ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD"

Transkript

1 Sigtuna augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T TADSUNIVERSITETET ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid löna sig.

2 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Spelplanen ligger framför oss: bostadsmarknaden. Spelreglerna är fastställda: affärsmässiga principer och samhällsansvar. Hur kommer ditt lag att lyckas på framtidens bostadsmarknad? Som allmännyttigt bostadsföretag ska vi vända oss till alla i kommunen. Men vad är det egentligen vi ska erbjuda våra nuvarande och framtida hyresgäster? Vad är vårt bidrag till bostadsförsörjning och tillväxt i kommunen? Hur kan ett modernt allmännyttigt bostadsföretag lägga upp strategin? På årets Bostadsuniversitet belyser vi dessa frågor utifrån tre perspektiv: Nya familjemönster. Den traditionella kärnfamiljen med två barn är inte längre det vanligaste hushållet i Sverige. Vi har många enpersonhushåll och andelen fortsätter att öka. Det handlar inte längre bara om ungdomar och äldre personer. Allt fler hushåll består av en vuxen med barn som växelbor hos sina föräldrar. Vilken typ av bostäder har de behov av och vad kan de betala? Nya bostadsönskemål. I ett hem vill man känna sig trygg. Här vill många inreda och utrusta för att uttrycka sig och visa vem man är. Det är här som hyresgästen kan genomföra sina livsprojekt eller dra sig tillbaka för vila och ro. Att kunna erbjuda service, tjänster, tillval, frånval, flexibilitet och individuella lösningar blir allt viktigare för varje hyresvärd. För att hyresrätten ska vara attraktiv i framtiden måste kundnyttan stå i centrum, men vad innebär det egentligen? Det måste alltid löna sig. Kravet på att arbeta enligt affärsmässiga principer innebär att verksamheten inte bara ska gå runt, den måste löna sig också i vart fall på längre sikt. Marknadsanalyser och investeringskalkyler är en självklarhet. Och hyresgästernas betalningsförmåga är naturligtvis en avgörande parameter. Bra upphandlingar, effektiv prispress, systematisk hyressättning och boinflytande blir allt viktigare. Hur kan vi arbeta för det och samtidigt nå lönsamhet? På Bostadsuniversitetet 2014 träffar du kvalificerade föreläsare från universitet och högskolor liksom praktiker med gedigna erfarenheter. Tillsammans diskuterar vi dessa aktuella framtidsfrågor för att du ska få en tydlig grund till den egna företagsstrategin. En strategi både för att bygga nytt och bygga om men självklart också för förvaltningen av dagens bostadsbestånd och servicen till dagens hyresgäster. Föreläsningar och diskussioner varvas med grupparbete utifrån centrala frågeställningar för att du ska få ny kunskap och inspiration för att bättre lyckas på framtidens bostadsmarknad. Vi håller till i Sigtuna, den kommun i Sverige där befolkningen ökar snabbast. Vi gör också ett studiebesök hos SigtunaHem ett företag som både bygger om och bygger nytt med hög servicegrad, omtanke, valfrihet, samverkan och boinflytande. Välkommen! Foto framsida (Jonas Hallberg): Fabian af Petersens

3 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T Program Onsdag 27 augusti: Nya familjemönster Kaffe och registrering Folkets framtid hur vill vi bo? Vi vet aldrig hur framtiden blir, men att för den skull sitta tillbakalutad och låta utvecklingen ha sin gång är inte att rekommendera. Ett företag som vill vara framgångsrikt måste kika runt hörnet och rusta sig för de utmaningar som kommer. Hur gör vi det? Bostadsuniversitetet inleds av de programansvariga professorerna som medverkar under hela utbildningen. Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH Jan-Evert Nilsson, professor i företagsekonomi, BTH Så möter SigtunaHem framtiden För att stå rustade för framtiden har SigtunaHem ställt om sin organisation till att bli mer kunddriven. Hur arbetar de för att utveckla sina bostadsområden utifrån deras unika krav och samtidigt bygga långsiktiga relationer med nöjda kunder? Kicki Björklund, VD, SigtunaHem Lunch Befolkningen i framtidens Sverige Hur många kommer vi att vara, hur många av oss är gamla, unga och hur ser familjebildningen ut? Kunskap om den demografiska utvecklingen är av stor betydelse för att vi ska kunna planera för framtidens bostad och boende. Andreas Raneke, demografianalytiker, Statistiska Centralbyrån Kaffe Framtidens boendemönster och förväntningar på bostaden och bostadsmiljön Vilka krav kommer framtidens hushåll att ställa på boendet, bostaden och bostadsmiljön? Vi går igenom internationella och nationella trender och hur de kan påverka framtidens bostad. Diana Uppman, VD, design- och varumärkesbyrån BVD Grupparbete Middag Fortsatt grupparbete Kvällsöl

4 Program Torsdag 28 augusti: Nya bostadsönskemål Hur kan bostaden utvecklas för att möta nya behov och önskemål? Dagens bostäder är byggda för kärnfamiljen med mamma, pappa och två barn. Men idag ser familjekonstellationerna annorlunda ut. Vi använder bostaden på olika sätt och ställer andra krav på bostadens standard. Hur kan vi rusta oss för att på ett effektivt sätt möta nya behov och anspråk i det redan befintliga bostadsbeståndet? Erik Stenberg, forskare och lärare, KTH Arkitekturskolan Kaffe Vilka krav ställer framtidens konsumenter på sitt boende? Vi ser på kundnytta ur olika perspektiv och avslutar med gemensam diskussion. Ola Nylander, adj. professor, Chalmers Arkitektur; Ilona Hobor, bostadsanalytiker, Skanska Nya Hem; Kristoffer Roxbergh, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter Lunch Studiebesök i Valsta: Stadsdelsutveckling med det offentliga vardagsrummet i centrum SigtunaHem har tagit ett helhetsgrepp för att utveckla stadsdelen Valsta där de förnyar både centrum och bostäder samtidigt som de bygger nytt Grupparbete På spaning efter framtidens bostad Jonas Hallberg, underhållare och uppskattad spanare i Sveriges Radio Middag Fortsatt grupparbete Kvällsöl

5 Anmälan senast 15 maj! Fredag 29 augusti. Det måste alltid löna sig Lönsamma strategier för förnyelse av miljonprogram Upprustningen av miljonprogrammet innebär stora utmaningar. Kraven på miljöförbättringar och sociala insatser är tydliga. Hur kan de förenas med affärsmässighet? Lovisa Högberg, doktorand, Fastigheter och byggande, KTH Kaffe Affärsmässiga principer i praktiken Kan vi tillfredsställa hyresgästernas önskemål på ett sätt som är lönsamt? En principiell och analytisk diskussion med exempel på vad som kan göras. Sophia Mattsson-Linnala, chef för ekonomi- och finansenheten, SABO Johan Holmgren, ekonom, SABO Grupparbete Lunch Redovisning av grupparbeten Summering Vad har vi lärt oss under dagarna och vad tar vi med oss hem för att lyckas på framtidens bostadsmarknad? Göran Cars & Jan-Evert Nilsson Kaffe och avslutning B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T

6 Kursinformation Målgrupp Bostadsuniversitetet vänder sig till dig som arbetar med strategiskt ansvar i ett allmännyttigt eller privat bostadsföretag samt anställda och ledamöter inom företag, myndigheter, kommuner och organisationer med inriktning mot byggande och förvaltning av bostäder. Pedagogik För att du direkt ska kunna omsätta teori i praktiskt användbara kunskaper varvas föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Föreläsningarna ger den teoretiska basen för övriga inslag. Grupparbetet handlar om att lösa ett verkligt problem, analysera konsekvenser av olika handlingsmöjligheter och lägga upp grunddragen i en strategi. Diskussioner används för att summera och knyta ihop nya kunskaper och insikter med deltagarnas tidigare erfarenheter. Det handlar också om att tydliggöra perspektiv som står i konflikt med varandra och debattera deras för- och nackdelar. Kursen förbereds genom inläsning av i förväg utsänt kursmaterial. Examination Aktivt deltagande i Bostaduniversitetet berättigar till intyg i vilket kursinriktning, kursomfattning och kursfordringar redovisas. För den som önskar finns även möjlighet att läsa in ytterligare litteratur som mer i detalj behandlar utbildningens tema och genomgå en akademisk prövning för 7,5 högskolepoäng. Arrangör och kursledning Bostadsuniversitetet 2014 genomförs som ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO. Professorerna Göran Cars, KTH, och Jan- Evert Nilsson, BTH, är kursledare och ansvarar för planering och genomförande av Bostadsuniversitetetet 2014 i samråd med representanter för SABO. De medverkar under hela utbildningen, handleder grupparbeten och knyter ihop helheten.

7 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T Pris Kostnaden för att delta i Bostadsuniversitetet 2014 är kronor, moms tillkommer. I priset ingår förutom själva utbildningen, luncher, middagar och logi. Önskar du inte logi är kostnaden kronor. Amälan Antalet platser är begränsat, anmäl dig senast 15 maj. Du anmäler dig enklast via under fliken utbildning/ konferens. Det går även bra att skicka anmälan till Uppge namn, organisation, adress, telefon och e-post samt om du önskar logi eller inte vid anmälan. Meddela även om du har önskemål om särskild kost. Sigtunahöjden Hotell och Konferens Bostadsuniversitetet 2014 arrangeras bara 15 minuter från Arlanda. Sigtunahöjden är en vacker mötesplats med storslagen utsikt över Mälaren. Här står kreativt arbete och gästservice i centrum. Konferensdelen är nybyggd efter en brand och öppnade hösten Mer information Om du har frågor om Bostadsuniversitetet 2014 eller önskar ytterligare information, vänligen kontakta Fredrik Bauer, SABO , Göran Cars, KTH ,

8 Grafisk form: Mats Johan Lundström B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T ARRANGÖRER

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer