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden.

7 Bostaden och boende är en viktig del av välfärden. De senaste 25 årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäderna särskilt för de mindre bemedlade. Sessionen tar upp välfärdsutvecklingen i Sverige och människornas möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden. Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, IBF/UU Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola Kontakt: Anders Lindbom Session 4: Bostadspolitik i internationell jämförelse (tema 4) I den nyligen utkomna boken Varför så olika? studerar forskare från fem nordiska länder skillnader och likheter mellan bostadspolitiken i dessa länder och konstaterar att skillnaderna är betydande. Seminariet presenterar bostadspolitiken i Norge, Finland och Tyskland, tre länder som ofta nämns i den svenska bostadspolitiska debatten, och diskuterar vilka lärdomar Sverige kan dra från deras bostadspolitiska system och lösningar. Hannu Ruonavaara, professor i sociologi, Åbo universitet Jardar Sörvoll, doktor i historia, NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig, SABO Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap IBF/UU Moderator: Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF/UU Kontakt: Bo Bengtsson Session 5: Förtätning av städerna vad händer med den byggda miljön? (tema 4) I flera växande städer i Sverige fokuserar planerarna på en förtätning av det urbana rummet. Förtätning har sina förespråkare men det finns också kritik. I sessionen diskuteras förtätning ur ett socialt perspektiv. Vad innebär förtätning för stadens sociala liv och platsernas identitet? Staden behöver också gröna områden av miljömässiga men också ur folkhälsosynpunkt. Vad har gröna områden och dess försvinnande för effekt i människornas hälsa? Terry Hartig, professor i miljöpsykologi, IBF/UU Mats Franzén, professor i sociologi, IBF/UU Fredrik Holm, Uppsalahem Kontakt: Terry Hartig

8 Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 6: Kollektiva erfarenheter och organisering kring renovering (tema 1) Kostnaden för renovering och upprustning av hyresfastigheter riskerar inte sällan att leda till höjda hyror. Hos hyresgästernas väcks en befogad oro och rädslan för att de inte längre ska ha möjlighet att bo kvar. I denna session diskuteras hyresgästernas erfarenheter av hur renoveringar initieras och på vilka sätt och med vilka medel kollektiv organisering har vuxit fram, med exempel från Stockholm (Husby), Göteborg (Pennygången), Malmö och Uppsala (Gränby). Sessionen består av presentationer från talarna och en diskussion om svårigheter och framgångar för deras kamp. Daniel Carlenfors, Nätverket Pennygångens framtid, Göteborg Johanna Ingemarsson, Malmö mot diskriminering Arne Johansson, Nätverket Järvas Framtid, Husby, Stockholm Åse Richard, Projektledare Våra hem, Gränby, Uppsala Moderator/kontakt: Carina Listerborn, professor i urbana studier, Malmö högskola och IBF/UU, Session 7: Nya bostadspolitiska motiv och mål samma instrument då som nu? (tema 2) Genom en utvärdering av bostadspolitiska mål och styrinstrument under tid illustreras om och på vilket sätt de förändrats. Har de grundläggande förutsättningarna för styrning blivit omoderna per se eller styrs valet av instrument i realiteten av cykler avseende synen på statliga regleringar och politiska värderingar? Likheter och skillnader analyseras i syfte att klargöra vilka slutsatser som kan dras för dagens problem på bostadsmarknaden, och i vilken mån gamla instrument är användbara även idag. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap, IBF/UU Sonny Modig, f.d. vd för MKB Fastighets AB Moderatorer: Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF/UU Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Erika P. Björkdahl Lars Fälting

9 Session 8: Hemlöshet på olika villkor? Paneldebatt (tema 3) I denna paneldebatt försöker deltagarna ta ett helhetsgrepp på hemlöshetsfrågan. Hur ser situationen och villkoren ut för olika kategorier av hemlösa? Hur skiljer sig resurser, synlighet och politiskt ansvar åt mellan olika grupper? Finns det lösningar och möjligheter som kan tillämpas bredare, för flera grupper, än vad som görs idag? Hans Swärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet Marie Nordfeldt, docent i kulturgeografi, Ersta högskola Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission Michael Anefur, f.d. Nationell Hemlöshetssamordnare Moderator: Erika Sigvardsdotter, doktor i kulturgeografi, Röda Korsets Högskola Kontakt: Kenny Jansson, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Session 9: Hyresrättens för bostadsmarknadens dynamik (tema 4) Flyttningar inom de olika upplåtelseformerna för bostäder ter sig olika. I sessionen diskuteras hur rörligheten på hyresrättsmarknaden ter sig i form av de så kallade flyttkedjorna. Vad är flyttkedjor? Är flyttkedjor lösningen för en låst bostadsmarknad? Hur flyttar människor i olika stadier i livscykeln? Frågorna debatteras av forskare och bostadsmarknadsaktörer. Lena Magnusson-Turner, professor i urban och socialgeografi, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Malin Söderman, Rikshem Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna Maria Pleiborn, demograf/seniorkonsult WSP group Kontakt: Malin Söderman, Rikshem Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF/UU Sesion 10: Social housing i Sverige? (tema 4) Social-housing boende till överkomligt pris är en etablerad boendeform i stora delar av Europa och i USA. Under sessionen redogörs för hur social-housing har utformats i ett flertal av länderna i Europa, både från praktisk och juridisk synpunkt. Är boendeformen så främmande att den inte passar in på den svenska bostadsmarknaden? Tomas Johansson, advokat, Mannheimer Swartling Magnus Hammar, ordförande Internationella hyresgästföreningen Moderator: Jonas Hagetoft, utredare Hyresgästföreningen Riksförbundet Kontakt: Erika P. Björkdahl

10 Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 11: Vem planerar staden idag? (tema 1) Beskrivning: Vad styr planeringen av staden? Vem ges spelrum? Vilka värden och perspektiv får plats när kommun och byggherrar planerar bostadsbyggande och markanvändning? Sessionen handlar om utrymmet för visioner i planeringen av staden; om gränslandet mellan visioner som verktyg för demokratisk samhällsutveckling och som marknadsföringsstrategi. Tre perspektiv möts: kommunen som släppt in konstnärer och medborgare i planeringen, arkitekten med stadens gestaltning som profession och forskaren som undersökt städers arbete med branding visioner som PR? Göran Langer, Sundbybergs stad, Stadsbyggnad och miljöförvaltningen Anders Tväråna, White arkitektfirma, Uppsala Karin Ågren, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Marianne Danielsson, doktor i statsvetenskap, IBF/UU Session 12: Blir hyresgästen rätts- och skyddslös om hyresregleringen avskaffas? Hur vet vi det? (tema 2) Sessionen belyser frågan om konsekvensen av en eventuell avskaffning av hyresregleringssystemet kan bli att den enskilde hyresgästen blir rätts- och skyddslös, samt om den frågan alls beaktas i dagens utredningar om hyresregleringens vara eller inte. Frågeställningen är tätt sammankopplad med den större frågan om statliga utredningar är så snäva att de ger en ofullständig belysning av sakområdet. Påverkar utformningen av statliga direktiv i realiteten innehåll och utfall i statliga utredningar? Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF/UU Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap, UU Kontakt: Erika P. Björkdahl Session 13: Att planera den socialt hållbara staden (tema 3) Sessionen Går det att bygga och samtidigt skydda miljön? (tema 3) utgår; har slagits samman med session nr. 18 Att planera den socialt hållbara staden (tema 3).

11 Session 14: Etableringshinder på bostadsmarknaden nytänkande i byggande och boende I denna session presenterar Boverket sina erfarenheter från det pågående arbete med att utreda etableringshinder på bostadsmarknaden. Forskare från IBF, Uppsala universitet ställer frågor. Peter Karpestam, Boverket Susanne Urban, docent i sociologi, IBF/UU Moderator: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi IBF/UU Kontakt: Susanne Urban Session 15: Vräkning av barn (tema 4) Beskrivning: Regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att inga barn ska vräkas. Fortfarande vräks barn. Socialtjänsten anses ha en betydelsefull roll för att förebygga och förhindra vräkningar av barn. Sessionen belyser problematiken kring vräkning av barn, socialtjänstens roll och möjligheter i dessa sammanhang samt de hyresrättsliga förutsättningarna för vräkningar som kan omfatta barn. Pia Kjellbom, adjunkt, Socialhögskolan Stockholms universitet Richard Hager, docent i civilrätt Moderator: Gustaf Lantz, Hyresgästföreningen Kontakt: Erika P. Björkdahl, UU/IFF

12 Parallella sessioner torsdag 2 oktober kl Session 16: Boende för unga och studenter Ungdomars kamp och organisering på bostadsmarknaden (tema 1) Idag kan vi konstatera att ungdomar organiserar sig för att påverka den etablerade strukturen i samhället. Syftet med denna session är att lyssna till och diskutera ungdomars krav på värdigt boende och den mångfald av visioner och organisationsformer som finns. De tolererar inte att vara MAMBOS unga vuxna som tvingas bo kvar i föräldrahemmet. Inte heller vill de vara inneboende som tvingas flytta från det ena uthyrningsrummet till det andra. Emma Dominguez, organisationen Megafonen, Stockholm Maria Sima, boföreningen KomBo, Stockholm Irma Ortega, organisationen Jagvillhabostad.Nu Elin Demont, Studentboet, Uppsala Kontakt: Eva Sandstedt, professor emeritus i sociologi Session 17: Ökat bostadsbyggande som enda intresse? Utvärdering av hyresregleringssystemet (tema 2) Hyresregleringssystemet har kritiserats löpande sedan det infördes i sin ursprungliga form Kritiken har då som nu kopplats starkt till att bristen på bostäder beror på onaturligt låga hyror som inte skapar incitament för byggherrar att investera i hyresrätter. Vilken slutsatsen blir av en utvärdering av hyresregleringssystemet beror på vilken utgångspunkt som tas. I syfte att försöka uppnå en nyanserad bild av hyresregleringssystemets vara eller inte vara analyseras det utifrån ett bredare perspektiv än ökat bostadsbyggande. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH Inga Britt Werner, professor i samhällsplanering, KTH Peter Strömgren, doktor i juridik, UU Panel: Lotta Jaensson, Riksbyggen Ola Andersson, arkitekt, författare och debattör, Andersson & Arfwedson arkitektbyrå Ingrid Birgersson, Boverket Moderator: Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Lars Fälting

13 Session 18: Att planera den socialt hållbara staden (tema 3) Hållbarhet i stadsbyggandet förstås numera som mer än miljövänliga bostäder. Ett överordnat mål för planeringen i Sverige idag är att de sociala frågorna ska ha samma betydelse som de ekonomiska och ekologiska. I fokus för sessionen står frågan om hur vi kan planera en socialt hållbar stad. Exempel ges bl.a. från Södertörnsmodellen, ett nyligen startat forskningsprojekt med syfte att utveckla en plattform för hållbar stadsutveckling där medborgare, akademi, kommunal förvaltning och näringsliv samverkar. Jon Loit, doktorand i kulturgeografi, IBF/UU Gustav Malm samhällsplanerare och forskningskoordinator, White arkitekter, Stockholm Mickey Reardon, Research Fellow, Nordregio (the presentation will be held in English) Moderator och kontakt: Jon Loit Session 19: Ägande och ansvar i ägarlägenheter (tema 4) Sedan 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenhetsfastigheter, framförallt i nyproducerade byggnader. Under seminariet ska uppmärksammas vad som utmärker sådana fastigheter när det gäller ägande och ansvarsfrågor, bland annat i relation till traditionella fastigheter och bostadsrätter. Förslaget från 2012 års ägarlägenhetsutredning angående omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter (SOU 2014:33) kommer också att presenteras och diskuteras. Margareta Brattström, professor i civilrätt, UU Anna-Karin Lundin, utredare 2012 ägarlägenhetsutredning Kontakt: Erika P. Björkdahl Session 20: Segregation som resultat av politiska beslut (tema 4) Sessionen består av presentationer om aktuell forskning inom segregationsfältet. Hur ser relationen mellan etnisk boendesegregation och social polarisering ut i de svenska städerna? Hur utvecklas den socio-ekonomiska segregationen och följer den etniska segregationen den klassmässiga? Är de geografiska tendenserna relaterade till förändringar i bostadspolitiken? Kommer segregationen att öka i framtiden? Roger Andersson, professor i kulturgeografi, IBF/UU Anneli Kährik, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF/UU Guy Baeten, professor i kulturgeografi, Lunds universitet och IBF/UU Carina Listerborn, professor i urbana studier, Malmö Högskola och IBF/UU Kontakt: Roger Andersson

14 Hyresgästföreningen bjuder konferensdeltagare på utställningen Renovera Radera Rasera Hem - En konstutställning om renoveringen av miljonprogrammet Omkring en halv miljon lägenheter i Sverige är i behov av upprustning. Konstgruppen Våra Hem, konstnärer, forskare och hantverkare från miljonprogramsområdet Gränby, vill vara del av diskussionen om hur detta ska gå till. Ekonomi och teknik är inte nog, i husen bor människor. - I flera stadsdelar i Uppsala, bland annat hos oss i Gränby, pågår renovräkning. Miljonprogrammet renoveras och de som inte har råd med den nya, högre hyran tvingas flytta. Konstutställningen Renovera Radera Rasera Hem gestaltar hur detta upplevs utifrån hyresgästers perspektiv, berättar Våra Hems projektledare Åse Richard. Projektledare: Åse Richard Våra Hem och Hyresgästföreningen i samarbete med lokala och nationella föreningar, statliga myndigheter och företag. Utställningen står kvar en kort tid efter konferenens slut.

15 Anteckningar

16 Kontakt Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Postadress: Box 514, UPPSALA Besöksadress: Trädgårdsgatan 18 Tel: E-post: Programansvariga: Irene Molina Sara Westin Allmän information: Christina Kjerrman-Meyer, administration Azul Tarazona, informatör Akademikonferens: Uppsala Konsert & Kongress: Layout: Azul Tarazona Tryck: Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande Program 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande 09.00 09.10 Svensk Byggtjänsts VD, Erik Hellqvist, hälsar välkommen! Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, är dagens moderator och presenterar dagen.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM

Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Krusenberg herrgård, Uppsala 19-21 augusti, 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Under rekordåren 1961 75 byggdes 1,4 miljoner bostäder

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR Bostadsmötet1-2 oktober 2014 Session 2. Maths Isacson, Lars Fälting & Tom Petersson SESSIONSUPPLÄGG 1. Maths inleder med samhällsförändringar

Läs mer

Bostadens inre kvaliteter

Bostadens inre kvaliteter Bostadens inre kvaliteter Tammsvik, Upplands-Bro 18 20 augusti, 2010 Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter En gång i tiden begränsade sig kraven på en bostad till att den skulle vara funktionell

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Äldres boende -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Studentlitteratur Inledning 11 Författarpresentation 17 KAPITEL 1 Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Förord Den ekonomiska utvecklingen under senare år har medfört att många människor har fått det bättre samtidigt som vi upplever att

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Sigtuna 27 29 augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T 2 0 1 4 25 TADSUNIVERSITETET 1986-2011 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Bostad sökes! En konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Tisdag 8 april. Socialdepartementet 8-9 april 2014, Västerås

Bostad sökes! En konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Tisdag 8 april. Socialdepartementet 8-9 april 2014, Västerås Socialdepartementet 8-9 april 2014, Västerås Bostad sökes! En konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Foto: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Tisdag 8 april Moderator: Kennert Loheim Kangevik, Socialdepartementet

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Den 24 mars klockan 12:00 -- den 25 mars 14:30 Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare,

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Hjärtligt välkommen till Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Medverkande Agneta Essén Agneta Stenqvist Socialchef, Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen, Eli Mundheim Ingela Josefson

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Dokumentation Det Urbana Spelet Kommunikationsdagarna 2015

Dokumentation Det Urbana Spelet Kommunikationsdagarna 2015 Det urbana spelet Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde Stockholms läns landsting (TMR) hösten 2012 en förstudie om hållbar urban utveckling. Syftet var att ta fram ett underlag för

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Delegationen för hållbara städer i samarbete med Boverket, Folkhälsoinstitutet och Malmö stad bjuder in till: Stadens sociala samband En konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Hållbara projekt ger... vägar ut ur stuprören?

Hållbara projekt ger... vägar ut ur stuprören? Dokumentation Hållbara projekt ger... vägar ut ur stuprören? Bakgrund: Boverket välkomnar dig till den andra delen i en mötesserie om erfarenheter från Delegationen för hållbara städers stödprojekt. Detta

Läs mer

Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson. 2012-04- 16 Byggemenskaper 1

Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson. 2012-04- 16 Byggemenskaper 1 Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson 2012-04- 16 Byggemenskaper 1 Seminarium Sy:e: Understödja utvecklingen av fler Byggemenskaper i Sverige som ec redskap för hållbar stadsutveckling. Från

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer