Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM"

Transkript

1 Bostadsuniversitetet 2009 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Krusenberg herrgård, Uppsala augusti, 2009

2 ATT UNDERHALLA REKORDARENS BOSTADSDROM Under rekordåren byggdes 1,4 miljoner bostäder i Sverige, däribland det som kom att kallas miljonprogrammet ( ). För många människor var flytten till rekordårens bostäder en dröm som gick i uppfyllelse. En stor del av landets befolkning lämnade omoderna, trånga och mörka bostäder för att flytta till moderna, rymliga och ljusa lägenheter. Det var ett lyft för hela landet. Men framtidsdrömmen fick sig snart törnar. Tekniska problem, storskalighet, monotoni och avsaknad av relationer till den omkringliggande staden och inte minst segregationsproblematiken kom att dominera debatten om dessa områden. Nu är det dags att underhålla bostadsdrömmen. Husen har helt enkelt kommit upp i den ålder då det krävs omfattande åtgärder för att upprätthålla en god boendemiljö och för att inte fastigheternas kapitalvärden ska försämras. Det som behöver åtgärdas är oftast installationer och tekniska system men också fasader, tak, kök, badrum liksom utemiljö och tillgänglighet. Även integrationsfrågorna är viktiga att ha med i diskussionerna. Och allt ska självklart ske på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling genom att väva samman den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen. Den miljömässiga dimensionen handlar om att tillvarata husens kvaliteter och arkitektur men samtidigt tillföra ett ansvarsfullt miljötänkande, utveckla moderna miljötekniska lösningar, se över miljön mellan husen och radikalt minska energiförbrukningen i fastigheterna. Den sociala dimensionen handlar om att tillvarata hyresgästernas önskemål och bli en medproducent av livskvalitet, göra hyresgästerna delaktiga i beslut som rör boendet och bostadsområdet samt att främja integration. Den ekonomiska dimensionen handlar om att överväga hur omfattande moderniseringen bör vara, kartlägga och kapa kostnader, hitta former för finansiering, utveckla lönsamma strategier och inte minst att matcha hyresgästernas betalningsvilja och se över hyressättningen. Parallellt med föreläsningar kring dessa tre dimensioner kommer Bostadsuniversitetets deltagare att studera stadsdelen Gottsunda i Uppsala och träffa personer som på olika sätt är involverade i dess utveckling. Till Bostadsuniversitet 2009 kommer kvalificerade föreläsare från universitet och högskolor samt företrädare för kommunala och privata bostadsföretag. Tillsammans får deltagarna och föreläsarna diskutera hur de tre dimensionerna hänger ihop och framför allt ta fram strategier som syftar till att nå ett helhetstänkande. Foto framsida: Laila Reppen (byggnader) och Gunnar Frisell (Ingvar Carlsson)

3 Onsdag 19 augusti Den miljömässiga dimensionen Inledning: Miljonprogrammets utmaningar. Göran Cars, professor, KTH och Jan-Evert Nilsson, professor, BTH Miljonprogrammet och staden problem och möjligheter identitet och strategi. Carl-Johan Engström, planeringsdirektör, Uppsala kommun Kaffe Att utveckla arkitektur och utemiljö. Laila Reppen, arkitekt och Sonja Vidén, arkitekt Lunch Energieffektivisering med gott inneklimat, Arne Elmroth, professor emeritus Lönsamma investeringar i miljö, Mats Enmark, VD, Karlstads Bostads AB Grupparbete Stadsdelen Gottsunda i Uppsala kommun. Studiebesök Samtal om Gottsunda och dess utvecklingsbehov och möjligheter. Kees Geurtsen, distriktschef, Uppsalahem Grupparbete Summering av intryck. Preliminära tankar om inriktning på gruppens affärsstrategi Middag på Uppsala Konsert & Kongress Kvällsöl

4 Torsdag 20 augusti Den sociala dimensionen Vägen till integration vilka vägar visar teorin? Roger Andersson, professor, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet Grupparbete - Dokumentation av erfarenheter och idéer Kaffe Samverkan mellan stad, bostadsföretag och boende för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Anders Ränk, ägarrepresentant, Einar Mattsson AB Lunch Vad kommer framtidens hyresgäst att kräva av sitt boende? Erik Högberg, docent, Aktiv Bo Vilka är utmaningarna på fältet samtal med två aktörer från praktiken Pelle Björklund, VD, Svenska Bostäder och Hilde Klasson, samordnare stadsdelsutveckling, Uppsala kommun Kaffe Grupparbete Stadsdelen Gottsunda i Uppsala kommun. Intervjuer med: Caroline Pettersson, områdeschef, Graflunds Åsa Hedenberg, VD, Uppsalahem Kees Geurtsen, distriktschef, Uppsalahem Middag Middagen följs av föreläsning med f d statsminister Ingvar Carlsson som talar om tankarna och visionerna bakom miljonprogrammet Kvällsöl Anmälan senast 31 mars!

5 Fredag 21 augusti Den ekonomiska dimensionen Lönsamma strategier för förnyelse. Stellan Lundström, professor, KTH Hyra, kvalitet och betalningsvilja. Sven Bergenstråhle, bostadsforskare, Hyresgästföreningen Riksförbundet Kaffe Grupparbete Färdigställande av affärsstrategin Lunch Redovisning av gruppernas strategier Kommentar till gruppernas förslag till strategier Åsa Hedenberg, VD, Uppsalahem Caroline Pettersson, områdeschef, Graflunds Carl-Johan Engström, planeringsdirektör, Uppsala kommun Urban Laurin, projektledare, Gottsunda Factory Vi knyter ihop säcken Vad har vi lärt oss? Göran Cars, professor, KTH och Jan-Evert Nilsson, professor, BTH Kaffe och avslutning

6 Kursinformation Målgrupp Kursen vänder sig till anställda och styrelseledamöter i kommunala och privata bostadsföretag, liksom inom företag, myndigheter, organisationer och kommuner med inriktning mot byggande och förvaltning av bostäder. Pedagogik Bostadsuniversitetet 2009 genomförs under tre vardagar. Utbildningen startar på onsdag förmiddag och avslutas på fredag eftermiddag. Under utbildningen varvas tre kunskapsmoment, föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Föreläsningarna är basen för andra inslag under kursen. Gruppövningen handlar om att lösa ett problem, analysera konsekvenser av olika handlingsmöjligheter och att skissera grunddragen i en strategi. Diskussionerna har två syften. Det ena är att summera och sy ihop kunskaper och insikter som vunnits genom föreläsningar och gruppövningar, det andra är att tydliggöra perspektiv som står i konflikt med varandra samt att debattera deras för- respektive nackdelar. Kursen förbereds genom inläsning av i förväg utsänt kursmaterial. Examination Aktivt deltagande i kursen berättigar till ett diplom i vilket kursinriktning, kursomfattning och kursfordringar redovisas. För de som så önskar finns möjlighet att läsa in en utvidgad litteratur som mer i detalj behandlar kursens tema och att härefter genomgå en akademisk prövning för 7,5 universitetspoäng. Arrangör och kursledning Kursen genomförs som ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), Blekinge Tekniska Högskola (BTH), SABO de allmännyttiga bostadsföretagens organisation och Fastighetsägarna Sverige. Göran Cars, Hans Lind, och Stellan Lundström från KTH samt Jan-Evert Nilsson från BTH är kursledare och ansvariga för kursplanering samt genomförande av kursen. Kostnad Kostnaden för deltagande i Bostadsuniversitetet är kronor (exklusive moms). I priset ingår luncher, middagar och logi. (För den som inte önskar logi/övernattning är kurskostnaden kronor.) Reskostnaden ingår inte i avgiften.

7 Anmälan Anmäl dig senast 31 mars till: KTH Stadsbyggnad & miljö Bostadsuniversitetet Stockholm. eller med e-post till Uppge namn, organisation, adress, telefon och e-post samt om du vill att logi ska ingå eller ej. Vänligen meddela om du har önskemål om speciell kost. Mer information Har du frågor eller vill du ha ytterligare information kontakta: Göran Cars, KTH: Marika Lundin, SABO: Krusenberg Herrgård Krusenberg Herrgård ligger 15 km söder om Uppsala och 25 minuter från Arlanda. Herrgården, med anor från 1600-talet, ligger vackert belägen vid Mälarens strand. Anläggningen ligger i en park med 130 fruktträd. Förutom den gamla herrgårdsbyggnaden från 1802 består anläggningen av ett antal mindre byggnader. Lokalerna och rummen är vackra och restaurangen välrenommerad för sin goda mat. Krusenberg Herrgård är en mycket inbjudande konferensanläggning. Sofie Roy-Norelid, Fastighetsägarna Sverige:

8 Bostadsuniversitetet 2009 Grafisk form: Mats Johan Lundström, AQ/VICITY ARRANGÖRER

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Sigtuna 27 29 augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T 2 0 1 4 25 TADSUNIVERSITETET 1986-2011 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program

Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program Bostadsmötet 2014 Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program Arrangörer: Institutet för bostads- och urbanforskning

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2015

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos bopris 3 vinnaren 4 5 hedersomnämnanden 6 10 övriga bidrag 11 19 Goda exempel

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Inbjudan. Att åldras med välbehag

Inbjudan. Att åldras med välbehag Inbjudan Att åldras med välbehag 11 mars 2015 FORSKNING PÅGÅR - om äldre och åldrande En mötesplats för forskare och praktiker Årets tema, Att åldras med välbehag, illustrerar dels den äldre människans

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Kunskap för integrerande planering i miljonprogram

Kunskap för integrerande planering i miljonprogram Kunskap för integrerande planering i miljonprogram Minnesanteckningar från ett seminarium i samband med Arkus stämma den 1 december 2010 i Arkitekturmuseets hörsal, sammanställda av Suzanne de Laval, Arkitekturanalys.

Läs mer

Vi gör väldigt mycket för dom boende

Vi gör väldigt mycket för dom boende och plats för barn och unga: kunskapsseminarium ett bostadsbolag som tar stort ansvar för sina unga Kicki Björklund, VD för Sigtunahem. Vi gör väldigt mycket för dom boende Kicki Björklund, VD för Sigtunahem

Läs mer

Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Augusti 2015 Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling 18 19 november 2009 Nyköping Välkommen till konferensen Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling i Nyköping. Vi erbjuder intressanta föreläsningar,

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15 Rätt ordning. Byggindustrin måste prioritera rätt ur hållbarhetssynpunkt istället för att följa det som är trenden Bra skatt? Med dagens bostadsbrist finns goda skäl att sänka flyttskatterna stegvis och

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer