GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll"

Transkript

1 GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Vem kontaktar jag?... 45

2 Versionshantering -Postbeskrivning Girodirekt Gäller från och med Filtyp p Filtyp DA Sida/posttyp Beskrivning av ändring Sid , kompletterad med texten: högerställt och nollutfyllt Sid 23 Sändningshuvud 31-32, ändrad till att även position 32 är 0 (noll) Sid 23 Filhuvud 32-38, texten ändrad till blank Sid 24 Inledningspost 45-47, tillägg av Sid 26 Betalningsmottagare Sid 16 Alternativ Avsändare - namn texten ej obligatoriskt 61-77, tillägg av texten gäller bankgirobetalning och kontoinsättning Den inledande texten kompletterad med betalningstyper samt ett förtydligande att BA01 och BA02 alltid ska kompletteras när man väljer att ange Alternativ avsändare Sid 17 Alternativ avsändare - Ortsadress Borttag av Ej obligatorisk uppgift Sid.3,16,29 och 38 Ändringar i samband med att Alternativ avsändare (BA01, BA02 och BA03 ) kan användas för girering till PlusGirokonto med OCR-referens Sid 3, 18 och 26 Ändringar i samband med möjligheten att ange kontoinnehavarens namn på kontoinsättningar för betaltyperna 06, 07, 08 och Sid 42 Ändrat telefonnummer till Supporten Sid 2,3,19,22,27,29,30,41 Införande av kreditnoteredovisning 1

3 Sid 34 Korrigering under Betalning/Girering till PlusGirokonto, pos Sid 20 Förtydligande av text under Kreditnoteredoivnsing Sid 16 Meddelande till mottagaren ändrat till 12 tecken, pos Sid 20 Ny information gällande kreditnoteredovisning. 2

4 Postbeskrivning för inrikes betalningar Filstruktur för filtyp PO1 En fysisk fil (%001 Sändningshuvud %002 Sändningsslut) kan innehålla flera logiska filer (%020 Filhuvud %022 Filslut). Eftersom uppgifter som avsändarens kontonummer, valutaficka och beloppsvaluta ingår i posten MH00 så måste ett nytt %020 %022 block inledas så snart någon av dessa uppgifter ändras. %001 Sändningshuvud % 020 Filhuvud MH00 Inledningspost för t ex betalningar från SEK fickan. PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar. BA01 Alternativ avsändare om annan än kontohavaren. BA02 BA03 BM99 Meddelande till mottagaren. CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar. BA01 Alternativ avsändare om annan än kontohavaren. BA02 BA03 BM99 Meddelande till mottagaren. MT00 Avslutningspost % 022 Filslut %020 Filhuvud MH00 Inledningspost för t ex betalningar från EUR fickan. PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar. BA01 Alternativ avsändare om annan än kontohavaren. BA02 BA03 BM99 Meddelande till mottagaren. CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp MT00 Avslutningspost % 022 Filslut %002 Sändningsslut 3

5 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Postsamband inom filtyp PO1 Ordningen på posttyperna kan ej ändras! Bokstäver skall vara VERSALA. Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Bet.typ = Gir till Gir till Utbet Gir till PG PG-OCR kort. BGC Ins till. till Nordea konto Gir till BGC OCR Kontoins Till bank (pension) Posttyp Kontoins till bank. (överf) Kontoins till bank. (lön) Konto-ins till bank med meddelande PI00 Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid BA00 Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. BA01 Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Nej Nej Nej Nej Nej Nej BA02 Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Nej Nej Nej Nej Nej Nej BA03 Ej obl. Ej obl. Ej obl. Ej obl. Nej Nej Nej Nej Nej Nej BE00 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej BE01 Nej Nej Nej Alltid Nej Nej Ej obl Ej obl Ej obl Ej obl BE02 Nej Nej Nej Alltid Nej Nej Nej Nej Nej Nej BE03 Nej Nej Nej Ej obl. Nej Nej Nej Nej Nej Nej BM98 Anv. ej Anv. ej Anv. ej Anv. ej Nej Nej Nej Nej Nej Nej BM99 Ej obl. Nej Ej obl. Ej obl. Nej Ej obl. Nej Nej Nej Nej max 5 st max 5 st max 5 st max 5 st IB01 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej IB02 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej IB03 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej CNDB Ej obl Nej Nej Nej Nej Ej obl Nej Nej Nej Nej CNKR Ej obl Nej Nej Nej Nej Ej obl Nej Nej Nej Nej 4

6 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Sändningshuvud Sändningshuvudets funktion är dels att identifiera den part som sammanställt sändningen, dels ange den filtyp som sändningen innehåller. I detta fall PO Posttyp = % Avlämnande nod, kundidentitet. Uppgiften lämnas ut av Nordea Lösenord. Anges endast i vissa fall (noll). Obligatorisk Filtyp = PO Extern referens, sändningsidentitet, frivillig. (25 30) Framställningsdatum, ÅÅMMDD. (31) Löpnummer, 0 9 eller A Z (noll). Obligatorisk Blankt/Reserv 5

7 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Filhuvud Det generella filhuvudet anger huvudsakligen destinationen förfilen. Övriga uppgifter i filhuvudet är till för att unikt identifiera en enskild fil. 1 4 Posttyp = % Destination = GIRODIREKT Ursprungsid. Anges om ursprung skiljer sig från avlämnande nod Extern referens, sändningsidentitet. Obligatorisk. (25 30) Framställningsdatum/Produktionsdatum. Detta datum styr sigillnyckelbytet. (31) Löpnummer, kan vara 0 9 eller A Z. Skall vara stigande om mer än en sändning per dag Antal poster i filen exkl. %-poster, numeriskt Extern referens 2. Avsändarens PlusGirokonto, vänsterställt, blankutfyllt till höger Blankt/Reserv 6

8 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Inledningspost 1 4 Posttyp = MH Meddelandetyp = PAYEXT Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens PlusGirokonto. Vänsterställt, blankutfyllt Beloppsvaluta. SEK/EUR. Samtliga betalningar i avslutningspost avser denna valuta Blankt/Reserv Valutaficka SEK/EUR Blankt/Reserv 7

9 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Betalning/Girering till PlusGirokonto 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 00, Girering till PlusGirokonto Mottagarkonto (7 11) PlusGirots clearingnummer = 9962, vänsterställt, blankutfyllt till höger. Obligatoriskt. (12 24) Mottagarens PlusGirokonto, vänsterställt, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, anges i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt OCR-referens. Anges endast då betalning sker till konton som är anslutna till Inbetalningsservice (C-kort och CK-kort). Om OCRreferens angivits här får ej betalningen innehålla en posttyp BM Blankt/Reserv 78 Same day execution J/N. Blankt = N. J anges om betalning skall debiteras och krediteras samma dag. (Endast aktuellt om valutaväxling krävs mellan SEK/EUR.) Blankt/Reserv 8

10 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Kontoinsättning till Nordeakonto inklusive Personkonto 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 01, Kontoinsättning till Nordeakonto inkl. Personkonto Nordeakonto inkl. Personkonto. (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer. Obligatoriskt. (12 24) Mottagarens Nordea konto/personkonto. Vänsterställt, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp i valuta enligt MH00. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 78 Blankt/Reserv Blankt/Reserv 9

11 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Utbetalningskort 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 02, Utbetalningskort Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. I ören, utan decimalkomma. Högerställt, nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt eller återföringskonto. Om Utbetalningskort kommer i retur återförs beloppet till detta konto. Om blankt, återförs beloppet till avsändarkontot Blankt/Reserv 10

12 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Girering till Bankgironummer (med OCR-referens) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 04, OCR-girering till bankgironummer Bankgironummer (7 11) Blankt (12 24) Mottagarens bankgironummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Betalningsreferens, BGC-OCR-referens Blankt/Reserv 11

13 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Girering till Bankgironummer (utan OCR-referens) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 05, Girering till bankgironummer Bankgironummer (7 11) Blankt (12 24) Mottagarens bankgironummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt/Reserv 12

14 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Kontoinsättning till Bankkonto (Pension) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 06, Pensionsinsättning till bankkonto Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. Obligatoriskt. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 13

15 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Kontoinsättning till Bankkonto (Överföring) utan meddelande 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 07, Kontoinsättning till bankkonto Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. Obligatoriskt. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt/Reserv 14

16 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Kontoinsättning till Bankkonto (Lön) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 08, Löneinsättning till bankkonto Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. Obligatoriskt. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Obs! Löneutbetalningsdagen är bankdagen efter önskad bokföringsdag Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 15

17 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Kontoinsättning till Bankkonto (Överföring) med meddelande 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 09, Kontoinsättning till bankkonto med meddelande Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. Obligatoriskt. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Meddelande till mottagaren Blankt/Reserv 16

18 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post, frivillig uppgift. 1 4 Posttyp = BA Mottagaridentitet. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarreferens. Fri text, betalningsavsändarens egna noteringar. Redovisas på debiteringsbeskedet Blankt/Reserv Alternativ avsändare Namn (Ej obligatorisk uppgift.) Kan användas för girering till PlusGirokonto med eller utan OCR-referens (betalningstyp 00), betalningar till Nordeakonto (betalningstyp 01) och utbetalningskort (betalningstyp 02). Observera! När Alternativ avsändare används ska alltid BA01 och BA02 kompletteras, BA03 är frivillig. 1 4 Posttyp = BA Blankt/Reserv Avsändarens namn Blankt/Reserv 17

19 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Alternativ avsändare - Ortsadress (Ej obligatorisk uppgift.) 1 4 Posttyp = BA Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarens ortsadress Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Gatuadress (Ej obligatorisk uppgift.) 1 4 Posttyp = BA Betalningsavsändarens adress Betalningsavsändarens adress, rad 2. Används vid eventuell c/o adress Blankt/Reserv 18

20 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Utbetalningskort Mottagarens Namn (obligatorisk) Kontoinsättning Kontoinnehavarens namn (frivillig uppgift, redovisas endast betalningsavsändaren) gäller betalningstyp 06, 07, 08 och Posttyp = BE Blankt/Reserv Mottagarens namn Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Ortsadress 1 4 Posttyp = BE Postnummer Ortsadress Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Gatuadress 1 4 Posttyp = BE Mottagaradress rad Mottagaradress rad Blankt/Reserv 19

21 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Meddelande till Mottagaren Högst 5 st per betalning (posttyp PI00). Får ej användas om betalning sker till OCR konton. Se postsamband. Vid betalning till Bankgirot (Betalningstyp 05) anger du endast 25 tecken på meddelanderad 1 i första BM 99-posten. Övriga meddelanderader 35 tecken. 1 4 Posttyp = BM Meddelanderad Meddelanderad Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning Det sammanlagda antalet CNDB/CNKR-poster per transaktion får inte överstiga 300 stycken vid betalningstyp 00 och 10 stycken vid betalningstyp 05. En transaktion ska innehålla minst 1 debetpost (CNDB) och 1 kreditpost CNKR. Obs! Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas till betalningar som innehåller kreditposter. 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) Blankt/Reserv 20

22 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Numeriskt. Högerställt och nollutfyllt Endast PI00 skall räknas, ej %-posterna Totalbelopp i beloppsvalutan enligt MH00 (pos ). Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Nollutfyllt. Högerställt Användarnamn 1. Alfanumeriskt. Vänsterställt. Obligatoriskt Certifikat 1. Numeriskt. Obligatoriskt Användarnamn 2. Alfanumeriskt. Vänsterställt Certifikat 2. Numeriskt. 80 Blankt/Reserv Observera: Uppgifterna i pos skall endast anges om Signatur skickas i filen. Signering av betalningarna sker då inte i GiroVision. Uppgifterna i pos gäller vid signering med hjälp av SmartSec, inte e-legitimation (PKI). Filslut 1 4 Posttyp = % Antal poster. Samtliga poster (%-poster räknas ej). Numeriskt Sigill (12 29) Sigillsumma, numeriskt. (30 36) Sigillkod, numeriskt Blankt/Reserv 21

23 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Sändningsslut 1 4 Posttyp = % Blankt/Reserv 22

24 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Återredovisning via Debiteringsbesked Ett debiteringsbesked innehåller information, såsom debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att dennes konto har belastats. Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för prickning av reskontror m m. Debiteringsbesked kan levereras i såväl PlusGiro- som EDIFACTformat. Filerna finns normalt tillgängliga kl 07:00 dag efter bokföring. Filstruktur %001 Sändningshuvud. (Anger avsändare och filtyp.) %020 Filhuvud. (Varje logisk fil kuverteras med ett filhuvud och filslut.) MH01 DR00 DR01 BE01 Inledningspost (Debiteringsbeskedet ramas in av inledningspost och avslutningspost.) Betalningspost (er unik data som är nödvändiga vid eventuella reklamationer.) Växlingspost SEK/EUR BA00 Egna noteringar Mottagare CNDB Kreditnoteposter CNKR Kreditnoteposter MT01 Avslutningspost % 022 Filslut %002 Sändningsslut Postsamband inom filtyp DA1 Posttyp DR00 DR01 BA00 BE00 BE01 CNDB CNKR Inrikes betalning Alltid Enbart vid växlingar (SEK/EUR) Enbart vid egna noteringar Nej Alltid Enbart vid kreditnoteposter (debet) Enbart vid kreditnoteposter (kredit) 23

25 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Sändningshuvud 1 4 Posttyp = % Nodid Blankt/Reserv 21 0 (noll) Filtyp = DA Datum = framställningsdatum (noll) Blankt/Reserv Filhuvud 1 4 Posttyp = % Destination/Kundens nodid GIRODIREKT Bokföringsdatum, ÅÅMMDD. 31 Löpnummer Blankt/Reserv Extern referens 2 (PlusGirokonto) Blankt/Reserv 24

26 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Inledningspost 1 4 Posttyp = MH DEBADV Blankt/Reserv Betalningsavsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Betalningsavsändarens PlusGirokonto Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD Kontoutdragsnummer ej obligatoriskt SEK/EUR (internt) Blankt/Reserv Valutaficka SEK/EUR Blankt/Reserv 25

27 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Betalningspost 1 4 Posttyp = DR Clearingnummer. (T ex 9962=PlusGiro, 3300=Nordea Personkonto, BGC=Bankgiro) Mottagarkonto, PlusGiro, Nordeakonto, Personkonto. Blankt = utbetalningskort Debiterat belopp i fickans valuta. I ören utan decimalkomma Reg. id. Vem som har registrerat betalningen Sign. id. Vem som har signerat betalningen Arkiv och/eller dokumentid Blankt/Reserv 75 I = inrikes betalning Blankt/Reserv 78 I = koncernintern betalning, E = extern betalning. 79 Same day execution J/N. Blankt = N. J anges om betalning skall debiteras och krediteras samma dag. (Endast aktuellt om valutaväxling krävs.) 80 Blankt/Reservs 26

28 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Växlingspost SEK/EUR 1 4 Posttyp = DR Blankt/Reserv Beordrat belopp, utan decimalkomma. Ören/cent Valutakurs Beloppsvaluta. SEK/EUR Blankt/Reserv Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp = BA Mottagar id Blankt/Reserv Avsändarens referens/egna noteringar Blankt/Reserv Betalningsmottagare 1 4 Posttyp = BE Mottagarkonto (inklusive clearingnummer) annars UTBETALNINGSKORT eller BGC + Bankgironummer Betalningsmottagarens eller mottagarbankens namn Landkod Betalningstyp i klartext, gäller bankgirobetalning och kontoinsättning Blankt/Reserv 27

29 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma Blankt/Reserv 28

30 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Antal betalningar i filen Totalbelopp i fickans valuta enligt DR Blankt/Reserv Filslut 1 4 Posttyp = % Antal poster. Samtliga poster ( exkl. %-poster). Numeriskt Blankt/Reserv Sändningsslut 1 4 Posttyp = % Blankt/Reserv 29

31 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Filen innehåller alla felaktiga inrikes transaktioner med felorsak. Filstruktur %001 Sändningshuvud % 020 Filhuvud MH00 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar. BA01 Alternativ avsändare om annan än kontohavaren. BA02 BA03 BE01 Betalningsmottagare, namn och adress. BE02 BE03 BM99 Meddelande till mottagaren. CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp FE00 Felmeddelande MT00 Avslutningspost % 022 Filslut %002 Sändningsslut 30

32 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Postsamband inom filtyp POR Bet.typ Bet.typ Bet.typ Bet.typ Bet.typ Bet.typ Bet.typ Bet.typ Bet.typ Bet.typ Gir till Gir till Ins till. Utbet Gir till PG PG-OCR Nordea kort. BGC Gir till BGC OCR Posttyp Kontoins till bank, pension Kontoins till bank,. överföring Kontoins till bank, lön Kontoins till bank med meddelande PI00 Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid BA00 Alltid Alltid. Alltid Alltid. Alltid Alltid. Alltid. Alltid Alltid Alltid BA01 Alltid Alltid Alltid Alltid. Nej Nej Nej Nej Nej Nej BA02 Alltid Alltid Alltid Alltid Nej Nej Nej Nej Nej Nej BA03 Alltid Alltid Alltid Alltid Nej Nej Nej Nej Nej Nej BE00 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej BE01 Nej Nej Nej Alltid Nej Nej Nej Nej Nej Nej BE02 Nej Nej Nej Alltid Nej Nej Nej Nej Nej Nej BE03 Nej Nej Nej Alltid Nej Nej Nej Nej Nej Nej BM99 Alltid Nej Alltid Alltid Nej Alltid. Nej Nej Nej Nej 5 st 5 st 5 st 5 st IB01 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej IB02 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej IB03 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej CNDB Alltid Nej Nej Nej Nej Alltid Nej Nej Nej Nej CNKR Alltid Nej Nej Nej Nej Alltid Nej Nej Nej Nej FE00 Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid 31

33 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Sändningshuvud 1 4 Posttyp = % Avlämnande nod, GIRODIREKT Blankt/Reserv 21 0 (noll). Indikerar leverans Filtyp = POR Extern referens, sändningsidentitet, frivillig. (25 30) Framställningsdatum, ÅÅMMDD. (31) Löpnummer, 0 9 eller A Z (noll) Blankt/Reserv Filhuvud 1 4 Posttyp = % Destination (= Kundnod) GIRODIREKT Extern referens, sändningsidentitet. (25 30) Framställningsdatum/Produktionsdatum. (31) Löpnummer Antal poster, numeriskt Extern referens 2. Avsändarens PlusGirokonto, vänsterställt, blankutfyllt till höger Blankt/Reserv 32

34 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Inledningspost 1 4 Posttyp = MH Meddelandetyp = PAYEXT Blankt/Reserv Reg. id. för den person som registrerat betalningen (GIRODIR=insända via GiroDirekt) Avsändarens PlusGirokonto, vänsterställt, blankutfyllt Beloppsvaluta SEK/EUR Blankt/Reserv Valutaficka SEK/EUR Blankt/Reserv 33

35 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Betalning/Girering till PlusGirokonto 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 00 = Girering till PlusGirokonto Mottagarkonto (7 11) PlusGirots clearingnummer = 9962, vänsterställt, blankutfyllt till höger. (12 22) Mottagarens PlusGirokonto, högerställt, nollutfyllt till vänster. (23-24) Blankt/Reser v Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma.högerställt och nollutfyllt OCR-referens Blankt/Reserv 78 Same day execution. J/N, Blankt=N Blankt/Reserv Kontoinsättning till Nordeakonto inklusive Personkonto 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 01 = Kontoinsättning till Nordea inkl. Personkonto Nordeakonto inkl. Personkonto. (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. (12 24) Mottagarens Nordea kontonummer/personkontonummer Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp, numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och noll-utfyllt Blankt/Reserv 34

36 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Utbetalningskort 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 02 = Utbetalningskort Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. I ören, utan decimalkomma Blankt/Reserv Eventuellt återföringskonto Blankt/Reserv Girering till Bankgironummer (med OCR-referens) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 04 = OCR-girering till bankgironummer Bankgironummer (7 11) Blankt (12 24) Mottagarens bankgironummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Betalningsreferens, BGC-OCR-referens Blankt/Reserv 35

37 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Girering till Bankgironummer (utan OCR-referens) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 05 = Girering till bankgironummer Bankgironummer (7 11) Blankt (12 24) Mottagarens bankgironummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt/Reserv 36

38 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Kontoinsättning till Bankkonto (Pension) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 06 = Pensionsinsättning till bankkonto Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Kontoinsättning till Bankkonto (Överföring) utan meddelande 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 07 = Kontoinsättning till bankkonto Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utandecimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt/Reserv 37

39 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Kontoinsättning till Bankkonto (Lön) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 08 = Löneinsättning till bankkonto Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utandecimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 38

40 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Kontoinsättning till Bankkonto (Överföring) med meddelande 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 09 = Kontoinsättning till bankkonto med meddelande Bankkontonummer (7 11) Clearingnummer. Blankutfyllt till höger. Obligatoriskt. (12 24) Mottagarens kontonummer, blankutfyllt till höger Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt/Reserv 39

41 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp = BA Mottagaridentitet. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarreferens. Fri text, betalningsavsändarens egna noteringar Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Namn Gäller för girering till PlusGirokonto med eller utan OCR-referens, betalningar till Nordeakonto och utbetalningskort. 1 4 Posttyp = BA Blankt/Reserv Avsändarens namn Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Ortsadress 1 4 Posttyp = BA Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarens ortsadress Blankt/Reserv 40

42 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Alternativ avsändare - Gatuadress 1 4 Posttyp = BA Betalningsavsändarens adress Betalningsavsändarens adress, rad 2. Används vid eventuell c/o adress Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Namn 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Mottagarens namn Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Ortsadress 1 4 Posttyp = BE Postnummer Ortsadress Blankt/Reserv 41

43 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Utbetalningskort Mottagarens Gatuadress 1 4 Posttyp = BE Mottagaradress rad Mottagaradress rad Blankt/Reserv 5 st per betalning (Posttyp PI00). Se postsamband. Meddelande till Mottagaren 1 4 Posttyp = BM Meddelanderad Meddelanderad Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 42

44 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Felmeddelande 1 4 Posttyp = FE Felkod 7 74 Felmeddelande text Blankt/Reserv 43

45 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Numeriskt. Endast PI00 skall räknas, ej %- poster Totalbelopp i fickans valuta. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Nollutfyllt. Högerställt Blankt/Reserv Filslut 1 4 Posttyp = % Antal poster. Samtliga poster (exkl. %-poster). Numeriskt Sigill (12 29) Sigillsumma, numeriskt. (30 36) Sigillkod, numeriskt Blankt/Reserv Sändningsslut 1 4 Posttyp = % Blankt/Reserv 44

46 Vem kontaktar jag? Har du några frågor om GiroDirekt kan du ringa din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår Support på telefon G671 Nordea Bank AB (publ) Market Support mars

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering

Läs mer

Corporate File Payments

Corporate File Payments Corporate File Payments Postbeskrivningar för inrikes- och utrikesbetalningar Gäller från november 2014 Information gällande kommunikations och säkerhetslösningar finns att tillgå på www.nordea.se/programleverantörer

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Kontoudrag på datamedia... 1 Postbeskrivningar... 2 Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag... 5 Vem kontaktar jag?... 8

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Versionshantering... 2 Så här startar vi... 3 Anslutning... 3 Inrapportering av betalningsunderlag...... 3 Tidsschema...

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Swedbanks Utbetalningssystem

Swedbanks Utbetalningssystem Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE...

Läs mer

Lokala betalningstyper övriga länder

Lokala betalningstyper övriga länder Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online/Business ebanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra länder på samma sätt som du

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar Formatbeskrivning Handelsbankens UTLI-format Handelsbankens UTLI-format 1 (19) juni 007 Innehåll INLEDNING...3 FILBESKRIVNING...4 ÖVERSIKT - POSTBESKRIVNING UTLI-FORMAT...4 FÄLTINNEHÅLL ÖVERSIKT...5 IMPLEMENTATIONSANVISNING...7

Läs mer

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005 Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem Teknisk handledning mars 2005 Innehållsförteckning 1 Betala ut lön genom Nordeas personkontosystem 3 1.1 Före första löneutbetalningen 3 1.1.1 Test 3 2 Beskrivning

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning Ev anmärkning mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Makro nr 16801/02 Avskilj inbetalningskortet före betalning INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr Avgift Kod 1 Kassastämpel Bl 2021.04 OSE

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Innehåll 1 Materialets sammansättning... 3 2 Postbeskrivningar... 4 Betalningens baspost, postkod = T03... 4

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual November 2015 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017 Request for Transfer Beskrivning av tjänsten Januari 2017 Innehåll 1 Request for Transfer tjänsten... 2 2 Avtal och testning... 2 2.1 Avtal... 2 2.2 Testning... 3 3 Behandling av materialet... 3 3.1 Materialet

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Sida 2 (26) Innehåll 1 Introduktion...

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Fördelarna med tjänsten... 3 1.2 Tidtabell... 3 1.3 Problemsituationer och kontakt... 3 2

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande

Beslut om betalningsföreläggande 1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 1(14) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet.

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet. INKOMMANDE REFERENSBETALNINGAR TJÄNSTEBESKRIVNING Version 2.1 / 20.8.2007 1 (6) 1 ALLMÄNT... 1 2 TJÄNSTENS FUNKTION... 1 3 MATERIALETS INNEHÅLL... 1 4 FILENS UPPBYGGNAD... 2 4.1 Satspost... 2 4.2 Transaktionspost...

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Förfrågan utlandsbetalningar

Förfrågan utlandsbetalningar Förfrågan utlandsbetalningar Introduktion Förfrågan på en utlandsbetalning kan göras i Business Online. Genom att använda funktionen Förfrågan kan du begära en förfrågan på både överföring till utlandet

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011

OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011 OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011 Innehåll Ansluta inflödet OCR PlusGiroinbetalningar till Total IN... 1 Så här går det till... 1 Fakturanummer... 2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

TellerAvtal Fysisk Handel

TellerAvtal Fysisk Handel FÖR INTERNT BRUK (FYLLS I AV TELLER): ANSÖKNINGSNUMMER: REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk Handel Avtalet gäller för följande kortprodukter: Visa / Electron / V PAY

Läs mer

Connect Direct Teknisk manual

Connect Direct Teknisk manual Mars 2014 Connect Direct Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad är

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Frågor och svar för anställda i Orkla

Frågor och svar för anställda i Orkla Frågor och svar för anställda i Orkla Övergripande frågor Vilket konto ska jag öppna? För att delta i Orklas aktiesparprogram ska du öppna en vanlig aktie- och fonddepå hos Nordnet. Gå in på nordnet.se

Läs mer

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING 2004-10-25 OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL.

Läs mer

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m.

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Utbildning Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Jan Maarten Dijkgraaf Okt. 2010 Innehåll Syfte Bakgrund & Strategi Intresseanmälan & Anbud Tilldelning & Rangordning Nyheter Utvärderingsmodellen

Läs mer

Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28

Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28 Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28 Program vid mötet - Information Allmän information och rapport från Riksbyggen BoSpar Ekonomisk förening

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Signera utlägg i GiroVision

Signera utlägg i GiroVision 2008-06-12 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Signera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av utlägg

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(9) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(8) Utdrag i kreditupplysningssyfte Teknisk beskrivning av transaktionen Utdrag skuldsaldo Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer