Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program"

Transkript

1 Bostadsmötet 2014 Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program Arrangörer: Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Institutet för fastighetsrättslig forskning IFF Rikshem och andra samarbetspartners inom statliga myndigheter och näringsliv INSTITUTET FÖR BOSTADS- OCH URBANFORSKNING 20 år

2 En agenda för framtiden Paneldebatt 2 okt. kl , sal meddelas på plats. Inbjudna debattörer: Ola Andersson, arkitekt, debattör och författare till bl.a. Hitta hem Barbro Engman, f.d. ordförande Hyresgästföreningen, Stockholm Irma Ortega, organisationen Jagvillhabostad.nu Erika P. Björkdahl, docent i civilrätt IFF/UU Erik Pelling (s), kommunalråd, Uppsala kommun Fredrik Ahlstedt (m), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun Moderator: Gunnar Myrberg, docent i statsvetenskap, IBF/UU

3 Program onsdag 1 oktober Registrering och kaffe, Uppsala Konsert & Kongress Konferensens öppnande Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommunfullmäktige Plenarföreläsning: Professor Bo Bengtsson Vad händer med bostadspolitiken? Kaffepaus Parallella sessioner Lunch Parallella sessioner Kaffepaus Parallella sessioner Fördrink i Skybar, plan Middag i Restaurangen Program torsdag 2 oktober Plenarföreläsning: Hyresgästföreningens tidigare ordförande Barbro Engman Bostadsfrågan genom tiderna Kaffepaus Parallella sessioner Lunch Paneldebatt En agenda för framtiden Politiker, forskare, praktiker och aktivister samtalar * Kaffe och avsked Konferensen hålls i Uppsala Konsert & Kongress UKK, Vaksala torg 1, Uppsala. Lokaler: Sal D, entréplan samt sal B och konferensrum K1, K2, K3 och K4, plan 3.

4 Sessioner Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Renoveringar och renovräkningar problem från fältet Samhälleliga förändringar och bostadsförsörjning Bostaden och välfärden Bostadspolitik i internationell jämförelse Förtätning av städerna vad händer med den byggda miljön? Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Kollektiva erfarenheter och organisering kring renovering Nya bostadspolitiska motiv och mål samma instrument då som nu? Hemlöshet på olika villkor? Paneldebatt Hyresrättens betydelse för bostadsmarknadens dynamik Social-housing i Sverige? Parallella sessioner - onsdag 1 oktober kl Vem planerar staden idag? Blir hyresgästen rätts- och skyddslös om hyresregleringen avskaffas hur vet vi det? UTGÅR! Sammanslagning med session 18 Går det att bygga och samtidigt skydda miljön? NY RUBRIK! Etableringshinder på bostadsmarknaden Nytänkande i byggande och boende Vräkning av barn Parallella sessioner - torsdag 2 oktober kl Boende för unga och studenter Ungdomars kamp och organisering på bostadsmarknaden Ökat bostadsbyggande som enda intresse? Utvärdering av hyresregleringssystemet Att planera den socialt hållbara staden Ägande och ansvar i ägarlägenheter Segregation som resultat av politiska beslut

5 Huvudtalare Bo Bengtsson Vad händer med bostadspolitiken? Bostadsfrågan uppmärksammas alltmer i debatten, samtidigt som problemen på bostadsmarknaden blir allt tydligare. Radikala reformer av hyrespolitiken och kommunernas roll har föreslagits. En EU-anpassning av allmännyttan och förhandlingssystemet har redan genomförts. Samtidigt visar erfarenheten hur svårt det är att förändra bostadsmarknaden och bostadsbeståndet. I sitt anförande diskuterar Bo Bengtsson, IBF, vilken betydelse denna trögrörlighet kan ha för aktuella förändringar och förslag. Han presenterar också några scenarier för den fortsatta utvecklingen av den svenska bostadspolitiken. 1 oktober kl Sal D, entréplan Barbro Engman Bostadsfrågan genom tiderna Bostadspolitiken genom tiderna har givetvis skiftat i både omfattning och intensitet. I långa perioder har det varit en högt prioriterad politisk fråga och setts som en del i den generella välfärdspolitiken. Under andra perioder har den spelat en mera underordnad roll även om bostadsfrågan alltid haft en stor politisk sprängkraft. De politiska skiljelinjerna har varit tydliga och konfliktfyllda. De stora samhällsförändringar som skett i Sverige har sällan mötts av en bostadspolitik som klarat av att hantera stora omställningar vare sig det har handlat om urbaniseringen, strukturomvandlingar, förändringar i befolkningsstruktur eller människors krav på bostädernas utformning. 2 oktober kl Sal B, plan 3

6 Detaljschema för sessioner Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 1: Renoveringar och renovräkningar problem från fältet (tema 1) Ett aktuellt och omdiskuterat ämne är Miljonprogramsbeståndets behov av renovering. I IBF:s rapport om ämnet 2011 lanseras begreppet renovräkning (fr engelskans renoviction ) om den för individen oönskade utflyttning som en effekt av en kraftigt höjd hyra. Effekter genereras även på det större urbana planet och alla dessa behöver belysas. Sessionen består av korta presentationer i form av vittnesmål om problem från fältet och diskussion kring olika sociala, miljömässiga och juridiska problem förknippade med större renoveringsprojekt. Gunilla Meurling, Jordens Vänner Anneli Tidemar, diakon i Vaksala Församling Lisa Skiöld, Barnombudsman i Uppsala Susanna Skogsberg, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, Stockholm Alexander Tybring, hyresgäst i allmännyttan Kontakt: Sara Westin, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Session 2: Samhälleliga förändringar och bostadsförsörjning Från tak över huvudet till kapitalplacering (tema 2) Vid sessionen analyseras samhällets ekonomiska, sociala och politiska utveckling under tid. Syftet är att illustrera hur samhället har förändrats och belysa vilka skillnader och likheter - som föreligger med avseende på bostadsförsörjnings-problemen då och nu. Härutöver belyses vad som varit kännetecknande på bostads-marknaden under tid. Analysen tar sin utgångpunkt vid sekelskiftet 1900 och berör bland annat urbaniseringen, de nya krav på politiken som restes bland annat med avseende på utbudet av och kraven på bostäder. Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, UU Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Moderator: Tom Petersson, docent i ekonomisk historia, UU Kontakt: Lars Fälting Session 3: Bostaden och välfärden (tema 3) Bostaden och boende är en viktig del av välfärden. De senaste 25 årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäderna särskilt för de mindre bemedlade. Sessionen tar upp välfärdsutvecklingen i Sverige och människornas möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden.

7 Bostaden och boende är en viktig del av välfärden. De senaste 25 årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäderna särskilt för de mindre bemedlade. Sessionen tar upp välfärdsutvecklingen i Sverige och människornas möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden. Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, IBF/UU Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola Kontakt: Anders Lindbom Session 4: Bostadspolitik i internationell jämförelse (tema 4) I den nyligen utkomna boken Varför så olika? studerar forskare från fem nordiska länder skillnader och likheter mellan bostadspolitiken i dessa länder och konstaterar att skillnaderna är betydande. Seminariet presenterar bostadspolitiken i Norge, Finland och Tyskland, tre länder som ofta nämns i den svenska bostadspolitiska debatten, och diskuterar vilka lärdomar Sverige kan dra från deras bostadspolitiska system och lösningar. Hannu Ruonavaara, professor i sociologi, Åbo universitet Jardar Sörvoll, doktor i historia, NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig, SABO Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap IBF/UU Moderator: Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF/UU Kontakt: Bo Bengtsson Session 5: Förtätning av städerna vad händer med den byggda miljön? (tema 4) I flera växande städer i Sverige fokuserar planerarna på en förtätning av det urbana rummet. Förtätning har sina förespråkare men det finns också kritik. I sessionen diskuteras förtätning ur ett socialt perspektiv. Vad innebär förtätning för stadens sociala liv och platsernas identitet? Staden behöver också gröna områden av miljömässiga men också ur folkhälsosynpunkt. Vad har gröna områden och dess försvinnande för effekt i människornas hälsa? Terry Hartig, professor i miljöpsykologi, IBF/UU Mats Franzén, professor i sociologi, IBF/UU Fredrik Holm, Uppsalahem Kontakt: Terry Hartig

8 Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 6: Kollektiva erfarenheter och organisering kring renovering (tema 1) Kostnaden för renovering och upprustning av hyresfastigheter riskerar inte sällan att leda till höjda hyror. Hos hyresgästernas väcks en befogad oro och rädslan för att de inte längre ska ha möjlighet att bo kvar. I denna session diskuteras hyresgästernas erfarenheter av hur renoveringar initieras och på vilka sätt och med vilka medel kollektiv organisering har vuxit fram, med exempel från Stockholm (Husby), Göteborg (Pennygången), Malmö och Uppsala (Gränby). Sessionen består av presentationer från talarna och en diskussion om svårigheter och framgångar för deras kamp. Daniel Carlenfors, Nätverket Pennygångens framtid, Göteborg Johanna Ingemarsson, Malmö mot diskriminering Arne Johansson, Nätverket Järvas Framtid, Husby, Stockholm Åse Richard, Projektledare Våra hem, Gränby, Uppsala Moderator/kontakt: Carina Listerborn, professor i urbana studier, Malmö högskola och IBF/UU, Session 7: Nya bostadspolitiska motiv och mål samma instrument då som nu? (tema 2) Genom en utvärdering av bostadspolitiska mål och styrinstrument under tid illustreras om och på vilket sätt de förändrats. Har de grundläggande förutsättningarna för styrning blivit omoderna per se eller styrs valet av instrument i realiteten av cykler avseende synen på statliga regleringar och politiska värderingar? Likheter och skillnader analyseras i syfte att klargöra vilka slutsatser som kan dras för dagens problem på bostadsmarknaden, och i vilken mån gamla instrument är användbara även idag. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap, IBF/UU Sonny Modig, f.d. vd för MKB Fastighets AB Moderatorer: Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF/UU Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Erika P. Björkdahl Lars Fälting

9 Session 8: Hemlöshet på olika villkor? Paneldebatt (tema 3) I denna paneldebatt försöker deltagarna ta ett helhetsgrepp på hemlöshetsfrågan. Hur ser situationen och villkoren ut för olika kategorier av hemlösa? Hur skiljer sig resurser, synlighet och politiskt ansvar åt mellan olika grupper? Finns det lösningar och möjligheter som kan tillämpas bredare, för flera grupper, än vad som görs idag? Hans Swärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet Marie Nordfeldt, docent i kulturgeografi, Ersta högskola Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission Michael Anefur, f.d. Nationell Hemlöshetssamordnare Moderator: Erika Sigvardsdotter, doktor i kulturgeografi, Röda Korsets Högskola Kontakt: Kenny Jansson, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Session 9: Hyresrättens för bostadsmarknadens dynamik (tema 4) Flyttningar inom de olika upplåtelseformerna för bostäder ter sig olika. I sessionen diskuteras hur rörligheten på hyresrättsmarknaden ter sig i form av de så kallade flyttkedjorna. Vad är flyttkedjor? Är flyttkedjor lösningen för en låst bostadsmarknad? Hur flyttar människor i olika stadier i livscykeln? Frågorna debatteras av forskare och bostadsmarknadsaktörer. Lena Magnusson-Turner, professor i urban och socialgeografi, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Malin Söderman, Rikshem Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna Maria Pleiborn, demograf/seniorkonsult WSP group Kontakt: Malin Söderman, Rikshem Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF/UU Sesion 10: Social housing i Sverige? (tema 4) Social-housing boende till överkomligt pris är en etablerad boendeform i stora delar av Europa och i USA. Under sessionen redogörs för hur social-housing har utformats i ett flertal av länderna i Europa, både från praktisk och juridisk synpunkt. Är boendeformen så främmande att den inte passar in på den svenska bostadsmarknaden? Tomas Johansson, advokat, Mannheimer Swartling Magnus Hammar, ordförande Internationella hyresgästföreningen Moderator: Jonas Hagetoft, utredare Hyresgästföreningen Riksförbundet Kontakt: Erika P. Björkdahl

10 Parallella sessioner onsdag 1 oktober kl Session 11: Vem planerar staden idag? (tema 1) Beskrivning: Vad styr planeringen av staden? Vem ges spelrum? Vilka värden och perspektiv får plats när kommun och byggherrar planerar bostadsbyggande och markanvändning? Sessionen handlar om utrymmet för visioner i planeringen av staden; om gränslandet mellan visioner som verktyg för demokratisk samhällsutveckling och som marknadsföringsstrategi. Tre perspektiv möts: kommunen som släppt in konstnärer och medborgare i planeringen, arkitekten med stadens gestaltning som profession och forskaren som undersökt städers arbete med branding visioner som PR? Göran Langer, Sundbybergs stad, Stadsbyggnad och miljöförvaltningen Anders Tväråna, White arkitektfirma, Uppsala Karin Ågren, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Marianne Danielsson, doktor i statsvetenskap, IBF/UU Session 12: Blir hyresgästen rätts- och skyddslös om hyresregleringen avskaffas? Hur vet vi det? (tema 2) Sessionen belyser frågan om konsekvensen av en eventuell avskaffning av hyresregleringssystemet kan bli att den enskilde hyresgästen blir rätts- och skyddslös, samt om den frågan alls beaktas i dagens utredningar om hyresregleringens vara eller inte. Frågeställningen är tätt sammankopplad med den större frågan om statliga utredningar är så snäva att de ger en ofullständig belysning av sakområdet. Påverkar utformningen av statliga direktiv i realiteten innehåll och utfall i statliga utredningar? Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF/UU Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap, UU Kontakt: Erika P. Björkdahl Session 13: Att planera den socialt hållbara staden (tema 3) Sessionen Går det att bygga och samtidigt skydda miljön? (tema 3) utgår; har slagits samman med session nr. 18 Att planera den socialt hållbara staden (tema 3).

11 Session 14: Etableringshinder på bostadsmarknaden nytänkande i byggande och boende I denna session presenterar Boverket sina erfarenheter från det pågående arbete med att utreda etableringshinder på bostadsmarknaden. Forskare från IBF, Uppsala universitet ställer frågor. Peter Karpestam, Boverket Susanne Urban, docent i sociologi, IBF/UU Moderator: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi IBF/UU Kontakt: Susanne Urban Session 15: Vräkning av barn (tema 4) Beskrivning: Regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att inga barn ska vräkas. Fortfarande vräks barn. Socialtjänsten anses ha en betydelsefull roll för att förebygga och förhindra vräkningar av barn. Sessionen belyser problematiken kring vräkning av barn, socialtjänstens roll och möjligheter i dessa sammanhang samt de hyresrättsliga förutsättningarna för vräkningar som kan omfatta barn. Pia Kjellbom, adjunkt, Socialhögskolan Stockholms universitet Richard Hager, docent i civilrätt Moderator: Gustaf Lantz, Hyresgästföreningen Kontakt: Erika P. Björkdahl, UU/IFF

12 Parallella sessioner torsdag 2 oktober kl Session 16: Boende för unga och studenter Ungdomars kamp och organisering på bostadsmarknaden (tema 1) Idag kan vi konstatera att ungdomar organiserar sig för att påverka den etablerade strukturen i samhället. Syftet med denna session är att lyssna till och diskutera ungdomars krav på värdigt boende och den mångfald av visioner och organisationsformer som finns. De tolererar inte att vara MAMBOS unga vuxna som tvingas bo kvar i föräldrahemmet. Inte heller vill de vara inneboende som tvingas flytta från det ena uthyrningsrummet till det andra. Emma Dominguez, organisationen Megafonen, Stockholm Maria Sima, boföreningen KomBo, Stockholm Irma Ortega, organisationen Jagvillhabostad.Nu Elin Demont, Studentboet, Uppsala Kontakt: Eva Sandstedt, professor emeritus i sociologi Session 17: Ökat bostadsbyggande som enda intresse? Utvärdering av hyresregleringssystemet (tema 2) Hyresregleringssystemet har kritiserats löpande sedan det infördes i sin ursprungliga form Kritiken har då som nu kopplats starkt till att bristen på bostäder beror på onaturligt låga hyror som inte skapar incitament för byggherrar att investera i hyresrätter. Vilken slutsatsen blir av en utvärdering av hyresregleringssystemet beror på vilken utgångspunkt som tas. I syfte att försöka uppnå en nyanserad bild av hyresregleringssystemets vara eller inte vara analyseras det utifrån ett bredare perspektiv än ökat bostadsbyggande. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH Inga Britt Werner, professor i samhällsplanering, KTH Peter Strömgren, doktor i juridik, UU Panel: Lotta Jaensson, Riksbyggen Ola Andersson, arkitekt, författare och debattör, Andersson & Arfwedson arkitektbyrå Ingrid Birgersson, Boverket Moderator: Erika P Björkdahl, docent i civilrätt, IFF Lars Fälting, doktor i ekonomisk historia, UU Kontakt: Lars Fälting

13 Session 18: Att planera den socialt hållbara staden (tema 3) Hållbarhet i stadsbyggandet förstås numera som mer än miljövänliga bostäder. Ett överordnat mål för planeringen i Sverige idag är att de sociala frågorna ska ha samma betydelse som de ekonomiska och ekologiska. I fokus för sessionen står frågan om hur vi kan planera en socialt hållbar stad. Exempel ges bl.a. från Södertörnsmodellen, ett nyligen startat forskningsprojekt med syfte att utveckla en plattform för hållbar stadsutveckling där medborgare, akademi, kommunal förvaltning och näringsliv samverkar. Jon Loit, doktorand i kulturgeografi, IBF/UU Gustav Malm samhällsplanerare och forskningskoordinator, White arkitekter, Stockholm Mickey Reardon, Research Fellow, Nordregio (the presentation will be held in English) Moderator och kontakt: Jon Loit Session 19: Ägande och ansvar i ägarlägenheter (tema 4) Sedan 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenhetsfastigheter, framförallt i nyproducerade byggnader. Under seminariet ska uppmärksammas vad som utmärker sådana fastigheter när det gäller ägande och ansvarsfrågor, bland annat i relation till traditionella fastigheter och bostadsrätter. Förslaget från 2012 års ägarlägenhetsutredning angående omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter (SOU 2014:33) kommer också att presenteras och diskuteras. Margareta Brattström, professor i civilrätt, UU Anna-Karin Lundin, utredare 2012 ägarlägenhetsutredning Kontakt: Erika P. Björkdahl Session 20: Segregation som resultat av politiska beslut (tema 4) Sessionen består av presentationer om aktuell forskning inom segregationsfältet. Hur ser relationen mellan etnisk boendesegregation och social polarisering ut i de svenska städerna? Hur utvecklas den socio-ekonomiska segregationen och följer den etniska segregationen den klassmässiga? Är de geografiska tendenserna relaterade till förändringar i bostadspolitiken? Kommer segregationen att öka i framtiden? Roger Andersson, professor i kulturgeografi, IBF/UU Anneli Kährik, doktor i kulturgeografi, IBF/UU Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF/UU Guy Baeten, professor i kulturgeografi, Lunds universitet och IBF/UU Carina Listerborn, professor i urbana studier, Malmö Högskola och IBF/UU Kontakt: Roger Andersson

14 Hyresgästföreningen bjuder konferensdeltagare på utställningen Renovera Radera Rasera Hem - En konstutställning om renoveringen av miljonprogrammet Omkring en halv miljon lägenheter i Sverige är i behov av upprustning. Konstgruppen Våra Hem, konstnärer, forskare och hantverkare från miljonprogramsområdet Gränby, vill vara del av diskussionen om hur detta ska gå till. Ekonomi och teknik är inte nog, i husen bor människor. - I flera stadsdelar i Uppsala, bland annat hos oss i Gränby, pågår renovräkning. Miljonprogrammet renoveras och de som inte har råd med den nya, högre hyran tvingas flytta. Konstutställningen Renovera Radera Rasera Hem gestaltar hur detta upplevs utifrån hyresgästers perspektiv, berättar Våra Hems projektledare Åse Richard. Projektledare: Åse Richard Våra Hem och Hyresgästföreningen i samarbete med lokala och nationella föreningar, statliga myndigheter och företag. Utställningen står kvar en kort tid efter konferenens slut.

15 Anteckningar

16 Kontakt Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Postadress: Box 514, UPPSALA Besöksadress: Trädgårdsgatan 18 Tel: E-post: Programansvariga: Irene Molina Sara Westin Allmän information: Christina Kjerrman-Meyer, administration Azul Tarazona, informatör Akademikonferens: Uppsala Konsert & Kongress: Layout: Azul Tarazona Tryck: Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande Program 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande 09.00 09.10 Svensk Byggtjänsts VD, Erik Hellqvist, hälsar välkommen! Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, är dagens moderator och presenterar dagen.

Läs mer

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL 29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN är ett forskningsprojekt som startades 2013 på SABOs initiativ. Forskningsledare

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Prof. i kulturgeografi, ssk bosättning och bebyggelse Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Seminar om sociala och allmännyttiga bostäders framtid i Norden

Seminar om sociala och allmännyttiga bostäders framtid i Norden Seminar om sociala och allmännyttiga bostäders framtid i Norden Svartsengi Island, den 8 oktober 2004 Urbanforskninginstitutet vid Islands universitet höll den 8 oktober 2004 ett nordiskt seminar med överskriften

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN FORSKNINGSPROJEKTET NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN Skånskt Bostadsforum 2015 20 november 2015 Malmö Tapio Salonen Forskningsledare Professor i socialt arbete tapio.salonen@mah.se Forskningsprojekt 2013-2015 Nyttan

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM

Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Krusenberg herrgård, Uppsala 19-21 augusti, 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Under rekordåren 1961 75 byggdes 1,4 miljoner bostäder

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

INSTITUTET FÖR BOSTADS- OCH URBANFORSKNING (IBF) Program. Bostadsmötet Universitetshuset oktober

INSTITUTET FÖR BOSTADS- OCH URBANFORSKNING (IBF) Program. Bostadsmötet Universitetshuset oktober INSTITUTET FÖR OSTS- OH URNFORSKNING (IF) Program ostadsmötet 2017 Universitetshuset 17-18 oktober TEM: Rätten till bostad utmaningar och strategier ag 1 tisdag 17 oktober 09.00 Registrering och kaffe

Läs mer

KF 50 31 MARS 2014. Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt KSN-2013-0826.

KF 50 31 MARS 2014. Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt KSN-2013-0826. KF 50 31 MARS 2014 Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende KSN-2013-0826 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Hållbar stad öppen för världen Inbjudan Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Göteborg Folkets hus (Draken) 14 april 2016 Göteborgs Stad i samarbete med: www.goteborg.se Välkommen

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR Bostadsmötet1-2 oktober 2014 Session 2. Maths Isacson, Lars Fälting & Tom Petersson SESSIONSUPPLÄGG 1. Maths inleder med samhällsförändringar

Läs mer

Kennert Orlenius Högskolan i Borås 2015-01-27

Kennert Orlenius Högskolan i Borås 2015-01-27 Kennert Orlenius Högskolan i Borås 2015-01-27 En socialt hållbar stadsutveckling bör kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till olika gruppers behov, att förutsättningar för människors möten förbättras

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

KSP-årskonferens Workshop

KSP-årskonferens Workshop Frågeställningar 1. Hur ser efterfrågan på bostäder ut, idag och imorgon? Vilken typ av bostäder efterfrågas? (Upplåtelseform, storlek m.m.) Vilka aspekter är viktiga när man söker bostad? Hur skiljer

Läs mer

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier,

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten 2009. 22 okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, studieresa till Spanien Välkommen! Välkommen till KTH Stadsbyggnadsakademin

Läs mer

Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Välkommen på seminarium! Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn En diskussion med praktiker och forskare från Norge och Sverige Torsdagen den 27 september 2007, kl. 09.30-17.30 Hörsalen

Läs mer

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende KS 14 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2014-02-06 Diarienummer KSN-2013-0826 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Bostadens inre kvaliteter

Bostadens inre kvaliteter Bostadens inre kvaliteter Tammsvik, Upplands-Bro 18 20 augusti, 2010 Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter En gång i tiden begränsade sig kraven på en bostad till att den skulle vara funktionell

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Segregation en fråga för hela staden

Segregation en fråga för hela staden Segregation en fråga för hela staden Segregationen finns inte bara i områden som brukar kallas utsatta. Hela Göteborg är segregerat, och frågan är en angelägenhet för hela staden. Det var ett av budskapen

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Äldres boende -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Studentlitteratur Inledning 11 Författarpresentation 17 KAPITEL 1 Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PROGRAMÖVERSIKT

VÄLKOMMEN TILL PROGRAMÖVERSIKT VÄLKOMMEN TILL Stud BO17 4-5 OKTOBER 2017 AULA MEDICA, SOLNA PROGRAMÖVERSIKT OM STUDBO17 Vad har du för relation till studentbostäder? Kanske anställd på ett bostadsbolag, politiker, leverantör eller som

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

EU-rättens påverkan på Sverige

EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten bjuder in till Rättsvetenskapens dag 2010 EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet presenterar sin forskning tisdagen den 5 oktober 2010 kl. 09.15

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Stadsbyggandet är ett bortglömt politiskt instrument

Stadsbyggandet är ett bortglömt politiskt instrument Stadsbyggandet är ett bortglömt politiskt instrument 2005 09 21 Förslag till ingress: Vi bygger framtidens samhälle nu. Inom stadsbyggandet gäller detta närmast bokstavligen. Idag brottas vi dagligen med

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Bostadsvrålet 2016 Myter, makt och motstånd

Bostadsvrålet 2016 Myter, makt och motstånd Bostadsvrålet 2016 Myter, makt och motstånd Program Lördag 8 oktober 10.30-11.30 Invigning och Välkomna till Bostadsvrålet 2016 (Grand) 12.00-12.45 Krisen i bostadsfrågan, hur blev det så? Stora maskiner,

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR 23-24 NOV 2016 UPPSALA UNIVERSITET FORUM FÖR MÅNGETENSKAPLIG FORSKNING OM RASISM Von Kraemers allé 1, Uppsala http://www.teol.uu.se/rasismforskning INFORMATION & ANMÄLAN

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Bostadsförsörjning i Västerås

Bostadsförsörjning i Västerås Bostadsförsörjning i Västerås program med riktlinjer 2014-2017 Antagen av kommunfullmäktige 4 september 2014 Detta är en populärutgåva av Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Västerås 2014-2017

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Vi ses på Urbant Forum

Vi ses på Urbant Forum VI STÄDER Vi ses på Urbant Forum Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det skapar både möjligheter och utmaningar för svenska städer. Under den nationella inspirationsdagen som vi kallar

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Bostad sökes! En konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Tisdag 8 april. Socialdepartementet 8-9 april 2014, Västerås

Bostad sökes! En konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Tisdag 8 april. Socialdepartementet 8-9 april 2014, Västerås Socialdepartementet 8-9 april 2014, Västerås Bostad sökes! En konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Foto: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Tisdag 8 april Moderator: Kennert Loheim Kangevik, Socialdepartementet

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Boendeformen kooperativ hyresrätt

Boendeformen kooperativ hyresrätt Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Boendeformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Jämlikhet och ojämlikhet

Jämlikhet och ojämlikhet Jämlikhet och ojämlikhet Hur påverkas välfärden, ekonomin och vår hälsa av den ökande ojämlikheten? Inbjudan till konferens 9 10 april 2010 i Riksdagshuset, Stockholm Vilka lärdomar bör politiken dra av

Läs mer

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Förord Den ekonomiska utvecklingen under senare år har medfört att många människor har fått det bättre samtidigt som vi upplever att

Läs mer